Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00707 012033 20224494 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele - ebook/pdf
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1140
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4634-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Aplikacja NOTARIALNA – szóste wydanie – to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Aplikacja NOTARIALNA – składa się z pytań testowych przygotowanych do kolejnych przepisów ustaw objętych zakresem egzaminu.

Aplikacja NOTARIALNA – jest narzędziem, które pozwala utrwalić wiedzę z następujących dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna na egzaminie, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, księgi wieczyste, koszty sądowe, ochrona konkurencji, prawo konsumenckie, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo bankowe i dewizowe prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo samorządowe, prawo budowlane, prawo ubezpieczeniowe, prawo o stowarzyszeniach, prawo europejskie, prawo mieszkaniowe, lokalowe i spółdzielcze, prawo pomocy społecznej i prawo korporacyjne.

Aplikacja NOTARIALNA:

W tej serii polecamy również APLIKACJĘ ADWOKACKĄ, APLIKACJĘ RADCOWSKĄ I APLIKACJĘ KOMORNICZĄ.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariusz Stepaniuk Egzamin 2013 Aplikacja notarialna Pytania, odpowiedzi, tabele 6. wydanie  Egzamin  Aplikacja  Notariat c j a a k i ! ż s i ą a li z t u k z n a a a m i n u c s i ę d o d n i a e g z z k t e g ó ł y w e w n ą r C o m i e c z – s z Wydawnictwo C. H. Beck APLIKACJA NOTARIALNA Książkę tę dedykuję moim Rodzicom Mariusz Stepaniuk Aplikacja notarialna Pytania, odpowiedzi, tabele 6. wydanie  Egzamin  Aplikacja  Notariat Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. do poz. 1237. Uwaga! Comiesięczna aktualizacja do dnia egzaminu dostępna na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA Redakcja: Katarzyna Pudłowska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4633-5 ISBN e-book 978-83-255-4634-2 Spis treści IX Wstęp........................................................................................................................................................................... Wykaz.aktów.prawnych.obowiązujących.na.egzaminie.wstępnym.w.2012.r..................................................... XI Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XIII Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... XVII Statystyka.pytań.......................................................................................................................................................... XIX Rozdział I. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta....................................... 1 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..788.ze.zm.).......................................................................................................... (Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.)................................................................................................................... (Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.)..................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. . 4.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 5.. Test.z.Rozporządzenia.Ministra.Sprawiedliwości.z.17.9.2001.r..w.sprawie.prowadzenia.ksiąg. . . 6.. Test.z.ustawy.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów. . wieczystych.i.zbiorów.dokumentów. (Dz.U...Nr.102,.poz..1122.ze.zm.).............................................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.ze.zm.).......................................................................................... (Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.)................................................................................................................... Rozdział II.Testy z prawa handlowego, gospodarczego, finansowego i podatkowego............................... 1 173 297 336 353 356 364 364 466 473 535 562 591 599 611 615 (Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.)................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112.ze.zm.)........................................................................................................ (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.)................................................................................................................. europejskiej. (Dz.U..Nr.62,.poz..551.ze.zm.)................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.15..9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. . 2.. Test.z.ustawy.z.4.3.2005.r..o.europejskim.zgrupowaniu.interesów.gospodarczych.i.spółce. . . 3.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze. . 4.. Test.z.ustawy.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe. . 5.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe. . (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1376.ze.zm.)........................................................................................................ 6.. Test.z.Rozporządzenia.Rady.(WE).Nr.2157/2001.z.8.10.2001.r..w.sprawie.statutu.spółki.europejskiej. . (SE).(Dz.Urz..UE.L.z.2001.r..Nr.249,.s..1,.wyd..spec..Dz.Urz..UE.rozdz..6,.t..4,.s..251)..................... 7.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . 8.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . 9.. Test.z.ustawy.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. . (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447.ze.zm.).......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.).......................................................................................... VI Spis treści (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.101,.poz..649.ze.zm.)............................................................................................ (Dz.U..Nr.157,.poz..1240.ze.zm.)............................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..749.ze.zm.).......................................................................................................... 10.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa. . 11.. Test.z.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych. . 12.. Test.z.ustawy.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . 13.. Test.z.ustawy.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn. . 14.. Test.z.ustawy.z.12.1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych. . 15.. Test.z.ustawy.z.16.11.2000.r..o.przeciwdziałaniu.praniu.pieniędzy.oraz.finansowaniu.terroryzmu . (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.93,.poz..768.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.95,.poz..613.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.46,.poz..276.ze.zm.).............................................................................................. Rozdział III. Testy z prawa rolnego....................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1187).................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa. . 2.. Test.z.ustawy.z.11.4.2003.r..o.kształtowaniu.ustroju.rolnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.26.3.1982.r..o.scalaniu.i.wymianie.gruntów . (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..803)...................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.178,.poz..1749.ze.zm.).......................................................................................... Rozdział IV. Testy z prawa konstytucyjnego....................................................................................................... (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (Dz.U..Nr.102,.poz..643.ze.zm.)................................................................................................................. (Dz.U..Nr.240,.poz..2052.ze.zm.)............................................................................................................... (Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.)................................................................................................................. 1.. Test.z.ustawy.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej. . 2.. Test.z.ustawy.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. . 3.. Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym. . 4.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . 5.. Test.z.ustawy.z.17.5.1989.r..o.stosunku.Państwa.do.Kościoła.katolickiego. . . w.Rzeczypospolitej.Polskiej. (Dz.U..Nr.29,.poz..154.ze.zm.)................................................................................................................... Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych............................................................................ (t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.)................................................................................................ (t.j..Dz.U..z..2009..r..Nr..205,.poz...1585.ze.zm.)......................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . 2.. Test.z..ustawy.z..13.10.1998..r..o..systemie.ubezpieczeń.społecznych. . 3.. Test.z..ustawy.z..25.6.1999..r..o..świadczeniach.pieniężnych.z..ubezpieczenia.społecznego. . . w..razie.choroby.i..macierzyństwa.. (t.j..Dz.U..z..2010..r..Nr..77,.poz...512.ze.zm.).............................................................................................. Rozdział VI. Testy z prawa administracyjnego................................................................................................... (Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.)................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.ze.zm.)............................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . 2.. Test.z...ustawy.z...23.1.2009..r..o...wojewodzie.i...administracji.rządowej.w...województwie. . 3.. Test.z.ustawy.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym. . 4.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym . (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.).......................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.).......................................................................................... 627 665 676 683 688 693 696 696 706 708 712 712 766 778 787 813 815 815 878 886 891 891 938 941 950 Spis treści VII 960 990 996 998 (t.j..Dz.U..z.1991.r..Nr.46,.poz..203.ze.zm.).............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..647.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).......................................................................................................... 5.. Test.z...ustawy.z...30.8.2002..r..–.Prawo.o...postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi. . 6.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . 7.. Test.z.ustawy.z.6.4.1984.r..o.fundacjach. . 8.. Test.z.ustawy.z.10.4.1974.r..o.ewidencji.ludności.i.dowodach.osobistych . 9.. Test.z.ustawy.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami . 10.. Test.z.ustawy.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne . 11.. Test.z.rozporządzenia.Ministra.Rozwoju.Regionalnego.i.Budownictwa.z.29.3.2001.r..w.sprawie. . (t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.139,.poz..993.ze.zm.)............................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.102,.poz..651.ze.zm.)............................................................................................ 1003 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.193,.poz..1287)...................................................................................................... 1024 ewidencji.gruntów.i.budynków.(Dz.U..Nr.38,.poz..454)........................................................................ 1031 Rozdział VII. Test z prawa prywatnego międzynarodowego........................................................................... 1035 Test.z.ustawy.z.4.2.2011.r..–.Prawo.prywatne.międzynarodowe (Dz.U..Nr.80,.poz..432)....................................................................................................................................... 1035 Rozdział VIII. Test z prawa budowlanego........................................................................................................... 1040 Test.z.ustawy.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.)................................................................................................. 1040 Rozdział IX. Testy z prawa mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego oraz stowarzyszeniowego........ 1050 (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.188,.poz..1848.ze.zm.).......................................................................................... 1055 (t.j..Dz.U..z.2004.r..Nr.167,.poz..1758.ze.zm.).......................................................................................... 1066 (t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.).............................................................................................. 1050 i.o.zmianie.Kodeksu.cywilnego.(t.j..Dz.U..z.2005.r..Nr.31,.poz..266.ze.zm.)....................................... 1053 1.. Test.z.ustawy.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali. . 2.. Test.z.ustawy.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów,.mieszkaniowym.zasobie.gminy. . 3.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 4.. Test.z.ustawy.z.24.3.1920.r..o.nabywaniu.nieruchomości.przez.cudzoziemców. . 5.. Test.z.ustawy.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych. . (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1116.ze.zm.).......................................................................................... 1069 Rozdział X. Testy z prawa o Unii Europejskiej................................................................................................... 1073 wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. 1.. Test.z.Traktatu.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany. . . Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,.s..13)........................................................................................................ 1073 2.. Test.z.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,. . . Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,.s..47)........................................................................................................ 1080 Rozdział XI. Testy z prawa o notariacie............................................................................................................... 1094 uwzględniająca.zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. (t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.189,.poz..1158.ze.zm.).......................................................................................... 1094 1.. Test.z.ustawy.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie. . 2.. Test.z.Kodeksu.Etyki.Notariusza . Uchwała.Nr.19.Krajowej.Rady.Notarialnej.z.12.12.1997.r..ze.zm......................................................... 1112 Drogi Czytelniku! Wstęp Oddajemy.do.Twoich.rąk.6.wydanie.opracowania,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.kandyda� tom.na.aplikację.notarialną.nauki.do.egzaminu..Jest.to.również.książka,.do.której.sięgać.mogą.aplikanci.chcący. przypomnieć.sobie.treść.poszczególnych.ustaw.w.trakcie.nauki.na.aplikacji..Warto.podkreślić,.iż.jej.forma.jest. rzadkością.na.polskim.rynku.wydawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przeznaczone.do.nauki,.do� piero.w.dalszej.kolejności.zaś.do.sprawdzania.wiedzy..Dostępne.na.rynku.pozycje.przeznaczone.do.powtarzania. materiału.niezbędnego.do.opanowania.przez.kandydatów.na.aplikantów.w.znakomitej.większości.pomijają. niezmiernie.istotny.aspekt.egzaminów.aplikacyjnych,.tj..fakt,.iż.są.to.testy.prawie.w.całości.sprawdzające.zna� jomość.konkretnych.zapisów.ustawowych..Zadania.testowe.bardzo.często.tworzone.są.na.nich.wręcz.poprzez. zamianę.artykułu.ustawy.na.pytanie..Taki.sposób.sprawdzania.wiedzy.powoduje.zaś,.że.niezmiernie.trudne.jest. opanowanie.jej.na.podstawie.klasycznych.podręczników.akademickich..Osoby,.które.nie.stosują.poszczególnych. ustaw.w.codziennej.praktyce.zawodowej,.mogą.mieć.trudności.w.ich.pamięciowym.opanowaniu,.zwłaszcza,.że. zakres.materiału.niezbędnego.do.opanowania.jest.wyjątkowo.szeroki. Przyjęte.przez.Ustawodawcę.założenia,.zgodnie.z.którymi.egzamin.na.aplikację.notarialną.jest.testem. jednokrotnego.wyboru,.sprawdzającym.wiedzę.z.konkretnych.aktów.prawnych,.sprawiają,.iż.problemem.może. być.określenie.przez.kandydata.na.aplikanta.momentu,.w.którym.opanował.on.wymaganą.wiedzę.w.stopniu. dostatecznym..Jest.to.kwestia.ważna.o.tyle,.że.wobec.ogromu.zagadnień,.jakie.trzeba.przyswoić.przed.przystą� pieniem.do.egzaminu,.praktycznie.niemożliwe.staje.się.powracanie.do.partii.materiału,.który.został.opanowany. wcześniej..Dlatego.właśnie.przed.przystąpieniem.do.nauki.następnej.partii.materiału.należy.mieć.pewność,.że. część.opanowana.wcześniej.została.zapamiętana.i.utrwalona..Sposobem.na.stwierdzenie.tego.bez.możliwości. popełnienia.omyłki.jest.rozwiązanie.testu,.który.w.sposób.obiektywny.wykaże,.czy.osoba.ucząca.się.może.roz� począć.powtarzanie.następnej.partii.materiału,.bowiem.opanowała.w.sposób.zadowalający.materiał.z.partii. wcześniejszej..Oczywistym.jest,.że.w.takim.wypadku.pojawia.się.problem.stwierdzenia,.w.którym.momencie. można.mieć.pewność,.że.ustawa.nie.ma.już.przed.przyszłym.aplikantem.tajemnic..Test.stworzony.poprzez.prze� tworzenie.na.pytanie.testowe.każdego.artykułu.(a.nawet.ustępu).ustawy.wydaje.się.w.tym.wypadku.rozwiązaniem. optymalnym. Tak.właśnie.powstało.niniejsze.opracowanie..Jest.to.zestaw.testów.z.ustaw,.których.opanowanie.jest.nie� zbędne.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.notarialną.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.po� daną.obok,.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Taki.sposób. opanowywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,.że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania.dotychczaso� wych.postępów.w.nauce..Warto.przy.tym.pamiętać,.że.w.naturalnym.odruchu.uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.. w.ustawie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.które.„na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których. „na.pewno.w.teście.nie.będzie”..Niestety,.twórcy.testów.egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,. co.warto.w.teście.umieścić..W.ostatecznym.rozrachunku.może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka.pytań.z.par� tii.materiału,.która.wydawała.się.„mniej.ważna”,.może.zadecydować.o.osiągnięciu.minimalnej.liczby.punktów.. i.ostatecznym.sukcesie.. Opracowanie,.które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika,.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.ustaw,.których.zna� jomość.jest.niezbędna.dla.osób.zdających.egzaminy.na.aplikacje..Jest.to.subiektywny.wybór.ustaw.dokonany. przez.Autora.na.podstawie.zakresu.pytań.egzaminacyjnych.na.przestrzeni.ostatnich.lat..Zgodnie.z.zapisami. ustawy.z.20.2.2009.r..o.zmianie.ustawy.–.Prawo.o.adwokaturze,.ustawy.o.radcach.prawnych.oraz.ustawy.–.Prawo.. X Wstęp o.notariacie.(Dz.U..Nr.37,.poz..286),.która.weszła.w.życie.25.3.2009.r.,.przewodniczący.zespołu.do.przygotowania. pytań.testowych.podaje.do.publicznej.wiadomości.(na.stronie.internetowej.Ministerstwa.Sprawiedliwości.oraz.. w.Biuletynie.Informacji.Publicznej).ustalony.przez.zespół.do.przygotowania.pytań.testowych.i.zatwierdzony. przez.Ministra.Sprawiedliwości.wykaz.tytułów.aktów.prawnych,.z.których.wybrane.stanowią.podstawę.opraco� wania.pytań.testowych.na.egzamin.wstępny.na.aplikację.adwokacką.i.radcowską..Wykaz.ten.podany.zostanie. nie.później.niż.90.dni.przed.terminem.egzaminu.wstępnego.i.najprawdopodobniej.będzie.obejmował.mniejszą. liczbę.ustaw,.niż.zestaw.opracowany.w.niniejszej.książce..Należy.jednak.podkreślić,.iż.zamysłem.Autora.było. oddanie.do.rąk.Czytelnika.kompleksowej.pomocy.naukowej,.której.przydatność.nie.skończy.się.w.chwili.zdania. egzaminu.. Długość.cyklu.wydawniczego.uniemożliwia.oczekiwanie.na.wykaz.obowiązujący.na.egzaminie.w.2013.r.,. dlatego.pozycja.bazuje.na.wykazie.aktów.prawnych.z.2012.r. Cel.jest.jednak.wart.wysiłku,.a.satysfakcja.z.jego.osiągnięcia.powinna.zrekompensować.każdemu.wcze� śniejsze.wyrzeczenia. Niniejsza.praca.nie.powinna.być.jednak.traktowana.jako.opracowanie.służące.tylko.i.wyłącznie.kandydatom. na.aplikację.notarialną..Zakres.materiału.w.niej.zawarty.odpowiada.w.dużej.części.również.wymogom.egzami� nów.na.pozostałe.aplikacje,.zaś.wymierny.sposób.określania.postępów.w.nauce.powinien.pomóc.w.niej.zarówno. studentom,.jak.i.przyszłym.aplikantom,.bez.względu.na.to,.do.jakiego.egzaminu.zamierzają.przystąpić. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.że.jest.to.jedynie.pomoc. naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.adwokac� ką..Egzaminy.na.aplikacje.sprawdzają.całokształt.wiedzy.nabytej.przez.przyszłych.aplikantów.w.trakcie.studiów. prawniczych.i.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość.jest. na.nich.wymagana..Niemniej.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.że.jest.to.pomoc.kompleksowa,.znakomicie. ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie.i.Twojej.wytrwałości.. w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.–.ze.swej.strony.zaś.zapewniam,. że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie.kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2012 r.: . 1.. Ustawa.z.24.3.1920.r..o.nabywaniu.nieruchomości.przez.cudzoziemców . 2.. Ustawa.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe . 3.. .Traktat.z.25.3.1957.r..o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.–.tekst.skonsolidowany.uwzględniający.zmiany. wprowadzone.Traktatem.z.Lizbony . 4.. Ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego . 5.. Ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy . 6.. Ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny . 7.. Ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego . 8.. Ustawa.z.10.4.1974.r..o.ewidencji.ludności.i.dowodach.osobistych . 9.. Ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy 10.. Ustawa.z.26.3.1982.r..o.scalaniu.i.wymianie.gruntów 11.. Ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece 12.. Ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze 13.. Ustawa.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn 14.. Ustawa.z.6.4.1984.r..o.fundacjach 15.. Ustawa.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne 16.. Ustawa.z.17.5.1989.r..o.stosunku.Państwa.do.Kościoła.Katolickiego.w.Rzeczypospolitej.Polskiej 17.. Ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym 18.. Ustawa.z.12..1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych 19.. Ustawa.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie 20.. Ustawa.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa 21.. .Traktat.z.7.2.1992.r..o.Unii.Europejskiej.–.tekst.skonsolidowany.uwzględniający.zmiany.wprowadzone.Trak� tatem.z.Lizbony 22.. Ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali 23.. Ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane 24.. Ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów 25.. Ustawa.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej 26.. Ustawa.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym 27.. Ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym 28.. Ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami 29.. Ustawa.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa 30.. Ustawa.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe 31.. Ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym 32.. Ustawa.z.13.10.1998.r..o.systemie.ubezpieczeń.społecznych 33.. .Ustawa.z.25.6.1999.r..o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpieczenia.społecznego.w.razie.choroby.i.macie� rzyństwa 34.. Ustawa.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych 35.. Ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych 36.. Ustawa.z.16.11.2000.r..o.przeciwdziałaniu.praniu.pieniędzy.oraz.finansowaniu.terroryzmu 37.. Ustawa.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych XII Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2011 r. 38.. .Rozporządzenie.Ministra.Rozwoju.Regionalnego.i.Budownictwa.z.29.3.2001.r..w.sprawie.ewidencji.gruntów. i.budynków wilnego dokumentów 39.. .Ustawa.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów.mieszkaniowym.zasobie.gminy.i.o.zmianie.Kodeksu.cy� 40.. Ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych 41.. .Rozporządzenie.Ministra.Sprawiedliwości.z.17.9.2001.r..w.sprawie.prowadzenia.ksiąg.wieczystych.i.zbiorów. 42.. .Rozporządzenie.Rady.Nr.(WE).2157/2001/WE.z.8.10.2001.r..w.sprawie.statutu.spółki.europejskiej.(SE) 43.. Ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi 44.. Ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym 45.. .Rozporządzenie.Rady.(WE).Nr.1/2003.z.16.12.2002.r..w.sprawie.wprowadzenia.w.życie.reguł.konkurencji. ustanowionych.w.art..81.i.82.Traktatu 46.. Ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze 47.. Ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym 48.. Ustawa.z.11.4.2003.r..o.kształtowaniu.ustroju.rolnego 49.. Ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej 50.. Ustawa.z.4.3.2005.r..o.europejskim.zgrupowaniu.interesów.gospodarczych.i.spółce.europejskiej 51.. Ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów 52.. Ustawa.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych 53.. Ustawa.z.4.2.2011.r..–.Prawo.prywatne.międzynarodowe Wykaz skrótów .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.województwie.(Dz.U... Nr.31,.poz..206.ze.zm.) –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. .ustawa.z.9.10.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.. ze.zm.). .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. poz.. 483. ze. zm... i.ze.sprost.) –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) –. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r... Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr. 43,. poz.. 296.. ze.zm.). .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2008.r..Nr.133,.poz..848.ze.zm.) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..788.ze.zm.) .ustawa. z. 20.8.1997. r.. o. Krajowym. Rejestrze. Sądowym. (t.j.. Dz.U.. z. 2009. r.. Nr. 168,.. poz..1186.ze.zm.) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r... Nr.90,.poz..594.ze.zm.) .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) .ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.46,.poz..275.ze.zm.) .ustawa. z. 6.7.1982. r.. o. księgach. wieczystych. i. hipotece. (t.j.. Dz.U.. z. 2001. r.. Nr. 124,.. poz..1361.ze.zm.) .ustawa. z. 24.3.1920. r.. o. nabywaniu. nieruchomości. przez. cudzoziemców. (t.j.. Dz.U... z.2011.r..Nr.264,.poz..1537.ze.zm.) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..82.ze.zm.) .ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331. ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2003.r...Nr.188,.poz..1848.ze.zm.) .ustawa.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.146,.poz..1188.. –. ze.zm.) .ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.) .ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112) .ustawa. z. 30.8.2002. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. przed. sądami. administracyjnymi.. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.) .ustawa.z.28.3.1936.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) –. –. –. –. –. 1. Akty prawa AdmRządWojU. –. KC. KK. KKS.. Konstytucja.RP. –. KP. KPA. KPC. KPK. KPW. KRO. KRSU. KSCU. KSH. KW. KWU. NierCudzU. NIKU. OchrKonkurU. PrSpółdz.. PrAdw. PrBud. ProkU. PrUpadNapr. PrPostSądAdm. PrWeksl. –. –. –. –. –. –. XIV RadPrU. PrUSP. RPOU. SamGminU. SamPowU. SamWojU. SDGU. SKOU. SNU. TFUE. TSU. TUE. WłLokU. ZagospPrzestU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. FUS. KRS. KRRiTV. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. RM. r... RP. RPO. SE.. SKO. SN. Wykaz skrótów .ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070. ze.zm.) .ustawa. z. 15.7.1987. r.. o. Rzeczniku. Praw. Obywatelskich. (t.j.. Dz.U.. z. 2001. r.. Nr. 14,.. poz..147.ze.zm.) –. –. –. ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) –. .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592. ze.zm.) .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590. ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,. poz..1447.ze.zm.) .ustawa.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.odwoławczych.(t.j..Dz.U..z.2001.r.. Nr.79,.poz..856.ze.zm.) .ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz.U..Nr.240,.poz..2052.ze.zm.) .Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.. C.z.2008.r..Nr.115,.s..47) .ustawa.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu.(t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.ze.zm.) .Traktat.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany.wprowa� dzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r..Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,. s..13) .ustawa.z.25.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.) .ustawa. z. 27.3.2003. r.. o. planowaniu. i. zagospodarowaniu. przestrzennym. (t.j.. Dz.U... z.2012.r..poz..647.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. –. .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. Rada.Ministrów –. rok –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy Wykaz skrótów XV t.j.. TK. TS. tzw.. USC. UOKiK. UE. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. tak.zwany tekst.jednolity –. –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. –. Urząd.Stanu.Cywilnego –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. Unia.Europejska –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. 2.. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze� nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.liczbę.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opa� nuje.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego. pytania.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,. aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów,.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot� na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egzami� nacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnymi.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści.ustaw. niezbędne.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet,. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.którego. celem.było.utrwalenie.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej. kolejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą. rzeczy.jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkursach. –.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu� istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się.wyklu� czyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.pominiętej.w.testach.. Niemniej.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz� czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. XVIII Zasady korzystania z testów 7.. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..–.wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci. ograniczenia.liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej. wspomniano,.egzaminy.obejmują.całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Statystyka pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010. 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: