Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 005710 18442061 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Przewodnik - książka
BIOS. Przewodnik - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-383-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Sekrety BIOS-u, nie tylko płyt głównych

BIOS, czyli zestaw najbardziej podstawowych programów i parametrów, to jeden z najważniejszych elementów konfiguracji komputera. Chociaż najczęściej mamy do czynienia z BIOS-em płyty głównej, w swój własny BIOS zaopatrzone są też inne podzespoły, takie jak karty graficzne, napędy i nagrywarki CD i DVD czy karty dźwiękowe.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś konfigurować BIOS, z pewnością przekonałeś się, że nie jest to zadanie łatwe. Interfejs BIOS-u nie jest intuicyjny, a mnogość opcji nawet zaawansowanych użytkowników może wprowadzić w zakłopotanie. Jednak właściwe skonfigurowanie BIOS-u pozwali uniknąć wielu kłopotów ze sprzętem, a przed wszystkim przyspieszy jego działanie.

Książka ta, zawiera opis najpopularniejszych BIOS-ów. Dowiesz się co zrobić, by odpowiednio skonfigurować BIOS i jak poradzić sobie z najczęstszymi problemami. Opisane zostały najważniejsze modele płyt głównych, w tym takie, które dopiero od niedawna dostępne są na polskim rynku.

Książka opisuje:

Książka skierowana jest zarówno dla hobbystów, jak i dla profesjonalistów zajmujących się sprzętem komputerowym na co dzień. Dzięki niej nie zginiesz wśród enigmatycznych funkcji konfiguracji komputera, a Twój sprzęt będzie pracował wydajniej i stabilniej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI BIOS. Przewodnik KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 83-7361-383-8 Format: B5, stron: 208 BIOS, czyli zestaw najbardziej podstawowych programów i parametrów, to jeden z najwa¿niejszych elementów konfiguracji komputera. Chocia¿ najczêġciej mamy do czynienia z BIOS-em p³yty g³ównej, w swój w³asny BIOS zaopatrzone s¹ te¿ inne podzespo³y, takie jak karty graficzne, napêdy i nagrywarki CD i DVD czy karty dĥwiêkowe. Jeġli kiedykolwiek próbowa³eġ konfigurowaæ BIOS, z pewnoġci¹ przekona³eġ siê, ¿e nie jest to zadanie ³atwe. Interfejs BIOS-u nie jest intuicyjny, a mnogoġæ opcji nawet zaawansowanych u¿ytkowników mo¿e wprowadziæ w zak³opotanie. Jednak w³aġciwe skonfigurowanie BIOS-u pozwali unikn¹æ wielu k³opotów ze sprzêtem, a przed wszystkim przyspieszy jego dzia³anie. Ksi¹¿ka ta, zawiera opis najpopularniejszych BIOS-ów. Dowiesz siê co zrobiæ, by odpowiednio skonfigurowaæ BIOS i jak poradziæ sobie z najczêstszymi problemami. Opisane zosta³y najwa¿niejsze modele p³yt g³ównych, w tym takie, które dopiero od niedawna dostêpne s¹ na polskim rynku. Ksi¹¿ka opisuje: • BIOS p³yty g³ównej i jego konfiguracjê • Odzyskiwanie zapomnianego has³a BIOS-u • Aktualizacjê BIOS-u • Problemy z aktualizacj¹ BIOS-u i ich rozwi¹zania • Instalowanie du¿ych dysków twardych • Konfiguracjê kontrolera RAID • DualBIOS • Kierunki rozwoju BIOS-u Ksi¹¿ka skierowana jest zarówno dla hobbystów, jak i dla profesjonalistów zajmuj¹cych siê sprzêtem komputerowym na co dzieñ. Dziêki niej nie zginiesz wġród enigmatycznych funkcji konfiguracji komputera, a Twój sprzêt bêdzie pracowa³ wydajniej i stabilniej. Spis treści Wstęp ...................................................z.................................7 Rozdział 1. Podstawowe informacje ...................................................z.......9 Sposoby wejścia do SETUP-u ...................................................j........... 11 Nawigacja po menu SETUP-u ...................................................j........... 12 Sygnały dźwiękowe wydawane przez BIOS ........................................ 15 Jakie urządzenia posiadają BIOS lub firmware? .................................. 19 Oznaczenia stosowane w książce...................................................j....... 21 Rozdział 2. Konfiguracja BIOS-u płyty głównej .........................................23 Menu Standard CMOS Features ...................................................j........ 25 Menu Advanced BIOS Features ...................................................j........ 30 Menu Advanced Chipset Features ...................................................j..... 44 Menu Integrated Peripherals ...................................................j.............. 59 Menu Power Management Setup ...................................................j....... 73 Menu CPU Setup lub Frequency Voltage Control lub Ratio/Voltage Control ...................................................j............... 82 Menu PnP/PCI Configuration Setup lub PnP/PCI Configurations ....... 88 Menu PC Health Status ...................................................j...................... 95 Opcje zależne od producentów płyt...................................................j 101 Top Performance — Gigabyte...................................................j... 101 SoftMenu III — Abit ...................................................j................. 102 Ai — Asus ...................................................j................................. 106 MSI — Dynamic Overclocking Technology (D.O.T).................. 110 RedStorm Overclocking — Soltek ............................................... 112 Predefiniowane ustawienia BIOS-u ...................................................j. 112 Ustawienia hasła ...................................................j.............................. 113 Zapis końcowych ustawień ...................................................j.............. 114 Inne opcje ...................................................j......................................... 116 4 BIOS. Przewodnik Rozdział 3. Rozwiązanie problemu zapomnianego hasła do BIOS-u..........117 Sposób pierwszy — zworka...................................................j............. 117 Sposób drugi — bateria...................................................j.................... 118 Sposób trzeci — program ...................................................j................ 119 Sposób czwarty — hasło serwisowe ...................................................j 120 Rozdział 4. Aktualizacja BIOS-u ...................................................z.........121 Płyta główna...................................................j..................................... 122 Identyfikacja płyty głównej ...................................................j....... 123 Identyfikacja wersji BIOS-u ...................................................j...... 125 Poszukiwanie nowej wersji BIOS-u ............................................. 126 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki .................................................. 127 Aktualizacja BIOS-u z poziomu MS Windows............................ 129 Inne, ciekawe sposoby aktualizacji BIOS-u ................................. 131 Czytnik lub nagrywarka płyt CD/DVD ................................................ 133 Identyfikacja napędu i wersji firmware ........................................ 134 Poszukiwanie nowej wersji firmware ........................................... 135 Aktualizacja firmware z poziomu MS Windows.......................... 136 Aktualizacja firmware z poziomu MS DOS ................................. 137 Karty graficzne...................................................j................................. 138 Identyfikacja karty graficznej i wersji firmware........................... 138 Poszukiwanie nowszej wersji firmware........................................ 140 Aktualizacja firmware..................................................j................. 140 Aktualizacja całego PC - LiveUpdate 3 firmy MSI ............................ 141 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów z błędną aktualizacją ..................147 Awarie płyt głównych ...................................................j...................... 148 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock................ 148 Gdy widać jedynie czarny ekran monitora ................................... 149 Gdy także BootBlock jest uszkodzony ......................................... 150 Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę ................................ 154 Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji ..................... 154 Awarie napędów optycznych ...................................................j........... 157 Naprawa urządzeń zbudowanych w oparciu o chipset firmy MTK .. 158 Naprawa urządzeń zbudowanych w oparciu o inne chipsety ....... 160 Naprawa urządzeń, które powodują błędy podczas pracy............ 161 Awarie kart graficznych...................................................j................... 161 Zakłócenia obrazu...................................................j...................... 161 Komputer nie uruchamia się z zamontowaną kartą graficzną ...... 161 Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów z instalacją dużych dysków twardych...................................163 Sposób pierwszy — aktualizacja BIOS-u ........................................... 163 Sposób drugi — zworka...................................................j................... 164 Sposób trzeci — menadżer dyskowy .................................................. 164 Rozdział 7. Opis funkcji DualBIOS ...................................................z......169 Rozdział 8. Modyfikacje BIOS-u...................................................z..........173 Spis treści 5 Rozdział 9. BIOS kontrolera RAID ...................................................z......177 Podstawy ...................................................j.......................................... 177 RAID 0 — striping...................................................j........................... 178 RAID 1 — mirroring...................................................j........................ 178 RAID 0+1 — striping + mirroring...................................................j... 179 RAID 3 i 5...................................................j........................................ 179 Zakładanie macierzy ...................................................j........................ 179 Usuwanie istniejącej macierzy...................................................j......... 182 Rozdział 10. Kierunki rozwoju BIOS-u...................................................z.....185 Dodatek A Oznaczenia płyt głównych ...................................................z187 Dodatek B Przydatne odnośniki do stron związanych z BIOS-em ............191 Podsumowanie ...................................................z................193 Skorowidz...................................................z........................195 Rozdział 4. Aktualizacja BIOS-u Na początku zadajmy sobie pytanie, co daje aktualizacja wersji BIOS-u w niektórych urządzeniach komputera PC. W przypadku płyt głównych wymiana wersji BIOS-u na nowszą ma największe znaczenie i może poprawić stabilność pracy całego komputera. Nowe wersji BIOS-ów zwykle dodają obsługę nowych procesorów, rozwiązują pro- blemy z kompatybilnością urządzeń, pozwalają na instalację dysków twardych o dużej pojemności oraz usuwają inne błędy, które pojawiły się od chwili wypuszczenia płyty na rynek. Aktualizacja wersji BIOS-u płyty głównej ma sens, kiedky:   masz problemy z instalacją dużego dysku twardego, masz problemy z uruchomieniem nowego urządzenia,  komputer pracuje niestabilnie,  spotkałeś się z różnymi trudnymi do wytłumaczenia błędamki o charakterze sprzętowym. Jeżeli wymienione wyżej problemy nie dotyczą Twojego sprzętu, nie musisz myśleć o aktu- alizacji wersji BIOS-u. Nieco inaczej wygląda aktualizacja firmware w napędach optycznych. Tutaj bezwzględ- nie warto wymieniać firmware na nowszą wersję, gdyż pozwala to na poprawę obsługi nowych nośników, bardzo często też otrzymujemy nowe funkcje dla napędów w postaci nowych trybów zapisu czy obsługi nowych rozwiązań. Nagrywarki CD i DVD mają w firmware zapisane informacje o nośnikach różnych producentów i na tej podstawie dobierają szCybkość zapisu danych. Nowsza wersja firmware pozwala na zapoznanie nagrywarki z większą ilością nośników. 122 BIOS. Przewodnik Nowy firmware w niektórych wypadkach powoduje, że napęd zaczyna poprawnie współ- pracować z programami, w których do tej pory były problemy lub urządzenie było nie- obsługiwane. W kartach graficznych wymiana firmware pozwala na poprawę błędów, jakie znaleziono od chwili wypuszczenia karty. Poza tym nowy firmware może wnieść poprawki na płaszczyźnie sprzętowej, usprawniając kompatybilność karty ze sterownikami i pozo- stałym urządzeniami. Oczywiście jeżeli nie masz problemów z kartą, a nowa wersją firmware nie wnosi istotnych poprawek usuwających błędy, nie warto sobie zawracać głowy wgraniem jej do karty graficznej. W niniejszym rozdziale opisaliśmy sposoby aktualizacji BIOS-ów płyt głównych, kart graficznych oraz napędów optycznych. Z racji tego, że aktualizacja wersji BIOS-u ma to do siebie, że od czasu do czasu się nie udaje i komputer przestaje działać, postano- wiliśmy przedstawić Ci sposoby ratowania sprzętu, w którym nie udał się proces aktu- alizacji wewnętrznego oprogramowania. Opisy dotyczą zarówno naprawy płyt głów- nych, jak i kart graficznych czy napędów optycznych. Aktualizacja wersji BIOS-u przeprowadzona w nieodpowiedni sposób może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sprzętu lub konieczność wizyty w serwisie. Podobnie rzecz ma się z niektórymi opisanymi przez nas spo- sobami naprawy uszkodzonego sprzętu. Dlatego wszystkie omówione tutaj operacje wykonujesz na własne ryzyko. Proponujemy, byś najpierw dokład- nie przeczytał interesujący Cię fragment wraz z naszymi uwagami i dopiero wtedy zabrał się za wprowadzanie teorii w czyn. Płyta główna Przyjrzyjmy się sposobom aktualizacji BIOS-u w płycie głównej. Opisaliśmy kilka rozwiązań pozwalających przeprowadzić aktualizację BIOS-u bezpośrednio z dyskietki startowej, systemu MS Windows lub narzędzi wbudowanyckh w płytę główną. Opis podzieliliśmy na kilka mniejszych części, tak by był bardziej przejrzysty. Aby wykonać aktualizację BIOS-u, musisz spełnić kilka warunków, które wymieniliśmy poniżej.  Musisz zidentyfikować płytę główną.     Powinieneś zidentyfikować aktualną wersję BIOS-u. Konieczne jest odszukanie nowej wersji BIOS-u i sprkawdzenie, czy jest przeznaczona do posiadanej przez Ciebie płykty głównej. Trzeba także wykonać kopię oryginalnego BIOS-u — to na wkszelki wypadek. Teraz musisz zaprogramować układ flashrom nową wersją kBIOS-u. Rozdział 4. ♦ Aktualizacja BIOS-u 123 Identyfikacja płyty głównej Jedną z najważniejszych czynności, które musisz wykonać przed aktualizacją BIOS-u, jest poprawna identyfikacja płyty głównej. W przypadku nieprawidłowej identyfikacji i wykonania uaktualnienia BIOS-u za pomocą oprogramowania przeznaczonego do innej płyty głównej lub po prostu jej innej wersji, może okazać się, że komputer już się nie uruchomi lub będzie działać wadliwie. Aby zidentyfikować poprawnie producenta płyty głównej, jej oznaczenia oraz aktualną wersję, należałoby skorzystać z dokumentacji do niej dołączonej. Jednak — jak poka- zuje wieloletnia praktyka — nie zawsze to, co jest napisane w dokumentacji, pokrywa się w 100 z tym, co zostało zamontowane w komputerze. Wielu producentów płyt głównych, szczególnie tych mniej znanych (mniej markowych), drukuje jedną, ogólną instrukcję do kilku modeli wyprodukowanych płyt głównych. Dlatego najlepszym i naj- bezpieczniejszym sposobem określenia posiadanego przez Ciebie modelu są po prostu bezpośrednie oględziny Twojej płyty. Zazwyczaj nazwa producenta jest umieszczona na płycie, w okolicy gniazda AGP lub między gniazdami PCI — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Informacje o modelu płyty zazwyczaj są nadrukowane na niej samej Jeśli już wiesz, kto jest producentem Twojej płyty, powinieneś jeszcze odszukać jej dokładne oznaczenie i model. Również i te informacje prawdopodobnie będą nadruko- wane bezpośrednio na płycie głównej; mogą być także umieszczone na naklejkach identyfikacyjnych. Naklejki te często są umieszczane na ostatnim gnieździe PCI lub na zewnętrznej stronie portów równoległych (w przypadku konstrukcji ATX). Jeśli jednak i tam nic nie znalazłeś, to warto jeszcze przyjrzeć się płycie od spodu. Koniecznie od- szukaj również wersję płyty głównej. Najczęściej producent umieszcza odpowiedni na- druk w jednym z narożników płyty — rysunek 4.2. Rysunek 4.2. Informacje o wersji płyty również powinny być nadrukowane lub naklejone na płycie 124 BIOS. Przewodnik Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. Poniżej widać nazwę odczytaną z płyty głównej: )#02TQ W tym przypadku napis umieszczono między gniazdem #)2 a chipsetem płyty głównej. Pierwszy człon oznacza nazwę producenta. Druga część, 0 2TQ, to oznaczenie konkretnego modelu. Poza podanym przez nas oznaczeniem warto jeszcze poszukać informacji o wersji da- nego modelu płyty. Odpowiednie oznaczenie najczęściej znajduje się na krawędzi płyty i ma postać 4GX. Oczywiście numer po słowie 4GX może się różnić w zależności od wersji płyty i producenta. Jeżeli nie masz możliwości wglądu do środka komputera, a co za tym idzie, nie jesteś w sta- nie znaleźć potrzebnych informacji, pozostaje zdać się na dokumentację lub na specjali- styczne oprogramowanie — rysunek 4.3 — które powinno określić zarówno produ- centa, jak i model Twojej płyty głównej. Rysunek 4.3. Program CTBIOS pozwala na odczyt informacji o płycie i jej modelu Jednym z ciekawszych programów służących do odczytania wersji BIOS-u oraz mo- delu płyty głównej jest CTBIOS — http://www.biosworld.com/ctbios.htm. Narzędzie to potrafi sprawdzić, z jakim BIOS-em mamy do czynienia, kto jest producentem płyty głównej oraz jaki model płyty mamy w komputerze. Niestety wyniki pracy programu CTBIOS lub innych podobnych mogą być niekom- pletne albo błędne. Może się okazać — szczególnie w przypadku tańszych konstrukcji — że program do odczytu danych wyświetli zbyt skąpą informację, która niewiele po- może. Jeśli masz dostęp do internetu, możesz spróbować zidentyfikować płytę na pod- stawie tych informacji. Gdy wszystkie opisane wcześniej możliwości identyfikacji płyty głównej zawiodły, internet daje Ci jeszcze jedną szansę. Uruchom komputer. Po wyświetleniu ekranu z infor- macjami o typie procesora, ilości pamięci itd. na samym dole znajdziesz kilkanaście cyfr i liter — rysunek 4.4 — zatrzymaj dalsze uruchamianie komputera za pomocą klawisza Pause. Rysunek 4.4. Ekran startowy komputera PC Rozdział 4. ♦ Aktualizacja BIOS-u 125 Zapisz na kartce cały ciąg wyświetlanych liter i liczb. Pierwsze liczby określają datę produkcji danego BIOS-u; po tej informacji podany jest rodzaj chipsetu płyty głównej, pozostałe liczby to identyfikatory płyty. Na ich podstawie powinieneś odszukać w in- ternecie dane dotyczące producenta oraz modelu Twojkej płyty głównej. Oto przykładowe dane identyfikujące płytę: ŌK$:Ō9Ō#-/- Ō Warto przypomnieć, że informacje podane są tu według formatu: data BIOS-u — chipset płyty — identyfikator płyty. Najważniejszymi informacjami, jakie w decydującej mierze przyczynią się do wyszu- kania producenta płyty, są te, które zostały zapisane jako przedostatnie; w naszym przykładzie jest to ciąg znaków #-/- . Teraz wystarczy wpisać ten ciąg do wyszu- kiwarki, np http://www.google.pl. Po wpisaniu w wyszukiwarce wspomnianego ciągu zna- ków (ID płyty głównej) zostały wyświetlone odnośniki do sktron zawierających ten wpis. Po przejrzeniu wyników wyszukiwania okazało się, że płyta, której identyfikatora uży- liśmy w zaprezentowanym tu przykładzie, jest produktem firmy MicroStar, dokładnie jest to model MS-6163 (BX Master), zbudowany z wykorzystaniem chipsetu 440BX oraz z dodatkowym kontrolerem IDE66. Identyfikacja wersji BIOS-u W stosunkowo łatwy sposób można zidentyfikować producenta Twojego BIOS-u. Jego na- zwa jest najczęściej wyświetlana u góry ekranu zaraz po uruchomieniu komputera, w trakcie wykonywania wstępnej procedury testowej POST — rysunekk 4.5. Rysunek 4.5. Identyfikacja wersji i producenta posiadanego BIOS-u Jeśli nie zdążysz jej przeczytać, możesz przy następnym rozruchu wcisnąć klawisz Pause, by zatrzymać dalsze uruchamianie komputera. Możesz też odczytać nazwę pro- ducenta przez wejście do głównego menu BIOS-u. Na samej górze menu znajdziesz stosowną informację o twórcy oprogramowania Twojej płyty. Wreszcie, część z tych informacji znajdziesz na umieszczonym na płycie głównej układzie flashrom, w którym zapisany jest BIOS. Najczęściej na układzie tym umieszczana jest naklejka, na której widnieje nazwa producenta — może to być np. AWARD, AMI lub PHOENIX. Z całą pewnością jednak łatwiej uzyskać potrzebne wiadomości podczas rozruchu komputera, choćby dlatego, że nie trzeba go w tym celu rozkręcać (co mogłoby być wręcz niemożliwe w przypadku zaplombowania obudowy przez sprzedawcę,k u którego nabyłeś peceta). Bez względu na to, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie stosownych danych, zapisz je, ponieważ mogą Ci się przydać do odszukania nowszej wersji oprogramowania. Przy zapisie daty pamiętaj, że jest ona podawana w standardzie amerykańskim — miesiąc/ 126 BIOS. Przewodnik dzień/rok. Jeśli jednak w żaden z podanych tu sposobów nie jesteś w stanie zdiagnozo- wać rodzaju, producenta oraz wersji BIOS-u, możesz skorzystać z programów, takich jak CTBIOS, które zrobią to za Ciebie. Oto przykładowe informacje wyświetlane na monitorze zkaraz po włączeniu komputera: #YCTF/QFWNCT$+15X2) QR[TKIJV #YCTF5QHVYCTG+PE Z wyświetlonego napisu można wywnioskować, iż BIOS Twojej płyty głównej został wyprodukowany przez firmę AWARD. 9/,8 Ten napis wskazuje na wersję BIOS-u; tutaj jest to BIOS o numerze wersji 5.6. W przy- padku niektórych płyt głównych udostępniane są zintegrowane z nimi dodatkowe kon- trolery IDE. Na płycie głównej, której dotyczy nasz przykład, umieszczono zintegro- wany z nią dodatkowy kontroler Ultra ATA66, dlatego też po przejściu procedury testowej POST są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące BIOS-ku tegoż kontrolera. Oto przykładowe informacje o wersji BIOS-u zintegrowanego kontrolera dysków Ultra ATA66: 7.64# 6O $+158GTUKP $WKNF 2TQOKUG6GEJPQNQI[+PE#NN4KIJVU4GUGTXGF Zapis ten informuje nas o aktualnej wersji BIOS-u; tutaj jest to wersja 2.00 dla zinte- growanego z płytą główną dodatkowego kontrolera IDE firmy Promis Technology. Pamiętaj, że nie jest to informacja dotycząca BIOS-u płyty głównej i nie należy się nią kierować przy poszukiwaniach jego uaktualnienia. W większości przypadków po wy- konaniu aktualizacji BIOS-u na płycie głównej również i BIOS dodatkowego kontrolera zostanie uaktualniony do nowszej wersji. Poszukiwanie nowej wersji BIOS-u Jeżeli udało się zidentyfikować posiadaną płytę główną oraz aktualną wersję posiada- nego BIOS-u, pora zająć się poszukiwaniami jego nowszkej wersji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę domową producenta Twojej płyty, tam powinny być udostępnione najnowsze, a także starsze wersje BIOS-ów. Jeżeli nie znasz adresu stro- ny, sprawdź na końcu książki, gdyż umieściliśmy tam odsyłacze do stron najpopular- niejszych producentów płyt głównych. Załóżmy, że szukamy nowej wersji BIOS-u dla płyty firmy MSI. Adres strony domowej to http://www.msi.com.tw lub http://www.msi-polska.pl. Następnie szukamy w dziale produktów płyty, której BIOS chcemy wymienić, i wchodzimy na stronę producenta płyty — rysunek 4.6. Wystarczy, że na stronie płyty odszukasz hiperłącze prowadzące do działu z BIOS-ami dla tego modelu płyty głównej. Rozdział 4. ♦ Aktualizacja BIOS-u 127 Rysunek 4.6. Strona płyty — tutaj znajdują się odsyłacze do BIOS-u Strona firmy MSI jest doskonałym przykładem prawidłowej organizacji informacji. Po wybraniu hiperłącza do BIOS-u i przejściu na odpowiednią podstronę — rysunek 4.7 — znajdziesz wykaz wszystkich BIOS-ów dostępnych dlak Twojej płyty głównej. Rysunek 4.7. Wykaz dostępnych BIOS-ów Każda nowa wersja BIOS-u w przypadku strony MSI jest dokładnie opisana i zawiera datę wydania, wersję oraz wprowadzone zmiany. Wystarczy pokbrać odpowiedni plik na dysk. Aktualizacja BIOS-u z dyskietki Zanim rozpoczniesz proces aktualizacji, upewnij się, że w BIOS-ie masz wyłączoną opcję dotyczącą zabezpieczenia przed zapisem do układu flashrom. Opcja ta to Flash protection. Sprawdź również w dokumentacji do Twojej płyty głównej, czy przed aktu- alizacją nie musisz przestawić odpowiedniej zworki zabezpieczającej układ flashrom 128 BIOS. Przewodnik przed nieautoryzowanym zapisem. Jeśli taka zworka znajduje się na płycie, to musisz ustawić ją tak, by umożliwiała wykonanie aktualizacji BIOS-u; opis odpowiedniego usta- wienia możesz znaleźć w dokumentacji płyty głównej. Przygotuj dyskietkę startową i zapisz na niej plik BIOS-u, który pobrałeś z sieci. Umieść też na niej odpowiedni plik służący do wykonania aktualizacji, np. awdflash, amiflash, Pflash lub Aflash. Uruchom plik *.exe i postępuj zgodnie z komunikatami programu. Sam proces przygotowania dyskietki startowej ogranicza się jedynie do jej sformato- wania z parametrem /s lub włączenia odpowiedniej opcji w graficznej nakładce w sys- temie MS Windows. Następnie pozostaje skopiowanie na nią plików (bądź pliku) za- wierających nową wersję BIOS-u oraz programatora. Pamiętaj, że na dyskietce nie powinno być plików autoexec.bat i config.sys. Pora przeprogramować BIOS. W tym celu uruchom komputer z uprzednio przygoto- wanej dyskietki i po załadowaniu plików systemowych uruchom odpowiedni plik pro- gramatora, np. Awdflash.exe (w zależności od producenta Twojego BIOS-u), a następ- nie zaczekaj na pojawienie się odpowiedniej listy zk opcjami do wyboru. Zanim rozpoczniesz wymianę BIOS-u na nowszy, musisz koniecznie wykonać kopię jego aktualnej wersji. W tym celu sprawdź, czy na liście występuje odpowiednia opcja. W przykładowym programatorze opcja ta nosi nazwę Save Current BIOS to file. Po jej wybraniu wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisz Enter. Teraz zostaniesz poproszony o podanie nazwy dla pliku, który powstanie na dyskietce. Wystarczy, że wpiszesz nazwę, np. UVCT[DKP, a następnie naciśniesz klawisz Enter. Po chwili aktualna wersja BIOS-u znajdzie się w pliku kzapisanym na dyskietce. W celu wymiany BIOS-u w głównym menu programu dokonującego aktualizacji wy- bierz opcję odpowiedzialną za jej przeprowadzenie — Update BIOS IncludingBoot Block and ESCD. Następnie zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku zawierają- cego nową wersję BIOS-u (to ten plik, który na początku zapisywałeś na dyskietce); po jej wpisaniu musisz nacisnąć klawisz Enter. Program aktualizujący dokona sprawdze- nia sumy kontrolnej, aby uzyskać pewność, że plik nie jest uszkodzony. Jeżeli test wy- padnie pomyślnie, zostaniesz jeszcze raz zapytany, czy chcesz dokonać aktualizacji — naciśnięcie klawisza Y spowoduje rozpoczęcie procesu uaktualniania. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie monitora pojawi się informacja o tym, że cały proces zakończył się sukcesem. Teraz pozostaje ponownie uruchomić komputer — i gotowe. Pamiętaj, aby sprawdzić dokładnie, jaką wersję BIOS-u posiadasz (pojemność układu flashrom). Dla pojemności 1 Mbit, 2 Mbit oraz 4 Mbit pliki z aktualizacją będą miały odpowiednio 128 kB, 256 kB i 512 kB. Jeżeli nie wiesz, jaki BIOS posiadasz, to po uru- chomieniu programu do aktualizacji wykonaj kopię BIOS-u i sprawdź rozmiar pliku wynikowego, a kopię zachowaj na wszelki wypadek. W trakcie uaktualniania BIOS-u pod żadnym pozorem nie wyłączaj komputera! Przed rozpoczęciem aktualizacji zawsze wykonuj kopię BIOS-u. Po zapisaniu pliku BIOS-u na dyskietce, a także zanim rozpoczniesz aktualizację, sprawdź, czy plik jest poprawnie odczytywany. Rozdział 4. ♦ Aktualizacja BIOS-u 129 Jeżeli nie jesteś pewien tego, co robisz, zrezygnuj z aktualizacji zgodnie z opi- sanym sposobem i zapoznaj się z innymi możliwościami wymiany BIOS-u. Warto wiedzieć, że poza możliwością wykonania aktualizacji BIOS-u z dys- kietki, można również przeprowadzić aktualizację z dysku twardego. Daje to prawie 100 pewność, że np. podczas odczytu pliku z obrazem BIOS-u nie zostanie on uszkodzony, jak to często się dzieje z dyskietkami. W celu przeprowadzenia aktualizacji z dysku utwórz np. katalog o nazwie BIOS na dysku twardym i przekopiuj do niego plik z obrazem BIOS-u oraz plik z pro- gramatorem. Następnie uruchom komputer ponownie, ale w trybie DOS (możesz to uczynić np. z dyskietki startowej, jeśli Twój system na to nie pozwala) i po przejściu do katalogu na dysku twardym, do którego wcześniej przekopiowałeś niezbędne pliki, uruchom programator. Dalej postępuj ana- logicznie jak w opisie dotyczącym aktualizacji z dyskietki. Szczerze pole- camy takie rozwiązanie, ponieważ gwarantuje ono większe bezpieczeństwo aniżeli nie najlepszej jakości dyskietka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Przewodnik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: