Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 007250 15916227 na godz. na dobę w sumie
Benefit 3 (15) 2013 - ebook/pdf
Benefit 3 (15) 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Na przełomie stycznia i lutego 2013 roku zapytaliśmy Państwa, co sądzicie na temat naszego miesięcznika. Badanie przeprowadziła firma TNS Polska.

Okazało się, że w zdecydowanej większości odbiorcy miesięcznika „Benefit” oceniają go pozytywnie – zarówno szata graficzna, jak i częstotliwość ukazywania się magazynu, dobór tekstów i tematyka oraz zawartość merytoryczna uzyskały przewagę ocen 4 i 5 na 5-stopniowej skali. 96 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „miesięcznik jest ciekawy, dobrze się go czyta”, 85 proc. – że „dzięki informacjom zawartym w miesięczniku poszerza swoją wiedzę w zakresie zarządzania i sposobów motywowania pracowników”, 68 proc. – że „artykuły zawarte w miesięczniku »Benefit« inspirują do wdrażania nowych rozwiązań w zakładzie pracy”–n. Najbardziej interesującymi zagadnieniami poruszanymi na łamach miesięcznika są dla ankietowanych: tematy dotyczące motywacji, aspekty prawne i tematy związane z rekrutacją. Z badania dowiedzieliśmy się, że nasz miesięcznik jest już rozpoznawalny w Państwa środowisku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zagadnień, które Państwa interesują, jest więcej, dlatego wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić uwagami i propozycjami tematów, jakie powinniśmy poruszać na łamach naszego pisma, zapraszam do przesyłania listów na adres: redakcja@miesiecznik-benefit.pl.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i k s w o r t s O h c e i c j o W . t o F MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJMotywują mnie inni ludzieKatarzyna TyszkoTeam CoachingTeam CoachingRozmowa głowyz ciałemRozmowa głowyz ciałemWojciech EichelbergerWizerunek w rekrutacjiDanuta Malczewska3(15)/2013Wizerunek w rekrutacjiFoto. ForumGwiazd CMYCMMYCYCMYKIS_RobertCIALDINI_Reklama205x289.pdf 1 2/17/2013 10:13:42 PM Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 Redakcja: e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl Katarzyna Maciejewska, Elwira Cimoch www.miesiecznik-benefit.pl al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża ISSN 2084-7491 tel./faks 86 218 00 74, tel. 728 949 030 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl Redaktor naczelny: www.miesiecznik-benefit.pl Jacek Babiel Redaktor: ISSN 2084-7491 Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Redaktor naczelny: Anna Załęska Jacek Babiel reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Wydawca: Benefit IP Sp. z o.o. spółka komandytowa Reklama: ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Łukasz Serwin Współpracownicy: reklama@miesiecznik-benefit.pl Anna Celińska, Paweł Celiński, Marcin Chludziński, tel. 22 492 75 91, tel. kom. 508 548 308 Agnieszka Drogosz, Łukasz Jarota, Agata Kamińska, Ewa Kastory, Magdalena Kołodkiewicz, Wydawca: Magdalena Kozłowska, Daniel Kurdubski, Benefit Intellectual Property Sp. z o.o. Krzysztof Lis, Danuta Malczewska, Joanna Mesjasz, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Alicja Moszyńska, Jacek Mrzygłód, Borys Niemczewski, Radosław Parda, Współpracownicy: Marzena Rafalska, Sabina Sadecka, Anna Celińska, Paweł Celiński, Marcin Chludziński, Agnieszka Sadowska, Daria Siwka, Sylwia Stachowska, Katarzyna Tyszko, Dorota Walerjan, Przemysław Walter, Dariusz Zygmuntowski. Foto na okładce: Wojciech Ostrowski Nakład: 10 000 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski Dziękujemy! Na przełomie stycznia i lutego 2013 roku zapytaliśmy Państwa, co sądzicie na temat naszego mie- sięcznika. Badanie przeprowadziła firma TNS Polska. Okazało się, że w zdecydowa- nej większości odbiorcy miesięczni- ka „Benefit” oceniają go pozytyw- nie – zarówno szata graficzna, jak i częstotliwość ukazywania się magazynu, dobór tekstów i tematyka oraz zawartość merytoryczna uzyskały przewagę ocen 4 i 5 na 5-stop- niowej skali. 96 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „mie- sięcznik jest ciekawy, dobrze się go czyta”, 85 proc. – że „dzięki infor- macjom zawartym w miesięczniku poszerza swoją wiedzę w zakresie zarządzania i sposobów motywowania pracowników”, 68 proc. – że „ar- tykuły zawarte w miesięczniku „Benefit” inspirują do wdrażania nowych rozwiązań w zakładzie pracy”. Najbardziej interesującymi zagadnieniami poruszanymi na łamach miesięcznika są dla ankietowanych: tematy dotyczące motywacji, aspekty prawne i tematy związane z rekrutacją. Z badania dowiedzieliśmy się, że nasz miesięcznik jest już rozpo- znawalny w Państwa środowisku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zagadnień, które Państwa interesują, jest więcej, dlatego wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić uwagami i propozycjami tematów, jakie powinniśmy poruszać na łamach naszego pisma, zapraszam do przesy- łania listów na adres: redakcja@miesiecznik-benefit.pl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu. Jacek Babiel redaktor naczelny XXXXI Konferencja Konwent HR – Rekrutacja, Kompetencje i Zarządzanie Zmianą Tematem przewodnim konwentu będzie re- krutacja, kompetencje i zarządzanie zmianą. Podczas konferencji zostaną zaprezentowa- ne zagadnienia związane z kształtowaniem zaangażowania pracowników, nowocze- snymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w budowaniu wizerunku dobrego pracodaw- cy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontak- tów, wymiany wiedzy oraz dyskusji ze specja- listami z różnych sektorów HR. 14 marca 2013 – Hotel Mercure wWarszawie Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl HR FACTOR Czynnik pożądany przez HR-owca II edycja Głównym celem spotkania jest omówienie najważniejszych, najtrudniejszych i nie zawsze zgłębionych obszarów przez dzisiejsze działy HR. Aby profesjonalnie zarządzać ludźmi, HR-owiec powinien posiadać pewne umiejętności, wiedzę, „czynnik” - HR FACTOR. Dlatego spotkanie podzielone jest na 2 odrębne części. Pierwsza z nich to seminarium, w ramach którego omówimy takie zagadnienia, jak: kosztowne i niekosztowne działania w procesie rekrutacji, zmieniające się preferencje kandydatów, nowe trendy rekrutacyjne, social media w rekrutacji. Druga część to warsztaty, dzięki którym każdy uczestnik będzie mógł nabyć umiejętności z zakresu: Asseeement Center, pozyskiwania talentów z rynku oraz wdrażania/adaptowania nowozrekrutowanego pracownika. Tematyka spotkania została zaprojektowa- na w oparciu o pogłębione analizy dokonane przy współpracy z kilkutysięczną grupą HR- -owców z całej Polski. 20 marca 2013 – Lord Hotel Conference Center w Warszawie Organizator: HRNews.pl Informacje: http://hrfactor.pl/index.html IX Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY-PŁACE-HR Udział w konferencji pozwoli pozbyć się wszystkich wątpliwości dotyczących niedaw- no zmienionych przepisów regulacji lub tych, które zmienią się od 1 stycznia 2013 r., dowie- dzieć się jak postępować w trudnych sytu- acjach, w których można się dopiero znaleźć, rozstrzygnąć kwestie, których do tej pory nie warto tam być udało się wyjaśnić lub do których odnosi się tak dużo różnych interpretacji, że nie wiado- mo, czym się kierować, a także upewnić się co do prawidłowości stosowanych przez siebie rozwiązań i uzyskać praktyczną wiedzę przy- datną w konkretnej sytuacji. 21-22 marca 2013 – Hotel Sofitel Victoria w Warszawie Organizator: Akademia Wiedza i Praktyka Informacje: http://www.kadryiplace.wip.pl IX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Podczas kongresu eksperci poruszą tematy związane z praktyką stosowania prawa pra- cy, m.in: jak bezpiecznie rozwiązywać umo- wy o pracę, jak optymalizować czas pracy, jak uniknąć przykrych konsekwencji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie są rodzaje umów o pracę, jakie są zasady ich zawierania oraz jakie są konsekwencje prawne „ryzy- kownych” zapisów – czyli co w treści umowy warto zapisać, a czego lepiej unikać. Kongres skierowany jest do prezesów, przedstawicieli działów: kadr i płac, administracyjnych, per- sonalnych, prawnych oraz HR. 3 l r e k a m a Uczestnictwo w VIII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy jest bezpłatne. 12 kwietnia 2013 – Wrocław Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o. o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Wyzwania HR Kolejna edycja konferencji „Wyzwania HR”, po raz pierwszy w Warsza- wie. Podczas warszawskiej konferencji uczestnicy poznają szczegóły psychologii pozytywu w zarządzaniu i biznesie, przyjrzą się warto- ściom firmowym, dowiedzą jak skutecznie budować markę zespołu HR oraz wprowadzać innowacje w firmach, a także jakie są najczęst- sze błędy szefów HR. W trakcie 9. sesji zaproszeni eksperci zaprezen- tują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i rozwiązania oraz opowie- dzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR w rozpoczynającym się 2013 roku. 17 kwietnia 2013 – Hotel Andel’s w Krakowie Organizator: Pracuj.pl Informacje: www.wyzwaniahr.pl Robert Cialdini „Moc oddziaływania na ludzi i sytuacje” Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w kluczowe umie- jętności wpływania na ludzi, które są podstawą do sukcesu w sprze- dażny, przewodzeniu innym oraz budowaniu relacji. Poruszane tematy: – Jak nakłonić człowieka do zmiany sposobu jego postępowania, zachęcić kogoś do zmiany lub podjęcia decyzji – Poznanie sześciu najskuteczniejszych zasad wpływania na ludzi i włączania ich w naturalny repertuar zachowań – Nauka negocjacji, by osiągnąć więcej, niż zakładałeś – Budowanie silnych relacji zawodowych i osobistych Warsztaty skierowana do: właścicieli firm, prezesów zarządów, człon- ków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów. 5 kwietnia 2013 – Warszawa Organizator: Invest Success Informacje: http://www.robertcialdini.pl/o-konferencji.html XVII Kongres Kadry Kongres Kadry to spotkanie menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Od 2005 roku, interesujące wystąpienia, ciekawe studia przy- padków, uznani eksperci i światowej sławy prelegenci przyciągają na Kongres liczne grono prezesów, członków zarządu, dyrektorów i spe- cjalistów personalnych. Hasło, które towarzyszyć będzie wiosennym spotkaniom i prelekcjom brzmi: Od biznes partnera do matrix mana- gera. 22-24 kwietnia 2013 – Hotel InterContinental w Warszawie Organizator: Nowoczesna Firma S.A. Informacje: http://kongreskadry.pl/ Agencja zatrudnienia wg standardów Polskiego Forum HR III edycja Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rynkiem agencji pra- cy tymczasowej w Polsce i za granicą, ramami prawymi w jakich taka agencja funkcjonuje. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne re- gulują ich działalność, które przepisy są najważniejsze i jak postępo- wać aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych oso- bowych, które są szalenie ważne, jednak bardzo często spychane na dalszy plan działalności. 26-27 marca 2013 - w Warszawie w siedzibie Polskiego Forum HR Organizator: Polskie Forum HR Informacje: http://www.polskieforumhr.pl Rozwiązania HR Rozwiązania HR to wiedza, praktyka i inspiracje zamknięte w kilku ścieżkach tematycznych. Jak co roku zapraszamy całe działy HR: dy- rektorów, menedżerów i specjalistów oraz ekspertów merytorycz- nych zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. V edycja Roz- wiązań HR podzielona zostanie na cztery ścieżki, z których w trzech odbędą się tradycyjne prezentacje merytoryczne. W czwartej ścieżce będzie można wysłuchać 20 minutowych wystąpień, podczas których nie zobaczą Państwo Power Pointa, a kluczem będzie inspirująca i przesiąknięta wiedzą przemowa eksperta w stylu „TED Talks”. 9 kwietnia 2013 – InterContinental w Warszawie Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://konferencja.abc.com.pl/rozwiazaniahr 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 3 (15) 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: