Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 007010 19930096 na godz. na dobę w sumie
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj słuchaczy i porwij ich do działania. Wydanie III - książka
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj słuchaczy i porwij ich do działania. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3547-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyrzuć do kosza nudne, przegadane slajdy i wypełnij swoje wystąpienia pasją, werwą oraz genialnymi pomysłami, a Twoja publiczność Cię pokocha!

Porzućcie skupione na lewej półkuli mózgu slajdy, od których pustoszeją sale konferencyjne - wykorzystajcie książkę Atkinsona, by zmienić swoją prezentację w PowerPoincie w arcydzieło.
Daniel H. Pink

Zamień PowerPoint w maszynkę do hipnotyzowania słuchaczy PowerPoint to potężne narzędzie, pomagające tworzyć prezentacje, motywować ludzi do działania, a nawet zmieniać ich sposób myślenia. A jednak większość prelegentów nie korzysta z tych niesamowitych możliwości - tworzą nudne, przegadane slajdy, na których prym wiodą niekończące się punktowane listy. Chcesz wyjść przed szereg i nauczyć się, jak tworzyć fascynujące prezentacje, o których ludzie będą rozmawiać jeszcze przez długie tygodnie? Czas na przekroczenie magicznej granicy, pozwalającej Ci zostawić daleko za sobą konkurencję, dzielącą włos na czworo i rozprawiającą godzinami przed rzędami znudzonych, zaspanych słuchaczy.

Poznaj genialną metodę realizowania porywających wystąpień, która zrewolucjonizuje sposób używania Microsoft PowerPointa. Metoda BBP (Beyond Bullet Points, dosłownie 'coś więcej niż podpunkty') przydaje się w najrozmaitszych sytuacjach. Pomoże Ci zorganizować oraz ułatwi rozmowę z publicznością. Wyjaśni też, jak, gdzie i dlaczego warto używać PowerPointa. Pokaże Ci, jak myśleć o czymś więcej niż podpunkty - i zwiększać skuteczność przekazu. Trzecie wydanie tej popularnej książki rzuca światło na innowacyjną metodologię krok po kroku. Wydobądź wreszcie niesamowitą historię, ukrytą w Twoich slajdach. Specjalista od komunikacji, Cliff Atkinson pokazuje, jak zastosować klasyczne zasady opowiadania historii i praktyczne, sprawdzone naukowo metody pracy z PowerPointem, aby stworzyć zapadający w pamięć, wymowny przekaz.

Zmień swoje podejście - i uzyskaj zupełnie nowe rezultaty!


Cliff Atkinson - to ceniony autor, popularny prelegent i niezależny konsultant, współpracujący z czołowymi prawnikami oraz firmami z listy Fortune 500. Zaprojektował 'przerażająco potężne' (według magazynu 'Fortune') prezentacje, które przekonały przysięgłych do przyznania wartego 253 miliony dolarów odszkodowania powódce w pierwszej rozprawie dotyczącej leku Vioxx w roku 2005. Bestseller Beyond Bullet Points został okrzyknięty najlepszą książką roku 2007 przez redaktorów Amazon.com i doczekał się trzech wydań oraz tłumaczeń na kilkanaście języków, w tym chiński, koreański i rosyjski. Książka ta rozwija podejście komunikacyjne, którego autor uczył w wielu krajach, najlepszych firmach prawniczych, agencjach rządowych, szkołach biznesowych i korporacjach, takich jak Sony, Toyota, Nestlé, Nokia, Deloitte, Facebook, Intel, GE, Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników czy Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Beyond Bullet Points, 3rd Edition Tłumaczenie: Dominika Kurek ISBN: 978-83-246-3547-4 Authorized Polish translation of the English edition of Beyond Bullet Points, 3rd Edition © 2011 Cliff Atkinson original ISBN: 9780735627352 This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. © Helion 2012 All rights reserved All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Microsoft and the trademarks listed at http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/ Trademarks/EN-US.aspx are trademarks of the Microsoft group of companies. All other marks are property of their respective owners. The images used in the following fi gures are copyright © iStockphoto.com and the artist. For more information about an image, enter the fi le number in the Search box at the iStockphoto.com website. 1-8: Building, #2201015; 1-9: Gavel and fl ag, #804982; 1-10: Money, #2557065; 1-12: Prescription, #2996720 X-Ray, #1231514; 2-14: PDA, #12816202; 6-14: Magnifying glass, #307057; 8-4: Clipboards, #576498, #3793238, #3831334; 8-5: Clipboard, #1825380; 8-6: Toolbox, #1459715 Charts, #2168557; 8-9: Brain, #2565668; 8-16: Light bulb, #8315449 Stopwatch, #13901118 Money, #5509580; 8-19: Closed sign, #10507982; 10-8: Racers, #2158582 Stopwatch, #2208715 Hurdle, #3272327 Racetrack, #2548145; 10-12: Calendar, #3513709 Monitor, #496871 Checklist, #223288; 10-13: Paper, #773703 Org Chart, #815535 Buildings, #976238 Yoga pose, #1850531; 10-19: Oil well, #3418353 Adding machine ribbon, #877076 Spreadsheet, #926275 No Sale, #3627711 Money tray, #1886778; 10-21: People, #141425 Cars, #3146730 Taxis, #506002 Airplane, #829923; 10-22: People, #340892 Map, #2497505; 10-25: Watch, #590167 Gears, #2748397; 10-29: DNA, #129259; 10-33: Dartboard, #2669473 Darts, #3483998 Credit card, #2140018 Calculator, #3328335 Percentages, #3211485; E-4: People, #450125 Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/magwpp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorze Wprowadzenie Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu „ WejĂcie na scenÚ medialnÈ „ Szczególna historia „ Sedno sprawy „ Wydobywanie esencji „ ’Èczenie Ărodków przekazu „ Wygaszenie „ Trudne wybory „ Wiatr zmian „ Moc BBP w Twoich rÚkach Rozdziaï 2. Reorientacja podejĂcia do PowerPointa zgodnie z badaniami „ Trzy podstawowe narzÚdzia PowerPointa „ Reorientacja 1: Uĝywaj widoku Slide Sorter (Sortowanie slajdów) do zarzÈdzania caïoksztaïtem informacji „ Reorientacja 2: Uĝywaj widoku Notes Page (Strona notatek) do synchronizowania tego, co pokazujesz, z tym, co mówisz „ Reorientacja 3: Uĝywaj widoku Normal (Normalny) do kierowania uwagÈ sïuchaczy po ekranie „ Dobrze nastawione narzÚdzie Rozdziaï 3. Budowanie fundamentu za pomocÈ szablonu historii BBP „ Jak wyglÈda dalsza droga? „ Gwarantowanie zrozumienia za pomocÈ BBP „ Krok 1: Wybierz wÈtek historii i schemat, którego bÚdziesz siÚ trzymaÊ „ Krok 2: Na poczÈtek wyciÈgnij to, co jest najwaĝniejsze „ Krok 3: Prowadě wÈtki wizualne i werbalne za pomocÈ scenorysu 9 11 13 15 17 21 23 24 26 27 28 29 31 31 32 44 51 56 59 60 61 67 68 70 5 6 Spis treĂci „ Jak zaczÈÊ pracÚ z szablonem historii BBP „ Pisanie nagïówków zgodnie z trzema zasadami podstawowymi Rozdziaï 4. Planowanie pierwszych piÚciu slajdów „ Co pokaĝesz, powiesz i zrobisz na pierwszych piÚciu slajdach? „ RozpoczÚcie od tytuïu i autora „ Wybieranie wÈtku historii „ Wybór modelu „ Kurtyna zapada po Akcie I „ 10 porad dotyczÈcych ulepszania Aktu I Rozdziaï 5. Planowanie pozostaïych slajdów „ Teraz przedstawiamy… Akt II „ Nawlekanie ucha igielnego za pomocÈ hierarchii „ Nadawanie slajdom priorytetu „ WyciÈganie na poczÈtek tego, co jest najwaĝniejsze „ Kurtyna zapada nad szablonem historii „ 10 porad dotyczÈcych ulepszania Aktu II Rozdziaï 6. Przygotowywanie scenorysu i narracji „ Co pokaĝesz, powiesz i zrobisz w trakcie wyĂwietlania kaĝdego slajdu? „ Przygotowywanie scenorysu „ Planowanie kanaïu werbalnego przez zapisywanie tego, co powiesz „ Planowanie kanaïu wizualnego przez szkicowanie scenorysu „ Rysowanie scenorysu z wykorzystaniem trzech podstawowych zasad „ 10 porad dotyczÈcych ulepszania scenorysu Rozdziaï 7. Szkicowanie scenorysu „ Co naszkicowaÊ na kaĝdym ze slajdów? „ Szkicowanie slajdów Aktu I „ Szkicowanie slajdów Wezwania do Dziaïania i Punktu Kluczowego „ Szkicowanie opcjonalnego paska nawigacji „ Szkicowanie slajdów WyjaĂnieñ „ Szkicowanie slajdów Szczegóïów 78 79 83 84 85 86 97 100 102 109 109 113 115 130 132 133 139 140 140 149 152 155 159 167 167 168 179 186 187 191 „ Szkicowanie szablonu historii „ Do biegu gotowi, szkicuj! Rozdziaï 8. Dodawanie elementów graficznych do slajdów „ Jakie grafiki dodaÊ do kaĝdego slajdu? „ Wyznaczanie ograniczeñ Spis treĂci 7 196 197 199 200 200 „ Dodawanie elementów graficznych zgodnie z trzema zasadami podstawowymi 202 „ Rozpoczynanie ciÈgu produkcyjnego „ Wprowadzanie ostatecznych ukïadów slajdów do scenorysu „ Dodawanie elementów graficznych do slajdów Wezwania do Dziaïania i Punktów Kluczowych „ Przygotowywanie slajdów, które nie wymagajÈ elementów graficznych „ Dodawanie elementów graficznych do slajdów Aktu I „ Dodawanie elementów graficznych do slajdów WyjaĂnieñ „ Dodawanie elementów graficznych do slajdów Szczegóïów „ Tworzenie slajdów Aktu III „ Dopracowywanie i koñczenie „ Sprawdzanie i koñczenie scenorysu „ 10 porad dotyczÈcych ulepszania scenorysu Rozdziaï 9. Wygïaszanie prezentacji BBP „ Gïoszenie prezentacji zgodnie z trzema zasadami podstawowymi „ Usuwanie przeszkód „ Wywoïywanie dialogu „ Improwizowanie w ramach ograniczeñ „ Gïoszenie prezentacji na odlegïoĂÊ „ A teraz zaprezentujmy… „ 10 porad dotyczÈcych gïoszenia prezentacji Rozdziaï 10. PrzeglÈd przykïadów BBP „ Jakie inne przykïady mogÚ zobaczyÊ? „ Przedstawianie sprawy za pomocÈ Procesu „ Wskazywanie drogi za pomocÈ Planu 209 212 214 216 218 220 220 223 224 225 226 231 232 233 237 240 241 242 243 247 248 248 253 8 Spis treĂci „ Prezentowanie rezultatów za pomocÈ Analizy „ Przedstawianie istotnych informacji w Sprawozdaniu „ Angaĝowanie studentów za pomocÈ Wykïadu „ Umieszczanie klientów w centrum uwagi za pomocÈ Oferty „ Radzenie sobie z obiekcjami wzglÚdem BBP Dodatek A Podstawowe zasady i listy kontrolne BBP „ Podstawowe zasady BBP „ Listy kontrolne BBP Dodatek B Dwa widoki sïuĝÈce do wyĂwietlania prezentacji BBP „ Uĝywanie widoku i narzÚdzi Slide Show (Pokaz slajdów) „ Uĝywanie widoku i narzÚdzi Presenter (Widok prezentera) Dodatek C Rozpoczynanie nagïówków Punktów A i B Dodatek D Rozpoczynanie nagïówków Wezwania do Dziaïania 260 268 272 276 280 283 283 284 287 287 289 291 295 W TYM ROZDZIALE: „ Zapoznasz siÚ z prezentacjÈ BBP, która trafiïa na nagïówki gazet. „ Zobaczysz, jak BBP daje siÚ zastosowaÊ w praktyce. „ Dowiesz siÚ, jakie wraĝenie moĝesz wywoïaÊ, korzystajÈc z BBP. ROZDZIA’ 1. PowerPoint w oku cyklonu CO ROKU mieszkañcy Angleton w stanie Teksas przygotowujÈ siÚ na ewentualnoĂÊ, ĝe nad ich miasteczko leĝÈce niedaleko Houston i wybrzeĝa Zatoki Meksykañskiej nadciÈgnie straszliwy huragan. W ĝaden sposób nie mogli jednak spodziewaÊ siÚ zupeïnie innej burzy, która nadeszïa gorÈcego i dusznego lipcowego dnia 2005 roku nad ich spokojne, liczÈce 18 000 mieszkañców miasto. Drzwi starego, szarego budynku sÈdu na rynku otworzyïy siÚ przed ekipami telewi- zyjnymi, które tïoczyïy siÚ w korytarzach, szukajÈc miejsca na rozsta- wienie kamer. Grupa reporterów z gazet wdarïa siÚ do gïównej sali rozpraw, wcisnÚïa w niewygodne, drewniane ïawki i wklepywaïa na laptopach aktualnoĂci dla redakcji „New York Timesa”, „Wall Street Journal”, „Fortune” oraz agencji Associated Press i Reuters. Dziennikarze znaleěli siÚ w Angleton, aby zajÈÊ siÚ tematem dnia: mowami wstÚpnymi waĝnej rozprawy, która miaïa rozpoczÈÊ siÚ od prezentacji w programie Microsoft PowerPoint. Wszyscy na sali rozpraw wstali, kiedy do pomieszczenia weszli przysiÚgli i zajÚli swoje miejsca. W pomieszczeniu byïo cicho jak w oku cyklonu, kiedy naprzeciwko przysiÚgïych stanÈï pewien mÚĝczyzna. Nikt siÚ nie spodziewaï, ĝe ten prawnik wkrótce rozpÚta ze swojego laptopa wïasny sztorm. W koñcu nie byïa to zwyczajna prezentacja w PowerPoincie — tylko prezentacja Beyond Bullet Points. Jak wiele innych huraganów, które przeszïy nad Teksasem, ten miaï ze wzglÚdu na swojÈ siïÚ trafiÊ na nagïówki gazet. 13 14 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu Mark Lanier — prawnik, który miaï przemówiÊ — byï dobrze obeznany z PowerPointem i z wystÈpieniami na sali rozpraw. Urodzony i wychowany w Teksasie, poczÈtkowo pracowaï w duĝych kancelariach prawniczych, a póěniej otworzyï wïasnÈ firmÚ, którÈ przeniósï na przedmieĂcia Houston. Specjalizowaï siÚ w sprawach o odszkodowanie z tytuïu uszczerbku na zdrowiu i wiele takich spraw zdÈĝyï wygraÊ. Mark miaï wkrótce zademonstrowaÊ, ĝe w dzisiejszych czasach kaĝdy, kto ma laptopa i PowerPointa — oraz zna efektywnÈ strategiÚ ich uĝywania — moĝe wywoïaÊ równie silny efekt jak osoba dysponujÈca nieograniczonymi zasobami. Mark odwróciï siÚ do swojej klientki, powódki, która siedziaïa w pierwszym rzÚdzie ze swojÈ rodzinÈ. — Wysoki sÈdzie — powiedziaï Mark — chciaïbym zaczÈÊ od przedstawienia ïawie przysiÚgïych i wysokiemu sÈdowi mojej klientki. Gdy Carol Ernst wstaïa, Mark przedstawiï jÈ i jej córkÚ. MÈĝ Carol, Bob, zmarï na zawaï, a ona podejrzewaïa, ĝe przyczynÈ tego byï zaĝywany przez niego lek przeciwbólowy Vioxx. Dlatego wniosïa sprawÚ przeciwko firmie farmaceutycznej Merck Co., Inc. Mark miaï reprezentowaÊ Carol w trakcie rozprawy. Carol usiadïa, a Mark podszedï do ïawy przysiÚgïych, minÈwszy rzÈd prawników siedzÈcych przy stole dla obroñców. Prawnicy ci pracowali w dwóch znanych na arenie miÚdzynarodowej firmach adwokackich wynajÚtych przez pozwanego. MajÈc do dyspozycji miliardy dolarów, firma mogïa pozwoliÊ sobie na najlepszych. Mark wiedziaï, ĝe stawiajÈc czoïa takiemu groěnemu przeciwnikowi, dysponujÈcemu ogromnymi zasobami, musi byÊ w najlepszej formie i maksymalnie wykorzystaÊ dostÚpne mu narzÚdzia i techniki, aby wywoïaÊ jak najwiÚkszy efekt. Zatrzymaï siÚ przy ïawie przysiÚgïych i nawiÈzaï kontakt wzrokowy ze wszystkimi dwunastoma jej czïonkami. Przed ich przybyciem odsunÈï podium dla prawników na bok sali sÈdowej, poniewaĝ nie chciaï, by cokolwiek staïo pomiÚdzy nim a jego widowniÈ. Mark zwracaï siÚ do przysiÚgïych na sali sÈdowej jÚzykiem potocznym, mówiï z teksañskim akcentem, barwnym, potocznym stylem. Ale ze wzglÚdu na dïugÈ historiÚ sukcesów w rozprawach do tego czasu jego oponenci wiedzieli juĝ, ĝe potraktowanie tej prostej maniery jako oznaki braku wyrobienia moĝe byÊ znaczÈcym, kosztownym bïÚdem. WczeĂniej sÚdzia poinstruowaï przysiÚgïych, ĝe z chwilÈ zïoĝenia przysiÚgi stali siÚ urzÚdnikami sÈdowymi, takimi jak on sam i prawnicy. Byli zobowiÈzani do wymierzenia sprawiedliwoĂci w tej sprawie na bazie dowodów wysïuchanych na jawnym posiedzeniu i decyzji podjÚtej na podstawie faktów, polecenia sÚdziego i zapoznania siÚ z przepisami prawa. Podobnie jak kaĝda inna widownia, siedzieli gotowi wysïuchaÊ tego, co ma im do powiedzenia prelegent. Jak moĝesz sobie wyobraziÊ, wiÚkszoĂÊ prelegentów twierdzi, ĝe stresuje siÚ przed istotnymi prezentacjami. Podobnie i Mark musiaï czuÊ zdenerwowanie, ale nie tylko dlatego, ĝe przysiÚgli uwaĝnie go obserwowali. Adwokaci tacy jak Mark mogÈ wydaÊ wiÚcej jak milion dolarów, aby doprowadziÊ do rozprawy w imieniu swoich klientów, a jeĂli przegrajÈ, dosïownie tracÈ wszystko, co wïoĝyli w sprawÚ. Pozwany równieĝ miaï wiele do stracenia, poniewaĝ byïa to pierwsza sprawa WejĂcie na scenÚ medialnÈ Rozdziaï 1. 15 POZNAJ SWOICH S’UCHACZY Przed rozpoczÚciem planowania prezentacji musisz poznaÊ swojÈ widowniÚ. Mark znaï pewne fakty o swoich adresatach siedzÈcych w ïawie przysiÚgïych — zespoïy prawnicze obu stron przygotowaïy pisemny kwestionariusz dla przysiÚgïych, dziÚki któremu dowiedziaïy siÚ, ĝe mieli oni od 20 do 50 lat, ukoñczonÈ szkoïÚ ĂredniÈ i wykonywali rozmaite zawody, w tym elektryka, studenta, budowlañca, technika, gospodyni domowej, sekretarki i urzÚdnika. Prawnicy mieli teĝ okazjÚ zadaÊ przysiÚgïym pytania osobiĂcie w trakcie sesji noszÈcej nazwÚ voir dire. PrzygotowujÈc swoje prezentacje, pamiÚtaj, ĝe im lepiej znasz widowniÚ, tym ïatwiej Ci bÚdzie dopasowaÊ do nich materiaï. przeciwko tej firmie farmaceutycznej, w której doszïo do procesu. Poza negatywnym rozgïosem w mediach, jaki mógï przynieĂÊ proces, werdykt ogïaszajÈcy winÚ firmy mógï mieÊ ogromny wpïyw na jej finanse — przedsiÚbiorstwo mogïo straciÊ miliony dolarów na niepomyĂlnym dla niego wyroku, a byÊ moĝe takĝe miliardy dolarów wartoĂci rynkowej, jeĂli na wieĂÊ o tym spadïaby cena akcji. Uwaga autora Mark Lanier odkryï pierwsze wydanie Beyond Bullet Points w sklepie internetowym, gdy przygotowywaï siÚ do tej rozprawy. Zaprosiï mnie do Teksasu, abym pomógï mu wykorzystaÊ podejĂcie BBP do napisania mowy wstÚpnej. Przy ukïadaniu jego prezentacji postÈpiliĂmy krok po kroku zgodnie z podejĂciem zaprezentowanym w tej ksiÈĝce, wybraïem teĝ podobne grafiki i zaprojektowaïem slajdy podobne do pojawiajÈcych siÚ w tym rozdziale. ¥ledzÈc opatrzone przykïadami, szczegóïowe opisy podejĂcia BBP, bÚdziesz w stanie zastosowaÊ to samo skuteczne podejĂcie do wïasnych prezentacji. Ze wzglÚdu na stawkÚ, o jakÈ toczyïa siÚ ta rozprawa zarówno dla powódki, jak i dla pozwanego, prezentacja w sÈdzie miaïa byÊ jednÈ z najbardziej doniosïych, jakie zdarzajÈ siÚ w PowerPoincie. „ WejĂcie na scenÚ medialnÈ Mark zerknÈï w dóï na swój laptop, który leĝaï zwrócony w jego stronÚ na maïym stoliku poniĝej przysiÚgïych, niewidoczny dla nich. Na ekranie miaï widok PowerPointa noszÈcy nazwÚ Presenter (Widok prezentera), podobny do pokazanego na rysunku 1.1, co dawaïo Markowi szczególnÈ, przeznaczonÈ tylko dla niego perspektywÚ. Podobnie jak teleprompter, którego uĝywajÈ prezenterzy telewizyjni do czytania swoich notatek, ta ignorowana czasami opcja PowerPointa pozwala na zobaczenie dodatkowych informacji, które nie pojawiajÈ siÚ na ekranie widzianym przez sïuchaczy. Na przykïad w górnej lewej czÚĂci ekranu Mark widziaï pusty niebieski slajd, na który aktualnie patrzyli przysiÚgli. Po prawej miaï swoje notatki, przypominajÈce mu o kwestiach, o których planowaï powiedzieÊ, gdy na ekranie wyĂwietlany jest dany slajd, oraz rzÈd niewielkich podglÈdów kolejnych slajdów na dole, co pozwalaïo mu pïynnie przechodziÊ pomiÚdzy slajdami. 16 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu RYSUNEK 1.1. Opcja PowerPointa noszÈca nazwÚ widoku Presenter (Widok prezentera) oferowaïa Markowi widok bieĝÈcego slajdu, który na ekranie mieli przysiÚgli, oraz jego wïasnych notatek i podglÈdów kolejnych slajdów Zobacz teĝ Aby nauczyÊ siÚ korzystaÊ z widoku Presenter (Widok prezentera) w prezentacjach BBP, zajrzyj do dodatku B, „Dwa widoki sïuĝÈce do wyĂwietlania prezentacji BBP”. Kiedy Mark zaczÈï mówiÊ, nacisnÈï kciukiem przycisk na pilocie (podobnym do pokazanego na rysunku 1.2), który trzymaï schowany w rÚce w taki sposób, ĝe widownia go nie dostrzegaïa. Ten pilot towarzyszyï mu przez kolejne dwie godziny i uĝywany byï do przesuwania slajdów PowerPointa w trakcie mówienia, co dawaïo prelegentowi moĝliwoĂÊ spowolnienia lub przyspieszenia w sposób dostosowany do narracji i zapewniaïo, ĝe caïoĂÊ toczyïa siÚ pïynnie przed oczami przysiÚgïych. RYSUNEK 1.2. Pilot daje prezenterowi moĝliwoĂÊ przesuwania slajdów PowerPointa bez korzystania z klawiatury — Jest dla mnie bardzo waĝne, aby usïyszeli pañstwo, o co chodzi w tej sprawie — powiedziaï Mark. — Dlatego przygotowaïem… zestaw eksponatów, aby pomóc pañstwu o tym pamiÚtaÊ i skupiÊ siÚ na tym, co uwaĝamy za kluczowe kwestie. Szczególna historia Rozdziaï 1. 17 Kiedy Mark nacisnÈï przycisk na pilocie, przeszedï do pierwszego slajdu prezentacji PowerPointa. Chociaĝ przysiÚgli nie widzieli laptopa znajdujÈcego siÚ poniĝej miejsca, gdzie siedzieli, zobaczyli zdjÚcie Carol i Boba wyĂwietlone na 10-stopowym ekranie bezpoĂrednio za Markiem, jak przedstawia rysunek 1.3. Z ich perspektywy wyglÈdaïo to tak, jakby Mark znajdowaï siÚ w wielkim telewizorze, podczas gdy zdjÚcia za nim miaïy za chwilÚ zaczÈÊ siÚ zmieniaÊ w starannie zainscenizowanej sekwencji. RYSUNEK 1.3. ZdjÚcia z powerpointowej prezentacji Marka wypeïniïy 10-stopowy ekran za nim WyĂwietlane kolory, obrazy i sïowa stanowiïy tak integralnÈ czÚĂÊ prezentacji, ĝe wyïÈczenie projektora równaïoby siÚ usuniÚciu scenografii w teatrze lub ekranu w kinie. Nie zrywajÈc kontaktu wzrokowego z przysiÚgïymi i nie oglÈdajÈc siÚ na ekran, Mark zaczÈï opowiadaÊ wciÈgajÈcÈ historiÚ, która miaïa zaprezentowaÊ dowody w sprawie powódki w trakcie nastÚpnych dwóch i póï godziny prezentacji. „ Szczególna historia Charakterystyczne w slajdzie powerpointowym Marka, pokazanym oddzielnie na rysunku 1.4, byïo nie tyle to, co siÚ na nim znajdowaïo, ile to, czego tam nie byïo. Na slajdach prezentacji w PowerPoincie oczekujemy informacji w podpunktach, ale w tym przypadku przysiÚgli zobaczyli tylko pojedynczÈ, prostÈ, uderzajÈcÈ fotografiÚ. Takie peïnoekranowe zdjÚcia sÈ rzadkoĂciÈ w prezentacjach, ale ten obraz pasuje idealnie do tego, co zamierzaï zrobiÊ Mark. MajÈc za plecami fotografiÚ pary, Mark zaczÈï opowiadaÊ anegdotÚ, aby przedstawiÊ Boba i Carol przysiÚgïym. 18 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu RYSUNEK 1.4. ZdjÚcie rodzinne Boba i Carol pokazujÈce szczÚĂliwych maïĝonków po Ălubie — Najpierw opowiem pañstwu coĂ o Bobie — powiedziaï Mark. — Byï Ăwietnym goĂciem, który zawsze zabieraï [Carol] w róĝne wspaniaïe, interesujÈce miejsca. Pojechali na festiwal latawców do stanu Waszyngton. Na pokazy balonów do Albuquerque. ¥wietnie siÚ wspólnie bawili. ZachÚciï jÈ do wspólnego jeĝdĝenia rowerami. Nie naleĝeli do sportowców wyczynowych, robili to po prostu po to, by wspólnie spÚdzaÊ czas. Dobrze im siÚ razem ĝyïo. Mark wiedziaï, ĝe przedstawienie anegdoty takiej jak ta o Carol i Bobie to skuteczny sposób wprowadzenia sïuchaczy w nowy, skomplikowany temat. DziÚki prostej historii o jeĝdĝeniu na rowerach przysiÚgli mogli z ïatwoĂciÈ wyobraziÊ sobie, jak wyglÈdaï zwiÈzek oraz ĝycie Carol i Boba. Widok fotografii rodzinnej uïatwiï im zrozumienie sytuacji powódki, byÊ moĝe ten obrazek przypomniaï im podobne zdjÚcia, do których sami pozowali ze swoimi rodzinami. ZdjÚcie i konkretne detale ze wspólnego ĝycia maïĝeñstwa szybko i skutecznie przedstawiïy Carol i Boba przysiÚgïym i pozwoliïy nawiÈzaÊ z nimi wiÚě emocjonalnÈ. Ten slajd okazaï siÚ o wiele skuteczniejszy niĝ lista faktów, poniewaĝ nasze ĝycie toczy siÚ wedïug obrazów i historii, a nie wedïug punktów. — Zanim siÚ pobrali, byli razem juĝ przez wiele lat — wyjaĂniï Mark. — Co ciekawe, poznali siÚ równieĝ przy uprawianiu sportu. Usïyszycie teĝ pañstwo, jak Carol opowie, ĝe to jej… córka… wyswataïa jÈ z Bobem. Tutaj Mark dodaï detal informujÈcy, ĝe sama Carol bÚdzie zeznawaÊ w trakcie rozprawy, co wzbudziïo oczekiwanie na to, co powie osobiĂcie. Mark wiedziaï, ĝe zasugerowanie nadchodzÈcych wydarzeñ to skuteczny sposób skupienia uwagi sïuchaczy. Natomiast wykorzystanie konkretnych detali dotyczÈcych Carol i Boba w trakcie wyĂwietlania na ekranie fotografii pozwoliïo sïuchaczom nawiÈzaÊ wiÚě emocjonalnÈ z obrazem. Mark ponownie nacisnÈï przycisk pilota i wyĂwietliï to samo zdjÚcie, tyle ĝe tym razem tïo fotografii zniknÚïo, jak widaÊ na rysunku 1.5. Gdy pojawiï siÚ nowy obraz, Mark powiedziaï: — ¿yïo im siÚ razem bardzo dobrze. Ale w koñcu… coĂ siÚ zmienia i sielanka siÚ koñczy. Zaraz powiem dlaczego. Szczególna historia Rozdziaï 1. 19 RYSUNEK 1.5. Kolejny slajd prezentuje tÚ samÈ fotografiÚ, ale z usuniÚtym tïem, co wskazuje, ĝe za chwilÚ wydarzy siÚ coĂ niespodziewanego Nie jesteĂmy przyzwyczajeni do oglÈdania fotografii rodzinnych z nagle znikajÈcym tïem, dlatego ten chwyt przygotowaï sïuchaczy na coĂ niespodziewanego, co miaïo przydarzyÊ siÚ Carol i Bobowi. Emocje, które Mark powiÈzaï z fotografiÈ, nagle zniknÚïy. Po naciĂniÚciu przycisku Mark wyĂwietliï kolejnÈ wersjÚ fotografii, tyle ĝe tym razem nie byïo na niej Boba. Zamiast niego pojawiïa siÚ gruba czarna obwódka, przypominajÈca kredowy obrys na miejscu zbrodni, jak widaÊ na rysunku 1.6. RYSUNEK 1.6. Na tym slajdzie Bob zostaï usuniÚty z fotografii i tylko gruba, czarna linia wskazuje, gdzie siÚ wczeĂniej znajdowaï — WidzÈ pañstwo, dzisiaj Bob Ernst nie ĝyje — powiedziaï Mark. — Jeden ze Ăwiadków, których chciaïbym pañstwu przedstawiÊ, nie moĝe tu wystÈpiÊ. Bob Ernst nie moĝe tu przyjĂÊ. Nie ma go juĝ z nami. Nie wiedziaï, ĝe bÚdzie tu potrzebny. Nie zostawiï nam ĝadnego nagrania ani ĝadnych zapisków opowiadajÈcych o kwestiach, o których musimy tu mówiÊ. 20 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu Ta uderzajÈca fotografia zakomunikowaïa przysiÚgïym, ĝe wydarzyïo siÚ najgorsze — szczÚĂcie Boba i Carol nagle siÚ zakoñczyïo, gdy Bob zmarï na zawaï. Czarna obwódka w miejscu, gdzie byï wczeĂniej na zdjÚciu, wizualnie uĂwiadamia, ĝe jego ĂmierÊ pozostawiïa dziurÚ w ĝyciu i w sercu Carol. Mark wiedziaï, ĝe jego sïuchacze pochodzili w czÚĂci Teksasu, która stawaïa siÚ coraz bardziej konserwatywna i ĝe przysiÚgli mogÈ byÊ niechÚtni do przyznania duĝego odszkodowania powodowi w takiej sprawie o odpowiedzialnoĂÊ za produkt. Ale dziÚki grubemu, czarnemu zarysowi oznaczajÈcemu miejsce, gdzie znajdowaï siÚ Bob, Mark wprowadziï potÚĝny nowy motyw do swojej prezentacji. Skoro przysiÚgli mogli nie byÊ pozytywnie nastawieni do sprawy o odpowiedzialnoĂÊ za produkt, Mark wizualnie przeformuïowaï swojÈ mowÚ wstÚpnÈ w nowÈ historiÚ, która miaïa byÊ bardziej angaĝujÈca dla konserwatywnych przysiÚgïych — w zagadkÚ kryminalnÈ. Na trzecim obrazie czarny obrys subtelnie sugeruje sceneriÚ, którÈ przysiÚgli z ïatwoĂciÈ zrozumiejÈ — miejsce zbrodni z telewizyjnego serialu kryminalnego. Niespodziewane zastosowanie znajomej konwencji z telewizji miaïo zaskoczyÊ przysiÚgïych i utrwaliÊ tÚ myĂl w ich gïowach. Ten slajd miaï potem tematycznie przejĂÊ w kolejny, kluczowy dla prezentacji. Mark ponownie nacisnÈï przycisk pilota i tym razem pojawiï siÚ czarny slajd zawierajÈcy frazÚ CSI: Angleton, podobnÈ jak przedstawiona na rysunku 1.7, a jednoczeĂnie powiedziaï: — JeĂli mielibyĂmy zrobiÊ z tego serial, byïoby to CSI: Kryminalne zagadki Angleton… Teraz… pójdziemy tropem dowodów, jak zrobiïby kaĝdy dobry detektyw. RYSUNEK 1.7. NastÚpnie na ekranie pojawiïy siÚ sïowa CSI: Angleton, a Mark opowiedziaï przysiÚgïym, ĝe wcielÈ siÚ w rolÚ kryminologów badajÈcych dowody, aby dowiedzieÊ siÚ, co spowodowaïo ĂmierÊ Boba W rozrywkowej historii fabularnej gïównym bohaterem jest ktoĂ, kogo widownia obserwuje z odlegïoĂci. Ale przy prezentacji faktów ustawianie sïuchaczy w centrum wydarzeñ moĝe znaczÈco zwiÚkszyÊ ich poczucie zaangaĝowania. Jak sprawiaÊ, by sïuchacze byli gïównymi bohaterami prezentowanej historii, nauczysz siÚ, kiedy zaplanujesz swoje piÚÊ pierwszych slajdów w rozdziale 4., „Planowanie pierwszych piÚciu slajdów”. Sedno sprawy Rozdziaï 1. 21 Zgodnie z klasycznÈ formÈ prezentowania historii kolejnym krokiem Marka byïo przedstawienie gïównych bohaterów i problemu, któremu mieli stawiÊ czoïa. „ Sedno sprawy Za pomocÈ pilota Mark przeszedï do kolejnego slajdu, prezentujÈcego budynek centrali podobny do pokazanego na rysunku 1.8, i powiedziaï: — Dowody doprowadzÈ pañstwa w jedno miejsce. RYSUNEK 1.8. NastÚpnie Mark pokazaï zdjÚcie siedziby firmy farmaceutycznej, podobne do przedstawionego na tym rysunku, i powiedziaï przysiÚgïym, ĝe dowody w sprawie zaprowadzÈ pod jej drzwi Byïy to drzwi jednej z najwiÚkszych firm farmaceutycznych na Ăwiecie. Mark wyjaĂniï, ĝe miaï zamiar pokazaÊ mnóstwo dowodów z róĝnych ěródeï, które wskazywaïy, ĝe to lekarstwo tej firmy wywoïaïo u Boba zawaï. Ale potem dodaï: — Moĝna to przedstawiÊ na wiele innych sposobów. PrzysiÚgli mieli na koniec rozwaĝyÊ te dowody w porównaniu z resztÈ faktów. Mark kliknÈï w przycisk pilota, pokazaï nastÚpny slajd przedstawiajÈcy mïotek sÚdziowski i flagÚ, podobny do tego pokazanego na rysunku 1.9, i powiedziaï: — PoznajÈ pañstwo wszystkie dowody w tej sprawie, poniewaĝ waszym zadaniem jest wymierzenie sprawiedliwoĂci… nikt inny nie ma tej moĝliwoĂci. Nie moĝe tego zrobiÊ sÚdzia… nie mogÈ politycy, nikt inny. W tym miejscu mogÈ pañstwo zrobiÊ coĂ dobrego. ZdjÚcie mïotka oraz narracja Marka podkreĂliïy problem, przed którym stali przysiÚgli: mieli zobaczyÊ dowody przeciwko firmie, przejrzeÊ je i wymierzyÊ sprawiedliwoĂÊ. Z rozdziaïu 3., „Budowanie fundamentu za pomocÈ szablonu historii BBP”, dowiesz siÚ, jak budowaÊ podobne napiÚcie dramatyczne w swoich prezentacjach za pomocÈ planowania dwóch konkretnych slajdów, stawiajÈcych przed sïuchaczami nierozstrzygniÚty problem, który pomoĝe im rozwiÈzaÊ Twoja prezentacja. NastÚpnie, po przejĂciu do slajdu podobnego do przedstawionego na rysunku 1.10, Mark powiedziaï: 22 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu RYSUNEK 1.9. Mïotek sÚdziowski i flaga zostaïy wyĂwietlone na ekranie, a Mark wyjaĂniï przysiÚgïym, ĝe bÚdÈ mieli moĝliwoĂÊ wymierzenia sprawiedliwoĂci RYSUNEK 1.10. Slajd podsumowujÈcy streszcza caïÈ sprawÚ w postaci jednego obrazu. Poziomy pasek nad i pod ilustracjami jest czerwony, co sprawia, ĝe ten obraz rzuca siÚ w oczy i jest oznaczony jako najistotniejszy w caïej prezentacji — Jak to pañstwo zrobiÈ? Ponownie sugerujÚ pójĂÊ tropem dowodów. Po pierwsze, pokaĝÚ pañstwu motyw. — Na ekranie (po lewej) pojawiïo siÚ sïowo motive (motyw), a pod nim plik banknotów. — NastÚpnie przedstawiÚ Ărodki — kontynuowaï, a na ekranie (po Ărodku) pojawiïo siÚ sïowo means (Ărodki) i obrazek piguïki podobnej do pokazanej tutaj. — PokaĝÚ teĝ ĂmierÊ — dodaï, a wraz ze sïowem death (ĂmierÊ) na ekranie (po prawej) pojawiï siÚ znany juĝ zarys postaci Boba obok Carol. Za pomocÈ tych slajdów Mark poprosiï przysiÚgïych, by spróbowali ĂledziÊ prostÈ formuïÚ leĝÈcÈ u podstaw kaĝdej kryminalnej historii morderstwa: motyw+Ărodki = ĂmierÊ. Nawet przysiÚgli, którzy nie oglÈdajÈ telewizji, znajÈ tÚ strukturÚ z ksiÈĝek, gier lub wiadomoĂci. WczeĂniej Mark zasugerowaï motyw zagadki kryminalnej za pomocÈ czarnego obrysu, potem — odniesienia Wydobywanie esencji Rozdziaï 1. 23 do seriali CSI, a teraz, w najistotniejszej czÚĂci wystÈpienia, potwierdziï, ĝe bÚdzie to struktura charakterystyczna dla caïoĂci prezentacji. WiÚcej o znajdowaniu wÈtku historii oraz wïÈczaniu motywów werbalnych i wizualnych do prezentacji, dowiesz siÚ z dalszej czÚĂci ksiÈĝki, poczynajÈc od rozdziaïu 4. Ten pojedynczy slajd skupia esencjÚ caïej historii w jednym obrazie — podobny slajd stworzysz w rozdziale 7., „Szkicowanie scenorysu”, oraz rozdziale 8., „Dodawanie elementów graficznych do slajdów”. Chociaĝ ten slajd wydaje siÚ byÊ prosty, jego efekt jest niezwykle wyrafinowany, poniewaĝ sprowadza skomplikowanÈ sprawÚ do czegoĂ zrozumiaïego i prostego do Ăledzenia. „ Wydobywanie esencji W fazie planowania prezentacji Mark miaï do czynienia z ogromnÈ iloĂciÈ informacji, które mógï potencjalnie zaprezentowaÊ swoim sïuchaczom. Z pewnoĂciÈ znasz tÚ sytuacjÚ. Trudno byïoby mu wyjaĂniÊ zïoĝone fakty naukowe stojÈce za dziaïaniem leku, jego powstawaniem, kontrolowaniem i badaniem. Wymienienie detali wszystkich wydarzeñ, kaĝdej osoby zwiÈzanej ze sprawÈ i serii zajĂÊ wprowadziïoby tylko zamÚt. Wybranie najwaĝniejszych dowodów wyjaĂniajÈcych sprawÚ z ponad trzech milionów dokumentów i niezliczonych godzin nagranych zeznañ Ăwiadków stanowiïo ogromne wyzwanie. Podobnie jak Ciebie w Twoich prezentacjach, poza ogromnÈ iloĂciÈ informacji do wyboru Marka ograniczaï równieĝ czas, jaki miaï do dyspozycji. Przez nie wiÚcej niĝ dwie i póï godziny musiaï zaprezentowaÊ przysiÚgïym zarys sprawy, wyjaĂniÊ im kluczowe hasïa i wyznaczyÊ ramy do zrozumienia nadchodzÈcych szeĂciu tygodni zeznañ. Musiaï to zrobiÊ, jednoczeĂnie utrzymujÈc zainteresowanie i zaangaĝowanie odbiorców. W rozdziale 5., „Planowanie pozostaïych slajdów”, postÈpisz podobnie jak Mark, który rozwiÈzaï problem potencjalnego przeïadowania sïuchaczy przez zredukowanie prezentacji do trzech w przybliĝeniu równych czÚĂci, na których objaĂnienie miaï poĂwiÚciÊ mniej wiÚcej tyle samo czasu. DziÚki zidentyfikowaniu trzech kluczowych punktów i wykorzystaniu struktury zagadki kryminalnej Mark werbalnie i wizualnie przedstawiï przysiÚgïym niezwykle skomplikowanÈ sprawÚ jako „prostÈ jak ABC”, wykorzystujÈc w czasie mówienia slajd podsumowujÈcy. NastÚpnie Mark nacisnÈï przycisk pilota, aby pokazaÊ slajdy zawierajÈce punkty kluczowe (podobne do obrazów zaprezentowanych na rysunku 1.11) w trakcie wprowadzania kaĝdej z trzech sekcji prezentacji. Zamiast zarzuciÊ przysiÚgïych trzema milionami dokumentów, poprowadziï ich wzdïuĝ pozornie prostej historii, wprowadzajÈc trzy najistotniejsze elementy sprawy, które objaĂniï bardziej szczegóïowo w dalszej czÚĂci prezentacji. Teraz przysiÚgli mogli siÚ zrelaksowaÊ, sïuchaÊ i patrzeÊ, jak historia siÚ rozwija. Sïuchacze nie sÈ w stanie zapamiÚtaÊ wszystkich informacji, które zobaczÈ i usïyszÈ podczas prezentacji, ale pomóc w tym mogÈ graficzne podpowiedzi dotyczÈce organizacji prezentacji i istotnoĂci poszczególnych slajdów wzglÚdem siebie. WyglÈd tych trzech slajdów oparty byï na stylu wczeĂniejszego slajdu podsumowujÈcego, co wizualnie prowadziïo historiÚ w sposób 24 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu RYSUNEK 1.11. WprowadzajÈc kaĝdÈ z trzech sekcji mowy wstÚpnej, Mark wyĂwietlaï slajdy kontynuujÈce motyw wczeĂniejszego podsumowania, w tym czerwone tïo lewej poïowy kaĝdego ekranu pasujÈcy do sïownych wyjaĂnieñ Marka. Prosty ukïad slajdów z podzielonym ekranem, uderzajÈca czerwieñ i spójny styl graficzny sprawiïy, ĝe kiedy slajdy te pojawiaïy siÚ na ekranie, wyróĝniaïy siÚ jako najistotniejsze ze wszystkich pozostaïych. WiÚcej o stosowaniu tych technik przy przygotowywaniu wïasnego scenorysu dowiesz siÚ z rozdziaïu 7. „ ’Èczenie Ărodków przekazu Za pomocÈ tej prostej, a jednak przejrzystej i angaĝujÈcej mowy wstÚpnej Mark stworzyï ramy, które przysiÚgïym ïatwo byïo ĂledziÊ. Przez kolejne dwie godziny pïynnie kontynuowaï historiÚ na pozostaïych slajdach. Chociaĝ Twoje prezentacje najprawdopodobniej nie bÚdÈ trwaïy tak dïugo, podejĂcie BBP umoĝliwi Ci szybkie przeskalowanie dowolnej prezentacji z 45 minut do 15 lub 5. ’Èczenie Ărodków przekazu Rozdziaï 1. 25 Wiele dalszych slajdów w prezentacji wyglÈdaïo podobnie do tych pokazanych na rysunku 1.12. Byïy one zaprojektowane w taki sposób, by uwaga przysiÚgïych na poczÈtku skupiaïa siÚ na najistotniejszych informacjach na górze ekranu — tytule, który podsumowuje gïówny, omawiany aktualnie punkt i przypomina nagïówek w gazecie. NastÚpnie odbiorcy patrzyli na prostÈ grafikÚ ilustrujÈcÈ ten tytuï. Na koniec ich uwaga przechodziïa z ekranu na Marka, który bardziej szczegóïowo objaĂniaï poruszany temat. Jako elementy wizualne slajdów wykorzystaï liczne fotografie, ilustracje medyczne, dokumenty, zrzuty ekranu, tablice chronologiczne i inne. RYSUNEK 1.12. Slajdy w kaĝdej sekcji prezentacji wykorzystywaïy podobny ukïad, co pomagaïo przysiÚgïym szybko zrozumieÊ informacje Mark przeszedï przez prezentacjÚ w tempie niecaïej minuty na kaĝdy z 153 slajdów, co pozwoliïo sïuchaczom przetrawiÊ informacje na ekranie, zanim przeszli do kolejnego slajdu i kolejnej czÚĂci historii. To tempo sprawiïo, ĝe widzowi nie znudzili siÚ tematem. Poprzez konwencjonalne podejĂcie do prezentacji w PowerPoincie ïatwo zarzuciÊ widowniÚ zbyt duĝÈ iloĂciÈ informacji wyĂwietlanych na ekranie, tymczasem Mark zastosowaï zasadÚ jednej idei na slajd, co dawaïo przysiÚgïym czas na przetrawienie kaĝdej z nich podczas sïuchania wyjaĂnieñ. Zamiast odczytywaÊ punkty z ekranu, Mark uĝywaï slajdów jako podpowiedzi wizualnych sugerujÈcych nastÚpny punkt do poruszenia, co pozwalaïo mu mówiÊ w naturalnym, spontanicznym stylu moĝliwym dziÚki gïÚbi doĂwiadczenia i wiedzy na poruszany temat. A zamiast zerkaÊ na ekran, by sprawdziÊ, co na nim jest, skupiaï siÚ na przysiÚgïych, nawiÈzujÈc kontakt wzrokowy z kaĝdym z nich w trakcie prezentacji. Poza slajdami PowerPointa Mark korzystaï teĝ z zestawu innych Ărodków przekazu i rekwizytów fizycznych, aby zaangaĝowaÊ sïuchaczy w trakcie trwania prezentacji. Niekiedy przerzucaï siÚ z ekranu na rzutnik, za pomocÈ którego wyĂwietlaï dokumenty papierowe i w tracie wyjaĂniania znaczenia dowodów zaznaczaï fragmenty na stronach ĝóïtym markerem. Póěniej korzystaï z duĝej, podwójnej tablicy flipchart, na której grubymi markerami wypisywaï kluczowe terminy i idee. Czasami przeïÈczaï siÚ ze slajdów na krótkÈ prezentacjÚ wideo ilustrujÈcÈ dany punkt. Innymi razy uĝywaï rekwizytów fizycznych, takich jak plastikowy model serca, który trzymaï w rÚce, informujÈc przysiÚgïych o mechanizmie zawaïu. Mark wykorzystywaï róĝne Ărodki przekazu, aby caïy jego wystÚp byï zróĝnicowany i interesujÈcy i aby nie wyglÈdaï na zbyt uïadzony i wyreĝyserowany. Ale po kaĝdym uĝyciu innego Ărodka 26 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu przekazu zawsze powracaï do prezentacji w PowerPoincie na 10-stopowym ekranie, poniewaĝ byïo to narzÚdzie oferujÈce wizualnÈ spójnoĂÊ, którego mógï uĝywaÊ do popychania historii dalej. PrzechodzÈce w siebie kolejno obrazy, przyciÈgajÈce uwagÚ sïuchaczy do duĝego ekranu, pïynnie zlewaïy siÚ z postaciÈ Marka, a jego gïos uzupeïniaï kluczowe detale, pozostajÈc w zgodzie ze stronÈ wizualnÈ prezentacji. W sali rozpraw w Angleton PowerPoint zagraï pierwsze skrzypce — stanowiï niezmiernie przekonujÈce tïo, które miaïo mieÊ kluczowy wpïyw na przysiÚgïych w oku powerpointowego cyklonu. „ Wygaszenie Kiedy Mark zakoñczyï swojÈ prezentacjÚ, sÚdzia zarzÈdziï przerwÚ i przysiÚgli opuĂcili salÚ rozpraw. Teraz to obroñcy mieli przedstawiÊ swojÈ mowÚ wstÚpnÈ. Przygotowali na laptopie wïasnÈ prezentacjÚ w PowerPoincie i z powrotem umieĂcili podium w miejscu, z którego usunÈï je Mark, przed ïawÈ przysiÚgïych. Kiedy ci wrócili, obroñca podszedï do podium, spojrzaï na swoje wydrukowane notatki i zaczÈï odczytywaÊ przysiÚgïym mowÚ wstÚpnÈ. W kluczowych pierwszych minutach prezentacji, kiedy najistotniejsze jest sprawienie, by sïuchacze czuli, ĝe znajdujÈ siÚ w centrum uwagi, prawnik recytowaï detale o znakomitej historii firmy. Zamiast nadaÊ prezentacji ludzki wymiar, opowiadajÈc anegdotÚ o prawdziwej osobie, cytowaï suche dane o milionach ludzi, do których firma chce dotrzeÊ ze swoimi rozmaitymi lekarstwami. Gdy prawnik czytaï przygotowany scenariusz formalnym, bezosobowym jÚzykiem, inny czïonek zespoïu przesuwaï slajdy PowerPointa na komputerze — czasami jednak nie trafiaï we wïaĂciwy moment i powodowaï niezgodnoĂÊ miÚdzy tym, co mówiï prelegent, a tym, co przysiÚgli widzieli na ekranie. Prawnik czasami odwracaï siÚ do ekranu i wskazywaï na skomplikowanÈ tabelÚ lub dïugi fragment tekstu. Zamiast zaprezentowaÊ dynamicznÈ, angaĝujÈcÈ historiÚ, prawnik pokazaï nastÚpnie slajd z formalnÈ fotografiÈ byïego prezesa firmy w pïaszczu i krawacie, podczas gdy opowiadaï o nim i jego rodzinie, jego ĝyciorysie, sïuĝbie publicznej i zaangaĝowaniu obywatelskim. Straciwszy szansÚ na nawiÈzanie w barwny, charakterystyczny sposób wiÚzi ze zwykïymi luděmi na ïawie przysiÚgïych, obroñca prezentowaï dalej slajdy z formalnymi fotografiami reszty kierownictwa korporacji, mówiï o ich edukacji na prestiĝowych uniwersytetach, przedstawiaï szczegóïowe biografie i dïugÈ listÚ osiÈgniÚÊ. IgnorujÈc fakt, ĝe mniej znaczy wiÚcej, prawnik wyĂwietlaï potem znajome podpunkty, tabele i dïugie fragmenty tekstu, z których odczytaniem przysiÚgli mieli problemy. Relacja obroñcy z przysiÚgïymi nie wyszïa poza chïodny, formalny ton przygotowanej przemowy. Podium stanowiïo mur pomiÚdzy mówcÈ a sïuchaczami, przygotowany skrypt odbieraï prawnikowi naturalnoĂÊ gïosu i spontanicznoĂÊ, a slajdy PowerPointa na ekranie staïy siÚ 10-stopowym utrudnieniem w koncentracji na jego sïowach. Po prezentacji obrony wszyscy wstali, przysiÚgli wyszli z sali rozpraw, a sÈd zakoñczyï posiedzenie na ten dzieñ. JeĂli prawdÈ jest to, w co wierzÈ prawnicy, dwie prezentacje, których doĂwiadczyli Trudne wybory Rozdziaï 1. 27 wïaĂnie ïawnicy, miaïy odegraÊ kluczowÈ rolÚ w werdykcie, jaki ogïosili na koñcu rozprawy. Niezaleĝnie od tego, co przysiÚgli myĂleli o tym dniu, dziennikarze na sali nie mieli problemów z osÈdzeniem powodzenia tych dwóch powerpointowych prezentacji. „ Trudne wybory Prasa codziennie donosi o mowach wstÚpnych spraw sÈdowych, ale nieczÚsto zdarza siÚ, ĝeby tematem wiadomoĂci byï sam styl prezentacji. Wedïug relacji publikowanych nastÚpnego dnia na sali rozpraw w Angleton wydarzyïo siÚ coĂ wyjÈtkowego. W notatce w „Fortune” moĝna byïo przeczytaÊ, ĝe Mark „wygïosiï przeraĝajÈco potÚĝnÈ i umiejÚtnÈ mowÚ poczÈtkowÈ”, mówiï „bez notatek i zachwycajÈco prostym jÚzykiem” i rzuciï wyzwanie pozwanemu „z bezwzglÚdnÈ, urzekajÈcÈ zaciÚtoĂciÈ” (Roger Parloff, Stark Choices at the First Vioxx Trial, „Fortune”, 15 lipca 2005). Reporter nie zauwaĝyï, ĝe Mark miaï swego rodzaju notatki — prezentacjÚ powerpointowÈ w widoku Presenter (Widok prezentera) na laptopie poniĝej ïawy przysiÚgïych. „New York Times” donosiï, ĝe w porównaniu z mowÈ poczÈtkowÈ Marka prezentacja obroñcy byïa „stateczna” i ĝe „czytaï fragmenty oĂwiadczenia i ilustrowaï przemowÚ, w wiÚkszoĂci korzystajÈc z niebiesko-ĝóïtych wykresów koïowych w PowerPoincie oraz dïugich fragmentów listów z Food and Drug Administration (Agencji do spraw ¿ywnoĂci i Leków)” (Alex Berenson, Contrary Tales of Vioxx Role in Texan’s Death, „New York Times”, 15 lipca 2005). Wedïug „Fortune”: „Rozprawa daje przysiÚgïym trudny wybór: przyjÈÊ zaproszenie Laniera do uwierzenia w proste, kuszÈce, emocjonalnie oczyszczajÈce historie” lub proponowany przez obronÚ „apel do bezbarwnego, przyciÚĝkiego, usypiajÈcego RozsÈdku. Lanier zaprasza przysiÚgïych, by doïÈczyli do niego w oĝywczej misji zïapania zïoczyñcy i wymierzenia mu sprawiedliwoĂci”. W odróĝnieniu od niego, pisano dalej w artykule w „Fortune”, obrona „prosi przysiÚgïych, by zrobili coĂ trudnego i nieprzyjemnego, jak — no cóĝ — wziÚcie lekarstwa”. SzeĂÊ tygodni póěniej rozprawa siÚ zakoñczyïa, a przysiÚgli udali siÚ do sali narad, by podjÈÊ decyzjÚ. Zrobili to po trwajÈcej póïtora dnia dyskusji. Dziennikarze i prawnicy wypeïnili ponownie salÚ rozpraw, by usïyszeÊ, co mieli do powiedzenia. PrzysiÚgli przyznali powódce zdumiewajÈcÈ sumÚ 253 milionów odszkodowania. W miÚdzynarodowych gazetach rozpÚtaïa siÚ burza, a kapitalizacja firmy farmaceutycznej spadïa o piÚÊ miliardów dolarów (Alex Berenson, Jury Calls Merck Liable in Death of Man on Vioxx, „New York Times”, 20 sierpnia 2005). Po ogïoszeniu werdyktu „Wall Street Journal” cytowaï sïowa jednego z przysiÚgïych: „Kiedy przemawiaï [obroñca], brzmiaïo to jak bla, bla bla. Nie mieliĂmy bladego pojÚcia, o czym opowiada” (Heather Won Tesoriero, Merck Loss Jolts Drug Giant, Industry, „Wall Street Journal”, 22 sierpnia 2005). Wpïyw prezentacji PowerPointa z mowy wstÚpnej Marka utrzymaï siÚ dïugo po zakoñczeniu rozprawy. SzeĂÊ miesiÚcy póěniej Mark spotkaï siÚ z przysiÚgïymi z Angleton w trakcie sesji grupy fokusowej, aby zobaczyÊ, co zapamiÚtali z procesu, a oni potrafili dokïadnie przypomnieÊ sobie szczegóïy historii i ilustracji, które zaprezentowaï w trakcie swojego wystÈpienia. 28 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu „ Wiatr zmian Chociaĝ zastosowanie PowerPointa w Angleton pomogïo wygraÊ sprawÚ dla powódki, ta konkretna historia nie skoñczyïa siÚ na tym etapie i w sÈdach w caïych Stanach Zjednoczonych odbyïo siÚ wiele innych rozpraw dotyczÈcych leku Vioxx. Póěniej kapitalizacja firmy poprawiïa siÚ i Merck zgodziï siÚ na wypïatÚ wszystkich odszkodowañ z funduszu liczÈcego 4,85 miliarda dolarów. Ale tego lipcowego dnia w Angleton zaprezentowany zostaï przykïad dramatycznych rezultatów, jakie moĝe mieÊ efektywne podejĂcie do PowerPointa w konkretnej sytuacji dla konkretnej widowni. PodejĂcie BBP nie zostaïo wczeĂniej, przed procesem w Angleton, uĝyte na sali sÈdowej, ale od tego dnia jego wpïyw jest widoczny w Ărodowisku prawników. DziĂ, gdy zespóï prawniczy stawia czoïa przeciwnikowi korzystajÈcemu z BBP, wie, ĝe musi w jakiĂ sposób zareagowaÊ i podnieĂÊ poprzeczkÚ wïasnej prezentacji. Zespoïy prawnicze stajÈce naprzeciw oponentów korzystajÈcych z BBP na sali sÈdowej zaczÚïy adaptowaÊ motywy historii i grafiki uĝywane przez drugÈ stronÚ. Na przykïad w sprawach przeciwko firmie farmaceutycznej, które nastÈpiïy po procesie w Angleton, obroñcy zaczÚli wykorzystywaÊ motyw zagadki kryminalnej we wïasnych prezentacjach. Kiedy Mark ponownie stawiï im czoïa, uĝyï specjalnych technik jako odpowiedzi na to, co robili obroñcy, podnoszÈc poprzeczkÚ jeszcze wyĝej. Podobny wpïyw widoczny jest równieĝ w innych zawodach, w których BBP zaczyna przeksztaïcaÊ standard obowiÈzujÈcy prelegentów. Gdy bÚdziesz rozwaĝaÊ zastosowanie BBP do wïasnych prezentacji, byÊ moĝe trudno bÚdzie Ci wyobraziÊ sobie, jak zastosowaÊ te techniki w Twoim przypadku. Ale poza prawnikami i kancelariami adwokackimi wielu ludzi róĝnych profesji i z róĝnych organizacji uzyskuje w ten sposób znaczÈce rezultaty, w tym prelegenci w duĝych korporacjach, agencje rzÈdowe, uniwersytety, firmy badawcze i organizacje non profit. Czïonkowie tych grup korzystajÈ z BBP w bardzo rozmaitych dziedzinach, takich jak marketing, sprzedaĝ, szkolenia i edukacja. W ksiÈĝce znajdziesz przykïady prezentacji z wielu róĝnych branĝ i tworzonych dla róĝnych celów, dziÚki czemu bÚdziesz w stanie zobaczyÊ, jak dostosowaÊ BBP do wïasnej sytuacji. Wszystko, co Mark i inni osiÈgnÚli za pomocÈ podejĂcia BBP, opisane jest szczegóïowo w tej ksiÈĝce. W rozdziale 2., „Reorientacja podejĂcia do PowerPointa zgodnie z badaniami”, zapoznasz siÚ z podwalinami BBP wraz z kluczowymi odkryciami naukowymi, które powinieneĂ znaÊ, a w rozdziale 3. znajdziesz streszczenie trzech kroków podejĂcia BBP. NastÚpnie w rozdziale 4. zabierzesz siÚ do pracy nad planowaniem pierwszych piÚciu slajdów oraz ich reszty — to w rozdziale 5. W rozdziale 6. przygotujesz swój scenorys i narracjÚ; w rozdziale 7. naszkicujesz scenorys, a w rozdziale 8. dodasz grafiki. Porady dotyczÈce przeprowadzania prezentacji znajdziesz w rozdziale 9., „Wygïaszanie prezentacji BBP”, a w rozdziale 10., „PrzeglÈd przykïadów BBP”, zobaczysz, jak BBP sprawdza siÚ w szerokim zakresie tematów i celów prezentacji. Strona internetowa towarzyszÈca ksiÈĝce pod adresem www.beyondbulletpoints.com oferuje zaawansowane materiaïy dla stale rosnÈcej spoïecznoĂci uĝytkowników BBP. Po zapoznaniu siÚ z ksiÈĝkÈ bÚdziesz zaopatrzony w wiedzÚ i narzÚdzia konieczne do stosowania BBP w swoich prezentacjach. Moc BBP w Twoich rÚkach Rozdziaï 1. 29 „ Moc BBP w Twoich rÚkach Prezentacja Marka w Angleton to tylko przykïad tego, jak moĝna wykorzystaÊ BBP do ujawniania ukrytych w nas angaĝujÈcych, fascynujÈcych historii. Kiedy tego gorÈcego lipcowego dnia Mark wszedï do sÈdu w Angleton, aby przedstawiÊ swojÈ mowÚ poczÈtkowÈ, miaï takiego samego PowerPointa, jakiego masz Ty. Uĝyï go tylko w innowacyjny sposób, który daï oszaïamiajÈce rezultaty i trafiï na nagïówki gazet. KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚkach, daje Ci moĝliwoĂÊ zrobienia tego samego. 30 Rozdziaï 1. PowerPoint w oku cyklonu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj słuchaczy i porwij ich do działania. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: