Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 006720 18479725 na godz. na dobę w sumie
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym - książka
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2623-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Otwórz się na nowe możliwości zawodowe

Twoja praca Cię rozczarowuje? Jesteś przekonany, że masz talent, potencjał i możesz osiągnąć dużo więcej, a przy tym zarabiać znacznie sensowniejsze pieniądze? W takim razie zostań marketerem sieciowym! Nie akwizytorem wałęsającym się od drzwi do drzwi, tylko profesjonalistą budującym własną sieć sprzedaży i zarabiającym na tej sieci.

Konsumenci coraz skuteczniej uodparniają się na reklamę telewizyjną, przestają zauważać billboardy i z irytacją wyłączają wyskakujące reklamy internetowe. Współcześni specjaliści ds. marketingu muszą się nieźle nagimnastykować, by wymyślić taki przekaz, który dotrze do ich grupy docelowej. A tymczasem w rzeczywistym świecie najlepiej sprawdza się to, co na portalach społecznościowych — bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na marketing sieciowy, ponieważ doskonale wpasowuje się on w obecną sytuację rynkową. Marketing szeptany działa sprawniej niż jakakolwiek inna forma promocji. Jeszcze się zastanawiasz? Nie trać czasu, tylko zostań marketerem sieciowym, zarządzaj samodzielnie swoim czasem i zarabiaj.

Zysk czystszy już nie będzie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Go Pro - 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-283-2623-1 ©2013 Eric Worre, Network Marketing Pro™. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed, mechanical or electronic form (including recording or photocopying) without written permission. Polish edition copyright © 2014, 2016 by Helion SA. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/bapr7t Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie 1. Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 2. Je(cid:258)li chcesz si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) marketingiem sieciowym, zajmij si(cid:218) nim profesjonalnie Pozerzy Amatorzy 3. Jak w ka(cid:285)dym zawodzie, musisz zdoby(cid:202) pewne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci 4. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 1. Znajdowanie prospektów 5. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 2. Obja(cid:258)nianie prospektom produktu lub okazji Zasada pierwsza Zasada druga Zasada trzecia Zasada czwarta Krok pierwszy: (cid:258)piesz si(cid:218) Krok drugi: powiedz komplement Krok trzeci: przeka(cid:285) zaproszenie Krok czwarty: „czy gdybym?” Krok pi(cid:200)ty: potwierdzenie pierwsze — deklaracja terminu 11 15 29 29 29 35 39 45 50 50 51 51 52 53 54 57 59 Kup książkęPoleć książkę 8 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym Krok szósty: potwierdzenie drugie — potwierdzenie terminu Krok siódmy: potwierdzenie trzecie — umówienie si(cid:218) na kolejn(cid:200) rozmow(cid:218) Krok ósmy: zako(cid:241)cz rozmow(cid:218) 6. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 3. Prezentowanie prospektom produktu lub okazji 7. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 4. Podtrzymywanie kontaktu z prospektami Zasada pierwsza: kontynuacj(cid:200) jest zrobienie tego, co zapowiedzia(cid:239)e(cid:258) Zasada druga: ekspozycje s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) tylko do tego, (cid:285)eby za(cid:239)atwi(cid:202) kolejne ekspozycje Zasada trzecia: rekrutacja wymaga (cid:258)rednio od czterech do sze(cid:258)ciu ekspozycji Zasada czwarta: skondensuj ekspozycje dla uzyskania lepszych rezultatów Pytania i w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci Kiedy prospekci nie wierz(cid:200) w swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci Kiedy ludzie nie wierz(cid:200) w marketing sieciowy 8. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 5. Przekszta(cid:239)canie prospektów w klientów lub dystrybutorów 9. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 6. Wspieranie nowego dystrybutora Rozmowa o planie dzia(cid:239)ania — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pierwsza Rozmowa o planie dzia(cid:239)ania — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) druga Rozmowa o planie dzia(cid:239)ania — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) trzecia Rozmowa o planie dzia(cid:239)ania — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) czwarta Rozmowa o planie dzia(cid:239)ania — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pi(cid:200)ta 10. Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) 7. Promowanie spotka(cid:241) 11. Wszystko, co warto(cid:258)ciowe, wymaga czasu Formu(cid:239)a 1/3/5/7 Jak si(cid:218) uczy(cid:202) Zachowuj si(cid:218) tak jak ludzie sukcesu Nauka 60 61 61 65 71 71 72 75 76 76 78 79 83 89 90 90 92 93 94 95 101 102 103 103 104 Kup książkęPoleć książkę Filmy Materia(cid:239)y online Spotkania Uwa(cid:285)aj na wszystko, co mo(cid:285)e Ci(cid:218) rozproszy(cid:202) Dzia(cid:239)aj Nauczanie Znajomo(cid:258)ci 12. To si(cid:218) op(cid:239)aca Kariera, któr(cid:200) sobie stworzysz Wolno(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) b(cid:218)dziesz si(cid:218) cieszy(cid:202) Ludzie, na których wp(cid:239)yniesz Ludzie, których poznasz Miejsca, które zwiedzisz Sprawy, na rzecz których mo(cid:285)esz dzia(cid:239)a(cid:202) Cz(cid:239)owiek, którym si(cid:218) staniesz O autorze Spis tre(cid:258)ci 9 105 105 105 106 106 108 109 111 111 112 113 113 114 115 117 119 Kup książkęPoleć książkę 10 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 1 C zy jeste(cid:258) niespokojny? Czy jeste(cid:258) niezadowolony? Czy masz poczucie, (cid:285)e musi istnie(cid:202) lepszy sposób na prac(cid:218) i zarabianie? Dobra wiadomo(cid:258)(cid:202) jest taka, (cid:285)e lepszy sposób ISTNIEJE, ale ró(cid:285)ni si(cid:218) od tego, czego nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) w szkole. Pozwól, (cid:285)e wy- t(cid:239)umacz(cid:218). Podczas wyst(cid:200)pie(cid:241) w ramach swoich podró(cid:285)y lubi(cid:218) oddawa(cid:202) g(cid:239)os s(cid:239)uchaczom. Prosz(cid:218) ich o pomoc w stworzeniu optymalnej firmy i prosz(cid:218) te(cid:285), by opowiedzieli, czym taka firma mia(cid:239)aby si(cid:218) odznacza(cid:202), a czego unika(cid:202). W ten sposób zawsze powstaje fascynuj(cid:200)ca lista. Gdyby(cid:258)my teraz ze sob(cid:200) rozmawiali, poprosi(cid:239)bym Ci(cid:218) o to samo. Skoro tak jednak nie jest, przytocz(cid:218) tylko, co powiedzieli mi ludzie z ponad trzydziestu krajów podczas tworzenia czego(cid:258), co nazywam „list(cid:200) idealnej kariery”. Ludzie zazwyczaj zaczynaj(cid:200) od wymieniania tego, czego nie chc(cid:200): (cid:120) (cid:285)adnego szefa, (cid:120) (cid:285)adnych dojazdów, (cid:120) (cid:285)adnych budzików, (cid:120) (cid:285)adnych pracowników, (cid:120) (cid:285)adnej polityki, (cid:120) (cid:285)adnych kompromisów, (cid:120) (cid:285)adnej dyskryminacji, (cid:120) (cid:285)adnych wymaga(cid:241) co do wykszta(cid:239)cenia. Kup książkęPoleć książkę 16 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym Nast(cid:218)pnie wykorzystuj(cid:200) swoj(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218) bardziej pozytywnie, przytaczaj(cid:200)c jakie(cid:258) zalety: (cid:120) co(cid:258) pozytywnego, (cid:120) (cid:258)wietny produkt lub us(cid:239)uga, (cid:120) nieograniczony dochód, (cid:120) sta(cid:239)y przychód, (cid:120) mili wspó(cid:239)pracownicy, (cid:120) wolno(cid:258)(cid:202) zarz(cid:200)dzania czasem, (cid:120) zajmowanie si(cid:218) czym(cid:258) znacz(cid:200)cym, (cid:120) rozwój osobisty, (cid:120) du(cid:285)y zakres (cid:258)wiadcze(cid:241), (cid:120) mi(cid:218)dzynarodowo(cid:258)(cid:202), (cid:120) osi(cid:200)ganie wa(cid:285)nych celów, (cid:120) ma(cid:239)e ryzyko, (cid:120) niskie koszty pocz(cid:200)tkowe, (cid:120) stabilno(cid:258)(cid:202), (cid:120) ulgi podatkowe, (cid:120) zabawa! Mo(cid:285)esz doda(cid:202) kilka pozycji od siebie, ale czy nie s(cid:200)dzisz, (cid:285)e to ca(cid:239)- kiem niez(cid:239)a lista jak na pocz(cid:200)tek? Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e Twoja kariera te(cid:285) mo(cid:285)e si(cid:218) odznacza(cid:202) tymi wszystkimi zaletami! Ka(cid:285)dego znanego mi cz(cid:239)owieka pracy mo(cid:285)na przypisa(cid:202) do jednej z pi(cid:218)ciu kategorii: (cid:120) Niebieskich ko(cid:239)nierzyków (cid:120) Bia(cid:239)ych ko(cid:239)nierzyków (cid:120) Handlowców Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 17 (cid:120) Tradycyjnych przedsi(cid:218)biorców (cid:120) Inwestorów Niebieskie ko(cid:239)nierzyki Na podstawie Wikipedii mo(cid:285)na zdefiniowa(cid:202) niebieskiego ko(cid:239)nierzyka ja- ko przedstawiciela klasy robotniczej, który wykonuje prac(cid:218) fizyczn(cid:200). Sam natomiast uwa(cid:285)am, (cid:285)e jest to kto(cid:258) zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) naprawami, produkcj(cid:200), porz(cid:200)dkowaniem, budow(cid:200) czy obs(cid:239)ug(cid:200) czego(cid:258) (lub kogo(cid:258)). Sam pracowa(cid:239)em na wielu tego typu stanowiskach i wiem, (cid:285)e ka(cid:285)dy taki pracownik odczuwa pewn(cid:200) satysfakcj(cid:218) z wykonanej pracy. Pytanie jednak brzmi, czy praca niebieskiego ko(cid:239)nierzyka mo(cid:285)e zapewni(cid:202) wszystkie atuty z listy idealnej kariery? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Owszem, mo(cid:285)e zapewni(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) zalet. Mo(cid:285)esz wprawdzie tworzy(cid:202) (cid:258)wiet- ny produkt przy niewielkich kosztach wej(cid:258)ciowych oraz cieszy(cid:202) si(cid:218) in- nymi plusami z tej listy, ale praca niebieskiego ko(cid:239)nierzyka nie doprowa- dzi Ci(cid:218) tam, gdzie chcia(cid:239)by(cid:258) trafi(cid:202). To nie jest „idealna kariera”. Bia(cid:239)e ko(cid:239)nierzyki Na podstawie Wikipedii mo(cid:285)na zdefiniowa(cid:202) bia(cid:239)ego ko(cid:239)nierzyka jako osob(cid:218) wykonuj(cid:200)c(cid:200) prac(cid:218) wymagaj(cid:200)c(cid:200) profesjonalnych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, zwi(cid:200)zan(cid:200) z zarz(cid:200)dzaniem lub administracj(cid:200), w odró(cid:285)nieniu od pracy fi- zycznej niebieskiego ko(cid:239)nierzyka. Zwykle wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) to z prac(cid:200) w biurze. Sam natomiast uwa(cid:285)am, (cid:285)e jest to osoba zatrudniona przez kogo(cid:258) innego, (cid:285)eby wykonywa(cid:239)a zadania inne ni(cid:285) fizyczne i zwi(cid:200)zane ze sprze- da(cid:285)(cid:200). Wielu ludzi decyduje si(cid:218) na karier(cid:218) bia(cid:239)ego ko(cid:239)nierzyka, jako (cid:285)e nale- (cid:285)y ona do najbardziej akceptowanej spo(cid:239)ecznie kategorii. Od dawna uwa(cid:285)a si(cid:218) j(cid:200) za bezpieczny wybór. Ostatnimi czasy uleg(cid:239)o to jednak zmianie. Ju(cid:285) nie mo(cid:285)na (cid:285)y(cid:202) w prze(cid:258)wiadczeniu, (cid:285)e lojalny pracownik firmy zaskarbi sobie jej lojalno(cid:258)(cid:202) wobec siebie. Kup książkęPoleć książkę 18 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym Sam pracowa(cid:239)em tak(cid:285)e na tego typu stanowiskach. Z do(cid:258)wiadczenia wiem, (cid:285)e w tej kategorii mo(cid:285)na si(cid:218) zetkn(cid:200)(cid:202) z dwoma rodzajami ludzi: Tygrysami i Strusiami. Tygrysy s(cid:200) lud(cid:283)mi pragn(cid:200)cymi uzyskiwa(cid:202) wyniki na wysokim po- ziomie. S(cid:200) ambitni, zmotywowani i energiczni. Maj(cid:200) g(cid:239)owy pe(cid:239)ne pomys(cid:239)ów i chc(cid:200) si(cid:218) wspina(cid:202) po szczeblach firmowej hierarchii — to du(cid:285)e zalety. Bycie Tygrysem wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) jednak z pewnymi minusami. Kiedy kto(cid:258) postanawia zosta(cid:202) Tygrysem, staje si(cid:218) jednocze(cid:258)nie chodz(cid:200)c(cid:200) tarcz(cid:200) strzelnicz(cid:200). Jego prze(cid:239)o(cid:285)ony traktuje go jako zagro- (cid:285)enie, wobec czego stara si(cid:218) go powstrzyma(cid:202) lub ugodzi(cid:202) w jego re- putacj(cid:218). Jego wspó(cid:239)pracownicy postrzegaj(cid:200) go jako cz(cid:239)owieka, który mo(cid:285)e ich poni(cid:285)y(cid:202) lub pozbawi(cid:202) awansu, wi(cid:218)c za wszelk(cid:200) cen(cid:218) staraj(cid:200) si(cid:218) umniejsza(cid:202) jego dokonania. Aby pozosta(cid:202) Tygrysem i przetrwa(cid:202) w nieprzyjaznym (cid:258)rodowisku, trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258), co nie ma nic wspólnego z produktywno(cid:258)ci(cid:200) — politykierstwa. Trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) porusza(cid:202) po krajobrazie politycz- nym tak, aby umniejsza(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) wrogów i wzmacnia(cid:202) swoje relacje z lud(cid:283)mi na mocnych pozycjach. W rzeczy samej, najwi(cid:218)kszymi sukce- sami w (cid:258)wiecie korporacji ciesz(cid:200) si(cid:218) cz(cid:218)sto nie Tygrysy, tylko pe(cid:239)no- krwi(cid:258)ci politycy. Je(cid:258)li wi(cid:218)c zdecydujesz si(cid:218) na prac(cid:218) w (cid:258)rodowisku korporacyjnym w roli Tygrysa, musisz pogodzi(cid:202) si(cid:218) z tym, (cid:285)e w takim (cid:258)rodowisku trzeba by(cid:202) równie(cid:285) sprawnym politykiem. Przejd(cid:283)my teraz do Strusiów. S(cid:200) to ludzie, którzy NIENAWIDZ(cid:107) polityki, ale potrzebuj(cid:200) pracy. Ucz(cid:200) si(cid:218), by nie by(cid:202) ambitnym Tygrysem. Nie wyró(cid:285)niaj(cid:200) si(cid:218). Nie wypowiadaj(cid:200) si(cid:218) na zebraniach. Nie wnosz(cid:200) no- wych pomys(cid:239)ów. CHOWAJ(cid:107) si(cid:218). Chowaj(cid:200) g(cid:239)ow(cid:218) w piasek i robi(cid:200) to, co im ka(cid:285)(cid:200). Pracuj(cid:200) tyle, by nie mówiono o nich (cid:283)le. Próbuj(cid:200) przetrwa(cid:202). To podej(cid:258)cie sprawdza si(cid:218) od dziesi(cid:218)cioleci. Jednak w Nowej Gospo- darce chowa(cid:202) si(cid:218) jest coraz trudniej, a czas zaczyna si(cid:218) ludziom ko(cid:241)czy(cid:202). Wró(cid:202)my wi(cid:218)c do listy idealnej kariery: czy praca bia(cid:239)ego ko(cid:239)nierzyka mo(cid:285)e Ci zapewni(cid:202) wszystko z tej listy? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Mo(cid:285)e za- pewni(cid:202) pewne atuty w niewielu zakresach. Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 19 Handlowcy Niektórzy rezygnuj(cid:200) z bycia „pracownikami” i decyduj(cid:200) si(cid:218) na karier(cid:218) handlowca. Jest to zdecydowanie ciekawsza i odwa(cid:285)niejsza praca, ponie- wa(cid:285) handlowcy zwykle wynagradzani s(cid:200) za wyniki, a nie od godziny. Znam tysi(cid:200)ce handlowców. W ci(cid:200)gu swojej kariery zwróci(cid:239)em uwag(cid:218) na pewien sta(cid:239)y w(cid:200)tek. Handlowiec standardowo cieszy si(cid:218) przez jaki(cid:258) czas okresem, w którym wszystko dzia(cid:239)a sprawnie. Zamienia w z(cid:239)oto wszystko, czego dotknie, i zarabia naprawd(cid:218) nie(cid:283)le. W tym okresie niemal wszyscy handlowcy dostosowuj(cid:200) swój styl (cid:285)ycia do poziomu swoich przychodów. Kupuj(cid:200) nowy dom, samochód, przenosz(cid:200) swoje dzieci do lepszych szkó(cid:239), kupuj(cid:200) domek wakacyjny — wszystko, co zechc(cid:200). Wszystko przez jaki(cid:258) czas dzia(cid:239)a (cid:258)wietnie. Ale potem co(cid:258) si(cid:218) zmienia. Firma zmienia swój system wynagrodze(cid:241), traci pozycj(cid:218) na rynku, musi si(cid:218) zmierzy(cid:202) z nowym konkurentem, traci swojego najlepszego klienta, zaczyna si(cid:218) recesja, nowe technologie obni(cid:285)aj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) oferty albo zmiany w prawie wp(cid:239)ywaj(cid:200) na bran(cid:285)(cid:218). To zaledwie kilka mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Istniej(cid:200) setki innych powodów, dla których (cid:258)wiat handlowca mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) (i na pewno stanie si(cid:218)) bardziej skomplikowany. W takiej sytuacji, maj(cid:200)c wzgl(cid:200)d na bogaty styl (cid:285)ycia, okazuje si(cid:218), (cid:285)e 40 godzin pracy tygodniowo nie wystarczy do op(cid:239)acenia rachunków. Handlowiec zaczyna wi(cid:218)c pracowa(cid:202) 50 godzin tygodniowo. Potem 60. Potem 70. Jego (cid:285)ycie osobiste kurczy si(cid:218). Owszem, ma swój dorobek, ale nie ma czasu, by si(cid:218) nim nacieszy(cid:202). Innym wyzwaniem towarzysz(cid:200)cym karierze handlowca jest to, (cid:285)e niezale(cid:285)nie od osi(cid:200)gów handlowiec zaczyna ka(cid:285)dy dzie(cid:241) od zera. (cid:191)ycie pod tak(cid:200) presj(cid:200) przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas mo(cid:285)e by(cid:202) m(cid:218)cz(cid:200)ce. Czy handlowca sta(cid:202) na op(cid:239)acenie swoich rachunków? Owszem. Ale czy jego kariera pasuje do idealnej kariery, któr(cid:200) wcze(cid:258)niej opi- sali(cid:258)my? Nie. Kup książkęPoleć książkę 20 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym Tradycyjni przedsi(cid:218)biorcy Niektórzy decyduj(cid:200) si(cid:218) spe(cid:239)ni(cid:202) wielkie marzenie — stworzy(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) firm(cid:218), by(cid:202) sobie sterem i podejmowa(cid:202) wszystkie decyzje. To zach(cid:218)caj(cid:200)- ce, nie s(cid:200)dzisz? Dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci ludzi wygl(cid:200)da to jednak nast(cid:218)puj(cid:200)co: Krok pierwszy. Wykorzystuj(cid:200) swoje (cid:285)yciowe oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, za- ci(cid:200)gaj(cid:200) kredyt oraz zad(cid:239)u(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) u krewnych i znajomych, (cid:285)eby zacz(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Krok drugi. Zad(cid:239)u(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) jeszcze bardziej, wynajmuj(cid:200)c obiekty i sk(cid:239)adaj(cid:200)c dooko(cid:239)a osobiste zobowi(cid:200)zania. Krok trzeci. Teraz zamiast koncentrowa(cid:202) si(cid:218) na tym, co potra- fi(cid:200) robi(cid:202) (np. kto(cid:258) by(cid:239) (cid:258)wietnym handlowcem i postanowi(cid:239) za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) firm(cid:218)), musz(cid:200) by(cid:202) wszystkim dla wszystkich. W sprawach prawnych s(cid:200) adwokatami, w finansowych ksi(cid:218)gowymi, w pracow- niczych nia(cid:241)kami, w nabywczych negocjatorami, a w sprawach wierzytelno(cid:258)ci samodzielnym pionem windykacyjnym. Do tego wynosz(cid:200) (cid:258)mieci. Zajmuj(cid:200) si(cid:218) WSZYSTKIM, tylko nie sprzeda(cid:285)(cid:200). Krok czwarty. Zdesperowani, walcz(cid:200). To nie oni prowadz(cid:200) firm(cid:218), to firma prowadzi ich. Przychodz(cid:200) do pracy pierwsi i wychodz(cid:200) ostatni. Po zap(cid:239)aceniu wszystkim dooko(cid:239)a mo(cid:285)e nawet s(cid:200) w stanie wyskroba(cid:202) wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy na op(cid:239)acenie bie(cid:285)(cid:200)- cych rachunków, (cid:285)e nie wspomn(cid:218) o sp(cid:239)acaniu d(cid:239)ugów zaci(cid:200)- gni(cid:218)tych na za(cid:239)o(cid:285)enie przedsi(cid:218)biorstwa. Krok pi(cid:200)ty. Odnosz(cid:200) sukces lub ponosz(cid:200) kl(cid:218)sk(cid:218). Albo trafiaj(cid:200) na etap, na którym firma zaczyna si(cid:218) cieszy(cid:202) powodzeniem, albo prze(cid:285)ywaj(cid:200) pora(cid:285)k(cid:218), og(cid:239)aszaj(cid:200) bankructwo i wracaj(cid:200) do pracy biurowej lub w charakterze handlowca. A nawet je(cid:258)li odnosz(cid:200) sukces, to jest on okupiony dalszym (cid:285)yciem w stresie i ci(cid:200)g(cid:239)(cid:200) prac(cid:200). Romantyczna wizja, prawda? Je(cid:258)li nie prowadzi(cid:239)e(cid:258) nigdy w(cid:239)asnej firmy, popytaj znajomych przedsi(cid:218)biorców, czy powy(cid:285)szy opis nie wydaje im si(cid:218) znajomy. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) tradycyjnych przedsi(cid:218)biorców nie Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 21 interesuje si(cid:218) stop(cid:200) zwrotu z inwestycji. Zale(cid:285)y im na jakimkolwiek zwrocie. Wida(cid:202) czarno na bia(cid:239)ym, (cid:285)e prowadzenie firmy nie mo(cid:285)e zapewni(cid:202) idealnej kariery, któr(cid:200) sobie opisali(cid:258)my. Inwestorzy Ostatni(cid:200) kategori(cid:200) cz(cid:239)owieka pracy jest inwestor. Co jest potrzebne, by zosta(cid:202) inwestorem? Pieni(cid:200)dze, prawda? Je(cid:258)li nie jeste(cid:258) bogaty, utrzymanie si(cid:218) ze zwrotu z inwestycji b(cid:218)dzie niezwykle trudne, zw(cid:239)asz- cza je(cid:258)li stara(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) dzia(cid:239)a(cid:202) ostro(cid:285)nie, by zmniejszy(cid:202) ryzyko straty. Za(cid:239)ó(cid:285)my jednak, (cid:285)e masz pieni(cid:200)dze. Co musisz jeszcze mie(cid:202), (cid:285)eby cieszy(cid:202) si(cid:218) powodzeniem jako inwestor? Musisz mie(cid:202) niezwyk(cid:239)(cid:200) wie- dz(cid:218) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Nie zlicz(cid:218) ludzi, którzy przez lata okazywali si(cid:218) sprawnymi inwestorami na rynku nieruchomo(cid:258)ci. Kiedy jednak sytu- acja w bran(cid:285)y zmieni(cid:239)a si(cid:218), ich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci im nie pomog(cid:239)y. Prze- grali z kretesem. Chcia(cid:239)by(cid:258) zainwestowa(cid:202) w czyje(cid:258) tradycyjne, ma(cid:239)e przedsi(cid:218)biorstwo? Powodzenia. B(cid:218)dziesz raczej filantropem ni(cid:285) inwestorem. A co z gie(cid:239)d(cid:200)? Ludzie sobie radz(cid:200) na niej (cid:258)wietnie, czy(cid:285) nie? Niektó- rzy tak, przynajmniej od czasu do czasu. Znam jednak wielu ludzi, którzy raczej ponie(cid:258)li pora(cid:285)k(cid:218), ni(cid:285) cokolwiek wygrali, zw(cid:239)aszcza w minionym dziesi(cid:218)cioleciu. Trudno zagwarantowa(cid:202) sobie zwrot, kiedy nie masz kontroli nad biegiem wydarze(cid:241). Zaufaj mi: inwestor nie ma (cid:191)ADNEJ kontroli. Zdarzy(cid:202) mo(cid:285)e si(cid:218) wszystko, w dodatku z dnia na dzie(cid:241). Pozwól, (cid:285)e opowiem Ci histori(cid:218). Pod koniec 2001 roku (cid:285)y(cid:239)em na wysokich obrotach. W(cid:239)a(cid:258)nie sprzeda(cid:239)em firm(cid:218), której by(cid:239)em wspó(cid:239)za(cid:239)o- (cid:285)ycielem, i mia(cid:239)em wysoko p(cid:239)atn(cid:200) prac(cid:218) w charakterze konsultanta. Ze sprzeda(cid:285)y firmy otrzyma(cid:239)em oko(cid:239)o 170 tysi(cid:218)cy akcji nowego przed- si(cid:218)biorstwa. Akcje znajdowa(cid:239)y si(cid:218) w obrocie na nowojorskiej gie(cid:239)dzie. Ka(cid:285)da z nich by(cid:239)a warta oko(cid:239)o 44 dolarów, wobec czego (cid:239)(cid:200)czna warto(cid:258)(cid:202) moich akcji wynosi(cid:239)a 7,5 miliona dolarów. Mia(cid:239)em du(cid:285)y przychód i (cid:258)wietny portfel. (cid:191)y(cid:239)o si(cid:218) DOBRZE. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) akcji wykorzysta(cid:239)em jako zabezpieczenie kredytu budowlane- go o wysoko(cid:258)ci 2 milionów dolarów, za które mia(cid:239)em zbudowa(cid:202) swoj(cid:200) Kup książkęPoleć książkę 22 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym wymarzon(cid:200) posiad(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Nie dywersyfikowa(cid:239)em swoich inwestycji, bo wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e firma jest w dobrej kondycji, oferuje dobry produkt i ma sprawny dzia(cid:239) sprzeda(cid:285)y. Nagle sta(cid:239)o si(cid:218) co(cid:258), na co nie mia(cid:239)em wp(cid:239)ywu. Z dnia na dzie(cid:241) war- to(cid:258)(cid:202) akcji spad(cid:239)a do 37 dolarów, poniewa(cid:285) grupa inwestorów dokona(cid:239)a szybkiej sprzeda(cid:285)y. Innymi s(cid:239)owy, mieli zarobi(cid:202) tym wi(cid:218)cej, im ni(cid:285)sza by(cid:239)a warto(cid:258)(cid:202) akcji. S(cid:200)dzi(cid:239)em, (cid:285)e to idiotyczny pomys(cid:239), skoro firma radzi(cid:239)a sobie tak dobrze. Dokupi(cid:239)em zatem wi(cid:218)cej akcji w cenie 37 dolarów, wykorzy- stuj(cid:200)c swoje bie(cid:285)(cid:200)ce udzia(cid:239)y jako zabezpieczenie — wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e ceny jeszcze podskocz(cid:200). Cena spad(cid:239)a do 33 dolarów. Kupi(cid:239)em wi(cid:218)cej akcji. Cena spad(cid:239)a do 27 dolarów. Zacz(cid:200)(cid:239)em otrzymywa(cid:202) wezwania do uzupe(cid:239)nienia depozytu zabezpieczaj(cid:200)cego, co oznacza(cid:239)o, (cid:285)e aby pokry(cid:202) straty, przyst(cid:200)piono by do sprzeda(cid:285)y moich udzia(cid:239)ów, je(cid:258)li nie przekaza(cid:239)bym pieni(cid:218)dzy. Nie mia(cid:239)em z czego op(cid:239)aci(cid:202) depozytu. Warto(cid:258)(cid:202) akcji nadal spada(cid:239)a. Kiedy zesz(cid:239)a do 10 dolarów, moje 7,5 miliona magicznie si(cid:218) ulotni(cid:239)o. To wszystko w nieca(cid:239)e 90 dni. War- to(cid:258)(cid:202) akcji w ko(cid:241)cu wróci(cid:239)a do normy, a firma zosta(cid:239)a wykupiona za 65 dolarów od akcji. Sam jednak nie mog(cid:239)em na tym skorzysta(cid:202). Wyku- rzono mnie. Czy mog(cid:239)em si(cid:218) zachowa(cid:202) sprytniej? Owszem. Czy pope(cid:239)ni(cid:239)em b(cid:239)(cid:218)dy? Bez w(cid:200)tpienia. Ale mora(cid:239) jest taki: je(cid:258)li zamierzasz zosta(cid:202) inwe- storem, musisz mie(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, (cid:285)e od czasu do czasu sprawy b(cid:218)d(cid:200) wymyka(cid:202) si(cid:218) spod Twojej kontroli. A wtedy mo(cid:285)esz za to s(cid:239)ono zap(cid:239)aci(cid:202). Wró(cid:202)my zatem do naszej listy idealnej kariery. Czy bycie inwe- storem pozwala zapewni(cid:202) sobie plusy z tej listy? Nie s(cid:200)dz(cid:218). Omówili(cid:258)my prac(cid:218) niebieskich ko(cid:239)nierzyków, bia(cid:239)ych ko(cid:239)nierzy- ków, handlowców, tradycyjnych przedsi(cid:218)biorców oraz inwestorów. (cid:191)adna z nich nie oferuje korzy(cid:258)ci z listy idealnej kariery. Czy idealna kariera jest w ogóle osi(cid:200)galna? Jak najbardziej, ale (cid:285)eby j(cid:200) sobie zapew- ni(cid:202), trzeba zrozumie(cid:202), (cid:285)e wszystko si(cid:218) zmienia. Stare modele zapewnia- nia wynagrodze(cid:241) s(cid:200) ju(cid:285) prze(cid:285)ytkiem lub jeszcze dogorywaj(cid:200), a obecnie Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 23 przechodzimy przez najwi(cid:218)ksz(cid:200) transformacj(cid:218) gospodarcz(cid:200) w ca(cid:239)ym swoim (cid:285)yciu. NOWA gospodarka (cid:165)wiat si(cid:218) zmieni(cid:239). Tych, do których to nie dociera, czekaj(cid:200) najci(cid:218)(cid:285)sze czasy. Tych, którzy s(cid:200) tego (cid:258)wiadomi, czeka sukces. Ostatnie stulecie by(cid:239)o (cid:258)wiadkiem ciekawego zjawiska. Powstanie korporacji wyznaczy(cid:239)o standard spo(cid:239)eczny. Bycie pracownikiem kor- poracji sta(cid:239)o si(cid:218) bezpiecznym i powa(cid:285)anym wyborem zawodowym. Krok pierwszy. Wykszta(cid:239)(cid:202) si(cid:218) na pracownika firmy. Krok drugi. Znajd(cid:283) firm(cid:218), która Ci(cid:218) zatrudni. Krok trzeci. Pracuj dla firmy przez czterdzie(cid:258)ci lat. Krok czwarty. Przejd(cid:283) na emerytur(cid:218). W ci(cid:200)gu ostatnich dziesi(cid:218)cioleci prys(cid:239) mit, (cid:285)e za lojalno(cid:258)(cid:202) wobec firmy i ci(cid:218)(cid:285)k(cid:200) prac(cid:218) czeka pracownika nagroda. Do ludzi zacz(cid:218)(cid:239)o dociera(cid:202), (cid:285)e ich lojalno(cid:258)(cid:202) jest nieodwzajemniona. Z tego wzgl(cid:218)du powsta(cid:239) nowy proces. Krok pierwszy. Wykszta(cid:239)(cid:202) si(cid:218) na pracownika firmy. Krok drugi. Znajd(cid:283) firm(cid:218), która Ci(cid:218) zatrudni. Krok trzeci. Zmieniaj pracodawc(cid:218) co 3 – 5 lat przez ca(cid:239)e swoje (cid:285)ycie zawodowe ze wzgl(cid:218)dów osobistych b(cid:200)d(cid:283) ekonomicznych. Krok czwarty. Po czterdziestu latach zorientuj si(cid:218), (cid:285)e nie mo(cid:285)esz spokojnie przej(cid:258)(cid:202) na emerytur(cid:218); pracuj dalej. Przechodzimy obecnie najwi(cid:218)ksz(cid:200) transformacj(cid:218) w ca(cid:239)ym swoim (cid:285)y- ciu. Przez ca(cid:239)e stulecie firmy p(cid:239)aci(cid:239)y ludziom od godziny, tygodnia lub roku. Obecnie zmienia si(cid:218) to w skali globalnej. (cid:165)wiat zwraca si(cid:218) w kierunku gospodarki wydajno(cid:258)ci. Dokonuje si(cid:218) to na naszych oczach. Znaczy to tyle, (cid:285)e w przysz(cid:239)o(cid:258)ci b(cid:218)d(cid:200) Ci p(cid:239)aci(cid:202) wy(cid:239)(cid:200)cznie za wydajno(cid:258)(cid:202). Nie b(cid:218)dziesz ju(cid:285) dostawa(cid:239) pieni(cid:218)dzy za swój czas. Obs(cid:239)uga w bran(cid:285)y restauracyjnej ju(cid:285) pracuje zgodnie z tym mo- delem. Pracownicy otrzymuj(cid:200) bardzo nisk(cid:200) stawk(cid:218) godzinow(cid:200) (któr(cid:200) Kup książkęPoleć książkę 24 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym musz(cid:200) otrzymywa(cid:202) ze wzgl(cid:218)du na prawo pracy), a (cid:285)yj(cid:200) z napiwków, które zdobywaj(cid:200) za efektywno(cid:258)(cid:202). Je(cid:258)li wyobrazisz sobie zastosowanie tego modelu w praktycznie ka(cid:285)dym zawodzie, b(cid:218)dziesz wiedzia(cid:239), co Ci(cid:218) czeka. Sprz(cid:200)taczka hotelo- wa nie b(cid:218)dzie op(cid:239)acana od godziny pracy, tylko od posprz(cid:200)tanego pokoju. Podam teraz przyk(cid:239)ad pracownika biurowego. Pracownik zarabia rocznie 35 tysi(cid:218)cy z(cid:239)otych. Krok pierwszy. Firma obni(cid:285)a mu pensj(cid:218) do oko(cid:239)o 32 tysi(cid:218)cy, po- niewa(cid:285) w dzisiejszych czasach s(cid:200) inni gotowi wykonywa(cid:202) t(cid:218) sam(cid:200) prac(cid:218) za mniejsze pieni(cid:200)dze. Krok drugi. Firma redukuje „podstawow(cid:200)” pensj(cid:218) do oko(cid:239)o 20 ty- si(cid:218)cy z(cid:239)otych rocznie. Krok trzeci. Pracownik dowiaduje si(cid:218), (cid:285)e dodatkowe 12 tysi(cid:218)cy rocznie mo(cid:285)e zarobi(cid:202), osi(cid:200)gaj(cid:200)c pewne poziomy wydajno(cid:258)ci w skali miesi(cid:218)cznej. Innymi s(cid:239)owy, je(cid:258)li pracownikowi si(cid:218) powiedzie, b(cid:218)dzie sobie móg(cid:239) dorobi(cid:202) 1000 z(cid:239)otych miesi(cid:218)cznie. Jest presja, a firma mo(cid:285)e je- dynie zaciera(cid:202) r(cid:200)czki. Je(cid:258)li pracownikowi si(cid:218) nie powiedzie, firma za- oszcz(cid:218)dzi na wynagrodzeniu. Je(cid:258)li jednak pracownikowi si(cid:218) powie- dzie, wiesz, co si(cid:218) stanie? Firma PODNIESIE wymagania. Je(cid:285)eli nie jeste(cid:258) skrajnie wyspecjalizowanym pracownikiem, wszyst- ko powy(cid:285)sze stanie si(cid:218) równie(cid:285) z Tob(cid:200) — o ile jeszcze to nie nast(cid:200)- pi(cid:239)o. Mo(cid:285)esz by(cid:202) tego pewien. Stanie si(cid:218) to z ka(cid:285)dym zawodem. Czas przemian ju(cid:285) si(cid:218) zacz(cid:200)(cid:239). Dlaczego tak si(cid:218) dzieje? Po pierwsze, model ten jest korzystniej- szy dla firmy, która uzyskuje lepsze rezultaty mniejszym kosztem. Po drugie, Nowa Gospodarka potrzebuje mniejszej liczby pracowników, wi(cid:218)c coraz wi(cid:218)cej ludzi konkuruje o coraz mniej stanowisk pracy. Dlaczego Nowa Gospodarka nie potrzebuje tylu pracowników? Przy- spieszaj(cid:200)cy rozwój technologiczny zmieni(cid:239) wszystko. Sto lat temu 90 ludzi pracowa(cid:239)o na roli. Dzi(cid:258), za spraw(cid:200) ogromnego wzrostu wydajno(cid:258)ci, zajmuje si(cid:218) tym mniej ni(cid:285) 1 , a w rolnictwie trudno o prac(cid:218). Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 25 Pami(cid:218)tasz biura obs(cid:239)ugi klienta, do których dzwoni(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)eby z kim(cid:258) porozmawia(cid:202)? Dzi(cid:258) rozmawiasz z automatem i tych stanowisk pracy ju(cid:285) nie ma. Pami(cid:218)tasz, jak w firmach by(cid:239)o pe(cid:239)no ludzi zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) sprzeda(cid:285)(cid:200)? Dzi(cid:258) ludzie kupuj(cid:200) w sieci i tych etatów ju(cid:285) nie ma. Pami(cid:218)- tasz wypo(cid:285)yczalnie kaset? Dzi(cid:258) ludzie ogl(cid:200)daj(cid:200) filmy na komórkach i tabletach i nie ma ju(cid:285) wypo(cid:285)yczalni. Uwielbiam ksi(cid:200)(cid:285)ki, ale musz(cid:218) Ci(cid:218) teraz nak(cid:239)oni(cid:202), (cid:285)eby(cid:258) czym pr(cid:218)dzej przeszed(cid:239) si(cid:218) do pobliskiej ksi(cid:218)- garni. Takie ksi(cid:218)garnie ju(cid:285) wkrótce znikn(cid:200), wraz z miejscami pracy, które zapewnia(cid:239)y. Móg(cid:239)bym bez ko(cid:241)ca omawia(cid:202) w ten sposób kolejne bran(cid:285)e. Tech- nologia i wzrost wydajno(cid:258)ci prowadz(cid:200) do eliminacji nast(cid:218)pnych sta- nowisk pracy i nie mo(cid:285)emy zrobi(cid:202) niczego, (cid:285)eby to powstrzyma(cid:202). Co wi(cid:218)cej, proces ten mo(cid:285)e co najwy(cid:285)ej przyspieszy(cid:202). Je(cid:258)li czekasz, a(cid:285) gospodarka wróci na poprzedni tor i tamte miejsca pracy znowu si(cid:218) pojawi(cid:200), to przesta(cid:241) czeka(cid:202). Nic takiego si(cid:218) nie stanie. Dzieci rolników dostrzeg(cid:239)y nadci(cid:200)gaj(cid:200)ce przemiany i zrezygno- wa(cid:239)y z pracy swoich ojców na rzecz innych zawodów. To samo dzieje si(cid:218) dzi(cid:258) z lud(cid:283)mi pracuj(cid:200)cymi na posadach w(cid:239)a(cid:258)ciwych Starej Gospo- darce. Aby przetrwa(cid:202), musz(cid:200) spojrze(cid:202) prawdzie w oczy i znale(cid:283)(cid:202) no- we zaj(cid:218)cie. Marketing sieciowy jest LEPSZY Najlepszym znanym mi sposobem, by nie tylko przetrwa(cid:202), lecz tak(cid:285)e cieszy(cid:202) si(cid:218) sukcesami w Nowej Gospodarce, jest marketing sieciowy. W dzisiejszym (cid:258)wiecie istniej(cid:200) wa(cid:285)ne produkty i us(cid:239)ugi, które nale(cid:285)y promowa(cid:202) w(cid:258)ród ludzi maj(cid:200)cych na nie zapotrzebowanie. Konsumen- tów wci(cid:200)(cid:285) trzeba informowa(cid:202) o ofercie. Firmy maj(cid:200) ró(cid:285)ne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Mog(cid:200) zag(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) si(cid:218) w pofragmentowa- nym (cid:258)wiecie reklamy, zatrudni(cid:202) wielki i kosztowny dzia(cid:239) sprzeda(cid:285)y albo przedstawi(cid:202) (cid:258)wiatu swoj(cid:200) ofert(cid:218), u(cid:285)ywaj(cid:200)c marketingu sieciowego. Coraz wi(cid:218)cej firm decyduje si(cid:218) na marketing sieciowy, poniewa(cid:285) przy- staje on do Nowej Gospodarki. W promocji swoich produktów mog(cid:200) Kup książkęPoleć książkę 26 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym w ramach marketingu sieciowego udziela(cid:202) pe(cid:239)nego wsparcia dystry- butorom, wynagradzaj(cid:200)c ich jednocze(cid:258)nie wy(cid:239)(cid:200)cznie za wydajno(cid:258)(cid:202). Jest to niezwykle efektywne, poniewa(cid:285) w Nowej Gospodarce marke- ting szeptany dzia(cid:239)a sprawniej ni(cid:285) jakakolwiek inna forma promocji. Firma mo(cid:285)e dzi(cid:218)ki temu p(cid:239)aci(cid:202) dystrybutorom z tych pieni(cid:218)dzy, które w innym wypadku wyda(cid:239)aby na reklam(cid:218) i promocj(cid:218). Jako przedsi(cid:218)biorca czerpiesz dzi(cid:218)ki temu wszystkie korzy(cid:258)ci zwi(cid:200)- zane z prowadzeniem tradycyjnej firmy, a jednocze(cid:258)nie nie musisz si(cid:218) mierzy(cid:202) z typowymi zagro(cid:285)eniami. Twój przychód nie jest nijak ograni- czony, poniewa(cid:285) firmy z bran(cid:285)y marketingu sieciowego CHC(cid:107), (cid:285)eby(cid:258) zarabia(cid:239) jak najwi(cid:218)cej. Skoro i tak wszyscy p(cid:239)ac(cid:200) Ci za wydajno(cid:258)(cid:202), to na co Ci ograniczona wysoko(cid:258)(cid:202) pensji? „Haczyk” marketingu sieciowego Brzmi to (cid:258)wietnie, bo to jest (cid:258)wietne. Jest jednak haczyk, o którym wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie wspomina. Oto on: Musisz wytrzyma(cid:202) tymczasow(cid:200) utrat(cid:218) statusu spo(cid:239)ecznego w oczach ignorantów. Oznacza to, (cid:285)e przez pewien czas osoby staraj(cid:200)ce si(cid:218) nadal funk- cjonowa(cid:202) w starym systemie b(cid:218)d(cid:200) Tob(cid:200) pogardza(cid:202). Nie zrozumiej(cid:200) Ci(cid:218). B(cid:218)d(cid:200) s(cid:200)dzi(cid:202), (cid:285)e postrada(cid:239)e(cid:258) zmys(cid:239)y, wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)c si(cid:218) z bran(cid:285)(cid:200) marke- tingu sieciowego. Ponadto s(cid:239)owo „wytrzyma(cid:202)” nie jest do ko(cid:241)ca trafne. Musisz zrobi(cid:202) co(cid:258) wi(cid:218)cej. Musisz w pe(cid:239)ni zaakceptowa(cid:202) tymczasow(cid:200) utrat(cid:218) statusu spo(cid:239)ecznego w oczach ignorantów. To TY widzisz przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), gdy in- ni pozostaj(cid:200) (cid:258)lepi. To TY jeste(cid:258) m(cid:200)dry. To TY podejmujesz dzia(cid:239)ania, by (cid:285)y(cid:202) lepiej. Ludzie b(cid:218)d(cid:200) Tob(cid:200) pogardza(cid:202) nie tylko dlatego, (cid:285)e utkn(cid:218)li w starym systemie. Spróbuj(cid:218) pomóc Ci w zrozumieniu tej sprawy, poniewa(cid:285) warto mie(cid:202) t(cid:218) wiedz(cid:218), kiedy podejmuje si(cid:218) decyzj(cid:218) w sprawie wej(cid:258)cia w marketing sieciowy. Kup książkęPoleć książkę Marketing sieciowy nie jest idealny… Jest po prostu LEPSZY 27 Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi albo do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a kiedy(cid:258) do firmy zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) marketingiem sieciowym, albo zna kogo(cid:258), kto to zrobi(cid:239). Praktycznie ka(cid:285)- dy, kto si(cid:218) na to decyduje, my(cid:258)li nast(cid:218)puj(cid:200)co: „Hm, przychodzi mi do g(cid:239)owy z pi(cid:218)(cid:202), sze(cid:258)(cid:202) osób, które mog(cid:239)yby si(cid:218) przy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202). Na przyk(cid:239)ad moja siostra! Mój kolega zreszt(cid:200) te(cid:285) lubi takie rzeczy. O, jeszcze ten jeden znajomy by si(cid:218) doskonale nadawa(cid:239)! Dobra, do(cid:239)(cid:200)czam”. Innymi s(cid:239)owy, nie do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200) do bran(cid:285)y. Zwyczajnie maj(cid:200) nadziej(cid:218), (cid:285)e im si(cid:218) poszcz(cid:218)(cid:258)ci, do(cid:239)(cid:200)cz(cid:200) kilka osób, (cid:285)eby pokry(cid:202) swoj(cid:200) wst(cid:218)pn(cid:200) inwestycj(cid:218), i pozostanie im czeka(cid:202), a(cid:285) pieni(cid:200)dze nap(cid:239)yn(cid:200) same. Wizja za- rabiania na cudzym wysi(cid:239)ku jest zach(cid:218)caj(cid:200)ca, ale b(cid:239)(cid:218)dnie rozumiana. Tacy ludzie nie zak(cid:239)adaj(cid:200) prawdziwego przedsi(cid:218)biorstwa, tylko kupuj(cid:200) los na loterii. Wyobra(cid:283) sobie kupon z sze(cid:258)cioma zaznaczonymi kratkami. Te kratki przedstawiaj(cid:200) poszczególne osoby, które mia(cid:239)yby „na pewno” do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202). Taki cz(cid:239)owiek odzywa si(cid:218) do swoich znajomych i stara si(cid:218) ich zach(cid:218)ci(cid:202). Ze wzgl(cid:218)du na brak umiej(cid:218)tno(cid:258)ci na ogó(cid:239) nie wygrywa niczego — jak na loterii. W ten sposób traci szans(cid:218), jak zwykle, a by(cid:202) mo(cid:285)e — z powodu w(cid:239)asnej ignorancji i braku umiej(cid:218)tno(cid:258)ci — niszczy swoje relacje z innymi. Cz(cid:239)owiek ten drze swój kupon na strz(cid:218)py i zamiast wzi(cid:200)(cid:202) na siebie odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za zlekcewa(cid:285)enie swojego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia, obwinia marketing sieciowy, koniecznie jeszcze powtarzaj(cid:200)c wszystkim: „Ja to robi(cid:239)em, ja wiem. Wszyscy inni te(cid:285) mówi(cid:200), (cid:285)e marketing sieciowy si(cid:218) nie sprawdza. Lepiej nie tra(cid:202) pieni(cid:218)dzy”. W(cid:239)a(cid:258)nie Z TYM musisz si(cid:218) zmierzy(cid:202), je(cid:258)li zdecydujesz si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) marketingiem sieciowym zawodowo — z opiniami ignorantów, prze- konanych, (cid:285)e zrobili wszystko poprawnie i okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e system nie dzia(cid:239)a. Je(cid:258)li Ci(cid:218) to przerasta, marketing sieciowy nie jest dla Ciebie. Je(cid:258)li jednak czujesz si(cid:218) na si(cid:239)ach, (cid:258)wiat nale(cid:285)y do Ciebie. Ci, którzy s(cid:200) do tego zdolni, zarabiaj(cid:200) KROCIE. Firmy wyp(cid:239)acaj(cid:200) nieograniczone sumy tym, którzy potrafi(cid:200) uzdrowi(cid:202) (cid:258)lepych, o(cid:258)wieci(cid:202) ignorantów i stworzy(cid:202) spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) zgodnych umys(cid:239)ów. Niektórzy twierdz(cid:200), (cid:285)e „punkt widzenia zale(cid:285)y od punktu siedze- nia”. Nienawidz(cid:218) takich powiedze(cid:241) jak to. Wszyscy wielcy przywódcy Kup książkęPoleć książkę 28 B(cid:200)d(cid:283) pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym gardzili nim od stuleci. Czy Nelson Mandela w to wierzy(cid:239)? Czy Martin Luther King w to wierzy(cid:239)? Co by by(cid:239)o, gdyby Steve Jobs w to wie- rzy(cid:239)? Wielcy przywódcy (cid:258)wiata my(cid:258)leli raczej: „Rzeczywisto(cid:258)(cid:202) to rze- czywisto(cid:258)(cid:202), a ja zrobi(cid:218) wszystko, co si(cid:218) da, (cid:285)eby ludzie to zrozumieli”. Prawda jest taka, (cid:285)e marketing sieciowy nie jest idealny. Jest po prostu LEPSZY. I taka jest rzeczywisto(cid:258)(cid:202)! Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: