Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 010795 20677780 na godz. na dobę w sumie
Atlas anatomiczny - ebook/pdf
Atlas anatomiczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 207
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-401-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Siódme wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem czytelników Atlasu anatomicznego. Treść przedstawiono w sposób prosty i uporządkowany, ułatwiający zrozumienie oraz naukę. Książka zawiera opisy budowy i działania układów i narządów w organizmie człowieka oraz 100 szczegółowych kolorowych rysunków anatomicznych. W ostatniej części atlasu znajduje się polsko-łacińsko-angielsko-niemiecki słownik wszystkich terminów medycznych pojawiających się na ilustracjach. Uzupełnieniem książki są 3 plakaty: Układ mięśniowy (przód i tył), Układ kostny (przód i tył), Układ naczyniowo-tętniczy/Układ naczyniowo-żylny. Atlas przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych anatomią, biologią i medycyną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UKŁAD MIĘŚNIOWY 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6 Rys. 29. Mięśnie szyi 1. m. rylcowo-gnykowy; 2. m. łopatkowo-gnykowy (brzusiec górny); 3. m. mostkowo- -gnykowy; 4. m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy; 5. m. pochyły przedni; 6. m. łopat- kowo-gnykowy (brzusiec dolny); 7. m. pochyły tylny; 8. m. czworoboczny; 9. m. pochyły środkowy; 10. m. dźwigacz łopatki 8 7 6 46 1 2 3 4 1. wyrostek mieczykowaty 2. otwór żyły głównej dolnej 3. rozwór przełykowy 4. więzadło łukowate pośrodkowe 5. kręg lędźwiowy IV 6. część lędźwiowa przepony 7. część żebrowa przepony 8. część mostkowa przepony 5 Rys. 30. Przepona I Y W O N Ś Ę I M D A Ł K U UKŁAD MIĘŚNIOWY Mięśnie grzbietu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10 Rys. 31. Mięśnie grzbietu 1. m. półkolcowy; 2. m. płatowaty szyi; 3. m. dźwigacz łopatki; 4. m. czworoboczny; 5. m. naramienny; 6. m. obły większy; 7. m. najszerszy grzbietu; 8. m. skośny brzu- cha zewnętrzny; 9. m. pośladkowy wielki; 10. m. zębaty tylny dolny; 11. m. najszer- szy grzbietu; 12. m. zębaty tylny górny 47 I Y W O N Ś Ę I M D A Ł K U UKŁAD MIĘŚNIOWY Mięśnie grzbietu dzielą się na trzy warstwy: ♦ powierzchowną ♦ pośrednią ♦ głęboką. Mięśnie powierzchowne grzbietu Mają przyczepy początkowe na wyrostkach kolczystych kręgów, natomiast przyczepy końcowe na kościach obręczy kończyny górnej i kości ramiennej. Do tej grupy mięśni należą: mięsień czworoboczny, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień równoległoboczny, mięsień dźwigacz łopatki. Mięsień czworoboczny (musculus trapezius) – jest mięśniem wybitnie płaskim, szerokim, trójkątnym; prawy i lewy razem mają kształt rombu. Jest położony w okolicy karku i górnej części grzbietu, najbardziej powierzchownie ze wszystkich mięśni grzbietu. Przyczep początkowy: ♦ to przyśrodkowa część kresy karkowej górnej i guzowatości potylicznej ze- wnętrznej kości potylicznej ♦ to więzadło karkowe ♦ znajduje się na wyrostkach kolczystych siódmego kręgu szyjnego i wszyst- kich kręgów piersiowych oraz na odpowiednich częściach więzadła nadkol- cowego. Przyczep końcowy – włókna zbiegają się w kierunku łopatki i przyczepiają się do 1/3 części obojczyka, wyrostka barkowego i grzebienia łopatki. Działanie poszczególnych części mięśnia czworobocznego na obręcz barkową jest różne: ♦ część górna unosi łopatkę i obraca ją przy unoszeniu ramion powyżej po- ziomu, przy ustalonym barku zgina głowę ku tyłowi ♦ część środkowa zbliża łopatkę do kręgosłupa ♦ część dolna obniża łopatkę. Mięsień najszerszy grzbietu (musculus latissimus dorsi) – największy z po- wierzchownych mięśni grzbietu. Rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych sześciu dolnych kręgów piersiowych, wyrostkach kolczystych kręgów lędź- wiowych, na kości krzyżowej i grzebieniu biodrowym. Przyczep końcowy tego mięśnia znajduje się na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej. Funkcja mięśnia polega na przywodzeniu do tyłu i obracaniu ramienia do we- wnątrz oraz podciąganiu tułowia ku górze. 48 I Y W O N Ś Ę I M D A Ł K U UKŁAD MIĘŚNIOWY Mięsień równoległoboczny (musculus rhomboideus) jest mięśniem szero- kim, czworokątnym i cienkim; położony w dolnej części karku i górnej części grzbietu. Przyczep początkowy mięśnia znajduje się w dolnym odcinku więzadła kar- kowego i na wyrostkach kolczystych ostatnich dwóch kręgów szyjnych oraz na więzadle nadkolcowym i wyrostkach kolczystych czterech górnych kręgów grzbietowych. Mięsień kończy się na brzegu przyśrodkowym łopatki. Dzieli się na dwie nierówne części: ♦ górną – mięsień równoległoboczny mniejszy (musculus rhomboideus minor) major). ♦ dolną – mięsień równoległoboczny większy (musculus rhomboideus Mięsień równoległoboczny zbliża łopatkę do kręgosłupa w kierunku przyśrod- kowym i ku górze. (musculus levator scapulae) – ma kształt Mięsień dźwigacz łopatki wydłużonego trójkąta. Jest położony na bocznej powierzchni szyi między kątem górnym łopatki a górną połową kręgosłupa szyjnego. Rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych 1.-4. kręgu szyjnego, kończy się na brzegu przy- środkowym łopatki. Dźwigacz łopatki unosi łopatkę ku górze. Warstwa pośrednia mięśni grzbietu Zalicza się tu mięśnie zębate: tylny górny (musculus serratus posterior su- perior) i tylny dolny (musculus serratus posterior inferior). Ze względu na swoje przyczepy otrzymały one nazwę mięśni kolcowo-żebrowych. Mięśnie zębate tylne górne położone są w górnej części grzbietu i przykryte przez mięsień równoległoboczny. Przyczepiają się do dolnej części więzadła karkowego i do wyrostków kolczystych 6. i 7. kręgu szyjnego oraz 1. i 2. kręgu grzbietowego. Przyczep końcowy występuje na powierzchni zewnętrznej 2.- -5. żebra. Mięśnie zębate tylne dolne leżą w dolnej części grzbietu, przykryte przez mięsień najszerszy grzbietu i częściowo przez mięsień czworoboczny. Przy- czepy początkowe to: powięź lędźwiowo-grzbietowa na wysokości 10.-12. kręgu piersiowego, 1.-2. kręgu lędźwiowego. Przyczep końcowy tych mięśni znajduje się na dolnym brzegu 9.-12. żebra. Mięsień zębaty tylny górny dźwiga żebra; jest mięśniem wdechowym, dolny opuszcza je i kieruje ku bokom, kurczy się podczas wydechu. 49 I Y W O N Ś Ę I M D A Ł K U
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Atlas anatomiczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: