Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00898 012809 7985261 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8 - ebook/pdf
Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1129
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8016-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

EGZAMIN 2016
APLIKACJA RADCOWSKA

Pytania | Odpowiedzi | Tabele

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016!

Najnowsze wydanie to:

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać
nabytą wiedzę.

Uwaga!
Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50

Idealna pomoc w przygotowaniu do egzaminu wstępnego:

 • Pomoże zdać egzamin na aplikację,
 • Utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
 • Przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej.

Aplikacja radcowska wydanie 8. obejmuje m.in. testy z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji;
 • Prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego i naprawczego, Prawa wekslowego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach rodzinnych;
 • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządowych kolegiach odwoławczych, gospodarce nieruchomościami, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • oraz z Prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego, Prawa o Unii Europejskiej i Prawa o radcach prawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Egzamin 2016 Mariusz Stepaniuk Aplikacja radcowska 8. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele k z t u a l i z n a a a m i n u w 2 c i ę C o m i e d o d n i a e g z e g ó ł y w e w n ą z – s z k r t s z c a 6 r . k i ! j c 1 ż a 0 s i ą Wydawnictwo C.H.Beck APLIKACJA RADCOWSKA Mariusz Stepaniuk Aplikacja radcowska 8. wydanie  Pytania  Odpowiedzi  Tabele Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 50 Uwaga! Pozostałe testy objęte wykazem MS oraz aktualizacje do dnia egzaminu w 2016 r. dostępne na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA. Aktualizacja: Mateusz Kurman Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8015-5 ISBN e-book 978-83-255-8016-2 Spis treści IX Wstęp ........................................................................................................................................................................ Wykaz skrótów ......................................................................................................................................................... XI Zasady korzystania z testów ................................................................................................................................... XV Statystyki pytań ........................................................................................................................................................ XVII Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) .............................................................................................. 1. Test z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. 2. Test z ustawy z 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 3. Test z ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym 4. Test z ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1064 ze zm.) ............................................................................................................ (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) ........................................................................................................ (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) ........................................................................................................ Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) ................................................................................................................. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) ....................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ........................................................................................................ 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny 2. Test z ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 3. Test z ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 5. Test z ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 6. Test z ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 7. Test z ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) ........................................................................................................ (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) ...................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) ........................................................................................................ (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) .......................................................................................................................... 1 55 64 73 100 270 375 414 431 444 454 460 562 611 624 636 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) ...................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ........................................................................................................ Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego 1. Test z ustawy z 15. 9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 2. Test z ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe 3. Test z ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 4. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 5. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ............................................................................................ (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) .......................................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) ........................................................................................................ VI Spis treści 6. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) ...................................................................................................... Rozdział IV. Testy z prawa karnego i prawa wykroczeń (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ................................................................................................................. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ................................................................................................................. 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 2. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 3. Test z ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń 4. Test z ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 5. Test z ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ........................................................................................................ (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) ...................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) ........................................................................................................ Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) .................................................................................................................. 1. Test z ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy 2. Test z ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) ...................................................................................................... Rozdział VI. Testy z prawa administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) .................................................................................................................. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) ........................................................................................................ (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) ....................................................................................................................... 1. Test z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 2. Test z ustawy z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 3. Test z ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym 4. Test z ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym 5. Test z ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa 6. Test z ustawy z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) ..................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) ...................................................................................................... (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1647) .................................................................................................................. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ........................................................................................................ Rozdział VII. Testy z prawa budowlanego, mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego oraz nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ...................................................................................................... 640 652 694 775 784 796 813 878 884 931 935 944 954 963 969 999 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21) ....................................................................................................................... 1009 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) .................................................................................................................. 1020 1. Test z ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane 2. Test z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze 3. Test z ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 4. Test z ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 5. Test z ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 6. Test z ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) .................................................................................................................. 1024 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) ........................................................................................................ 1043 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) .................................................................................................................. 1049 Spis treści VII 7. Test z ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) .................................................................................................................... 1052 Rozdział VIII. Testy z prawa Unii Europejskiej wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r., 1. Test z Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 13) ...................................................................................................... 1054 2. Test z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) ...................................................................................................... 1061 zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r., Rozdział IX. Testy z prawa korporacyjnego 1. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych 2. Test z ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 507 ze zm.) ........................................................................................................ 1075 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.) ........................................................................................................ 1090 Wstęp Drogi Czytelniku! Oddajemy do Twoich rąk 8 wydanie opracowania, które stworzone zostało w celu ułatwienia kandyda� tom na aplikację radcowską nauki do egzaminu. Jest to również książka, do której sięgać mogą aplikanci chcący przypomnieć sobie treść poszczególnych ustaw w trakcie nauki na aplikacji. Warto podkreślić, iż jej forma jest rzadkością na polskim rynku wydawnictw prawniczych, zawiera ona bowiem testy przeznaczone do nauki, do� piero w dalszej kolejności zaś do sprawdzania wiedzy. Dostępne na rynku pozycje przeznaczone do powtarzania materiału niezbędnego do opanowania przez kandydatów na aplikantów w znakomitej większości pomijają niezmiernie istotny aspekt egzaminów aplikacyjnych, tj. fakt, iż są to testy prawie w całości sprawdzające zna� jomość konkretnych zapisów ustawowych. Zadania testowe bardzo często tworzone są na nich wręcz poprzez zamianę artykułu ustawy na pytanie. Taki sposób sprawdzania wiedzy powoduje zaś, że niezmiernie trudne jest opanowanie jej na podstawie klasycznych podręczników akademickich. Osoby, które nie stosują poszczególnych ustaw w codziennej praktyce zawodowej, mogą mieć trudności w ich pamięciowym opanowaniu, zwłaszcza że zakres materiału niezbędnego do opanowania jest wyjątkowo szeroki. Przyjęte przez Ustawodawcę założenia, zgodnie z którymi egzamin na aplikację radcowską jest testem jednokrotnego wyboru, sprawdzającym wiedzę z konkretnych aktów prawnych sprawiają, iż problemem może być określenie przez kandydata na aplikanta momentu, w którym opanował on wymaganą wiedzę w stopniu dostatecznym. Jest to kwestia ważna o tyle, że wobec ogromu wiedzy, jaką trzeba przyswoić przed przystąpie� niem do egzaminu, praktycznie niemożliwe staje się powracanie do partii materiału, który został opanowany wcześniej. Dlatego właśnie przed przystąpieniem do nauki następnej partii materiału należy mieć pewność, że część opanowana wcześniej została zapamiętana i utrwalona. Sposobem na stwierdzenie tego bez możliwości popełnienia omyłki jest rozwiązanie testu, który w sposób obiektywny wykaże, czy osoba ucząca się może roz� począć powtarzanie następnej partii materiału, bowiem opanowała w sposób zadowalający materiał z partii wcześniejszej. Oczywiste jest, że w takim wypadku pojawia się problem stwierdzenia, w którym momencie można mieć pewność, że ustawa nie ma już przed przyszłym aplikantem tajemnic. Test stworzony poprzez przetwo� rzenie na pytanie testowe każdego artykułu (a nawet ustępu) ustawy wydaje się w tym wypadku rozwiązaniem optymalnym. Tak właśnie powstało niniejsze opracowanie. Jest to zestaw testów z ustaw, których opanowanie jest nie� zbędne do zdania egzaminu na aplikację radcowską – wraz z podstawą prawną i właściwą odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź była prawidłowa. Taki sposób opano� wywania materiału ma tę przewagę nad innymi, że daje możliwość bieżącego sprawdzania dotychczasowych postępów w nauce. Warto przy tym pamiętać, że w naturalnym odruchu uczący stara się na ogół znaleźć w usta� wie rzeczy „ważniejsze” i „mniej ważne”, takie, które „na pewno mogą znaleźć się w teście” i takie, których „na pewno w teście nie będzie”. Niestety, twórcy testów egzaminacyjnych mogą mieć inny pogląd na temat tego, co warto w teście umieścić. W ostatecznym rozrachunku może się w związku z tym okazać, iż kilka pytań z partii materiału, która wydawała się „mniej ważna”, może zadecydować o osiągnięciu minimalnej liczby punktów i ostatecznym sukcesie. Opracowanie, które przekazujemy do rąk Czytelnika, zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których zna� jomość jest niezbędna dla osób zdających egzaminy na aplikacje. Testy zostały przygotowane w oparciu o wykaz publikowany corocznie przez Ministra Sprawiedliwości. Ponieważ wykaz ten podawany jest nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu wstępnego, to najprawdopodobniej będzie obejmował nieznacznie inny zestaw X Wstęp ustaw, niż opracowany w niniejszej książce. Długość cyklu wydawniczego uniemożliwia oczekiwanie na wykaz obowiązujący na egzaminie w roku 2016, siłą rzeczy więc niniejsza pozycja bazuje na wykazie aktów prawnych, który obowiązywał na egzaminach w roku 2015. Drogi Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejsze opracowanie pragnę podkreślić, iż jest to jedynie pomoc naukowa, która powinna pomóc Ci w utrwaleniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na aplikację radcowską. Egzaminy na aplikacje sprawdzają całokształt wiedzy nabytej przez przyszłych aplikantów w trakcie studiów prawniczych i nawet najobszerniejsze opracowanie nie może zawierać całego materiału, którego znajomość jest na nich wymagana. Niemniej jednak można z całą pewnością stwierdzić, iż jest to pomoc kompleksowa, znakomicie ułatwiająca naukę do egzaminu. Ostateczny sukces w jego trakcie zależy tylko od Ciebie i Twojej wytrwałości w nauce. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu stanowią niezbędną podstawę – ze swej strony zaś zapewniam, że za konieczną na każdym egzaminie dozę szczęścia będę trzymał za Ciebie kciuki. Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa AdmRządWojU – PrWeksl RadPrU – ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) – ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 507 ze zm.) KC KK KKS Konstytucja RP KP KPA KPC KPK KPW KRO KRSU KSCU KSH KW KWU NierCudzU NIKU OchrKonkurU PrAdw PrSpółdz PrPostSądAdm PrUpadNapr PrUSP – – ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – – ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) – ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – – – – – – – – ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) – ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1380) ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.) ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) – – – – ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615) – ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) – ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) XII RPOU SamGminU SamPowU SamWojU SDGU SKOU SNU TFUE TUE WłLokU ZagospPrzestU ZastRejU 2. Inne skróty art. BHP FUS KRRiTV KRS m.in. m.st. n. NATO NBP NIK Nr NSA odp. r. RM RP RPO SE SKO SN t.j. TK TS tzw. UE USC Wykaz skrótów – ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) – ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) – ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 – ze zm.) ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 ze zm.) – – ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r., Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizbońskim podpisanym 13.12.2007 r., Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 13) ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) – – – – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) – artykuł – bezpieczeństwo i higiena pracy – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Krajowa Rada Sądownictwa – między innymi – miasto stołeczne – następne – – Narodowy Bank Polski – Najwyższa Izba Kontroli – numer – Naczelny Sąd Administracyjny – odpowiedź – rok – Rada Ministrów – Rzeczpospolita Polska – Rzecznik Praw Obywatelskich – spółka europejska – samorządowe kolegium odwoławcze – Sąd Najwyższy – tekst jednolity – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Stanu – – Unia Europejska – Urząd Stanu Cywilnego tak zwany Wykaz skrótów XIII UOKiK ust. w. WSA zd. ze sprost. ze zm. ZUS – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – ustęp – wiek – wojewódzki sąd administracyjny – zdanie – ze sprostowaniem – ze zmianami – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zasady korzystania z testów 1. Wszystkie testy są testami 2. Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie testy są testami jednokrotnego wyboru. Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź, podana obok pytania testowego. Testy służą utrwaleniu treści poszczególnych artykułów ustaw. Poza nielicznymi wyjątkami kolejne py� tania dotyczą tylko i wyłącznie treści jednego, konkretnego artykułu, podanego obok pytania testowego. Stworzenie testów zawierających pytania obejmujące treścią kilka artykułów dawałoby niezliczoną ilość kombinacji, które musiałyby zostać wzięte pod uwagę. Takie podejście mijałoby się z celem, ponieważ osoba, która opanuje treść kolejnych artykułów ustawy, nie powinna mieć problemów z rozwiązaniem testu zawie� rającego pytania łączące treść artykułów. Jest to zresztą zgodne z krystalizującą się powoli linią wyrokowania w sprawach dotyczących egzaminów na aplikacje prawnicze. Składy WSA wskazują w wyrokach, że w te� stach, w których sprawdza się wiedzę przyszłych aplikantów, nie powinno być pytań, na które jednoznaczna odpowiedź wynika nie z przepisów, lecz jedynie z doktryny czy z orzecznictwa. Podczas tworzenia pytań testowych dołożono wszelkich starań, aby odpowiedzi, które należy wybrać, nie łączyły się z treścią innych artykułów, niemniej należy pamiętać, iż treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3. Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwytliwą” – jest to zabieg Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwytliwą” – jest to zabieg celowy, służący zmuszeniu osoby testowanej do szczegółowego opanowania materiału. Niejednokrotnie odpowiedzi różnią się tylko jednym słowem, zmieniającym nieznacznie ich treść – nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne. Dodać należy, iż treść odpowiedzi nieprawidłowych jest w tym wypadku nieistot� na – w trakcie rozwiązywania testów nie należy ich brać pod uwagę, są to bowiem z założenia odpowiedzi błędne. Jako takie zaś nie muszą się w żaden sposób wiązać z odpowiedzią prawidłową i nie powinny być oceniane pod względem ich wartości merytorycznej. 4. Pytania celowo tworzono poprzez szczegółowe przetworzenie artykułów ustaw. Oryginalne pytania egza� Pytania celowo tworzono poprzez szczegółowe przetworzenie artykułów ustaw. Oryginalne pytania egza� minacyjne niejednokrotnie operują pewnymi skrótami myślowymi. W celu dokładnego utrwalenia treści ustaw niezbędne było jednak powtarzanie całych zwrotów użytych przez Ustawodawcę w treści ustawy, nawet jeśli pytanie traciło po takim zabiegu na zwartości struktury. Dlatego właśnie pytania, w których kolejny raz powtarzane są użyte wcześniej określenia, nie należą w pracy do rzadkości. Jest to zabieg celowy, który ma służyć utrwaleniu przez Czytelnika treści ustaw. Należy pamiętać, iż testy przeznaczone są w pierwszej ko� lejności do nauki, w mniejszym zakresie zaś do sprawdzenia nabytej już wiedzy (choć oczywiście siłą rzeczy jest to również ich funkcja). 5. Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt pytań – z drugiej zaś strony pominięte zostały artykuły, które prawie na pewno (trudno w 100 wykluczyć taką możliwość) nie będą stanowiły podstawy do pytań na konkursach, np. artykuły dotyczące odpowiedzialności karnej za naruszenie ustaw lub zawierające szczegółowe, kazu� istyczne wyliczenia stawek opłat, podatków itd. Oczywiste jest, że przy takich założeniach nie da się wyklu� czyć, że któreś z pytań testowych będzie dotyczyło zagadnień znajdujących się w luce, czyli pominiętych w testach. Niemniej jednak jest to sytuacja raczej wyjątkowa. 6. W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz� W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz� czonych w pracy wcześniej. Pytania ułożone są w kolejności, w jakiej Ustawodawca umieścił w ustawach następujące po sobie artykuły, dlatego niejednokrotnie w treści pytań mowa jest np. o „sytuacji, o której mowa powyżej” itp. Testy powinny być traktowane jako pewna całość, w której treść poszczególnych pytań wzajemnie się uzupełnia. XVI Zasady korzystania z testów 7. Testy dotyczą tylko i wyłącznie Testy dotyczą tylko i wyłącznie treści ustaw. Brak jest w nich pytań dotyczących orzecznictwa, teorii prawa itd. Wynika to zarówno z obserwacji pytań tworzonych na potrzeby egzaminów na aplikacje, jak i z chęci ograniczenia liczby pytań do pewnego minimum, łatwiejszego do przyswojenia. Jak już jednak wcześniej wspomniano, egzaminy obejmują całą wiedzę nabytą przez studentów prawa w trakcie studiów, dlatego też materiał niniejszy stanowić może jedynie pomoc naukową i nie może być traktowany jako zamknięty zbiór pytań, spośród których zostanie utworzony ostatecznie test egzaminacyjny. Autor Statystyki pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010 4 9 3 23 13 5 13 30 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011 4 9 3 23 12 5 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe 12 32 Unia Europejska XVIII Statystyki pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012 4 10 3 21 13 5 14 30 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013 4 10 2 21 11 4 17 31 Prawo karne Prawo karne Prawo pracy Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Prawo handlowe Unia Europejska Unia Europejska Prawo karne Prawo pracy Prawo handlowe Prawo cywilne Prawo konstytucyjne Prawo korporacyjne Prawo administracyjne Unia Europejska Statystyki pytań XIX 5. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2014 4 23 6 8 6 8 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo budowlane Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo budowlane 3 12 4 7 33 6. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2015 2 3 13 23 4 7 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: