Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 006267 19031161 na godz. na dobę w sumie
Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji - ebook/pdf
Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5868-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Cieszysz się swoim życiem? Czy codziennie wykonujesz ważne dla siebie zadania, dbasz o istotne dla Ciebie relacje i realizujesz własne cele? Czy raczej odhaczasz kolejne punkty na liście, poświęcasz czas nieistotnym rzeczom i w ogóle czujesz się jak chomik w kołowrotku? Czy spoglądając wstecz, przypominasz sobie mnóstwo ważnych dni, wypełnionych ekscytującymi czy choćby tylko cudownie przyjemnymi chwilami, czy też czujesz, że każdy dzień był - i jest - jednakowo nudny i beznadziejny? Jeśli w tym momencie odkrywasz, że chcesz zmienić swoje życie i sprawić, aby stało się lepsze, pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące, to znaczy, że właśnie teraz możesz to zrobić!

Ta książka jest narzędziem, dzięki któremu tego dokonasz! Szybko przekonasz się, że bycie najlepszą wersją siebie jest wyjątkowo wyzwalające i daje niezwykłe poczucie wolności! Ten szczery i bezpośredni przewodnik sprawi, że zaczniesz zadawać sobie kluczowe pytania i obudzisz w sobie mocne postanowienie zmiany. Dzięki wnikliwym i prowokacyjnym spostrzeżeniom otworzysz się na prawdę o sobie - autentyczną, trudną, fascynującą prawdę. Następnie zrozumiesz, co Cię ogranicza, dowiesz się, jak sobie z tym poradzić i co zrobić, aby w każdej z kluczowych siedmiu sfer życia zaszła radykalna zmiana na lepsze. Po prostu: zdobędziesz klucz do lepszego życia na zawsze!

Dowiedz się, jak poprawić każdą z siedmiu sfer życia:

Marzysz o lepszym życiu? Już czas na lepszą wersję Ciebie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Best Self: Be You, Only Better Tłumaczenie: Agata Staszewska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-5867-6 Copyright © 2019 by Michael Bayer. All rights reserved. Published by arrangement with Dey Street Books, imprint of HarperCollins Publishers. All rights reserved. Polish edition copyright © 2020 by Helion SA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Nazwiska i cechy identyfikujące niektóre osoby zostały zmienione w celu zachowania ich prywatności. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/beself Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa Wstęp 1. Odkrywanie najlepszej wersji siebie 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zrozumienie swojego Anty Ja Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja Zidentyfikuj przeszkody Życie towarzyskie Życie osobiste Zdrowie 8. Wykształcenie 9. Relacje 10. Praca 7 9 23 43 59 73 93 111 133 153 165 195 Poleć książkęKup książkę 6 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji 11. Rozwój duchowy 12. Zbierz drużynę 13. Siedem kroków do celu Zakończenie Podziękowania O autorze 211 227 243 263 267 269 Poleć książkęKup książkę 3. Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja W szyscy jeste(cid:321)my artystami. Artyst(cid:171) definiuj(cid:171) jako osob(cid:171), która wyra(cid:352)a siebie poprzez swoj(cid:167) autentyczno(cid:321)(cid:250). Wszyscy mo(cid:352)emy zrobi(cid:250) co(cid:321) pi(cid:171)knego, co przyniesie korzy(cid:321)(cid:250) innym i co b(cid:171)dzie wyj(cid:167)tkowe dla nas. Nie chodzi mi o sztuk(cid:171) wymagaj(cid:167)c(cid:167) p(cid:171)dzla i p(cid:175)ótna, na (cid:321)wiecie istnieje tak wiele ró(cid:352)nych, unikalnych postaci sztuki, ilu jest ludzi. Ja sam, podobnie jak chyba wielu z nas, odkry(cid:175)em moj(cid:167) w(cid:175)asn(cid:167) posta(cid:250) sztuki przypadkiem. W moim (cid:352)yciu wydarzy(cid:175)o si(cid:171) wiele zwrotów i zakr(cid:171)tów, pojawi(cid:175)y si(cid:171) górki i do(cid:175)ki, a nawet momenty stagnacji. Dzi(cid:171)ki tym do(cid:321)wiadczeniom nawi(cid:167)- za(cid:175)em kontakt ze sob(cid:167) samym i z innymi. Kontakty te pozwoli(cid:175)y mi odnale(cid:350)(cid:250) moj(cid:167) sztuk(cid:171), jak(cid:167) jest pomoc innym odnale(cid:350)(cid:250) wolno(cid:321)(cid:250) stania si(cid:171) najlepsz(cid:167) wersj(cid:167) siebie. Przypuszczam, (cid:352)e mo(cid:352)na by powiedzie(cid:250), (cid:352)e moja sztuka to pomóc ci odna- le(cid:350)(cid:250) twoj(cid:167) sztuk(cid:171). Na tym polega sedno twojej obecnej podró(cid:352)y, w której zasto- sujesz Model Najlepszego Ja w swoim (cid:352)yciu. Ka(cid:352)dy, kto ze mn(cid:167) pracowa(cid:175), powie ci, (cid:352)e w którym(cid:321) momencie zadaj(cid:171) pyta- nie: „Co jest twoj(cid:167) sztuk(cid:167)?”. Klienci zwykle patrz(cid:167) na mnie zdumieni. To, o co mi naprawd(cid:171) chodzi, to czy w jaki(cid:321) sposób w codziennym (cid:352)yciu wyra(cid:352)aj(cid:167), kim s(cid:167) w sercu, czy to przez wybrany zawód, czy te(cid:352) relacje z bliskimi, hobby etc. Na przyk(cid:175)ad terapeuci zatrudnieni w moich CAST Centers wyra(cid:352)aj(cid:167) swoj(cid:167) sztuk(cid:171) ka(cid:352)dego dnia podczas pracy z klientami, zawsze maj(cid:167)c wi(cid:171)kszy cel, jakim jest uwolnienie innych od tego, co ich wi(cid:171)zi. Personel naszego domu przej(cid:321)cio- wego do perfekcji doprowadzi(cid:175) sztuk(cid:171) pomagania innym poczu(cid:250) si(cid:171) kochanymi Poleć książkęKup książkę 60 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji i otoczonymi opiek(cid:167). Sztuk(cid:167) pani sprz(cid:167)taj(cid:167)cej biura przed przyj(cid:321)ciem pracowni- ków jest sprawianie, by przestrze(cid:302) by(cid:175)a uporz(cid:167)dkowana i zadbana. Kierownik dzia(cid:175)u HR dba o spokój i ogarnia najdrobniejsze szczegó(cid:175)y. Naprawd(cid:171) niesamo- wicie jest przebywa(cid:250) w(cid:321)ród osób, które codziennie czynnie wyra(cid:352)aj(cid:167) swoje uni- kalne formy sztuki, maj(cid:167)c wspólny cel, który wszystkich inspiruje i motywuje. Cz(cid:171)sto s(cid:175)ysz(cid:171): „Pewnie czujesz si(cid:171) dobrze z samym sob(cid:167), poniewa(cid:352) twoja praca polega na pomaganiu innym sta(cid:250) si(cid:171) lepszymi”. Zawsze jednak wzdragam si(cid:171), s(cid:175)ysz(cid:167)c to, poniewa(cid:352) je(cid:321)li w ka(cid:352)dej sferze (cid:352)ycia jeste(cid:321) swoim Najlepszym Ja, to nie ma znaczenia, czy twoja sztuka polega na naprawianiu rur, pisaniu progra- mów komputerowych, projektowaniu ubra(cid:302), us(cid:175)ugiwaniu w restauracji, robieniu mebli, pisaniu piosenek, uprawie ro(cid:321)lin, dekorowaniu wn(cid:171)trz czy czymkolwiek innym — mo(cid:352)esz czu(cid:250) si(cid:171) (cid:321)wietnie z samym sob(cid:167) i poczujesz si(cid:171). Tego w(cid:175)a(cid:321)nie dla ciebie chc(cid:171)! Pięć zasad przemiany Wydaje mi si(cid:171), (cid:352)e na tym etapie zdajesz sobie ju(cid:352) spraw(cid:171), (cid:352)e w pe(cid:175)ni wierz(cid:171), (cid:352)e twoja podró(cid:352) przez (cid:352)ycie ca(cid:175)kowicie ró(cid:352)ni si(cid:171) od podró(cid:352)y innych. Istnieje jednak kilka podstawowych narz(cid:171)dzi, które wielokrotnie okaza(cid:175)y si(cid:171) niezb(cid:171)dne do udanej realizacji Modelu Najlepszego Ja. Narz(cid:171)dzia te, nazywane przeze mnie pi(cid:171)cioma zasadami przemiany, pomagaj(cid:167) przygotowa(cid:250) si(cid:171) mentalnie na nadchodz(cid:167)cy proces. By wprawi(cid:250) ci(cid:171) w odpowiednie nastawienie, pragn(cid:171) upewni(cid:250) si(cid:171), (cid:352)e do wszyst- kiego podejdziesz z: (cid:120) ciekawo(cid:321)ci(cid:167), (cid:120) szczero(cid:321)ci(cid:167), (cid:120) otwarto(cid:321)ci(cid:167), (cid:120) gotowo(cid:321)ci(cid:167), (cid:120) skupieniem. Ciekawość Z natury jestem bardzo ciekawy i dlatego zadaj(cid:171) mnóstwo pyta(cid:302), szczególnie kiedy spotykam kogo(cid:321) pierwszy raz. Ju(cid:352) nawet przesta(cid:175)em zauwa(cid:352)a(cid:250), (cid:352)e to robi(cid:171). Ale jestem wdzi(cid:171)czny za t(cid:171) wrodzon(cid:167) ciekawo(cid:321)(cid:250) mnie samego i innych, poniewa(cid:352) Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 61 bardzo u(cid:175)atwia mi pomaganie klientom. Bardzo cz(cid:171)sto w(cid:175)a(cid:321)nie dzi(cid:171)ki serii pro- stych, lecz skutecznych pyta(cid:302) potrafi(cid:171) pomóc innym po(cid:175)(cid:167)czy(cid:250) kropki i osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) prze(cid:175)om. Po prostu pod(cid:167)(cid:352)am za w(cid:175)asn(cid:167) ciekawo(cid:321)ci(cid:167). Zauwa(cid:352)y(cid:175)em jednak, (cid:352)e nie ka(cid:352)dy ma tak(cid:167) wrodzon(cid:167) ciekawo(cid:321)(cid:250), a raczej, (cid:352)e wielu osobom z trudem przychodzi w ogóle bycie ciekawym. P(cid:175)yn(cid:167) przez (cid:352)ycie, a(cid:352) nast(cid:167)pi kryzys, który zmusza ich do rewaluacji. Jednak gdy staniemy si(cid:171) ciekawi siebie, zyskujemy inspiracj(cid:171) do zmian. Ciekawo(cid:321)(cid:250) oznacza po prostu „silne pragnienie poznania lub nauczenia si(cid:171) czego(cid:321)”. Kto(cid:321), kto przestanie by(cid:250) ciekawy, nie mo(cid:352)e pozna(cid:250) siebie. Wiem, (cid:352)e dr(cid:167)- (cid:352)enie, ods(cid:175)anianie kolejnych warstw i zdmuchiwanie kurzu z czego(cid:321), co tkwi(cid:175)o podst(cid:171)pnie zakorzenione w psychice przez ca(cid:175)e dziesi(cid:171)ciolecia, mo(cid:352)e si(cid:171) niekiedy wydawa(cid:250) przera(cid:352)aj(cid:167)ce. Jednak kiedy rzucisz (cid:321)wiat(cid:175)o na mroczne zakamarki umys(cid:175)u i serca, dostrze(cid:352)esz, (cid:352)e wszystko, co si(cid:171) tam kry(cid:175)o, nie jest a(cid:352) tak straszne, na jakie wygl(cid:167)da(cid:175)o, i zaczniesz odzyskiwa(cid:250) moc w sposoby, o jakich nie (cid:321)ni(cid:175)e(cid:321). Gdy pomy(cid:321)limy o ciekawo(cid:321)ci dzieci, wyobrazimy sobie, jak chwytaj(cid:167) gar(cid:321)(cid:250) piasku i patrz(cid:167), jak przesypuje si(cid:171) im przez palce, albo jak zaczarowane obserwuj(cid:167) stado ptaków startuj(cid:167)ce do lotu, albo jak piszcz(cid:167)c z rado(cid:321)ci, taplaj(cid:167) si(cid:171) w k(cid:167)pieli z b(cid:167)belkami. Ucz(cid:167) si(cid:171) przez do(cid:321)wiadczenie, poznaj(cid:167) otaczaj(cid:167)cy je (cid:321)wiat, wykorzy- stuj(cid:167)c do tego wszystkie zmys(cid:175)y. Chcia(cid:175)bym, (cid:352)eby(cid:321) wzbudzi(cid:175) w sobie w(cid:175)a(cid:321)nie tak(cid:167) ciekawo(cid:321)(cid:250), szczególnie w zastosowaniu do samego siebie. Chc(cid:171), (cid:352)eby(cid:321) sta(cid:175) si(cid:171) bole(cid:321)nie (cid:321)wiadomy swoich schematów my(cid:321)lowych, zachowania, sposobu, w jaki przemierzasz (cid:321)wiat. FLAGA OSTRZEGAWCZA Chciałbym cię na coś uczulić. Czasem, gdy nabierzemy dogłębnej cieka- wości siebie, wpadamy w błędne koło umniejszania własnej wartości. Za- nurzenie się w sobie ujawnia wtedy wyłącznie negatywne myśli i zachowania. Jeśli poczujesz, że idziesz w tę stronę, natychmiast przestań i zmień kie- runek. Ciekawość nie polega na dowalaniu sobie. Po prostu zaczynamy wtedy dostrzegać powiązania między naszymi myślami i zachowaniem. Dostrze- gamy też, naprawdę dostrzegamy, kim jesteśmy w danym momencie, aby zrozumieć, gdzie pragniemy się znaleźć. 61 Poleć książkęKup książkę 62 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji Jak powiedzia(cid:175) Walt Disney: „Idziemy naprzód, otwieramy kolejne drzwi, robimy nowe rzeczy, poniewa(cid:352) jeste(cid:321)my ciekawi, a ciekawo(cid:321)(cid:250) prowadzi nas no- wymi (cid:321)cie(cid:352)kami”. S(cid:167)dz(cid:171), (cid:352)e dowodzi to dog(cid:175)(cid:171)bnej natury ciekawo(cid:321)ci i tego, co mo(cid:352)e ona dla nas uczyni(cid:250), je(cid:321)li j(cid:167) przyjmiemy i b(cid:171)dziemy piel(cid:171)gnowa(cid:250). I cho(cid:250) chcia(cid:175)bym, (cid:352)eby g(cid:175)ównym obszarem twojej ciekawo(cid:321)ci pozosta(cid:175)o twoje we- wn(cid:171)trzne królestwo, rzutuje ona równie(cid:352) na zewn(cid:167)trz, obejmuj(cid:167)c otaczaj(cid:167)cy ci(cid:171) (cid:321)wiat, nowe idee, perspektywy i pogl(cid:167)dy. Ciekawo(cid:321)(cid:250) to narz(cid:171)dzie, dzi(cid:171)ki któ- remu wch(cid:175)oniesz wiedz(cid:171). Bez ciekawo(cid:321)ci nie uczymy si(cid:171) naprawd(cid:171). Szczerość Poniewa(cid:352) podstawowym celem, nad którym pracujemy, jest dostrojenie si(cid:171) do twojego Najlepszego Ja, na pewno rozumiesz, dlaczego szczero(cid:321)(cid:250) b(cid:171)dzie nie- zb(cid:171)dna. Je(cid:321)li ok(cid:175)amujesz (czyli robisz co(cid:321), czego nie zrobi(cid:175)oby twoje Najlepsze Ja) samego siebie, w tym w kwestii wszelkich l(cid:171)ków nabytych na przestrzeni lat, jedynie blokujesz w(cid:175)asny post(cid:171)p. Jak powiedzia(cid:175) Thomas Jefferson: „Szcze- ro(cid:321)(cid:250) to pierwszy rozdzia(cid:175) w ksi(cid:171)dze m(cid:167)dro(cid:321)ci”. A czy tak naprawd(cid:171) nie d(cid:167)(cid:352)ymy do m(cid:167)dro(cid:321)ci? We wszystkim podejmujmy m(cid:167)dre wybory. M(cid:167)dro(cid:321)(cid:250) zaczyna si(cid:171) od szczero(cid:321)ci. Szczero(cid:321)(cid:250) i uczciwo(cid:321)(cid:250) to jedno i to samo — chodzi o robienie tego, co nale(cid:352)y. Chcia(cid:175)bym, aby(cid:321) przez ca(cid:175)y ten proces post(cid:171)powa(cid:175) wobec siebie tak, jak nale(cid:352)y. Brak ca(cid:175)kowitej szczero(cid:321)ci uniemo(cid:352)liwi ci nawi(cid:167)zanie wi(cid:171)zi z twoim Najlep- szym Ja. By(cid:250) mo(cid:352)e s(cid:167)dzisz, (cid:352)e dostroisz si(cid:171) do niego, nawet je(cid:321)li zachowasz swoje tajemnice. Pozwól jednak, (cid:352)e co(cid:321) ci powiem: polegniesz. Je(cid:352)eli do tej pory stara(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) czego(cid:321) unika(cid:250), czas stawi(cid:250) temu czo(cid:175)a — obiecuj(cid:171), (cid:352)e przyznanie si(cid:171) do czego(cid:321) i tego konsekwencje nie s(cid:167) tak straszne, jak ci si(cid:171) wydaje. Jeste(cid:321)my tak chorzy, jak nasze tajemnice. Tajemnice i wstyd mog(cid:167) by(cid:250) przeszkod(cid:167) i powstrzymywa(cid:250) ci(cid:171) przed osi(cid:167)gni(cid:171)ciem pozytywnych rezultatów w (cid:352)yciu. Z rado(cid:321)ci(cid:167) pomog(cid:171) ci odnale(cid:350)(cid:250) spokój, wi(cid:171)c ustalmy, (cid:352)e najlepszym sposobem, by pój(cid:321)(cid:250) naprzód, jest dzia(cid:175)anie w zgodzie z prawd(cid:167). Otwartość Decyzja, by sta(cid:250) si(cid:171) otwartym, to jak otworzenie umys(cid:175)u na odpowiedzi, które wcze(cid:321)niej by(cid:175)y przed nami ukryte, poniewa(cid:352) byli(cid:321)my na nie (cid:321)lepi. Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 63 Poniewa(cid:352) umys(cid:175) ludzki jest nastawiony na przetrwanie, nie podchodzimy z na- turaln(cid:167) otwarto(cid:321)ci(cid:167) do nowych rzeczy i idei. Nasz mózg uznaje, (cid:352)e to, jak post(cid:171)- pujemy w danej chwili, wystarczy, wi(cid:171)c unikamy zmian. O ile nie znajdujemy si(cid:171) w (cid:321)miertelnym niebezpiecze(cid:302)stwie, utrzymujemy status quo. Zasadniczo podstawowa zasada naszego umys(cid:175)u brzmi: „je(cid:321)li co(cid:321) nie jest zepsute, nie nale(cid:352)y tego naprawia(cid:250)”. Jednak nie mówimy o ucieczce przed bezpo(cid:321)rednim niebezpie- cze(cid:302)stwem, lecz o aktualizacji naszego systemu operacyjnego, by z przetrwania uczyni(cid:250) rozkwit. Otwarto(cid:321)(cid:250) jest kluczowa, gdy kombinujemy w naszym (cid:352)yciu i ulepszamy je. Wy(cid:175)ó(cid:352)my wszystkie karty na stó(cid:175) i wspólnie odkryjmy, gdzie nawet najmniejsze zmiany mog(cid:167) przynie(cid:321)(cid:250) niesamowite pozytywne rezultaty. Z im wi(cid:171)ksz(cid:167) otwarto- (cid:321)ci(cid:167) b(cid:171)dziesz podchodzi(cid:250) do nowych koncepcji, tym wi(cid:171)ksz(cid:167) masz szans(cid:171) na po- wodzenie. Bycie otwartym oznacza zasadniczo otwarto(cid:321)(cid:250) na nauk(cid:171). Zrozumienie, jak wyzwalaj(cid:167)ca jest nieustanna gotowo(cid:321)(cid:250) na nauk(cid:171), okaza(cid:175)o si(cid:171) jednym z najwi(cid:171)k- szych objawie(cid:302) w moim (cid:352)yciu. Gwarantuj(cid:171), (cid:352)e je(cid:321)li zaakceptujesz fakt, (cid:352)e nie zaw- sze znasz odpowied(cid:350), (cid:352)e zawsze mo(cid:352)esz wzbogaci(cid:250) posiadane odpowiedzi o nowe informacje i (cid:352)e mo(cid:352)esz wszystko robi(cid:250) lepiej ni(cid:352) teraz, znacz(cid:167)co polepszysz swoje (cid:352)ycie. Grecki filozof Sokrates mawia(cid:175), (cid:352)e prawdziwa m(cid:167)dro(cid:321)(cid:250) to wiedzie(cid:250), (cid:352)e si(cid:171) nic nie wie. Pogód(cid:350) si(cid:171) z tym. Zaakceptuj te s(cid:175)owa, poniewa(cid:352) gdy tylko zaakceptujesz ide(cid:171), (cid:352)e niczego tak naprawd(cid:171) nie wiesz, staniesz si(cid:171) nagle niczym g(cid:167)bka i zaczniesz bez ko(cid:302)ca wch(cid:175)ania(cid:250) nowe idee i pogl(cid:167)dy. Wyobra(cid:350) sobie, jak wygl(cid:167)da(cid:175)oby twoje (cid:352)ycie, gdyby(cid:321) ca(cid:175)y czas sta(cid:175) za (cid:321)cian(cid:167). Nigdy nawet nie rozwa(cid:352)y(cid:175) wyj(cid:321)cia zza niej, a(cid:352) wreszcie pewnego dnia kto(cid:321) znajo- my wzi(cid:167)(cid:175)by ci(cid:171) za r(cid:171)k(cid:171) i zaci(cid:167)gn(cid:167)(cid:175) na drug(cid:167) stron(cid:171). Tam po raz pierwszy u(cid:321)wiad- czy(cid:175)by(cid:321) majestatycznego widoku wschodz(cid:167)cego s(cid:175)o(cid:302)ca. Pozwól, by ta ksi(cid:167)(cid:352)ka sta(cid:175)a si(cid:171) tym znajomym, który we(cid:350)mie ci(cid:171) za r(cid:171)k(cid:171), a ten wschód s(cid:175)o(cid:302)ca niech b(cid:171)dzie pi(cid:171)knem twojego Najlepszego Ja. Otwórz si(cid:171) na wszystko, co staje na twojej drodze. Gotowość Gdy ponad szesna(cid:321)cie lat temu wreszcie sta(cid:175)em si(cid:171) trze(cid:350)wy, wychodzenie z na(cid:175)ogu nauczy(cid:175)o mnie, (cid:352)e musz(cid:171) do(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) wszelkich niezb(cid:171)dnych stara(cid:302), by by(cid:250) czysty. Wiedzia(cid:175)em, (cid:352)e nie chc(cid:171) wróci(cid:250) do uzale(cid:352)nienia, wi(cid:171)c robi(cid:175)em wszystko, co mi su- gerowali mentorzy, sponsorzy i terapeuci. Obejmowa(cid:175)o to codzienne uczestnictwo w spotkaniach AA, codzienne telefony do mentora, wolontariat na rzecz spo(cid:175)ecz- no(cid:321)ci, porann(cid:167) modlitw(cid:171) i ocen(cid:171) przebiegu dnia przeprowadzan(cid:167) co wieczór. 63 Poleć książkęKup książkę 64 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji Desperacko poszukiwa(cid:175)em rozwi(cid:167)zania, poniewa(cid:352) straci(cid:175)em ju(cid:352) wyt(cid:175)umaczenie dla mojego na(cid:175)ogu. Dlatego te(cid:352) prosi(cid:175)em o sugestie ka(cid:352)dego, kto mia(cid:175) to, czego mi brakowa(cid:175)o (czyli spokój ducha). Zapewniam, (cid:352)e ka(cid:352)dy, kto dokona(cid:175) radykalnej zmiany w (cid:352)yciu, czy to zerwa(cid:175) z na(cid:175)ogiem, pozby(cid:175) si(cid:171) znacznej nadwagi, czy te(cid:352) ca(cid:175)- kowicie zmieni(cid:175) zawód, nie straci(cid:175) gotowo(cid:321)ci. Gotowo(cid:321)(cid:250) to dzia(cid:175)anie, gotowo(cid:321)(cid:250) do niezaprzestania dzia(cid:175)a(cid:302), nie tylko w my(cid:321)lach. Ty równie(cid:352) musisz by(cid:250) gotowy do(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) wszelkich niezb(cid:171)dnych stara(cid:302), by sta(cid:250) si(cid:171) lepszym. Tak, mo(cid:352)e b(cid:171)dziesz musia(cid:175) opu(cid:321)ci(cid:250) stref(cid:171) komfortu, wi(cid:171)c na to tak(cid:352)e powiniene(cid:321) by(cid:250) gotowy. Jak ju(cid:352) wspomnia(cid:175)em, to nie musi by(cid:250) trudne! My(cid:321)l(cid:171), (cid:352)e ze zdumieniem odkryjesz, (cid:352)e jak ju(cid:352) odpowiednio zwizualizujesz swój cel, wykonanie koniecznej pracy oka(cid:352)e si(cid:171) nie a(cid:352) takie trudne. Wierz(cid:171), (cid:352)e je(cid:321)li jeste(cid:321) gotów co(cid:321) zrobi(cid:250), to wtedy to zrobisz. Jak powiedzia(cid:175) sir Richard Branson, brytyj- ski magnat, za(cid:175)o(cid:352)yciel Virgin Group: „(cid:351)ycie jest du(cid:352)o bardziej ekscytuj(cid:167)ce, je(cid:321)li cz(cid:171)(cid:321)ciej mówisz tak zamiast nie”. O to w(cid:175)a(cid:321)nie mi chodzi. B(cid:167)d(cid:350) gotów powiedzie(cid:250) tak, a potem poprze(cid:250) to dzia(cid:175)aniem, a nie zawiedziesz si(cid:171). Skupienie Ostatni(cid:167) z zasad zmiany jest skupienie. Mo(cid:352)esz je rozumie(cid:250) te(cid:352) jako niezbacza- nie z drogi. Zapytaj jakiegokolwiek lidera o g(cid:175)ówn(cid:167) przyczyn(cid:171) jego lub jej niesa- mowitego sukcesu, a odpowie: skupienie. Cytuj(cid:167)c Oprah Winfrey: „Poczuj moc p(cid:175)yn(cid:167)c(cid:167) ze skupienia si(cid:171) na tym, co ci(cid:171) ekscytuje”. Oprah niew(cid:167)tpliwe wydaje si(cid:171) bardzo szcz(cid:171)(cid:321)liwa, robi(cid:167)c to, co kocha, czy(cid:352) nie? Warren Buffet z kolei powiedzia(cid:175): „Zawody wygrywaj(cid:167) uczestnicy skupieni na boisku, nie ci ze wzrokiem utkwionym w tablicy wyników”. Za(cid:321) LL Cool J radzi: „Nie tra(cid:250) skupienia; pod(cid:167)(cid:352)aj za marzeniami i zmierzaj do celu”. Niew(cid:167)tpliwie uda(cid:175)y mu si(cid:171) obie te rzeczy i twierdz(cid:171), (cid:352)e si(cid:171) op(cid:175)aci(cid:175)o! Znany biznesmen i inwestor Mark Cuban powiedzia(cid:175): „Nauczy(cid:175)em si(cid:171), (cid:352)e wystarczy by(cid:250) skupionym, wierzy(cid:250) w siebie i ufa(cid:250) swoim umiej(cid:171)tno(cid:321)ciom i os(cid:167)dowi”. Skupienie jest najwa(cid:352)niejsze. Istot(cid:171) skupienia mo(cid:352)emy przedstawi(cid:250) na podstawie rzeczywistego scenariusza, w którym przyjrzymy si(cid:171) odwrotnej sytuacji — zastanowimy si(cid:171), co si(cid:171) stanie, je(cid:321)li nie skupimy si(cid:171) w pe(cid:175)ni na wa(cid:352)nym zadaniu. Pisanie SMS-ów podczas prowa- dzenia samochodu to skrajny (i najbardziej powszechny) przyk(cid:175)ad próby roz- dzielenia uwagi mi(cid:171)dzy zadania, z morderczym rezultatem. Wed(cid:175)ug Narodowej Rady Bezpiecze(cid:302)stwa 1,6 miliona wypadków rocznie bezpo(cid:321)rednio wynika z u(cid:352)ywania telefonów komórkowych podczas jazdy. To jedna czwarta wszystkich Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 65 wypadków. Przez rozkojarzonych kierowców codziennie (cid:352)ycie traci co najmniej dziewi(cid:171)cioro ludzi. Nie potrafimy by(cid:250) w dwóch miejscach jednocze(cid:321)nie ani fi- zycznie, ani umys(cid:175)owo. Aby wykona(cid:250) prac(cid:171) niezb(cid:171)dn(cid:167) do polepszenia swego (cid:352)ycia, powinni(cid:321)my ograniczy(cid:250) zak(cid:175)ócenia i stworzy(cid:250) otoczenie wspieraj(cid:167)ce niezb(cid:171)dne nam skupienie. Teraz trzeba ustali(cid:250), jak w(cid:175)a(cid:321)ciwie wygl(cid:167)da u ciebie skupienie. Jaki masz wyj(cid:167)t- kowy sposób, by wytrwa(cid:250) do ko(cid:302)ca? Pisz(cid:171) „wyj(cid:167)tkowy”, poniewa(cid:352) ka(cid:352)dy ma inny sposób na zachowanie skupienia. Na przyk(cid:175)ad czytaj(cid:167)c t(cid:171) ksi(cid:167)(cid:352)k(cid:171), mo(cid:352)esz stwier- dzi(cid:250), (cid:352)e (cid:175)atwiej ci si(cid:171) skupi(cid:250) na lekturze, je(cid:321)li zamkniesz si(cid:171) w sypialni z kubkiem herbaty i d(cid:175)ugopisem. Albo te(cid:352) mo(cid:352)e najlepiej s(cid:175)u(cid:352)y ci energia wokó(cid:175) ciebie, wi(cid:171)c lepiej, (cid:352)eby(cid:321) czyta(cid:175) w kawiarni z laptopem na stoliku. Je(cid:321)li nie wiesz, prze- prowad(cid:350) ma(cid:175)y eksperyment, wypróbuj ró(cid:352)ne rodzaje otoczenia i ustal, w którym naj(cid:175)atwiej ci utrzyma(cid:250) uwag(cid:171). Od samego pocz(cid:167)tku musimy mie(cid:250) pewno(cid:321)(cid:250), (cid:352)e jeste(cid:321) obecny i skupiony na pracy, która ci(cid:171) czeka. Ja zachowuj(cid:171) skupienie przede wszystkim dzi(cid:171)ki zapewnieniu sobie w(cid:175)a(cid:321)ciwego otoczenia. Wielu osobom dobrze pracuje si(cid:171) w kawiarni, ale ja potrzebuj(cid:171) wygod- nego fotela i mo(cid:352)liwie ma(cid:175)ej ilo(cid:321)ci zak(cid:175)óce(cid:302). Dodatkowo to, na czym mam si(cid:171) skupi(cid:250), stawiam sobie za priorytet i odk(cid:175)adam na bok wszystkie inne punkty na mojej li(cid:321)cie. Co ładuje twój akumulator autentyczności? Co robi(cid:175)e(cid:321), kiedy ostatni raz naprawd(cid:171) czu(cid:175)e(cid:321), (cid:352)e (cid:352)yjesz, (cid:352)e funkcjonujesz na pe(cid:175)- nych obrotach? Kiedy ostatni raz czu(cid:175)e(cid:321), (cid:352)e w pe(cid:175)ni korzystasz z (cid:352)ycia? By(cid:250) mo(cid:352)e od razu znajdziesz odpowied(cid:350) na to pytanie i przypomnisz sobie te chwile. A by(cid:250) mo(cid:352)e nadal drapiesz si(cid:171) w g(cid:175)ow(cid:171) i zastanawiasz, czy w ogóle kiedy- kolwiek tak si(cid:171) czu(cid:175)e(cid:321). Jednak to te chwile najwy(cid:352)szego o(cid:352)ywienia, poczucie pe(cid:175)nego na(cid:175)adowania lubi(cid:171) nazywa(cid:250) (cid:175)adowaniem akumulatora autentyczno(cid:321)ci. To kluczowe chwile twojego (cid:352)ycia i s(cid:167) ci niezb(cid:171)dne. Przyjrzyjmy si(cid:171), co (cid:175)aduje twój akumulator autentyczno(cid:321)ci. Zastanów si(cid:171) przez chwil(cid:171), co sprawia, (cid:352)e czujesz, (cid:352)e (cid:352)yjesz, i zapisz to: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 65 Poleć książkęKup książkę 66 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji Kiedy ostatni raz oddawa(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) tej czynno(cid:321)ci? ___________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Na podstawie rodzaju czynno(cid:321)ci, któr(cid:167) uzna(cid:175)e(cid:321) za (cid:175)aduj(cid:167)c(cid:167) twój akumulator autentyczno(cid:321)ci, napisz, co mówi to o twoim Najlepszym Ja? _____________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Które obszary twojego (cid:352)ycia pokrywaj(cid:167) si(cid:171) z twoim Najlepszym Ja? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Które obszary twojego (cid:352)ycia nie pokrywaj(cid:167) si(cid:171) z twoim Najlepszym Ja? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Przyjrzyj si(cid:171) zapisanym informacjom. Czy wydaje ci si(cid:171), (cid:352)e twoje (cid:352)ycie w wi(cid:171)k- szo(cid:321)ci pokrywa si(cid:171) z tym, kim naprawd(cid:171) jeste(cid:321)? Je(cid:321)li tak, to wspaniale, poniewa(cid:352) oznacza to, (cid:352)e skupimy si(cid:171) na dopracowywaniu szczegó(cid:175)ów lub rozwi(cid:167)zywaniu problemów w konkretnych dziedzinach. Z drugiej strony mo(cid:352)e wychodzi na to, (cid:352)e pogrzeba(cid:175)e(cid:321) prawdziwego siebie pod stert(cid:167) problemów? To te(cid:352) w porz(cid:167)dku, poniewa(cid:352) zaraz zaczniemy kopa(cid:250)! Czas na ocenę gotowości do zmiany Czas ruszy(cid:250) w podró(cid:352). Jeste(cid:321) naprawd(cid:171) gotowy? Chcia(cid:175)bym, (cid:352)eby(cid:321) oceni(cid:175) si(cid:171) na skali od 1 do 10 w odniesieniu do pi(cid:171)ciu omówionych czynników: ciekawo(cid:321)ci, szczero(cid:321)ci, otwarto(cid:321)ci, gotowo(cid:321)ci i skupienia. 1 = w ogóle nie jestem gotowy 10 = 100 , wchodzę w to! 5 = pracuję nad tym Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 67 1. Jak bardzo ciekawi ci(cid:171) dowiedzenie si(cid:171), kim naprawd(cid:171) jeste(cid:321), nawet je(cid:321)li oka(cid:352)e si(cid:171), (cid:352)e kim(cid:321) zupe(cid:175)nie innym ni(cid:352) obecnie? ZAKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Jak szczery zamierzasz by(cid:250) wobec siebie podczas wykonywania (cid:250)wi- cze(cid:302) zawartych w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce? Czy o(cid:321)wietlisz wszystkie zakamarki (cid:352)ycia i umys(cid:175)u? ZAKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. W jakim stopniu jeste(cid:321) otwarty na dokonanie zmian niezb(cid:171)dnych do poprawy jako(cid:321)ci (cid:352)ycia? ZAKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. W jakim stopniu jeste(cid:321) gotowy do(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) wszelkich stara(cid:302), by polep- szy(cid:250) swoje (cid:352)ycie i nawi(cid:167)za(cid:250) trwa(cid:175)(cid:167) wi(cid:171)(cid:350) ze swoim Najlepszym Ja? ZAKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. W jakim stopniu jeste(cid:321) skupiony na bie(cid:352)(cid:167)cej tre(cid:321)ci i zadaniach zawar- tych w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce? ZAKREŚL JEDNĄ ODPOWIEDŹ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Je(cid:321)li nie przy wszystkich pytaniach zaznaczy(cid:175)e(cid:321) 10, zapytaj siebie, co powi- niene(cid:321) zrobi(cid:250), (cid:352)eby osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) to 10? Zapisz to tu: _______________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Je(cid:321)li nie jeste(cid:321) pewien, co nale(cid:352)y zrobi(cid:250), by czu(cid:250) si(cid:171) gotowym, czytaj dalej. I nie martw si(cid:171), wszystko jest procesem. Dojdziemy tam, razem. Etapy zmiany Teraz gdy ju(cid:352) zobowi(cid:167)za(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) do ciekawo(cid:321)ci, szczero(cid:321)ci, otwarto(cid:321)ci, gotowo(cid:321)ci i skupienia, chcia(cid:175)bym porozmawia(cid:250) z tob(cid:167) przez chwil(cid:171) o etapach zmiany/poprawy. Oto one: 67 Poleć książkęKup książkę 68 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji Etapy zmiany/poprawy1 (cid:120) Przed kontemplacj(cid:160). Nie masz zamiaru zmienia(cid:250) swojego zachowania. Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy z istnienia problemu. (cid:120) Kontemplacja. Zda(cid:175)e(cid:321) sobie spraw(cid:171), (cid:352)e nale(cid:352)y podj(cid:167)(cid:250) dzia(cid:175)ania w pewnym obszarze (cid:352)ycia, ale w tej chwili nie masz jeszcze zamiaru niczego zmienia(cid:250). (cid:120) Przygotowanie. Zamierzasz podj(cid:167)(cid:250) dzia(cid:175)ania, by naprawi(cid:250) problem. Prze- kona(cid:175)e(cid:321) si(cid:171) o potrzebie zmiany, by poprawi(cid:250) sytuacj(cid:171) w niektórych lub wszystkich sferach (cid:352)ycia, i wierzysz, (cid:352)e jeste(cid:321) zdolny wykona(cid:250) to, czego si(cid:171) od Ciebie wymaga. (cid:120) Dzia(cid:168)anie. Zmieniasz swoje zachowanie, (cid:352)eby wprowadzi(cid:250) pozytywne zmiany w (cid:352)yciu. (cid:120) Utrzymanie. Podtrzymujesz zmiany w zachowaniu, nowe zachowania zast(cid:167)pi(cid:175)y stare. Sp(cid:171)dzi(cid:175)em wiele lat na interwencjach, na których pomaga(cid:175)em osobom trwaj(cid:167)- cym w ca(cid:175)kowitym oporze, poniewa(cid:352) tak bardzo obawia(cid:175)y si(cid:171) konsekwencji zmiany. Wiele z nich wykona(cid:175)o w (cid:352)yciu zwrot o 180 stopni, a niektórzy nawet pracuj(cid:167) teraz dla mnie. Ka(cid:352)demu pojawiaj(cid:167) si(cid:171) znaki ostrzegawcze wskazuj(cid:167)ce, (cid:352)e powinien dokona(cid:250) zmiany, lecz je(cid:321)li jeste(cid:321) taki jak wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250), prawdopodobnie je przeoczy(cid:175)e(cid:321) lub zi- gnorowa(cid:175)e(cid:321). Ale jestem tu po to, by ci pomóc zidentyfikowa(cid:250) sygna(cid:175)y alarmowe, które rozbrzmiewaj(cid:167) w ró(cid:352)nych obszarach twojego (cid:352)ycia, aby(cid:321) móg(cid:175) podrepero- wa(cid:250) swoje zachowanie i zapobiec pojawieniu si(cid:171) jeszcze wi(cid:171)kszych problemów. Nie czekajmy z rozpoznaniem potrzeby zmian, a(cid:352) nast(cid:167)pi kryzys. Gdy zajmowa(cid:175)em si(cid:171) interwencjami, cz(cid:171)sto dzwonili do mnie rodzice doro- s(cid:175)ych dzieci desperacko pragn(cid:167)cy, (cid:352)eby si(cid:171) zmieni(cid:175)y. Jednymi z takich rodziców byli Cindy i John, którzy zwrócili si(cid:171) do mnie w sprawie swojego dziewi(cid:171)tnasto- letniego syna. Marty rzuci(cid:175) studia i zamieszka(cid:175) u nich w piwnicy. Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) czasu sp(cid:171)dza(cid:175) na graniu w gry komputerowe (robi(cid:175) to przez ca(cid:175)(cid:167) noc, a potem spa(cid:175) do po(cid:175)udnia), jad(cid:175) posi(cid:175)ki przygotowane przez Cindy i snu(cid:175) si(cid:171) po domu. On sam oczywi(cid:321)cie mia(cid:175) zerow(cid:167) motywacj(cid:171) do zmian. Bo niby dlaczego? (cid:351)ycie traktowa(cid:175)o go (cid:175)agodnie. W szkole mu si(cid:171) nie podoba(cid:175)o, wi(cid:171)c po prostu wsiad(cid:175) w samolot i wróci(cid:175) w domowe pielesze na czas nieokre(cid:321)lony, (cid:352)eby odpocz(cid:167)(cid:250) i odzyska(cid:250) si(cid:175)y. 1 The Transtheoretical Model (Prochaska i DiClemente, 1983). Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 69 John uzna(cid:175), (cid:352)e najlepszym sposobem, by zmotywowa(cid:250) Marty’ego do wi(cid:171)kszej aktywno(cid:321)ci (cid:352)yciowej, b(cid:171)dzie zatrudnienie go w rodzinnej firmie — lokalnej sieci restauracji. Marty mia(cid:175) codziennie pracowa(cid:250) w siedzibie firmy ((cid:352)eby John mia(cid:175) na niego oko) od 9:00 do 17:00. Ale cho(cid:250) otrzymywa(cid:175) pensj(cid:171) pe(cid:175)noetatowego pra- cownika, pojawia(cid:175) si(cid:171) w pracy na kilka godzin mo(cid:352)e ze trzy dni w tygodniu. A na- wet wtedy, kiedy przychodzi(cid:175) na ca(cid:175)y dzie(cid:302), nie robi(cid:175) prawie nic. Pracownicy zg(cid:175)aszali, (cid:352)e nie umie pracowa(cid:250) w zespole i nie przestrzega firmowego kodeksu etycznego: spó(cid:350)nia si(cid:171), ci(cid:167)gle SMS-uje itd. Usiedli(cid:321)my z Johnem i Cindy, (cid:352)eby omówi(cid:250) sytuacj(cid:171). Przez ca(cid:175)y czas da(cid:175)o si(cid:171) s(cid:175)ysze(cid:250), jak Marty gra na dole w gry z d(cid:350)wi(cid:171)kiem podg(cid:175)o(cid:321)nionym na pe(cid:175)ny regula- tor. Ale po kolei. Musia(cid:175)em upewni(cid:250) si(cid:171), (cid:352)e John i Cindy graj(cid:167) w jednej dru(cid:352)y- nie. Musieli si(cid:171) zgra(cid:250) i zrozumie(cid:250), (cid:352)e Marty zmotywuje si(cid:171) do zmian tylko wtedy, gdy: 1) je(cid:321)li tego nie zrobi, poniesie konsekwencje w prawdziwym (cid:352)yciu lub 2) b(cid:171)dzie odczuwa(cid:175) tak wielki ból emocjonalny, fizyczny lub duchowy, (cid:352)e nie zniesie ani jednego dnia wi(cid:171)cej. Zdawali(cid:321)my sobie spraw(cid:171), (cid:352)e jego egzystencja jest raczej bezbolesna. Potrzebowa(cid:175) wi(cid:171)c konsekwencji. Natychmiast. John zapyta(cid:175): — Okej, to mamy go wyrzuci(cid:250)? Pokaza(cid:250) mu, jak wygl(cid:167)da (cid:352)ycie na ulicy? Na to wtr(cid:167)ci(cid:175)a si(cid:171) przera(cid:352)ona Cindy: — John, mówisz o naszym dziecku! Nie mogliby(cid:321)my! Jestem równie zm(cid:171)- czona us(cid:175)ugiwaniem mu, ale musimy mu pomóc! Jest taki zagubiony! Ja stwierdzi(cid:175)em po prostu: — To jest wybór, którego Marty musi dokona(cid:250) dla siebie. Je(cid:321)li ma tu dalej mieszka(cid:250), musi przestrzega(cid:250) pewnych regu(cid:175). John, je(cid:321)li nie b(cid:171)dzie w pracy na czas ka(cid:352)dego dnia, musi ponie(cid:321)(cid:250) konsekwencje. W innym wypadku zwyczajnie nagro- dzisz go za z(cid:175)e zachowanie. Czy post(cid:167)pi(cid:175)by(cid:321) tak z innymi pracownikami? John gorliwie zaprzeczy(cid:175). — Nie ma mowy. Zada(cid:175)em pytanie skierowane do nich obojga. — Zatem jak wed(cid:175)ug was wygl(cid:167)da(cid:175)by idealny scenariusz? Odpowiedzia(cid:175)a Cindy: — Je(cid:352)eli Marty ma tu mieszka(cid:250), musi si(cid:171) ogarn(cid:167)(cid:250). Obejmuje to zakupy jedze- nia, gotowanie i dbanie o siebie, a tak(cid:352)e pomoc w obowi(cid:167)zkach domowych. Jest doros(cid:175)y i naprawd(cid:171) powinien si(cid:171) tak zachowywa(cid:250). John pokiwa(cid:175) g(cid:175)ow(cid:167) i doda(cid:175): 69 Poleć książkęKup książkę 70 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji — Próbowali(cid:321)my na wszelkie sposoby zmusi(cid:250) go do odpowiedzialno(cid:321)ci, ale chyba oboje zdajemy sobie spraw(cid:171), (cid:352)e nie byli(cid:321)my konsekwentni i ostatecznie pozwalamy mu na takie zachowanie. W niemal ka(cid:352)dym podobnym przypadku rodzice w pe(cid:175)ni rozumiej(cid:167), (cid:352)e po- zwalaj(cid:167) swoim dzieciom zachowywa(cid:250) si(cid:171) w okre(cid:321)lony sposób. Potrzebuj(cid:167) po pro- stu, by kto(cid:321) inny udzieli(cid:175) im zezwolenia, by przyj(cid:167)(cid:250) inn(cid:167) postaw(cid:171) i odzyska(cid:250) w(cid:175)adz(cid:171). Wtedy pojawiam si(cid:171) ja. Nast(cid:171)pny krok polega(cid:175) na rozmowie z ca(cid:175)(cid:167) trójk(cid:167). Zeszli(cid:321)my wi(cid:171)c do piwnicy do pokoju Marty’ego. Jego rodzice weszli przodem, ja za nimi. Pokój wygl(cid:167)da(cid:175) mniej wi(cid:171)cej tak, jak si(cid:171) spodziewa(cid:175)em. Widzia(cid:175)em ju(cid:352) dziesi(cid:167)tki takich — zaba(cid:175)aganionych, ciemnych, z porozrzucanymi opakowa- niami po jedzeniu i puszkami po napojach. Na fotelu wygodnie rozsiad(cid:175) si(cid:171) pa- tykowaty ch(cid:175)opak w dresach. Wszystko przypomina(cid:175)o pokój w akademiku. Na widok rodziców bez entuzjazmu wywróci(cid:175) oczami, ale gdy tylko zauwa(cid:352)y(cid:175) mnie, nieco si(cid:171) wyprostowa(cid:175), a jego (cid:350)renice odrobin(cid:171) si(cid:171) rozszerzy(cid:175)y — klasyczny pa- rali(cid:352) ze strachu. Moje rozmiary wywo(cid:175)uj(cid:167) lekki strach u facetów. W tym wypadku by(cid:175)o to przydatne. — Marty — zacz(cid:167)(cid:175) John — razem z mam(cid:167) rozmawiali(cid:321)my ju(cid:352) z tob(cid:167) wcze(cid:321)niej o twoim stylu (cid:352)ycia, ale dzi(cid:321) nast(cid:167)pi zmiana. To jest coach Mike, którego tu zaprosili(cid:321)my. — Cze(cid:321)(cid:250), Marty, mi(cid:175)o ci(cid:171) pozna(cid:250) — powiedzia(cid:175)em. — Yhm. Tak. Wi(cid:171)c co tak w(cid:175)a(cid:321)ciwie si(cid:171) dzieje? — Wsta(cid:175), a na jego twarzy pojawi(cid:175) si(cid:171) wyraz konsternacji. — Wiesz, (cid:352)e bardzo ci(cid:171) kochamy, ale na du(cid:352)o ci pozwalali(cid:321)my i nie pomaga- li(cid:321)my (cid:352)yciowo, wi(cid:171)c od teraz wszystko si(cid:171) zmieni — powiedzia(cid:175)a Cindy ze spo- kojem i si(cid:175)(cid:167), która zaskoczy(cid:175)a Marty’ego. Nast(cid:171)pnie usiedli(cid:321)my i omówili(cid:321)my konkretny plan, z konkretn(cid:167) nieprzekraczaln(cid:167) dat(cid:167), którego Marty mia(cid:175) prze- strzega(cid:250), (cid:352)eby móc dalej mieszka(cid:250) w domu. Zosta(cid:175) poinformowany, (cid:352)e wszystko b(cid:171)dzie odbywa(cid:250) si(cid:171) etapami — ja mia(cid:175)em spotyka(cid:250) si(cid:171) z rodzin(cid:167) raz w tygodniu przez jaki(cid:321) czas, aby upewni(cid:250) si(cid:171), (cid:352)e wszyscy post(cid:171)puj(cid:167) zgodnie z oczekiwaniami (on przestrzega zasad, oni nie pozwalaj(cid:167) mu na odst(cid:171)pstwa), a potem raz na dwa tygodnie, gdy ju(cid:352) nast(cid:167)pi post(cid:171)p w planie. Marty’emu nie pozostawiono mo(cid:352)li- wo(cid:321)ci sprzeciwu lub niezgody. Mia(cid:175) dwie mo(cid:352)liwo(cid:321)ci. Móg(cid:175) wyrazi(cid:250) zgod(cid:171) na nowy re(cid:352)im i robi(cid:250) swoje albo móg(cid:175) si(cid:171) w tamtej chwili wyprowadzi(cid:250). Widzicie, czasem kto(cid:321) sam nie przejdzie przez etapy przed kontemplacj(cid:167), kontemplacji i przygotowania. W tamtym przypadku, w tamtych konkretnych okoliczno(cid:321)ciach, Marty nie mia(cid:175) bod(cid:350)ca, by przej(cid:321)(cid:250) przez te stadia. On nie chcia(cid:174) si(cid:171) zmieni(cid:250)! Lecz jego rodzice, gdy ju(cid:352) opracowali wspólny front i wyra(cid:350)n(cid:167) stra- Poleć książkęKup książkę Twoja wyjątkowa podróż: zasady przemiany w Najlepsze Ja 71 tegi(cid:171), pomogli sk(cid:175)oni(cid:250) go bezpo(cid:321)rednio do dzia(cid:175)ania. Konsekwencje odrzuce- nia nowych regu(cid:175) przez Marty’ego by(cid:175)y namacalne, to robi(cid:175)o za motywacj(cid:171). Gdy ju(cid:352) znalaz(cid:175) si(cid:171) na etapie dzia(cid:175)ania — pami(cid:171)tajcie, (cid:352)e to ostatecznie by(cid:175) jego wybór, (cid:352)eby przej(cid:321)(cid:250) do dzia(cid:175)ania, poniewa(cid:352) rodzice kazali mu wybiera(cid:250) mi(cid:171)- dzy ogarni(cid:171)ciem si(cid:171) a wyprowadzk(cid:167) — zacz(cid:167)(cid:175) czu(cid:250) si(cid:171) lepiej sam ze sob(cid:167). Nast(cid:167)pi(cid:175) etap przej(cid:321)ciowy i oczywi(cid:321)cie Marty’emu zdarza(cid:175)y si(cid:171) potkni(cid:171)cia, ale ogólnie sta(cid:175) si(cid:171) uczestnikiem (cid:352)ycia, nie tylko widzem. W ko(cid:302)cu wszyscy uznali(cid:321)my, (cid:352)e najle- piej dla niego b(cid:171)dzie pój(cid:321)(cid:250) na swoje i znale(cid:350)(cid:250) prac(cid:171) poza rodzinn(cid:167) firm(cid:167), wi(cid:171)c poszed(cid:175) na rozmow(cid:171) i dosta(cid:175) posad(cid:171) pocz(cid:167)tkuj(cid:167)cego sprzedawcy ubezpiecze(cid:302). Wci(cid:167)(cid:352) spotykali(cid:321)my si(cid:171) regularnie i oceniali(cid:321)my, na którym etapie procesu si(cid:171) znajduj(cid:167), a tak(cid:352)e opracowywali(cid:321)my strategi(cid:171) rozwoju. Im wi(cid:171)cej niezale(cid:352)no(cid:321)ci zdobywa(cid:175) Marty, tym bardziej ros(cid:175)a jego samoocena i tym mniej defensywnie zachowywa(cid:175) si(cid:171) wobec rodziców. Z krn(cid:167)brnego nastolatka przekszta(cid:175)ca(cid:175) si(cid:171) w gra- cza zespo(cid:175)owego i aktywnego cz(cid:175)onka rodziny i spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa. Jaki(cid:321) rok po naszym pierwszym spotkaniu zadzwoni(cid:175)a do mnie Cindy, (cid:352)eby zda(cid:250) relacj(cid:171): — Mike, wprost nie mog(cid:171) uwierzy(cid:250) w przemian(cid:171), jak(cid:167) widz(cid:171) w Martym. Przeprowadzi(cid:175) si(cid:171) do w(cid:175)asnego mieszkanka. Tego samego dnia posz(cid:175)am do piwnicy, (cid:352)eby sprawdzi(cid:250), czy niczego nie zostawi(cid:175). Konsola wci(cid:167)(cid:352) by(cid:175)a podpi(cid:171)ta do telewi- zora. Wspomnia(cid:175)am mu o tym, a on powiedzia(cid:175), (cid:352)e sko(cid:302)czy(cid:175) z grami, ponie- wa(cid:352) traci(cid:175) przez nie zbyt wiele czasu! Wyobra(cid:350) to sobie! I wiesz, co jeszcze? Ma dziewczyn(cid:171)! Jest urocza! Tak bardzo ci dzi(cid:171)kuj(cid:171)! — Nie ma sprawy! Z siebie te(cid:352) mo(cid:352)esz by(cid:250) dumna. Wiem, (cid:352)e z Johnem musie- li(cid:321)cie ci(cid:171)(cid:352)ko pracowa(cid:250), (cid:352)eby trzyma(cid:250) si(cid:171) planu, ale wytrwali(cid:321)cie. Mo(cid:352)liwie jak najszybsze przej(cid:321)cie do etapu dzia(cid:175)ania op(cid:175)aca si(cid:171), poniewa(cid:352) zaczynamy widzie(cid:250) siebie w nowym (cid:321)wietle. Widzimy bezpo(cid:321)rednio, do czego jeste(cid:321)my zdolni i czego si(cid:171) od nas wymaga, poniewa(cid:352) zaczynamy to robi(cid:250)! Nie mamy nic do stracenia przez skok na g(cid:175)(cid:171)bok(cid:167) wod(cid:171) i wprowadzenie zmiany — ale mo(cid:352)emy straci(cid:250) wiele, je(cid:321)li b(cid:171)dziemy t(cid:171) zmian(cid:171) przek(cid:175)ada(cid:250). Wtedy w(cid:175)a(cid:321)nie dni mog(cid:167) sta(cid:250) si(cid:171) tygodniami, a tygodnie miesi(cid:167)cami — a potem nagle zrozu- miemy, (cid:352)e zmarnowali(cid:321)my ca(cid:175)e lata, (cid:352)yj(cid:167)c jak wcze(cid:321)niej, podczas gdy mogli(cid:321)my wykorzysta(cid:250) ten czas, by ewoluowa(cid:250) i poprawi(cid:250) swoj(cid:167) sytuacj(cid:171) (cid:352)yciow(cid:167) na ró(cid:352)ne niesamowite sposoby. 71 Poleć książkęKup książkę 72 Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji Przygotowania do drogi… Jak powiedzia(cid:175)a Lady Gaga: „Nie pozwól nikomu na (cid:321)wiecie wmawia(cid:250) ci, (cid:352)e nie mo(cid:352)esz by(cid:250) dok(cid:175)adnie tym, kim jeste(cid:321)”. Ma racj(cid:171), a czasem to ty przeszkadzasz sobie sta(cid:250) si(cid:171) dok(cid:175)adnie tym, kim jeste(cid:321). Dlatego w(cid:175)a(cid:321)nie w kolejnym rozdziale nauczysz si(cid:171) identyfikowa(cid:250) i pokonywa(cid:250) przeszkody, które mog(cid:175)yby zagrozi(cid:250) twojemu post(cid:171)powi ku (cid:352)yciu jako twoje Najlepsze Ja. Nie chcemy, (cid:352)eby co(cid:321) ci(cid:171) powstrzymywa(cid:175)o! Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bądź sobą, tylko w najlepszej wersji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: