Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 006635 18482480 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Przewodnik. Wydanie III - książka
BIOS. Przewodnik. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1123-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujące omówienie opcji i możliwości BIOS-u

Zastanawiasz się, w jaki sposób zmusić swój komputer do szybszej i wydajniejszej pracy? Chcesz poprawić działanie płyty głównej i pamięci? A może Twój komputer nie rozpoznaje nowego dysku twardego? W takich sytuacjach trzeba sięgnąć do BIOS-u i zmienić jego ustawienia. Jednak która opcja odpowiada za to, czego szukamy? Jakie parametry dobrać, aby rzeczywiście rezultatem było optymalne działanie komputera? Sprawę dodatkowo komplikują producenci płyt głównych, którzy umieszczają na nich różne wersje BIOS-u, zawierające różnie opisane oraz dodatkowe opcje. Opcje te -- przy zwykle skąpym omówieniu w instrukcjach i mało przyjaznym interfejsie -- stanowią dla wielu użytkowników barierę nie do przebycia.

Dzięki książce 'BIOS. Przewodnik. Wydanie III' wszelkie zagadnienia związane z BIOS-em przestaną być dla Ciebie zagadką. Kolejne wydanie tego niezwykle popularnego i wysoko ocenianego podręcznika pomoże Ci dobrać optymalne ustawienia dla Twojego komputera. Znajdziesz tu szczegółowe omówienie ponad 850 opcji różnych wersji BIOS-ów z komputerów stacjonarnych i laptopów. Przeczytasz także o sposobach aktualizacji BIOS-u i rozwiązywaniu najczęstszych problemów. Książka opisuje ponadto sposoby konfigurowania obsługi macierzy dyskowych RAID i opcje DualBIOS-u.

Książka jest opisem ponad 850 opcji
z BIOS-ów komputerów stacjonarnych i laptopów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIOS. Przewodnik. Wydanie III Autor: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-1123-2 Format: A5, stron: 392 Wyczerpuj„ce om(cid:243)wienie opcji i mo¿liwo(cid:156)ci BIOS-u (cid:149) Jak dobra(cid:230) optymalne ustawienia BIOS-u? (cid:149) Jak prawid‡owo skonfigurowa(cid:230) BIOS laptopa? (cid:149) Jak poprawi(cid:230) wydajno(cid:156)(cid:230) komputera? Zastanawiasz siŒ, w jaki spos(cid:243)b zmusi(cid:230) sw(cid:243)j komputer do szybszej i wydajniejszej pracy? Chcesz poprawi(cid:230) dzia‡anie p‡yty g‡(cid:243)wnej i pamiŒci? A mo¿e Tw(cid:243)j komputer nie rozpoznaje nowego dysku twardego? W takich sytuacjach trzeba siŒgn„(cid:230) do BIOS-u i zmieni(cid:230) jego ustawienia. Jednak kt(cid:243)ra opcja odpowiada za to, czego szukamy? Jakie parametry dobra(cid:230), aby rzeczywi(cid:156)cie rezultatem by‡o optymalne dzia‡anie komputera? SprawŒ dodatkowo komplikuj„ producenci p‡yt g‡(cid:243)wnych, kt(cid:243)rzy umieszczaj„ na nich r(cid:243)¿ne wersje BIOS-u, zawieraj„ce r(cid:243)¿nie opisane oraz dodatkowe opcje. Opcje te (cid:150) przy zwykle sk„pym om(cid:243)wieniu w instrukcjach i ma‡o przyjaznym interfejsie (cid:150) stanowi„ dla wielu u¿ytkownik(cid:243)w barierŒ nie do przebycia. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)BIOS. Przewodnik. Wydanie III(cid:148) wszelkie zagadnienia zwi„zane z BIOS-em przestan„ by(cid:230) dla Ciebie zagadk„. Kolejne wydanie tego niezwykle popularnego i wysoko ocenianego podrŒcznika pomo¿e Ci dobra(cid:230) optymalne ustawienia dla Twojego komputera. Znajdziesz tu szczeg(cid:243)‡owe om(cid:243)wienie ponad 850 opcji r(cid:243)¿nych wersji BIOS-(cid:243)w z komputer(cid:243)w stacjonarnych i laptop(cid:243)w. Przeczytasz tak¿e o sposobach aktualizacji BIOS-u i rozwi„zywaniu najczŒstszych problem(cid:243)w. Ksi„¿ka opisuje ponadto sposoby konfigurowania obs‡ugi macierzy dyskowych RAID i opcje DualBIOS-u. (cid:149) DostŒp do BIOS-u i poruszanie siŒ w nim. (cid:149) Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u. (cid:149) Sposoby odzyskiwania has‡a dostŒpu do BIOS-u. (cid:149) Identyfikacja modelu p‡yty g‡(cid:243)wnej. (cid:149) Aktualizacja BIOS-u z r(cid:243)¿nych no(cid:156)nik(cid:243)w. (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w z instalacj„ du¿ych dysk(cid:243)w twardych. (cid:149) DualBIOS. (cid:149) Modyfikacje BIOS-u. (cid:149) Konfiguracja macierzy dyskowej RAID. Ksi„¿ka jest opisem ponad 850 opcji z BIOS-(cid:243)w komputer(cid:243)w stacjonarnych i laptop(cid:243)w! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 5 Rozdział 1. Podstawowe informacje .................................................................... 7 Sposoby wejścia do SETUP-u ......................................................................................... 10 Nawigacja po menu SETUP-u ......................................................................................... 11 Sygnały dźwiękowe wydawane przez BIOS ................................................................... 13 Jakie urządzenia mają BIOS lub firmware? .................................................................... 18 Główne menu SETUP-u .................................................................................................. 20 Oznaczenia stosowane w książce .................................................................................... 23 Rozdział 2. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny ............... 25 Rozdział 3. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — laptopy ................................... 205 Rozdział 4. Rozwiązanie problemu zapomnianego hasła do BIOS-u ................... 275 Sposób pierwszy — zworka .......................................................................................... 275 Sposób drugi — bateria ................................................................................................. 277 Sposób trzeci — program .............................................................................................. 277 Sposób czwarty — hasło serwisowe ............................................................................. 278 Rozdział 5. Aktualizacja BIOS-u ...................................................................... 279 Płyta główna .................................................................................................................. 280 Identyfikacja płyty głównej ..................................................................................... 280 Identyfikacja wersji BIOS-u .................................................................................... 283 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ............................................................................. 285 Aktualizacja BIOS-u z twardego dysku .................................................................. 287 Aktualizacja BIOS-u z PenDrive ............................................................................ 288 Aktualizacja BIOS-u z poziomu MS Windows ...................................................... 290 Inne ciekawe sposoby aktualizacji BIOS-u ............................................................. 292 Czytnik lub nagrywarka płyt CD/DVD ......................................................................... 295 Identyfikacja napędu i wersji firmware ................................................................... 295 Poszukiwanie nowej wersji firmware ..................................................................... 296 Aktualizacja firmware z poziomu MS Windows .................................................... 297 Aktualizacja firmware z poziomu MS-DOS ........................................................... 299 Karty graficzne .............................................................................................................. 299 Identyfikacja karty graficznej i wersji firmware ..................................................... 299 Aktualizacja firmware ............................................................................................. 303 Aktualizacja całego PC — LiveUpdate 3 firmy MSI .................................................... 304 4 BIOS. Przewodnik Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów z błędną aktualizacją ........................... 311 Awarie płyt głównych ................................................................................................... 312 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock .......................................... 312 Gdy widać jedynie czarny ekran monitora .............................................................. 314 Gdy także BootBlock jest uszkodzony .................................................................... 314 Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę ........................................................... 319 Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji ................................................ 320 Awarie napędów optycznych ......................................................................................... 323 Naprawa urządzeń zbudowanych w oparciu o chipset firmy MTK ........................ 324 Naprawa urządzeń zbudowanych w oparciu o inne chipsety .................................. 327 Naprawa urządzeń, które powodują błędy podczas pracy ...................................... 327 Awarie kart graficznych ................................................................................................ 327 Zakłócenia obrazu ................................................................................................... 328 Komputer nie uruchamia się z zamontowaną kartą graficzną ................................. 328 Rozdział 7. Rozwiązywanie problemów z instalacją dużych dysków twardych ... 329 Sposób pierwszy — aktualizacja BIOS-u ..................................................................... 329 Sposób drugi — zworka ................................................................................................ 330 Sposób trzeci — menedżer dyskowy ............................................................................. 330 Rozdział 8. Opis funkcji DualBIOS .................................................................. 335 Rozdział 9. Modyfikacje BIOS-u ...................................................................... 341 Rozdział 10. BIOS kontrolera RAID ................................................................... 345 Podstawy ........................................................................................................................ 345 RAID 0 — striping .................................................................................................. 346 RAID 1 — mirroring ............................................................................................... 346 RAID 0+1 — striping + mirroring .......................................................................... 347 RAID 3 i 5 ............................................................................................................... 347 Zakładanie macierzy ...................................................................................................... 347 Usuwanie istniejącej macierzy ...................................................................................... 351 Dodatek A Oznaczenia płyt głównych ............................................................. 353 Dodatek B Przydatne odnośniki do stron związanych z BIOS-em ...................... 369 Podsumowanie ............................................................................. 371 Skorowidz .................................................................................... 373 Rozdział 2. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny W niniejszym rozdziale staraliśmy się opisać jak najwięcej opcji dostępnych w różnych typach BIOS-ów starych i nowych płyt głównych stosowanych w komputerach stacjo- narnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że opis nie zawiera prezentacji wszystkich opcji, ale jest to fizycznie niemożliwe. Na świecie produkuje się setki typów płyt głównych, a większość modeli ma kilka wersji różniących się opcjami w BIOS-ie. Poza tym (w zależności od producenta płyty głównej i BIOS-u) niektóre opcje mają to samo znaczenie, ale różnią się nazwami. Mamy jednak nadzieję, że opcje, które udało nam się opisać, pozwolą na bezproblemową konfigurację komputera. W kolejnych wydaniach niniejszej książki sukcesywnie dodajemy opisy kolejnych opcji. Poprzednio opisaliśmy ponad 500 opcji, a obecne wydanie to zbiór informacji o ponad 700 opcjach. 0 – 9 +12V/–12V Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna Lokalizacja: PC Health Status Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć podawanych do poszczególnych komponen- tów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian. Zalecane ustawienia: brak 26 BIOS. Przewodnik +5V/–5V Lokalizacja: PC Health Status Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna Zalecane ustawienia: brak Opcja wyświetla aktualne stany napięć 5V podawanych do poszczególnych kompo- nentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian. 1 st Boot Device Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń Zalecane ustawienia: w zależność od potrzeb Patrz opcja Boot Sequence. 128-bit Memory Data Width Lokalizacja: Advanced Chipset Features, BIOS Performance Acceleration Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto Zalecane ustawienia: zależne od tego, czy pamięć pracuje w trybie dualnym Pozwala na włączenie lub wyłączenie 128-bitowego trybu pracy pamięci RAM. Po włą- czeniu tej opcji pamięci RAM będą działać w trybie dwukanałowym — znacznie po- prawi to wydajność komputera PC. Pamiętaj, że dwukanałowa obsługa pamięci RAM wymaga instalacji dwóch takich samych modułów w odpowiednich bankach. Większość płyt automatycznie wykrywa i włącza obsługę pamięci w trybie dwukanałowym. 1394 GUID Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled. Zalecane ustawienia: zależnie od potrzeb Wyłącza lub włącza możliwość wprowadzania zmian w opcji 1394 GUID Input. Rozdział 2. ♦ Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny 27 1394 GUID Input Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: numer ID Zalecane ustawienia: zależnie od konfiguracji komputera Umożliwia wprowadzenie GUID (Globally unique ID) — unikalnego, globalnego iden- tyfikatora. Przydaje się to jedynie wtedy, gdy do portu IEEE1394 podłączysz urządze- nie sieciowe przygotowane do pracy w tym standardzie. W innym przypadku nie ma sensu korzystać z tej opcji. 16-bit I/O Recovery Time Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Default /1/2/3/4 Zalecane ustawienia: Default Opcja ta działa dokładnie tak samo jak funkcja 8-bit I/O Recovery Time, ale dotyczy 16-bitowych kart ISA. 1T/2T Memory Timing Lokalizacja: DRAM Configuration (MSI) Dostępne wartości: Auto/1T/2T Zalecane ustawienia: Auto Opcja ta pozwala na ustawienie odpowiednich cykli zegara, wymaganych w procesie adresowania do pamięci strumienia danych. Możesz sprawdzić, czy Twój komputer działa stabilnie po wybraniu ustawienia 1T. Jeżeli jednak pojawiają się problemy, wróć do domyślnego ustawienia Auto. Pamiętaj, że w przypadku gdy posiadasz komputer z procesorem AMD K8, omawiana opcja ma kolosalne znaczenie dla wydajności pamięci. Dzieje się tak, ponieważ w pro- cesorach AMD połączono kontroler pamięci z procesorem i FSB zostało zastąpione przez superwydajną szynę HyperTransport. Dzięki takiemu rozwiązaniu zredukowano opóźnienia występujące podczas przesyłu sygnału. 2 nd Boot Device Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń 28 BIOS. Przewodnik Zalecane ustawienia: w zależność od potrzeb Patrz opcja Boot Sequence. 3 rd Boot Device Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: Hard Disk/CDROM/Floppy/inne w zależności od podłączonych urządzeń Zalecane ustawienia: w zależność od potrzeb Patrz opcja Boot Sequence. 3,3V Lokalizacja: PC Health Status Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna Zalecane ustawienia: brak Opcja ta wyświetla aktualne stany napięć 3,3V podawanych do poszczególnych kom- ponentów płyty głównej (może występować pewien stopień tolerancji +/–). Jest to opcja wyłącznie informacyjna — nie ma możliwości dokonywania w niej zmian. 3 VSB Lokalizacja: PC Health Status Dostępne wartości: opcja informacyjna Zalecane ustawienia: brak Wyświetla informacje na temat napięcia zasilającego dla trybu wybudzania komputera ze stanu uśpienia przez magistralę PCI-3.3 V line VSB — Voltage StandBy. Aby niniej- sza możliwość działała, najczęściej należy przestawić odpowiednią zworkę na płycie głównej. 32-bit Disk Access Lokalizacja: Advanced BIOS Features Dostępne wartości: Enabled/Disabled Zalecane ustawienia: Enabled Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powi- nieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Win- dows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować Rozdział 2. ♦ Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny 29 błędy, które w ostateczności mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie dotyczy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości zobligowane specyficzną konfiguracją sprzętową. Opcja ta może sprawiać problemy w przypadku systemów MS Windows NT. Rozwią- zaniem jest instalacja najnowszej poprawki Service Pack. 32-bit Transfer Mode Lokalizacja: IDE Device Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: Enabled Odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powi- nieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem MS Win- dows NT, MS Windows 2000 lub MS Windows XP może ona jednak powodować błędy, które w ostateczności mogą doprowadzić do utraty danych. Szczególnie doty- czy to pracy z partycjami NTFS. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie i w większości zobligowane specyficzną konfiguracją sprzętową. 8-bit I/O Recovery Time Lokalizacja: Advanced Chipset Features Dostępne wartości: Default/1/2/3/4/5/6/7/8 Zalecane ustawienia: Default Jak zapewne wiesz, szyna PCI jest znacznie szybszym rozwiązaniem niż magistrala ISA. W związku z tym wprowadzono funkcję, której zadaniem jest dodawanie kolej- nych cykli w celu umożliwienia pracy 8-bitowej karty ISA i PCI. Opcja ta jest spotykana tylko w starszych typach płyt, ponieważ nowe konstrukcje już od dawna nie mają szyny ISA — ustąpiła ona miejsca znacznie nowocześniejszej ma- gistrali PCI. A AC Back Function Restore on AC Power Loss Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Soft-Off/Full-On/Memory Zalecane ustawienia: Soft-Off 30 BIOS. Przewodnik Opcja ta określa zachowanie komputera zgodnego ze standardem ATX po wyłączeniu zasilania: (cid:141) Soft-Off — komputer zostanie wyłączony, (cid:141) Full-On — komputer zostanie włączony, (cid:141) Memory — komputer zostanie w stanie, jaki zapamiętał przed awarią zasilania. AC Power Loss Restart Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Previous State Zalecane ustawienia: Disabled, chyba że masz inne potrzeby Zadaniem tej opcji jest określenie zachowania komputera po nagłym wyłączeniu za- silania. Opcja Disabled powoduje, że system pozostanie wyłączony. Tryb Enabled spra- wia, że po przywróceniu zasilania komputer zostanie automatycznie włączony, a ostatnia wartość umożliwia przywrócenie go do stanu sprzed awarii. AC97 Audio Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled/Auto Zalecane ustawienia: Disabled Opcja ta odpowiada za włączenie lub wyłączenie karty muzycznej zintegrowanej z chip- setem płyty głównej. Jeżeli używasz oddzielnej karty, wyłącz tę opcję. W niektórych wersjach BIOS-u możesz wybierać jedynie między ustawieniami Disabled — wyłączona i Auto. Wybór opcji Auto pozwoli, by BIOS automatycznie wykrył zinte- growaną kartę dźwiękową. AC97 Modem Lokalizacja: Integrated Peripherals Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: Disabled Niektórzy producenci płyt głównych starają się za wszelką cenę zachęcić klienta do kupienia ich produktu, dlatego możemy spotkać konstrukcje zaopatrzone w specjalny port CNR, który przeznaczony jest do instalacji modemu. Za włączenie lub wyłączenie obsługi tego portu odpowiada ta właśnie opcja. Aktywuje ona zintegrowany kontroler modemu AC97, instalowany w specjalnym slocie CNR. Z praktyki wiemy, że standard CNR nie przyjął się i użytkownicy wolą zwykle oddzielne karty, proponujemy Ci więc wyłączenie tej opcji. Rozdział 2. ♦ Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny 31 Access Mode Lokalizacja: Standard CMOS Feature lub Main CMOS Setup Dostępne wartości: Auto/CHS/LBA/Large Zalecane ustawienia: Auto Określa sposób adresowania do dysku twardego. Obecnie wszystkie dyski pracują w trybie LBA, więc najlepszym ustawieniem tego parametru będzie tryb Auto. ACPI 2.0 Support Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: Enabled Patrz opcja ACPI/IPCA. ACPI 2.0b Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: Enabled Opcja ta ma takie samo znaczenie jak ACPI/IPCA i świadczy o tym, że została wyko- rzystana najnowsza wersja specyfikacji ACPI 2.0b. ACPI Function Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera Patrz opcja ACPI/IPCA. ACPI Suspend State Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera 32 BIOS. Przewodnik Służy do określenia stopnia uśpienia komputera. Dostępne są następujące tryby: (cid:141) S1 oraz S1POS — wyłącza tylko wyświetlanie obrazu oraz spowalnia pracę procesora, ale zachowuje zawartość pamięci podręcznej; (cid:141) S3 oraz S3STR — wyłącza wszystkie podzespoły z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury; (cid:141) Auto BIOS — BIOS automatycznie określi najlepszy tryb działania. ACPI Suspend to RAM Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zalecane ustawienia: według uznania Wyłącza wszystkie podzespoły (z pominięciem pamięci RAM oraz klawiatury) i zapi- suje stan systemu w pamięci RAM, równocześnie obniżając jej taktowanie. Po uak- tywnieniu opcji tryb uśpienia S3 komputer będzie zdecydowanie szybciej wychodził z tego stanu. ACPI Suspend Type Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: S1/S3 lub S1POS/S3STR/Auto BIOS Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera Patrz opcja ACPI Suspend State. ACPI/IPCA Lokalizacja: Power Managment Setup Dostępne wartości: Disabled/Enabled. Zalecane ustawienia: zależnie od przeznaczenia komputera Opcja ta służy do włączenia lub wyłączenia zaawansowanego zarządzania energią. W zależności od tego, czy opcja ta zostanie uaktywniona, czy też nie, będziesz miał dostęp (lub nie) do dodatkowych funkcji, które pozwolą Ci wybrać sposób zarządza- nia energią w komputerze, np. możliwość sterowania zasilaniem portów lub dysków twardych. W komputerze PC niektóre z dostępnych tutaj opcji powinny zostać wyłączone. Pro- ponujemy, byś nie zezwolił na wyłączanie zasilania dysków twardych, gdyż ta opcja na pewno im się nie przysłuży. Ciągłe włączanie i wyłączanie dysku spowoduje zamiast oszczędności jeszcze większy pobór energii, a może też przyczynić się do mniejszej Rozdział 2. ♦ Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny 33 trwałości urządzenia. Musisz pamiętać, że każde urządzenie ma określoną liczbę startów i zatrzymań. Komputer PC został przystosowany do pracy ciągłej i na pewno mu ona nie zaszkodzi. Zarządzanie energią w komputerach przenośnych — laptopach, zostało dokładniej opisane w następnym rozdziale. Act Bank A to B CMD Delay Lokalizacja: Advanced BIOS Features lub SoftMenu Setup Dostępne wartości: 2 Cycles/3 Cycles Zalecane ustawienia: 2 Cycles Funkcja ta pozwala na ustawienie minimalnej ilości odwołań do tej samej pamięci DDR. Krótsze odwołanie pozwala na przyśpieszenie przesyłu do kolejnych modułów pa- mięci DDR. Zalecane ustawienie to 2 Cycles. W przypadku problemów ze stabilnością komputera włącz opcję 3 Cycles. Adjust CPU FSB Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: Auto/w zakresie zależnym od producenta Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali FSB procesora. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestan- dardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Adjust CPU Ratio Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: Auto/x5/x/6/x7/x8 itd. Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Opcja pozwala na określenie mnożnika procesora. Dostępne wartości zależą od pro- ducenta płyty głównej i konkretnego modelu procesora. Pamiętaj, że użycie niestan- dardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. 34 BIOS. Przewodnik Adjust DDR Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: DDR333/DDR400/Auto (zależy od producenta) Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Opcja umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR. Zakres dostępnych wartości zależy od specyfikacji płyty głównej oraz zastosowanych układów pamięci. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Adjust DDR-2 Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: DDR533/DDR667/DDR800/Auto (zależy od producenta) Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Umożliwia określenie częstotliwości taktowania pamięci DDR 2. Dostępne ustawie- nia zależą od producenta płyty głównej oraz kości pamięci. Pamiętaj, że użycie niestan- dardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Adjust PCI Express Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: 100-133/Auto (zależy od producenta) Zalecane ustawienia: pozostaw wartości domyślne Odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI Express. Ustawiona wartość zależy od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Standardowym ustawieniem jest 100. Adjust PCIE x1 Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 112 MHz) Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Opcja odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI-Express dla kart rozszerzeń — w tym przypadku dla portu o przepustowości x1. Dostępne ustawienia zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niestabilnej pracy całego komputera. Rozdział 2. ♦ Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny 35 Adjust PCIE x16 Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu, System Frequency/Voltage Dostępne wartości: Auto/100/zależne od producenta (zwykle 90 – 150 MHz) Zalecane ustawienia: wartość domyślna lub Auto Odpowiada za określenie częstotliwości taktowania magistrali PCI-Express dla karty graficznej — portu o przepustowości x16. Dostępne wartości zależą od producenta płyty głównej. Pamiętaj, że użycie niestandardowych ustawień może doprowadzić do niesta- bilnej pracy całego komputera. Adjusted CPU Clock Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: Auto/x5/x6/x7/x8/x9/x10/x11/x12 Zalecane ustawienia: Auto, chyba że podkręcasz procesor Opcja pozwala na kontrolę mnożnika procesora. Zmiana ustawień jest możliwa w ogra- niczonym zakresie i dotyczy tylko wybranych procesorów. Jeżeli nie stosujesz over- clockingu, skorzystaj z ustawienia Auto, dzięki czemu BIOS sam wybierze odpowiednie ustawienie. W pozostałych przypadkach dobierz ręcznie potrzebny mnożnik. Adjusted CPU FSB Frequency Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: Auto/wartość zależna od modelu procesora Zalecane ustawienia: Auto, chyba że podkręcasz procesor Opcja pozwala na ustawienie taktowania FSB. Jeżeli nie stosujesz overclockingu, sko- rzystaj z ustawienia Auto, dzięki czemu BIOS sam wybierze odpowiednie ustawienie. W pozostałych przypadkach dobierz ręcznie potrzebną częstotliwość taktowania FSB. Adjusted CPU Ratio Lokalizacja: Advanced Chipset Features, Cell Menu (płyty MSI) Dostępne wartości: brak, opcja informacyjna Zalecane ustawienia: brak Opcja ta wyświetla informacje o aktualnym taktowaniu procesora, najczęściej dane są prezentowane w następującej postaci: aktualna wartość pracy procesora wyrażona w MHz, taktowanie szyny FSB × mnożnik procesora. Konkretny przykład może wyglą- dać tak: 2400MHz (200×12).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Przewodnik. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: