Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 005942 15941232 na godz. na dobę w sumie
Benefit 7 2013 - ebook/pdf
Benefit 7 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Wystąpienia publiczne są dla wielu z nas codziennym wyzwaniem – prezentacje projektów, raportów, planów, wystąpienia przed zarządem czy pracownikami. Co robić, by uczestnicy spotkań słuchali nas z zainteresowaniem?

Jak to robią ludzie w telewizji? O tym rozmawiam z Tomaszem Kammelem,  którego znacie Państwo właśnie ze szklanego ekranu. W wywiadzie, który publikujemy w tym miesiącu, kilka słów także o motywacji i motywowaniu publiczności. Zwracam również uwagę Państwa na tekst Sylwii Rębisz, która podpowiada, jak informować pracowników o benefitach, oraz artykuł Anny Celińskiej, która wyjaśnia, jakich zmian można dokonywać w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dla tych, którzy zajmują się rozliczaniem wypoczynku pracowników, publikujemy tekst dotyczący możliwości (do)finansowania wypoczynku pracowników przez pracodawcę. Zachęcam Państwa do lektury naszego miesięcznika w czasie wakacji.

Życzę miłej lektury.
Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

7(19)/2013 l ó r K z s a k u Ł . t o F Tomasz Kammel O motywowaniu i wystąpieniach Jak informować o benefitach? Dyrektor szkoły jako pracodawca Procedura zmiany regulaminu ZFŚS Sylwia Rębisz Wiesław Sędzicki Anna Celińska Spis treści: Warto tam być ................................ 4 O motywowaniu i wystąpieniach ............................... 5 Optymalizacja składkowa – indywidualne interpretacje cz.II ........................... 10 Siła oddziaływania bohaterów ... 12 Jak infomować o benefitach? ....... 13 Indywidualny program motywacji ...................... 15 Czym naprawdę jest NLP ............ 16 Coach wewnętrzny czy zewnętrzny? ................................... 18 Przeszkody w mediacji ............... 20 Pięćdziesięciolatka zatrudnię chętnie .......................... 22 Błogosławieni melancholicy ...... 24 Problemy systemu ocen okresowych ................................... 26 Procedura zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ................. 28 Finansowanie wypoczynku dla pracowników ........................... 30 Opodatkowanie świadczenia szkoleniowego ............................... 32 Sfinansowanie pracownikom kursu dla kandydatów do rad nadzorczych .................................. 33 ZUS nie grzebie w brudach ........ 34 Dyrektor szkoły jako pracodawca .......................... 36 Outplacement się opłaca ............ 38 Warto zobaczyć w teatrze .......... 40 Warto zobaczyć w kinie ............. 41 Warto przeczytać .......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: reklama@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Łukasz Król Nakład: 10 500 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy Wystąpienia publiczne są dla wielu z nas co- dziennym wyzwaniem – prezentacje projektów, raportów, planów, wystąpienia przed zarządem czy pracownikami. Co robić, by uczestnicy spotkań słuchali nas z  zainteresowaniem? Jak to robią ludzie w telewizji? O tym rozmawiam z  Tomaszem Kammelem, którego znacie Państwo właśnie ze szklanego ekranu. W wywiadzie, który publikujemy w tym miesiącu, kilka słów także o motywacji i motywowaniu publiczności. Zwracam również uwagę Państwa na tekst Sylwii Rębisz, która pod- powiada, jak informować pracowników o  benefitach, oraz artykuł Anny Celińskiej, która wyjaśnia, jakich zmian można dokonywać w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dla tych, którzy zajmują się rozliczaniem wypoczynku pracowników, publikujemy tekst dotyczący możliwości (do)finansowania wypoczynku pracowników przez pracodawcę. Zachęcam Państwa do lektury naszego miesięcznika w czasie wakacji. Wszystkie numery „Benefitu” są dostępne bezpłatnie do pobrania na stro- nie www.miesiecznik-benefit.pl. Życzę miłej lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny Seminarium dla przywódców Celem seminarium jest zaprezentowanie fun- damentalnych i  często zapomnianych zasad, jakimi musi się kierować świadomy i skutecz- ny przywódca. Seminarium składa się z trzech modułów. Nie są to odrębne zagadnienia, raczej zazębiające się elementy stanowiące o sukcesie przywództwa. Pierwszy moduł porusza podstawowe zasady dotyczące przywództwa. Drugi moduł skupia się na relacjach pomiędzy przywódcą i grupą. W  trzecim module zostaną zaprezentowane techniki efektywnego komunikowania misji. Gościem specjalnym seminarium będzie Ma- jor Rocco A. Spencer. 21 sierpnia 2013 – Warszawa Organizator: HRNews.pl Informacje: http://www.hrnews.pl/Semina- riumDlaPrzywodcow/Default.aspx Festiwal Inspiracji 2013 Głównym celem Festiwalu jest podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat umiejętności komunikacji biznesowej z naci- skiem na jakość przemówień publicznych. Organizatorzy jak co roku będą starali się udo- wodnić, że konferencja to nie tylko ciąg pre- zentacji w Power Poincie i sznureczek sączą- cych się z sali w kierunku kawy uczestników. Festiwal skierowany jest do: menedżerów od- powiedzialnych za marketing, sprzedaż, zaso- by ludzkie, członków zarządu, właścicieli firm, specjalistów. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się ogólnopolski konkurs na Najlepszą Mowę Biznesową oraz warsztaty komunikacji bizne- sowej. 22–24 sierpnia 2013 – Teatr Capitol w Warszawie Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce Informacje: www.festiwalinspiracji.pl XXIII Forum Ekonomiczne „Perspektywy nowego ładu” – pod takim ha- słem odbędzie się XXIII Forum Ekonomicz- ne. Zmieniająca się rzeczywistość zmusza do refleksji nad celami, do których dążymy i do podejmowania śmiałych decyzji, których kon- sekwencje mogą zdecydować o  przyszłości Europy. Jak w tej sytuacji sformułować nowy model  polityki gospodarczej i  określić jej zasady? Nad tymi problemami będą zastana- wiać się uczestnicy tegorocznego spotkania w  Krynicy. W  programie przewidziane jest 120 debat w ramach 12 ścieżek tematycznych, takich jak  m.in. makroekonomia, energetyka, biznes i zarządzanie, nowa gospodarka, ochro- na zdrowia.   3–5 września 2013 – Krynica Zdrój Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Informacje: http://www.forum-ekonomiczne.pl Kongres Mentoring i Coaching Na Kongres składać się będą 3 dni konferen- cyjno-warsztatowe: pierwszy dzień Kongre- su – MENTORING, drugi dzień Kongresu – COACHING, trzeci dzień Kongresu – WARSZTATY. Wykłady kongresowe to: – sesje plenarne gości specjalnych; – każdego dnia trzy ścieżki tematyczne do wyboru, w  trakcie których praktycy biz- WARTO TAM BYĆ nesu zaprezentują case study swoich firm i odpowiedzą na pytania uczestników; – dyskusje branżowe wokół standaryzacji za- wodu coacha i mentora prowadzone przez stowarzyszenia i organizacje certyfikujące; – spotkania networkingowe – obecność mentorów, coachów i menedżerów pozwo- li na nawiązanie relacji biznesowych. 16–18 września 2013 – Warszawa Organizator: Nowoczesna Firma SA Informacje: http://wydarzenia.nf.pl/ kongres-mentoring-i-coaching Wyzwania HR Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie budować pożądaną markę zespołu HR w organizacji, usłyszą o tym, jak najlepiej motywować pracowników, przyjrzą się prawdom i  mitom na temat budowania zespołów sprzedażowych, posłuchają, jak za- dbać o wizerunek pracodawcy. W  trakcie 6 sesji zaproszeni eksperci zapre- zentują najlepsze praktyki, najnowsze trendy i rozwiązania oraz opowiedzą o wyzwaniach, jakie stoją przed działami HR w  bieżącym roku. 18 września 2013 – Wrocław 16 października 2013 – Rzeszów 20 listopada 2013 – Poznań Organizator: Pracuj.pl Informacje: www.wyzwaniahr.pl Sukces w sprzedaży w 2014 r. i w przyszłości: najnowsze metody i techniki Gościem specjalnym konferencji będzie Neil Rackham, wiodący ekspert, którego narzędzia umożliwiają reorientację działów i  zwiększe- nie wyników sprzedaży w realiach dzisiejszego biznesu. Poruszane tematy: – nowe podejście do całościowego kosztu posiadania: wnioski dla działów sprzedaży; – 5 trendów rynkowych, które zmienią obli- cze sprzedaży w 2014 roku.; – zmiany w podejściu do zarządzania proce- – nowe formuły zadawania pytań i przełamy- sem sprzedaży; wania barier; – odkrywanie ukrytych problemów, które mogą zabić sprzedaż lub przeciwnie – roz- począć zyskowną relację; – między sprzedażą a  marketingiem: nowe spojrzenie i nowe relacje. 18 września 2013 – Warszawa Organizator: Harvard Business Review Polska Informacje: http://hbrp.pl/sukces Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting Warto dyskutować. Zwłaszcza kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w  branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrekto- rów i menedżerów HR. Goście specjalni spo- tkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie. W programie każdego HR lunch meetingu są: praktyczne case study, możliwość uczenia się od najlepszych, 3 godziny aktywnej dyskusji o  innowacyjnych rozwiązaniach HR, lunch i sesja networkingowa. 4 19 września 2013 – Gdańsk 26 września 2013 – Wrocław 17 października 2013 – Łódź Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy UWAGA! HRowcy i menedżerowie! Kolejna edycja organizowanego przez Most Wanted! bezpłatnego Ogólnopolskiego Kongresu Pra- wa Pracy pt: PRAWO PRACY – optymalizacja rozwiązań – wyzwania i  zagrożenia dla pracodawców. Kongres skierowany jest do prezesów, przed- stawicieli działów kadr i płac, przedstawicieli działów administracyjnych, działów personal- nych, działów prawnych, działów HR. 20 września 2013 – Katowice 27 września 2013 – Kraków 11 października 2013 – Gdańsk 25 października 2013 – Łódź 22 listopada 2013 – Warszawa 6 grudnia 2013 – Poznań Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o.o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Międzynarodowy Konwent HR Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w bu- dowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą oka- zją do nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR. 10 października 2013 – Warszawa Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Podczas konferencji będzie możliwość za- poznania się z innowacyjnymi koncepcjami zarządzania personelem, popartymi wynika- mi badań naukowych. Dzięki udziałowi prak- tyków z tego obszaru w panelu eksperckim konferencja będzie także idealną płaszczyzną do wymiany poglądów i doświadczeń, związa- nych ze stosowaniem nowoczesnych rozwią- zań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszane tematy: – systemy okresowych ocen pracowniczych; – motywowanie płacowe i pozapłacowe pra- cowników i menedżerów; – nowoczesne metody, techniki i instru- menty stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi; – elastyczne formy kształtowania zatrudnie- nia; – wpływ kultury organizacyjnej na zarządza- nie zasobami ludzkimi; – zachowania ludzi w organizacji; – partycypacja pracowników. 25–26 listopada 2013 – Wrocław Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Informacje: http://www.wsb.pl/wroc- law/v-ogolnopolska-konferencja-naukowa- - E2 80 9Ezarzadzanie-zasobami-ludz- kimi-w-teorii-i-praktyce E2 80 9D l ó r K z s a k u Ł . t o F O motywowaniu i wystąpieniach Z Tomaszem Kammelem rozmawia Jacek Babiel Kiedy pan stwierdził, że może pan uczyć ludzi wystąpień publicznych? To był kilkuletni proces. Takie przeświad- czenie rodziło się we mnie, kiedy w studiu telewizyjnym spotykałem się z  gośćmi, którzy mieli dużo ciekawej wiedzy do przekazania i bardzo mało umiejętności, aby efektownie ją zaprezentować. Czasa- mi udzielałem rad: do kogo mówić, jak mówić, co zrobić ze swoim ciałem, które w  wyniku stresu przed kamerą trudno ujarzmić. Nagle okazało się, że te rady skutkują, bo weryfikacja była natychmia- stowa. To były konkretne wady? Tak, to były konkretne mankamenty. Są ludzie, którzy są przekonani, że stając przed kamerą, muszą mówić językiem wyszukanym albo bardziej oficjalnym, co sprawia, że stają się sztuczni, nieprawdzi- wi, niewiarygodni. Używają słów, których na co dzień nie stosują, przez co brzmią one obco w ich ustach. I nikt im wcześniej tego nie powiedział? Tak. Pseudointelektualny styl wysławia- nia się po prostu razi, np. wtedy, gdy ktoś wplata w każde zdanie słowo „generalnie”. Wówczas przekaz umyka, przytłoczony wielowarstwową pierzyną ze słów, które nie są w ogóle potrzebne. Tak samo jest z mową ciała – często ludzie są przeświad- czeni, że powinni zachowywać się w jakiś bardzo wyszukany sposób. Co to znaczy w wyszukany sposób? Układanie rąk w taki sposób, który spra- wia, że ktoś wygląda jak chochoł, albo np. usztywnianie kręgosłupa, przez co prelegent sprawia wrażenie, jakby został postawiony przed kamerą na siłę i  ktoś przystawiał mu lufę do pleców, żeby tylko coś mówił. Ludzie, którzy przychodzą do telewi- zji, nie mają doświadczenia, nikt im nie mówi, czy to, w jaki sposób się zachowują i mówią, dobrze wygląda na wizji? Na początku pytał mnie pan, jak zaczęła się moja praca z ludźmi. Najpierw była to obserwacja, czasami komuś pomogłem, bezinteresownie, żeby jemu się dobrze rozmawiało, to ja również byłem zado- wolony, w konsekwencji cały wywiad był lepszy. Dopiero później narodził się po- mysł, żeby to spieniężyć. Z czym ludzie mają największe problemy na szkoleniach z wystąpień? Jest wiele ważnych elementów budowa- nia dobrej komunikacji, z których najważ- niejsza jest spójność. Jeżeli ktoś, kto ma tendencję do niewyszukanych żartów, jest człowiekiem rubasznym, próbuje udawać intelektualistę, wtedy nie ma spójności. Chce pan powiedzieć przez to, że ludzie, którzy przychodzą do telewizji albo udzielają wywiadu radiowcom, powinni być naturalni, nie rozmawiać inaczej niż tak, jak robią to poza mikrofonem? Tak. 5 WYWIAD
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 7 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: