Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 015935 8772723 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9 - ebook/pdf
Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1059
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8020-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

EGZAMIN 2016APLIKACJA notarialnA

Pytania | Odpowiedzi | Tabele

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016!

Najnowsze wydanie to:

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.

Uwaga!Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

Aplikacja notarialna wydanie 9. obejmuje m.in. testy z:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin 2016 Mariusz Stepaniuk Aplikacja notarialna 9. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele k z t u a l i z n a a a m i n u w 2 c i ę C o m i e d o d n i a e g z e g ó ł y w e w n ą z – s z k r t s z c a 6 r . k i ! j c 1 ż a 0 s i ą Wydawnictwo C.H.Beck APLIKACJA NOTARIALNA Książkę tę dedykuję moim Rodzicom Mariusz Stepaniuk Aplikacja notarialna 9. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50 Uwaga! Pozostałe testy objęte wykazem MS oraz aktualizacje do dnia egzaminu w 2016 r. dostępne na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA Aktualizacja: Mateusz Kurman Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8019-3 ISBN e-book 978-83-255-8020-9 Spis treści IX Wstęp........................................................................................................................................................................... Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XI Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... XV Statystyka.pytań.......................................................................................................................................................... XVII Rozdział I. Testy z prawa cywilnego (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..101.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..2082).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..121.ze.zm.).......................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. . 4.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 5.. Test.z.rozporządzenia.Ministra.Sprawiedliwości.z.21.11.2013.r..w.sprawie.zakładania. . . 6.. Test.z.ustawy.z.7.4.1989.r..–.Prawo.o.stowarzyszeniach . 7.. Test.z.ustawy.z.12.12.2013.r..o.cudzoziemcach . 8.. Test.z..ustawy.z..28.7.2005..r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych. . 9.. Test.z.ustawy.z.16.9.2011.r..o.ochronie.praw.nabywcy.lokalu.mieszkalnego.lub.domu. . . i.prowadzenia.ksiąg.wieczystych.w.systemie.informatycznym. (Dz.U..z.2013.r..poz..1411.ze.zm.).............................................................................................................. jednorodzinnego. (Dz.U..Nr.232,.poz..1377)........................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2001.r..poz..855.ze.zm.).......................................................................................................... (Dz.U..z.2013.r..poz..1650.ze.zm.).............................................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1025.ze.zm.)........................................................................................................ 1 171 276 315 332 337 341 356 369 373 475 482 531 558 565 Rozdział II. Testy z prawa handlowego, gospodarczego, finansowego i podatkowego (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..233.ze.zm.).......................................................................................................... i.spółce.europejskiej(Dz.U..Nr.62,.poz..551.ze.zm.)................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1030.ze.zm.)........................................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.15..9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. . 2.. Test.z.ustawy.z.4.3.2005.r..o.europejskim.zgrupowaniu.interesów.gospodarczych. . 3.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe. . 4.. Test.z.ustawy.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe . 5.. Test.z.rozporządzenia.Rady.(WE).Nr.2157/2001.z.8.10.2001.r..w.sprawie.statutu.spółki. . . 6.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . europejskiej.(SE) (Dz.Urz..UE.z.2001.r..Nr.249,.s..1,.wyd..spec..Dz.Urz..UE.rozdz..6,.t..4,.s..251)...................................... (Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.)................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..584.ze.zm.).......................................................................................................... VI Spis treści (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..613.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1142.ze.zm.)........................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. 7.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . 8.. Test.z.ustawy.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. . 9.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa. . 10.. Test.z.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych . 11.. Test.z.ustawy.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . 12.. Test.z.ustawy.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn. . 13.. Test.z.ustawy.z.16.11.2000.r..o.przeciwdziałaniu.praniu.pieniędzy.oraz.finansowaniu. . . terroryzmu (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..455)...................................................................................................................... (tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..885.ze.zm.)............................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.101,.poz..649.ze.zm.)............................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..86.ze.zm.)............................................................................................................ Rozdział III. Testy z prawa rolnego (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1187.ze.zm.)........................................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa. . 2.. Test.z.ustawy.z.5.8.2015.r..o.kształtowaniu.ustroju.rolnego. . (Dz.U..z.2015.r..poz..1433.ze.zm.).............................................................................................................. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział IV. Testy z prawa konstytucyjnego 1.. Test.z.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r. . 2.. Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym. . 3.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..133.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1502).................................................................................................................... 1.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . 2.. Test.z.ustawy.z.13.10.1998.r..o.systemie.ubezpieczeń.społecznych . 3.. Test.z.ustawy.z.25.6.1999.r..o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubezpieczenia.społecznego. . . w.razie.choroby.i.macierzyństwa.. (tekst.jedn..Dz.U..z.2014.r..poz..159)......................................................................................................... (tekst.jedn..Dz.U..z.2015.r..poz..121)......................................................................................................... Rozdział VI. Testy z prawa administracyjnego (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..23)......................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1605).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1445.ze.zm.)........................................................................................................ 1.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . 2.. Test.z.ustawy.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym. . 3.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym . 4.. Test.z.ustawy.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. . 5.. Test.z...ustawy.z...30.8.2002..r..–.Prawo.o...postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi. . 6.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..199.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).......................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1647).................................................................................................................... 577 581 593 631 642 648 653 656 665 667 721 730 757 822 831 836 883 892 902 908 938 Spis treści (tekst.jedn..Dz.U..z.1991.r..Nr.46,.poz..203.ze.zm.)................................................................................. (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1774).................................................................................................................... 7.. Test.z.ustawy.z.6.4.1984.r..o.fundacjach . 8.. Test.z.ustawy.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami . 9.. Test.z.ustawy.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne . (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..520.ze.zm.).......................................................................................................... Rozdział VII. Test z prawa prywatnego międzynarodowego Test.z.ustawy.z.4.2.2011.r..–.Prawo.prywatne.międzynarodowe (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1792.ze.zm.)............................................................................................................... VII 944 946 965 970 975 978 989 993 996 (t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1892).................................................................................................................... Rozdział VIII. Testy z prawa mieszkaniowego, lokalowego oraz spółdzielczego 1.. Test.z.ustawy.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali. . 2.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 3.. Test.z.ustawy.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych. . 4.. Test.z.ustawy.z.24.3.1920.r..o.nabywaniu.nieruchomości.przez.cudzoziemców. . (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..21)......................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1222).................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1380).................................................................................................................... Rozdział IX. Testy z prawa Unii Europejskiej wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. 1.. Test.z.Traktatu.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany. . . Dz.Urz..UE.C.z.2012.r..Nr.326,.s..13)........................................................................................................ 2.. Test.z.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. . . Dz.Urz..UE.C.z.2012.r..Nr.326,.s..47)........................................................................................................ 1003 zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,. Rozdział X. Test z prawa o notariacie Test.z.ustawy.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie. (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..164.ze.zm.)................................................................................................................. 1017 Drogi Czytelniku! Wstęp Oddajemy.do.Twoich.rąk.9..wydanie.opracowania,.które.stworzone.zostało.w.celu.ułatwienia.kandyda� tom.na.aplikację.notarialną.nauki.do.egzaminu..Jest.to.również.książka,.do.której.sięgać.mogą.aplikanci.chcący. przypomnieć.sobie.treść.poszczególnych.ustaw.w.trakcie.nauki.na.aplikacji..Warto.podkreślić,.iż.jej.forma.jest. rzadkością.na.polskim.rynku.wydawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przeznaczone.do.nauki,.do� piero.w.dalszej.kolejności.zaś.do.sprawdzania.wiedzy..Dostępne.na.rynku.pozycje.przeznaczone.do.powtarzania. materiału.niezbędnego.do.opanowania.przez.kandydatów.na.aplikantów.w.znakomitej.większości.pomijają. niezmiernie.istotny.aspekt.egzaminów.aplikacyjnych,.tj..fakt,.iż.są.to.testy.prawie.w.całości.sprawdzające.zna� jomość.konkretnych.zapisów.ustawowych..Zadania.testowe.bardzo.często.tworzone.są.na.nich.wręcz.poprzez. zamianę.artykułu.ustawy.na.pytanie..Taki.sposób.sprawdzania.wiedzy.powoduje.zaś,.że.niezmiernie.trudne.jest. opanowanie.jej.na.podstawie.klasycznych.podręczników.akademickich..Osoby,.które.nie.stosują.poszczególnych. ustaw.w.codziennej.praktyce.zawodowej,.mogą.mieć.trudności.w.ich.pamięciowym.opanowaniu,.zwłaszcza,.że. zakres.materiału.niezbędnego.do.opanowania.jest.wyjątkowo.szeroki. Przyjęte.przez.Ustawodawcę.założenia,.zgodnie.z.którymi.egzamin.na.aplikację.notarialną.jest.testem. jednokrotnego.wyboru,.sprawdzającym.wiedzę.z.konkretnych.aktów.prawnych,.sprawiają,.iż.problemem.może. być.określenie.przez.kandydata.na.aplikanta.momentu,.w.którym.opanował.on.wymaganą.wiedzę.w.stopniu. dostatecznym..Jest.to.kwestia.ważna.o.tyle,.że.wobec.ogromu.zagadnień,.jakie.trzeba.przyswoić.przed.przystą� pieniem.do.egzaminu,.praktycznie.niemożliwe.staje.się.powracanie.do.partii.materiału,.który.został.opanowany. wcześniej..Dlatego.właśnie.przed.przystąpieniem.do.nauki.następnej.partii.materiału.należy.mieć.pewność,.że. część.opanowana.wcześniej.została.zapamiętana.i.utrwalona..Sposobem.na.stwierdzenie.tego.bez.możliwości. popełnienia.omyłki.jest.rozwiązanie.testu,.który.w.sposób.obiektywny.wykaże,.czy.osoba.ucząca.się.może.roz� począć.powtarzanie.następnej.partii.materiału,.bowiem.opanowała.w.sposób.zadowalający.materiał.z.partii. wcześniejszej..Oczywistym.jest,.że.w.takim.wypadku.pojawia.się.problem.stwierdzenia,.w.którym.momencie. można.mieć.pewność,.że.ustawa.nie.ma.już.przed.przyszłym.aplikantem.tajemnic..Test.stworzony.poprzez.prze� tworzenie.na.pytanie.testowe.każdego.artykułu.(a.nawet.ustępu).ustawy.wydaje.się.w.tym.wypadku.rozwiązaniem. optymalnym. Tak.właśnie.powstało.niniejsze.opracowanie..Jest.to.zestaw.testów.z.ustaw,.których.opanowanie.jest.nie� zbędne.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.notarialną.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.po� daną.obok,.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Taki.sposób. opanowywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,.że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania.dotychczaso� wych.postępów.w.nauce..Warto.przy.tym.pamiętać,.że.w.naturalnym.odruchu.uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.. w.ustawie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.które.„na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których. „na.pewno.w.teście.nie.będzie”..Niestety,.twórcy.testów.egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,. co.warto.w.teście.umieścić..W.ostatecznym.rozrachunku.może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka.pytań.z.par� tii.materiału,.która.wydawała.się.„mniej.ważna”,.może.zadecydować.o.osiągnięciu.minimalnej.liczby.punktów.. i.ostatecznym.sukcesie.. Opracowanie,.które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika,.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.ustaw,.których.znajo� mość.jest.niezbędna.dla.osób.zdających.egzaminy.na.aplikacje..Jest.to.subiektywny.wybór.ustaw.dokonany.przez. Autora.na.podstawie.zakresu.pytań.egzaminacyjnych.na.przestrzeni.ostatnich.lat..Długość.cyklu.wydawniczego. X Wstęp uniemożliwia.oczekiwanie.na.wykaz.obowiązujący.na.egzaminie.w.2016.r.,.dlatego.pozycja.bazuje.na.wykazie. aktów.prawnych.z.2015.r. Cel.jest.jednak.wart.wysiłku,.a.satysfakcja.z.jego.osiągnięcia.powinna.zrekompensować.każdemu.wcze� śniejsze.wyrzeczenia. Niniejsza.praca.nie.powinna.być.jednak.traktowana.jako.opracowanie.służące.tylko.i.wyłącznie.kandydatom. na.aplikację.notarialną..Zakres.materiału.w.niej.zawarty.odpowiada.w.dużej.części.również.wymogom.egzami� nów.na.pozostałe.aplikacje,.zaś.wymierny.sposób.określania.postępów.w.nauce.powinien.pomóc.w.niej.zarówno. studentom,.jak.i.przyszłym.aplikantom,.bez.względu.na.to,.do.jakiego.egzaminu.zamierzają.przystąpić. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.że.jest.to.jedynie.pomoc. naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.notarial� ną..Egzaminy.na.aplikacje.sprawdzają.całokształt.wiedzy.nabytej.przez.przyszłych.aplikantów.w.trakcie.studiów. prawniczych.i.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość.jest. na.nich.wymagana..Niemniej.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.że.jest.to.pomoc.kompleksowa,.znakomicie. ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie.i.Twojej.wytrwałości.. w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.–.ze.swej.strony.zaś.zapewniam,. że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie.kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa AdmRządWojU. –. .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.województwie.(t.j..Dz.U.. z.2015.r..poz..525.ze.zm.) KC. KK. KKS.. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KPK. KPW. KRO. KRSU. KSCU. KSH. KW. KWU. NierCudzU. NIKU. OchrKonkurU. PrAdw. PrBud. PrSpółdz.. ProkU. PrPostSądAdm. PrUpadNapr. –. –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..121.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. –. .ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186.ze.zm.). .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. poz.. 483. ze. zm... i.ze.sprost.) –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1502) –. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. poz..267.ze.zm.) .ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..101. ze.zm.). .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2013.r..poz..395.ze.zm.) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(tj..Dz.U..z.2015.r..poz..2082) .ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1142.. ze.zm.) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2014.r.. poz..1025.ze.zm.) .ustawa. z. 15.9.2000. r.. –. Kodeks. spółek. handlowych. (t.j.. Dz.U.. z. 2013. r.. poz.. 1030.. ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1094.ze.zm.) –. .ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.. ze.zm.) .ustawa. z. 24.3.1920. r.. o. nabywaniu. nieruchomości. przez. cudzoziemców. (t.j.. Dz.U... z.2014.r..poz..1380) .ustawa. z. 23.12.1994. r.. o. Najwyższej. Izbie. Kontroli. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r.. poz.. 1096.. ze.zm.) .ustawa. z. 16.2.2007. r.. o. ochronie. konkurencji. i. konsumentów. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r... poz..184.ze.zm.) –. –. –. –. ustawa.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..615) –. ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1409.ze.zm.) –. ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1443) –. ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.ze.zm.) –. .ustawa. z. 30.8.2002. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. przed. sądami. administracyjnymi.. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..233.ze.zm.) XII PrUSP. PrWeksl. RadPrU. RPOU. SamGminU. SamPowU. SamWojU. SDGU. SKOU. SNU. TFUE. TUE. WłLokU. ZagospPrzestU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. FUS. KRRiTV. KRS. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. r... RM. RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. Wykaz skrótów –. .ustawa. z. 27.7.2001. r.. –. Prawo. o. ustroju. sądów. powszechnych. (t.j.. Dz.U.. z. 2015. r... poz..133.ze.zm.) –. ustawa.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) –. ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..507.ze.zm.) –. ustawa.z.15.7.1987.r..o.Rzeczniku.Praw.Obywatelskich.(t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..1648) –. ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1515.ze.zm.) –. ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1445.ze.zm.) –. ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1392.ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..584. –. ze.zm.) .ustawa.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.odwoławczych.(t.j..Dz.U..z.2015.r... poz..1659.ze.zm.) –. –. ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499.ze.zm.) –. .Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C. z.2012.r..Nr.326,.s..47) .Traktat. o. Unii. Europejskiej. (wersja. skonsolidowana,. uwzględniająca. zmiany. wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C.z.2012.r.. Nr.326,.s..13) .ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2015.r..poz..1892.ze.zm.) .ustawa. z. 27.3.2003. r.. o. planowaniu. i. zagospodarowaniu. przestrzennym. (t.j.. Dz.U... z.2015.r..poz..199.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. rok –. Rada.Ministrów –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny Wykaz skrótów XIII TS. tzw.. UE. USC. UOKiK. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. tak.zwany –. Trybunał.Stanu –. –. Unia.Europejska –. Urząd.Stanu.Cywilnego –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. 2.. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze� nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.liczbę.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.bowiem.osoba,.która.opa� nuje.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego. pytania.łączące.treść.artykułów..Jakkolwiek.podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono.wszelkich.starań,. aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów,.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot� na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egzami� nacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnymi.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści.ustaw. niezbędne.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet,. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.którego. celem.było.utrwalenie.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej. kolejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą. rzeczy.jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkursach. –.np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu� istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się.wyklu� czyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.pominiętej.w.testach.. Niemniej.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz� czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły.–.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. 7.. Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..–.wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci. XVI Zasady korzystania z testów ograniczenia.liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej. wspomniano,.egzaminy.obejmują.całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Statystyka pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010. 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011. XVIII Statystyka pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012. 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013. 5. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2014. Statystyka pytań XIX 5. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2015.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 9
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: