Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 006372 18983665 na godz. na dobę w sumie
Animacja czasu wolnego - ebook/pdf
Animacja czasu wolnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 169
Wydawca: Stageman Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3928-7021-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Jest to pierwszy e-book w Polsce, który jest gotowym zbiorem scenariuszy animacyjnych, gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomysłów na show wieczorne w hotelach oraz form animacyjnych na plaży czy przy basenie. E-book opisuje pokrótce teorię animacji i wprowadzenie w jej poszczególne dziedziny, ale w 80% składa się z gotowych pomysłów animacyjnych.

Animacja czasu wolnego to rozwijająca się gałąź turystyki, ale także pedagogiki i psychologii. E-book podejmuje kwestie zagospodarowania czasu wolnego turystów jako pierwszy w kraju. Stanowi on przydatne źródło informacji dla nauczycieli, pedagogów, animatorów, konferansjerów, pracowników turystyki i domów kultury, a także rodziców. Jest niezbędną pozycją w zbiorach uczelni turystycznych, pedagogicznych i aktorskich!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakub B. B(cid:261)czek Praktyczny skrypt dla Animatora Wydawnictwo: STAGEMAN POLSKA Copyright: Jakub B. B(cid:261)czek Warszawa 2009-08-09 www.stageman.pl Podstawy animacji dla dzieci Praca z dziećmi mo(cid:298)e być bardzo łatwa i przyjemna, pod warunkiem, (cid:298)e jeste(cid:286) do niej dobrze przygotowany! Bez podstawowych wiadomo(cid:286)ci na temat psychologii dziecka oraz gier i zabaw dla dzieci, taka praca mo(cid:298)e stać si(cid:266) koszmarem. Nie mniej jest to jedna z najpowa(cid:298)niejszych i najwa(cid:298)niejszych gał(cid:266)zi animacji i ka(cid:298)dy animator (nawet ten, który zajmuje si(cid:266) np. tylko sportem) powinien co nieco wiedzieć o dzieciach, bo w turystyce jest mnóstwo dzieci (jak to dowcipnie mówi(cid:261): dzieci s(cid:261) wsz(cid:266)dzie). Je(cid:286)li b(cid:266)dziesz dobrze pracował z dziećmi, to ich rodzice tak(cid:298)e b(cid:266)d(cid:261) ci(cid:266) lubić, w ko(cid:276)cu dla nich to du(cid:298)e ułatwienie bo na kilka godzin dziennie mog(cid:261) zostawić dziecko pod twoja opiek(cid:261) i bawić si(cid:266) w swoim gronie. Program dzieci(cid:266)cy jest wi(cid:266)c bardzo wa(cid:298)ny i powinien si(cid:266) znajdować na tablicy animacyjnej w postaci kolorowych plakatów – codziennie przez dwa tygodnie innych! żry i zabawy z dziećmi raczej powinny si(cid:266) odbywać na (cid:286)wie(cid:298)ym powietrzu, tym bardziej, je(cid:286)li jeste(cid:286) na południu źuropy lub w Afryce. Dzieci, które b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) zgłaszać do zaj(cid:266)ć animacyjnych b(cid:266)d(cid:261) w ró(cid:298)nym wieku. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej jest to wiek mi(cid:266)dzy czwartym a dwunastym rokiem (cid:298)ycia. Młodsze dzieci mog(cid:261) uczestniczyć w animacji tylko w obecno(cid:286)ci rodziców (dla twojego bezpiecze(cid:276)stwa), a starsze raczej wol(cid:261) si(cid:266) ju(cid:298) bawić z młodzie(cid:298)(cid:261) i wstydz(cid:261) si(cid:266) czasami zaj(cid:266)ć z „dzieciakami”. Je(cid:286)li ró(cid:298)nice wiekowe w(cid:286)ród dzieci, którymi si(cid:266) zajmujesz, s(cid:261) zbyt du(cid:298)e, to podziel dzieci na starsz(cid:261) i młodsz(cid:261) grup(cid:266). Mo(cid:298)esz tez poprosić starsze dzieci o pomaganie ci w zaj(cid:266)ciach. Je(cid:286)li pozwolisz im si(cid:266) czuć „odpowiedzialnym” za jakie(cid:286) zadanie, to prawdopodobnie ch(cid:266)tnie ci pomog(cid:261). Dzieci lubi(cid:261) si(cid:266) czuć „wa(cid:298)ne” i potrzebne wi(cid:266)c mo(cid:298)esz to sprytnie wykorzystać. Podstaw(cid:261) klubu dzieci(cid:266)cego jest przyjazna i wesoła atmosfera. Dzieci b(cid:266)d(cid:261) ci(cid:266) kochały je(cid:286)li zawsze b(cid:266)d(cid:261) ci(cid:266) widzieć z u(cid:286)miechem na twarzy, je(cid:286)li b(cid:266)dziesz si(cid:266) nimi interesować i pytać je o ró(cid:298)ne rzeczy. Warto te(cid:298) wygłupiać si(cid:266) cz(cid:266)sto – robić (cid:286)mieszne miny, „grać na nosie”, (cid:286)piewać i ta(cid:276)czyć. W klubie dzieci(cid:266)cym sam musisz poczuć si(cid:266) jak dziecko. Staraj si(cid:266) „patrzeć oczami dziecka na (cid:286)wiat”, poszukiwać przygody i humoru. Nie oceniaj, tylko baw si(cid:266)! Je(cid:286)li masz tak(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć, przebierz si(cid:266) w strój klowna lub załó(cid:298) jaki(cid:286) (cid:286)mieszny ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl kapelusz lub peruk(cid:266). Pami(cid:266)taj, (cid:298)eby ka(cid:298)dy dzie(cid:276) dziecka w hotelu uczynić wyj(cid:261)tkowym – prowad(cid:296) animacj(cid:266) dzieci(cid:266)c(cid:261) z nale(cid:298)yt(cid:261) opraw(cid:261)! Kolejn(cid:261) wa(cid:298)n(cid:261) spraw(cid:261) jest bezpiecze(cid:276)stwo! Pami(cid:266)taj, (cid:298)e podczas twoich zaj(cid:266)ć wyra(cid:298)asz zgod(cid:266) na opiek(cid:261) nad dzieckiem i jeste(cid:286) za nie odpowiedzialny! W zwi(cid:261)zku z tym musisz zachować wszystkie (cid:286)rodki ostro(cid:298)no(cid:286)ci, (cid:298)eby nie nara(cid:298)ać bezpiecze(cid:276)stwa swoich podopiecznych i tym samym – swojego. Podstawow(cid:261) spraw(cid:261) jest liczenie dzieci. Je(cid:286)li opiekujesz si(cid:266) spor(cid:261) grupk(cid:261) – licz dzieci cz(cid:266)sto, (cid:298)eby (cid:298)adne si(cid:266) nie zgubiło. Je(cid:286)li idziesz z dziećmi na spacer po pla(cid:298)y mo(cid:298)esz nawet u(cid:298)yć „czarodziejskiej liny” (zwykły kolorowy sznurek), która „uczyni z nas przyjaciół” (czyli b(cid:266)dzie trzymać dzieci w grupie). Mo(cid:298)esz te(cid:298) sprawdzić list(cid:266) obecno(cid:286)ci (zapisz wtedy imiona dzieci) co jaki(cid:286) czas. Dzieci musz(cid:261) wrócić do rodziców nie tylko u(cid:286)miechni(cid:266)te, ale i w jednym kawałku! Zawsze miej pod r(cid:266)k(cid:261) apteczk(cid:266). Nawet przy zachowaniu wszystkich (cid:286)rodków ostro(cid:298)no(cid:286)ci, wypadki si(cid:266) zdarzaj(cid:261)! Powiniene(cid:286) wiedzieć jak opatrzyć oparzenie od meduzy, co zrobić gdy dziecko u(cid:298)(cid:261)dli pszczoła, jak zachować si(cid:266) w przypadku skr(cid:266)ce(cid:276) i wybić. Baw si(cid:266) z dziećmi na mi(cid:266)kkim podło(cid:298)u (pla(cid:298)a, koc, trawa). Unikaj wej(cid:286)ć do morza na wi(cid:266)cej ni(cid:298) „po kolana” i nigdy nie wchod(cid:296) z dziećmi do gł(cid:266)bokiego basenu! Pami(cid:266)taj, (cid:298)e dzieci prawie zawsze powiedz(cid:261) ci, (cid:298)e umiej(cid:261) pływać, ale w praktyce mo(cid:298)e si(cid:266) to okazać nieprawd(cid:261)! Tak(cid:298)e przybory do klubu dzieci(cid:266)cego powinny być bezpieczne (zaokr(cid:261)glone no(cid:298)yczki). Nie dawaj dzieciom do samodzielnego u(cid:298)ytku takich przyborów jak pinezki, igły, spinacze czy tacker. Reszty materiałów powinny u(cid:298)ywać do woli. Czasami mog(cid:261) być kłopoty w hotelu z niektórymi materiałami dla dzieci – kredki, flamastry czy papier kolorowy zu(cid:298)ywaj(cid:261) si(cid:266) szybko, a nie nale(cid:298)(cid:261) do najta(cid:276)szych. Staraj si(cid:266) wykorzystywać kreatywnie wszystko co masz pod r(cid:266)k(cid:261) – mo(cid:298)esz np. zapytać w recepcji czy nie maja papieru jednostronnie zu(cid:298)ytego i wykorzystać go do niektórych zaj(cid:266)ć plastycznych. Materiały, które powiniene(cid:286) zgromadzić w swoim hotelu to: papier, klej, ta(cid:286)ma klej(cid:261)ca, no(cid:298)yczki, flamastry i kredki, ołówki, długopisy, kreda, bibuła, folia aluminiowa, folia kolorowa (lub rozci(cid:266)te worki na smieci), pinezki, igły i nitki, spinacze, papier kolorowy, sznurki i gumki, farby do papieru i do ciała (face paints), balony oraz zabawki – piłki, ringo, fresbee, kapelusze, peruki, pistolety wodne, wiaderka, łopatki, grabki, foremki itp. Miej te(cid:298) pod r(cid:266)k(cid:261) nagrody: dyplomy, badamy, opaski, koszulki, cukierki itd. Je(cid:286)li nie ma tych rzeczy w hotelu, zrób list(cid:266) i popro(cid:286) o nie mened(cid:298)era! Niekiedy b(cid:266)dziesz ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl te(cid:298) prowadzić zaj(cid:266)cia płatne dla dzieci, np. malowanie na jedwabiu czy kolorowanie koszulek. Zapraszasz wtedy dzieci do zabawy, a od rodziców zbierasz odpowiedni(cid:261) sum(cid:266) pieni(cid:266)dzy. Materiały musisz kupić sam, ale za to mo(cid:298)esz doliczyć drobn(cid:261) mar(cid:298)(cid:266) i zarobić par(cid:266) „groszy” na takich zaj(cid:266)ciach. Jako, (cid:298)e ka(cid:298)de dziecko lubi być docenione – chwal cz(cid:266)sto swoich podopiecznych. Mów im, (cid:298)e ładnie rysuj(cid:261), pi(cid:266)knie (cid:286)piewaj(cid:261) itp. Pochwal dziewczynki za ładn(cid:261) fryzurk(cid:266), a chłopców za „fajne buty” itd. Spraw, (cid:298)eby ka(cid:298)de dziecko choć przez chwil(cid:266) było w centrum uwagi. Raz na jaki(cid:286) czas organizuj gry z nagrodami, ale staraj si(cid:266), (cid:298)eby jak najwi(cid:266)cej dzieci co(cid:286) dostało (najlepiej wszystkie!). Czasami b(cid:266)dziesz co(cid:286) tworzył razem z dziećmi – zawsze pozwól zabrać dziecku wykonan(cid:261) przez siebie prac(cid:266). Je(cid:286)li praca dziecka jest naprawd(cid:266) wyj(cid:261)tkowa, mo(cid:298)esz zapytać je czy nie zechciałoby powiesić jej na 2 dni na scenie. Na pewno si(cid:266) ucieszy, ale dopilnuj, aby praca nie uległa zniszczeniu i aby dziecko odebrało j(cid:261) przed wyjazdem z hotelu! Dzieci na zaj(cid:266)ciach plastycznych pracuj(cid:261) w ró(cid:298)nym tempie. Je(cid:286)li zaj(cid:266)cia b(cid:266)d(cid:261) polegały tylko na narysowaniu czego(cid:286), to niektóre dzieci sko(cid:276)cz(cid:261) ju(cid:298) po trzech minutach! Staraj si(cid:266) wi(cid:266)c tak organizować zaj(cid:266)cia, (cid:298)eby było wielo-tematyczne i nie ko(cid:276)czyły si(cid:266) tylko na jednej aktywno(cid:286)ci. Je(cid:286)li niektóre dzieci sko(cid:276)czyły ju(cid:298) dan(cid:261) czynno(cid:286)ć i nudz(cid:261) si(cid:266), pozwól im pomóc innym dzieciom lub nawet pobawić si(cid:266) przez chwil(cid:266) jak(cid:261)(cid:286) zabawk(cid:261). Kiedy wi(cid:266)kszo(cid:286)ć dzieci sko(cid:276)czy ju(cid:298) dane zadanie (np. kolorowanie wzoru rybki), przejd(cid:296) do kolejnego zadania (np. wycinanie kolorowej rybki). Czasami warto do klubu dzieci(cid:266)cego zaprosić rodziców. Mog(cid:261) oni pomagać ci w zaj(cid:266)ciach z dziećmi. Z reguły rodzice robi(cid:261) to ch(cid:266)tnie, ale nie zawsze wi(cid:266)c nie pro(cid:286) ich, tylko zapytaj grzecznie, czy maja ochot(cid:266) doł(cid:261)czyć. Rodzice musz(cid:261) mieć (cid:286)wiadomo(cid:286)ć, o której ko(cid:276)czysz zaj(cid:266)cia. Podkre(cid:286)l, (cid:298)e o godzinie 18:00 ko(cid:276)czysz zaj(cid:266)cia z dziećmi i musisz przygotować wieczorne show lub po prostu zje(cid:286)ć kolacj(cid:266). Je(cid:286)li tego nie podkre(cid:286)lisz, niektórzy rodzice zostawi(cid:261) dziecko pod twoja opieka na wiele godzin i znikn(cid:261) gdzie(cid:286) w hotelu lub poza nim. Je(cid:286)li mimo twoich instrukcji taka sytuacja si(cid:266) zdarzy, porozmawiaj grzecznie ale stanowczo z rodzicami, (cid:298)e nie mog(cid:261) zostawiać dziecka w klubie dłu(cid:298)ej ni(cid:298) do wskazanej przez animatora godziny. Nie jeste(cid:286) baby- sitter! Je(cid:286)li w tej kwestii pojawi(cid:261) si(cid:266) problemy wprowad(cid:296) specjaln(cid:261) list(cid:266), w której rodzice b(cid:266)d(cid:261) musieli okre(cid:286)lić od której do której godziny powierzaj(cid:261) dziecko twojej opiece i podpisać si(cid:266) r(cid:266)cznie. ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl Zapraszanie dzieci do zaj(cid:266)ć animacyjnych Dzieci na wakacjach z reguły bardzo ch(cid:266)tnie uczestnicz(cid:261) w zaj(cid:266)ciach animacyjnych. Jest jednak kilka technik, które mog(cid:261) pomóc w zgromadzeniu wi(cid:266)kszej ilo(cid:286)ci dzieci (pami(cid:266)taj, (cid:298)e im wi(cid:266)cej ich zbierzesz, tym lepiej (cid:286)wiadczy to o twoich umiej(cid:266)tno(cid:286)ciach i tym wi(cid:266)ksze noty b(cid:266)dziesz miał u mened(cid:298)era klubu). Podstawowa zasada to: im wi(cid:266)cej zrobisz wokół siebie wesołego hałasu, tym wi(cid:266)cej dzieci b(cid:266)dzie si(cid:266) chciało z Tob(cid:261) bawić. Nigdy nie czekaj na dzieci – wyjd(cid:296) do nich sam! Przed zaj(cid:266)ciami (około 5-10 minut) przejd(cid:296) na około basenu hotelowego i zapytaj ka(cid:298)de dziecko, czy ma ochot(cid:266) bawić si(cid:266) dzi(cid:286) w klubie dzieci(cid:266)cym. Zawsze mów dzieciom, co b(cid:266)dziemy robić, bo to obni(cid:298)a ich stres i niepewno(cid:286)ć. Najlepiej jest, je(cid:286)li poka(cid:298)esz dziecku cel dzisiejszych zaj(cid:266)ć (np. poka(cid:298)esz papierowy kapelusz, który wykonało jakie(cid:286) dziecko dwa tygodnie temu i nie zabrało ze sob(cid:261) do domu). Przedstaw si(cid:266) te(cid:298) rodzicom. Je(cid:286)li s(cid:261) nowi w hotelu powiedz, (cid:298)e nazywasz si(cid:266) ........, jeste(cid:286) animatorem w hotelu i prowadzisz zaj(cid:266)cia o tematyce ............. . Zapro(cid:286) te(cid:298) rodziców do wspólnej zabawy i pomocy – je(cid:286)li b(cid:266)d(cid:261) chcieli pójd(cid:261) razem z tob(cid:261)! Mo(cid:298)esz za ka(cid:298)dym razem, kiedy zaczyna si(cid:266) animacja dzieci(cid:266)ca pu(cid:286)cić gło(cid:286)no t(cid:261) sam(cid:261) piosenk(cid:266) (co dzie(cid:276) ta sama, (cid:298)eby dzieci si(cid:266) przyzwyczaiły i reagowały na ni(cid:261) same). W Polsce mo(cid:298)e to być piosenka Majki Je(cid:298)owskiej, a zagranic(cid:261) – która(cid:286) z piosenek Disney’a. Mo(cid:298)esz w trakcie tej piosenki zrobić poci(cid:261)g z dziećmi. Je(cid:286)li b(cid:266)dzie gło(cid:286)no i wesoło, dzieci b(cid:266)d(cid:261) przył(cid:261)czać si(cid:266) same! Do nie(cid:286)miałych dzieci mo(cid:298)esz podej(cid:286)ć z jak(cid:261)(cid:286) zabawk(cid:261) – je(cid:286)li hotel posiada swoj(cid:261) maskotk(cid:266) (a cz(cid:266)sto tak jest) to wykorzystaj to. Podejd(cid:296) powolutku do nie(cid:286)miałego dziecka i na(cid:286)laduj (cid:286)mieszny głos zabawki/maskotki. Zacznij od zabawnego przedstawienia si(cid:266) (np. „A kuku, jestem mi(cid:286) kudłatek”). Spróbuj roz(cid:286)mieszyć dziecko za pomoc(cid:261) zabawki – je(cid:286)li ci si(cid:266) uda, to wygrałe(cid:286)! – dziecko na pewno przył(cid:261)czy si(cid:266) do klubu dzieci(cid:266)cego. Je(cid:286)li dziecko nie reaguje, jest nerwowe albo zaczyna płakać, nie naciskaj. Powiedz tylko „zawsze mo(cid:298)esz do nas doł(cid:261)czyć” albo „mo(cid:298)e jutro b(cid:266)dziesz miała ochot(cid:266) na zabaw(cid:266) z nami” i odejd(cid:296). Trzymaj si(cid:266) zasady „nic na sił(cid:266)”. W(cid:286)ród dzieci mog(cid:261) si(cid:266) te(cid:298) ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl znajdować przypadki niepełnosprawno(cid:286)ci czy autyzmu, dlatego uwa(cid:298)nie obserwuj dziecko i dostosuj swoje zachowanie do niego. ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl Zaj(cid:266)cia animacyjne z dziećmi Zaj(cid:266)cia animacyjne z dziećmi mo(cid:298)esz prowadzić na dwa ró(cid:298)ne sposoby: łatwiejszy ale ryzykowny lub trudniejszy ale pewny. Sposób łatwiejszy nie wymaga od ciebie przygotowania konkretnych zabaw – po prostu zbierasz dzieci, bierzesz je na spacer, bawisz si(cid:266) z nimi na pla(cid:298)y w lepienie zamków, kopanie dziury itd. Nie musisz być specjalistycznie przygotowany, ale w ci(cid:261)gu zaj(cid:266)ć mo(cid:298)e zabrakn(cid:261)ć ci pomysłów, poza tym niektóre dzieci b(cid:266)d(cid:261) miały za mało wra(cid:298)e(cid:276) i mog(cid:261) si(cid:266) nawet skar(cid:298)yć, (cid:298)e jest nudno. Warto wi(cid:266)c jak najcz(cid:266)(cid:286)ciej stosować sposób trudniejszy. Sposób trudniejszy wymaga od ciebie przygotowa(cid:276). B(cid:266)dziesz i przygotowane musiał mieć scenariusz zaj(cid:266)ć krok po kroku odpowiednie materiały do animacji. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej s(cid:261) to zaj(cid:266)cia plastyczne poł(cid:261)czone z grami zabawami pod okre(cid:286)lonym tematem. Mo(cid:298)e to być: Dzie(cid:276) Piratów, Dzie(cid:276) Cowbojski, Dzie(cid:276) w Kosmosie, Dzie(cid:276) Strachu i Duchów itp. wszystkie zabawy musz(cid:261) si(cid:266) wtedy wi(cid:261)zać tematycznie z danym dniem. Pami(cid:266)taj, aby program zaj(cid:266)ć dzieci(cid:266)cych był codziennie przez 2 tygodnie inny! Nie powinno być sytuacji, w której dziecko uczestniczy 2 razy w identycznych zaj(cid:266)ciach, poniewa(cid:298) b(cid:266)dzie si(cid:266) nudzić. Najlepszym sposobem jest naprzemienne prowadzenie zaj(cid:266)ć – czasem wersja łatwiejsza, a czasem trudniejsza, ale tej drugiej musi być zdecydowanie wi(cid:266)cej, aby animacja dzieci(cid:266)ca zako(cid:276)czyła si(cid:266) sukcesem! Poni(cid:298)ej znajduj(cid:261) si(cid:266) przykładowe scenariusze wersji trudniejszej. Mo(cid:298)esz je skserować i korzystać z nich co dwa tygodnie. Postaraj si(cid:266) te(cid:298) napisać kilka scenariuszy sam i wypróbować je w praktyce! ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl Dzie(cid:276) Kosmiczny – SCENARIUSZ Ten dzie(cid:276) ma stanowić wielk(cid:261) przygod(cid:266) dla małych turystów. Przebierz si(cid:266) wi(cid:266)c ju(cid:298) rano za kosmit(cid:266) lub robota i przejd(cid:296) tak po restauracji hotelowej, kiedy dzieci jedz(cid:261) (cid:286)niadanie. Strój kosmity mo(cid:298)e stanowić białe prze(cid:286)cieradło przewi(cid:261)zane pasem, specjalny makija(cid:298) na twarzy (srebrny lub czarny) i ró(cid:298)ki z papieru przyczepione do głowy. Mo(cid:298)esz te(cid:298) przebrać si(cid:266) za zielonego ludzika i (cid:286)miesznie podskakiwać. Je(cid:286)li chcesz być robotem, u(cid:298)yj folii aluminiowej i poruszaj si(cid:266) sztywno na nogach jak robot. Witaj si(cid:266) ze wszystkimi dziećmi i zapowiedz im niesamowity dzie(cid:276) kosmiczny, który zacznie si(cid:266) o godzinie 16:00. Dzieciaki nie b(cid:266)d(cid:261) mogły si(cid:266) doczekać! GODZINY 16:00 – 16:15 Lot na obc(cid:261) planet(cid:266) GRA/ZABAWA „Źzieciolandi(cid:266)” 16:15 – 16:25 L(cid:261)dowanie na obcej planecie „Źzieciolandii” 16:25 – 16:40 Zwiedzanie obcej planety „Źzieciolandii” PRZYBORY Strój kosmity dla ciebie, (cid:286)wieczki, lampki, wystrój „statku kosmicznego” (folia aluminiowa, globus itp.) Opaski na r(cid:266)k(cid:266) z folii aluminiowej Pistolety wodne OPIS Zbierz dzieci w dowolnym miejscu w budynku (najlepiej w jakim(cid:286) ciasnym, ciemnym pomieszczeniu, np. schowku na walizki). Powiedz dzieciom, (cid:298)e zabierasz je na „swoj(cid:261)” planet(cid:266) i (cid:298)e s(cid:261) teraz w statku kosmicznym. Postaraj si(cid:266) o klimat sali – (cid:286)wiece, migaj(cid:261)ca lampka, kadzidełko itp. Wykorzystaj ró(cid:298)ne przedmioty do stworzenia historii statku i obcej planety w kosmosie. Niech dzieci „wejd(cid:261) w przygod(cid:266)”. Kiedy statek „wystartuje” popro(cid:286) dzieci o absolutn(cid:261) cisz(cid:266), a ty wydawaj d(cid:296)wi(cid:266)ki silnika. Powiedz im, (cid:298)e statek jest mega szybki i (cid:298)e zaraz b(cid:266)dziecie na twojej planecie. Wydaj z siebie d(cid:296)wi(cid:266)ki l(cid:261)dowania i powiedz dzieciom, (cid:298)e znajduj(cid:261) si(cid:266) w obcym otoczeniu i musz(cid:261) być ostro(cid:298)ne! Powiedz im, (cid:298)e b(cid:266)d(cid:261) potrzebowały specjalnych kosmicznych nakryć głowy, aby nikt nie rozpoznał, (cid:298)e s(cid:261) przybyszami z Ziemi! Powiedz, (cid:298)e twój (cid:286)wiat jest podobny do Ziemskiego, ale to nie ta sama planeta. Zadbaj o atmosfer(cid:266) wielkiej przygody! Rozdaj dzieciom „specjalne detektory” dzi(cid:266)ki którym b(cid:266)d(cid:261) mogły oddychać (opaski na r(cid:266)k(cid:266) z folii aluminiowej). Wychodzicie ze statku kosmicznego. Ostrze(cid:298) dzieci, (cid:298)eby uwa(cid:298)ały na wszelkie niebezpiecze(cid:276)stwa. Chłopcom mo(cid:298)esz rozdać pistolety wodne, (cid:298)eby byli ochroniarzami Ziemskiej grupy. Teraz zabierz dzieci na krótki spacer po hotelu i jego okolicy. Opowiadaj im o dziwnych zwyczajach mieszka(cid:276)ców „Źzieciolandii”. B(cid:261)d(cid:296) kreatywny, zmieniaj zastosowanie ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl przedmiotów (np. to co(cid:286), co wygl(cid:261)da jak drzewo, to nasze przeka(cid:296)niki i anteny, dzi(cid:266)ki którym mamy kontakt z odległ(cid:261) galaktyk(cid:261) „(cid:285)miechotk(cid:261)”). Powiedz dzieciom, (cid:298)e potrzebujemy specjalnych hełmów kosmicznych, inaczej zostaniemy rozpoznani! Zaprowad(cid:296) dzieci do stolika, na którym wcze(cid:286)niej przygotowałe(cid:286) przybory. Ka(cid:298)demu dziecku wytnij (starsze dzieci mog(cid:261) to zrobić same) długi i szeroki pasek papieru, który pó(cid:296)niej stworzy opask(cid:266) na głow(cid:266) (za pomoc(cid:261) spinaczy). Źzieci musz(cid:261) pokolorować swoje paski, a nast(cid:266)pnie wykonać „czułki” z dwóch słomek barowych i folii aluminiowej (na ko(cid:276)cu czułek robimy małe kulki z folii, a nast(cid:266)pnie przytwierdzamy je do opaski za pomoc(cid:261) spinaczy). Zakładamy na głowy nasze specjalne hełmy z czułkami i dzi(cid:266)ki temu, nikt nie mo(cid:298)e nas ju(cid:298) rozpoznać! Ukryj wcze(cid:286)niej w hotelu lub w jego pobli(cid:298)u ciemny worek z cukierkami. Teraz powiedz dzieciom o wielkim skarbie „Źzieciolandii”. Zaznacz, (cid:298)e jest on ukryty gdzie(cid:286) w pobli(cid:298)u i (cid:298)e musicie go razem odnale(cid:296)ć. Zapytaj dzieci, gdzie mo(cid:298)e być skarb, a potem dawaj małe wskazówki. Mo(cid:298)esz przy dzieciach narysować prost(cid:261) mapk(cid:266) prowadz(cid:261)c(cid:261) w pobli(cid:298)e skarbu. Teraz zabierz dzieci na poszukiwania i pomó(cid:298) im w ko(cid:276)cu odnale(cid:296)ć worek z cukierkami. Ka(cid:298)de dziecko otrzymuje jeden cukierek, a reszta posłu(cid:298)y jako „paliwo” do waszego statku kosmicznego. We(cid:296) dzieci z powrotem do „statku kosmicznego” i powiedz im, (cid:298)e wasz czas na „Źzieciolandii” dobiegł ko(cid:276)ca. Źzieci b(cid:266)d(cid:261) ci(cid:266) prosiły o wi(cid:266)cej zabaw, wi(cid:266)c powiedz im, (cid:298)e musisz wracać z wa(cid:298)n(cid:261) misj(cid:261) na swoj(cid:261) planet(cid:266). „Wyl(cid:261)duj” razem z dziećmi, po czym przybij z nimi „pi(cid:261)tki” i odprowad(cid:296) do rodziców. Mo(cid:298)esz zapowiedzieć te(cid:298), co b(cid:266)dziecie robić jutro w klubie dzieci(cid:266)cym. Mo(cid:298)esz si(cid:266) przebrać i wrócić do swoich obowi(cid:261)zków. Podczas dyskoteki dla dzieci rozdaj dyplomy najbardziej aktywnym dzieciom lub takim, które jeszcze nie otrzymały w hotelu (cid:298)adnej nagrody. Papier, no(cid:298)yczki, spinacze i zszywacz, rurki barowe do drinków, folia aluminiowa, ta(cid:286)ma klej(cid:261)ca, kredki, flamastry Ciemny worek z cukierkami ukryty gdzie(cid:286) w hotelu lub okolicy, papier, mazaki Dyplomy dla dzieci 16:40 – 17:30 Hełmy kosmiczne 17:30 – 17:50 Poszukiwanie skarbu „Źzieciolandii” 17:50 – 18:00 Powrót na planet(cid:266) Ziemi(cid:266) 18:00 Koniec zaj(cid:266)ć 20:00 – 21:00 Dyplomy ANIMACJA, SZKOLENIA, EVENTY, MODELING www.stageman.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Animacja czasu wolnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: