Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00483 010185 17906452 na godz. na dobę w sumie
Arda Wiraz namag. Księga o pobożnym Wirazie - ebook/pdf
Arda Wiraz namag. Księga o pobożnym Wirazie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64145-81-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Arda Wiraz Namag. Księga o pobożnym Wirazie, czyli pobożnego Wiraza wędrówki po niebie i piekle - intrygujący tekst zaratusztriański pochodzący ze starożytnego Iranu – po raz pierwszy po polsku. O autorze „Arda Wiraz namag”, czyli zaratusztriańskiej „Księgi o pobożnym Wirazie” nic nie wiadomo. Czasami uważa się, iż mógł to być jeden z bogobojnych komentatorów Awesty, żyjący w epoce Sasanidów (224 – 651 r. n.e.), zwykle jednak przyjmuje się, że tekst powstał dopiero w wieku IX n.e. Wskazuje na to głównie słownictwo użyte w „Księdze...”, oraz odniesienia do podboju Iranu przez Aleksandra Wielkiego, czyli wydarzenia paralelne do zawojowania kraju przez muzułmańskich Arabów, którzy - podobnie jak król macedoński – zniszczyli starożytną religię mazdejską. Wszakże zaznaczyć należy, iż ścisłe datowanie nie jest możliwe, bowiem najstarsza zachowana kopia utworu datowana jest dopiero na wiek XIV. „Arda Wiraz namag” opowiada o tym, jak w świątyni ognia zebrało się wyższe duchowieństwo mazdejskie i oddelegowało pobożnego Wiraza, męża jego siedmiu rodzonych sióstr, w zaświaty. Dostał się tam, przyjąwszy silny narkotyk sporządzony z konopi i bielunia. Wędrówkę rozpoczął od mostu Czinwad, stanowiącego granicę między życiem do-czesnym, a pośmiertnym, następnie obejrzał niebo i niebiańskie rozkosze, a z nieba jego nadprzyrodzeni przewodnicy – aniołowie Srosz i Adur – powiedli go do piekła. Tu ujrzał straszliwe męki grzeszników. Po siedmiu dobach Wiraz obudził się z narkotycznego snu i opowiedział o swojej wędrówce, a jego opowieść została spisana.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                                                     !  ∀ # ∃ ∋(∋)∗+∃ ∋∃+∃ , − . /   ! 0  .1 ∋  2 ! / 3 !  456789  : 1 778 2; = 1 ∀   4489 44? ≅  ∃∋ / 2 / ? ΑΒ?44 !  04Β8; 5 : Β!  2 ! Χ 21 1 662! 2∆12 216 3 3  3 ! 2 Ε ! : ΑΦ?44 ! ∗. 7Α5Φ5Φ?4Α?Φ7Φ5 :   ∋  Γ ≅ !Η9   ΙΦ Γ/− 1 ∀ ϑ ! ≅ Η  ! 2 =! ϑ −9 ϑ !# ∀ Κ  ∀ ∀  ! # 9 ϑ , 1 # 0: Β ?8 2 22;9  1 ! −9 ϑ 1  1  ∗Λ 22 ≅ #  ϑ  Γ/−222Η9  1 ∀ ∗ 1  ≅ 9   1    1 !!Ι ∀#9 # Φ 1 ∀  # ! Ι Β   ϑ , − !,2 = 1 9   1   Β 1 ∀  Μ ϑ # Β 2 Γ( /−Η9  9 # 1 1  . ∀9 Μ ! ϑ ΝΚ  Γ/ Η9 0 ΛΛ∗∗9 Α; ! 1    !9 ϑ −ΜΚ   !  ∗9    ,9 ,, −  #9 ∀ # !!#9 1 ΜΚ , 1 , #2 ≅ϑ Κ ϑ 9 ϑ Μ   ! ϑ9 ∀ !    1   Φ  1  Λ∗Ο2 ∀    1   !1 Φ 2  !   2 Π 1 Μ #9 , 1 ∀ ϑ ≅ − 9 ∀ Κ −9  1 Μ! 9  Μ  Κ 1 Φ ΜΚ  !9  1 Μ− 1!  Ι 1  !− Φ 9 9 # 1 !   − , 1!−2 8 Γ ≅ !Η 1 !9  Μ,  ∀ − ϑ Ι ! Φ  1 ∀ ϑ ≅ 9 !−ϑ !  # 9 Μ 2 3  − !9 1 ,   1 ,   1 ∀2 ≅− #− 1 , !  =9  , − !− ϑ ! Φ !9 1 Μ! !9 −1 ∀ ∀ ∀Ι 9  ∀ 1  1  Β    Β 1  12   !− #2 ! ∀ ≅ ∀ −    1  − #9  1 ΜΚ  12 # 1 #, Γ/−− 1 ∀ ϑ ! ≅ Η Θ.  !Η 3 9  Β , − !−Φ ∀  ! 1 Φ ,9 ϑ Μ− −   ∀  3 1 ,2 = ϑ  Μ ! ϑ9 ∀ ! Γ/−222Η 1   Μ ϑ Γ.  !Η9  ! 1 1 ∀9 ∀ ! 3  1 !  −1     Ι 2 Π Φ # ≅  ∀ ! 9 Μ− −   1 − Κ Ρ 1 Φ 1  ΛΟ∗∗∗2  ! − 1 ∀Ι  ΜΦ Ι   1 ∀ ϑ Μ 9 ∀ 9    2 + , , 1  1 ∀Ι  Λ∗∗Φ   Γ≅− # .  1 ! !−Η 0    ;9  1 1 # !, 1 , 9  Γ ≅ ! Θ    !∀#∀∃  ∋ (∀)∗∀+)#∀  +∀ # ))(∀∋),#∀−(, +∀./0 ∀ ∀)∗ 1 #) 2(∀()+34)1∃∀+) 2∗ )#5./6∀)∗ )+− 1 7,8∀∃∗) 1∗)∀ ∀∗)8∀−8,∗ ∀) +)   2 ? ,94   +)∗  (∀)∗∀+:  :8−  ∋ ) ∀ ) ,, )  ∗  (∀∋), :9  ∃: ∀ ()+ ∗(, ./;∀ ∀+)∗ −1)∗ ) #) 234∀∃)1 2∗ )#./6∀)∗ −1 7 2∀∃ ∃∀ ∗, 2 1)+, 2  ∃∀ ∗:∗∃7 ∗ 2: − ∀ 7− 1∃: ∗∀+)(,+)−8∃: )∗,−8,∗ ∀ 1   ,49  )1   !∀#∀∃ . / ∀8) 8,∀8, ∀)1∀ ) −#∃,8,∗+)+∀∃49 ≅1#Μ   −∀  , 1 ΜΚ 1 ϑ Κ ≅ 2 Θ/−222Η   ! !  9 ∀, ! Β !−ϑ Ν 1,9  ∀  , 1 ϑ9 , # 1 Μ ≅ 2 +ϑ −9 ϑ Η/−222Η ! 1 −ϑΦ 1  1  ! −    2 Θ ≅ !Η − Μ 1 01 ;  1 !   1 0 ∗ ;9  ϑ  0 ∗ ;9 9 9 !9 1Ι  9  !Ι2 − 1  ! 1  ! −  9   ∗ / Φ  77:9 ! ∃ Φ Σ  7Α9 1 , − 1 ! 1Ι!2   1  1 1! Β #  1 ! 1  9  #Φ , !  2  1   9 1 ∀   Μ 1Ι!9 / Φ  ϑ  9  1 !  Μ 2 1 1 1 2 . Κ ! ϑ 1 0∀ 1  1 !    Κ Μ Μ; !  2 . Κ ! ϑ Μ 1  Μ 1 − 1 !2 !! ∀ !   ! ! ,  Φ Ι, −  1 ϑ !2  Α 5      7 ≅ !− . Τ ,9 ϑ Μ 1 ∀ ϑ Π  Φ 1  ! −9 # , ! . 2 ∗ 1# !−   9  ∀  9 Φ   , 1 Μ2 −1 1 − ∀∀ ϑ Π 3 9 ∀ Φ Κ  , 1   9  ∗ 1 ∀ , Ρ1 =, ++ :9 ∀  1  1  Π Υ 1 Π  0  Π  ;  1 ! 9 ϑ  444 2 12229 #   Ι 0 ; Β   !9  ! ∀ !!2 Π 3 Φ Φ∃9  ! Β 1  ! Β  9   9 ,    Φ  ∀ 2 ! 1  #   2 ∋  , ϑ  1  ∀ ! !− ∀ !9 !2 ≅ Μ−  ! ϑ ΝΚ ∀  ∀ 1 Μ 1  Μ 2 ∗ !, 9 ϑ 1 , ∀  ΜΚ ! ΜΚ  ∀ , 1 , 1 ,2 ≅ Μ , − 1 ! Μ, 1 ∀   ∃ 0∋ !9 ∋ !9 ∋ !; Β 1 1  ∃, 9 ! Μ !  ∃ 0 ∃9 !9 !;2  ∃ ∀ Μ !   9   ! ! 1 −  ∃, 0! ϑ ! 1 1Κ9 ϑ  ∃ . ! ϑ !9  ∃ ! 9 ϑ ! ϑ  ! 19  −1 !   ∀ #;2  ∃  ! ΜΚ  , 1 Κ2 3 #  !−  ∃,9 Π ! 3 !9  #     1  2   ϑ  1 3 ∀  1  !9 3 ∀   9 1 1 Φ  1 9 ϑ ∀−   9  ∃, 1   2  ∃ !, Μ ! ΜΚ 1 −  ! ϑ   ∃9  ! !9 1#ΝΦ 1 1− Π 3  ! Μ9 ∀−, Μ ! Ι !!2 4 ∃   ∃ Ι!9 # !22 1 ∀ Ρ1 ς  Θ !!Η ) #. 4  2 Π∀  Ι 89 ∀  1 9 1  1Ι 2 ΠΜ − Μ− 9  ∀ − Π?9 # ∀ 1 !  ! 1 1  #   9  # 1 Φ  ΓΠ! !ΗΑ   0  ; 0, # # #  159 # 5 ≅ 2 1222 !  ∃ Ι 1  #2 ≅  3 ∗∗∗ / ! 0?Φ4 1222;   # 1    !#9 1 # −−9   , − 1 1   4   ! y. ? )∗ − , Μ 1 !   1 9 − # #     Β Μ )∗ ,  !   )∗ , Φ ;2∀∃ )∗  ?02∀∃ ≅)∗ − Α∀∃ ≅)∗ Β2 ≅ Μ )∗ , , −Μ Χ)+∃∃∃9 Χ∗())∃ ∆∗+ 1  !, − ! 1 1! 1 !9  −,  ,2 Χ)+∃∃∃  , ∀ , −ΜΚ )∗ ,ς 1    Ε#∃,2  1 ∀   #9  1  1  9 1  #9 , −    ∀ 2 Χ∗())∃ ∀ ! 1Μ9 # ,9 −9 !! 9 ϑ, ! −Μ 2 ≅ ∆∗+)?Φ∗+Β , ! Γ 2,2 Γ 2, 1 , !  ∀ ! !9 # ϑ  Μ 1 1 ∀ !Ι ∃ 0∃ ;2  ΜΚ − 9 ϑ ) , ! 1 !! 1Μ!  Ι ς #ϑ ΜΚ   ! Μ9 ϑ , !  2 = Μ9 Γ 2,  , Μ , ! 1 ! 9 1 ϑ  , −ΜΚ ! ,2 ;2∀∃ )∗  − 1Μ ! 9 #  !,   !2 ,ϑ ∀ ϑΙ 2 /ϑ 1 1ΜΙ !   ∀, −9  , !    # 9 ∀−, !! !9  #  Μ  #  , 1, ΜΚ2 Π   1 ,9   1! Ι9  ! 2 ∗  −,  ,  Χ)+∃∃∃ Η∃)2 /− 1   9  # ϑ  ,  #ϑ −Μ )∗ , ! − 1    1   ∀ − 2 Χ)+∃∃∃ Η∃)   −  !2 , #ϑ   −Μ   ! )∗ ,9 ∀   !   − 1   ! !ς   !  #   9 1 ϑ −    ! !2 Α  ! #2 5  1 0?Φ: 1222; Υ 1 Ω # ##Ω9     1 9  −1 9  9 ! =, ++  Ρ1 ; ∀  12 Π∀ ϑ  ϑ 1# −#9  ∀# ! ∀#79 #  !9   Φ  !− # ∗ 2 1 ΜΚ9 ∀  !− !− Ι! ! ϑ! 1!9 #  − !   9 ! ϑ  1  4  − 12 ! Μ # Μ ∗ − − Μ9 !   ! 9 ∀ ! ∀  9 19 1 # 9 19 ∀ !  ,9  ϑ , 1  . 2 ≅# Μ 1 − Μ   9 ∀ 9 9 , 1 Μ ∀1 2      ∀ Φ 9  ∀ 0 ∃ 1;9 #Φ 9   9 2 7 = ∀  ! ∀ Υ 1    9 1 1Φ 9 ,  1 ,  9  Θ !#Η9 1 , ! 2 4  1 9 1 ϑ ∃ Ι !  1 4  1222  ∀  ∃ 1 Υ  Ι ϑ 19 ! ∀ ! ∀#9 1#  1 ∗∗ 047ΦΑ7 22;9 # ∀  Μ  1 − ∀ − 9 1 ,! !9 ϑ  ! 1 , !Ν 1 Μ9  # 1 1  1 # ,   , !  !2 ≅    Ι 1 !9 ∀ − , 1 Μ!9 −ΜΚ !#  #  ! − !  1 2 ≅# Μ,  − ∋ ∀:   !9 1  # 1 ∀   Γϑ ΝΚ 1 #∀9 ∀   − Φ Μ 1 # Μ  9 # ∀ ϑ , ∀ −9  ! Φ  9 ! 1 Μ− ∀ ϑ9 ! 9 ∀ ∀!    ,  Φ #  ! #9   1 ! , ! !9 ϑ Η2 1   !2 ∋  1 , !, Γ, ∀ ϑΗ9  1 1 #∀ ! 9  9 1  1 !ς 1 1 #∀ 1 ! !  1  ∀,Ν ∀ 1 Μ # ∀2 ∃ Φ  1 1#Ν  !9 Μ ! ϑ  Μ !#, Γ1  Η9 Γ   Η9 ∀ , 1  !#2 : ∋Ι ∀ Υ  ≅ Ξ− ∋ ∗ Φ Ι  1Ι 2 Ξ,   −  2 3 ≅ ∋ Υ )1 . Φ∃ Υ ϑ    2 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Arda Wiraz namag. Księga o pobożnym Wirazie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: