Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 010741 17232957 na godz. na dobę w sumie
Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia - ebook/pdf
Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2792-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podzielona na bloki tematyczne publikacja stanowi przegląd problematyki archiwistycznej w szerokim kontekście procesów kształtowania się archiwów europejskich, współpracy między nimi oraz roli, jaką archiwa pełnią w społeczeństwie.

Część pierwsza zawiera m.in. teksty dotyczące prób tworzenia wielkiego europejskiego archiwum przez Napoleona Bonaparte oraz współczesnych narzędzi służących współpracy między archiwami zjednoczonej Europy (Europejski Portal Archiwalny, projekty ARENA, AREA i in.).

Część druga podejmuje interesujące zagadnienie kształtowania się archiwistyki jako nauki i rozwoju archiwów w sytuacji podporządkowania opresyjnym systemom politycznym w okresie międzywojennym (Niemcy, ZSRR), wojennym (na przykładzie losów archiwów wileńskich) oraz powojennym (PRL).

Część trzecia obejmuje teksty dotyczące różnych polskich archiwów oraz metod stosowanych w archiwistyce, w kontekście ich wykorzystania w praktyce i w odniesieniu do miejsca, jakie zajmują archiwa w życiu społecznym.

Publikację podsumowuje tekst omawiający francuskie Archiwum Narodowe w Pierrefitte-sur-Seine jako przykład nowoczesnego archiwum dostosowanego (przynajmniej w zamyśle) do potrzeb współczesnych użytkowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Słowo wstępne Polskość i europejskość stanowią ważny element debaty publicznej elit intelektu- alnych od co najmniej dwóch wieków. Dla ziem polskich istotnym doświadcze- niem europejskości stały się przemarsz i pobyt wojsk napoleońskich. Rewolucyj- na, w odczuciu Polaków, armia i jej charyzmatyczny dowódca przynosili ze sobą nowe idee, zjawiska i projekty społeczne. Relacje pomiędzy polskością i europej- skością inspirują do ważnych dyskusji w czasach nam współczesnych, dotyczą one często najbardziej elementarnych zjawisk związanych z tymi kwestiami. Należą do nich definiowanie polskości i europejskości, wyodrębnianie kryteriów służących tej czynności, opisywanie standardów oraz refleksje nad ich stosowaniem. Idee polskości i europejskości wiążą się ze zjawiskami różnorodności, regionalizmów i  jedności. Wyznacza je problem poszukiwania formuły jedności integrującej różne tożsamości kulturowe i narodowe. Instytucja archiwum służy zachowaniu pamięci. Zebrane materiały ukazują bogactwo dziedzictwa kulturowego wspólnot narodowych i państwowych. W zapisach informacji znajdujących się w archiwach znaleźć można opowieści o doświadczeniach jednostek i zbiorowości. Zasób tych instytucji wspomaga pełnienie wielu funkcji społecznych. Role odgrywane przez archiwa służą wzbogaceniu refleksji historycznej i  rozwojowi różnych praktyk w  opowiadaniu przeszłości: od narracji indywidualnych i  rodzinnych, poprzez regionalne, aż do narodowych i państwowych. Publikacja składa się z  czterech części poświęconych następującym pro- blemom ogólnym: 1. Archiwum Europy i projekty europejskie; 2. archiwistyka w cieniu totalitaryzmów; 3. społeczne funkcje archiwów polskich – gromadzenie, opracowanie, udostępnianie; 4. archiwa krajów Europy. Celem zbioru jest ukazanie roli archiwów w społeczeństwach Polski i Euro- py oraz czynników wpływających na ich działalność. Refleksje autorów dotyczą Archiwa_Polski_i_Europy.indd 7 2017-04-10 22:15:56 8 Słowo wstępne zarówno sfery polityki, jak i teorii oraz metodyki archiwalnej. Prezentują wyzwa- nia, przed którymi staje kultura w różnych systemach politycznych oraz modelach społecznego komunikowania. Nowoczesne technologie zarządzania informacją kształtują oblicze cywilizacyjne współczesności, stają się podstawą nowych pro- jektów i narzędziem przekazu ważnych treści, pełnić mogą również liczne funkcje integracyjne. Zostały one ukazane w wielu tekstach tej publikacji. Jednym z istot- nych doświadczeń europejskich był totalitaryzm. W  niniejszej publikacji zary- sowany został jego wpływ na sferę działalności archiwalnej. Zawarte w zbiorze teksty stać się mogą źródłem inspiracji do dalszych rozważań poświęconych re- lacjom pomiędzy polskością i europejskością, jednością i różnorodnością kultury Europy. Alicja Kulecka Archiwa_Polski_i_Europy.indd 8 2017-04-10 22:15:56
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo - różne doświadczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: