Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 006906 20984984 na godz. na dobę w sumie
Bądź zawsze sobą - książka
Bądź zawsze sobą - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1751-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skończ z wiecznym: „Nie jestem dość dobry”!

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto i co nas kształtuje? W wyniku jakiego splotu okoliczności, wydarzeń i działań jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Przeglądamy się w oczach rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i kolegów, uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią na nasz temat. Kształtujemy siebie według ich oczekiwań i ocen. A przecież to nasze życie. Ty to Ty. Nie jesteś swoją mamą czy siostrą, swoim tatą, bratem, przyjacielem. Ani tym bardziej swoim wrogiem. Dlaczego zatem pozwalasz im, by decydowali o Tobie?

Nikt nie twierdzi, że ludzie wokół Ciebie mają złe intencje i chcą zrobić Ci krzywdę. Oczywiście, że nie! Jednak rady, które Ci dają, wskazówki na życie, którymi się z Tobą dzielą, ich ocena Twoich zachowań i sposobu myślenia często bywa nietrafna! Dlaczego coś, co sprawdza się w ich przypadku, miałoby tak samo dobrze zadziałać dla Ciebie? Przecież jesteś odrębnym bytem. Samodzielną jednostką. Sam powinieneś wiedzieć najlepiej, co jest dla Ciebie dobre, i za tym podążać. Mieć szacunek dla drugiego człowieka, ale jednak wybierać własną drogę. Pozostawać zawsze sobą. Tylko wtedy masz szansę osiągnąć to, o czym w gruncie rzeczy każdy z nas marzy – szczęście, spełnienie i poważanie u ludzi.

Czy wiesz, kim naprawdę jesteś? Dowiesz się tego, gdy zaczniesz czytać.Nikodem Marszałek — w 2005 roku napisał dwie książki, które przyniosły mu ogromną popularność: Motywacja bez granic i Odrodzenie Feniksa. Sukces, jaki odniósł po ich wydaniu, okazał się zbyt przytłaczający, dlatego na kilka lat wycofał się z życia publicznego. W tym czasie uczył się medytować, żyć w harmonii, słuchać siebie i odczuwać w nowy dla siebie sposób. Teraz wraca. Stał się innym człowiekiem, pełniejszym, spokojniejszym, lepiej rozumiejącym procesy fizyczne, psychiczne oraz energetyczne i duchowe. Postawił sobie za cel połączenie wiedzy motywacyjnej, rozwojowej z duchową — bez zbędnego mistycyzmu, za to z naciskiem na praktykę, odczucia wewnętrzne, własny potencjał.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/badzza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1751-2 Copyright © Nikodem Marszałek 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:266)p Podzi(cid:266)kowania Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) I. Uspokój siebie Rozdzia(cid:225) 1. Sukces w zgodzie ze sob(cid:261) Rozdzia(cid:225) 2. Zmiany to cudowne uczucie Rozdzia(cid:225) 3. Przekrocz w(cid:225)asne czarne, nieznane drzwi Rozdzia(cid:225) 4. (cid:297)ycie budowane na piasku Rozdzia(cid:225) 5. Ty kontra (cid:286)wiat Rozdzia(cid:225) 6. Sabotowanie w(cid:225)asnego sukcesu Rozdzia(cid:225) 7. W(cid:225)adca pier(cid:286)cieni obalony Rozdzia(cid:225) 8. Od uciekania do osobistego zaufania Rozdzia(cid:225) 9. Jak s(cid:225)ucha(cid:252) siebie, czyli od czytania do dzia(cid:225)ania Rozdzia(cid:225) 10. Nieograniczony dobrobyt Rozdzia(cid:225) 11. Pozwól sobie na szcz(cid:266)(cid:286)cie Rozdzia(cid:225) 12. Proste drogi w prawie przyci(cid:261)gania Rozdzia(cid:225) 13. Rozwi(cid:261)zywanie swoich i cudzych problemów Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) II. Poznaj i uwolnij siebie Rozdzia(cid:225) 14. M(cid:261)dre zarz(cid:261)dzanie celami i wspó(cid:225)pracownikami Rozdzia(cid:225) 15. Znajd(cid:296) odpowiednie miejsce dla siebie Rozdzia(cid:225) 16. Daj sobie czas na sukces Rozdzia(cid:225) 17. Spe(cid:225)niaj swoje potrzeby, pokochaj siebie 7 13 17 23 29 34 40 47 53 60 67 72 78 85 91 99 103 108 115 Poleć książkęKup książkę 6 | S P I S T R E (cid:165) C I Rozdzia(cid:225) 18. B(cid:261)d(cid:296) autentyczny w tym, co robisz Rozdzia(cid:225) 19. W jedno(cid:286)ci z rozrywk(cid:261) elektroniczn(cid:261) Rozdzia(cid:225) 20. Je(cid:286)li odczuwasz strach lub czego(cid:286) nie potrafisz — otwórz si(cid:266) na pomoc Rozdzia(cid:225) 21. Pod(cid:261)(cid:298)aj w(cid:225)asn(cid:261) drog(cid:261) Rozdzia(cid:225) 22. Prawdziwy sukces zaczyna si(cid:266) od akceptacji rodziców Rozdzia(cid:225) 23. Szcz(cid:266)(cid:286)cie zaczyna si(cid:266)... teraz Rozdzia(cid:225) 24. Zawsze pami(cid:266)taj, kim jeste(cid:286) Rozdzia(cid:225) 25. Mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) pomimo odrzucenia Rozdzia(cid:225) 26. B(cid:261)d(cid:296) zawsze sob(cid:261) Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) III. Kreuj siebie Rozdzia(cid:225) 27. Korzystaj z tego, co masz Rozdzia(cid:225) 28. Spokój, strach i przygn(cid:266)bienie Rozdzia(cid:225) 29. Si(cid:225)a p(cid:225)yn(cid:261)ca z uwolnionej wra(cid:298)liwo(cid:286)ci Rozdzia(cid:225) 30. Odpu(cid:286)ci(cid:252) znaczy da(cid:252) sobie szans(cid:266) Rozdzia(cid:225) 31. Ucieczka przed strachem Rozdzia(cid:225) 32. Kreacja spe(cid:225)nienia w przep(cid:225)ywie Rozdzia(cid:225) 33. Decyzje Rozdzia(cid:225) 34. Rozbieranie dumy na czynniki pierwsze Rozdzia(cid:225) 35. A gdyby przeszkody nie istnia(cid:225)y? Rozdzia(cid:225) 36. Nowy dezyderat Rozdzia(cid:225) 37. Bieda Rozdzia(cid:225) 38. Po co? Rozdzia(cid:225) 39. Jak pokocha(cid:252) siebie Rozdzia(cid:225) 40. We(cid:296) si(cid:266) do pracy! Zaakceptuj rzeczywisto(cid:286)(cid:252) Bonus Zako(cid:276)czenie Od autora 121 127 134 139 147 153 159 165 174 203 206 209 223 230 235 239 244 252 258 262 269 274 280 285 291 295 Poleć książkęKup książkę Z M I A N Y T O C U D O W N E U C Z U C I E | 2 3 Rozdzia(cid:239) 2. Zmiany to cudowne uczucie Gdyby(cid:258) us(cid:239)ysza(cid:239) tysi(cid:200)c razy: „Nie uda Ci si(cid:218)”, to mam na to rad(cid:218): zmie(cid:241) otoczenie i rób nadal wszystko tak, jak potrafisz najlepiej. Nikodem Marsza(cid:239)ek Dokonanie przemiany wewn(cid:218)trznej to cudowne uczucie. Pami(cid:218)tasz, ilu takich przemian do(cid:258)wiadczy(cid:239)e(cid:258) w swoim (cid:285)yciu? Nast(cid:218)powa(cid:239)y szybko czy powoli? Je(cid:258)li nie pami(cid:218)tasz, to nic nie szkodzi, bo cz(cid:218)sto nie zauwa(cid:285)amy, jak bardzo si(cid:218) zmienili(cid:258)my. Dopiero kto(cid:258) z boku mówi: „Jeste(cid:258) jaki(cid:258) inny”. Gdy by(cid:239)em ma(cid:239)ym ch(cid:239)opcem i wraca(cid:239)em z plecakiem pe(cid:239)nym ksi(cid:200)(cid:285)ek i zeszytów, z po(cid:239)aman(cid:200) linijk(cid:200) i kredkami, mówi(cid:239)em: „Kiedy to wszyst- ko si(cid:218) sko(cid:241)czy? Nudz(cid:218) si(cid:218) i potrzebuj(cid:218) zmiany. Chc(cid:218) by(cid:202) doros(cid:239)y”. Do(cid:258)wiadczy(cid:239)em wiele lat pó(cid:283)niej przeniesienia w czasie, ju(cid:285) kiedy mia(cid:239)em w(cid:239)asne dziecko. Us(cid:239)ysza(cid:239)em: „Tato, id(cid:218) do przedszkola”. Od- powiedzia(cid:239)em: „Gdzie, skarbie? Jeszcze przyjdzie twój czas”. Budzi to wielkie zadowolenie, kiedy m(cid:239)ode istoty si(cid:218) spiesz(cid:200), chc(cid:200) do(cid:258)wiadcza(cid:202) nieznanego, zmienia(cid:202), eksplorowa(cid:202). Raz córka spakowa(cid:239)a ma(cid:239)y plecak, nala(cid:239)a sobie picia, wzi(cid:218)(cid:239)a niezgrabnie przygotowan(cid:200) kanapk(cid:218) i stan(cid:218)(cid:239)a przy drzwiach ju(cid:285) gotowa do wyj(cid:258)cia. Nic nie szkodzi(cid:239)o, (cid:285)e ciemno, zimno. Oznajmi(cid:239)a: „Idziemy, tato”. Lata mijaj(cid:200) i co(cid:258) si(cid:218) zmienia, przestajemy chcie(cid:202), bo ju(cid:285) nam si(cid:218) wydaje, (cid:285)e wiemy, byli(cid:258)my, do(cid:258)wiadczyli(cid:258)my, Poleć książkęKup książkę 2 4 | U S P O K Ó J S I E B I E potrafimy. (cid:191)yjemy raczej, by utrzyma(cid:202) status i cieszy(cid:202) si(cid:218) zdobyczami, zamiast i(cid:258)(cid:202) dalej, nie tylko uczy(cid:202) si(cid:218), co zmienia(cid:202) w sobie, zwiedza(cid:202), wychodzi(cid:202) poza mury: pracy, domu, znajomych. Zagl(cid:200)danie i oczekiwa- nie, co jeszcze mo(cid:285)e by(cid:202), jak mo(cid:285)e by(cid:202), jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) naszej natury. Zbyt cz(cid:218)sto tak(cid:200) postaw(cid:218) zabijaj(cid:200) konformizm i wygoda. Co do przemian wewn(cid:218)trznych, a tak, tych równie(cid:285) sporo prze(cid:285)y(cid:239)e(cid:258). Par(cid:218) odby(cid:239)o si(cid:218) w szkole podstawowej, gimnazjum. Przypomnij sobie, czy zazdro(cid:258)ci(cid:239)e(cid:258) koledze bycia adorowanym, jak zastanawia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), czy czego(cid:258) Ci nie brakuje do szcz(cid:218)(cid:258)cia, mo(cid:285)e nie traktowa(cid:239)e(cid:258) siebie samego powa(cid:285)nie. Gdzie(cid:258) w g(cid:239)(cid:218)bi serca postanowi(cid:239)e(cid:258) zmieni(cid:202) co(cid:258) w sobie, ubra(cid:202) si(cid:218) inaczej, by(cid:202) bardziej seksownym, obci(cid:200)(cid:202) czy zapu(cid:258)ci(cid:202) w(cid:239)osy, zafar- bowa(cid:202) je. Chcemy by(cid:202) przyj(cid:218)ci, sta(cid:202) si(cid:218) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) grupy. Same zmiany pozwalaj(cid:200) nam odkry(cid:202) siebie, sprawdzi(cid:202) si(cid:218) w nowej roli, skórze. Nie- którzy przechodz(cid:200) wielkie metamorfozy, nie boj(cid:200) si(cid:218) tego, inni pe(cid:239)ni wstydu dodaj(cid:200) tylko troch(cid:218). Nie zawsze jest kolorowo, motywuj(cid:200) nas i wp(cid:239)ywaj(cid:200) na nas ró(cid:285)ne czynniki zewn(cid:218)trzne. Wracasz po imprezie, spotkaniu, wyje(cid:283)dzie z zagranicy do domu z poczuciem (cid:285)alu, odrzuce- nia, jakby(cid:258) nigdzie nie pasowa(cid:239). Oczywi(cid:258)cie, zmieniasz ca(cid:239)(cid:200) garderob(cid:218), wygl(cid:200)d, cz(cid:218)(cid:258)ciowo zachowanie, bo gdzie(cid:258) tam chcesz by(cid:202) lubiany, przypodoba(cid:202) si(cid:218), od tego zale(cid:285)y Twoja sprzeda(cid:285). Taka motywacja do zmiany, czysto zewn(cid:218)trznej, jest (cid:258)redniej jako(cid:258)ci, gdy(cid:285) gdzie(cid:258) w powie- trzu stale wisi oczekiwanie na aprobat(cid:218), akceptacj(cid:218). Intencje brzmi(cid:200): „Czy ju(cid:285) jestem OK?”, „Co musz(cid:218) jeszcze zrobi(cid:202)?”. Ubrania to tylko metafora, s(cid:200) jak dodatkowa skóra, maj(cid:200) podkre(cid:258)la(cid:202) nas samych, a tym- czasem chodzimy i wygl(cid:200)damy jak sklepowe manekiny na wystawach. Komponowanie w(cid:239)asnych elementów garderoby z pytaniami typu: „Co chcia(cid:239)bym w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) naprawd(cid:218)?”, Co z czym bym po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) najch(cid:218)t- niej?”, „Jak bym siebie widzia(cid:239)?”, „Które barwy pasuj(cid:200) do mojego charakteru?” pobudza indywidualno(cid:258)(cid:202) — zaczynamy by(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) siebie zamiast niewolnikami ogólno(cid:258)wiatowej mody, chwilowego trendu. Czy s(cid:239)uchanie siebie jest proste? I tak, i nie. W(cid:239)asnego wewn(cid:218)trznego Poleć książkęKup książkę Z M I A N Y T O C U D O W N E U C Z U C I E | 2 5 przekonania o prawdzie, kompozycji — tego si(cid:218) musisz nauczy(cid:202). Od- waga i podkre(cid:258)lanie unikatowo(cid:258)ci to ju(cid:285) przyjemniejsza cz(cid:218)(cid:258)(cid:202), która wp(cid:239)ywa na nasz(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202) pozytywnie. Zmiany s(cid:200) efektem naszego rozwoju, dzi(cid:218)ki nim pojawia si(cid:218) co(cid:258) nowego. Nawet drobne korekty maj(cid:200) znacz(cid:200)cy wp(cid:239)yw na nasze samopoczucie. Nowe mieszkanie w innej dzielnicy ju(cid:285) wnosi powiew (cid:258)wie(cid:285)o(cid:258)ci, a co dopiero wyjazd do innego miasta czy pa(cid:241)stwa. Czasem zmieniamy oto- czenie, ludzi, przyjació(cid:239), ubrania, wygl(cid:200)d i ci(cid:200)gle nie jeste(cid:258)my zado- woleni, ale kiedy (cid:258)ciszymy muzyk(cid:218), wy(cid:239)(cid:200)czymy telewizor, us(cid:239)yszymy nasze cia(cid:239)o. Co(cid:258) gniecie, uwiera w (cid:258)rodku, puka (cid:285)al, s(cid:239)ycha(cid:202) pretensje, brak wybaczenia i pogodzenia. Na nic zmiany otaczaj(cid:200)cego (cid:258)wiata, na nic ubrania, nowe meble, samochód czy partner, je(cid:285)eli sami ze sob(cid:200) czujemy si(cid:218) (cid:283)le. Je(cid:258)li chcesz czego(cid:258), czego nie masz, musisz zrobi(cid:202) co(cid:258), czego jeszcze nie robi(cid:239)e(cid:258). Chcemy do(cid:258)wiadcza(cid:202) nowych rzeczy, mieszka(cid:202) w lepszych dzielnicach, poznawa(cid:202) interesuj(cid:200)cych ludzi. Wyruszamy w podró(cid:285) i nagle mówimy: „Hej, znowu to samo”, „To ju(cid:285) mam”, „Ci ludzie s(cid:200) jacy(cid:258) podobni do poprzednich”. O nie, oni nie s(cid:200) tacy sami, tylko Ty nadal jeste(cid:258). Zmie- ni(cid:239)e(cid:258) wszystko na zewn(cid:200)trz, od oczekiwa(cid:241) po (cid:258)ciany w domu, ale zapo- mnia(cid:239)e(cid:258) o swoim wn(cid:218)trzu, a to ono tworzy, kreuje, warunkuje otoczenie, nawet to, z kim i gdzie (cid:285)yjesz. Mo(cid:285)esz chcie(cid:202) wielu rzeczy i spraw, ale przychodzi naprawd(cid:218) to, co czujesz w sercu. Je(cid:258)li jest to (cid:285)al — b(cid:218)dzie to (cid:285)al, je(cid:258)li niemoc, przyjdzie niemoc, je(cid:258)li poczucie odrzucenia — od- rzucenie otrzymasz. Chcemy, lecz samo chcenie nie wystarczy, za tym musi pojawi(cid:202) si(cid:218) silna wewn(cid:218)trzna zgoda. Dziwne sytuacje, cierpienie, ból, niemoc, ró(cid:285)ne my(cid:258)li o poczuciu bycia niewystarczaj(cid:200)cym, one zaczynaj(cid:200) motywowa(cid:202) do zmian, rozwoju, podwa(cid:285)ania tego, co my(cid:258)li- my na temat siebie i (cid:258)wiata. Prawo zgodno(cid:258)ci mówi: „(cid:165)wiat zewn(cid:218)trzny Poleć książkęKup książkę 2 6 | U S P O K Ó J S I E B I E zawsze wspó(cid:239)gra z twoim (cid:258)wiatem wewn(cid:218)trznym”. Troch(cid:218) boli, bo prawo jest brutalne; z jednej strony tak, z drugiej jest ono konsekwencj(cid:200), daje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) rozwoju i zmiany. Zacznijmy od pytania: „Jak si(cid:218) dzisiaj czuj(cid:218)?”. Umys(cid:239) i ego odpowia- daj(cid:200): „(cid:165)wietnie, fajnie, do przodu”. Zadaj jeszcze raz podobne pytanie: „Jak naprawd(cid:218) si(cid:218) dzisiaj czuj(cid:218)?”. Odpowiedzia(cid:239)e(cid:258)? Prawdopodobnie znowu uczyni(cid:239)e(cid:258) to z poziomu umys(cid:239)u. A teraz nic nie mów ani nie odpowiadaj g(cid:239)o(cid:258)no, tylko zapisz od razu odpowied(cid:283), ws(cid:239)uchaj si(cid:218) w sie- bie. I co? Ró(cid:285)ni si(cid:218) od poprzedniej jako(cid:258)ci(cid:200), bez dwóch zda(cid:241); tak po- zwalasz wyj(cid:258)(cid:202) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, za tym równie(cid:285) idzie g(cid:239)os Twojej duszy. Nie bój si(cid:218) tego, bo nie mo(cid:285)esz ba(cid:202) si(cid:218) siebie. Uciekanie przed sob(cid:200), przed wewn(cid:218)trznym g(cid:239)osem jest jak skazywanie siebie na (cid:285)ycie poni(cid:285)ej w(cid:239)asnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Naucz si(cid:218) zadawa(cid:202) pytanie i na nie odpowiada(cid:202), rozró(cid:285)nia(cid:202) to, co pochodzi z Twojego wn(cid:218)trza, a co z pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci i umys(cid:239)u. Inne zadanie brzmi: „Mów tylko i wy(cid:239)(cid:200)cznie o tym, czego chcesz od (cid:285)ycia”. Narzekanie naprawd(cid:218) nie pomaga, nikogo jeszcze nie zbawi(cid:239)o, jedynie utwierdzi(cid:239)o w przekonaniach. Ile razy mówili(cid:258)my: „Wiesz, nie chcia(cid:239)bym tam mieszka(cid:202)”, „Nie lubi(cid:218) tej pogody”, „A co, je(cid:258)li si(cid:218) nie uda?”. Prawo oczekiwania brzmi: „Oczekuj najlepszego i najlepsze otrzymuj”. My(cid:258)le(cid:202) pozytywnie nie oznacza ignorowa(cid:202) z(cid:239)e, negatywne emocje czy zdarzenia, ale oznacza nienadawanie im warto(cid:258)ci, to znaczy nietaplanie si(cid:218) w nich, nieprze(cid:285)ywanie nadmiernie, niewzmacnianie roz- trz(cid:200)saniem. Sta(cid:239)o si(cid:218)? My(cid:258)limy, dlaczego tak, czemu nas to spotka(cid:239)o, co chcieli(cid:258)my z tego wynie(cid:258)(cid:202), czy by(cid:239)o to zwyk(cid:239)e dzia(cid:239)anie jakich(cid:258) stra(cid:285)ni- ków, i idziemy dalej. My(cid:258)le(cid:202) pozytywnie to jest jak dawanie sobie szansy, nawet podczas tak zwanego do(cid:239)a, gorszego dnia. Wiesz, (cid:285)e ta pomoc, ta inspiracja, ta my(cid:258)l przyjd(cid:200), wype(cid:239)ni(cid:200) Ci(cid:218). Po prostu sobie pozwól. Poleć książkęKup książkę Z M I A N Y T O C U D O W N E U C Z U C I E | 2 7 W swojej kolejnej ksi(cid:200)(cid:285)ce porusz(cid:218) temat przep(cid:239)ywu energii, (cid:285)ycia w prze- p(cid:239)ywie, kreacji naszej pierwotnej, o której zapomnieli(cid:258)my. Prawo ocze- kiwania zostanie zast(cid:200)pione sta(cid:239)ym otwarciem, bez warunkowania. Ro- sn(cid:200)ca (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e nie jeste(cid:258) sam, nie musisz sam, (cid:285)e wsparcie jest i pojawia si(cid:218), bo jeste(cid:258)my czym(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) tym, co o sobie my(cid:258)limy, daje poczucie ulgi. Kreacja przestaje by(cid:202) tylko osobowa, fizyczna, a staje si(cid:218) wewn(cid:218)trzna, taka duchowa, dzi(cid:218)ki niej uczymy si(cid:218) wi(cid:218)cej na temat siebie i (cid:258)wiata. Teraz jednak lekcja jest ogromnie wa(cid:285)na, bo suma na- szych negatywnych my(cid:258)li jest du(cid:285)o wi(cid:218)ksza ni(cid:285) pozytywnych; przede wszystkim boimy si(cid:218) zmian, unikamy ich, a s(cid:200) one cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) naszego (cid:285)ycia. Za(cid:239)ó(cid:285) wi(cid:218)c — jak moja córka — plecak i daj si(cid:218) ponie(cid:258)(cid:202). Nie dajesz si(cid:218) ponie(cid:258)(cid:202), gdy(cid:285) masz poczucie winy, niech(cid:218)(cid:202) do pozosta- wienia starego, obliguj(cid:200) Ci(cid:218) zobowi(cid:200)zania, jakie podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258). Gdzie(cid:258) tam chcia(cid:239)by(cid:258) pojecha(cid:202), zmieni(cid:202), odkry(cid:202), tylko co(cid:258) Ci(cid:218) trzyma. Pytanie, co to jest, na jakim poziomie pojawi(cid:239)a si(cid:218) blokada, czemu energia nie p(cid:239)ynie. Zmiana to zmiana, niekiedy nie mo(cid:285)emy jej kontrolowa(cid:202), toro- wa(cid:202) jej drogi czy dyktowa(cid:202) warunków. Jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) nas i cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) (cid:258)wiata. Mo(cid:285)emy stawia(cid:202) opór, szanta(cid:285)owa(cid:202), tylko czy nie walczymy z wiatra- kami? Gdzie by(cid:239)by(cid:258) dzisiaj, gdyby ch(cid:218)(cid:202) zmiany rodz(cid:200)ca si(cid:218) w Twojej g(cid:239)owie wygrywa(cid:239)a z konformizmem i l(cid:218)kiem? A(cid:285) strach pomy(cid:258)le(cid:202). Cza- sem zmieniamy innych, chcemy, by do(cid:239)(cid:200)czyli do nas, jak stado wilków, bo w grupie czujemy si(cid:218) pewniej. Nie rób tak, daj ludziom dojrze(cid:202) do podj(cid:218)cia ich w(cid:239)asnej decyzji. Racja jest zawsze po stronie wolnej, czyli nienarzucaj(cid:200)cej, nieszkodz(cid:200)cej sobie i innym. Rozpoczynaj(cid:200)c dzie(cid:241), przywitaj go pytaniem: „Czy jestem zapalony?”. Jak odpowiesz sobie: „Jestem dzisiaj zapalony”, b(cid:218)dzie to ju(cid:285) stwierdzenie, na tym w(cid:239)a(cid:258)nie polega mówienie tego, czego chcesz od (cid:285)ycia. Wstajesz rano i mówisz o swoich nawykach, które chcesz zmieni(cid:202), bo ca(cid:239)y sekret Twojej przy- sz(cid:239)o(cid:258)ci kryje si(cid:218) w rutynie. Mówisz: „Chc(cid:218) tego!”, ale dowodem dla Ciebie b(cid:218)dzie to, jak zainwestujesz swój czas. Jest takie powiedzenie: Poleć książkęKup książkę 2 8 | U S P O K Ó J S I E B I E „Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz my(cid:258)la(cid:239) tak jak teraz, b(cid:218)dziesz mia(cid:239) to, co masz. Je(cid:258)li zmienisz swoje my(cid:258)lenie, zmienisz to, co masz”. B(cid:200)d(cid:283) aktywny i pozy- tywnie nastawiony, bo stanie si(cid:218) tak jak w dowcipie, który kiedy(cid:258) us(cid:239)y- sza(cid:239)em: „Panie kierowniku, taki zapierdziel, (cid:285)e nie ma czasu tych taczek za(cid:239)adowa(cid:202)”. Postacie z tego (cid:285)artu s(cid:200) mo(cid:285)e pozytywne, ale nie aktywne. Zadanie rozdzia(cid:239)owe 1. Inspiruj(cid:200)cym zdaniem w tym rozdziale jest (przepisz): .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. 2. Od dzisiaj zmieniam w swoim (cid:285)yciu: .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bądź zawsze sobą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: