Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 006552 18458063 na godz. na dobę w sumie
Bądź pewny siebie - książka
Bądź pewny siebie - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-610-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie chowaj głowy w piasek,
w każdej pracy i na każdym szczeblu bądź pewny siebie.

Pewność siebie od niepamiętnych czasów jest warunkiem sukcesu. W obecnym, pełnym stresu, środowisku pracy umiejętność pokonywania trudności i kryzysów oraz zdecydowanie i entuzjazm są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Problemy, którym na co dzień stawiamy czoła w pracy, często podcinają nam skrzydła. To ogranicza nasze możliwości i niekorzystnie wpływa na osiągane wyniki. Ten zwięzły przewodnik przedstawia metody i techniki, które pomogą Ci oprzeć się naciskom i zachować pewność siebie.

Dowiedz się, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp 7 1. Dokąd zmierzasz? 11 Potrzeby i priorytety...................................................i..................... 11 Osiągnięcia ...................................................i....................................13 Cele ...................................................i.................................................14 2. Jak się otrząsnąć? 21 10 sposobów na otrząśnięcie się po porażce................................ 23 Jak poradzić sobie z rozczarowaniem? ........................................... 27 Jak poradzić sobie z błędami? ...................................................i.... 27 3. Przezwyciężanie obaw i zmartwień 31 Obawy ...................................................i............................................31 Radzenie sobie z lękami...................................................i...............33 Zamartwianie się...................................................i.......................... 37 Radzenie sobie ze zmartwieniami ................................................ 37 4. Radzenie sobie z trudnymi ludźmi 45 Ludzie, którzy są zawsze trudni ...................................................i. 45 Ludzie, którzy stają się trudni...................................................i.... 46 Co robić? ...................................................i....................................... 47 Konfrontacja z trudnym zachowaniem ......................................... 49 Wpływanie na zmianę zachowania ...............................................53 5. Tworzenie zdrowych relacji 55 Zaufanie ...................................................i........................................ 56 Elastyczność ...................................................i..................................61 4 B Ą D Ź P E W N Y S I E B I E Rozumienie różnic...................................................i.......................61 Słuchanie...................................................i....................................... 62 Pielęgnowanie relacji ...................................................i....................63 6. Krytyka i informacje zwrotne 65 Asertywne przyjmowanie krytyki................................................. 67 Odpowiedź ...................................................i................................... 69 Informacje zwrotne ...................................................i..................... 70 Przekazywanie informacji zwrotnych.......................................... 70 Prośba o informacje zwrotne ...................................................i..... 73 Przyjmowanie pochwał i wyrazów uznania ................................ 74 7. Mobbing 77 Konfrontacja z ciemięzcą ...................................................i........... 79 Poszukaj wsparcia ...................................................i........................ 80 8. Sytuacje kryzysowe 83 Jak nie reagować?...................................................i.......................... 84 Zmniejsz prawdopodobieństwo kryzysu .................................... 85 Staw czoła panice ...................................................i......................... 86 Znajdź sedno problemu...................................................i.............. 87 Przeanalizuj dostępne warianty i wybierz strategię.................... 87 Komunikacja...................................................i................................ 88 9. Kultura organizacji 89 Identyfikacja kluczowych osób ...................................................i. 90 Wpływy...................................................i...........................................91 Przekonywanie ...................................................i............................. 93 Lobbing ...................................................i......................................... 96 Sieci...................................................i................................................ 96 Praca w złej atmosferze...................................................i.............. 100 10. Stres 103 Zauważanie sygnałów...................................................i................ 104 Postrzeganie stresu...................................................i......................106 Stres pochodzący z wewnątrz...................................................i... 107 Brak czasu ...................................................i................................... 109 Strategie walki ze stresem...................................................i...........110 S P I S T R E Ś C I 5 11. Radzenie sobie z nadmiarem pracy 117 Zrównoważone życie...................................................i..................118 Zdecyduj, co jest ważne...................................................i..............119 Planuj zajęcia ...................................................i.............................. 120 Kontroluj przepływ informacji .................................................. 124 Nie daj sobie przeszkodzić ...................................................i........125 Ależ tu bałagan!...................................................i.......................... 128 Podaj dalej!...................................................i...................................130 Naucz się odmawiać ...................................................i................... 131 12. Wyglądaj na pewnego siebie 135 Postura...................................................i..........................................135 Głos...................................................i...............................................137 Mowa ciała...................................................i...................................139 Ubiór i wizerunek...................................................i.......................141 Bycie sobą...................................................i.................................... 142 Posłowie 143 Dokąd zmierzasz? Osoby pewne siebie zwykle znają kierunek, w którym zmierzają. Wiedzą, co jest dla nich ważne i co próbują osiągnąć. Rozumieją, jakie umiejętności mogą okazać się przydatne i jakie przeszkody będą musiały pokonać na drodze do celu. Przydaje się im rów- nież zdrowa duma z dotychczasowych osiągnięć. Nawet jeśli do tej pory o tym wszystkim pamiętaliśmy, w codziennym zgiełku łatwo będzie stracić z oczu cel i zaplątać się w założeniach, które mają niewiele wspólnego z naszymi najważniejszymi aspiracjami. W tym rozdziale powiemy sobie zatem, jak odszukać owo poczu- cie kierunku, które stanowi warunek konieczny powodzenia. Potrzeby i priorytety Dlaczego praca jest dla Ciebie ważna? Niektórzy gotowi są tole- rować bardzo przykre warunki, o ile tylko otrzymają wystarczają- ce wynagrodzenie. Dla innych istotniejsze są twórcze wyzwania, czynniki społeczne, uznanie wspólnoty lub wpływy. Świadomość tego, co Cię motywuje, jest wartościowym elementem przyczynia- jącym się do wzrostu pewności siebie. Może ułatwić podejmowa- nie właściwych decyzji w kluczowych momentach kariery, a także stanowić wsparcie w dążeniu do osiągnięcia tych celów, które za- pewnią Ci największą satysfakcję. Możesz jednak do tego stopnia pogrążyć się w bieżących obowiązkach, że zapomnisz, iż od czasu do czasu trzeba się zatrzymać i zastanowić, co właściwie sprawia, że chcesz pracować. Wykonując poniższe ćwiczenie, w prosty spo- sób ustalisz swoje priorytety. 1 2 B Ą D Ź P E W N Y S I E B I E Wybierz z zamieszczonej poniżej listy 10 pozycji, które są dla Ciebie najważniejsze w pracy. Nie myśl wyłącznie o tych, które dotyczą stanowiska, na którym pracujesz obecnie — wskaż cechy „wymarzonej” pracy. uczciwość uczenie się kreatywność status przyjaźń lojalność osiągnięcia praca zespołowa bezpieczeństwo harmonia szacunek prawość zabawa zdrowie ciekawość struktura zaangażowanie doskonałość akceptacja wolność pieniądze wpływ uznanie wyzwania emocje wygoda ryzyko konkurencja przewidywalność witalność uczestnictwo odpowiedzialność Powyższa lista jest tylko zachętą do przemyśleń: w tych słowach nie ma nic magicznego. Jeżeli wymyślisz inne, bardziej odpo- wiednie czynniki, uwzględnij je wśród dziesięciu wybranych. De- cyzje podejmuj jednak po namyśle — i bądź wobec siebie uczciwy. Odpowiedz na pytania: ♦ Czy między wybranymi priorytetami a codziennością mojej pracy zawodowej występują jakieś rozbieżności? ♦ Jeżeli tak, to jak mogę spróbować zmienić moją pracę lub sposób jej wykonywania, tak by zawodowa rzeczywistość bardziej odpowiadała priorytetom? D O K Ą D Z M I E R Z A S Z ? 1 3 Teraz uporządkuj wybrane 10 czynników w zależności od ważno- ści (1 = najistotniejszy, 10 = najmniej istotny). Niewiele osób ide- alnie odpowiada ustalanym przez badaczy kategoriom, dlatego w tym ćwiczeniu nie ma punktacji ani przedziałów punktowych — ułożona lista powinna jednak dać Ci pewne pojęcie o najważ- niejszych potrzebach i priorytetach. Jeżeli na przykład umieściłeś wysoko takie pojęcia, jak „przyjaźń”, „harmonia”, „zabawa” czy „praca zespołowa”, być może odczuwasz potrzebę przynależno- ści — praca w izolacji czy na stanowiskach kierowniczych, na których czasami trzeba podejmować niepopularne decyzje, może sprawiać Ci szczególny dyskomfort. Jeżeli wysokie pozycje zaj- mują uczciwość i prawość, przykre okażą się wszystkie role wy- magające rozmijania się z prawdą. Przyjrzyj się swojej liście i za- stanów się, co o Tobie mówi. Osiągnięcia Osiągnięcia stanowią solidny fundament pozwalający budować poczucie pewności siebie. Zapewniają oparcie, gdy zaczyna ogar- niać nas zwątpienie, a jeżeli nie wykorzystamy ich jako usprawie- dliwienia dla bierności, posłużą jako podstawa przyszłych dokonań. Warto zatem poświęcić nieco czasu na przeanalizowanie sukcesów — ułatwisz sobie zadanie, sporządzając ich listę. Patrząc na takie zestawienie osiągnięć, dowiesz się znacznie więcej, niż gdybyś tyl- ko myślał o nich: stanie się ono punktem odniesienia, będziesz mógł do niego powracać i je aktualizować. Jeżeli masz zwyczaj umniejszania swoich zasług lub nie zbywa Ci na pewności siebie, prawdopodobnie uznasz, że zadanie to nie należy do najłatwiej- szych. Z początku lista wydaje się dość krótka: wiele osób ma trud- ności ze znalezieniem więcej niż kilku osiągnięć, a nawet te, które uda im się sobie przypomnieć, uważają za dość żałosne. Po części wynika to z naturalnej niechęci do przechwalania się — chodzi jednak również o sposób, w jaki definiujemy osiągnięcia. Zazwy- czaj wymieniamy tylko te, które zostały formalnie potwierdzone — zdobyte kwalifikacje, otrzymane awanse czy nagrody. Jednakże o osiągnięciach, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu pewności siebie, może nie wiedzieć nikt oprócz nas samych. 1 4 B Ą D Ź P E W N Y S I E B I E Osiągasz wiele: ♦ za każdym razem, gdy pokonujesz lęk; ♦ za każdym razem, gdy decydujesz się rozwiązać problem; ♦ za każdym razem, gdy radzisz sobie z trudną sytuacją; ♦ za każdym razem, gdy otrząsasz się po rozczarowaniu. Często niepotrzebnie traktujemy takie sytuacje jako porażki, po- nieważ wiążą się one z poczuciem dyskomfortu — dlatego zwykle zapamiętujemy tylko ich ujemne strony: niepokój, lęk czy roz- czarowanie. Dołóż zatem starań, by przypomnieć sobie prawdzi- we osiągnięcia, zarówno duże, jak i mniej znaczące. I nie kieruj się fałszywą skromnością, zapisując je — nikt nie zagląda Ci przez ra- mię! Gdy przyzwyczaisz się nieco do spisywania własnych osiągnięć, będziesz uważać tę czynność za łatwiejszą i bardziej naturalną. Nie skupiaj się wyłącznie na dokonaniach zawodowych. Jeśli tylko trochę się zastanowisz, zauważysz, że sukcesy w jednej dzie- dzinie życia pozwalają zyskiwać pewność siebie również w innych obszarach. Niezależnie zatem od tego, co udało Ci się osiągnąć — mogłeś np. pokonać lęk wysokości, wchodząc na ścianę wspi- naczkową, czy rozwiązać trudny problem rodzinny — zapisz to. Jeżeli te sukcesy mają dla Ciebie znaczenie, mogą posłużyć jako punkty odniesienia. Poniższa lista może ułatwić Ci przypomnienie sobie, co osią- gnąłeś w różnych dziedzinach życia: ♦ dom i rodzina; ♦ edukacja; ♦ praca; ♦ czas wolny i rozwój osobisty; ♦ zaangażowanie i udział w życiu wspólnot. Cele Być może masz już kilka celów dotyczących kariery zawodowej, jednak w jakim stopniu określiłeś je samodzielnie? Czy odzwier- ciedlają one pełen zakres Twoich aspiracji? Możliwe, że wszystko, czym się obecnie kierujesz, to wąsko sformułowane zamierzenia dotyczące wzrostu efektywności. Nie ma w nich nic złego, jednak nie obejmują one całej gamy wyników i doświadczeń sprawiających, D O K Ą D Z M I E R Z A S Z ? 1 5 że praca nabiera znaczenia i daje satysfakcję. Warto określić oso- biste i zawodowe cele rozwojowe odpowiadające aspektom, które już zidentyfikowałeś jako istotne elementy kariery. Zanim przejdziesz dalej, odpowiedz na pytanie: jakie cele chcę sobie wytyczyć? Po prostu zanotuj, co chciałbyś osiągnąć w ciągu następnych kilku lat. Na tym etapie nie musisz zagłębiać się w szcze- gółach. W pozostałej części rozdziału zastanowimy się, jak dopre- cyzować te ogólne cele i poczynić przygotowania do ich osiągnięcia. Ważną rolę w procesie rozwijania i utrzymywania pewności siebie mogą odegrać cele osobiste. To są Twoje cele — to Ty masz nad nimi kontrolę. Zapewniają Ci indywidualną strukturę prio- rytetów i kierunek rozwoju. Są to jednak narzędzia, które musisz dopasować do wykonywanej pracy. Jeżeli mają Ci dobrze służyć, powinieneś pamiętać o pięciu wymaganiach: klarowności, reali- zmie, rozsądku, aktywności oraz metodach. Chciałbyś je lepiej za- pamiętać? Oto Kr(r)am: ♦ Klarowność Musisz wiedzieć: ♦ co właściwie chcesz osiągnąć; ♦ do kiedy chciałbyś to osiągnąć; ♦ jak poznasz, że już to osiągnąłeś. Nie musisz przesadzać, dążąc do absolutnej precyzji, ale upewnij się, że wymienione cele są wystarczająco szczegółowe — tak byś mógł zidentyfikować działania umożliwiające ich osiągnięcie, a także określić konkretne miary i terminy realizacji. ♦ Realizm Typowym błędem jest ustalanie zbyt ambitnych celów. To dobrze, że masz wizję, którą chcesz urzeczywistnić, jednak bliskie cele powinny dotyczyć sytuacji nieznacznie różniących się od tego, czego już dokonałeś. Musisz dołożyć starań, by je osiągnąć, jednak nie możesz obciążyć się ambicjami, których nie uda się zrealizować w wyznaczonym okresie. Pamiętaj — jeżeli nie osiągniesz celu, możesz utracić pewność siebie. Oczywiście podobnym błędem jest ustalanie celów zbyt łatwych. Jeżeli zmierzając do nich, nie będziesz musiał się specjalnie wysilać, okaże się, że wytyczanie ich było bezcelowe. 1 6 B Ą D Ź P E W N Y S I E B I E ♦ Rozsądek Nie ustalaj zbyt wielu celów naraz. Nie dasz rady poświęcić im wystarczająco wiele uwagi, a w rezultacie nie uda Ci się tak samo, jak wtedy, gdy wyznaczysz cele zbyt ambitne. ♦ Aktywność Formułuj cele, używając pojęć pozytywnych, związanych z aktywnością. Spróbuj wyrazić je jako to, co zrobisz, a nie to, co Ci się przytrafi. Zamiast więc postanawiać, że w ciągu roku dostaniesz awans, spróbuj powiedzieć: „pokażę, że umiem wystarczająco wiele, by pracować na wyższym stanowisku”. Pamiętaj: to kwestia przejęcia kontroli. To, czy dostaniesz awans, może zależeć od bardzo wielu czynników — czyjejś rezygnacji, stwarzającego nowe szanse lub zamykającego drogi rozwoju planu restrukturyzacji albo preferencji pracodawcy, który wybierze innego kandydata. Nie masz wpływu na żadne z tych zdarzeń, trzymaj się zatem tego, co możesz kontrolować. ♦ Metody Gdy ustalasz cele, musisz pamiętać o metodach, które zastosujesz, by je osiągnąć. Może to oznaczać, że będziesz musiał zdobyć nowe umiejętności czy zacząć się inaczej zachowywać. W niektórych przypadkach celem może być właśnie zdobycie nowych umiejętności, a wypracowanie właściwych postaw może okazać się środkiem prowadzącym do innych dokonań. Nie zapomnij również rozbić celów na mniejsze jednostki, tak byś zmierzając do nich, mógł zauważać postępy. Przeprowadzimy teraz nieco bardziej szczegółową analizę proce- su wytyczania i osiągania celów. Rozwijanie umiejętności By ułatwić Ci pracę, zamieściłem poniżej listę niektórych umiejęt- ności przydatnych w realizacji zamierzeń zawodowych — niekiedy one same mogą stanowić cele. Wybierz z znajdującego sie na na- stępnej stronie zestawienia te cechy, nad którymi być może będziesz musiał popracować, lub dodaj inne, które przyjdą Ci do głowy, gdy będziesz wykonywać ćwiczenie. D O K Ą D Z M I E R Z A S Z ? 1 7 asertywność∗ podejmowanie decyzji tworzenie dobrych relacji∗ przekazywanie informacji zwrotnych∗ przetwarzanie informacji∗ radzenie sobie z nieporozumieniami∗ umiejętność motywowania umiejętność prezentacji zarządzanie projektami ustalanie priorytetów∗ podejmowanie ryzyka zarządzanie czasem∗ umiejętność komunikacji delegowanie uprawnień∗ emanowanie entuzjazmem wpływanie na innych∗ słuchanie∗ prowadzenie zebrań negocjowanie rozwiązywanie problemów pytanie i przeprowadzanie wywiadów myślenie strategiczne budowanie zespołu zdobywanie wiedzy technicznej Pamiętaj, że umiejętności zaznaczone gwiazdką zostały w pewnym zakresie omówione w niniejszej książce — na pewnym etapie bę- dziesz jednak musiał się zastanowić, jak rozwinąć pozostałe. Mo- że warto wziąć udział w programie szkoleń, a może do osiągnię- cia pożądanych rezultatów wystarczy nieco refleksji i ćwiczeń? Cechy osobiste Będziesz potrzebować nie tylko nowych umiejętności: realizując niektóre zamierzenia, będziesz musiał poświęcić nieco uwagi pewnym cechom osobistym, takim jak na przykład cierpliwość, de- terminacja, upór, elastyczność, odwaga, współczucie czy obiek- tywność. Zastanów się przez chwilę, jak można zidentyfikować przymioty, nad którymi będziesz musiał popracować, jeżeli chcesz osiągnąć wytyczone cele. Perspektywa zmiany głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń może wydawać się nieciekawa — nie martw się jednak: dasz radę, jeśli tylko zabierzesz się do tego we właściwy sposób. Załóżmy, że doszedłeś do wniosku, iż musisz popracować nad determinacją. Ogólne postanowienie „będę bardziej zdeterminowany” jest zbyt mgliste, by mogło Cię w istotny sposób przybliżyć do sukcesu. Spróbuj je zatem zawęzić: określ pewną liczbę przypadków, w których możesz stracić z oczu wyznaczony cel — należą do nich na przykład sytuacje konfliktowe. Następnie zdecyduj, że przez tydzień będziesz wykazywać więcej determinacji w tego rodzaju okolicznościach. Nagradzaj się za wszelkie postępy na drodze do osiągnięcia tej nie- wielkiej zmiany zachowania i przedłuż okres próby do miesiąca. 1 8 B Ą D Ź P E W N Y S I E B I E Nadal wynagradzaj się za nieugiętość. Potem spróbuj znaleźć inne sytuacje, w których pożądana jest zwiększona determinacja, i popracuj nad nimi w ten sam sposób, o ile to możliwe, wykorzy- stując sukcesy tak, by motywowały Cię do dalszych starań i uła- twiały Ci uwierzenie, że jesteś w stanie dokonać zmian. Takie stop- niowe podejście do zmiany zachowania zapewni Ci punkt oparcia — jeśli będziesz wytrwały, uda Ci się dojść do celu. Pokonywanie przeszkód Na drodze do celu prawdopodobnie będziesz musiał sobie pora- dzić z przeszkodami. Ich źródłem może okazać się zachowanie in- nych: upokarzanie, przesadny krytycyzm czy wtrącanie się. Mogą dać Ci się we znaki również pewne ujemne cechy wykonywanego zawodu czy organizacji, dla której pracujesz — na przykład przecią- żenie obowiązkami, stres lub chaos. Tymi typowymi przeszkodami, mającymi szczególny wpływ na pewność siebie, zajmiemy się w ko- lejnych rozdziałach. Nie można przewidzieć wszystkich utrud- nień, jakim przychodzi nam stawiać czoła, jednak na etapie usta- lania celów warto wiedzieć o istnieniu tych bardziej oczywistych — dzięki temu można przygotować strategie ich przezwyciężania. Ćwiczenie Po przeanalizowaniu niektórych kwestii, o których musisz pamiętać, ustalając cele, powróć do wstępnej listy, którą wcześniej przygotowałeś. Odpowiedz na pytania: ♦ Czy nadal uważam, że właśnie tym celom powinienem przyznać najwyższy priorytet? ♦ Czy wyznaczone cele odpowiadają preferencjom, które określiłem na początku tego rozdziału? ♦ Czy wiem dokładnie, co chcę osiągnąć? Czy wyznaczyłem termin? ♦ Czy sformułowałem cele tak, bym wiedział, kiedy je osiągnę? ♦ Czy wytyczone cele są wystarczająco ambitne, a zarazem realistyczne? ♦ Czy zidentyfikowałem umiejętności i cechy niezbędne do przezwyciężenia ewentualnych przeszkód? ♦ Czy wszystkie zamierzenia da się zrealizować przed upływem wyznaczonego terminu?        D O K Ą D Z M I E R Z A S Z ? 1 9 Cele etapowe i „kamienie milowe” W porządku — ustaliłeś, powiedzmy, kilka celów, które chcesz osią- gnąć w ciągu następnych dwóch lat. Co teraz zrobisz? Pozostawienie ich „w spokoju” i powracanie do nich od czasu do czasu rzadko okazuje się efektywną taktyką. Cel, do którego masz dotrzeć za dwa lata, jest po prostu zbyt odległy, zbyt daleki i bezkształtny, byś mógł na bieżąco śledzić swoje postępy. Rozbij go zatem na rozsądne etapy, z których każdy będzie stanowić krok przybliżający Cię do ostatecznego rezultatu. Przyjmij, że koniec każdego z eta- pów będzie stanowić „kamień milowy” pozwalający mierzyć po- stępy: nagradzaj się za dojście do nich. Być może spodoba Ci się po- równanie głównego celu do szczytu góry — mimo że nigdy nie tracisz go z oczu, chciałbyś również widzieć postępy i czuć, że do- kądś zmierzasz. Pamiętaj: również w drodze na szczyt wysokiej góry musisz czasami sprawdzać różne szlaki — przygotuj się na- wet na to, że niekiedy będziesz musiał zbaczać ze ścieżki, a nawet schodzić w dół, gdy na drodze pojawią się przeszkody.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bądź pewny siebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: