Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00831 015346 8856105 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna - ebook/pdf
Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8028-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aplikacja od ogółu do szczegółu - ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz.


Niniejsze opracowanie to:

Komplet dwóch książek stanowi niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje komorniczą i notarialną i wyczerpuje wykaz aktów normatywnych ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Książka będzie aktualizowana do września 2016 r. – aktualizacje znajdziesz w zakładce Aktualizacje Aplikacyjne na stronie testy-prawnicze.pl.

Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego 2016
  • 105 godzin kursu
  • 6 miast
  • Ograniczona ilość miejsc
  • Możliwość płatności w ratach
Ucz się do egzaminu wstępnego 2016 rozwiąjąc testy prawnicze online
  • 14 dziedzin prawa
  • 15 000 pytań
  • Symulacja egzaminu
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcjA komorniczA i notAriAlnA Aplikacja od ogółu do szczegółu UstAwy dodAtkowe 2. wydanie 6. wydanie C•H•BECK APLIKACJE PRAWNICZE Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: A. Heliosz APLIKACJA OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU, wyd. 7 M. Stepaniuk APLIKACJA NOTARIALNA, wyd. 9 M. Stepaniuk APLIKACJA KOMORNICZA, wyd. 8 K. czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH TOM 1, wyd. 10 K. czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH TOM 2, wyd. 10 www.ksiegarnia.beck.pl Aplikacja od ogółu do szczegółu Ustawy dodatkowe 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe, 2. wyd. Stan prawny: styczeń 2016 r. Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autora. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Identia Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8027-8 ISBN e-book 978-83-255-8028-5 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE ............................................................................................................................ WYKAZ SKRÓTÓW ........................................................................................................................... I. PRAWO KONSTYTUCYJNE ....................................................................................................... 1. Notariat ..................................................................................................................................... 2. Komornicy sądowi i egzekucja ......................................................................................... 3. Rada Ministrów ...................................................................................................................... 4. Podział terytorialny państwa ............................................................................................ 5. Dostęp do informacji ........................................................................................................... 6. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ...................................................................................................... II. PRAWO CYWILNE ....................................................................................................................... 1. Księgi wieczyste ..................................................................................................................... 2. Rzym I ........................................................................................................................................ 3. Rzym II ....................................................................................................................................... 4. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ................................ 5. Pomoc uprawnionym do alimentów ............................................................................. 6. Kredyt konsumencki ............................................................................................................ 7. Prawa konsumenta ............................................................................................................... III. PRAWO PODATKOWE .............................................................................................................. 1. Ordynacja podatkowa ......................................................................................................... 2. Finanse publiczne ................................................................................................................. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych ..................................................................... 4. Podatek od spadków i darowizn ..................................................................................... VII IX 1 1 24 32 37 39 46 51 51 67 73 79 84 93 102 109 109 200 216 225 V Spis treści 5. VAT .............................................................................................................................................. 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych .................................................................... IV. PRAWO GOSPODARCZE ........................................................................................................ 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .................... 2. Spółka europejska ................................................................................................................ 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska ...... 4. Prawo wekslowe .................................................................................................................... 5. Prawo upadłościowe ............................................................................................................ V. PRAWO ADMINISTRACYJNE ................................................................................................. 1. Geodezja i kartografia ......................................................................................................... 2. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa .......................................................................... 3. Ustrój rolny .............................................................................................................................. 4. Egzekucja w administracji .................................................................................................. 5. Kontrola w administracji rządowej ................................................................................. VI. PRAWO MIĘDZYNARODOWE ............................................................................................. Prawo prywatne międzynarodowe ..................................................................................... 233 240 304 304 323 334 352 366 399 399 405 410 413 426 433 433 VI SŁOWO WSTĘPNE Drogi Czytelniku, Aplikacja od ogółu do szczegółu – ustawy dodatkowe to kontynuacja popularnej wśród aplikantów pozycji Aplikacja od ogółu do szczegółu autorstwa p. Anety Heliosz. Opracowanie jest streszczeniem podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli „wyciągnięcie przed nawias” najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Komplet tych dwóch książek stanowi niezbędnik dla osób przygotowujących się do egza­ minów na aplikacje komorniczą i notarialną oraz wyczerpuje wykaz aktów normatywnych ogłaszanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawników, którzy poszukując pracy, przystępują do konkursów, np. na asystenta sędziego. Książka będzie aktualizowana do września 2016 r. – aktualizacje znajdziesz na stronie tes­ ty­prawnicze.pl w zakładce AKTUALIZACJE APLIKACYJNA. Jeśli jesteś zapracowany i ciągle brakuje Ci czasu, to ta pozycja jest właśnie dla Ciebie. Redakcja VII WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne GospNierSPU ........... FinPublU .................. KC .............................. ustawa z 30.8.2012 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK .............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP .............................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ........................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPC ........................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. KPK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KRO ........................... KRSU ......................... KSCU ........................ KSH ........................... KsztURU ................... poz. 555 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) IX Wykaz skrótów NBPU ........................ NotU .......................... OrdPodU ................... PodCywU ................. PostEgzAdmU .......... PrBank ...................... PrStow ....................... rozp. Rzym I  ............. rozp. Rzym II ............ SDGU ........................ UbSpołRolU ............. VATU ........................ ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.) ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1128 ze zm.) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umow­ nych (Dz.Urz. UE L Nr 177 z 2008 r.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań poza­ umownych (Dz.Urz. UE L Nr 199 z 2007 r.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości 2. Organy orzekające ETPCz ....................... ETS ............................ TK .............................. Trybunał Konstytucyjny TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy MSiG ......................... Monitor Sądowy i Gospodarczy X artykuł do spraw grosz hektar litera 4. Inne skróty ANR ........................... Agencja Nieruchomości Rolnych art.  .............................. ds. ............................... gr ................................ ha ............................... KZK ............................ Krajowy Zjazd Komorników lit. ............................... m.in. .......................... między innymi m.st. ........................... miasto stołeczne NBP ........................... Narodowy Bank Polski na przykład np.  .............................. numer Nr  ............................... Państwo Członkowskie/Państwa Członkowskie PCz ............................ punkt pkt .............................. pozycja poz.  ............................ rok r. ................................. rozp. ........................... rozporządzenie RM ............................. Rada Ministrów RP .............................. Rzeczpospolita Polska s.  ................................. S.A. ............................ SE ............................... SKO ........................... t.j. ............................... tj.  ................................ tzn. ............................. tzw. ............................. UE .............................. Unia Europejska ust.  ............................. ww. ............................. wyżej wymieniony WZ .............................. walne zgromadzenie ze zm. ........................ zł ................................. ZWRSP ..................... Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa §  ................................. strona spółka akcyjna spółka europejska (Societas Europaea) Samorządowe Kolegium Odwoławcze tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany ze zmianami złoty ustęp paragraf Wykaz skrótów XI I. PRAWO KONSTYTUCYJNE 1. Notariat Ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) Ustrój notariatu Kompetencje: • notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych); • w wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Ochrona; czynności notarialne: • notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej • czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języ­ ka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z po­ mocy tłumacza przysięgłego. Miejsce czynności: • czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej; • czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. 1 • czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter do- funkcjonariuszom publicznym; kumentu urzędowego; I. Prawo konstytucyjne Kancelaria; wynagrodzenie: • notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię; • kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub part- nerskiej. W takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez siebie dokonane; • notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności; nie obejmuje kosztów przejazdu i innych nie­ zbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Zwolnienie od opłat: • jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecz­ nego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystą­ pić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia; stosuje się odpo­ wiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza; sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej; za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wy- nagrodzenie ponosi Skarb Państwa. • Podatki: • notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki; • jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wyso­ kość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właś- ciwemu sądowi rejonowemu; jeżeli wnioskodawca został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, notariusz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej, że opłata sądowa nie została pobrana i załącza prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych do dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczy- stej, które przesyła do sądu prowadzącego księgę wieczystą. • Pieczęć urzędowa Notariusz używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła. Rejestr kancelarii: • prowadzi Minister Sprawiedliwości; • do dnia 31 stycznia każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza w formie obwieszcze­ nia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz zareje­ strowanych kancelarii. 2 1. Notariat Powoływanie i odwoływanie notariuszy Powołanie: • notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej; • niewyrażenie opinii w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku Ministra Sprawiedliwo­ ści, uważane jest za wyrażenie opinii pozytywnej. Kwalifikacje • Notariuszem może być powołany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, pań­ stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa UE przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w tych przepisach, 2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu 4) ukończył wyższe studia prawnicze w RP i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia notariusza, prawnicze uznane w RP, 5) odbył aplikację notarialną w RP, 6) złożył egzamin notarialny w RP, 7) ukończył 26 lat. Odstępstwa od wymogów: • wymagania, o których mowa wyżej w pkt 4 i 5, nie dotyczą osób, które w RP: 1) uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, 2) zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora, 3) zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat, 4) wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat, 5) zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pań­ stwa przez okres co najmniej 3 lat; • do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić osoby, które w RP: 1) posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych, 2) przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego, 3 I. Prawo konstytucyjne 3) po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wyko­ nywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, 4) po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okre­ sie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wie­ dzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, 5) po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuż­ szym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyj­ nych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, 6) zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 7) zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy; • do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić również osoby, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złoże­ niem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym orga­ nie sądowym, w szczególności w TSUE lub ETPCz i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego; • do egzaminu notarialnego składanego przed komisją bez odbycia aplikacji notarialnej mogą przystąpić m.in. również osoby, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariu­ sza w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu notarialnego. Uruchomienie kancelarii: • notariusz jest obowiązany w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu uruchomić kancelarię i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości; • w razie nieuruchomienia kancelarii w terminie 2 miesięcy powołanie traci moc, okolicz­ ność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości. Wniosek Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego uprawnia do złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyni­ ku egzaminu notarialnego. Ślubowanie: • przy powołaniu notariusz składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie wg na­ stępującej roty: ,,Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości”; • Minister Sprawiedliwości może upoważnić prezesa właściwego sądu apelacyjnego do przyjęcia ślubowania. 4 1. Notariat Odwołanie: • Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz: 1) zrezygnował z prowadzenia kancelarii, 2) z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika Za­ kładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków no­ tariusza lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się ocenie niezdolności do pracy, mimo zalecenia rady właściwej izby notarialnej – po uprzednim wysłucha- niu notariusza, chyba że nie jest to możliwe, 3) ukończył 70 lat, 4) został pozbawiony prawa prowadzenia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, 5) ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu, 6) utracił prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych; • Minister Sprawiedliwości może odwołać notariusza w wypadku, gdy charakter stwierdzo­ nych, w wyniku wizytacji nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę przepisów prawa, a także w wypadku, gdy notariusz uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolej- nych wizytacji przeprowadzonych przez wizytatora samorządu notarialnego lub Ministra Sprawiedliwości. Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarial­ nej, wydanej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Ponowne powołanie: • osoba, która przestała być notariuszem z przyczyn, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 1, 4, 5 i 6 NotU (zrezygnowała z prowadzenia kancelarii, została pozbawiona prawa prowadze­ nia kancelarii orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, ma orzeczony zakaz wykonywania za­ wodu na mocy prawomocnego wyroku sądu, utraciła prawa publiczne lub pełną zdolność do czynności prawnych) oraz art. 16 § 3 NotU (odwołana przez Ministra Sprawiedliwości w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie wizytacji), może zostać ponownie powołana; jeżeli osoba, o której mowa wyżej, przez co najmniej 10 lat nie wykonywała zawodu no­ tariusza, może zostać ponownie powołana na notariusza po złożeniu egzaminu notarial- nego. • Obowiązki i prawa notariuszy Obowiązek ogólny Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale pod­ nosić kwalifikacje zawodowe. Tajemnica: • notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne; • obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza; 5 I. Prawo konstytucyjne • obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić no­ tariusza Minister Sprawiedliwości; • obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami. Dodatkowe zatrudnienie: • notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika nauko- wo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że wykonywanie tego zatrud­ nienia przeszkadza w pełnieniu jego obowiązków; • notariuszowi nie wolno także podejmować zajęcia, które by przeszkadzało w pełnie­ niu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. Nie wolno mu w szczególności zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w in­ teresach; • o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zajęcia notariusz jest obowiązany zawiadomić preze- sa rady właściwej izby notarialnej. Rada rozstrzyga, czy podjęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu. Jeżeli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie lub zajęcie, sprawę, na wniosek notariusza, rozstrzyga Kra­ jowa Rada Notarialna, której decyzja jest ostateczna. Ubezpieczenie OC: • notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej; • rada izby notarialnej właściwej ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej jest obowią­ zana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia; • prezesi rad izb notarialnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzed­ nim roku kalendarzowym. Czas otwarcia kancelarii: • kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej 6 godzin dziennie; • rada właściwej izby notarialnej może ustalić jeden dzień powszedni tygodnia jako wolny za przepracowaną sobotę; • w wypadkach niecierpiących zwłoki albo szczególnych potrzeb kancelaria może być czynna także w niedziele i święta. Niemożność pełnienia obowiązków: • jeżeli notariusz nie może pełnić swych obowiązków, wyznacza na ten czas zastępstwo spo­ śród zastępców notarialnych zatrudnionych w jego kancelarii oraz notariuszy ze wspólnej kancelarii, informując o tym prezesa rady właściwej izby albo spośród zastępców nota­ rialnych z wykazu właściwej izby notarialnej oraz notariuszy mających siedzibę kancelarii notarialnej w tej izbie, w porozumieniu z prezesem rady właściwej izby; 6 1. Notariat • jeżeli z powodu nieobecności notariusza wynikłej z nieprzewidzianych przyczyn nota­ riusz nie wyznaczył w kancelarii zastępstwa na czas swej nieobecności, zastępstwo wyzna- cza prezes rady właściwej izby notarialnej. Zaprzestanie prowadzenia kancelarii W wypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii przez notariusza z innych powodów niż jego śmierć lub zawieszenia go w czynnościach, rada izby notarialnej wyznacza czasowo do pełnienia obowiązków notariusza zastępstwo spośród zastępców notarialnych, notariuszy albo notariuszy emerytowanych danej izby notarialnej. Upoważnienie aplikanta: • notariusz może upoważnić aplikanta notarialnego objętego jego patronatem do wykony­ wania czynności notarialnych określonych w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8 NotU (sporządzania poświadczeń, spisywania protokołów, sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów doku­ mentów, sporządzania na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumen­ tów), jeżeli aplikant odbył co najmniej 2 lata i 6 miesięcy aplikacji oraz uzyskał pozytywny wynik z kolokwium; • upoważnienie jest udzielane w formie pisemnej na czas określony i wskazuje czynności notarialne, do wykonywania których aplikant został upoważniony; • notariusz niezwłocznie zawiadamia prezesa rady właściwej izby notarialnej, Ministra Spra­ wiedliwości oraz prezesa właściwego sądu apelacyjnego o udzieleniu upoważnienia, prze­ syłając jego kopię; • notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aplikanta notarialnego przy wykonywaniu czynności notarialnych. Składki Notariusze opłacają, na potrzeby organów samorządu notarialnego, składki miesięczne, których wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Notarialna. Ponadto, stosownie do uchwał właściwych izb notarialnych, notariusze opłacają składki na inne określone cele. Samorząd notarialny: tworzą notariusze; • • obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną, które posiadają osobowość prawną. Organy izby: • walne zgromadzenie notariuszy izby; • rada izby notarialnej. Skład i siedziba izby: • • izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego; siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aplikacja komornicza i notarialna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: