Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 011408 10697827 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo pracy. Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów - ebook/pdf
Bezpieczeństwo pracy. Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 822
Wydawca: Bezpieczeństwo Pracy Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-946232-0-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Już nigdy nie daj się zaskoczyć.

Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli przypadłość, która zwana jest „biegunką legislacyjną”. Powoduje to w życiu codziennym, że bezpośredni adresaci określonych aktów prawnych mogą nie nadążać z ich przyswajaniem oraz wdrażaniem istotnych zapisów w życie. Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim tym, którzy mają lub będą mieć bezpośrednią styczność z wykonywaniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowanie to zawiera zbiór ujednoliconych przez wydawnictwo przepisów prawnych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Publikacja skupia się na zaprezentowaniu treści poszczególnych aktów prawnych. Akty prawne zawarte w publikacji dotyczą:

Korzystając z niniejszej publikacji masz pewność, że nie pominiesz najważniejszych aktów prawnych wydanych na podstawie podstawie art. 23715 Kodeksu pracy i tym samym unikniesz nieprzyjemności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Pisarczuk BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI ZBIÓR PRZEPISÓW Chorzów 2016 2 Wydawnictwo: Bezpieczeństwo Pracy Adam Pisarczuk wydawnictwo@bezpieczenstwo-pracy.eu tel. 724 446 374 www.bezpieczenstwo-pracy.eu Opracowanie: Adam Pisarczuk Stan prawny: 7 listopada 2016 Darmowe komentarze i analizy: www.bezpieczenstwo-pracy.blog.pl Podziękowania: Sabince, przyszłej Żonie, za okazane wsparcie © Copyright Bezpieczeństwo Pracy Adam Pisarczuk. Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN: 978-83-946232-0-3 3 Spis treści Wprowadzenie................................................................................. 22 1. WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................... 24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .................................................... 24 Dział I. Przepisy wstępne ......................................................... 24 Dział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy .................... 28 Dział III. Pomieszczenia pracy ................................................. 32 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 32 Rozdział 2. Oświetlenie............................................................. 37 Rozdział 3. Ogrzewanie i wentylacja ........................................ 38 Dział IV. Procesy pracy ............................................................ 40 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 40 Rozdział 2. Organizacja stanowisk pracy .................................. 45 Rozdział 3. Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych .............................................................. 47 Rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie ................ 51 Rozdział 5. Ochrona przed hałasem .......................................... 55 Rozdział 6. Prace szczególnie niebezpieczne ............................ 56 A. Przepisy ogólne .................................................................... 56 B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części ................................................................................ 57 4 C. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych .............................................................................. 57 D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych .................... 60 E. Prace na wysokości .............................................................. 66 Dział V. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej ................................................................................... 69 Dział VI. Przepisy przejściowe i końcowe ................................ 70 Załącznik nr 1. Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa ....................................................... 71 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 71 Rozdział 2. Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa ......................................................................... 73 Rozdział 3. Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg ................................................... 74 Rozdział 4. Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych............ 74 Rozdział 5. Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych ....... 75 Rozdział 6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych .................................................................................. 76 Rozdział 7. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych ................................................................................................. 77 Załącznik nr 2. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej ........................................................................... 81 Załącznik nr 3. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych ............................................................. 96 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 96 Rozdział 2. Szatnie. ................................................................... 98 5 Rozdział 3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami............. 103 Rozdział 4. Ustępy .................................................................. 105 Rozdział 5. Jadalnie ............................................................... 106 Rozdział 6 . Pomieszczenia do wypoczynku ............................. 108 Rozdział 7. (uchylony) ............................................................ 109 Rozdział 8. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ......................................................................... 109 Rozdział 9. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników ... 110 2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE ....................... 111 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ............................................................................ 111 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 111 Rozdział 2. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn ........ 112 Rozdział 3. Minimalne wymagania dotyczące maszyn ............ 121 Rozdział 4. Kontrola maszyn .................................................. 128 Rozdział 5. Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn ......... 129 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe ........................... 130 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna .................................................................................. 131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ............................ 139 6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ......................................................... 144 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 144 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 146 Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe ........................... 151 Załącznik nr 1. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu ..................................... 152 Załącznik nr 2. Wzór książki operatora maszyn roboczych ..... 157 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych .......................................................................... 159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego............................................... 176 2. PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY .................................... 181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych ............................................... 181 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.................... 188 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 188 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 191 Rozdział 3. Przepis końcowy .................................................. 195 7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru .................................................................. 196 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa ................................. 200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich .............................. 205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków ....................................... 211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego .............................. 215 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych ............... 219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa ....................... 225 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych ......... 230 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych ............................................................................... 236 8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego ............................. 242 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego .............................................................. 246 3. GOSPODARKA LEŚNA ....................................................... 255 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej ............................... 255 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 255 Rozdział 2. Zagospodarowanie lasu ........................................ 258 Rozdział 3. Pozyskiwanie drewna ........................................... 258 Rozdział 4. Transport drewna ................................................. 260 Rozdział 5. Przepisy końcowe ................................................ 262 4. KULTURA I SZTUKA .......................................................... 263 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk .............................. 263 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 263 Rozdział 2. Obowiązki organizatora widowiska ...................... 265 Rozdział 3. Obowiązki osób związanych z organizacją, przygotowaniem i realizacją widowiska .................................. 267 Rozdział 4. Wymagania dotyczące miejsc realizacji widowiska .............................................................................. 268 Rozdział 5. Koncepcja inscenizacyjna i projekt scenograficzny oraz tryb ich zatwierdzania ..................................................... 269 Rozdział 6. Przepis końcowy .................................................. 273 9 Załącznik 1. Szczegółowe wymagania dotyczące miejsc realizacji widowiska .............................................................................. 273 Załącznik 2. Szczegółowe wymagania dla koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego widowiska .......... 276 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej ............................................................. 281 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 281 Rozdział 2. Produkcja filmów ................................................. 281 Rozdział 3. Czynności zwiększonego ryzyka .......................... 284 Rozdział 4. Inscenizacja ......................................................... 285 Rozdział 5. Urządzenia elektryczne i technika zdjęciowa, dźwięku i oświetlenia ............................................................. 287 Rozdział 6. Dekoracje ............................................................ 288 Rozdział 7. Hale zdjęciowe .................................................... 290 Rozdział 8. Laboratoria .......................................................... 291 Rozdział 9. Pomieszczenia ciemniowe .................................... 292 Rozdział 10. Prace graficzne i precyzyjne ............................... 293 Rozdział 11. Składowanie i transport ...................................... 293 Rozdział 12. Przepis końcowy ................................................ 295 5. OPIEKA ZDROWOTNA ....................................................... 296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych .................. 296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 10 pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej ......................... 305 6. PRZEPISY BHP W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRAC .......... 308 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach .............................................................................. 308 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru .................................. 314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych ................................................................................... 319 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych ................................. 325 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 325 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 326 Rozdział 3. Przepisy końcowe ................................................ 333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej ....................... 334 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 334 Rozdział 2. Pomieszczenia pracy w zajezdniach i warsztatach 336 Rozdział 3. Obsługa i naprawa pojazdów................................ 338 Rozdział 4. Sieć trakcyjna ...................................................... 342 Rozdział 5. Tory tramwajowe ................................................. 344 Rozdział 6. Przepisy końcowe ................................................ 345 11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych ................................................................... 346 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej ..................... 353 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 353 Rozdział 2. Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo- ściernymi ................................................................................ 355 Rozdział 3. Natryskiwanie lub napylanie powierzchni ............ 358 Rozdział 4. Natryskiwanie cieplne .......................................... 362 Rozdział 5. Przepisy końcowe ................................................ 364 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych .............................................................................. 365 Rozdział 1.Przepisy ogólne ..................................................... 365 Rozdział 2. Wyposażenie bazy w urządzenia techniczne i sprzęt nurkowy ................................................................................. 365 Rozdział 3. Czynniki oddechowe ............................................ 371 Rozdział 4. Przeglądy i dezynfekcja wyposażenia bazy .......... 374 Rozdział 5. Wykonywanie prac podwodnych ......................... 376 Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe ........................... 385 Załącznik. Awaryjne sygnały porozumiewania się pod powierzchnią wody................................................................. 386 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych ............................................................................ 393 Załącznik. Zwierzęta niebezpieczne ........................................ 399 12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych .......................................................................... 418 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi ............................................................. 421 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 421 Rozdział 2. Środki ochrony indywidualnej.............................. 422 Rozdział 3. Kwalifikacja stref i postępowanie w strefach pożarowych oraz strefach zagrożenia wybuchem .................... 423 Rozdział 4. Obsługa pojazdów i urządzeń, transport odpadów 424 Rozdział 5. Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy ........ 427 Rozdział 6. Monitoring ........................................................... 429 Rozdział 7. Przepisy końcowe ................................................ 429 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.................... 430 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 430 Rozdział 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy .... 431 Rozdział 3. Prace pożarowe niebezpieczne ............................. 433 Rozdział 4. Transport wewnątrzzakładowy ............................. 434 Rozdział 5. Praca na wysokości .............................................. 439 Rozdział 6. Instalacje energetyczne oraz gazów technicznych. 441 Rozdział 7. Stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie ...................................................................... 442 Rozdział 8. Prace kadłubowe .................................................. 443 Rozdział 9. Prace wyposażeniowe .......................................... 446 Rozdział 10. Prace w zbiornikach ........................................... 449 13 Rozdział 11. Nakładanie powłok ochronnych ......................... 450 Rozdział 12. Próby jednostek pływających ............................. 454 Rozdział 13. Remonty jednostek pływających ........................ 457 Rozdział 14. Dokowanie i cumowanie jednostek pływających 458 Rozdział 15. Przepisy końcowe .............................................. 460 7. OŚWIATA I SZKOLNICTWO WYŻSZE.............................. 461 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ............. 461 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 461 Rozdział 2. Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu ...................................................... 465 Rozdział 3. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka ............... 466 Rozdział 4. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki ............................................................................... 468 Załącznik 1 ............................................................................. 472 Załącznik 2 ............................................................................. 473 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach .............................................................................. 474 8. HUTNICTWO I METALURGIA ........................................... 482 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali ......................................................................................... 482 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu ............................................. 489 14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi ........................................................................................ 493 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła..................................................................... 499 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali .......................................................................................... 511 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 511 Rozdział 2. Urządzenia transportujące i wyładowujące ........... 514 Rozdział 3. Wielkie piece ....................................................... 516 Rozdział 4. Stalownie ............................................................. 519 Rozdział 5. Spadarki ............................................................... 522 Rozdział 6. Walcownie ........................................................... 522 Rozdział 7. Wytrawialnie ....................................................... 523 Rozdział 8. Prasownie (kuźnie)............................................... 524 Rozdział 9. Składowanie wyrobów hutniczych ....................... 525 Rozdział 10. Przepisy końcowe .............................................. 525 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin ................................................................................. 526 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków ................................................................................... 530 15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków ................... 534 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych ................................................................. 538 9. PRACE POŻAROWO I WYBUCHOWO NIEBEZPIECZNE548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych .......................... 548 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali ......................................................................................... 557 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ............................................................................ 562 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 562 Rozdział 2. Spawalnie i stanowiska spawalnicze .................... 563 Rozdział 3. Wyposażenie i materiały technologiczne .............. 566 Rozdział 4. Kwalifikacje spawalnicze ..................................... 568 Rozdział 5. Wykonywanie prac spawalniczych ....................... 569 Rozdział 6. Przepisy końcowe ................................................ 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej ..................................................... 573 16 Załącznik 1. Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ....................................................... 583 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu ....................... 584 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 584 Rozdział 2. Gazy palne i toksyczne......................................... 592 Rozdział 3. Gazy utleniające................................................... 596 Rozdział 4. Karbid .................................................................. 597 Rozdział 5. Przepisy końcowe ................................................ 598 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego ........................................................... 600 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 600 Rozdział 2. Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych . 605 Rozdział 3. Budowa, przebudowa, remonty i eksploatacja sieci gazowej gazu ziemnego .......................................................... 610 Rozdział 4. Uruchamianie instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montaż i demontaż gazomierzy ................. 615 Rozdział 5. Przepis końcowy .................................................. 618 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych ... 619 17 Załącznik nr 1. Sposób dokonywania oceny materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa ........................ 646 Załącznik nr 2. Wymagania dotyczące sytuowania obiektów, w których znajdują się materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.1 i 1.5 lub do klasy 4.1 ................................................................................. 648 Załącznik nr 3. Wymagania dotyczące sytuowania obiektów, w których znajdują się materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, lub do przedmiotów ratowniczych klasy 9, zawierających materiały wybuchowe ............................................................. 656 10. BUDOWNICTWO .................................................................. 662 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych..................................................................... 662 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 662 Rozdział 2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych .......................................................................... 663 Rozdział 3. Zagospodarowanie terenu budowy ....................... 664 Rozdział 4. Warunki socjalne i higieniczne............................. 668 Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie ........................................................................... 669 Rozdział 6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne .......... 675 Rozdział 7. Maszyny i inne urządzenia techniczne.................. 677 Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze .............. 685 Rozdział 9. Roboty na wysokości ........................................... 690 Rozdział 10. Roboty ziemne ................................................... 692 Rozdział 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe ........... 698 18 Rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie ............................ 701 Rozdział 13. Roboty ciesielskie .............................................. 702 Rozdział 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie ....................... 702 Rozdział 15. Roboty montażowe ............................................ 705 Rozdział 16. Roboty spawalnicze ........................................... 707 Rozdział 17. Roboty dekarskie i izolacyjne............................. 709 Rozdział 18. Roboty rozbiórkowe ........................................... 710 Rozdział 19. Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych ...................................................... 711 Rozdział 20. Przepisy końcowe .............................................. 716 10. RODZAJE PRAC SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH WYKONYWANYCH W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRAC ..................................................................... 718 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne ................................................................... 718 Załącznik 1. Charakterystyka ekspozycji lub narażenia na polem przy wybranego typu źródłach ................................................ 735 Załącznik 2. Limity granicznych poziomów oddziaływania pola-EM ................................................................................. 738 Załącznik nr 3......................................................................... 747 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne .................................................................................... 763 Załącznik. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne ................................................................................. 773 19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ..... 785 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne .............................................................................. 793 Załącznik 1. Wartości progów działania dla wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy ...................................................................................... 800 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe .............. 801 Załącznik 1. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe ......................................... 804 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ....................................... 809 Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................... 809 Rozdział 2. Przepisy ogólne dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych ....................................................................... 811 Rozdział 3. Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika ............................................................................. 814 Rozdział 4. Zespołowe przenoszenie przedmiotów ................. 815 Rozdział 5. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych ................................................................... 816 Rozdział 6. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek ................................................... 817 20 Rozdział 7. Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic ............................................................ 819 Rozdział 8. Przepisy końcowe ................................................ 820 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków ............................................................................ 821 21 Wprowadzenie Drodzy czytelnicy! Ile razy zdarzyło się Wam dowiedzieć po fakcie, że istnieją i higieny pracy, wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa o których nie mieliście zielonego pojęcia? Pewnie niejednokrotnie skończyło się to mniejszymi lub większymi nieprzyjemnościami. Gruntowne poznanie obowiązujących norm prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi podstawę do wykonywania zawodu pracownika służby bhp w sposób rzetelny i nie podnoszący głosów wątpliwości dotyczących kompetencji tejże służby. Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli przypadłość, która zwana jest „biegunką legislacyjną”. Powoduje to w życiu codziennym, że bezpośredni adresaci określonych aktów prawnych mogą nie nadążać z ich przyswajaniem oraz wdrażaniem istotnych zapisów w życie. serwisami akty lub będą mieć bezpośrednią Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim styczność tym, którzy mają zakresie bezpieczeństwa z wykonywaniem obowiązków w i higieny pracy. Szukanie odpowiedzi na postawione pytania w gąszczu różnorakich regulowań sprawia, że tracimy nie tylko czas, ale i chęci, aby zająć się kwestiami naprawdę istotnymi, przeskakując pomiędzy prawne i nie znajdując interesującej nas odpowiedzi. Dlatego też zebranie w związane z bhp, ma na celu ułatwienie pracy oraz zaoszczędzenie czasu i nerwów podczas wykonania obowiązków zawodowych, przed którymi stawać muszą pracodawcy, pracownicy służby bhp oraz zawody prawnicze, inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy a także osoby kształcące się w zawodzie pracownika służby bhp. jednym miejscu prezentującymi praw regulujących kwestie Niniejsze wydanie stanowi kompleksowy zbiór ujednoliconych aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy a dotyczących szeroko pojętych gałęzi gospodarki. Mając na uwadze jak najszerszą możliwość wykorzystywania niniejszego opracowania, dodano również wymagania bezpieczeństwa pracy 22 wydane na innej podstawie niż art. 23715 Kodeksu pracy – oświatę i szkolnictwo wyższe. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Już nigdy nie daj się zaskoczyć. 23 1. WYMAGANIA OGÓLNE Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Dział I. Przepisy wstępne § 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracy; 3) pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. 2. Przepisy kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego. rozporządzenia nie dotyczą środków transportu § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) osłonie - rozumie się przez to element lub zestaw elementów służący do ochrony konstrukcyjnych człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego; 2) pomieszczeniach higienicznosanitarnych - rozumie się przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz i odpylania pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia 24 odzieży indywidualnej; i obuwia roboczego oraz środków ochrony 3) pomieszczeniu pracy - rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których: a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, jest prowadzona hodowla c) lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą; roślin 4) pomieszczeniu stałej pracy - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny; 5) pomieszczeniu czasowej pracy - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin; 6) przepisach techniczno-budowlanych - rozumie się przez to przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; - ryzyku zawodowym to 7) zdarzeń prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych związanych straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych zagrożeń zawodowych skutków zdrowotnych w wyniku z wykonywaną pracą, powodujących rozumie się przez 25 występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy; 7a) terenie zakładu pracy - rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy; 7b) miejscu pracy - rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy; 8) stanowisku pracy - rozumie się przez to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę; 9) środkach ochrony indywidualnej - rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: - zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, - środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego, - wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, - środków ochrony podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, indywidualnej stosowanych na - wyposażenia sportowego, - środków służących do samoobrony lub do odstraszania, przenośnych - sygnalizowania publicznego; urządzeń do wykrywania oraz porządku zagrożeń i naruszania 26 10) środkach ochrony zbiorowej - rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi lub czynnikami występującymi łącznie w środowisku pracy, będące technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach; pojedynczo rozwiązaniami 11) środowisku pracy - rozumie się przez to warunki środowiska materialnego fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy; (określonego czynnikami 12) urządzeniach ochronnych - rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji: - zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, - powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, - nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, - zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, - nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych; 13) zagrożeniu - rozumie się przez to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę; 14) punkcie pierwszej pomocy - rozumie się przez to - w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń - pomieszczenie lub wyodrębnione powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy; o wystarczającej miejsce 15) znaku bezpieczeństwa - rozumie się przez to znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy 27 i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem; przekazujący informację określoną 16) sygnałach bezpieczeństwa - rozumie się przez to sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 17) sygnale świetlnym - rozumie się przez to sygnał emitowany przez lub półprzezroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni; z przezroczystych urządzenie wykonane (dźwiękowy) 18) sygnale dźwiękowym - rozumie się przez to sygnał akustyczny urządzenie przeznaczone do ludzkiego i nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz - w razie potrzeby i zakończenie niebezpiecznej sytuacji; tego celu, bez użycia głosu emitowany trwanie przez - 19) sygnale ręcznym - rozumie się przez to ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników; 20) komunikacie słownym - rozumie się przez to ustaloną, krótką i jednoznaczną, informację słowną wypowiadaną przez człowieka lub emitowaną jako głos ludzki, nakazującą określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Dział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy § 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno- budowlanych. § 4. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne transportowe, zwane dalej i 28 drogami , drogi dla pieszych, zwane dalej przejściami , i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. 2. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. 3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. 4. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych. inne rozwiązania lub § 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8 . 2. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków. § 6. 1. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. 2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. 3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane. 29 4. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. 5. Na drogach - w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne. § 7. 1. Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. 2. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność. się rurociągi służące do § 8. W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdować transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w § 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o temperaturze wyższej niż 70°C lub niższej niż -15°C. Wymóg ten nie dotyczy przewodów służących do ogrzewania tunelu, jeżeli temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 95°C. § 9. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być zastawiane. 2. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy ochrony przeciwpożarowej. techniczno-budowlane dotyczące i § 10. 1. We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. 2. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól 30 elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. § 11. Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego - powietrza, gruntu oraz wód - substancjami chemicznymi, albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w związku z produkcją bądź inną działalnością zakładu pracy. promieniotwórczymi pyłami, środkami § 12. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej - stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy. § 13. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 2. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków; 2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów l w przypadku korzystania z natrysków; technologicznych, w tym 60 3) 30 l - przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2. 3. Niezależnie od ilości wody, określonej w ust. 2, należy zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). 31 Dział III. Pomieszczenia pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne § 14. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. i bezpieczne § 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. higieniczne warunki 2. W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pomieszczeń higienicznosanitarnych. pracy oraz do szkodliwe dla 3. Ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem się pyłu oraz powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania. zdrowia pracowników 4. Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urządzeń może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu, stropy, dachy i ściany pomieszczeń pracy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót lub znajdujących się tam urządzeń oraz zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi. § 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. 32 2. W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny lub gazów z powietrzem, wybuchowe palnych par, pyłów z materiału powierzchnie podłóg powinny być wykonane niepowodującego lub wyładowań elektrostatycznych. iskrzenia mechanicznego 3. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości. § 17. W pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych powinny być umieszczone informacje o dopuszczalnym obciążeniu stropów. § 18. 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.). terenu mogą znajdować się 2. Poniżej poziomu otaczającego pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych zgody właściwego inspektora sanitarnego, wydanej państwowego wojewódzkiego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. i po uzyskaniu 3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach. § 19. 1. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz tych pomieszczeniach. czasu przebywania pracowników w 33 2. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.). § 20. 1. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż: 1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; 2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. 2. Wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania inspektora sanitarnego. państwowego wojewódzkiego zgody 3. Wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być zmniejszona do: 1) 2,5 m w świetle: a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub lub produkcyjnym b) w pomieszczeniu usługowym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia; 2) 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku innym oraz w pomieszczeniu ulicznym, dworcowym usytuowanym do większego pomieszczenia. antresoli i na otwartej 34 4. Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż: 1) 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; 2) 2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. 5. W pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone w ust. 1, 3 i 4 stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu). § 21. 1. Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. 2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe. 3. Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mogą być stosowane jako dojścia dodatkowe oprócz schodów, a zamiast schodów - tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi lub gdy nie ma technicznych możliwości ich zastosowania. 4. Wymagania, jakie powinny spełniać schody i pochylnie, określają przepisy techniczno-budowlane. § 22. 1. Wymiary otworów drzwiowych w każdym pomieszczeniu powinny być odpowiednie do liczby pracowników z nich korzystających oraz do rodzaju i wielkości używanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Wymiary otworów drzwiowych określa Polska Norma. 2. Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń wymaganiom higienicznosanitarnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. techniczno-budowlanych odpowiadać powinien i dotyczących 35 3. Drzwi zapobiegające ich wypadnięciu z prowadnic. rozsuwane muszą być wyposażone w urządzenia 4. Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu. 5. Wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu zamknięciu. 6. Wahadłowe drzwi i bramy muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. 7. Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu. 8. Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów, chyba że warunki techniczne wymagają ich zastosowania. W takich przypadkach należy je oznaczyć w sposób widoczny. 9. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonować, aby nie stwarzały zagrożenia urazem. Drzwi takie powinny mieć zamontowane łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne z obu stron urządzenie do ich zatrzymywania, a także powinny być przystosowane do ręcznego otwierania. zamykane w § 23. Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytuacji należy przewidzieć możliwość powiadamiania takich się w pomieszczeniach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz. pracowników znajdujących § 24. 1. Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, narażone na uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, powinny być od strony, po której mogą znajdować się ludzie, osłonięte siatką zabezpieczającą przed odłamkami szkła. 2. Przezroczyste ściany działowe, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, w pobliżu takich pomieszczeń lub wzdłuż przejść - muszą być 36 jednoznacznie oznakowane oraz wykonane
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo pracy. Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: