Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 008328 15712445 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom. IV Obowiazek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki - ebook/pdf
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom. IV Obowiazek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 133
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8234-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W tym tomie autorzy podjęli próbę spojrzenia na kolejne już aspekty bezpieczeństwa, dosyć rzadko poruszane i z pozoru dosyć odległe od głównego nurtu badania tej problematyki. Pierwszym jest bezpieczeństwo kulturowe, w kontekście prawa administracyjnego, autorstwa G. Krawca. Drugi artykuł, autorstwa T. Miłkowskiego, odnosi się do problematyki imprez masowych i innych form zgromadzeń w kontekście ograniczeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ich uczestnikom.Trzecim tematem poruszonym w pracy jest zagadnienie poszukiwania osób zaginionych w odniesieniu do systemu i metod działania w procedurach służb autorstwa A. Wentkowskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Oddajemy w Państwa ręce kolejną już publikację z serii „Bezpieczeństwo – po- winność czy gwarancja?”, mającą w założeniu stanowić próbę odpowiedzi na pyta- nia o różnorodność rozumienia pojęcia bezpieczeństwo. Dzisiaj używa się bowiem tego terminu dla określania wielu obszarów aktywności społecznej (także nauko- wej), zmieniając na przestrzeni ostatnich lat sposób patrzenia na jego kształt i treść. W przeszłości używano tego pojęcia niemal wyłącznie w powiązaniu z takimi przy- miotnikami, jak: wewnętrzne, zewnętrzne lub narodowe, i to w ramach nich stara- no się wszystko w tematyce bezpieczeństwo „zmieścić”. To „wszystko” było jednak dosyć ograniczone i najczęściej obejmowało takie zagadnienia jak wojskowość, su- werenność oraz sytuacje kryzysowe, wyczerpując w zasadzie pojęcie, o którym mó- wimy. Sytuacja w Europie i na całym świecie spowodowała jednak, że klasyczne for- muły już w tym względzie nie wystarczają. Terroryzm (z jego „milionami twarzy”), cyberprzestępczość (trudna do oceny w kategoriach konkretnego terytorium), czy chociażby zmiany klimatyczne (których nie można „zastopować” w pojedynkę) sta- nowią wyzwania, którym przeciwstawia się już nie tylko klasyczne środki, jak armie, służby czy inspekcje, ale wymagają one kompleksu działań, adekwatnych do zagro- żenia, wykraczających poza kwestie wojskowości, służb czy formacji policyjnych. W tym tomie autorzy podjęli próbę spojrzenia na kolejne już aspekty bezpieczeń- stwa, dosyć rzadko poruszane i z pozoru dosyć odległe od głównego nurtu badania tej problematyki. Pierwszym jest bezpieczeństwo kulturowe, w  kontekście prawa administracyjnego, autorstwa G. Krawca. Prawo administracyjne posiada jednakże środki, które mogą takie bezpieczeństwo zapewnić. To właśnie dzięki niemu można dokonać chociażby reglamentacji w zakresie np. napływu obcych idei i poglądów. Drugi artykuł, autorstwa T. Miłkowskiego, odnosi się do problematyki imprez masowych i innych form zgromadzeń w kontekście ograniczeń związanych z za- pewnieniem bezpieczeństwa ich uczestnikom. Tu z kolei, na przykładzie rozwią- zań normatywnych, zobaczyć możemy, jak wielowymiarowe są procedury mające na celu zapewnienie jak najszerszego bezpieczeństwa uczestnikom imprez ma- sowych lub zgromadzeń, w tym tych o specjalnym znaczeniu, jak Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016. Trzecim tematem poruszonym w  pracy jest zagadnienie poszukiwania osób zaginionych w  odniesieniu do systemu i  metod działania w  procedurach służb, 8 Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki autorstwa A. Wentkowskiej. Jest to przy tym problem niebagatelny, jak bowiem wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, każdego roku w Polsce ginie ok. 17–20 tys. osób, z których nigdy nie odnajduje się ok. 2 tys. Już na tym przykładzie można sobie łatwo uzmysłowić, jak wpływa to na poczucie bezpieczeństwa tysięcy osób rocznie, dla których osoby zaginione często były kimś najbliższym. Kimś, strata którego oznacza utratę marzeń, radości czy nadziei. Mamy nadzieję, że taki dobór tematów zachęcał będzie do pogłębionych stu- diów nad zagadnieniem bezpieczeństwa, nie będąc jednocześnie powieleniem już poruszanych zagadnień.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Tom. IV Obowiazek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: