Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 005299 12768512 na godz. na dobę w sumie
Atlas turystyczny Toskanii - ebook/pdf
Atlas turystyczny Toskanii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3805-9423-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Atlas turystyczny Toskanii to doskonała pomoc w planowaniu udanych wakacji! Książka zawiera najważniejsze informacje na temat tego magicznego regionu Włoch: jego historii, geografii, kuchni i kultury. Niebywałym atutem atlasu są propozycje gotowych tras zwiedzania poszczególnych miast i części regionu. Barwne zdjęcia i staranne opisy pomogą zorganizować dopasowany do oczekiwań urlop.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

tekst: Ewa Krzątała-Jaworska redakcja: Dominika Konior korekta: zespół wydawnictwa SBM projekt makiety: Mariusz Dyduch projekt okładki: Amadeusz Targoński opracowanie graficzne okładki: Michał Bronowski skład, fotoedycja i opracowanie graficzne: Jacek Bronowski Zdjęcia na okładce: shutterstock.com Front (od góry): © canadastock, © Slawomir Kruz; grzbiet: © iryna1, © Photomario; tył (od góry): © HQuality, © FotoDruk.pl ISBN 978-83-8059-423-4 Wydanie I © Copyright for text, cover and layout SBM sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo SBM Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 2/2 01-602 Warszawa SpiS treści KalejdoSKop .................................................................... 5 Historia (8) • Geografia (14) • Słynni ludzie (19) • Kultura i sztuka (21) • Kuchnia (24) • Zakupy (28) • Toskańskie plaże (32) traSy ....................................................................................35 Florencja, czyli tam, gdzie bije serce Toskanii (36) • Chianti – smak włoskiego wina (42) • Arezzo i  Cortona – tchnienie historii (45) • Wokół Sieny – miasta na siedmiu wzgórzach (46) • Od widokowych wzniesień Alp po plaże wybrzeża (50) • Włoskie specjały zachodniej Toskanii (52) • Elba – wiecznie zielone wakacje (54) atlaS od a do z ...........................................................59 Alpy Apuańskie (60) • Anchiano (61) • Arezzo (62) • Barberino val d’Elsa (69) • Carrara (70) • Castellina in Chianti (72) • Castelnuovo Berardenga (73) • Chianti (74) • Collodi (76) • Cortona (78) • Elba (81) • Fiesole (84) • Florencja (86) • Forte dei Marmi (128) • Gaiole in Chianti (130) • Greve in Chianti (131) • Grotta del Vento • (132) • Livorno (133) • Lukka (136) • Lunigiana (141) • Maremma (143) • Massa (145) • Montefioralle (146) • Montepulciano (148) • Montespertoli (150) • Morrocco (151) • Pistoia (152) • Piza (154) • Pontedera (162) • Prato (163) • Radda in Chianti (167) • San Casciano in Val di Pesa (168) • San Donato in Poggio (169) • Sant’Andrea in Percussina (170) • San Gimignano (171) • Siena (174) • Viareggio (184) • Vinci (185) • Volterra (186) K a l e j d o S K o p T oskania jest dziś jedną z  najpopularniejszych destyna- cji turystycznych. Region usytuowany w  sercu Włoch, porośnięty oliwnymi gajami, winnicami i słonecznikami zapewnia wiele możliwości beztroskiego wakacyjnego wypo- czynku, umożliwia kontakt z dziką naturą, a jednocześnie daje okazję do obcowania z najwspanialszymi dziełami sztuki – zabyt- kami architektury, malarstwem i rzeźbą. Widoki rodem z filmu Pod słońcem Toskanii, czyli smukłe cyprysy, zielone winnice i łagodne wzgórza, można podziwiać w okolicach Sieny. Miłośnicy dziewiczej natury powinni koniecznie odwiedzić park Maremma, a koneserzy wspaniałych dzieł sztuki muszą poje- chać do Florencji albo nieco mniej znanego Arezzo, gdzie będą mogli obcować z płótnami mistrzów lub rzeźbami, które wyszły spod dłu- ta najlepszych artystów. Amatorzy historii powinni przed wyjazdem do Toskanii prześledzić kalendarz średniowiecznych świąt i festiwali, które ożywiają toskańskie miasta i miasteczka. Podczas takich imprez można się wybrać w pełną przygód podróż w czasie. Kultura i natu- ra splatają się w Toskanii w jedność, co sprawia, że oferta turystycz- na tego regionu nie ma sobie równych. p Toskania na mapie Włoch q Sielski krajobraz Toskanii 6 T p Florencja o zachodzie słońca u Krzywa Wieża w Pizie q Toskańskie wino Jeśli na zwiedzenie Toskanii mamy tylko jeden–dwa dni, warto spędzić ten czas we Flo- rencji, choć to miasto zasługu- je na pobyt trwający co naj- mniej tydzień. Trzeba też zaj- rzeć do Sieny, która jest dużo mniejsza i po jednym peł- nym dniu zwiedzania moż- na odnieść wrażenie, że zna się jej każdy zakamarek. Żeby poczuć atmosferę spokoj- niejszej Toskanii, najlepiej pojechać do Cortony. War- to się wybrać do Pizy i zoba- czyć słynną Krzywą Wie- żę oraz jedne z najważniej- szych zabytków architektury romańskiej. Jeden dzień naj- lepiej przeznaczyć na leniwą przejażdżkę samochodem, zatrzymując się w przydroż- nych trattoriach, aby skosz- tować specjałów toskańskiej kuchni i słynnych win. 7 Historia Włochy to bardzo młode państwo – w 2011 r. obchodzono 150-lecie zjednoczenia kraju. Warto pamiętać, że do 1861 r. dzisiejsze regio- ny, a nawet miasta Italii, były niezależnymi państwami, królestwami, księstwami i republikami prowadzącymi zażartą rywalizację o wpływy. Położona w środkowych Włoszech Toskania stanowiła pierwotnie terytorium Etrusków, którzy między IX a II w. p.n.e. założyli na tych terenach swoje państwo. To oni jako pierwsi nosili się z zamia- rem zjednoczenia całego półwyspu. Według legendy, 108 lat po potopie Noe odkrył dolinę Chiana i się w niej osiedlił. Jeden z jego potomków miał założyć Corto- nę i małe królestwo nazywane Turenia. Jest to najstarsza znana nazwa Toskanii. Z Turenii mogli się wywodzić Etruskowie, choć akurat co do ich pochodzenia historycy nie są zgodni. Dzisiaj o Etruskach tak niewiele wiadomo, że badacze spierają się nawet co do tego, czy byli to przybysze z dalekiej Azji, czy rdzenni mieszkańcy tych ziem. Ta tajemnicza cywilizacja odcisnęła trwałe piętno na kulturowym dziedzictwie regionu. Toskańczycy są bardzo dumni ze swojego sta- rożytnego pochodzenia – odwołania do kultury Etrusków można znaleźć m.in. w dziełach Michała Anioła. W 390 r. p.n.e. kontrolę q Wiele toskańskich miasteczek założyli Etruskowie, m.in. malownicze Sorano w prowincji Grosseto 8 u Jedną z pamiątek po rzymskim panowaniu w Toskanii jest Teatro Romano w Fiesole qp Herby rodu Medyceuszów – na elewacji Villa Demidoff w Pratolino (powyżej) i na włoskiej majolice z ok. 1530 r. (poniżej) nad całym Półwyspem Apenińskim przejęli Rzymianie, po których w Toskanii również pozostało wiele pamiątek. Kiedy w IV w. n.e. Konstantyn Wielki ogłosił chrześcijaństwo oficjalną religią całego cesarstwa, Kościół katolicki uzyskał znaczące wpływy. Pod koniec średniowiecza miasta w regionie wykorzystały polityczny zamęt do budowania własnej tożsamości, dzięki czemu na sile i  bogactwie zyskała zwłaszcza Florencja. O potędze Toskanii w tamtym okre- sie świadczą gmachy użytku publicznego z  XIII i  XIV  w. W  1240  r., po okresie walk o  wpływy między rodzinami kupieckimi, Florencja stała się naj- ważniejszym miastem-państwem regio- nu. Od XV do XVIII w. była to jedy- na republika we Włoszech w całości zarządzana przez potężny ród ary- stokratyczny, jeden z  najbardziej wpływowych w  całej Europie – Medyceuszów. To oni przekształ- cili Florencję w finansową stolicę Europy. Fundamentem prosperi- ty były wpływy z handlu wełną, co z kolei zapewniło rozwój urba- nistyczny – miasto powiększało się za sprawą napływu siły robo- czej. Florencja stała się również sto- licą całego regionu, który od XVI w. miał status Wielkiego Księstwa Toskanii. H i s t o r i a 9 H i s t o r i a To właśnie w tym niezwykłym mieście narodził się renesans – nowe spojrzenie na świat w sztukach pięknych. Za jedno z najważniej- szych wydarzeń rozgraniczających średniowiecze i odrodzenie uwa- ża się ogłoszenie konkursu na wrota do baptysterium i, nieco póź- niej, zwieńczenie gotyckiej katedry majestatyczną kopułą. W okre- sie renesansu we Florencji tworzyli znakomici artyści o światowej renomie, których dzieła można podziwiać do dzisiaj, tacy jak Loren- zo Ghiberti, Masaccio, Donatello, Michał Anioł, Giotto di Bon- done, Fra Angelico i Leonardo da Vinci. Toskańscy pisarze – Fran- cesco Petrarka, Giovanni Boccaccio i Dante Alighieri – jako jed- ni z  pierwszych sprzeciwili się monopolowi łaciny i  zaczęli pisać w języku narodowym, po toskańsku. We Florencji powstał również Książę Niccola Machiavellego, jedno z najważniejszych dzieł filozo- fii politycznej, które przyczyniło się do rozwoju sztuki sprawowania władzy. Włoski renesans w XV w. nazywa się zwyczajowo il Quat- trocento, a w XVI w. ‒ il Cinquecento. W 1801 r. Napoleon podbił Toskanię i utworzył Królestwo Etru- rii. W latach 1807–1809 region był nawet częścią Francji. Począ- tek XIX w. to na całym Półwyspie Apenińskim okres budzenia się nastrojów narodowych oraz dążeń do zjednoczenia państwa, do któ- p Dawid, rzeźba Michała Anioła – kopia na Piazzale Michelangelo we Florencji q Renesansowa kopuła gotyckiej katedry we Florencji 10 u Jeden z kasetonów wrót do baptysterium we Florencji q Pomnik Ferdynanda II Medycejskiego, wielkiego księcia Toskanii z dynastii Medyceuszów (plac Santissima Annunziata we Florencji) rego została włączona także Toskania. Pierwszym królem Włoch po zjednoczeniu kraju w 1861 r. został Wiktor Emmanuel II. W 1865 r. Florencja zyskała status drugiej stolicy Zjednoczonych Włoch, przej- mując rolę po Turynie. Kiedy jednak w 1870 r. do młodego pań- stwa włączono Rzym, stolicę przeniesiono do Wiecznego Miasta. Dla Florencji był to ekonomiczny cios – z długów udało się jej wyjść dopiero na początku XX w. q Panorama Florencji H i s t o r i a 11 t Pomnik spotkania Giuseppe Garibaldiego z królem Wiktorem Emanuelem II (Fiesole) q Wiele toskańskich ulic i placów nosi imiona włoskich bohaterów narodowych. Należy do nich również Piazza Matteotti w Greve in Chianti To właśnie w okresie Risorgimento (zjednoczenia Włoch) należy doszukiwać się genezy nazw większości placów w całym kraju. Place (piazza) i ulice (via) upamiętniające ojców ojczyzny – Giuseppe Maz- ziniego, Giacoma Matteottiego, Camilla Cavoura i Giuseppe Gari- baldiego – istnieją chyba w każdym włoskim mieście i miasteczku. Wszystkie te nazwiska wiążą się właśnie z kształtowaniem państwo- wości w  Italii. Mazzini był rewolucjonistą i  patriotą, który przy- czynił się do zjednoczenia Włoch. Opowiadał się za stworzeniem jednego państwa włoskiego w  ramach republiki. Garibaldi zapi- sał się jako bohater słynnej wyprawy tysiąca ochotników, podczas której zmusił do ucieczki władcę Królestwa Oboj- ga Sycylii, co okazało się decydującym wydarze- niem w procesie zjednoczenia Włoch. Cavour z kolei dbał o pozycję Włoch na arenie mię- H i s t o r i a 12 u  Giuseppe Garibaldi jest patronem reprezentacyjnych placów w większości włoskich miast. Na zdjęciu Piazza Garibaldi w Pizie z pomnikiem słynnego patrona q Antonio Di Pietro – włoski prokurator, który przeprowadził śledztwo mani pulite dzynarodowej poprzez zawieranie układów z przyszłymi sąsiadami. Żyjący w późniejszym okresie Matteotti zasłużył się przede wszyst- kim jako aktywny działacz antyfaszystowski. XX w. to okres burzliwych zmian rządów i  afer politycznych. Przeprowadzona w  latach 90. operacja mani pulite (czyste ręce) obnażyła wszechobecność mafii we włoskiej polityce. Korupcję udo- wodniono ponad 150 politykom. Miał to być zwrot na włoskiej sce- nie politycznej. H i s t o r i a 13 GeoGraFia Toskania, jeden z największych regionów Włoch, doskonale odda- je różnorodność krajobrazu całego kraju. Jej pejzaże, po części dzikie, po części zaadaptowane przez człowieka, zostały rozsła- wione dzięki wielu filmom, m.in. Pod słońcem Toskanii. Cyprysy rosnące przy krętych drogach, pola słoneczników oraz winnice na zboczach wzgórz to tyko kilka charakterystycznych elementów toskańskich krajobrazów. Toskania jest usytuowana w  środkowych Włoszech. Od półno- cy graniczy z  regionami Emilia-Romania i  Liguria, od wschodu z Umbrią i Marche, a od południa z Lacjum. Jej zachodnie wybrze- że oblewają wody Morza Tyrreńskiego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że Toskania to nie tylko stały ląd. Przynależą do niej bowiem wyspy archipelagu toskańskiego, w tym słynna Elba, na której więziono Napoleona Bonaparte. Stolicą i największą atrak- cją turystyczną regionu jest Florencja (wł. Firenze). W  Toskanii na powierzchni prawie 23 000 km² mieszka ponad 3 mln osób, a  więc gęstość zaludnienia w  tym regionie wynosi 155  os./km². Oprócz Florencji do najważniejszych miast Toskanii należą Siena, Piza, Lukka oraz Volterra. q Krajobrazy Toskanii wyraźnie się zmieniają w zależności od pory roku. Wiosną dominuje zieleń, która latem i jesienią ustępuje odcieniom żółci i brązu. Na zdjęciu okolice Volterry 14 G e o G r a F i a 15 p Ponad 90 powierzchni Toskanii zajmują wyżyny i góry. Na zdjęciu region Val d’Orcia q Jednym z typowych elementów toskańskiego krajobrazu są aleje cyprysowe Większość regionu stanowią wyżyny i  góry (ponad 90 ). W Toskanii leżą zachodnie Apeniny, Kotlina Toskańska i Pogórze o tej samej nazwie. Najwyższym szczytem jest Monte Prado o wyso- kości 2054 m n.p.m., najważniejszym jeziorem regionu ‒ Laguna di Orbetello, a najdłuższą rzeką, przepływającą między innymi przez Florencję, jest Arno. Arno ma 241 km długości. Jej źródło znajduje się w  Apeni- nach, a uchodzi do Morza Liguryjskiego, niedaleko Livorno. Każ- dego roku w październiku i listopadzie poziom wody w rzece znacz- nie się podnosi, co 4 listopada 1966 r. doprowadziło do największej w historii powodzi we Florencji. Według ekspertów, pomimo syste- mu zabezpieczeń nadal nie można wykluczyć ryzy- ka ponownego zalania miasta. Co ciekawe, pro- blemem prawdopodobnego podtopienia Floren- cji przez Arno zajmował się już Leonardo da Vinci, który na początku XVI w. zaproponował budowę kanału, mającego zapobiec ewentualnej katastrofie. Na południu, między Sieną a opactwem Monte Oliveto Maggiore, znajdują się żyzne, ale trudne do uprawy ziemie, zwane crete senesi. Wytworzyły się w epoce, gdy cały ten region był zalany przez morze. Uprawia się tu zboże, typowe dla toskań- skiego pejzażu słoneczniki, drzewa oliwne i oczywi- ście winorośle. Na zachodzie rozpościera się teren górzysty, znaczony przez zielone doliny i lasy. To właśnie tutaj eks- ploatuje się drewno. W centrum znajduje się Chianti ‒ teren rozsła- wiony przez znakomite wino o tej samej nazwie. Oprócz winogron rosną tu drzewa owocowe i oliwne. Główną arterię regionu stano- wi rzeka Arno, przy której ulokowanych jest większość miast i wsi. Toskania jest jednym z  największych na świecie producentów marmuru. Z jego wydobycia słynie przede wszystkim Carrara, gdzie w materiał rzeźbiarski zaopatrywał się sam Michał Anioł. Ze względu na niewielką ilość opadów na równinach wokół wybrzeża, gdzie roz- pościera się jeden z najpiękniejszych parków narodowych we Wło- t p Region Chianti słynie z malowniczych winnic i doskonałego wina q Z marmuru z Carrary powstało wiele wybitnych dzieł sztuki i architektury nie tylko w Toskanii G e o G r a F i a 16 p  Zachód słońca na jednej z dzikich plaż w regionie Maremma q Najpiękniejsze plaże w Toskanii można znaleźć na wyspach. (plaża Fetovaia na Elbie) szech – Maremma, istnieje wysokie zagrożenie pożarowe. Czasem z tego powodu w najcieplejszych miesiącach tereny te są zamykane dla zwiedzających albo możliwe do obejrzenia wyłącznie z przewod- nikiem. Miłośnicy przyrody powinni się wybrać do Toskanii pod koniec wiosny lub na początku jesieni. Amatorzy morskich pejza- ży nie pożałują wyprawy do Parku Narodowego Wysp Toskańskich, w którym objęto ochroną archipelag na Morzu Tyrreńskim nieda- leko Livorno. Jest to największy morski park narodowy w Europie. Wyspy usytuowane w jego granicach słyną z wyjątkowo smacznych cytrusów. G e o G r a F i a 17 G e o G r a F i a 18 Klimat Toskanii określa się jako przejściowy pomiędzy konty- nentalnym występującym na północy Włoch a  śródziemnomor- skim. Podczas wyjazdu do Florencji albo Sieny w lipcu lub sierp- niu należy się spodziewać upałów od rana do wieczora; w sierpniu może też bardzo intensywnie padać. W odpowiedzi na takie warun- ki mieszańcy tych miast kryją swoje mieszkania w cieniu okiennic, które zamykają za dnia, a ci zamożniejsi spędzają najgorętszy okres w domkach letniskowych na toskańskich wzgórzach, gdzie tempe- ratury są znacznie niższe. Warto więc wybrać się do Toskanii póź- ną wiosną (maj lub czerwiec) i jesienią, kiedy jest przyjemnie ciepło (ok. 24°C), ale nie gorąco i kiedy region zalewa światło najpełniej wydobywające jego urodę. p Zimą w Toskanii śnieg nie jest niczym nadzwyczajnym, a w górach działają nawet ośrodki narciarskie p Latem w Toskanii ochronę przed upałami zapewniają charaktery­ styczne okiennice t  Wiosną Toskania zachwyca bogactwem zieleni i doskonałą pogodą do zwiedzania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Atlas turystyczny Toskanii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: