Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 003740 18669881 na godz. na dobę w sumie
Bezbłędne zarządzanie. Koniec z syndromem skazanego na porażkę - książka
Bezbłędne zarządzanie. Koniec z syndromem skazanego na porażkę - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1470-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Błyskotliwa, przełomowa książka
Warren Bennis

Mierz wysoko

Wyobraź sobie świat wolny od:

Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Wiele jest prawdy w tym popularnym powiedzeniu. Czyż nadopiekuńczy rodzice nie zmieniają swoich dzieci w inwalidów, przesadnie się o nie troszcząc i trzymając je pod kloszem? Czyż ostrożni szefowie nie przeistaczają swoich pracowników w bezwolne maszynki do wypełniania poleceń -- tylko dlatego, że chcą im pomóc, kierując ich każdym krokiem? Słabość jest na ogół wynikiem przesadnej kontroli i braku szansy na samodzielność czy uczenie się na własnych błędach.

Warto, byś zdał sobie sprawę, iż za przeciętne wyniki pracowników często odpowiadają ich szefowie, którzy mimo dobrych chęci stosują fatalne w skutkach metody zarządzania. Czy Tobie również zdarzyło się zmniejszać oczekiwania wobec podwładnego i zachęcać go tym samym do osiągania słabszych wyników? Czy udało Ci się, niczym nauczycielowi, zaszufladkować kogoś skutecznie i wprawić w ruch błędne koło uprzedzeń oraz stronniczych sądów? Eksperci w sprawach przywództwa proponują Ci krótki kurs bezbłędnego zarządzania ludźmi.

Dlaczego menedżerowie: Dlaczego pracownicy:

Nagroda Książki Roku 2003 Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) -- największego na świecie stowarzyszenia specjalistów w tej dziedzinie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezb‡Œdne zarz„dzanie. Koniec z syndromem skazanego na pora¿kŒ Autor: Jean-Francois Manzoni, Jean-Louis Barsoux T‡umaczenie: Gabriela G(cid:243)rnicka ISBN: 978-83-246-1470-7 Tytu‡ orygina‡u: Set-up-to-fail Syndrome: Overcoming the Undertow of Expectations Format: A5, stron: 312 B‡yskotliwa, prze‡omowa ksi„¿ka Warren Bennis Mierz wysoko Wyobra(cid:159) sobie (cid:156)wiat wolny od: (cid:149) zachowawczego zarz„dzania (cid:149) wydawania b‡Œdnych s„d(cid:243)w (cid:149) niedoceniania podw‡adnych (cid:149) i stw(cid:243)rz go w swojej firmie! Nadgorliwo(cid:156)(cid:230) gorsza od faszyzmu. Wiele jest prawdy w tym popularnym powiedzeniu. Czy¿ nadopiekuæczy rodzice nie zmieniaj„ swoich dzieci w inwalid(cid:243)w, przesadnie siŒ o nie troszcz„c i trzymaj„c je pod kloszem? Czy¿ ostro¿ni szefowie nie przeistaczaj„ swoich pracownik(cid:243)w w bezwolne maszynki do wype‡niania poleceæ (cid:150) tylko dlatego, ¿e chc„ im pom(cid:243)c, kieruj„c ich ka¿dym krokiem? S‡abo(cid:156)(cid:230) jest na og(cid:243)‡ wynikiem przesadnej kontroli i braku szansy na samodzielno(cid:156)(cid:230) czy uczenie siŒ na w‡asnych b‡Œdach. Warto, by(cid:156) zda‡ sobie sprawŒ, i¿ za przeciŒtne wyniki pracownik(cid:243)w czŒsto odpowiadaj„ ich szefowie, kt(cid:243)rzy mimo dobrych chŒci stosuj„ fatalne w skutkach metody zarz„dzania. Czy Tobie r(cid:243)wnie¿ zdarzy‡o siŒ zmniejsza(cid:230) oczekiwania wobec podw‡adnego i zachŒca(cid:230) go tym samym do osi„gania s‡abszych wynik(cid:243)w? Czy uda‡o Ci siŒ, niczym nauczycielowi, zaszufladkowa(cid:230) kogo(cid:156) skutecznie i wprawi(cid:230) w ruch b‡Œdne ko‡o uprzedzeæ oraz stronniczych s„d(cid:243)w? Eksperci w sprawach przyw(cid:243)dztwa proponuj„ Ci kr(cid:243)tki kurs bezb‡Œdnego zarz„dzania lud(cid:159)mi. Dlaczego mened¿erowie: (cid:149) inaczej traktuj„ s‡abszych pracownik(cid:243)w? (cid:149) nadaj„ innym etykiety i s„ stronniczy? (cid:149) nie lubi„ zmienia(cid:230) swojego punktu widzenia? Dlaczego pracownicy: (cid:149) sami skazuj„ siŒ na pora¿kŒ? (cid:149) uprawomocniaj„ nadane etykiety? (cid:149) stosuj„ op(cid:243)r i prowokuj„ szefa? Spis treści Przedmowa Podziękowania 1 Syndrom skazanego na porażkę 2 Gdy zdrowy rozsądek nas zawodzi 3 Syndrom skazanego na porażkę. Błędne koło 4 Etykiety, uprzedzenia i błędy percepcji 5 Dążenie do konfliktu 6 Góra lodowa kosztów 7 Wytwory naszego umysłu, które nas zaślepiają 8 Przerwanie syndromu 9 Zapobieganie syndromowi skazanego na porażkę Lekcje udzielane przez pogromców syndromu 10 Dotarcie do celu Skorowidz O autorach 7 9 11 13 31 63 89 115 145 171 199 237 265 301 307
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezbłędne zarządzanie. Koniec z syndromem skazanego na porażkę
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: