Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 006703 18479830 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych - ebook/pdf
Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 308
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-2784-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja składa się z trzech podstawowych części. Pierwsza z nich porusza historie rozwoju informatyki i metod zabezpieczenia informacji. W drugiej części przedstawione są aktualne rozwiązania związane z szyfrowaniem informacji, autentyfikacją użytkownika oraz omówiona została kwestia ochrony przechowywanej informacji. Ponieważ niektóre zastosowania systemów komputerowych wymagają znacznych szybkości transmisji, w książce zostaną omówione technologie dużych szybkości sieci komputerowych. Omówione zostało również działanie sieci bezprzewodowych, gdyż ochrona informacji przesyłanych bezprzewodowo realizowana jest nieco inaczej. Część ostatnia także porusza problem rozwoju systemów bezpiecznych,w których to będą zaimplementowane protokoły. Rozdział ten jest najistotniejszyz punktu widzenia merytorycznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SpiS treści 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. rozwój metod przesyłania i ochrony informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Szybkość przesyłu informacji cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.1. Media transmisyjne w sieciach komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Sieci bezprzewodowe i bezpieczeństwo przesyłanej informacji . . . . . . . . 27 4.1. Struktura cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2. Dobór parametrów systemu radiokomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2.1. Częstotliwości w systemach radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2.2. Dobór mocy nadajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Systemy radiowe z widmem rozproszonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.2.3. 4.3. Synchronizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 33 4.4. Propagacja sygnałów radiowych wielkiej częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5. Fale podczerwone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.6. Światło laserowe (monochromatyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.7. Porównanie mediów bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. Urządzenia transmisji bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.1. Urządzenia wykorzystujące fale radiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.2. Urządzenia wykorzystujące fale z zakresu podczerwieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. realizacja komunikacji bezprzewodowej w sieciach komputerowych . . . 39 6.1. Radiomodemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.2. Radiowe kontrolery pakietowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.3. Karty bezprzewodowych sieci lokalnych oraz punkty dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6.4. Mosty bezprzewodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. istniejące systemy transmisji bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.1. Podział systemów transmisji bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 System komórkowy GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.1.1. 7.1.2. System DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 7.1.3. Mobilne sieci rozległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sieci rozległe stacjonarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.1.4. 7.2. Sieć Aloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.3. Bezprzewodowe sieci lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8. problemy techniczne w transmisji radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8.1. Transmisja dwukierunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8.2. Dostęp do łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8.3. Wybór trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 9. pikosieci i sieci lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.1. Sieci typu ppicosieci oparte o standard Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.1.1. Ogólny opis sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9.1.2. Warstwa fizyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5 9.1.3. Łącze danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9.1.4. Kanał transmisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9.1.5. Adresowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 54 9.1.5.1. Adres fizyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.1.5.2. Kod dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.1.6. Adres urządzenia aktywnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.1.7. Pakiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.1.8. Korekcja błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9.1.9. Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.1.9.1. Autentyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.2. Sieci lokalne oparte o standard 802.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9.2.1. Elementy architektury i konfiguracje sieci zgodne ze standardem 802.11 . . . . . . . . . . . . . . . . 57 9.2.2. Metoda dostępu do łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9.2.3. Format ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 9.2.4. Zasięg i odporność na zakłócenia urządzeń zgodnych ze standardem 802.11 . . . . . . . . . . . . . 62 9.2.5. Bezpieczeństwo i autentyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10. Sieci oparte o protokół WAp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 10.1. Model WAP a model Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 10.2. Architektura WAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 10.3. Bezprzewodowe środowisko aplikacyjne (WAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 10.4. Protokoły WAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 68 10.5. Ograniczone możliwości sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 10.6. Opis bibliotek standardowych WMLScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 11. podstawowe pojęcia kryptografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 11.1. Kryptografia symetryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11.2. Funkcje skrótu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 77 11.3. Kryptografia z kluczem jawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 12. Klasyczne algorytmy kryptograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12.1. Steganografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12.2. Szyfry podstawieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12.3. Szyfry przestawienowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 12.4. Szyfr jednokrotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 12.5. System kryptograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 12.6. Symetryczne algorytmy kryptograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 12.6.1. Algorytm IDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 12.6.1.1. Operacje pojedynczego cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 12.6.1.2. Operacje na podkluczach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 12.6.1.3. Deszyfrowanie IDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 12.6.2. Algorytm DES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 12.6.2.1. Permutacja początkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 12.6.2.2. Przekształcenia klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6 12.6.2.3. Podział tekstu na bloki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 12.6.2.4. Permutacja rozszerzająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 12.6.2.5. Szyfrowanie przy użyciu S-bloków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 12.6.2.6. Permutacje w P-blokach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 12.6.2.7. Permutacja końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 12.6.2.8. Deszyfrowanie DES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 12.6.2.9. Modyfikacje DES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 12.6.2.10. Sieci Feistela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 12.6.3. Algorytm AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 12.6.3.1. Tworzenie kluczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 12.6.3.2. Runda algorytmu AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 12.6.3.3. Bezpieczeństwo algorytmu AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 12.6.4. Algorytm TWOFISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 12.6.5. Algorytm CAST5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 12.6.6. Algorytm RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 12.6.7. Algorytm RC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 12.6.8. Inne wybrane symetryczne algorytmy blokowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12.7. Algorytmy z kluczem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12.7.1. Algorytm Diffiego-Hellmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12.7.2. Algorytm RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93 12.7.2.1. Działania systemu RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 12.7.2.2. Przykładowe szyfrowanie i deszyfrowanie RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 12.7.2.3. Implementacja RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 12.7.3. Algorytm ElGamala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12.7.4. Inne wybrane algorytmy asymetryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 13. protokoły komunikacyjne podwyższające bezpieczeństwo informacji w sieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13.1. Konstrukcja wirtualnych sieci prywatnych VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 13.1.1. Rodzaje i klasyfikacja sieci VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 13.1.2. Klasyfikacje sieci VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 13.2. Protokół IPSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 107 13.2.1. Architektura. Zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 13.2.2. Protokoły bezpieczeństwa IPsec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 13.2.2.1. Protokół AH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 13.2.2.2. Protokół ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 13.2.3. Rozwój i przyszłość IPSec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 13.2.4. SSTP jako przykład kontrtechnologii dla IPsec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 13.2.4.1. Architektura. Zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 13.2.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 13.3. Protokoły SSL/TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 13.3.1. Zasada działania SSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 13.3.2. Zasada działania TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 7 13.3.3. Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie SSL i TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 13.3.4. Porównanie protokołów SSL v2, SSL v3 i TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 13.3.5. Możliwe problemy protokołów SSL oraz TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 13.3.5.1. Problemy z protokołem SSL v2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 13.3.5.2. Rozpowszechnienie TLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 13.4. Inne protokoły bezpiecznej komunikacji. Protokół SSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 13.4.1. Architektura i zasada działania SSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 13.4.2. Bezpieczeństwo SSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 14. Zaawansowane metody potwierdzania tożsamości użytkownika . . . . 127 14.1. Zastosowanie standardu OpenID w zarządzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 14.2. Sprzętowe metody potwierdzania tożsamości użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 14.2.1. Działanie klucza sprzętowego YubiKey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 14.2.2. Klucze sprzętowe realizowane w oparciu o standard iButton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 14.2.3. Użycie standardu NFC na potrzeby uwierzytelniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 14.2.4. Potwierdzenie tożsamości użytkownika za pomocą sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 14.3. Dalszy rozwój rozwiązań OpenID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 15. platforma epUAp i profil zaufany w potwierdzaniu tożsamości użytkowników i podpisywaniu dokumentów elektronicznych . . . . . . . . . . 139 15.1. Integracja systemów zewnętrznych z platformą ePUAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 15.2. Wymiana danych za pomocą protokołu SAML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 15.3. Komunikacja systemów zewnętrznych z platformą ePUAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 15.3.1. Modele komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 15.4. Popularyzacja i wykorzystanie profilu zaufanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 16. Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 16.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 153 16.2. Rozwój metod uwierzytelniania użytkownika sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 16.3. Podpis elektroniczny oparty o symetryczne algorytmy kryptografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 16.4. Podpis elektroniczny oparty o niesymetryczne algorytmy kryptografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 16.5. Podpis cyfrowy – rozwiązania i przepisy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 16.5.1. Pojęcie podpisu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 16.5.2. Funkcje podpisu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 16.5.2.1. UWIERZYTELNIANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 16.5.2.2. NIEZAPRZECZALNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 16.5.2.3. INTEGRALNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 16.5.2.4. IDENTYFIKACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 16.5.2.5. POUFNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 16.5.3. Jednokierunkowa funkcja skrótu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 16.5.4. Tworzenie i weryfikacja podpisu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 16.5.5. Dystrybucja klucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 16.5.6. Certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 16.5.7. Centra certyfikacji i ośrodki rejestracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 8 16.5.8. Zarządzanie kluczami i certyfikatami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 16.5.8.1. FAZA INICJUJĄCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 16.5.8.2. FAZA WYDAWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 16.5.8.3. FAZA UNIEWAŻNIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 16.5.9. Weryfikacja certyfikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 16.5.10. Unieważnianie certyfikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 16.5.11. Modele zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 16.5.11.1. Model hierarchiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 16.5.11.2. Model zaufania skoncentrowany na użytkowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 16.5.12. Przepisy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 16.6. Zaawansowane metody uwierzytelniania użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 17. Systemy bezpieczeństwa poczty pGp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 17.1. Historia PGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 187 17.1.1. Gnu Privacy Guard GPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 17.2. Działanie i bezpieczeństwo PGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 17.3. Narzędzia umożliwiające pracę z PGP i GPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 17.4. Przekazywanie kluczy na potrzeby PGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.5. Zalety wykorzystania PGP w ochronie poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 18. Matematyczne podstawy informatyki kwantowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 18.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 197 18.2. Qubity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 200 18.2.1. Notacja Diraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 18.2.2. Qubity w zapisie wektorowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 18.2.3. Macierze gęstości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 18.2.4. Stany kwantowe splątane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 18.2.4.1. Obserwable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 18.3. Bramki kwantowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 218 18.3.1. Bramki 1-qubitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 18.3.2. Bramki 2-qubitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 18.3.3. Bramki n-qubitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 18.4. Perspektywiczny uniwersalny komputer kwantowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 18.5. Algorytmy kwantowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 18.5.1. Algorytm poszukiwań Grovera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 18.5.2. Algorytm faktoryzacji Shora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 18.5.3. Kwantowa transformacja Fouriera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 19. Kryptografia kwantowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 19.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 247 19.2. Protokoły kwantowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 19.2.1. Protokół BB84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 19.2.2. Protokół B92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252 19.2.3. Protokół teleportacji kwantowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 19.2.3.1. Stany Bella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 9 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 19.2.3.2. Wytwarzanie stanów splątanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 19.2.4. Qubitowy współczynnik błędu (QBER – Quantum Bit Error Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 19.2.5. Kwantowa korekcja błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 20. Zastosowanie kryptografii kwantowej w sieciach komputerowych . . . 261 20.1. Charakterystyka kwantowej dystrybucji kluczy (QKD) w sieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 20.1.1. Interfejsy kwantowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 20.1.2. Pamięć kwantowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 20.1.3. Teleportacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 264 20.2. Integracja QKD z protokołami sieciowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Integracja QKD z warstwą 2 stosu protokołów OSI – Q3P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Integracja QKD z warstwą 3 stosu protokołów OSI –SEQKEIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Integracja QKD z warstwą 5 stosu protokołów OSI – TSL/SSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 20.3. Architektura sieci QKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 20.3.1. Modele sieci QKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 20.3.1.1. Optyczne węzły QKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 20.3.1.2. Kwantowe węzły QKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 20.3.1.3. Sieć na zaufanych przekaźnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 20.3.2. Topologie sieci QKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 20.4. Sieć kwantowa DARPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 20.4.1. Struktura segmentu sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 20.4.1.1. System ze słabo spójnym źródłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 20.4.1.2. System ze stanami splątanymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 20.4.1.3. System komunikacji w wolnej przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 20.4.2. Warianty architektury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 20.4.2.1. Wariant na przekaźnikach z pełnym zaufaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 20.4.2.2. Sieć QKD na przełącznikach fotonów bez zaufania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 20.5. Sieć wiedeńska SECOQC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 20.5.1. Podstawowa architektura i topologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 20.5.2. Systemy QKD w prototypie sieci SECOQC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 20.6. Dalszy rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 20.6.1. Platforma testowa SwissQuantum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 20.6.2. Projekty wdrożeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 21. przykładowe zastosowania mechanizmów ochrony informacji . . . . . . . . .289 22. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 23. Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 24. Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 25. Słownik ważniejszych skrótów i pojęć użytych w pracy . . . . . . . . . . . . . .301 26. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: