Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 007599 20003489 na godz. na dobę w sumie
Autopromocja. Pokaż, na co Cię stać - szefowi, podwładnym i klientom - książka
Autopromocja. Pokaż, na co Cię stać - szefowi, podwładnym i klientom - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3378-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wewnętrzny dział public relations:

Żadna orkiestra dęta nie zagra na Twoją nutę, więc tylko od Ciebie zależy, czy narobisz wrzawy w miejscu pracy. Jessica i Meryl przedstawiają konkretne sposoby na to, jak się zareklamować, jak wykorzystać swój czar i jak zalśnić niczym najjaśniejsza gwiazda.
Tory Johnson,
dyrektor generalna Women for Hire oraz współautorka programu Good Morning America

Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów
Carlos Ruíz Zafón,
Cień wiatru

Budowanie upragnionego wizerunku, sprawne komunikowanie się z otoczeniem, zdobywanie szacunku i sympatii, gładkie radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - tym wszystkim zajmują się na co dzień specjaliści do spraw public relations. Zarządzają reputacją. Produktu, firmy, projektu? Tak, to też. Ale najważniejszym klientem jesteś właśnie Ty!

Ty stanowisz swoją osobistą, wyjątkową markę. Niepowtarzalną, choć zmuszoną stawić czoło konkurencji. Wchodzisz na rynek pracy albo całkowicie zmieniasz zawód? Usiłujesz zapewnić sobie awans albo pozyskać nowego klienta? A może pragniesz rozwijać własną firmę? Bez względu na swoje cele, korzystanie z podstawowych zasad public relations pomoże Ci stworzyć indywidualną markę, poszerzyć sieć kontaktów, ustawić się w pozycji eksperta, a ostatecznie odnieść sukces. W dzisiejszym świecie, w którym wizerunek to rzecz nadrzędna, jeszcze bardziej liczy się to, żeby w miejscu pracy stać się własnym PR-owcem, orędownikiem i poplecznikiem.

Promowanie tego, co w Tobie wyjątkowe, nigdy wcześniej nie było aż tak istotne!

Jessica Kleiman i Meryl Weinsaft Cooper mają w sumie ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży public relations - pracowały zarówno w dużych korporacjach, jak i dla agencji PR. Jessica Kleiman jest obecnie wiceprezesem do spraw public relations w Hearst Magazines, jednym z największych na świecie wydawców miesięczników. Meryl Weinsaft Cooper pracuje na stanowisku dyrektora naczelnego działu Home & Lifestyle w DeVries Public Relations.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi Autopromocja. Pokaż, na co Cię stać — szefowi, podwładnym i klientom Autorzy: Jessica Kleiman, Meryl Weinsaft Cooper ISBN: 978-83-246-3378-4 Tytuł oryginału: Be Your Own Best Publicist: How to Use PR Techniques to Get Noticed, Hired, and Rewarded at Work Format: 140×208, stron: 224 CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik Zadbaj o swoją reputację. Stań się niezastąpiony. Wypromuj siebie. • • • Wewnętrzny dział public relations: CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Żadna orkiestra dęta nie zagra na Twoją nutę, więc tylko od Ciebie zależy, czy narobisz wrzawy w miejscu pracy. Jessica i Meryl przedstawiają konkretne sposoby na to, jak się zareklamować, jak wykorzystać swój czar i jak zalśnić niczym najjaśniejsza gwiazda. Tory Johnson, dyrektor generalna Women for Hire oraz współautorka programu Good Morning America Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruíz Zafón, Cień wiatru Budowanie upragnionego wizerunku, sprawne komunikowanie się z otoczeniem, zdobywanie szacunku i sympatii, gładkie radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych — tym wszystkim zajmują się na co dzień specjaliści do spraw public relations. Zarządzają reputacją. Produktu, firmy, projektu? Tak, to też. Ale najważniejszym klientem jesteś właśnie Ty! Ty stanowisz swoją osobistą, wyjątkową markę. Niepowtarzalną, choć zmuszoną stawić czoło konkurencji. Wchodzisz na rynek pracy albo całkowicie zmieniasz zawód? Usiłujesz zapewnić sobie awans albo pozyskać nowego klienta? A może pragniesz rozwijać własną firmę? Bez względu na swoje cele, korzystanie z podstawowych zasad public relations pomoże Ci stworzyć indywidualną markę, poszerzyć sieć kontaktów, ustawić się w pozycji eksperta, a ostatecznie odnieść sukces. W dzisiejszym świecie, w którym wizerunek to rzecz nadrzędna, jeszcze bardziej liczy się to, żeby w miejscu pracy stać się własnym PR-owcem, orędownikiem i poplecznikiem. Promowanie tego, co w Tobie wyjątkowe, nigdy wcześniej nie było aż tak istotne! • Zadbaj o płynną komunikację, zarówno interpersonalną, jak i internetową. • Bądź nieustraszony. Jeśli nie spytasz, nigdy niczego się nie dowiesz. • Bądź proaktywny i naucz się reagować. • Graj zespołowo. PR, podobnie jak inne branże, polega na współpracy. • Zwracaj uwagę na to, co się dzieje wokół Ciebie, i czerp z tego wiedzę i inspirację. • Bądź specjalistą. Odrób swoje zadanie domowe, ale ufaj również swojemu instynktowi. • Znajdź równowagę pomiędzy kreatywnością i strategią. • Upadaj do przodu. Ucz się na błędach i nie biczuj się, kiedy je popełniasz. • Kochaj to, co robisz, i miej do tego przekonanie. • Próbuj wszystkiego i bądź otwarty na nowe odkrycia i sposoby działania. Spis treħci Wstēp PRZYGOTUJ SIĒ Rozdziaã 1. Kluczem jest komunikacja Rozdziaã 2. Zawsze potrzebny jest plan (i plan awaryjny) Rozdziaã 3. Zostaĝ (pozytywnĎ) mĎdralĎ 11 17 33 51 PRZEDSTAW SIĒ Rozdziaã 4. Chodzi o to, kogo znasz (i kto zna Ciebie) 69 Rozdziaã 5. Chodzi o przekaz 93 Rozdziaã 6. WyglĎd to nie wszystko (ale z pewnoħciĎ pomaga) 113 Rozdziaã 7. Co mam zrobiĄ, ijeby mnie zauwaijyli? 127 PRZYPILNUJ SIĒ Rozdziaã 8. Chwal siē (ale nie za gãoħno) Rozdziaã 9. Podszlifuj swojĎ wiedzē o spoãeczeĝstwie 139 (i serwisach spoãecznoħciowych) 155 Rozdziaã 10. Gratyfikacja wcale nie musi byĄ natychmiastowa 175 Rozdziaã 11. Kaijdy kryzys to nowe moijliwoħci 191 10 Autopromocja Zakoĝczenie Polecana lektura Bibliografia O autorkach 205 209 211 219 Rozdziaã 4. Chodzi o to, kogo znasz (i kto zna Ciebie) „¿aden czïowiek nie jest samotnÈ wyspÈ”. — John Donne „To pani nie wie, kim jestem?”. GdybyĂmy dostawali zïotówkÚ za kaĝdym razem, gdy sïyszymy te sïowa, bylibyĂmy bogaci. W Ăwiecie re- klamy czerwone dywany i proszone przyjÚcia przyciÈgajÈ ludzi, którzy oczekujÈ, ĝe zostanÈ rozpoznani i stosownie do tego potraktowani. Na moment odïóĝmy na bok kwestiÚ, ĝe tego typu pytanie samo w sobie jest w zïym guĂcie (bo albo wywoïuje zakïopotanie, albo sprawia, ĝe robisz z siebie idiotÚ). Zamiast tego, wyïÈcznie na potrzeby tego tekstu proponujemy, ĝebyĂ przyjrzaï siÚ, w jaki sposób ludzie mogÈ odpowiedzieÊ na tego rodzaju pytanie, jeĂli padnie z Twoich ust. Tworzenie silnych wiÚzi i dbaïoĂÊ o kontakty osobiste jest kluczo- wym elementem sukcesu w kaĝdej branĝy. Jednak w PR jest to element zasadniczy — prawda jest taka, ĝe zaleĝymy w caïoĂci od naszych kontaktów. Na przykïad: x Zapewnienie sobie tematu w wiadomoĂciach zaleĝy wyïÈcznie od relacji z realizatorami lub reporterami. 70 Autopromocja x ObecnoĂÊ odpowiednich osób na organizowanej imprezie jest skutkiem kontaktów z odpowiednimi krÚgami spoïecznymi. x Pozyskanie nowych klientów lub projektów czÚsto wynika z te- go, co usïyszy siÚ od znajomych. x ObecnoĂÊ mentora albo mistrza w firmie — osoby, która zna Ciebie i TwojÈ pracÚ — pomoĝe Ci zdobyÊ waĝne zadanie albo zawalczyÊ o podwyĝkÚ lub awans. Poniewaĝ wiÚkszoĂÊ moĝliwoĂci bierze siÚ zarówno z tego, kogo Ty znasz, jak i z tego, kto zna Ciebie, Twoje kontakty tak naprawdÚ przekïadajÈ siÚ na konkretnÈ wartoĂÊ netto. Wiemy na pewno, ĝe tak jest na froncie zawodowym. Jasne, Twoja praca musi mówiÊ sama za siebie — ale nie zaszkodzi, jeĂli inni teĝ siÚ za TobÈ opowiedzÈ. Czy odczuwasz niepokój na myĂl o tym, ĝeby wykorzystywaÊ swoje osobiste kontakty? Spójrz na powalajÈce statystyki: badania wyka- zaïy, ĝe blisko osiemdziesiÈt procent wszystkich stanowisk kierowni- czych zostaïo obsadzonych za poĂrednictwem networkingu. To samo odnosi siÚ do consultingu. Zasadniczo ludzie sÈ po prostu bardziej skïonni zatrudniÊ kogoĂ, kogo znajÈ lub kto zostaï im zarekomen- dowany. A wiÚc co to dla Ciebie oznacza? Wyjdě do ludzi i zacznij nawiÈzywaÊ kontakty. Kto wie? Twoja nastÚpna praca, projekt albo awans moĝe pojawiÊ siÚ za poĂrednictwem sÈsiada (z biurowego boksu lub z tej samej ulicy). Spytaj dyrektor do spraw marketingu w Buyology, MelissÚ Hobley, która bardzo wczeĂnie w swojej karierze nauczyïa siÚ odwaĝnego nawiÈzywania odpowiednich kontaktów. „Zanim skoñczyïam studia, na ostatnim roku chciaïam pracowaÊ dla rzÈdu. Wysïaïam list do kaĝdego absolwenta mojej uczelni, który zajmowaï urzÚdnicze stanowisko, w tym do kongresmenów, senatorów i burmistrzów. Kaĝda z tych osób mi odpisaïa, a efektem spotkañ, na które siÚ umówiïam, byïy cztery oferty pracy”. WiÚkszoĂÊ ludzi uznaïaby, ĝe naleĝaïoby zaczÈÊ od Pink Slip Party, grupy na MeetUp albo spotkania absolwentów, ale Peter Shankman, Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 71 zaïoĝyciel HARO, uwaĝa, ĝe nie ma potrzeby czekaÊ na specjalne im- prezy, ĝeby zaczÈÊ nawiÈzywaÊ kontakty, i twierdzi, ĝe „kaĝdy, kogo spotykasz, to impreza networkingowa”. Davidson Goldin, byïy dy- rektor do spraw wydawniczych w stacji MSNBC, dodaje: „W którymĂ momencie spotkasz znów kaĝdego, kogo poznaïeĂ, bez wzglÚdu na to, jak maïo prawdopodobne siÚ to wydaje. Nie oznacza to wcale, ĝe musisz wszystkich lubiÊ czy z kaĝdym siÚ dobrze dogadywaÊ — to niemoĝliwe i nudne. Kiedy jednak zdasz sobie sprawÚ, ĝe w miarÚ jak siÚ starzejesz, Ăwiat coraz bardziej siÚ kurczy, chÚtniej zaczniesz poĂwiÚcaÊ ludziom, z którymi pracujesz i którzy CiÚ otaczajÈ, uwa- gÚ, na którÈ zasïugujÈ”. Miej otwarty umysï, jak najbardziej poszerzaj swoje krÚgi znajo- mych i pamiÚtaj, ĝeby maksymalnie wykorzystywaÊ wszystkie nada- rzajÈce siÚ sposobnoĂci. Pewnego razu szefowa Jessiki poprosiïa jÈ, ĝeby spotkaïa siÚ z kobietÈ, która wïaĂnie straciïa pracÚ w komunikacji korporacyjnej w duĝym konkurencyjnym wydawnictwie. Kiedy kobieta zjawiïa siÚ w biurze, z miejsca zaczÚïa zachowywaÊ siÚ nieswojo, powtarzajÈc przynajmniej dwukrotnie w ciÈgu pierwszych piÚciu minut, ĝe sÈdziïa, iĝ ma siÚ spotkaÊ z przeïoĝonÈ Jessiki i ĝe moĝe powinna po prostu umówiÊ siÚ z niÈ na inny termin. Odpowiadaïa na kaĝde pytanie oschle i krótko, a na koniec spotkania nie byïa zbyt uprzejma. Gdyby podczas pierwszej, informacyjnej rozmowy zacho- waïa siÚ grzeczniej i wykazaïa siÚ wiÚkszym zainteresowaniem, byÊ moĝe dostaïaby jakieĂ zlecenia — a póěniej moĝe i pracÚ w Hearst. Zamiast tego dziwne zachowanie kobiety i jej zdawkowe odpowie- dzi doprowadziïy jedynie do tego, ĝe zaprzepaĂciïa swojÈ szansÚ. Kiedy juĝ nawiÈĝesz kontakty, waĝne, ĝebyĂ regularnie je odĂwieĝaï. Tego samego zdania jest Laurel Touby, zaïoĝycielka mediabistro.com: „Jestem zwolenniczkÈ utrzymywania choÊby luěniejszych kontaktów ze wszystkimi znanymi ci osobami, kiedy ich nie potrzebujesz, bo nie ma nic gorszego niĝ telefon z desperackÈ proĂbÈ o pomoc. Nikt nie bÚdzie chciaï siÚ wtedy z tobÈ spotkaÊ ani umówiÊ na lunch. Dzwoñ 72 Autopromocja do ludzi na tyle regularnie, by nigdy nie musieli siÚ obawiaÊ, ĝe [kiedy w koñcu zadzwonisz], zanudzÈ siÚ na ĂmierÊ. Networking polega na braniu wtedy, kiedy czegoĂ potrzebujesz. MuszÚ nawiÈzywaÊ kontakty, bo potrzebujÚ pracy, wyników w sprzedaĝy itd. Jakie jest rozwiÈzanie? Nie uĝywaj okreĂlenia »networking«. Uĝywaj okreĂlenia »wiÚě« — chcÚ siÚ uczyÊ, dzieliÊ, pomagaÊ. PamiÚtaj o drugiej osobie w równa- niu. Co od ciebie dostaje?”. W telegraficznym skrócie „Nie pytaj, co twój kraj moije zrobiĄ dla ciebie, zapytaj, co ty moijesz zrobiĄ dla swojego kraju”. — John F. Kennedy Relacje dziaãajĎ w dwie strony W tym celu PR-owcy starajÈ siÚ nawiÈzaÊ kontakty z przedstawi- cielami najwaĝniejszych Ărodków masowego przekazu i z innymi oso- bami — to niezbÚdne, aby do czegokolwiek dojĂÊ. Meryl na przykïad przez caïe lata utrzymywaïa tego rodzaju wiÚě z realizatorem programu porannego. CoĂ, co zaczÚïo siÚ jako odcinek na temat guacamole, rozwinÚïo siÚ w opartÈ na wzajemnej wymianie przyjaěñ, dziÚki któ- rej realizator moĝe zjawiÊ siÚ u Meryl z róĝnymi pytaniami i proĂ- bami, a Meryl moĝe do niego pójĂÊ ze swoimi pomysïami i uzyskaÊ szczerÈ opiniÚ na temat tego, co siÚ sprawdzi, a co nie jest zbyt no- Ăne. Ukïad jest korzystny dla obydwu stron. JeĂli miaïbyĂ nauczyÊ siÚ z tego rozdziaïu jednej rzeczy, zapamiÚ- taj, ĝe najwaĝniejsze, co moĝna zrobiÊ, to zadbaÊ o dobre kontakty z luděmi, z którymi chcesz robiÊ interesy. I choÊ moĝe wydawaÊ siÚ to oczywiste, chcemy przez to powiedzieÊ, ĝe nie moĝesz zwracaÊ siÚ do kogoĂ wyïÈcznie wtedy, kiedy czegoĂ potrzebujesz. Zwracaj siÚ z tym, co sam masz do zaoferowania. Wiceprezes HarperCollins, Lisa Sharkey, kieruje siÚ w ĝyciu zasadÈ: „Im wiÚcej dasz z siebie Ăwiatu, Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 73 tym wiÚcej dostaniesz w zamian”. Skorzystaj z jej (i JFK-a) strategii i nie pytaj wyïÈcznie o to, co moĝe zrobiÊ dla Ciebie Twój partner w biznesie, szef, kolega, staĝysta czy klient, ale dowiedz siÚ, co Ty moĝesz zrobiÊ dla nich. WyĂwiadczajÈc ludziom przysïugi i udzielajÈc im pomocy oraz wsparcia, z duĝym prawdopodobieñstwem sprawisz, ĝe odwdziÚczÈ siÚ tym samym. ByÊ moĝe nie stanie siÚ tak od razu, ale Twoja pomoc siÚ opïaci. WystĎp w roli zasobów Z racji wykonywanej przez siebie pracy — kontaktów z opiniÈ publicznÈ w sprawie ludzi, miejsc, doĂwiadczeñ itd. — PR-owcy au- tomatycznie stanowiÈ ěródïo informacji. PosïugujÈc siÚ okreĂleniem z Kronik Seinfelda, musimy byÊ mistrzami w wielu dziedzinach. Omówimy ten temat dokïadniej w rozdziale 5., ale dobry PR-owiec zamienia siÚ w Ăwietnego, kiedy zyskuje reputacjÚ osoby, która mo- ĝe udzieliÊ odpowiedzi, wsparcia i wskazówek. Jedna z najwaĝniej- szych umiejÚtnoĂci PR, jakÈ naleĝy w sobie wyrobiÊ, to umiejÚtnoĂÊ bieĝÈcego nadzorowania sytuacji klienta i sytuacji w branĝy — bez wzglÚdu na to, w jakiej dziaïce pracujesz. Okazuje siÚ to szczególnie uĝyteczne w kontaktach z prasÈ. Media — zarówno realizatorzy, jak i dziennikarze — lubiÈ zazwyczaj, gdy mogÈ zdobyÊ wszystkie infor- macje w jednym miejscu. Przekaĝ je w ïadnym, zgrabnym opakowaniu, a najprawdopodobniej historia zostanie opowiedziana w poĝÈdany przez Ciebie sposób. Meryl zajmowaïa siÚ na przykïad marketingiem Veuve Clicquot Polo Classic, corocznÈ imprezÈ przyciÈgajÈcÈ znane osobi- stoĂci, w tym ksiÚcia Harry’ego, Nacho Figuerasa i MadonnÚ. W tak gwiazdorskiej obsadzie sama marka mogïa doĂÊ ïatwo siÚ zagubiÊ, aby wiÚc mieÊ pewnoĂÊ, ĝe Veuve Clicquot bÚdzie odgrywaÊ znaczÈcÈ rolÚ w wiadomoĂciach, które obiegnÈ Ăwiat, Meryl wraz z zespoïem siÚgnÚïa po caïÈ gamÚ informacji — od filmów wideo po komunikaty prasowe, 74 Autopromocja zdjÚcia oraz specjalistów od szampana czy polo — i podsunÚïa je przedstawicielom róĝnych Ărodków masowego przekazu. PodsuwajÈc dziennikarzom wszystko pod nos, zwiÚkszyïa praw- dopodobieñstwo, ĝe w mediach ukaĝe siÚ stosowna relacja i ĝe sama marka nie zostanie pominiÚta. Przeïóĝ to z PR na prawdziwe ĝycie i od- wal jak najwiÚcej brudnej roboty, uïatwiajÈc pracÚ ludziom, z którymi wspóïpracujesz. W ten sposób dostaniesz telefon zwrotny, zrealizujesz projekt, sfinalizujesz transakcjÚ, pozyskasz upragnionego klienta i uzy- skasz efekty, do których dÈĝyïeĂ. Wãaħciwy czas i miejsce nie wystarczĎ, jeħli nie znasz wãaħciwych ludzi Zawsze twierdziïyĂmy, ĝe gdybyĂmy mogïy wybraÊ jednÈ nadludz- kÈ umiejÚtnoĂÊ, nie byïby to dar jasnowidzenia, wyjÈtkowa siïa czy prÚdkoĂÊ bïyskawicy. Byïoby niÈ idealne wyczucie czasu. Ale w naszej dziedzinie ów talent na niewiele by siÚ zdaï, gdybyĂmy nie posiadaïy odpowiednich kontaktów, z których mogïybyĂmy skorzystaÊ po przy- byciu we wïaĂciwe miejsce. PoglÈd ten podziela Beth Thomas Cohen, prezes i partner B’squared Public Relations, która uwaĝa, ĝe „kom- binacja znanych ci osób oraz umiejÚtnoĂci i doĂwiadczenia pomaga ci rozwijaÊ siÚ w branĝy”. Stylista i autor ksiÈĝek, Phillip Bloch, równieĝ uwaĝa odpowiednich ludzi, miejsce i czas za magicznÈ formuïÚ zapewniajÈcÈ rozwój. „Zaw- sze byïem swoim wïasnym PR-owcem — tyle ĝe zawsze w peïni wyko- rzystywaïem nadarzajÈce siÚ sposobnoĂci”. Bloch zaczynaï w latach osiemdziesiÈtych jako model, a potem, za podszeptem kilku redakto- rów, zaczÈï zajmowaÊ siÚ stylizacjÈ. Zjawiï siÚ w branĝy w momencie przejĂciowym dla Hollywoodu. Zdaniem Blocha: „Miaïo siÚ wraĝenie, ĝe jest siÚ na Dzikim Zachodzie. Nie byïo nikogo, kto rozmawiaïby z nowymi piÚknoĂciami z Hollywoodu i nawiÈzywaïby kontakty ze Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 75 wschodzÈcymi gwiazdami mïodego pokolenia — SandrÈ Bullock, Meg Ryan, Halle Berry, Jennifer Lopez, SalmÈ Hayek. Pomogïem stworzyÊ powiÈzania w Ăwiecie mody miÚdzy Nowym Jorkiem, Los Angeles i EuropÈ, które dziĂ sÈ powszechne. W moim przypadku wszystko po- legaïo na tym, ĝe znalazïem siÚ we wïaĂciwym miejscu, we wïaĂciwym czasie, z wïaĂciwym nastawieniem. Zakasaïem rÚkawy i bez mrugniÚcia okiem zabraïem siÚ do roboty”. Kombinacja ta sprawdziïa siÚ najwyraěniej równieĝ w przypadku Melissy Hobley, co pomogïo jej znaleěÊ nowÈ pracÚ: „Przeczytaïam bardzo ciekawÈ ksiÈĝkÚ na temat marketingu, napisanÈ przez byÊ moĝe najwiÚkszego Ăwiatowego eksperta w dziedzinie budowania Ăwiado- moĂci marki, i byïam zafascynowana. Skontaktowaïam siÚ z autorem i umówiïam na spotkanie, bo wiedziaïam, ĝe mógïby pomóc jednej z moich klientek, znanej osobistoĂci, ja natomiast bardzo siÚ zaintere- sowaïam jego ksiÈĝkÈ. Po spotkaniu napisaïam Ămiaïy i odwaĝny list, w którym poinformowaïam, ĝe chciaïabym staÊ siÚ czÚĂciÈ tworzonej przez niego firmy, i w którym powiedziaïam mu, ĝe potrzebuje mnie w swoim zespole. Wymieniïam teĝ kilka swoich umiejÚtnoĂci, które, jak wiedziaïam, byïy mu potrzebne, i — mówiÈc krótko — w ciÈgu roku zostaïam jego prawÈ rÚkÈ”. Najwaijniejsza wiadomoħĄ: Zmobilizuj siãy Christine Kaculis, której doħwiadczenie PR obejmuje zarówno niewiel- kie agencje, jak i wewnētrzne zarzĎdzanie markĎ, mówi, ije nie moijna lekcewaijyĄ umiejētnoħci szybkiego „mobilizowania siã” — czy teij zwoãywa- nia swoich osobistych doradców i grupy wsparcia. Niedawno tak wãaħnie musiaãa zrobiĄ, przechodzĎc ze stanowiska wiceprezesa w agencji na sta- nowisko w firmie. „Usãyszaãam o tej pracy od znajomych i naprawdē siē podekscytowaãam — to byãa moja wymarzona praca. Zadbaãam o to, ijeby moje najwaijniejsze branijowe kontakty dowiedziaãy siē o tym na wypadek, gdybym potrzebowaãa od nich referencji lub wsparcia”. 76 Autopromocja Zwracaj uwagē na swoje otoczenie BÚdÈc Ăwiadomym otaczajÈcych CiÚ ludzi, moĝesz ïatwiej nawiÈ- zaÊ przyjaěnie — i unikaÊ nieprzyjacióï. ¥wiat jest o wiele mniejszy, niĝ siÚ to moĝe wydawaÊ, i podobnie jak Ty sam jesteĂ powiÈzany z wieloma luděmi, tak samo jest w przypadku osób siedzÈcych obok Ciebie w autobusie, stojÈcych za TobÈ w windzie czy jedzÈcych kola- cjÚ przy sÈsiednim stoliku. W efekcie musisz uwaĝaÊ na to, co mówisz, gdzie to mówisz i komu to mówisz. PomyĂl, jak duĝo mimowolnie siÚ dowiadujesz, kiedy podsïuchujesz innych rozmawiajÈcych gïoĂno przez telefon komórkowy w miejscu publicznym (jak bardzo CiÚ to irytu- je?). Przedstawimy teraz dwie zasady, zgodnie z którymi ĝyjemy. Zasada nr 1: Zasada dwóch przecznic ChoÊ nie jest to typowa zasada PR, to waĝne credo, którego na skutek osobistych doĂwiadczeñ mocno siÚ trzymamy. Mimo zrozu- miaïej chÚci, by dzieliÊ siÚ wraĝeniami po wyjĂciu ze spotkania, kina, przedstawienia czy kolacji, naleĝy odczekaÊ standardowo dwie prze- cznice, zanim zacznie siÚ omawiaÊ to, co poszïo dobrze lub ěle. Za- sada ta ma równieĝ zastosowanie w sytuacji, kiedy dopiero idziesz na spotkanie. Nigdy tak naprawdÚ nie wiesz, kto jedzie z TobÈ w windzie albo idzie za TobÈ. W drodze na spotkanie biznesowe dla agencji turystycznej dwójka naszych znajomych zastanawiaïa siÚ, jakÈ strategiÚ przyjÈÊ wzglÚdem konkurencji i kto powinien przedstawiÊ jaki fragment prezentacji. Kiedy drzwi windy otworzyïy siÚ na wïaĂciwym piÚtrze, zespóï wysiadï z niej razem z dwójkÈ innych osób. Okazaïo siÚ, ĝe braïy one udziaï w tym samym spotkaniu. To, co mogïo okazaÊ siÚ katastrofalne, oka- zaïo siÚ jedynie krÚpujÈce i stresujÈce, gdy zespóï staraï siÚ przypo- mnieÊ sobie, co takiego dokïadnie zostaïo powiedziane w windzie. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 77 KrÈĝÈ nawet historie o firmach zapewniajÈcych transport osobom, które dopiero co wyszïy ze spotkania biznesowego czy rozmowy — tylko po to, ĝeby nagraÊ lub kazaÊ szoferowi podsïuchaÊ, o czym uczestnicy spotkania rozmawiali w samochodzie. Zasada dwóch prze- cznic to po prostu dobra praktyka w biznesie; przydaje siÚ nawet podczas wyjĂcia z imprezy czy teatru. Wyobraě sobie, jak niezrÚcznie byĂ siÚ poczuï, gdybyĂ po spektaklu na Broadwayu wyszedï na ulicÚ, krytykujÈc z góry na dóï grÚ aktorskÈ lub inscenizacjÚ — a reĝyser lub matka aktorki wyszïa w tym samym momencie z teatru i szïa akurat za TobÈ. Trzymaj jÚzyk za zÚbami i idě, dopóki nie bÚdziesz pewny, ĝe znalazïeĂ siÚ poza zasiÚgiem wĂcibskich oczu i uszu. Zasada nr 2: Nigdy nie wiesz, kto za TobĎ siedzi Podobnie do zasady dwóch przecznic, powinieneĂ zawsze uwaĝaÊ na to, co mówisz w miejscach publicznych, poniewaĝ nigdy nie wiesz, kto siedzi obok Ciebie czy kogo moĝe znaÊ ta osoba. I choÊ obie zaw- sze stosowaïyĂmy siÚ do tej zasady, koniecznoĂÊ jej uĝycia staïa siÚ dla nas jeszcze bardziej oczywista, kiedy Meryl wyszïa pewnego wieczoru na kolacjÚ do nowej restauracji w Nowym Jorku. „Byïam z mÚĝem na bankiecie. Przez chwilÚ byliĂmy sami; powoli robiïo siÚ tïoczno i, szczerze mówiÈc, wiele osób prowadziïo gïoĂne rozmowy. Po mojej lewej stronie dziennikarz z wydawnictwa bran- ĝowego plotkowaï na temat szefa kuchni i jego niedawnych podbojów miïosnych. Jak siÚ okazaïo, rozmawiaïam z tym gadatliwym pismakiem, choÊ nigdy nie poznaïam go osobiĂcie. Z rozmowy dowiedziaïam siÚ sporo na temat przygotowywanych wïaĂnie pozycji wydawniczych, trudnych relacji z innymi kucharzami oraz poufnych szczegóïów doty- czÈcych szykujÈcych siÚ do otwarcia restauracji. Po mojej prawej stro- nie siedziaïo dwóch dziennikarzy, z którymi juĝ raz siÚ kiedyĂ spo- tkaïam — obaj byli zaprzyjaěnieni z szefostwem mojej agencji. Nie 78 Autopromocja trzeba mówiÊ, ĝe byïam wdziÚczna, iĝ mam ĂwiadomoĂÊ, kto mnie otacza, i ĝe mogÚ stosownie do tego prowadziÊ mojÈ rozmowÚ. Moraï: w miejscu publicznym ogranicz skargi i plotki do minimum; osoba siedzÈca obok Ciebie — lub nawet serwujÈca Ci drinka — moĝe znaÊ kogoĂ, kto zna kogoĂ, kto moĝe w jakiĂ sposób wykorzystaÊ in- formacjÚ, którÈ wïaĂnie siÚ dzielisz”. W telegraficznym skrócie „BĎdı otwarty na to, ijeby ciĎgle siē uczyĄ. Dziēki temu usprawnisz networking i bēdziesz pamiētaĄ, ije zawsze moijna nauczyĄ siē czegoħ nowego i porozmawiaĄ z kimħ jeszcze”. — Linda Descano, Women Co. Najwaijniejsza wiadomoħĄ: Daj siē przeszkoliĄ w umiejētnoħciach networkingowych ChoĄ networking stanowi waijnĎ czēħĄ rozwoju zawodowego, jest to umiejētnoħĄ, której zwykle nie uczy siē w szkoãach w ramach programów przygotowania zawodowego. Networking wymaga czēsto od Ciebie, ijebyħ wyszedã ze swojej bezpiecznej strefy i poszedã w nieznane Ci miejsce, poznaã nowych ludzi lub odnowiã kontakty ze starymi znajomymi i kolegami. Dana Fields Muldrow, kierownik do spraw public relations w duijej firmie outsourcingowej, podsuwa kilka wskazówek, które uãatwiĎ Ci nabycie owej istotnej umiejētnoħci: x Odrób zadanie domowe. Przed pójħciem na spotkanie, imprezē czy przyjēcie zapoznaj siē z porzĎdkiem obrad lub z programem i do- wiedz, kim bēdĎ pozostali goħcie. Poza tym dowiedz siē dokãadnie, gdzie masz siē zjawiĄ, ijebyħ nie przyszedã za póıno (lub za wczeħnie). x Przygotuj siē do tego, o czym chcesz mówiĄ. Kiedy juij odrobisz swoje zadanie domowe, przygotuj kilka tematów do rozmowy poru- szajĎcych róijnorodne kwestie, w tym bieijĎce wydarzenia, wiadomo- ħci z ostatniej chwili, problemy branijowe, filmy i informacje osobi- ste. Tematy te powinny byĄ ãatwe do zapamiētania i dopasowane do osób, z którymi siē spotkasz. Jeħli wãaħciwie z nich skorzystasz, przestaniesz siē tak stresowaĄ networkingiem i ãatwiej Ci bēdzie wybrnĎĄ z niezrēcznej ciszy, która moije zapaħĄ. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 79 x Rozluınij siē. Podobnie jak wiēkszoħĄ spraw, dobry networking wy- maga praktyki! Bierz udziaã w imprezach i programach zawodowych, uczestnicz w uroczystoħciach sponsorowanych przez firmē i chodı na imprezy, na których moijesz poznaĄ nowych ludzi. Im czēħciej bēdziesz praktykowaĄ networking, tym pewniej bēdziesz siē czuĄ. Porozmawiaj ze mnĎ (i z nim… i z niĎ) Jedna z kluczowych zasad PR brzmi: bÈdě wygadany. UmiejÚtnoĂÊ prowadzenia konwersacji w kaĝdej sytuacji to jedna z najwaĝniejszych kompetencji. I, jak juĝ wspomniano, waĝne, ĝeby zebraÊ jak najwiÚcej informacji przed udziaïem w spotkaniu lub rozmowie kwalifikacyjnej. W kontaktach z mediami musimy siÚ do tego stosowaÊ caïy czas. Czasem najskuteczniejszy sposób na stworzenie najlepszej reklamy to wziÈÊ telefon do rÚki i wpaĂÊ na pomysï za czyimĂ poĂrednictwem. Ludzie mediów uwielbiajÈ wyraĝaÊ swoje zdanie, a jeĂli jakiĂ temat jest im obcy, czÚsto przekaĝÈ rozmowÚ jednemu ze swoich kolegów. (Nie dzwoñ tylko, gdy goniÈ ich terminy!). ’atwo moĝna to przeïo- ĝyÊ na sytuacjÚ, gdy szukasz pracy lub wiÚcej informacji na temat firmy czy branĝy, którÈ jesteĂ zainteresowany. Tak zwana rozmowa informacyjna — termin ukuty przez Richarda Bollesa, autora orygi- nalnej ksiÈĝki What Color Is Your Parachute? — jest wciÈĝ cennym narzÚdziem, przydatnym przy szukaniu pracy, nawiÈzywaniu kontak- tów czy pozyskiwaniu klientów. Spotkania organizowane dla celów informacyjnych — zwykle po to, ĝeby nauczyÊ siÚ wiÚcej na temat danej branĝy bÈdě firmy — pomagajÈ dowiedzieÊ siÚ o róĝnych cieka- wostkach, które moĝna póěniej wykorzystaÊ w ofertach lub badaniach. Po kilku latach w PR Jessica przez moment rozwaĝaïa przejĂcie na peïnoetatowÈ pracÚ redaktorki w czasopiĂmie. Przez kilka lat dora- biaïa w ten sposób na boku, a poniewaĝ wïaĂnie znajdowaïa siÚ na zawodowym rozdroĝu, rozesïaïa do kilku osób z branĝy wydawniczej listy (w tamtych czasach nie byïo maili!) — niektóre z tych osób znaïa, ale wiÚkszoĂci nie — na które uzyskaïa duĝo pozytywnych odpowiedzi. 80 Autopromocja CzÚĂÊ osób — od reporterów po redaktorów, a nawet zapracowanych redaktorów naczelnych — byïa gotowa siÚ z niÈ spotkaÊ i porozma- wiaÊ na temat tego, w jaki sposób znalazïy siÚ one na swoim stano- wisku, a takĝe udzieliÊ kilku rad. WiÚkszoĂÊ z nich powiedziaïa jej, ĝe bÚdzie musiaïa zaczÈÊ od najniĝszego stanowiska i ĝe jeĂli jest w stanie pracowaÊ jako freelancer, bÚdÈc jednoczeĂnie PR-owcem — co naprawdÚ lubiïa — powinna trzymaÊ siÚ tej Ăcieĝki. Uwielbiamy historiÚ Carrie Horn, specjalistki do spraw PR i marke- tingu, która jest doskonale zorientowana w korzyĂciach rozmowy in- formacyjnej. Za pomocÈ tej metody udaïo jej siÚ w trakcie swojej karie- ry zawodowej zapewniÊ sobie trzy niezaleĝne stanowiska, a za kaĝdym razem wiÈzaïo siÚ to z rozmowÈ z ponad setkÈ osób! DodatkowÈ trudnoĂÊ stanowiï fakt, ĝe zawsze kiedy zmieniaïa stanowisko, prze- nosiïa siÚ do nowej firmy. Jej perspektywa: wiÚkszoĂÊ ludzi uwaĝa, ĝe wysiïek zwiÈzany z rozmowÈ informacyjnÈ jest imponujÈcy — poĂwiÚcenie czasu na to, ĝeby poznaÊ ludzi, wymaga odwagi i pew- noĂci siebie. Firmy ceniÈ sobie te cechy u potencjalnych kandydatów. Inne wskazówki to: x Nie krÚpuj siÚ. PoproĂ osoby, z którymi przeprowadzasz rozmowÚ, o podanie dodatkowych nazwisk znajomych i ko- legów, stanowiÈcych ich zdaniem dobre ěródïo informacji. x PoproĂ o informacjÚ zwrotnÈ. Podczas spotkania lub po jego zakoñczeniu poproĂ ludzi, ĝeby spojrzeli na Twoje CV i zasu- gerowali, co powinieneĂ zmieniÊ, by Twoja kandydatura staïa siÚ bardziej atrakcyjna. x Daj siÚ poprowadziÊ. Pozwól, ĝeby uczestnicy rozmowy infor- macyjnej nadawali kierunek dyskusji, bez wzglÚdu na to, czym siÚ z TobÈ dzielÈ. x Przeprowadě rozeznanie. Waĝne, ĝebyĂ wiedziaï, z kim roz- mawiasz podczas kaĝdej rozmowy informacyjnej; dowiedz siÚ, jakie wyksztaïcenie majÈ Twoi rozmówcy i czym siÚ obecnie zajmujÈ. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 81 x Rób notatki. Podczas spotkania rób notatki (najpierw powi- nieneĂ spytaÊ, czy nikt nie ma nic przeciwko temu), a potem wyĂlij odrÚcznie napisane podziÚkowania kaĝdej osobie, z którÈ rozmawiaïeĂ. Specjalistka do spraw marketingu i mistrzyni networkingu, Sheryl Victor Levy, dorzuca dwie dodatkowe rady ze swojego osobistego arsenaïu: x Zaïatw to szybko. JeĂli chcesz nawiÈzaÊ z kimĂ kontakt i wy- syïasz w tym celu mail, pamiÚtaj, ĝeby byï krótki. PoproĂ o roz- mowÚ nie dïuĝszÈ niĝ piÚtnaĂcie minut i nie zapomnij uĝyÊ sïo- wa „krótko”. x Upraszczaj. PamiÚtaj, ĝeby spotkanie byïo dogodne dla osoby, z którÈ siÚ kontaktujesz, a chÚtniej Ci ona pomoĝe. Zaproponuj, ĝe zjawisz siÚ w jej biurze, i ustal takÈ porÚ, ĝeby nie kolido- waïa z jej planami. A kiedy juĝ siÚ dodzwonisz, skontaktujesz mailowo lub — co jeszcze lepsze — spotkasz osobiĂcie z luděmi, którzy mogÈ dostarczyÊ wartoĂciowych dla Ciebie informacji i wiedzy, oto kilka pytañ, które moĝesz im zadaÊ: x Jak zaczÈïeĂ pracÚ w tej branĝy? x Co studiowaïeĂ? Czy twoim zdaniem studia pomogïy ci w obec- nie wykonywanym zawodzie? x Co twoim zdaniem najlepiej zrobiÊ, ĝeby zaczÈÊ pracÚ w tym zawodzie/w tej firmie? x Co ci siÚ najbardziej podoba w twojej pracy? A najmniej? x Czy ĝeby dostaÊ tu pracÚ, trzeba mieÊ jakieĂ kontakty? x Czy zawsze wiedziaïeĂ, ĝe chcesz pracowaÊ w tej dziedzinie? x Jakich cech szukasz w idealnym kandydacie do pracy? x Co muszÚ zrobiÊ, ĝeby zwiÚkszyÊ swoje szanse? 82 Autopromocja x JeĂli firma nie ma wolnych stanowisk na peïen etat, czy istnieje moĝliwoĂÊ pracy w niepeïnym wymiarze godzin, przy jakimĂ projekcie lub jako wolny strzelec? x Czy uwaĝasz, ĝe powinienem porozmawiaÊ z kimĂ jeszcze? x Jak sÈdzisz, co powinieneĂ byï wiedzieÊ, kiedy zaczynaïeĂ pracowaÊ w tej branĝy? x W jakim kierunku bÚdzie siÚ twoim zdaniem rozwijaÊ branĝa w ciÈgu kolejnych piÚciu lat? Rozmowa w cztery oczy Carrie Horn — szef reklamy, KALC/105.9 w Kolorado; KQMT w Denver P: Jakie sĎ poczĎtki przeprowadzanych przez ciebie na imponujĎcĎ skalē rozmów informacyjnych? O: Za pierwszym razem byãam na ostatnim roku studiów. Zaczēãam od bazy danych Ithaca College — mojej alma mater — i zabraãam siē za rozsyãanie maili do absolwentów. Rozpoczēãam od piēciu osób — absol- wentów lub studentów obecnych wykãadowców — i zaczēãam z nimi roz- mawiaĄ bez szczególnych oczekiwaĝ. Odniosãam zdumiewajĎcy sukces; absolwenci mieli pozytywne doħwiadczenia z uczelni, wiēc chētnie siē „odwdziēczali”, sãuijĎc mi pomocĎ. Czēsto ludzie, z którymi siē spoty- kaãam, nie szukali akurat nikogo do pracy. Po spotkaniu ze mnĎ, kiedy zademonstrowaãam im swoje umiejētnoħci, kaijda z firm stworzyãa dla mnie stanowisko. Jeħli to nie najsilniejszy argument przemawiajĎcy za przeprowadzaniem rozmów informacyjnych, to nie wiem, co nim jest! P: Czy zniechēcaãaħ siē, jeħli odpowiedı byãa inna od oczekiwanej? O: Oczywiħcie, to bywa frustrujĎce czy rozczarowujĎce, ale kaijdy przypa- dek, kiedy ktoħ odpowiedziaã na mój mail, przesãaã ofertē pracy lub pole- ciã mnie innej osobie, uznawaãam za maãe zwyciēstwo i sukces. Dziēki temu ãatwiej mi byão skupiĄ siē na celu wyijszym. P: Poza konkretnymi propozycjami pracy, co zyskaãaħ dziēki wszystkim swoim rozmowom informacyjnym? O: PewnoħĄ siebie — uznaãam, ije to okazja, ijeby uħwiadomiĄ sobie swoje umiejētnoħci; ludzie sĎ zwykle skãonni udzielaĄ ci informacji zwrotnych podczas takiej rozmowy. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 83 P: Czy kiedykolwiek czuãaħ siē nieswojo, proszĎc o pomoc? O: Tak naprawdē trzeba pamiētaĄ, ije wszyscy sĎ ze sobĎ wzajemnie powiĎ- zani i wiedzĎ, jak to jest szukaĄ pracy i stawaĄ przed ludımi. W wiēk- szoħci przypadków sĎ gotowi poħwiēciĄ czas na rozmowē czy spotkanie z tobĎ. Ostatecznie, jeħli sĎ mĎdrzy, uħwiadomiĎ sobie, ije za szeħĄ lat sami mogĎ prosiĄ ciē o podobnĎ przysãugē! Nieprzyjemna pobudka Druga strona scenariusza pod tytuïem „To pan/pani nie wie, kim jestem?” to równie irytujÈcy wizerunek zadufanego w sobie PR-owca, zastawiajÈcego wejĂcie do „tego” klubu czy na „to” przyjÚcie i dzierĝÈ- cego w dïoni listÚ upragnionych goĂci z niezrozumiaïym poczuciem wïadzy. Mimo wszechobecnego w Hollywood obrazu PR-owca, któ- rego przedstawia siÚ jako traktujÈcego wszystkich z góry rzecznika, na- kazujÈcego tïumom nie wchodziÊ za aksamitnÈ linÚ, w PR brak wy- chowania to bilet w jednÈ stronÚ za drzwi, bez moĝliwoĂci powrotu. Tak naprawdÚ zdaniem realizatora programów telewizyjnych, Shanta Petrossiana, jeĂli goĂÊ jest w stosunku do kogoĂ niegrzeczny — od re- cepcjonistki po wizaĝystów i gospodarza — raczej na pewno nie zosta- nie zaproszony powtórnie do programu. Jeĝeli interakcja z kaĝdÈ osobÈ to jakaĂ szansa, po co jÈ psuÊ przez brak wychowania czy szacunku? Takie sĎ fakty Wedãug ogólnokrajowych badaĝ przeprowadzonych przez Rasmussen Re- ports pod koniec roku 2009, brak wychowania to w Stanach Zjednoczonych coraz czēstszy problem. SiedemdziesiĎt piēĄ procent dorosãych twierdzi, ije Amerykanie robiĎ siē coraz bardziej nieuprzejmi i gorzej wychowani. My wolimy kierowaÊ siÚ filozofiÈ „miïego PR-owca”: stanowczego, ale przyjacielskiego, który za kaĝdym razem bije na gïowÚ osobÚ po- gardliwÈ i wykazujÈcÈ siÚ brakiem szacunku. A poniewaĝ brak wycho- wania jest najwyraěniej coraz bardziej powszechny, uprzejme zacho- wanie moĝe staÊ siÚ po prostu tym, co CiÚ wyróĝni. W kontaktach 84 Autopromocja z mediami stosujemy siÚ równieĝ do zasady „kaĝdy jest waĝny”: fakt, ĝe ktoĂ pisze blog ze swojej sypialni, nie oznacza, ĝe moĝesz go lek- cewaĝyÊ, kiedy proponuje wspóïpracÚ. Jessica zawsze powtarza swoim pracownikom, ĝeby traktowali jednakowo (to znaczy uprzejmie!) wszystkich przedstawicieli prasy — bez wzglÚdu na to, czy prowadzÈ maïy blog, czy pracujÈ dla duĝego wydawnictwa — bo nigdy nie wiadomo, gdzie ktoĂ ostatecznie wylÈduje. Przykïad: Brian Stelter zaczynaï swój blog, TVNewser, na studiach, a teraz pracuje jako re- porter telewizyjny dla „New York Timesa”. Zdaniem specjalisty do spraw public relations, Alexandra Samuel- sona: „LiczÈ siÚ dobre maniery. Przedstaw siÚ. Spójrz w oczy. Pierw- szy krok do networkingu to dobre maniery i obycie towarzyskie. Kiedy starasz siÚ zapoznaÊ z przedstawicielem zarzÈdu jakiejĂ firmy podczas bankietu czy wystawy branĝowej, musisz byÊ asertywny, uprzejmy i wiedzieÊ, co chcesz powiedzieÊ. Tacy ludzie nie majÈ ocho- ty na rozmowy o niczym. JeĂli moĝna by okreĂliÊ ich jednym sïowem, byïoby to sïowo: zajÚty. Ludzie tacy sÈ bardzo zajÚci. Musisz mieÊ dobry powód, ĝeby nawiÈzaÊ z nimi kontakt”. Doradca do spraw mar- ketingu cyfrowego, Sheryl Victor Levy, przypomina równieĝ, ĝeby traktowaÊ z równÈ uprzejmoĂciÈ asystentki co dyrektorów. „Asystentki to brama — dadzÈ znaÊ swoim przeïoĝonym, kto im przypadï do gu- stu. Kiedy idziesz na rozmowÚ o pracÚ, zaczynasz od recepcjonistki. Kiedy potrzebujesz przysïugi, to wïaĂnie asystentki czy pracownicy sekretariatu mogÈ ci pomóc”. To, jak ich traktujesz, mówi bardzo wiele na Twój temat. Meryl bardzo wczeĂnie nauczyïa siÚ od swojego men- tora, iĝ najlepszy PR bierze siÚ z tego, ĝe pamiÚtasz o czyichĂ urodzi- nach i ĝe kiedy nadchodzi grudzieñ, rozsyïasz ĂwiÈteczne ĝyczenia; maïy, ĂwiÈteczny symbol potrafi sprawiÊ, ĝe cisi bohaterzy biurowi poczujÈ siÚ docenieni. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 85 Najwaijniejsza wiadomoħĄ: Nie lekcewaij maître d’ To, jak waijne jest, by stworzyĄ wãasnĎ sieĄ kontaktów, potwierdza spec PR, Heidi Krupp, zaãoijycielka i dyrektor nowojorskiej firmy PR — Krupp Kommunications. Zdaniem Krupp: „Bez wzglēdu na to, kogo poznajesz, czy jest to asystentka, czy maître d’, nigdy nie wiesz, czy któregoħ dnia nie zostanie dyrektorem. Strasznie waijne jest, ijeby poznawaĄ ludzi, nawiĎzywaĄ kontakty i podtrzymywaĄ je. Za kaijdym razem gdy spotykam kogoħ nowego, biorē [od niego] wizytówkē i piszē na odwrocie, w jaki sposób poznaãam tē osobē i nad czym moijemy razem pracowaĄ. Otwórz siē. Przede wszystkim powinno zaleijeĄ Ci na tym, ijeby poznawaĄ ludzi ze sobĎ. Im bardziej je- steħ otwarty na znajomoħci, tym wiēkszĎ sieĄ kontaktów zbudujesz”. Najwaijniejsza wiadomoħĄ: Ħwiat wirtualny nie zastĎpi realnego Nie wystarczy mieĄ wirtualnego grona „znajomych” na LinkedIn czy Facebooku, bo dystans w dalszym ciĎgu pozostaje, a wiēzi sĎ raczej maão osobiste. Zdaniem grubej ryby branijy wydawniczej, Lisy Sharkey: „Ludzie o skãonnoħciach introwertycznych chowajĎ siē za serwisami spoãecznoħcio- wymi, bo osobiste kontakty ich przerastajĎ”. Waijne jednak, ijeby poznawaĄ ludzi osobiħcie. Poproħ o spotkanie z kimħ, kto pracuje w innym dziale w Twojej firmie, a jeħli szukasz pracy, klientów czy inwestorów, chodı na spotkania branijowe i przyãĎczaj siē do organizacji zawodowych, gdzie na pewno poznasz ludzi, którzy mogĎ okazaĄ siē pomocni. BĎdı otwarty, noħ ze sobĎ wizytówki i postaw sobie za cel, ije przed zakoĝczeniem spotkania po- znasz przynajmniej trzy nowe osoby (lub w ciĎgu najbliijszych dwóch tygodni, jeħli dziaãasz we wãasnej firmie). Zbieraj dane kontaktowe innych ludzi, a po- tem dzwoĝ do nich lub wysyãaj liħcik z zapytaniem, kiedy moijecie umówiĄ siē na kawē lub na lunch. Im wiēcej masz znajomych, tym wiēcej innych osób mogĎ Ci przedstawiĄ i poszerzyĄ w ten sposób Twoje krēgi towarzyskie i zawodowe. Wyjdı! Najlepszy sposób na to, ĝeby nawiÈzaÊ wiÚzi z innymi, to wyjĂÊ z domu, a nie siedzieÊ i co wieczór czekaÊ na telefon. Nie zawsze ïatwo jest braÊ udziaï w spotkaniach biznesowych czy przyjÚciach 86 Autopromocja koktajlowych, na których nie znasz nikogo i musisz przedstawiaÊ siÚ nieznajomym. Nasza praca polega na nawiÈzywaniu kontaktów z in- nymi, a nawet dla nas stanowi to czasem spore wyzwanie! Kontakty osobiste sÈ niemniej jednak niezmiernie waĝne, kiedy starasz siÚ podnieĂÊ swój status. ChowaÊ siÚ za mailami, telefonami czy serwisami spoïecznoĂciowymi, dziÚki którym moĝesz „poznaÊ” ludzi, ale w mniej bezpoĂredni sposób, to jedno — pomyĂl, jak bardzo bywasz zdziwiony, kiedy w koñcu spotykasz siÚ osobiĂcie z kimĂ, z kim od dawna utrzymywaïeĂ kontakty na odlegïoĂÊ. Jessica przypomina sobie jeden taki przypadek na poczÈtku swojej kariery w PR, gdy zaprosiïa na Ăniadanie realizatora programu rozrywkowego, z którym czÚsto wspóïpracowaïa. Kiedy siÚ w koñcu spotkali, oboje byli doĂÊ zdumieni faktem, ĝe dzieliïa ich niemal trzydziestoletnia róĝnica wieku — ĝadne z nich nie byïo w stanie tego zauwaĝyÊ podczas roz- mów telefonicznych. OczywiĂcie nie miaïo to ĝadnego znaczenia, a oni stworzyli wspaniaïÈ relacjÚ, która przetrwaïa wiele lat. Osobiste spotkanie zdecydowanie pomogïo im umocniÊ ïÈczÈcÈ ich wiÚě — jak to czÚsto bywa. Rozmowa w cztery oczy Shawn Sachs, dyrektor generalny Sunshine, Sachs Associates Poprosiãyħmy Shawna Sachsa, twórcē imprezy networkingowej Newsma- kers, czyli spotkaĝ towarzyskich majĎcych na celu budowanie relacji miēdzy PR-owcami i ludımi mediów, aby opowiedziaã nam co nieco o poczĎtkach tego projektu: P: SkĎd wziĎã siē pomysã na Newsmakers? O: Istnieje oczywiħcie mnóstwo róijnych moijliwoħci networkingowych. Kaijda z nich ma wãasne DNA i sposób nawiĎzywania wiēzi, a ijadna z nich nie jest ani dobra, ani zãa. Nasz pomysã cechuje siē trochē wiēkszĎ swobodĎ niij inne. Wszystko zaczēão siē od tego, ije mój znajomy, George Uribe, stwierdziã, ije powinniħmy zorganizowaĄ tego rodzaju imprezē i sprosiĄ ludzi. Znaliħmy osoby dysponujĎce róijnymi lokalami i bardzo szybko zna- leıliħmy takie, które za darmo udostēpniãy nam lokal z drinkami gratis. Rozesãaliħmy maile. Zjawili siē ludzie, przyprowadzili znajomych. Ogólna Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 87 zasada, jakĎ siē kierujemy, to: ijadnych plakietek z imionami, ijadnego oficjalnego programu. Caãa idea zasadza siē na tym, ije nic nie musisz. Chcesz przyjħĄ i po prostu pobyĄ, super. Chcesz przyjħĄ i poznaĄ ludzi, super. Jeħli jedyne, co zyskasz, to odħwieijenie kontaktów z ludımi, któ- rych juij znasz, super. W obecnych czasach poznajesz ludzi wirtualnie, ale w dalszym ciĎgu nie jest to uħcisk dãoni, w dalszym ciĎgu nie jest to wspólne piwo. Jeħli robisz coħ razem, budujesz relacjē. Robimy to, kiedy mamy ochotē i kiedy mamy akurat wolny lokal. Caãy projekt jest zupeãnie niewymuszony. Dla mnie osobiħcie to ħwietna sprawa: coraz bardziej angaijowaãem siē w zarzĎdzanie, coraz mniej w marketing, a mimo to chciaãem pozostaĄ w kontakcie z ludımi, nie daĄ siē zapomnieĄ. P: W jaki sposób zaczynaliħcie? O: Zjawiã siē u mnie znajomy PR-owiec i spytaã: „Moglibyħcie zorganizowaĄ to u nas?”. W miarē rozrastania siē projektu dostawaliħmy do dyspozy- cji coraz lepsze miejsca i trzy godziny darmowych drinków oraz jedzenia. Organizujemy tē imprezē w róijnych punktach miasta i zawsze wyglĎda ona inaczej. Dziēki temu dla nas to dalej zabawa, a pomysã jest ciĎgle ħwieijy. âatwo namówiĄ ludzi, ijeby przyszli na inauguracjē nowego miejsca. To siē po prostu sprawdza. Jest to równieij dobre dla naszej firmy. Wiem, ije niektóre pomysãy i interesy w naszym biurze zrodziãy siē z Newsmakers. W pewnym sensie to element naszej marki — impreza nigdy nie byãa w ijaden sposób sformalizowana, a mimo to mówi: „To my”. Jej otwar- toħĄ — to, ije kaijdy moije przyjħĄ, z kim chce — jest bezkonkurencyjna. P: W jaki sposób projekt siē rozrastaã? O: Mamy listy mailingowe i profil na Facebooku. Impreza rozrastaãa siē tak szybko, ije zrobiãa siē niemal za duija. Postanowiliħmy wiēc uzupeãniĄ jĎ o dziaãalnoħĄ dobroczynnĎ. Pobieramy opãatē w wysokoħci dwudziestu dolarów, która idzie bezpoħrednio na dziaãalnoħĄ charytatywnĎ — od maãych, osobistych inicjatyw po duije organizacje — dziēki czemu utrzy- mujemy w ryzach liczbē uczestników i odsiewamy pewne osoby. P: Co jeszcze moijna zrobiĄ, poza udziaãem w imprezach typu Newsma- kers, ijeby zbudowaĄ sieĄ kontaktów? O: Nikt nie lubi czuĄ siē przyparty do muru. Z poczucia desperacji rodzĎ siē rzeczy maão autentyczne. Nie wolno myħleĄ w stylu „ty tak – ty nie”. Ken [Sunshine, zaãoijyciel Sunshine, Sachs] utrzymuje kontakty z ludımi i udzieliãby takiej rady: zachowuj róijnorodnoħĄ, a prēdzej czy póıniej coħ siē wydarzy. Czasem muszĎ upãynĎĄ caãe lata. Jestem zagorzaãym zwo- lennikiem bycia sobĎ. Jeħli jesteħ sobĎ, ludzie dobrze siē z tym czujĎ i majĎ do tego zaufanie. [Podczas Newsmakers] rozglĎdasz siē po sali i widzisz zbiorowisko róijnych osób. Tacy mniej wiēcej jesteħmy [jako 88 Autopromocja agencja]. Jeħli cokolwiek tworzysz — w tym przypadku imprezē networ- kingowĎ — musi to byĄ zgodne z tym, kim jesteħ. Jeħli bēdziesz robiĄ coħ na siãē, nic z tego nie wyjdzie. i i i i Czym jest imiē… i jak jeszcze nawiĎzaĄ wiēı z wãaħciwymi osobami we wãaħciwy sposób Czym jest imiÚ? Wszystkim. W PR codziennie spotykamy mnóstwo ludzi. Meryl, jak sama przyznaje, ma problem z zapamiētywaniem imion. Jak stwierdziã wiele lat temu mów- ca motywacyjny i pisarz, Dale Carnegie: „Nie ma nic przyjemniejszego niij dıwiēk wãasnego imienia”. Aby nie dopuħciĄ do paniki podczas róijnych im- prez, Meryl robi na odwrocie wizytówek notatki, ijeby zapamiētaĄ wszystkie poznane w ciĎgu wieczora osoby. Nastēpnego ranka stara siē wysãaĄ kaijdej z nich mail, by lepiej jĎ zapamiētaãy. Podczas spotkaĝ, kiedy ludzie siē przedstawiajĎ, szybko notuje nazwiska albo kãadzie przed sobĎ wizytówki w takiej kolejnoħci, w jakiej siedzĎ uczestnicy spotkania. Alicia Ybarbo, realizatorka programu Today i wspóãautorka Today’s Moms: Essentials for Surviving Baby’s First Year, proponuje nastēpujĎcy trik, ijeby zapamiētaĄ imiona nowo poznanych osób: „NawiĎzuj i podtrzy- muj kontakty. Jeħli musisz obok czyjegoħ nazwiska zrobiĄ jakiħ przypis w swoim elektronicznym wizytowniku, zrób to. Zrób wszystko, co pozwoli Ci zapamiētaĄ osoby, które mogĎ Ci pomóc”. Ale co jeħli znasz juij ludzi, których nagle spotykasz — a raczej powinie- neħ ich znaĄ? Meryl stosuje sposób, którego nauczyãa siē od swojego przeão- ijonego z poprzedniej agencji. Zamiast zdradzaĄ siē w byĄ moije katastrofalny sposób, wita siē sãowami: „Mião paĝstwa widzieĄ”, zamiast: „Mião paĝstwa poznaĄ”. Dziēki temu ludzie czujĎ siē mile poãechtani i w wiēkszoħci przypadków udaje siē uniknĎĄ zbēdnych wyjaħnieĝ. Przygotuj sobie dwa lub trzy pytania „na przeïamanie lodów”, dziÚki którym podtrzymasz rozmowÚ Jesteħmy pewni, ije to przeijyãeħ: krēpujĎcĎ kolacjē, jazdē windĎ czy chwilē przed spotkaniem, kiedy miēdzy TobĎ a drugĎ osobĎ zapada nieprzy- jemna cisza. Niektórzy z natury lepiej sobie radzĎ w podtrzymywaniu roz- mowy, ale kaijdy powinien wiedzieĄ, w jaki sposób wybrnĎĄ z niezrēcznej czy krēpujĎcej sytuacji. Proponujemy, ijeby na takĎ okazjē mieĄ zawsze w zanadrzu kilka niewinnych pytaĝ. Jeħli wiesz, ije ktoħ ma rodzinē, ħwietny sposób na nawiĎzanie rozmowy to rzuciĄ ogólne pytanie w stylu: „To ile lat Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 89 majĎ paĝskie dzieci?”. Ktoħ wróciã wãaħnie z wakacji? To równieij ħwietny temat do pogaduszek na przyjēciu. „Sãyszaãem, ije wãaħnie wróciãa pani z Galapagos. Zawsze chciaãem tam pojechaĄ. Jak siē pani podobaão?”. Specjalistka do spraw PR w branijy finansów, Dana Fields Muldrow, zawsze przygotowuje sobie kilka zróijnicowanych tematów do rozmów i wyjaħnia: „Zanim gdziekolwiek pójdē, zawsze przeglĎdam gazety (lokalne i ogólnokra- jowe) i zwracam szczególnĎ uwagē na dodatek sportowy. Za kaijdym razem, gdy trafiam na grupē facetów, rozmowa schodzi na sport. IJeby wiēc nie byĄ zmuszonĎ do milczenia, zawsze mam w zanadrzu jakĎħ informacjē na temat sportu w danym sezonie. Jeħli mieszkasz w duijym mieħcie, z którego wywo- dzĎ siē rywalizujĎce ze sobĎ druijyny (na przykãad Jankesi i Metsi, Raidersi i 49ersi), postaraj siē zapamiētaĄ niektórych zawodników i ich rolē w zespole”. I oczywiħcie zawsze pozostaje stare dobre wyjħcie awaryjne w postaci najħwieijszych wydarzeĝ w popkulturze czy na ħwiecie, z jednym zastrzeije- niem: bãagamy, trzymaj siē z dala od tematów kontrowersyjnych i politycz- nych! Czy bēdzie to „Bieber Fever”, czy najnowszy hit, musisz mieĄ na ten temat swoje zdanie i umieĄ je wyraziĄ. Pamiētaj o najwaijniejszych wia- domoħciach oraz o swoich koĝcowych celach — i powinieneħ byĄ gotowy do wyjħcia! UĂmiechnij siÚ, a Ăwiat uĂmiechnie siÚ do Ciebie Wszyscy ich znamy — ludzi, którzy rozjaħniajĎ salē. SĎ mili. SĎ optymi- styczni. MajĎ niewymuszony uħmiech. To ludzie, wħród których chce siē prze- bywaĄ. Oczywiħcie znasz teij ich przeciwieĝstwo, osoby, których ponura mina i nieprzystēpnoħĄ zatruwajĎ atmosferē z chwilĎ, gdy tylko siē zbliijajĎ. Czy nie wolisz byĄ raczej „promyczkiem” niij „Badluckiem Schleprockiem”, postaciĎ z kreskówki Hanna-Barbera z lat siedemdziesiĎtych, która przez caãy czas miaãa nad gãowĎ chmurē burzowĎ? Trener medialny i prezenterka stacji LXTV, Jane Hanson, uwaija, ije uħmiech to najskuteczniejszy dostēpny sposób komunikacji. „Pomaga w na- piētych sytuacjach. Mówi kaijdym jēzykiem ħwiata. Z miejsca poprawia lu- dziom samopoczucie. Zachēca. Jest magiczny”. Rzeczywiħcie uħmiech potrafi rozbroiĄ i byĄ zaraıliwy. Doskonaãy przykãad: pewna znajoma dziennikarka z czasopisma „People” wziēãa to sobie do serca. W ramach swojej pracy przeprowadza wywiady podczas wielu waijnych uroczystoħci i zazwyczaj sĎ to wywiady z zaproszonymi gwiazdami. Bez wzglēdu na to, czy pytanie, które musi zadaĄ, jest przyjemne („Kogo dziħ przyprowadziãaħ ze sobĎ?”), nieprzy- jemne („Jak siē czujesz po odwyku?”) czy po prostu niezrēczne („Co zatem sĎdzisz o ostatniej wpadce Mela Gibsona?”), zawsze zadaje je z zachēcajĎ- cym, miãym i ciepãym uħmiechem, kiwajĎc przy tym z zainteresowaniem gãowĎ. Znamy ten trik i kiedy patrzymy, jak go stosuje, wywoãuje on na na- szych twarzach uħmiech. 90 Autopromocja Poszerzaj swoje krÚgi, wzmocnij swoje kontakty Znakomity sposób na to, ijeby bardziej zaangaijowaĄ siē w swojĎ branijē i poznaĄ ludzi o podobnym wyksztaãceniu czy zainteresowaniach, to przyj- rzeĄ siē organizacjom zawodowym z Twojej dziedziny, oferujĎcym ħwietne programy, moijliwoħci rozwoju zawodowego i imprezy networkingowe. IstniejĎ równieij miēdzybranijowe grupy networkingowe, takie jak lokalne oddziaãy Klubu Rotariaĝskiego, stowarzyszenia zrzeszajĎce absolwentów uczelni czy ogólnokrajowe organizacje typu Step Up Women’s Network, które oferujĎ warsztaty, spotkania i konferencje na terenie caãych Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak osoby samotne chadzajĎ na spotkania towarzyskie i na imprezy typu „szybkie randki”, Ty równieij moijesz poszukaĄ okazji do spotkania ludzi, którzy mogĎ okazaĄ siē Tobie pomocni, podczas luıniejszych imprez i przyjēĄ, a nie tylko w trakcie formalnych wystaw branijowych czy konferencji. W ca- ãym kraju organizowanych jest teij wiele konferencji i programów rozwoju zawodowego, podczas których moijesz lepiej poznaĄ swojĎ branijē i nowych ludzi, podtrzymaĄ kontakty biznesowe czy poszukaĄ moijliwoħci pracy. Na przykãad Women for Hire (www.womenforhire.com), znakomita organizacja zaãoijona przez Tory Johnson, specjalistkē do spraw kariery z programu Good Morning America, oferuje wykãady na temat rozwoju zawodowego w wiēk- szych miastach Stanów Zjednoczonych. Kaijda branija ma swoje konferencje i targi pracy, przeprowadı wiēc maãy wywiad i znajdı takie, które odbywajĎ siē najbliijej Ciebie. i i i i Twój osobisty plan dziaãania PR 1. Przygotuj tematy rozmów na trzy róĝne okazje (na przykïad przyjÚcie koktajlowe z klientem, zebranie z szefem, spotkanie z bezpoĂrednim przeïoĝonym). Weě pod uwagÚ publikÚ i bie- ĝÈce wydarzenia. UwzglÚdnij cztery czy piÚÊ najwaĝniejszych informacji, które chcesz przekazaÊ. 2. Przez caïy tydzieñ prowadě dziennik i opisuj swoje interak- cje z luděmi. Przyjrzyj siÚ swojemu zachowaniu (Czy witaïeĂ siÚ z luděmi na korytarzu? OkazywaïeĂ cierpliwoĂÊ staĝyĂcie? ZamieniïeĂ parÚ zdañ z kurierem?), ĝeby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe w kaĝdej sytuacji zachowujesz siÚ jak swój najlepszy PR-owiec. Chodzi O To, Kogo Znasz (I Kto Zna Ciebie) 91 3. PomyĂl o jednym ze swoich kontaktów biznesowych i udawaj, ĝe masz siÚ wybraÊ z tÈ osobÈ na kolacjÚ biznesowÈ. BazujÈc na swojej wiedzy i rozeznaniu na temat tej osoby, opracuj trzy do piÚciu pytañ, które pozwolÈ Ci ociepliÊ atmosferÚ i pomogÈ poprowadziÊ rozmowÚ. 4. Stwórz listÚ dwudziestu osób ze swojej „sieci kontaktów” — od wspóïpracowników i kolegów ze studiów po sÈsiadów i znajomych znajomych. Skontaktuj siÚ z trzema lub piÚcioma z nich, ĝeby siÚ przywitaÊ i spytaÊ, co sïychaÊ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Autopromocja. Pokaż, na co Cię stać - szefowi, podwładnym i klientom
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: