Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 008323 10501489 na godz. na dobę w sumie
Bajeczki dla synka i córeczki - ebook/pdf
Bajeczki dla synka i córeczki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-574-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Bajeczki dla synka i córeczki' to zbiór krótkich opowieści o dzieciach, zwierzątkach, a także przedmiotach. Zapraszamy do krainy wyobraźni, gdzie długopis prowadzi ciekawe rozmowy z ołówkiem, biedronka zazdrości słońcu jego złotego koloru, w kwiatkach mieszkają rusałki, a Ola i Michał budują wielki zamek z piasku! Przepiękne kolorowe ilustracje z pewnością pobudzą wyobraźnię każdego dziecka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tekst: Justyna Kawałko, Natalia Kawałko, El˝bieta Safarzyƒska, El˝bieta Wójcik Korekta: Natalia Kawałko, El˝bieta Wójcik Ilustracje i projekt okładki: Mariola Budek Skład i przygotowanie do druku: Daniel Pot´ga Wydrukowano w Polsce Copyright © SBM Sp. z o.o., Warszawa 2013 © Copyright for the illustrations by SBM Sp. z o.o., 2013 Wydanie I Wydawnictwo SBM Sp. z o.o. ul Sułkowskiego 2/2 01-602 Warszawa www.wydawnictwo-sbm.pl Niezwykły obrazek Jasio od trzech dni le˝ał w łó˝ku. Chłopiec był przezi´biony i nie mógł wychodziç na podwórko, nudził si´ wi´c niesamowicie. W koƒcu siostra zaproponowała mu zabaw´: – Ka˝de z nas narysuje coÊ na tej samej kartce, dobrze? – Dobrze. I zobaczymy, co z tego wyniknie – dodał podekscyto- wany chłopiec. Dzieci dodawały kolejno do rysunku po jednym elemencie i nawet nie zauwa˝yły, kiedy nadszedł wieczór. A obrazek był niezwykły. Wokół ogniska taƒczyli Indianie, latajàce wró˝ki wirowały z ludzi- kami Lego, a lalki Barbie łowiły ryby. Niezwykłe kwiaty goniły ta- jemniczych wojowników, a złe smoki łagodniały pod delikatnym dotkni´ciem mamy. – Pi´kny nam wyszedł ten obrazek – westchnàł Jasio. – To prawda – dodała siostra i uÊmiechn´ła si´ do brata. 3 Słoƒ i baƒki Słoƒ był du˝y. Du˝y, pot´˝ny i niezwykle wesoły. Wcià˝ robił wszyst- kim ˝arty – a to zaryczał przeraêliwie zza krzaków, podrywajàc do lotu kolorowe ptaki, a to oblał lwy, urzàdzajàce sobie sjest´. Nie wszyst- kim jego ˝arty odpowiadały i zwierz´ta wcià˝ go przep´dzały. Biedny, smutny słoƒ stał sobie samotnie, bulgoczàc w wodzie. A˝ nagle zrobił baƒk´, potem kolejnà i jeszcze jednà, wi´kszà od poprzednich. Wszystkie zwierz´ta zbiegły si´, by obejrzeç kolorowe baloniki unoszàce si´ nad wodà. Wszystkie dzieciaki piszczały z radoÊci, a słoƒ nareszcie był szcz´Êliwy. Nikt na niego nie krzyczał, nikt si´ nie złoÊcił – wr´cz przeciwnie – ka˝dy był zadowolony. Bo dobra zabawa, to jest to, co lubià i duzi, i mali! 4 Rusałka krawcowà Wodna rusałka zapragn´ła zostaç krawcowà. Wokół stawu roz- wiesiła pi´kne plakaty, a o swoich planach opowiadała ka˝- demu, kto tylko chciał słuchaç. W koƒcu nadszedł wielki dzieƒ. Rusałka od rana szyła. Szyła, pruła i fastrygowała. A nast´pnego dnia mo˝na było podziwiaç cudeƒka, które wyszły spod jej bł´kitnych ràczek. Czego tam nie było… Zwiewne suknie z mgły porannej, buciki z najdelikatniejszej paj´czyny ozdabiane kroplami rosy, kapelusze przetykane promieniami ksi´˝yca… Wie- czorem wszystkie mieszkanki stawu i okolic – ˝aby, myszki i jasz- czurki – przepi´knie wystrojone udały si´ na Zaczarowany Bal. A Rusałka nadal szyła, prz´dła i haftowała, cieszàc si´, ˝e jej ma- rzenia uszcz´Êliwiły innych. 5 O złotej rybce Mała rybka zapragn´ła byç złotà rybkà i spełniaç wszystkie ˝y- czenia. Pół dnia pływała za starym szczupakiem, pytajàc, czego sobie ˝yczy. Zagadn´ła te˝ karasia, o czym marzy. Podpytała kijank´, czego by chciała, i prosiła suma, by jej zdradził swoje ta- jemnice. A po całym dniu zaszyła si´ w najgł´bszym miejscu jeziora, płaczàc i skubiàc z rozpaczy małe płetwy. – Co si´ stało? – podpytywał dorsz. – Nie udało mi si´ spełniç ˝adnego ˝yczenia… Buu… – chlipała głoÊno mała rybka. – Nie płacz, droga rybko. Nawet nie wiesz, jak wiele dobrego dzi- siaj zrobiłaÊ dla mieszkaƒców jeziora. – Naprawd´? – Naprawd´, bo czas poÊwi´cony innym to coÊ cenniejszego ni˝ spełnione zachcianki. Dobre słowo to coÊ, o czym marzymy, lecz nie zawsze dostajemy. A dzi´ki tobie ka˝dy z nas poczuł si´ dzisiaj wa˝ny, doceniony i niezwykły. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bajeczki dla synka i córeczki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: