Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00447 008242 20947432 na godz. na dobę w sumie
Benefit 4 (16) 2013 - ebook/pdf
Benefit 4 (16) 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W kwietniu zapraszam Państwa do przeczytania wywiadu z Mateuszem Kusznierewiczem, mistrzem świata i medalistą olimpijskim w żeglarstwie. Mateusz opowiada o swojej pracy i dążeniu do sukcesu, o upadkach i wzlotach oraz motywowaniu i pracy zespołowej.

Drodzy Czytelnicy

W tym numerze polecam także tekst Joanny Kłosowskiej na temat benefitów, w którym autorka zachęca wszystkich, którzy chcą wdrażać w firmach programy motywacyjne, do ich przetestowania, tak jak się wypróbowuje samochody podczas „jazdy próbnej”. Praca nadaje sens naszemu życiu. Zwłaszcza wtedy, gdy robimy to, co lubimy. Ale bywa, że na skutek nadmiaru obowiązków i wyzwań zawodowych czujemy się przepracowani. Warto zachować umiar w sferze zawodowej – w dłuższej perspektywie bowiem przepracowywanie się wpływa negatywnie na jakość naszej pracy. Więcej na ten temat w tekście Olgi Marek, która pisze, że wypoczęty pracownik osiąga zdecydowanie więcej.

Życzę miłej lektury.

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDEALNIE DOPASOWANY PRACOWNIK – CZY TO MOŻLIWE?4(16)/2013Obierz kurs na sukcesJazda próbnaFoto. Renata DąbrowskaJoanna KłosowskaJoanna KłosowskaAgata Motyl-AdamczykAgata Motyl-AdamczykRozmowaz Jackiem SantorskimMateusz Kusznierewicz o partnerstwie HR-uGry strategicznez biznesem Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Anna Załęska reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp.k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Współpracownicy: Anna Celińska, Paweł Celiński, Marcin Chludziński,  Agnieszka Drogosz, Łukasz Jarota, Agata Kamińska,  Ewa Kastory, Magdalena Kołodkiewicz,  Magdalena Kozłowska, Daniel Kurdubski, Krzysztof Lis, Danuta Malczewska, Joanna Mesjasz,  Alicja Moszyńska, Jacek Mrzygłód, Borys Niemczewski, Radosław Parda,  Marzena Rafalska, Sabina Sadecka, Agnieszka Sadowska, Daria Siwka, Sylwia Stachowska, Katarzyna Tyszko, Dorota Walerjan, Przemysław Walter, Dariusz Zygmuntowski. Foto na okładce: Renata Dąbrowska Nakład: 10 000 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski Drodzy Czytelnicy W kwietniu zapraszam Pań- stwa do przeczytania wywiadu z Mateuszem Kusznierewi- czem, mistrzem świata i meda- listą olimpijskim w żeglarstwie.  Mateusz opowiada o swojej pracy i dążeniu do sukcesu, o upad- kach i wzlotach oraz motywowaniu i pracy zespołowej. W tym numerze polecam także tekst Joanny Kłosowskiej na  temat benefitów, w którym autorka zachęca wszystkich, którzy  chcą wdrażać w firmach programy motywacyjne, do ich przete- stowania, tak jak się wypróbowuje samochody podczas „jazdy  próbnej”. Praca nadaje sens naszemu życiu. Zwłaszcza wtedy, gdy ro- bimy to, co lubimy. Ale bywa, że na skutek nadmiaru obowiąz- ków i wyzwań zawodowych czujemy się przepracowani. Warto  zachować umiar w sferze zawodowej – w dłuższej perspektywie  bowiem  przepracowywanie  się  wpływa  negatywnie  na  jakość  naszej pracy. Więcej na ten temat w tekście Olgi Marek, która  pisze, że wypoczęty pracownik osiąga zdecydowanie więcej. Życzę miłej lektury. Rozwiązania HR Rozwiązania  HR  to  wiedza,  praktyka  i inspiracje zamknięte w kilku ścieżkach  tematycznych. Konferencja skierowana  jest do działów HR: dyrektorów, mene- dżerów  i  specjalistów  oraz  ekspertów  merytorycznych zajmujących się zarzą- dzaniem  zasobami  ludzkimi.  V  edycja  Rozwiązań  HR  podzielona  zostanie  na  cztery  ścieżki:  HR  TECH,  HR  Mix,  HR  Trendy  oraz  Komunikacja  i  Employer  Branding. W trzech pierwszych odbędą  się  tradycyjne  prezentacje  merytorycz- ne.  W  czwartej  ścieżce  –  Komunikacja  i  Employer  Branding  –  będzie  można  wysłuchać  20-minutowych  wystąpień,  podczas  których  nie  zobaczą  państwo  prezentacji  Power  Pointa.  Ich  kluczem  będzie  inspirująca  i  przesiąknięta  wie- dzą  wypowiedź  eksperta  w  stylu  „TED  Talks”. Gościem specjalnym wiosennych  Rozwiązań HR będzie dr James A. Can- non, ekspert w obszarze rozwoju orga- nizacyjnego,  posiadający  tytuł  FCIPD  oraz  FCMI.  Specjalnie  dla  państwa  za- prezentuje  on  dwa  tematy:  „Zarządza- nie  talentami  i  planowanie  ścieżek  ka- rier” oraz „Rozwój i zmiana organizacji”. 9 kwietnia 2013 – Hotel InterContinental  w Warszawie Organizator: Wolters Kluwer Polska Informacje: http://konferencja.abc.com. pl/rozwiazaniahr/ IX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Uwaga HRowcy i menedżerowie z Wro- cławia! Kolejna edycja organizowanego  przez Most Wanted! bezpłatnego Ogól- nopolskiego  Kongresu  Prawa  Pracy  pt:  „Prawo pracy– optymalizacja rozwiązań  –  wyzwania  i  zagrożenia  dla  pracowni- ków”. Kongres  skierowany  jest  do  prezesów,  przedstawicieli  działów  kadr  i  płac,  przedstawicieli  działów  administracyj- nych,  działów  personalnych,  działów  prawnych, działów HR. 12 kwietnia 2013 – Wrocław Organizator: Most Wanted! HR Consul- ting Group Sp. z o.o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Jacek Babiel redaktor naczelny warto tam być Wyzwania HR Po raz pierwszy w Małopolsce Konferencja  „Wyzwania  HR”  to  przede  wszystkim  forum  wymiany  doświad- czeń  oraz  obserwacji. Sprzyja  także  in- tegrowaniu społeczności HR w regionie  oraz  budowaniu  praktycznych  relacji  między  jego  uczestnikami  –  praktyka- mi  HR  oraz  ekspertami  i  menedżera- mi  kształtującymi  politykę  personalną  w firmach. Uczestnicy krakowskiej edy- cji  „Wyzwań  HR”  będą  mieli  okazję  wysłuchać  i  porozmawiać  z  czołowymi  liderami opinii, w tym między innymi Jo- anną  Malinowską-Parzydło  z  Polskiego  Stowarzyszenia Mentoringu, Tiną Sobo- cińską ze Schneider Electric, Aleksandrą  Wiśniewską  z  FMC Technologies,  Alek- sandrą  Guzik  z  Schibsted,  Agatą  Fur- man  z  Luxoft,  Rafałem  Szczepanikiem  z Training Partners.  17 kwietnia 2013 – Hotel Andel’s  w Krakowie Organizator: Grupa Pracuj Solutions  Sp. z o. o. Informacje: http://www.wyzwaniahr.pl/ 3 PROFECTUS – szkolenia i coaching przestrzenią integracji, różnych sfer życia ludzkiego II Konferencja Trenersko –Coachingowa Spotkanie  to  jest  adresowane  do  trene- rów  i  coachów  –  profesjonalistów  oraz  wszystkich  pasjonatów,  którzy  pragną  rozwijać  swoje  umiejętności  trenerskie.  Jego najważniejsze cele to promocja szko- leń i coachingu jako nowoczesnych form  integracji życia osobistego i zawodowego  współczesnego człowieka, a także przed- stawienie nowych nurtów w trenerstwie i coachingu, cieszących się coraz większą  popularnością.  Konferencja  skupia  się  na  ukazaniu  praktycznego  zastosowania  tych nowatorskich form rozwoju człowie- ka i ich udziału w procesie integracji róż- nych sfer życia ludzkiego.  11-12 maja 2013 – Kampus Uniwersyte- tu Jagiellońskiego w Krakowie Organizator: Sekcja Trenerska Koła  Nauk Psychologicznych PRAGMA Informacje: www.konferencja -profectus.pl Jack Canfield „Zasady sukcesu” Czy  chcesz  przenieść  swoją  karierę  na  wyższy poziom, poprawić zdrowie, osią- gnąć  finansową  niezależność,  cieszyć  się z bardziej satysfakcjonujących relacji  personalnych,  a  także  stać  się  bardziej  radosną  i  spokojną  osobą?  Szkolenie  z Jackiem Canfieldem jest  do  tego  klu- czem.  Wyjdziesz  z  konferencji,  mając  kryształową  jasność  celu,  wizję  oraz  plan działania potrzebny do: •  podwojenia  rezultatów  swoich  i swoich dochodów, znalezienia  wolnego czasu, na który  zasługujesz, •  osiągnięcia  balansu  we  wszystkich  •  dziedzinach swego życia •  osiągnięcia  radości,  a  zmniejszenia  stresu we wszystkim co robisz! 14 czerwca 2013 – Warszawa Organizator: Invest Success Informacje: www.jackcanfield.pl; www.investsuccess.pl XXIII Forum Ekonomiczne 3-5 września 2013 „Perspektywy  nowego  ładu”    pod  ta- kim  hasłem  odbędzie  się  XXIII  Forum  Ekonomiczne.  Zmieniająca  się  rzeczy- wistość zmusza do refleksji nad celami,  do których dążymy i do podejmowania  śmiałych decyzji, których konsekwencje  mogą  zdecydować  o  przyszłości  Euro- py. Jak w tej sytuacji sformułować nowy  model    polityki  gospodarczej  i  określić  jej zasady? Nad tymi problemami będą  zastanawiać się uczestnicy tegoroczne- go  spotkania  w  Krynicy.  W  programie  przewidziane  jest  120  debat  w  ramach  12  ścieżek  tematycznych,  takich  jak,   m.in. makroekonomia, energetyka, biz- nes  i  zarządzanie,  nowa  gospodarka,  ochrona zdrowia.   3-5 września 2013 – Krynica Zdrój  Organizator: Fundacja Instytut Studiów  Wschodnich Informacje: http://www.forum -ekonomiczne.pl/ Wiosenna edycja Kongresu Kadry już w kwietniu! XVII edycja Kongresu Kadry odbędzie się 22–24 kwietnia 2013 roku w hotelu Intercontinental w Warszawie. To najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży HR w Polsce. Hasło, które towarzyszyć będzie wiosennym spotkaniom i prelekcjom brzmi: „Od biznes partnera do matrix managera”. Organizatorem kongresu jest Nowoczesna Firma S.A. Kongres Kadry to spotkanie menedżerów zarządzających  ludźmi  w  firmie.  Interesujące  wystąpienia,  ciekawe  studia  przypadków,  uznani  eksperci  i  światowej  sławy  prelegenci  przyciągają na kongres liczne grono prezesów, członków za- rządu,  dyrektorów  i  specjalistów  personalnych  już  od  2005  roku. Kongres Kadry to zdecydowanie największe wydarzenie  w branży HR w Polsce. Wiosenna edycja to ponad 60 prelekcji. W trakcie sesji ple- narnych odbędą się prelekcje zaproszonych gości z zagranicy  – wśród prelegentów – David Pardey-Senior Manager, Head  of Research   Policy at the Institute of Leadership   Manage- ment oraz Gilles Gambade  – Vice Presidend Standard Europe- an Mentoring   Coaching Council.  W  trakcie  sesji  plenarnych  uczestnicy  poznają  Mateusza  Kusznierewicza – mistrza olimpijskiego, najlepszego polskie- go żeglarza XX wieku. „Cała moja kariera olimpijska przebie- gała według wcześniej obranej strategii i oparta jest na konse- kwencji w pracy i treningu. W trakcie sesji powiem, jak wielką  siłą jest motywacja w dążeniu do wyznaczonego celu i jak pa- sja pomaga w realizacji marzeń” – tak zachęca potencjalnych  uczestników swojego wystąpienia Mateusz Kusznierewicz. Drugiego  dnia  kongresu  uczestników  czeka  też  uczta  biznesowo-muzyczna. Szymon Kudła z gościem specjalnym,  Włodzimierzem Nahornym – wybitnym muzykiem jazzowym  – opowie o improwizacji w jazzie i biznesie. Włodzimierz Na- horny zagra specjalnie dla uczestników kongresu. Kongres  Kadry  to  przede  wszystkim  praktyczne  studia  przypadków  prezentowane  przez  menedżerów  personalnych  z największych firm polskich i przedstawicielstw zagranicznych  korporacji. Wśród znanych  marek, między innymi:  Internatio- nal Paper, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange  Polska,  Nowy Styl,  IKEA,  Provident, Carlsberg, SKOK,  KGHM  Polska  Miedź,  PwC,  Alior  Bank,  Cemex  Polska,  Grupa  Azoty,  Grupa Żywiec    i  wiele  innych. W  wiosennej  edycji  swoje  case  studies przedstawią też przedstawiciele administracji publicz- nej: KPRM, KRUS, UKE, GUS i Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wśród  tematów  prezentowanych  na  kongresie  znajdą  się  kwestie  związane  z    restrukturyzacją,  organizacjami  pra- cowniczymi,  mobilnością  międzynarodową  pracowników,  zarządzaniem różnorodnością – w tym pracownikami niepeł- nosprawnymi,  zaangażowaniem,  zarządzaniem  talentami,  kształtowaniem systemów wynagrodzeń, wzrostem efektyw- ności i produktywności i wiele innych.  Trzeciego  dnia  kongresu  odbędą  się  cztery  równoległe  warsztaty.  Więcej informacji: kongreskadry.pl  4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 4 (16) 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: