Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00434 007752 18432560 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne - książka
Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-639-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Z naruszeniem bezpieczeństwa domowego czy firmowego komputera kojarzy się przede wszystkim atak crakerów. Jednak niewielu użytkowników postrzega to zjawisko poprzez nieautoryzowany dostęp do rejestru systemu czy utratę spójności dysku lub kłopoty wynikające ze złych ustawień BIOS-u. Niniejsza książeczka służyć ma lepszemu zrozumieniu koncepcji bezpieczeństwa komputera.

Autor w serii kilkudziesięciu ćwiczeń naucza, jak zabezpieczyć swoje dane przed utratą lub kradzieżą. Z całą pewnością nie wyczerpuje to tematu, ale jest doskonałym zaproszeniem do lektury bardziej zaawansowanych publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezpieczeæstwo w Windows NT/2000. ˘wiczenia praktyczne Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7197-639-9 Format: B5, stron: 114 Z naruszeniem bezpieczeæstwa domowego czy firmowego komputera kojarzy siŒ przede wszystkim atak craker(cid:243)w. Jednak niewielu u¿ytkownik(cid:243)w postrzega to zjawisko poprzez nieautoryzowany dostŒp do rejestru systemu czy utratŒ sp(cid:243)jno(cid:156)ci dysku lub k‡opoty wynikaj„ce ze z‡ych ustawieæ BIOS-u. Niniejsza ksi„¿eczka s‡u¿y(cid:230) ma lepszemu zrozumieniu koncepcji bezpieczeæstwa komputera. Autor w serii kilkudziesiŒciu (cid:230)wiczeæ naucza, jak zabezpieczy(cid:230) swoje dane przed utrat„ lub kradzie¿„. Z ca‡„ pewno(cid:156)ci„ nie wyczerpuje to tematu, ale jest doskona‡ym zaproszeniem do lektury bardziej zaawansowanych publikacji. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp...................................................................................................................................................... 9 Autoryzacja dostępu ...................................................................................................................10 Ustawienia BIOS-u .............................................................................................................10 Prawa Murphy ego, a zmiany w konfiguracji sprzętu ................................................................10 Włamania przez Internet ............................................................................................................11 Zapory sieciowe .........................................................................................................................11 Wirusy i programy antywirusowe ..............................................................................................11 Programy IDS.............................................................................................................................12 Szyfrowanie danych ...................................................................................................................13 Wybór hasła ........................................................................................................................13 Zakres szyfrowania .............................................................................................................14 Pretty Good Privacy............................................................................................................15 Nieodwracalne kasowanie danych z dysku ................................................................................16 Awarie zasilania .........................................................................................................................17 Uszkodzenia mechaniczne .........................................................................................................17 Podział dysku na dwie partycje ..................................................................................................18 Defragmentacja danych..............................................................................................................20 Kopie zapasowe..........................................................................................................................21 Rozdział 1. Wybór systemu plików ................................................................................................................23 FAT ............................................................................................................................................23 FAT32 ........................................................................................................................................24 NTFS 4. ......................................................................................................................................24 NTFS wersja 5............................................................................................................................24 Rozdział 2. Service Pack...................................................................................................................................... 27 Sprawdzanie wersji Service Pack...............................................................................................27 Instalacja Service Pack...............................................................................................................28 Rozdział 3. Odtwarzanie aplikacji i systemu operacyjnego ............................................................ 31 Tworzenie awaryjnego dysku naprawczego...............................................................................31 Tworzenie dyskietek startowych ................................................................................................32 2 Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Zasady edycji Rejestru ............................................................................................................... 39 Kopia zapasowa Rejestru ...........................................................................................................39 Narzędzia do edycji Rejestru......................................................................................................41 Wyszukiwanie kluczy ................................................................................................................42 Zapisywanie i odtwarzanie klucza .............................................................................................43 Wyszukiwanie wartości..............................................................................................................44 Klucze i podklucze Rejestru.......................................................................................................44 Tworzenie nowego klucza..........................................................................................................45 Tworzenie nowej wartości .........................................................................................................46 Zmiana nazwy klucza.................................................................................................................47 Zmiana nazwy wartości..............................................................................................................47 Edycja wartości ..........................................................................................................................48 Usuwanie klucza z Rejestru .......................................................................................................48 Usuwanie wartości z Rejestru ....................................................................................................49 Eksportowanie Rejestru..............................................................................................................49 Rozdział 5. Magiczne sztuczki .......................................................................................................................... 51 Zmiana ścieżki do plików instalacyjnych ..................................................................................51 Ukrywanie nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika ...........................................................52 Wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego ...............................................................................53 Ukrywanie dysków twardych.....................................................................................................54 Wyłączanie automatycznego uruchamiania płyt CD .................................................................54 Rozdział 6. Uprawnienia...................................................................................................................................... 57 Konta użytkowników .................................................................................................................57 Zmiana hasła ..............................................................................................................................59 Uprawnienia do plików ..............................................................................................................60 Uprawnienia do folderów...........................................................................................................64 Rozdział 7. Zapora sieciowa...............................................................................................................................71 Tiny Personal Firewall 2.0 .........................................................................................................71 Wersja instalacyjna .............................................................................................................71 Instalacja programu ............................................................................................................73 Podstawy protokołu TCP/IP ...............................................................................................75 Zasada działania zapory sieciowej......................................................................................78 Wybór poziomu bezpieczeństwa ........................................................................................79 Zabezpieczanie programu hasłem.......................................................................................80 Automatyczne uruchamianie programu..............................................................................81 Komunikaty programu........................................................................................................81 Tworzenie reguł filtrowania ...............................................................................................82 Dodawanie reguły ...............................................................................................................84 Edycja reguły..............................................................................................................................86 Praca w sieci Microsoft ......................................................................................................86 Sygnatury MD5 ..................................................................................................................88 Log programu .............................................................................................................................89 Spis treści 3 Rozdział 8. Norton AntiVirus.............................................................................................................................. 91 Instalacja programu ....................................................................................................................91 Automatyczna aktualizacja bazy danych............................................................................93 Pierwsze skanowanie ..........................................................................................................94 Okno stanu programu .........................................................................................................94 Raporty ...............................................................................................................................96 Opcje pracy programu ................................................................................................................97 Dodatkowe narzędzia ...............................................................................................................102 Usuwanie wirusa ......................................................................................................................103 Rozdział 9. PGP — czyli całkiem niezła prywatność ......................................................................... 105 Instalacja programu ..................................................................................................................105 Generowanie kluczy .................................................................................................................107 Wysyłanie zaszyfrowanej poczty .............................................................................................107 Szyfrowanie plików..................................................................................................................108 Rozdział 10. „Wycieranie” danych z dysku..................................................................................................111 Taki tytuł rozdziału może się wydawać dziwny w książce o tematyce technicznej. Zmiany, jakie za pomocą edycji Rejestru można wprowadzić w systemie operacyjnym, w pełni ten tytuł usprawiedliwiają. Gdy podczas wykonywania ćwiczenia okaże się, że w Rejestrze nie występuje klucz, należy go utworzyć. Jeśli klucz już istnieje, należy nadać mu podaną wartość. Podczas instalacji Windows 2000 zapisywana jest w Rejestrze ścieżka dostępu do pli- ków źródłowych. Ścieżka ta może ulegać zmianom, na przykład wtedy gdy dodajemy do komputera nową partycję, dysk czy nagrywarkę CD-ROM. W systemie cały czas pozostaje jednak pierwotny zapis. Jest to kłopotliwe, gdyż przy instalowaniu nowych plików są one poszukiwane w pierwotnej lokalizacji. Użytkownik musi wpisywać ich aktualne położenie z klawiatury. Ćwiczenie 5.1. Zmień ścieżkę do plików instalacyjnych Windows. 1. Uruchom program regedit — patrz ćwiczenie 4.3. 2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE. 3. Rozwiń kolejno podklucze: SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion (rysunek 5.1). 52 Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Wpis z informacją o ścieżce dostępu do plików źródłowych 4. 5. Dwukrotnie kliknij wartość SourcePath. Po wyświetleniu okna Edytowanie ciągu wpisz w polu Dane wartości aktualną ścieżkę dostępu do plików instalacyjnych. Jeżeli do komputera dodawane były partycje lub napędy, wystarczy zmienić literę dysku. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Zamknij okno edytora, wybierając polecenia: Rejestr, Zakończ. Przed wejściem do systemu należy podać nazwę użytkownika oraz aktualne hasło. Do- myślnie Windows 2000 pamięta identyfikator użytkownika, który ostatnio się logował. Z punktu widzenia użytkownika jest to wygodne. Trzeba wpisać tylko hasło. Dla wła- mywacza jest to również ułatwienie, ponieważ i jemu do odgadnięcia pozostaje tylko hasło. Rysunek 5.2. Domyślne ustawienia sprzyjają wygodzie użytkownika, a nie bezpieczeństwu systemu Ćwiczenie 5.2. Zablokuj wyświetlanie nazwy ostatnio logowanego użytkownika. 1. Uruchom program regedit — patrz ćwiczenie 4.3. 2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE. 3. Rozwiń kolejno podklucze: SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciessystem. 4. 5. Wybierz kolejno polecenia: Edycja, Nowy, Wartość DWORD. Po utworzeniu wpisu nadaj mu nazwę dontdisplaylastusername. Rozdział 5. L Magiczne sztuczki 53 6. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić nową nazwę. 7. Naciśnij powtórnie klawisz Enter. 8. Wyświetlone zostanie okno Edytowanie wartości DWORD. 9. W polu Dane wartości wpisz liczbę 1. 10. Kliknij przycisk OK. 11. Zamknij okno edytora, wybierając polecenia: Rejestr, Zakończ. Jeżeli komputer przeznaczony jest do przetwarzania danych niejawnych, a czynności są rejestrowane, należy ostrzec użytkowników przed wykorzystywaniem systemu np. do celów prywatnych. Ćwiczenie 5.3. Włącz wyświetlanie ostrzegawczego komunikatu logowania. 1. Uruchom program regedt32 — patrz ćwiczenie 4.4. 2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE na komputerze lokalnym. 3. Rozwiń kolejno podklucze: SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciessystem. 4. 5. Wybierz kolejno polecenia: Edycja, Dodaj wartość. Po wyświetleniu okna Dodawanie wartości w polu Nazwa wartości wpisz legalnoticecaption. 6. Z listy Typ danych wybierz REG_SZ. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Po wyświetleniu okna Edytor ciągu w polu Ciąg wpisz tytuł okna z ostrzeżeniem. 9. Kliknij przycisk OK. 10. 11. Wybierz kolejno polecenia: Edycja, Dodaj wartość. Po wyświetleniu okna Dodawanie wartości w polu Nazwa wartości wpisz legalnoticetext. 12. Z listy Typ danych wybierz REG_SZ. 13. Kliknij przycisk OK. 14. Po wyświetleniu okna Edytor ciągu w polu Ciąg wpisz tekst ostrzeżenia. 15. Kliknij przycisk OK. 16. Zamknij okno edytora, wybierając polecenia: Rejestr, Zakończ. 54 Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli w komputerze jest więcej niż jeden dysk twardy, wówczas ten, który zawiera cenne dane, można uczynić niewidzialnym. Nie każdy włamywacz będzie rozbierał komputer, aby sprawdzić, ile jest w nim dysków. Ćwiczenie 5.4. Ukryj dysk twardy komputera. 1. Uruchom program regedt32 — patrz ćwiczenie 4.4. 2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE na komputerze lokalnym. 3. Rozwiń kolejno podklucze: SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion PoliciesExplorer. 4. 5. 6. Wybierz kolejno polecenia: Edycja, Dodaj wartość. Po wyświetleniu okna Dodawanie wartości w polu Nazwa wartości wpisz NoDrives. Z listy Typ danych wybierz REG_DWORD. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Po wyświetleniu okna Edytor ciągu wpisz liczbę odpowiadającą dyskowi. Dla poszczególnych dysków są to liczby: A — 1, B — 2, C — 4, D — 8 itd. 9. Kliknij przycisk OK. 10. Zamknij okno edytora, wybierając polecenia: Rejestr, Zakończ. Jeżeli do napędu CD włożona zostanie płyta, która ma możliwość samoczynnego uru- chamiania, wówczas mogą zostać z niej załadowane aplikacje. Stwarza to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu. Funkcję tę należy wyłączyć. Wykonanie poniższej zmiany spowoduje zablokowanie samoczynnego uruchamiania płyt muzycznych. Ćwiczenie 5.5. Wyłącz automatyczne uruchamianie płyt CD. 1. Uruchom program regedt32 — patrz ćwiczenie 4.4. Rozdział 5. L Magiczne sztuczki 55 2. Po wyświetleniu okna Edytor rejestru rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE na komputerze lokalnym. 3. Rozwiń kolejno podklucze: SystemCurrentControlSetServicesCDRom. 4. 5. Dwukrotnie kliknij wpis: Autorun. Po wyświetleniu okna Edytor DWORD w polu Dane wpisz wartość 0. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Zamknij okno edytora, wybierając polecenia: Rejestr, Zakończ.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: