Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 005953 13649368 na godz. na dobę w sumie
Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje - ebook/pdf
Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2870-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W okolicznościowej monografii przedstawiono zarówno historię Zakładu Teorii i Historii Kultury, jak i jego zmieniającą się i krystalizującą w ciągu kolejnych lat strukturę. Autorzy poszczególnych artykułów starali się ukazać dzieje Zakładu w szerokim historyczno-kulturowym, a także naukowym kontekście, uwzględniając stan polskiego kulturoznawstwa oraz jego specyfikę w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Książka podzielona została na dwie części. Pierwsza poświęcona jest projektom badawczym realizowanym dotychczas przez Zakład oraz profilowi naukowemu jednostki. Część druga zawiera teksty prezentujące projekty dydaktyczne, działalność kół naukowych i  współpracę z licznymi instytucjami kultury. Czytelnik znajdzie tutaj refleksje na temat problematyki nauczania kultury polskiej, kształcenia nauczycieli wiedzy o kulturze, a także kształcenia w zakresie dziedzictwa kulturowego na studiach licencjackich. Osobnym zagadnieniem jest charakterystyka stosunkowo niedawno utworzonego przez pracowników Zakładu czasopisma „Laboratorium Kultury”.

Do monografii dołączono  aneks, zawierający ważne dla katowickiego kulturoznawstwa dokumenty historyczne oraz wykaz absolwentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praca zbiorowa Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje należy do najciekawszych i najbardziej pouczających książek, jakie mi się ostatnio zdarzyło przeczytać. Nie jest typową księgą jubileuszową, choć okazja, która dała asumpt do jej stworzenia, może to sugerować. Ulokowanie rozważań w szerszych teoretycznych i metodologicznych kontekstach uważam za szczegól- nie cenną właściwość tego tomu. Pozwala on bowiem nie tylko na zapoznanie się z dziejami katowic- kiego ośrodka kulturoznawczego, ale też pobudza refleksję nad dzsiej- szą kondycją naszej dyscypliny, która – mimo kilku dziesiątków lat od jej powstania – ciągle szuka odpo- wiedzi na pytanie o swą tożsamość. Stefan Bednarek (fragment recenzji) Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-870-5 1975 powołanie Zakładu Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej w Instytucie Filologii Polskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślą- skiego 1977 włączenie Zakładu Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej w strukturę Instytutu Literatury i Kultury Pol- skiej, powstałego w wyniku podzia- łu Instytutu Filologii Polskiej 1983 zmiana nazwy na: Zakład Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim 1991 podział Zakładu Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim na: Zakład Teorii i Historii Kultury oraz Zakład Kul- tury Literackiej; włączenie obu jed- nostek w strukturę nowo powstałego Instytutu Nauk o Kulturze, który od 2012 roku nosi nazwę Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscypli- narnych NR 3488 Ludzie, projekty, realizacje pod redakcją Anny Gomóły i Marka Pacukiewicza Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Stefan Bednarek Spis treści Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? . . . . . . . .   7 Teoria i historia – projekty badawcze Część I Ewa Kosowska Zakład Teorii i Historii Kultury . Pochwała wspólnoty . . . . . . . . .  21 Marek Pacukiewicz Kulturoznawstwo pomiędzy empirią a teorią: alternatywy . O badaniach terenowych prowadzonych w Zakładzie Teorii i Historii Kultury . . . . .  50 Marek Pacukiewicz „Kultura społeczności polskich w północno-wschodnim Kazachstanie”: model ba dawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 Małgorzata Rygielska Antropologia literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 Anna Gomóła „Wstyd w kulturze” – konteksty . Autobiograficznie . . . . . . . . . . 136 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Replikacja i innowacja . W poszukiwaniu teorii (nie)zmienności kulturowej . . 155 Zygmunt Woźniczka Historia współczesna i jej rola w kształtowaniu tożsamości na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku jako problem badawczy i dydaktyczny     182 6 Spis treści Nauka, dydaktyka, współpraca – konteksty Część II Od Redaktorów 209 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Historia najstarszych studenckich kół naukowych działających przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury 211 Aleksandra Achtelik Kultura jako przedmiot nauczania cudzoziemców, czyli o współpracy pracowników Zakładu Teorii i Historii Kultury ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ 218 Anna Gomóła Kształcenie nauczycieli wiedzy o kulturze 223 Anna Gomóła, Ewa Kosowska Dziedzictwo kultury jako problem społeczny, naukowy i dydaktyczny 237 Adam Pisarek „Laboratorium Kultury”: pojęcie, dyskurs, instytucja 249 Ewa Kosowska, Anna Gomóła Osobowościowe podstawy kultury naukowej 261 Aneks Dokumenty 271 Wykaz dokumentów 319 Autorzy prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem pracowników Zakła- du Teorii i Historii Kultury 321 Indeks osobowy 327 Резюме 339 Summary 341 Indeks osobowy* Balcerzan Edward 90, 101, 111, 119, 132, A Aarne Antti 37, 156, 179 Abbas Ackbar 92, 133 Abdallah-Krzepkowska Beata 172 Abriszewski Krzysztof 251, 259 Achtelik Aleksandra 45, 46, 66, 109, 120, 121, 130, 220, 221, 222 Adamski Stanisław 8, 198 Afeltowicz Łukasz 251, 259 Agopszowicz Antoni 194 Amsterdamski Stefan 251, 260 Antoniak Piotr 212 Anusiewicz Janusz 145, 153 Archetti Eduardo P. 127, 133 Arystoteles 115, 145, 147 Auerbach Erich 116 Aunger Robert 166, 180 Aycock Wendell M. 92, 133 B Babik Wiesław 81, 88 Bachmann-Medick Doris 89, 132 Bachofen Johann Jakob 157 Bachtin Michaił 116 Bahlcke Joachim 185, 186, 202 Bajerowa Irena 38 * Indeks nie obejmuje Aneksu. 135 Baliński Stanisław 22 Banyś Wiesław 14, 136, 145 Bańka Józef 40 Baran Bogdan 246, 248 Baran Leonard 196 Barański Janusz 56, 71 Barański Marek 201, 205 Barciak Antoni 8, 9, 12, 16, 17, 194, 205 Barłowska Maria 120, 131 Barnes Barry 251, 260 Bartmiński Jerzy 33, 35 Bartnik Ewa 228, 229 Bartoszyński Kazimierz 30 Baszniak Tadeusz 171 Bator Joanna 128 Bauchspies Wenda K. 251, 259 Baudrillard Jean 167 Bauman Stanisław 10, 17 Bednarek Stefan 54, 55, 57, 71, 72, 73, 137, 229–233 Bednorz Alina 84 Bednorz Zbyszko 189 Benedict Ruth 78, 87, 146, 153, 251, 252, 256, 259 328 Indeks osobowy Berbecki Leon 186 Bereza Aleksander 30 Berlińska Danuta 201, 202 Biedrzycki Mariusz 169, 170, 171, 180 Bień Aleksy 186, 199, 200, 202 Biernacka Maria 60, 72 Bittner Ireneusz 115, 134 Blackmore Susan 166, 167, 180 Bloom Harold 119 Bloor David 251, 260 Błasiak Wojciech 197, 202 Błaszczak-Wacławik Mirosława 197, 202 Błońska Władysława 10 Boas Franz 112, 256 Bober Małgorzata 234 Boda-Krężel Zofia 191, 202 Boduszyńska-Borowikowa Maria 214, Bodzioch Adam 177 Bodzioch-Bryła Bogusława 176 Bogatyriew Piotr 33, 155, 156, 157, 158, 217 134 159, 180 Bohucki Jan 11 Bolecki Włodzimierz 89, 124, 126, 133, Bonafin Massimo 118, 133 Bonarek Izolda 234 Boni Michał 89, 134 Borkowska Grażyna 123 Borkowski Wojciech 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 213 Boyd Robert 166 Braudel Fernand Paul Achille 155, 180, 183, 202, 214, 217 Bravo Paweł 159, 181 Brocki Marcin 93, 112, 113, 114, 132, 134 Brodie Richard 167, 180 Bromboszcz Roman 176 Broniewski Władysław 199 Broński Krzysztof 237, 248 Brown Donald E. 124 Buchowski Michał 51, 52, 59, 71 Budrysz-Ratyński Aleksander 185 Budzyńska-Daca Agnieszka 137, 145 Bujnicka Maria 39, 43, 267 Bujnicka Monika (patrz Bujnicka Maria) Bujnicki Tadeusz 28 Buliński Tarzycjusz 67, 73, 114, 135 Burckhardt Jakub 156, 180 Burszta Józef 33 Burszta Wojciech Józef 56, 57, 71, 85, 86, 87 C Cackowski Zdzisław 137 Carrithers Michael 78, 87 Cassirer Ernst 266 Cavalli-Sforza Luigi Luca 166, 167, 180 Charmaz Kathy 86, 87 Chlebowczyk Józef 200, 205 Chmielnicki Naum 11 Chodakowska Janina 9, 16 Chodasewicz Krzysztof 177 Chojecka Ewa 27, 39 Chorążak Tadeusz 194 Chowaniok Maciej 212 Chymkowski Roman 118, 119, 134 Cieński Andrzej 138, 154 Ciesielski Stanisław 75, 88 Cieślikowski Jerzy 29 Cieśliński Cezary 168, 181 Cimała Bogdan 8, 16 Cocchiara Giuseppe 156, 180 Collins Harry 251, 260 Comaroff John 113, 135 Conrad Joseph (właśc. Józef Teodor Kon- rad Korzeniowski) 44, 111 Corso Simona 118, 133 Crick Francis 159 Croissant Jennifer 251, 259 Cuber Marta 106, 131 Cudak Romuald 136, 147, 149, 218, 220, Culicover Peter 171 Czaja Dariusz 113, 132 Czaja Herbert 200 Czapik-Lityńska Barbara 115, 116 Czaplejewicz Eugeniusz 80, 90, 132 Czapliński Przemysław 89, 133, 157, 267 181 Indeks osobowy 329 Czarnowski Stefan 33, 156, 244 Czechow Anton 109, 149 Czechowicz Józef 43 Czerniak Stanisław 115, 135 Czerny Janusz 30 Czerwiński Marcin 54, 71 Czubaj Mariusz 128 Czubala Dionizjusz 29, 32, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 64, 65, 71, 170, 178, 179, 180, 211, 212, 217 Czubalina Marianna 35, 38, 211, 212 Czykwin Elżbieta 152, 153 Czyż-Cieciak Joanna 137, 152 D Dancewicz Małgorzata 176 Davis Erik 168, 181 Dawkins Richard 163–164, 165, 166–167, 168, 169, 181 Dąbrowska Anna 145, 153 Dąbrowska Elżbieta 124, 134 Dąbrowski Bronisław 195 DearingRonda L. 146, 154 Defoe Daniel 112 Dei Fabio 118, 132 Deleuze Gilles 167 Dennett Daniel 166, 167, 181 Dennis Philip Adams 92, 133 Derda-Nowakowski Michał 212, 216 Didur Adam 195 Dietel Heinrich 185 Długoborski Wacław 8, 16, 185, 202 Dobrowolski Tadeusz Jakub 8, 16 Dodds Eric Robertson 146, 153 Domańska Ewa 36, 49 Dorson Richard Mercer 33 Drabina Jan 186, 202 Dubiański Wacław 192, 202 Dubiel Ludwik 61 Duda Teodor 192 Dudek Karolina J. 58, 73 Dutka Elżbieta 49, 105, 106, 111, 117, 131, 132, 135, 234 Dyba Marian 9 Dygacz Adolf 29, 61 Dynak Józef 29, 31, 39, 40 Dynowski Witold 28, 59, 72 Dyson George Bernard 168, 181 Dziadek Adam 217 Dziadek Piotr 136, 151 Dzierżyński Feliks 186 Dziewit Jakub 46, 58, 239, 249 Dzięgiel Leszek 44 Dziurok Adam 192, 202 Dżurak Ewa 36, 48, 112, 134 E Eco Umberto 159, 181, 195 Eriksen Thomas Hylland 127, 133 Evans-Pritchard Edward Evan 58, 59, 72 F Fabian Johannes 113, 134 Faryno Jerzy 99, 135, 146, 154, 161, 181 Faubion James D. 68, 72 Feldman Marcus William 166, 167, 180 Feliksiak Elżbieta 123, 133 Fert Józef 103, 133 Fertacz Sylwester 8, 9, 12 Filipowicz Anna 177 Florek Marian 212 Foucault Michel 102, 111, 167, 249, 255, 259 Fox Dorota 234 Francikowski Jacek 176 Franko Iwan 91, 92, 133 Frankowska Maria 59, 72 Frankowski Eugeniusz 28, 263 Freeman Derek 58, 72 Freud Sigmund 117, 266 Friedrich Paul 128 Frycie Stanisław 28, 31, 48 Frydrysiak Sandra 177 Fukuyama Francis 168 Furukawa Emi 146, 153 G Gadomski Jerzy 29 Gajdziński Piotr 197, 203 Galsworthy John 109 330 Indeks osobowy Gałczyński Konstanty Ildefons 120 Gałdowa Anna 139, 154 Garbaczowska Janina 28, 267 Garlicki Marian 194 Gaudyn Janusz 116 Gauguin Paul 7 Gawęcki Marek 74–75, 76, 87 Gawlak Monika 116 Gazda Grzegorz 141, 154 Gdula Maciej 52, 72 Gecow Andrzej 176, 177, 178 Geertz Clifford 36, 48, 85, 87, 112, 113, 123, 127, 134, 253, 256, 259 Gehlen Arnold 115, 134 Genette Gérard 94 Gęsikowska Kamila 242 Gibiński Kornel 9, 16 Gielowa Klara 11 Gierek Edward 197, 200 Glensk Joachim 12 Gliwicz Joanna 168, 181 Gloger Zygmunt 107 Gładysz Mieczysław 28, 60, 61, 62, 64, 66, 72 Górkiewicz Mieczysław 31 Górniok Oktawia 194 Grabowski Marian 147, 154 Grabowski Tadeusz 195 Grad Jan 258 Grant Glenn M. 167, 181 Gray John Nicholas 166, 168, 181 Grażyński Michał 187 Greiner Piotr 187 Groblewska Celina 74, 87 Groebel Grzegorz 38 Grundmann Friedrich Wilhelm 185 Grzędzielska Maria 30 Gulik Michał 176 Gwóźdź Andrzej 15 H Hall Edward Twitchell 95, 96, 110, 134 Hall Jonathan M. 92, 133 Hawking Stephen 168 Hay Louise Lynn 147 Heffner Krystian 8, 16 Helbig-Mischewski Brygida 144, 146 Helman Alicja 27, 28, 44, 223 Herbert Zbigniew 149–150 Hernas Czesław 30, 32–33, 137 Heska-Kwaśniewicz Krystyna 49, 109, 194, 203, 204 Higashibara Fumiko 146, 153 Hitler Adolf 187 Hoffmann Georg 185, 203 Hoffmanowa Klementyna 101, 102, 105 Holtze Richard 185 Horajski Przemysław 116 Hull David 166 Hupka Herbert 200 Hymes Dell 128 I Igalson-Tygielska Hanna 155, 180 Illgowa Jolanta  30, 39 Iser Wolfgang 122, 123, 124, 133 Iwasiów Inga 123 Iwczenko Walentyna 137, 151, 152 Głazek Dorota 29, 39 Głowiński Michał 96, 134 Gnieciak Monika 111 Goban-Klas Tomasz 169, 181 Godlewski Grzegorz 85, 86, 87, 89, 132, 133, 134 Godlewski Konrad 170, 171 Golik-Szarawarska Grażyna 39, 195, 203 Gołąb Mariusz 227 Gołba Kazimierz 190 Gołębiowski Łukasz 105 Gomóła Anna 45, 46, 49, 94, 105, 106, 107, 108–110, 116, 117, 120, 123, 130, 131–132, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 151, 153, 154, 220, 225, 234, 235, 242, 243, 244, 248, 249, 255, 258, 259 Goodenough Ward 55 Goraj Anna 174 Gorbaniuk Julia 75, 87 Gosk Hanna 123 Goździak Elżbieta 96, 134 Indeks osobowy 331 J Jach Aleksandra 177 Jacob François 162 Jagielska Magdalena 174 Jagoszewska Jolanta 54, 72 Jagt-Yazykova Elena 170, 177, 216 Jakobson Roman 34, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 180, 181 Jakubowska Luba 76, 87 Janeczek Janusz 14 Jankiewicz Ziemowit 251, 260 Janota Wojciech 186, 203 Jansson Tove 149, 150 Janus Elżbieta 99, 135, 146, 154, 161, 181 Januszewska-Jurkiewicz Joanna 194 Januszkiewicz Michał 56, 57, 71, 86, 87 Jarosz Adam 10, 17, 28 Jarosz Krzysztof 14 Jarzębska Alicja 46 Jaskółowa Ewa 119, 132 Jaworski Eugeniusz 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 77, 80, 81, 85, 87, 101, 105, 108, 112, 113, 116, 124, 125, 130, 132, 136, 137, 145–147, 148, 152, 201, 234, 235, 241, 242, 244, 245, 255, 256, 257, 259, 260, 263, 264, 266, 267 Jazowski Mariusz 171, 172 Jekiel Wojciech 156, 180 Jendrysik Augustyn 10, 17 Jerofiejew Wieniedikt 149 Jędrych Karolina 119, 132 Jędrzejko Ewa 136, 145, 148, 153 Jodłowski Stanisław 38 Johnson Ronald C. 146, 154 Jonderko Franciszek 201, 202 Jóźków Lechosław 194 Jurkiewicz Anna 199, 203 K Kaczmarczyk Michał 186, 204 Kaczmarek Agnieszka 116 Kaczmarek Kamil Marcin 176 Kaczmarek Ryszard 187, 189, 190, 203 Kaczmarski Jacek 246 Kaczmarzyk Marek 176 Kaden-Bandrowski Juliusz 199 Kairski Mariusz 67, 68, 72, 73, 114, 135 Kajzer Leszek Jerzy 106 Kalinowski Lech 29 Kaniowska Katarzyna 69, 72 Kant Immanuel 115, 122 Kantor-Mirski Marian 188, 201, 203 Kantyka Jan 12, 16, 223 Kapała Zbigniew 189, 203 Kargol Anna M. 200, 204 Karłowicz Jan Aleksander 249 Kartezjusz (właśc. René Descartes) 69, 110, 115 Kasperski Edward 90, 116, 132, 133 Kasprzak Michał 176 Kaute Wojciech 46 Kawczak Andrzej 38 Kądziela Małgorzata 49, 176, 235 Kempny Marian 253, 260 Kida Jan 235 Kierul Jerzy 168, 181 Kinderman Heinz 121 Kisiel Marian 14, 183, 203 Klekot Ewa 146, 153 Kluckhohn Clyde Kay Maben 146, 154 Kluszczyński Ryszard Waldemar 56, 72, Kłak Tadeusz 14, 43, 44, 49, 216, 241, 73 248 Kłoda-Staniecko Bartosz 176 Kłosek Eugeniusz 192, 196, 198, 203 Kłosińska Krystyna 267 Kłosiński Krzysztof 267 Kłoskowska Antonina 25, 143 Kmiotek Dariusz 185, 203 Kmita Jerzy 25, 51, 55, 72, 241 Knobelsdorf Włodzimierz 193, 203 Knorr-Cetina Karin D. 251, 259 Kobylecka Katarzyna 90, 135 Kochanowski Jan 105 Kolarska-Bobińska Lena 231 Kolberg Oskar 35, 151, 156, 157 Kolbuszewski Jacek 217 Kolorz Katarzyna 234 332 Indeks osobowy Kołłątaj Hugo 157 Komaszyński Michał 195 Komorowska Barbara 86, 87 Konarzewski Krzysztof 228, 229, 230 Konecki Krzysztof 86, 87 Kopaliński Władysław 251, 259 Kopczyńska-Jaworska Bronisława 60, 63, 72 Kopeć Dorota 176 Koraszewski Jacek 10, 16 Korfanty Wojciech 182, 186, 187 Kossakowska-Jarosz Krystyna 203 Koschany Rafał 116 Kosmač Kirył 31 Kosowska Ewa 14, 15, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 77, 81, 84, 87, 89–105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114–115, 116, 121, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 144, 145, 147–148, 149, 152, 153, 183, 201, 203, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 248, 255, 256, 258, 259, 260 Kostka Edward 190, 204 Kostrzyńska-Mierzwa Lidia 172, 173 Kostyrko Krzysztof 25, 49 Kowalczykowa Alina 228 Kowalczyk-Purol Kinga 178 Kowalewski Jacek 53, 71 Kowalska Alina 218 Kowalska Anna 176 Kowalska Urszula 12, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 219, 220, 261–267 Kowalski Piotr 156, 181 Kozakowski Kamil 222 Kozłowski Michał 249, 259 Kozłowski Tomasz 170, 171, 172, 174 Krasnodębski Zdzisław 115, 135 Kraszewski Józef Ignacy 101, 103 Kreczowska Maria 156, 180 Kreczmar Jerzy 31 Krężel Monika 227 Kroeber Alfred Louis 112 Kronenberg Anna 175 Król Marcin 252, 260 Kruczkowski Leon 199 Krukowska Halina 106, 131 Kryściak Anna 171, 172 Krzemieniowa Krystyna 89, 115, 132, Krzemień-Ojak Sław 25 Krzyżanowski Julian 33, 42 Kubica Grażyna (patrz Kubica-Heller Kubica-Heller Grażyna 128, 133, 253, 134 Grażyna) 260 Kubista-Wróbel Magdalena 8, 17 Kuchta Barbara 214, 217 Kuczyński Antoni 75, 88 Kuczyński Stefan Maria 195 Kudela-Świątek Wiktoria 76, 88 Kuderowicz Zbigniew 115, 134 Kukiełko-Rogozińska Kalina 177 Kula Ewa 238, 248 Kulawik Adam 120, 131 Kuligowski Waldemar 83, 88, 112, 127, 128, 133 149, 220 Kull Kalevi 163 Kunce Aleksandra 45, 66, 136, 137, 146, Kurtz Ernest 147 Kurylenka Galina 49, 136, 137, 145, 150, Kuśnierczyk Andrzej 45, 111, 120, 127, 153, 234, 235 135, 242 Kuśniewicz Andrzej 111, 117 Kutrzeba-Pojnarowa Anna 60, 72 Kutyriowa Galina Czubala Galina) (patrz Kutyriowa- Kutyriowa-Czubala Galina 136, 151 Kvale Steinar 67, 72 Kwade Elżbieta 30, 31, 39, 178 Kwaśniak Marcel 213 Kwiatkowski Grzegorz 171 L Lamont Michele 113, 135 Latour Bruno 52, 58, 72, 167, 251, 254, 259, 260 Indeks osobowy 333 Leary Mark 147 Legeżyńska Anna 89, 133 Le Guin Ursula K. 127 Leighton Dorothea 146, 154 Lejman Jacek 175 Lévi-Strauss Claude 33, 58, 83, 112, 113, 158, 159, 160, 161, 181, 249, 257 Lewański Julian 24 Lichaczow Dymitr S. 33 Ligęza Józef 28, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 263 Ligoń Stanisław 186, 190, 204 Linek Bernard 191, 192, 203 Linert Andrzej 195 Linton Ralph 267 Lityński Adam 194 Lord Albert Bates 33 Lovelace Earl 127 Lubasiowa Anna (patrz Lubaś Anna) Lubaś Anna 12, 13, 16, 223 Lubaś Marcin 113, 133 Lubaś Władysław 26, 28 Ludorowska Halina 94, 106, 130, 131, 137, 153 Ludorowski Lech 94, 106, 130, 131 Luft Kamila 176 Lutman Roman 12, 188, 191, 203, 204 Lyszczyna Jacek 120 Ł Łabuz Andrzej 258 Łastowski Krzysztof 175 Ławski Jarosław 106, 131 Łebkowska Anna 101, 122, 126, 133 Łęcki Krzysztof 136, 151, 152 Łotman Jurij 99, 135, 145, 146, 154, 159, 161, 181, 265 Łozowska Katarzyna Renata 144, 154 Łozowski Bartosz 176 Łukasiewicz Krzysztof 54, 57, 72, 73, 235 Łukasiewicz Małgorzata 115, 135 M Maciszewski Jarema 25 MacQueen Bruce Duncan 140, 154 Maj Anna 216 Maj Brygida 201, 202 Majbroda Katarzyna 113 Makles Jacek 85 Makselon Dariusz 185, 203 Malinowski Bronisław 58, 59, 112, 114, 127, 139, 249, 266 Małysa Oksana 137 Mańka Jolanta 234 Marciniak Zbigniew 228 Marcoń Witold 8, 16 Marcus George E. 68, 72, 114, 134 Markiewicz Henryk 39, 114, 121, 122, 133 Markowski Michał Paweł 123, 126, 133 Marsden Paul 166, 167, 181 Martinek Libor 116, 117 Maruszczyk Mariola 192, 203 Maruszewski Tomasz 139, 140, 154 Masiarz Władysław 200, 204 Masłowski Stanisław 175 Mastalski Arkadiusz Sylwester 177 Mathesius Vilém 265 Matysek Magdalena 116 Mauss Marcel 58, 81, 252, 253, 260 May Karol 112 Mayenowa Maria Renata 99, 135, 146, 154, 155, 161, 162, 180, 181 Mayer Józef 8, 16 Mayr Ernst 162 McLuhan Marshall 168 Mead Margaret 58, 146, 154, 164 Mencwel Andrzej 26, 89, 132, 133, 134 Michalik Monika 234 Michalkiewicz Stanisław 195 Miczka Tadeusz 14, 15 Mikos Jarosław 167, 181 Miller Rowland S. 147 Minsky Marvin 168 Mirecki Józef (ps. Montwiłł) 186, 199 Mitera-Dobrowolska Mieczysława 11 Mittelholzer Edgar 127 Mokranowska Miłka (patrz Mokranow- ska Zdzisława) 334 Indeks osobowy Mokranowska Zdzisława 94, 106, 130, 131, 137, 149, 267 Mokrzan Michał 133 Molencki Rafał 14 Morcinek Gustaw 197, 203 Morgan Lewis Henry 58, 157, 249, 266 Moskal Jerzy 186, 203 Mrowiec Magdalena 172, 173, 174 Mrówczyński Tadeusz 183, 202 Mróz Lech 63, 73 Mulkay Michael 251, 259 Musialik-Chmiel Anna 128, 130, 243, 248 Musierowicz Małgorzata 109 Muszyńska Anna 117 N Nahorayska Julia 11 Naipaul Vidiadhar Surajprasad 127 Nałęcz-Gostomski Władysław 186, 202 Nawarecki Aleksander 46, 217 Nawrocki Tomasz 197, 202 Nawrocki Witold 8, 9, 11, 14, 16, 26, 28–29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 49 Nawrot Dariusz 186, 203 Nęcka Agnieszka 116 Niedurny Marcin 192, 202 Niedźwieńska Agnieszka 139, 154 Nisticò Renato 117, 133 Norwid Cyprian Kamil 118, 119, 120 Noszczyk Iga 116 Noszczyk Michał 171, 172, 173, 213 Nowak Andrzej 124, 170, 171 Nowak Iwona 234 Nowak Tadeusz 31 Nowak Tomasz 173, 176 Nowak Zbigniew Jerzy 28, 30, 38 Nowakowska-Kempna Iwona 145, 153 Nowicka Ewa 253, 260 Nycz Ryszard 89, 125, 126, 133 O Ochab Maria 183, 202 Okopień-Sławińska Aleksandra 96, 134 Okupnik Małgorzata 116 Olbrycht Jan 45 Olejniczak Józef 46, 234, 267 Olesik Monika 234 Opacka Anna 267 Opacki Ireneusz 28, 43, 137, 195, 267 Orłowicz Mieczysław 196 Orzechowski Marian 186, 204 Ossowski Jerzy Stefan 116, 120, 131 Ostasz Lech 115, 135 Otto Rudolf 265 P Pacukiewicz Marek 45, 46, 58, 66, 70, 110, 111, 116, 125, 127, 130, 132, 135, 137, 149, 152, 154, 227, 249, 255, 256, 257, 259, 260 Pankowicz Andrzej 56, 73 Panofsky Erwin 156 Paprocka Wanda 60, 72 Paradowska Krystyna 84, 213 Parry Milman 157 Partyka Jacek 146, 153 Paszek Jerzy 45 Paszkowicz Tatiana 151 Pawlak Marek 113 Pawlikowski Andrzej 195 Pawluczuk Włodzimierz 33 Pazdan Maksymilian 14, 194 Paździora Marek 192, 203 Pąchalska Maria 140, 154 Peirce Charles Sanders 163 Pelc Andrzej 162, 181 Perdyła Piotr 173 Pękowska Marzena 238, 248 Pępiak Ewelina 170 Pfotenhauer Helmuth 122 Piasek Wojciech 53, 71 Piatigorski Aleksander 266 Piccinato Giorgio 237, 246, 248 Piechaczek Maria M. 85, 87, 253, 259 Piers Gerhart 146, 154 Pierzchała Jan 199, 204 Pieter Józef 8, 10, 11, 12, 16, 38 Indeks osobowy 335 Pietraszko Stanisław 14, 15, 16, 23, 24, 41, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 71, 73, 141, 142, 154, 223, 224, 241 Pilatowa Janina 190, 204 Piłsudski Józef 186, 199 Pinch Trevor 251, 260 Pinker Steven 124 Piotrowski Robert 168, 181 Pisarek Adam 46, 49, 58, 66, 77, 85, 88, 100, 137, 153, 178, 249 Piwarski Kazimierz 188, 204 Platon 165 Plessner Helmuth 115, 122, 135 Plichta Paweł 56, 73 Plotkin Henry 166 Polakowska Justyna 213, 216 Polański Edward 12, 28 Polański Kazimierz 28, 38 Pomian Krzysztof 158, 181, 252, 260 Popczyk Maria 15 Popiołek Kazimierz 9, 10, 11, 12, 185, 186, 188, 194, 200, 202, 204, 223 Popper Karl 165 Porazińska Janina 105 Posern-Zieliński Aleksander 51, 52, 53, 54, 57, 71, 72, 73 Postman Neil 168, 238, 248 Poyatos Fernando 92, 93, 122, 134 Prokopiuk Jerzy 78, 87, 252, 259 Propp Władimir 157, 158, 181 Pruszkowska Maria 94 Przemsza-Zieliński Jan 201, 204 Przyboś Julian 119, 120 Przybycin Aniela 11 Przybyła-Dumin Agnieszka 213 Ptaszny Mirosława 234 Purchla Jacek 237, 248 Putiłow Borys N. 33 Pytasz Marek 267 Q Quash George 128 Quiroga Diego 251, 260 R Rabinow Paul 58, 68, 73 Radek Stanisław Andrzej 188, 204 Radomski Andrzej 56, 77 Radomski Norbert 167, 180 Radziejowska Katarzyna 106 Radziszewska Julia 195 Radziwiłłówna Anna 106 Ragula Aleksiej 136, 137, 150, 151 Ratajczak Wiesław 123 Ratuszna Alicja 194, 203, 204 Rechowicz Henryk 185, 187, 188, 199, Rembowska-Płuciennik Magdalena 114, 200, 204, 205 116, 124, 126, 134 Renc Józef 189 Renc Nikodem 189 Restivo Sal 251, 259 Rheinberger Hans-Jörg 257, 258, 260 Riedel Wolfgang 122 Rimbaud Arthur 116 Robotycki Czesław 81, 88 Rok Agata 174 Rokicki Jarosław 56, 73 Rolewski Jarosław 115, 135 Rosenbaum Sebastian 193 Rostańska Eugenia 226, 227 Rothenberg Jerome 128 Rozpędek Mariusz 176 Różewicz Tadeusz 116 Rusek Halina 128, 133 Rushdie Salman 111 Rutkowski Marcin 173 Rybicki Paweł 38 Rydz Agnieszka 139, 154 Rygielska Małgorzata 46, 49, 58, 107, 111, 116, 117, 118, 119, 130, 132, 177, 228, 234, 249, 255, 260 S Sacharau Siarhiej 137, 151 Salomon Maciej 12 Samsel Karol 119, 120, 134 Samsonowicz Henryk 231 Sapkowski Andrzej 112 336 Indeks osobowy Saussure Ferdynand de 159, 163 Sawicki Mirosław 229 Scafoglio Domenico 118 Scheler Max 115, 122, 135, 147, 148, 246, 248 Sebeok Thomas Albert 162, 163, 181 Senft Stanisław 10, 16 Serafin Franciszek 187, 204 Shapin Steven 251, 260 Shumaker Wayne 138, 139, 154 Siebel Jacek 186, 204 Siekierski Stanisław 26 Sienkiewicz Henryk 90, 93–99, 101, 106, Sieradzka Anna 106, 131 Sierny Tadeusz 30, 42, 43, 45, 183, 203, 109, 116 234 Sikora Sławomir 36, 48, 58, 73, 112, 134 Simonides Dorota 200, 203, 211 Singer Milton B. 146, 154 Sitek Wojciech 176 Skibiński Stanisław 11, 16 Składkowski Sławoj 186 Skodlarski Janusz 184, 204 Skolik Sebastian 170 Skoneczny Marek 163, 181 Skop Michał 185, 203 Skotnicka-Maj Anna 136, 149 Skreminska Lubov 48 Skrzeszewski Stanisław 194 Skudrzyk Aldona 14 Skwarczyńska Stefania 24, 25, 27, 141 Sławek Tadeusz 14 Sławiński Janusz 138 Słopek Stefan 194 Smolik Aleksandr Iwanowicz 117 Snow Charles Percy 171 Snyder Gary 128 Sobrero Alberto 126, 128, 134 Sokolewicz Zofia 63, 73, 87, 88, 253, 260 Sokrates 165 Solik Ryszard 45, 225, 234 Soriano Marc 33 Sosiński Wojciech 8 Sośniak Mieczysław 194 Sójka Jacek 51, 55, 57, 71, 73 Sperber Dan 166 Stankowska Agata 123 Staub Fryderyk 194, 204 Stavrianakis Anthony 68, 73 Stencel Jerzy 242, 248 Sternak Agnieszka 177 Stępnik Andrzej 174, 178 Stępnik Krzysztof 106, 131 Strathern Marilyn 253, 260 Strniša Gregor 116 Studencki Zbigniew 242, 248 Suchaja Volga A. 137, 150 Suchocka Taisa 137, 150 Suchodolski Bogdan 7, 16 Sulima Roch 26, 89, 107, 132, 135 Swift Jonathan 112 Szacki Jerzy 241, 248, 252, 260 Szajna Józef 31 Szargot Barbara 267 Szargot Maciej 267 Szczepański Marek Stanisław 197, 204 Szczepocka Magdalena 116 Szewczyk Wilhelm 186, 203 Szmeja Maria 193, 204 Szopa Katarzyna 177 Szóstak Andrzej 39, 43, 44, 45, 136, 151, 152 Szramek Emil 188 Sztuka Maria 227 Szubert Mateusz 116, 117, 130, 177, 220 Szutkowski Jan 172, 173 Szwajcer Piotr J. 169, 181 Szybowska Antonina 46, 111, 171, 172, 173, 174, 178, 234, 238, 242, 244 Szyjkowski Tomasz 213 Szyling Grażyna 213 Szymanowski Adam 214, 217 Szymański Sebastian 59, 72 Szymutko Stefan 267 Ś Ścisłowska Zofia 105 Śliwiok Józef 10, 16 Ślósarska Joanna 128, 134, 141 Indeks osobowy 337 V Vernadsky Vladimir 165 Voigt Vilmos 33 Vonnegut Kurt 127, 128 W Walas Teresa 126, 133, 225 Walczak Jan 200, 204 Walińska Hanna 38 Waliński Michał 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 49, 155, 157, 181 Wanatowicz Maria Wanda 8, 17, 184, 188, 204 Watson James 159, 162 Wawrzkiewicz Agnieszka 137, 152 Wayda Fryderyka 155, 180 Wąchocka Ewa 15, 221 Wąsowicz Paweł 171 Weinsberg Adam 159, 181 Wesołek Beata 84, 136, 146, 147 Węgrzecki Adam 115, 135 Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 65, 73, 136, 137, 149, 150, 164, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 212, 213, 216, 220, 239 White Hayden 36, 49 White Patricia 113, 135 Wieczorkowska Emilia 49, 174, 178, 213, Śmiełowska Maria 200, 201, 204 Świątkiewicz Wojciech 39, 198, 204 Świtalska Marzena 147 T Tambor Agnieszka 222 Tambor Jolanta 218, 220, 221, 267 Tanalska-Dulęba Anna 78, 87, 238, 248, 251, 260 Tangney June Price 146, 153, 154 Tarkowska Elżbieta 240, 248 Tatarkiewicz Władysław 38 Tedlock Dennis 128 Teilhard de Chardin Pierre 165 Telicki Marcin 89 Terlecka Małgorzata 59, 72 Termińska Kamilla 46, 111, 117, 136, 151, 234 Termińska-Korzon Kamilla (patrz Ter- mińska Kamilla) Thompson Stith 37, 179 Thoms William 1 55, 156, 157, 181 Tobiasz Zbigniew 38 Toffler Alvin 168 Tokarz Bożena 116 Tokarz Emil 46 Topol Andrzej 192, 203, 205 Topol Olga 84, 109 Topolski Jerzy 99, 135 Topp Izolda 235 Tracz Bogusław 193, 203 Trzynadlowski Jan 138, 154 Turnbull Collin Macmillan 164 Turski Piotr 167, 180 Tuwim Julian 117 Twardoch Ewelina 177 Tylor Edward Burnett 157, 266 Tymieniecka-Suchanek Justyna 176, 178 U Udalska Eleonora 27, 39 Ugrešić Dubravka 115 Uspienski Borys 99, 135, 159, 161, 181 Uszczyńska Joanna 43 Utley Francis Lee 33 216 Wilczek Piotr 267 Wilczek Stanisław 10, 17 Wilczyński Marek 36, 49 Wilk Eugeniusz 14 Wilk Grażyna 34, 96, 97, 137, 261, 267 Wilson Edward Osborne 163, 166, 167, Witek Halina (patrz Witek-Tylczyńska 181 Halina) Witek-Tylczyńska Halina 116, 130, 213 Witkacy (właśc. Stanisław Ignacy Witkie- wicz) 116 Witort Jan Michał 107 Włodyka Beata 84, 136, 146, 149 Wojtasik Waldemar 186, 204 338 Indeks osobowy Wojtyga-Zagórska Wiesława 158, 181 Wolff André Michel 162 Wolska Dorota 56, 57, 73 Wołodźko Marek 68, 72 Woolgar Steve 251, 260 Woźniczka Zygmunt 13, 46, 49, 84, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 200, 204, 205, 242, 248 Wódz Jacek 200, 203 Wódz Kazimiera 200, 204 Wójcik Jolanta 267 Wójcik Włodzimierz 28, 45, 218, 267 Wójtowski Michał 118, 119, 134 Wright Robert 166, 168 Wróblewski Piotr 136, 151, 152 Wrzesiński Wojciech 75, 76, 88 Wyka Kazimierz 43 Y Yazykova Elena Elena) (patrz Jagt-Yazykova Z Zabielski Stanisław 67, 72 Zabierowski Stanisław 11, 38 Zabierowski Stefan 14, 29, 44 Zaczkowska Jolanta 109 Zadrożyńska Anna 137 Zajączkowski Andrzej 160, 181 Zajdel Jakub 234 Zakrzewski Bogdan 26 Załuska Andrzej 115 Zamkow Lidia 31 Zapolska Gabriela 199 Zaremba Jan Kazimierz 11, 26, 38 Zarembina Wanda 10, 11 Zaręba Alfred 38 Zawadzki Aleksander 9 Zawojski Piotr 176 Zeidler-Janiszewska Anna 56, 72, 73 Zeler Bogdan 14 Zieliński Henryk 8, 16 Ziemba Stanisław 199, 203 Zimbardo Philip George 147 Ziółkowski Wojciech170, 172 Zitzman Jerzy 31 Žižek Slavoj 56 Zuziak Zbigniew K. 237, 248 Zwierzchowski Eugeniusz 13, 223 Zwierzyński Leszek 15, 43 Ż Żabski Tadeusz 217 Żeromski Stefan 186, 199 Żlabowa Janina 38 Żogała Barbara 84 Żółkiewski Stefan 25 Żrałko Dorota 137, 153 Żurawska Ewa 194, 203, 204 Żywirska Maria 61 Исследование культуры: люди, проекты, направления Р е з ю м е В монографии представлена как хроника Кафедры теории и истории культу- ры, так и ее изменяющаяся и кристаллизирующаяся на протяжении многих лет структура. Авторы отдельных статей старались представить деятельность кафедры в широком культурно-историческом, а также научном контексте, учитывая состоя- ние польской культурологии и ее специфику в рамках филологического факультета Силезского универститета. Книга состоит из двух частей. Первая из них посвящена исследовательским проектам, осуществляемым кафедрой, а также ее научному профилированию. Здесь находится историческая зарисовка, показывающая процесс формирования этого коллектива, а также цикл статей, посвященных избранным направлениям его работы: полевым антропологическим исследованиям, научному проекту по про- блематике поляков, живущих в Казахстане, концепции культурной антропологии литературы, публикациям на тему стыда в культуре, меметическим и социобио- логическим аспектам исследований в области культуры, а также модели истории культуры, предлагаемую кафедрой. Вторая часть посвящена главным образом дидактическим проектам (включая историю научных кружков, действующих на кафедре), а кроме того, сотрудни- честву кафедры с многочисленными учреждениями культуры. Читатель найдет здесь размышления на тему обучения польской культуре, подготовки учителей по специальности знания о культуре, а также в области изучения культурного на- следия на бакалавриате. Отдельным вопросом является характеристика созданного недавно сотрудниками кафедры журнала „Лаборатория культуры”. В последней статье монографии рассматриваются личностные позиции научной культуры. В приложении к монографии находятся: список выпускников, а также дополнение, представляющее важные для катовицкой культурологии исторические документы. В работе показан культурологический подход к проблематике, связанной с польской наукой о культуре. Создатели тома придерживаются мнения, что для понимания специфики какого-либо института, его деятельность следует рассматри- 340 Резюме вать в контексте других организационных форм и с точки зрения как можно более длительного периода. Именно поэтому необходимо вписать хронику, достижения и современное состояние Кафедры теории и истории культуры в контекст местной специфики гуманитарных наук. Кроме того, ее следует воспринимать в контексте развития наук о культуре в Польше, а в особенности ее погружения в структуры польской системы высшего образования в организационном, исследовательском и дидактическом измерении. Такая характеристика настоящего времени сквозь призму прошлого позволяет также узнавать и проектировать будущее. The study of culture: people, projects, achievements S u m m a r y The present monograph presents both the history of the Department of Theory and History of Culture, as well as its changing and developing over the years structure. The authors of individual articles have made an attempt at portraying the history of the Department in a broad, historic-cultural, as well as scientific context, taking into account the state of Polish cultural studies and its specificity as a part of the Faculty of Philology of the University of Silesia. The book has been divided into two parts. The first one is devoted to research projects that have so far been carried out by the Department and to the academic profile of the unit. Here one can find a historical overview presenting the process of shaping the community as well as the series of articles devoted to its selected achievements: anthropological field research, model research project devoted to Polish diaspora of Ka- zakhstan, the concept of cultural anthropology of literature, publications on the issue of shame in culture, memetic and socio-biological aspects of research into culture, as well as the model of the history of culture proposed by the Department. The second part has been devoted mainly to didactic projects (including the his- tory of student research groups at the Department), as well as to the cooperation of the Department with numerous cultural institutions. The reader will find here reflections on the problem of teaching Polish culture, educating teachers on culture studies, as well as educating students in the field of cultural heritage at undergraduate studies. A separate issue is the characteristics of the journal entitled “Laboratorium Kultury” [A Laboratory of Culture] that has relatively recently been set up by the academics of the Department. The last article in the monograph has been devoted to personality basis of scientific culture. The following have been attached to the present monograph: a list of graduates, as well as an appendix presenting important historical documents for Katowice cultural studies. The present book offers a cultural study conceptualization of the problems related to Polish research. The authors of the monograph assume that in order to understand the specificity of any institution, it is necessary to consider its activity in the context of 342 Summary other organizational forms and in the perspective of the longest possible period. There- fore, it is vital to embed the history, achievements, and the contemporary times of The Department of the Theory and History of Culture in the context of local conditioning of the humanities, but also, aspectually, to perceive it in the context of the development of culture studies in Poland, and principally to embed it in the structures of Polish academic system in its organizational, research, and didactic scope. This kind of characteristics of the present through the lens of the past allows to recognize and engineer the future. Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki i stron tytułowych: Marek J. Piwko Redakcja techniczna: Andrzej Pleśniar Korekta: Katarzyna Kondracka Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-867-5 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-870-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 21,5. Ark. wyd. 27,0. Papier offset. kl. III, 90 g   Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Praca zbiorowa Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje należy do najciekawszych i najbardziej pouczających książek, jakie mi się ostatnio zdarzyło przeczytać. Nie jest typową księgą jubileuszową, choć okazja, która dała asumpt do jej stworzenia, może to sugerować. Ulokowanie rozważań w szerszych teoretycznych i metodologicznych kontekstach uważam za szczegól- nie cenną właściwość tego tomu. Pozwala on bowiem nie tylko na zapoznanie się z dziejami katowic- kiego ośrodka kulturoznawczego, ale też pobudza refleksję nad dzsiej- szą kondycją naszej dyscypliny, która – mimo kilku dziesiątków lat od jej powstania – ciągle szuka odpo- wiedzi na pytanie o swą tożsamość. Stefan Bednarek (fragment recenzji) Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-870-5 1975 powołanie Zakładu Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej w Instytucie Filologii Polskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślą- skiego 1977 włączenie Zakładu Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej w strukturę Instytutu Literatury i Kultury Pol- skiej, powstałego w wyniku podzia- łu Instytutu Filologii Polskiej 1983 zmiana nazwy na: Zakład Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim 1991 podział Zakładu Wiedzy o Kulturze i Życiu Literackim na: Zakład Teorii i Historii Kultury oraz Zakład Kul- tury Literackiej; włączenie obu jed- nostek w strukturę nowo powstałego Instytutu Nauk o Kulturze, który od 2012 roku nosi nazwę Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscypli- narnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: