Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 007652 13585059 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczny komputer w domu - książka
Bezpieczny komputer w domu - książka
Autor: , Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0681-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszyscy użytkownicy internetu słyszeli już o zagrożeniach czyhających na ich komputery -- ataki hakerskie, kradzież danych, przejmowanie numerów kart płatniczych, wirusy, programy szpiegujące, spam... Większość z nas podchodzi do tego z przymrużeniem oka, zakładając, że nas to nie spotka. Tymczasem ofiarą ataku z sieci może paść każdy, często nawet o tym nie wiedząc. Na szczęście na rynku dostępne są narzędzia, których zastosowanie, w połączeniu z odpowiednimi procedurami, może uchronić nas przed niebezpieczeństwami wynikającymi z korzystania z sieci.

'Bezpieczny komputer w domu' to przewodnik dla wszystkich tych, którzy chcą zapewnić sobie komfort psychiczny przy korzystaniu z domowego komputera. Książka ta opisuje zarówno narzędzia, jak i czynności, jakie należy podjąć, by zabezpieczyć komputer przed atakami z sieci. Czytając ją, nauczysz się odpowiednio konfigurować system operacyjny, instalować zaporę sieciową i oprogramowanie antywirusowe oraz korzystać z bezpiecznych transakcji finansowych w sieci. Dowiesz się, czym są programy szpiegujące i jak się przed nimi bronić. Poznasz metody podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i klienta poczty elektronicznej. Przeczytasz także o wykonywaniu kopii danych i przywracaniu systemu po awarii.

Przekonaj się, że korzystanie z komputera nie musi być źródłem stresu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezpieczny komputer w domu Autorzy: Sebastian Wilczewski, Maciej Wrzód ISBN: 83-246-0681-5 Format: B5, stron: 328 Wszyscy u¿ytkownicy internetu s³yszeli ju¿ o zagro¿eniach czyhaj¹cych na ich komputery — ataki hakerskie, kradzie¿ danych, przejmowanie numerów kart p³atniczych, wirusy, programy szpieguj¹ce, spam... Wiêkszoœæ z nas podchodzi do tego z przymru¿eniem oka, zak³adaj¹c, ¿e nas to nie spotka. Tymczasem ofiar¹ ataku z sieci mo¿e paœæ ka¿dy, czêsto nawet o tym nie wiedz¹c. Na szczêœcie na rynku dostêpne s¹ narzêdzia, których zastosowanie, w po³¹czeniu z odpowiednimi procedurami, mo¿e uchroniæ nas przed niebezpieczeñstwami wynikaj¹cymi z korzystania z sieci. „Bezpieczny komputer w domu” to przewodnik dla wszystkich tych, którzy chc¹ zapewniæ sobie komfort psychiczny przy korzystaniu z domowego komputera. Ksi¹¿ka ta opisuje zarówno narzêdzia, jak i czynnoœci, jakie nale¿y podj¹æ, by zabezpieczyæ komputer przed atakami z sieci. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê odpowiednio konfigurowaæ system operacyjny, instalowaæ zaporê sieciow¹ i oprogramowanie antywirusowe oraz korzystaæ z bezpiecznych transakcji finansowych w sieci. Dowiesz siê, czym s¹ programy szpieguj¹ce i jak siê przed nimi broniæ. Poznasz metody podnoszenia poziomu bezpieczeñstwa przegl¹darki internetowej i klienta poczty elektronicznej. Przeczytasz tak¿e o wykonywaniu kopii danych i przywracaniu systemu po awarii. (cid:129) Rodzaje zagro¿eñ wynikaj¹cych z korzystania z sieci (cid:129) Konfiguracja systemu operacyjnego (cid:129) Ochrona dzieci przed niepo¿¹danymi treœciami (cid:129) Transakcje w internecie (cid:129) Usuwanie luk w programach i systemie operacyjnym (cid:129) Zabezpieczanie przegl¹darki Internet Explorer (cid:129) Ochrona przed spamem (cid:129) Programy antywirusowe (cid:129) Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej (cid:129) Kopie zapasowe danych Przekonaj siê, ¿e korzystanie z komputera nie musi byæ Ÿród³em stresu Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp .............................................................................................. 7 Rozdział 2. Zagadnienia ogólne ........................................................................ 11 Dlaczego ktoś może chcieć zaatakować mój komputer? ................................................. 11 Kto może być napastnikiem? ........................................................................................... 16 Co mogę stracić po ataku na mój komputer? .................................................................. 17 Jakie informacje może ktoś zebrać o moim komputerze podłączonym do internetu? .... 18 Trzy podstawowe zasady bezpiecznego komputera ........................................................ 24 Czy istnieją idealne zabezpieczenia mojego komputera? ................................................ 24 Który system jest najbezpieczniejszy? ............................................................................ 26 Jak sprawdzić, czy mój komputer jest zabezpieczony zgodnie z podstawowymi dobrymi praktykami bezpieczeństwa? .......................................................................... 27 Podsumowanie ................................................................................................................. 34 Rozdział 3. Bądź odpowiedzialnym administratorem domowego komputera ........ 37 Zakładanie kont dla członków rodziny ............................................................................ 37 Hasła do kont ................................................................................................................... 42 Jak przypisywać uprawnienia użytkownikom ................................................................. 52 Jak bezpiecznie udostępniać zasoby komputera .............................................................. 58 Szyfrowanie plików ......................................................................................................... 63 Wspólne używanie komputera. Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP ............................................................................................................ 72 Podsumowanie ................................................................................................................. 78 Rozdział 4. Ochrona dzieci przed nielegalną i niepożądaną treścią i innymi zagrożeniami ..................................................................... 79 Rodzaje zagrożeń ............................................................................................................. 80 Blokowanie niepożądanych i nielegalnych stron internetowych — programy do kontroli rodzicielskiej. Monitorowanie aktywności dzieci podczas pracy na komputerze ....................................................................................... 83 Komunikatory i czaty — jakie niosą niebezpieczeństwa dla dzieci. Sposoby zabezpieczania się ......................................................................................................... 97 Omówienie ciekawych serwisów internetowych dla dzieci .......................................... 101 Wydaje mi się, że dziecko padło ofiarą przestępstwa internetowego. Co robić? .......... 101 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 102 4 Bezpieczny komputer w domu Rozdział 5. Pieniądze w internecie — jak nie dać się okraść ........................... 105 Banki internetowe — bezpieczeństwo pieniędzy .......................................................... 105 Zakupy w internecie ...................................................................................................... 112 Serwisy aukcyjne ........................................................................................................... 120 Wyłudzanie haseł internetowych ................................................................................... 127 Fałszowanie stron internetowych (phishing) ................................................................. 129 Podsumowanie ............................................................................................................... 131 Rozdział 6. Komputer a zdrowie ...................................................................... 133 Czy komputer, gry i internet uzależniają? ..................................................................... 134 Zagrożenia dla zdrowia związane z korzystaniem z komputera ................................... 135 Właściwa postawa przy komputerze ............................................................................. 135 Właściwa organizacja stanowiska pracy ....................................................................... 138 Ćwiczenia zapewniające większy komfort pracy z komputerem .................................. 143 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 144 Rozdział 7. „Łatanie dziur” w systemie operacyjnym i programach ................... 145 Skąd się biorą dziury w systemie i programach i jakie niosą ze sobą zagrożenia ......... 145 Dlaczego łatać dziury w systemie i programach ........................................................... 146 Skąd mogę dowiedzieć się o lukach w oprogramowaniu .............................................. 147 Jak łatać dziury .............................................................................................................. 152 Jak sprawdzić, czy załatałem wszystkie dziury ............................................................. 161 Podsumowanie ............................................................................................................... 163 Rozdział 8. Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie .............. 165 Na co zwracać uwagę, odwiedzając strony internetowe. Które strony nie są bezpieczne ......................................................................................................... 166 Zapisywanie haseł do stron internetowych. Jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa ....................................................................................................... 167 Formanty ActiveX — co to jest i jak nimi zarządzać .................................................... 171 Pliki typu cookie (ciasteczka) — do czego służą i jak nimi zarządzać ......................... 177 Blokowanie pobierania niechcianych plików ................................................................ 178 Blokowanie wyskakujących okienek ............................................................................. 180 Strefy internetowe .......................................................................................................... 181 Poziomy prywatności — co to jest, jak je określać ....................................................... 185 Jak chronić swoją anonimowość w internecie. Steganos Internet Anonym Pro 6 ........ 187 Usuwanie informacji o swojej aktywności w internecie z wykorzystaniem Internet Explorera ......................................................................... 190 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 191 Rozdział 9. Bezpieczna poczta ........................................................................ 195 Jakie przesyłki mogą być niebezpieczne ....................................................................... 195 Co to jest spam i jak z nim walczyć .............................................................................. 196 Niebezpieczne załączniki. Na co uważać ...................................................................... 205 Co to jest podpis elektroniczny i jak go stosować ......................................................... 208 Podsumowanie ............................................................................................................... 213 Rozdział 10. Zabezpieczanie się przed wirusami ................................................ 215 Co to są wirusy i jakie zagrożenia są z nimi związane .................................................. 215 Bezpłatne skanery antywirusowe online ....................................................................... 216 Programy antywirusowe ................................................................................................ 219 Spis treści 5 Zagrożenie ze strony dialerów ....................................................................................... 226 Co to są programy typu rootkit i jak z nimi walczyć ..................................................... 227 Co to są programy typu keylogger ................................................................................ 228 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 229 Rozdział 11. Co to są programy szpiegujące ..................................................... 231 Działanie programów szpiegujących i związane z nimi zagrożenia ............................. 231 Omówienie wybranych narzędzi do zwalczania programów szpiegujących ................ 232 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 244 Rozdział 12. Zapory sieciowe (firewall) ............................................................ 245 Do czego służą zapory sieciowe .................................................................................... 245 Opis wybranych zapór sieciowych ................................................................................ 246 Podsumowanie ............................................................................................................... 257 Rozdział 13. Sieci P2P ..................................................................................... 259 Do czego służą ............................................................................................................... 259 Jakie są zagrożenia ze strony sieci P2P ......................................................................... 260 Czy warto z nich korzystać ............................................................................................ 262 Pozostałe zagadnienia i podsumowanie ........................................................................ 269 Rozdział 14. Nielegalne oprogramowanie .......................................................... 271 Co to jest piractwo ......................................................................................................... 271 Czym grozi posiadanie nielegalnego oprogramowania ................................................. 273 Jak mogę się dowiedzieć, czy moje oprogramowanie jest nielegalne? ......................... 275 Jak odróżnić legalne i nielegalne oprogramowanie ....................................................... 276 Co to jest aktywacja produktu ....................................................................................... 281 Jak tanio kupić legalne oprogramowanie ...................................................................... 284 Podsumowanie ............................................................................................................... 286 Rozdział 15. Kopia zapasowa danych — zabezpieczenie danych przed utratą ..... 287 Narzędzie Kopia zapasowa ............................................................................................ 287 Narzędzie automatycznego odzyskiwania systemu ....................................................... 296 Inne mechanizmy kopiowania danych .......................................................................... 297 Podsumowanie ............................................................................................................... 302 Rozdział 16. Jak naprawić system po awarii ..................................................... 305 Punkt przywracania systemu ......................................................................................... 305 Tryb awaryjny ................................................................................................................ 310 Ostatnia znana dobra konfiguracja ................................................................................ 311 Odzyskiwanie systemu za pomocą narzędzia Kopia zapasowa .................................... 312 Odzyskiwanie systemu za pomocą aplikacji Acronis True Image ................................ 315 Podsumowanie ............................................................................................................... 318 Skorowidz .................................................................................... 321 Rozdział 8. Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie Ten rozdział ma na celu przedstawienie informacji o tym, jak należy korzystać z apli- kacji Internet Explorer tak, aby uniknąć niebezpieczeństw, jakie mogą wiązać się z od- wiedzaniem różnych stron internetowych. Poznasz również rodzaje tych zagrożeń: Z tego rozdziału dowiesz się: (cid:141) na co zwracać uwagę, odwiedzając strony internetowe, (cid:141) po czym poznać strony, które mogą być niebezpieczne, (cid:141) czy powinno się zapisywać hasła do stron internetowych w przeglądarce, (cid:141) co to są formanty ActiveX i do czego mogą być wykorzystywane, (cid:141) jak instalować, aktualizować, wyłączać, usuwać formanty ActiveX i przeglądać informacje o nich, (cid:141) czy ciasteczka mogą być dobre, (cid:141) jak blokować pobieranie niechcianych plików, (cid:141) jak blokować wyskakujące okienka, (cid:141) jak chronić swoją prywatność w internecie, (cid:141) do czego służą strefy internetowe w aplikacji Internet Explorer, (cid:141) jak chronić anonimowość w internecie, (cid:141) jak usuwać informacje o swojej aktywności w internecie. 166 Bezpieczny komputer w domu Na co zwracać uwagę, odwiedzając strony internetowe. Które strony nie są bezpieczne Stronę internetową może założyć praktycznie każdy, kto ma dostęp do internetu. Do- datkowo zawartość strony może być zapisana na serwerze znajdującym się w dowol- nym zakątku świata. Przykładowo obywatel Polski może założyć swój serwis interne- towy na serwerze w Chinach, a jego treść będzie dostępna dla ludzi z całego świata. To powoduje, że tak naprawdę możemy nie wiedzieć, kto jest właścicielem danego ser- wisu i z jakiego kraju pochodzi. W internecie nie istnieją granice takie jak w świecie rzeczywistym. Ma to zarówno dobre, jak i złe strony. Dobra strona to możliwość wy- miany informacji z całym światem, a zła to… możliwość wymiany informacji z ca- łym światem. Wyobraź sobie, że chcesz przeczytać elektroniczne wydanie lokalnej gazety wydawanej w Nowym Jorku. Możesz to spokojnie zrobić, siadając przed kom- puterem z dostępem do internetu, znajdującym się w Polsce. Jednocześnie, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł stworzenia strony pornograficznej albo pedofilskiej i opublikowa- nia jej na serwerze znajdującym się na egzotycznej wyspie, na której tego typu treści nie są uznawane za nielegalne lub są nielegalne, ale nie są skutecznie ścigane, to ser- wis ten będzie dostępny dla dowolnej osoby na świecie. Możesz łatwo wysłać rodzin- ne zdjęcie do znajomych z Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie ktoś ze Stanów Zjednoczonych może próbować wysłać na Twój komputer złośliwe oprogramowanie. Ściganie przestępstw internetowych może być utrudnione, jeżeli zostały popełnione z użyciem komputerów zlokalizowanych w krajach, które niechętnie współpracują z in- nymi krajami. Należy mieć to na uwadze, odwiedzając nieznane serwisy internetowe. Jakich serwisów należy unikać: (cid:141) serwisów polskojęzycznych (np. sklepy internetowe), jeśli serwery, na których są umieszczone, znajdują się w innych krajach niż Polska (w rozdziale „Zagadnienia ogólne” zostało opisane, jak określić, gdzie znajduje się komputer); (cid:141) serwisów wymagających zainstalowania nietypowego, nieznanego, powszechnie nieużywanego oprogramowania, które ma być rzekomo potrzebne do oglądania treści serwisu (takie oprogramowanie może być wirusem lub złośliwym narzędziem szpiegującym); (cid:141) serwisów, które wymagają podania wielu szczegółowych danych osobowych, rzekomo niezbędnych do korzystania z serwisu; (cid:141) serwisów, których adres dostałeś od osób nieznajomych; (cid:141) serwisów, których nie zna nikt ze znajomych; (cid:141) serwisów łudząco podobnych do znanych serwisów aukcyjnych (które jednak nimi nie są); Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 167 (cid:141) serwisów, w których nie został podany adres pocztowy właściciela serwisu (z drugiej strony podany adres może być fałszywy); (cid:141) serwisów, które jako kontakt tradycyjny podają skrzynkę pocztową; (cid:141) serwisów, które już widziałeś i które występują teraz pod innym adresem, i wiesz, że ten adres często się zmienia; (cid:141) serwisów, które nie odpowiadają na pytania wysłane e-mailem (lub gdy takie pytania mimo wielokrotnych prób wysłania nie docierają do nadawcy); (cid:141) serwisów, które oferują nielegalną treść lub treść, co do której legalności można mieć poważne wątpliwości; (cid:141) serwisów, które oferują atrakcyjne rzeczy za darmo lub w niewiarygodnie niskich cenach; (cid:141) serwisów z treścią erotyczną; (cid:141) serwisów, które notorycznie wyświetlają niezrozumiałe komunikaty i ostrzeżenia; (cid:141) serwisów, które wymagają podania hasła w sposób niezaszyfrowany. W przypadku takich serwisów istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą być niebez- pieczne dla komputera. Zapisywanie haseł do stron internetowych. Jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa Korzystając z komputera i internetu, zapewne korzystasz z wielu serwisów interneto- wych. Część z nich wymaga założenia konta, aby móc uzyskać dostęp do wybranych treści. Zakładasz kolejne konta i tworzysz kolejne hasła. Zapamiętanie tych haseł mo- że być trudne. Internet Explorer pozwala na zapamiętywanie haseł do witryn interne- towych. Znacznie ułatwia to poruszanie się po internecie. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, jakie pociąga to za sobą niebezpieczeństwa, gdyż każde zapisane hasło może być wykradzione przez inne osoby mające dostęp do danego komputera — bez- pośredni bądź przez sieć. Skonfigurowanie programu Internet Explorer tak, aby nie zapisywał haseł do stron internetowych Rysunek 8.1 przedstawia okno dialogowe, które pokazuje się, kiedy użytkownik po raz pierwszy wpisuje hasło na wybranej stronie. Celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Jeżeli zobaczysz ten komunikat, zaznacz opcję Nie oferuj zapamięty- wania następnych haseł i wybierz przycisk Nie. 168 Rysunek 8.1. Autouzupełnianie Bezpieczny komputer w domu Usuwanie zapisanych haseł Internet Explorera Aby usunąć zapisane na komputerze hasła do stron internetowych, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Zawartość. 4. Wybrać przycisk Autouzupełnianie…. 5. W oknie dialogowym Ustawienia Autouzupełniania (patrz rysunek 8.2) wybrać przycisk Wyczyść hasła. Rysunek 8.2. Ustawienia Autouzupełniania 6. Potwierdzić decyzję przyciskiem OK. 7. Zamknąć okno Ustawienia Autouzupełniania przyciskiem OK. 8. Zamknąć okno Opcje internetowe przyciskiem OK. Nie zapisuj haseł do stron internetowych. Mogą zostać wykradzione przez inne oso- by mające dostęp do danego komputera. Aby nie zapisywać haseł w oknie dialo- gowym Ustawienia Autouzupełniania, usuń zaznaczenie pola Nazwy użytkowników i hasła w formularzach. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 169 Odzyskiwanie haseł do stron internetowych zapisywanych przez Internet Explorera Hasła zapisane przez Internet Explorera można odzyskać za pomocą różnych aplikacji. Wiele z nich znajdziesz, wpisując w wyszukiwarce Google zapytanie how to recover internet explorer password. Jedną z takich aplikacji jest Advanced Internet Explorer Password Recovery, której wersję testową można pobrać ze strony http://www.elcomsoft. com/aiepr.html. Aby zainstalować tę aplikację i skorzystać z niej, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. W polu Adres wpisać http://www.elcomsoft.com/aiepr.html i zatwierdzić wpis klawiszem Enter. 3. Kliknąć łącze Download AIEPR 1.20 (April 5, 2004; 824K). 4. W oknie dialogowym Pobieranie pliku wybrać przycisk Otwórz. 5. Kliknąć dwukrotnie plik Setup. 6. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o folderach skompresowanych (patrz rysunek 8.3) wybrać przycisk Wyodrębnij wszystkie. Rysunek 8.3. Ostrzeżenie o folderach skompresowanych 7. W oknie dialogowym Kreator wyodrębniania wybrać przycisk Dalej. 8. W następnym oknie ponownie wybrać Dalej. 9. Upewnić się, że w następnym oknie dialogowym zaznaczone jest pole Pokaż wyodrębnione pliki, i wybrać przycisk Zakończ. 10. Ponownie dwukrotnie kliknąć plik Setup. 11. Po pojawieniu się okna dialogowego przedstawionego na rysunku 8.4 wybrać przycisk Uruchom. 12. Na kilku następnych ekranach instalatora klikać przycisk Next. 13. Na ostatnim ekranie instalatora kliknąć przycisk Finish. 14. Z menu Start wybrać polecenie Wszystkie programy, a następnie pozycję Advanced IE Password Recovery oraz ponownie Advanced IE Password Recovery. 170 Rysunek 8.4. Otwórz plik — ostrzeżenie o zabezpieczeniach Bezpieczny komputer w domu 15. Po uruchomieniu się aplikacji powinien być widoczny ekran jak na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Advanced IE Password Recovery 16. Wybrać przycisk AutoComplete. 17. Zapoznać się z hasłami i loginami podanymi w oknie dialogowym AutoComplete (patrz rysunek 8.6) w sekcji Logins and Passwords. 18. Zamknąć okno przyciskiem Close. 19. Zamknąć aplikację, wybierając z menu Recovery polecenie Exit. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 171 Rysunek 8.6. AutoComplete Formanty ActiveX — co to jest i jak nimi zarządzać Formanty i skrypty ActiveX są dodatkami, które mogą być doinstalowane do prze- glądarki Internet Explorer po to, aby zwiększyć funkcjonalność stron internetowych. Przykłady kontrolek, z którymi często styka się użytkownik komputera, zostały poda- nie poniżej: (cid:141) formant Active X dla witryny Microsoft Update — jest instalowany podczas odwiedzania strony http://update.microsoft.com/microsoftupdate, z której można pobrać poprawki do systemów Windows oraz pakietu Office; (cid:141) formant ActiveX dla witryny Windows Update — jest instalowany podczas odwiedzania strony http://windowsupdate.microsoft.com/, z której można pobrać poprawki do systemów Windows; (cid:141) formant ActiveX Shockwave Flash Object — umożliwia uruchamianie multimedialnych prezentacji wykonanych w technologii Macromedia Flash; (cid:141) formant ActiveX Office Genuine Advantage Validation Tool — umożliwia pobieranie ze strony firmy Microsoft bezpłatnych dodatków dla posiadaczy legalnego oprogramowania. Ponadto wiele stron wymaga zainstalowania formantów ActiveX, aby np. móc prze- glądać notowania giełdowe czy korzystać z interaktywnej zawartości. Z powyższego opisu można wnioskować, że formanty ActiveX są pożyteczne. Jednak jeżeli zostaną pobrane z niebezpiecznych stron (niepewnych, nieznanych źródeł), mogą po zainsta- lowaniu na przykład wysyłać do sieci informacje o tym, jakie operacje wykonuje użyt- kownik, bez pytania go o zgodę, usuwać dane bądź instalować niepożądane aplikacje, a nawet umożliwić przejęcie zdalnej kontroli nad komputerem. 172 Bezpieczny komputer w domu System Windows XP Home Edition i Professional z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 ma mechanizmy ochrony przed nieautoryzowaną instalacją formantów ActiveX, pozwalające na wyłączenie lub odinstalowanie dodatków. Proces ustalania zasad insta- lacji dodatków, samej instalacji dodatków oraz wyłączania i usuwania dodatków zosta- nie opisany w następnych podrozdziałach. Ustalanie zasad pobierania formantów ActiveX Administrator komputera może ustalić zasady pobierania i uruchamiania formantów ActiveX udostępnianych na stronach internetowych. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Zabezpieczenia. 4. Kliknąć strefę Internet (patrz rysunek 8.7), a następnie przycisk Poziom niestandardowy…. Rysunek 8.7. Zakładka zabezpieczenia programu Internet Explorer 5. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń (patrz rysunek 8.8) określić ustawienia dotyczące formatek ActiveX. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nie należy zezwalać na automatyczne pobieranie i uruchamianie jakichkolwiek formantów ActiveX. Dlatego należy wybrać opcje Mo- nituj lub Wyłącz. Wybranie ustawienia Włącz może być niebezpieczne dla komputera. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 173 Rysunek 8.8. Ustawienia zabezpieczeń Instalacja formantów ActiveX Po odwiedzeniu strony wymagającej zainstalowania formantu ActiveX powinien po- jawić się komunikat jak na rysunku 8.9. Rysunek 8.9. Informacja o instalacji formantu ActiveX Aby zezwolić na instalację formantu, należy: 1. Upewnić się, że strona, z której pobierany jest formant, jest zaufana. 2. Kliknąć komunikat przypominający komunikat pokazany na rysunku 8.9. 3. Wybrać polecenie Zainstaluj formant ActiveX…. 4. W oknie dialogowym Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach (patrz rysunek 8.10) wybrać przycisk Więcej opcji. Rysunek 8.10. Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach 174 Bezpieczny komputer w domu 5. Jeżeli formant jest podpisany cyfrowo, kliknąć nazwę wydawcy i zapoznać się z informacjami o podpisie cyfrowym. 6. Zamknąć okno z informacjami o podpisie cyfrowym. 7. Wybrać przycisk Zainstaluj. Przeglądanie informacji o formantach ActiveX Aby zweryfikować, jakie formanty ActiveX i inne dodatki zostały zainstalowane, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Zarządzaj dodatkami…. 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Zarządzanie dodatkami można zobaczyć wszystkie zainstalowane dodatki (patrz rysunek 8.11). Rysunek 8.11. Zarządzanie dodatkami 4. W polu Pokaż wybrać Dodatki obecnie załadowane w przeglądarce Internet Explorer. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dodatków, które są załadowane w przeglądarce. Zostaną podane następujące informacje: (cid:141) Nazwa — w tej kolumnie zostanie podana nazwa dodatku; (cid:141) Wydawca — w tej kolumnie zostanie podana nazwa firmy, która stworzyła dodatek; Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 175 (cid:141) Stan — w tej kolumnie zostanie podany stan dodatku: Włączone lub Wyłączone; (cid:141) Typ — w tej kolumnie zostanie podana informacja o typie dodatku; przykładowe typy dodatków podane są poniżej: (cid:141) Obiekt Pomocnik przeglądarki, (cid:141) Rozszerzenie przeglądarki, (cid:141) Formant ActiveX, (cid:141) Pasek narzędzi, (cid:141) Plik — w tej kolumnie podana jest informacja o pliku, w którym zapisany jest dodatek. 5. Po zapoznaniu się z listą dodatków można wybrać opcję Dodatki, które były używane przez przeglądarkę Internet Explorer, aby zobaczyć informacje o dodatkach, które były używane (ale niekoniecznie są używane) przez przeglądarkę Internet Explorer. 6. Wybrać przycisk OK. Można również zasięgnąć dokładniejszych informacji o formantach ActiveX. W tym celu należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe…. 3. Przejść do zakładki Ogólne. 4. Wybrać przycisk Ustawienia…. 5. W oknie Ustawienia wybrać przycisk Przeglądaj obiekty…. Zostanie wyświetlona zawartość folderu Downloaded Program Files. 6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany obiekt i wybrać polecenie Właściwości (rysunek 8.12 przedstawia informacje o kontrolce WUWebControl Class). 7. Przejrzeć zawartość zakładek Zależność oraz Wersja. 8. Wybrać przycisk OK. Zwróć uwagę na wartość wpisaną w polu CodeBase w zakładce Ogólne. W tym miej- scu wpisany jest adres strony, z której pobrana została formatka ActiveX. Dodat- kowo w zakładce Wersja w pozycji Firma podana jest informacja, jaka firma jest twórcą kontrolki. Znając zawartość pól Firma oraz CodeBase, można dowiedzieć się, jakie jest pochodzenie formatki. 176 Rysunek 8.12. Właściwości obiektu Bezpieczny komputer w domu Aktualizacja formantu ActiveX Gdy pojawi się nowa wersja formantu, można ją pobrać. Warto zawsze instalować naj- bardziej aktualną wersję formantu, aby ustrzec się przed skutkami błędów, które mo- gą znajdować się w starym formancie. Aby zaktualizować formant, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Zarządzaj dodatkami…. 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Zarządzanie dodatkami można wskazać nazwę dodatku i wybrać przycisk Aktualizuj formant ActiveX. Wyłączanie formantów ActiveX W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że kontrolka pochodzi z niepewnego źródła, można ją wyłączyć lub usunąć. Aby wyłączyć formant ActiveX lub inny dodatek pro- gramu Internet Explorer, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Zarządzaj dodatkami…. 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Zarządzanie dodatkami można wskazać nazwę dodatku i wybrać przycisk Wyłącz (patrz rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Ustawienia dodatku Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 177 Aby formant został rzeczywiście wyłączony, należy zamknąć wszystkie włączone okna Internet Explorera i uruchomić przeglądarkę ponownie. Usuwanie formantów ActiveX W przypadku gdyby formant został zainstalowany przypadkowo lub pochodził z nie- pewnego źródła, można go usunąć. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe…. 3. Przejść do zakładki Ogólne. 4. Wybrać przycisk Ustawienia…. 5. W oknie Ustawienia wybrać przycisk Przeglądaj obiekty…. Zostanie wyświetlona zawartość folderu Downloaded Program Files. 6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy formant do usunięcia i wybrać polecenie Usuń. Pliki typu cookie (ciasteczka) — do czego służą i jak nimi zarządzać Pliki typu cookie, nazywane także ciasteczkami, to niewielkie pliki (od kilku do kil- kunastu kilobajtów) wysyłane do przeglądarki użytkownika przez serwer WWW i za- pisywane lokalnie na komputerze. Zawartość przykładowego pliku cookie przedsta- wia rysunek 8.14. Rysunek 8.14. Zawartość przykładowego pliku cookie Należy zdementować pewne błędne opinie na temat plików cookie. Plik cookie mo- że być odczytany tylko przez tę witrynę, która go wysłała. Oznacza to przykładowo, że witryna wp.pl nie może odczytać pliku cookie wysłanego przez witrynę Onet.pl. 178 Bezpieczny komputer w domu Ze względu na trwałość pliki cookie można podzielić na dwie kategorie: (cid:141) Cookies stałe — zostają w komputerze nawet po zamknięciu przeglądarki. Przykładowo, jeżeli jakiś sklep internetowy wykorzystuje mechanizmy stałych cookies do zapisywania informacji o koszyku zakupów i klient zamknie przeglądarkę przed zakończeniem zakupów, a następnie ponownie uruchomi przeglądarkę i ponownie odwiedzi strony tego sklepu, zobaczy w koszyku towary, które uprzednio do niego dodał. (cid:141) Cookies tymczasowe — są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu. Pliki cookie mogą zawierać takie informacje, jak: (cid:141) imię i nazwisko osoby odwiedzającej daną witrynę, (cid:141) adres pocztowy, (cid:141) adres e-mail, (cid:141) telefon, (cid:141) zainteresowania, (cid:141) numer konta bankowego, (cid:141) inne dane. Pliki cookie zawierają poufne informacje. Jednak nie wykradają ich w żaden tajem- niczy sposób, a w szczególności nie pobierają ich z innych plików zapisanych na komputerze. Są to po prostu informacje, które użytkownik podał w danej witrynie (np. wypełniając formularz). Takie pliki mogą być wykorzystywane do personalizowania wyglądu i zawartości stro- ny. Przykładowo, jeżeli podczas wizyty na jakiejś stronie przeglądarka zapisze cookie zawierający informacje, że interesuje nas gotowanie, to przy następnych odwiedzinach możemy zobaczyć reklamę firmy produkującej przyprawy. Więcej informacji o tym, jak zarządzać plikami cookie, znajdziesz w podrozdziale „Poziomy prywatności — co to jest, jak je określać”. Blokowanie pobierania niechcianych plików Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, zarówno w wersji Home Edition jak i Pro- fessional, ma mechanizm blokujący przypadkowe pobieranie plików ze stron interneto- wych. Jeżeli odwiedzisz stronę, z której można przykładowo pobierać wersje próbne apli- kacji, i spróbujesz pobrać plik, powinieneś zobaczyć ostrzeżenie jak na rysunku 8.15. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 179 Rysunek 8.15. Ostrzeżenie o pobieraniu pliku Kliknięcie tego komunikatu pozwoli wybrać polecenie Pobierz plik. Po wybraniu po- lecenia Pobierz plik pokaże się okno dialogowe podobne do tego, które przedstawia ry- sunek 8.16. Dopiero wybranie przycisku Zapisz spowoduje pobranie i zapisanie pliku. Rysunek 8.16. Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach Pamiętaj, aby przed zezwoleniem na pobieranie upewnić się, czy plik jest pobiera- ny z zaufanej witryny i nie jest złośliwą (szkodliwą) aplikacją. Po zapisaniu pobranego pliku system operacyjny wciąż przechowuje informację, że plik pobrany został z internetu. Każda próba jego uruchomienia spowoduje wyświe- tlenie komunikatu przedstawionego na rysunku 8.17. Dzięki temu nie będzie możliwe przypadkowe uruchomienie pobranego i zapisanego pliku. Rysunek 8.17. Otwórz plik — ostrzeżenie o zabezpieczeniach Dopiero wybranie przycisku Uruchom spowoduje uruchomienie pliku. 180 Bezpieczny komputer w domu Jeżeli jesteś pewien, że plik pochodzi z zaufanego źródła oraz nie jest szkodliwy, a Ty nie chcesz, aby komunikat podany na rysunku 8.17 był dla niego wyświetlany, możesz usunąć zaznaczenie pola Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku. Blokowanie wyskakujących okienek Wyskakujące okienka są denerwującym dla użytkownika elementem stron WWW. Często zawierają reklamy, których oglądanie może być uciążliwe. System operacyjny Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 ma mechanizm blokowa- nia wyskakujących okien. Blokowanie wyskakiwania okien jest domyślnie włączone. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn zostało ono wyłączone, należy po uruchomieniu przeglądarki Internet Ex- plorer wybrać z menu Narzędzia polecenie Blokowanie wyskakiwania okien, a na- stępnie Włącz blokowanie wyskakujących okienek. Po wejściu na stronę internetową, która próbuje wyświetlić wyskakujące okienko, po- winien ukazać się komunikat podobny do tego przedstawionego na rysunku 8.18. Po kliknięciu komunikatu możliwe będzie wybranie jednego z dwóch poleceń: (cid:141) Tymczasowo zezwalaj na wyskakujące okienka — wybranie tego polecenia spowoduje, że wyskakujące okienko zostanie wyświetlone, jednak przy następnej wizycie w tej witrynie konieczne będzie ponowne wyrażenie zgody na wyświetlenie tego okienka; (cid:141) Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla tej witryny — wybranie tego polecenia będzie wymagało potwierdzenia decyzji przez wybranie Tak w oknie dialogowym Czy chcesz zezwalać na wyskakujące okienka dla witryny. Jeśli zaakceptujesz ten wybór, przy ponownej próbie wywołania wyskakującego okienka przez witrynę ostrzeżenie nie będzie wyświetlane. Rysunek 8.18. Ostrzeżenie o wyskakującym okienku W przypadku niektórych witryn możesz zdecydować się na dopuszczenie wyświetla- nia wyskakujących okienek. Aby zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek na danej witrynie, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek…. 3. W oknie dialogowym Ustawienia blokowania wyskakujących okienek w polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona wpisać adres oraz wybrać przycisk Dodaj (patrz rysunek 8.19). Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 181 Rysunek 8.19. Ustawienia blokowania wyskakujących okienek 4. Potwierdzić ustawienia przyciskiem Zamknij. W oknie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek w sekcji Poziom filtrowa- nia możesz określić, jak restrykcyjnie Internet Explorer ma traktować wyskakujące okienka. Dostępne są trzy poziomy: (cid:141) Wysoki — wybranie tego poziomu spowoduje blokowanie wszystkich wyskakujących okien; (cid:141) Średni — wybranie tego poziomu spowoduje blokowanie większości wyskakujących okien; (cid:141) Niski — wybranie tego poziomu spowoduje blokowanie większości wyskakujących okien, nie będą jednak blokowane wyskakujące okna z bezpiecznych witryn. Dla własnej wygody powinieneś stosować poziom Wysoki. Strefy internetowe Co to są strefy internetowe Korzystając z programu Internet Explorer, możesz odwiedzać wiele witryn interneto- wych. Każda z witryn należy do jednej z czterech stref internetowych. Przypisanie wi- tryny do wybranej strefy zależy od tego, jak bardzo ufamy witrynie. Strefy interneto- we opisane zostały poniżej: 182 Bezpieczny komputer w domu (cid:141) Internet — Internet Explorer przypisuje do tej strefy wszystkie witryny, które nie są w strefie Zaufane witryny, nie są witrynami intranetowymi lub nie są przypisane do innej strefy. W tej strefie są na przykład witryny portalu Onet.pl czy Wirtualna Polska. Nie możesz dodać żadnej witryny do tej strefy. (cid:141) Lokalny intranet — do tej strefy należą wszystkie strony, do których dostęp nie wymaga korzystania z serwera proxy lub domyślnej bramy. Do tej strefy należą witryny określone w zakładce Połączenia, ścieżki sieciowe (np. \nazwa_serweraudział) i lokalne witryny intranetowe. Do tej strefy można dodawać witryny. (cid:141) Zaufane witryny — domyślnie do tej strefy nie należy żadna witryna. Należy do niej dodawać tylko witryny bezpieczne, którym się ufa, gdyż Internet Explorer przypisuje do niej niski poziom zabezpieczeń, więc witryny zaufane mogą pobierać i zapisywać na komputerze wiele informacji. (cid:141) Witryny z ograniczeniami — domyślnie do tej strefy nie należy żadna witryna. Należy do niej dodawać witryny, którym się nie ufa, czyli takie witryny, co do których istnieje ryzyko, że pobrane z nich pliki mogą być niebezpieczne dla komputera i zainstalowanych na nim aplikacji Ustawienia stref zabezpieczeń Do każdej ze stref internetowych przypisane są domyślnie określone poziomy zabez- pieczeń (poziom zabezpieczeń to zestaw informacji, jakie czynności lub akcje znajdu- jąca się w danej strefie witryna może podejmować). Poziomy zabezpieczeń przypisa- ne do poszczególnych stref przedstawia tabela 8.1. Tabela 8.1. Strefy internetowe i domyślne poziomy zabezpieczeń Nazwa strefy Internet Lokalny intranet Zaufane witryny Witryny z ograniczeniami Domyślny poziom zabezpieczeń Średni Średni Niski Wysoki Modyfikacja zabezpieczeń dla stref internetowych Aby zmodyfikować zabezpieczenia dla strefy, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje. 3. Przejść do zakładki Zabezpieczenia (patrz rysunek 8.20). 4. Kliknąć nazwę strefy. 5. Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy…. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 183 Rysunek 8.20. Zakładka zabezpieczenia 6. W oknie Ustawienia zabezpieczeń (patrz rysunek 8.21) zmienić odpowiednie ustawienia. Rysunek 8.21. Ustawienia zabezpieczeń Jeżeli dokonałeś wielu zmian w ustawieniach zabezpieczeń dla danej strefy i nie jesteś już pewien, co zmieniłeś, możesz przypomnieć sobie domyślne ustawienia, korzystając z tabeli 8.1, i w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń w polu Resetuj do: wybrać właściwy poziom i zatwierdzić przyciskiem Resetuj. 7. Potwierdzić swoją decyzję przyciskiem OK. 8. Ponownie wybrać przycisk OK. 184 Bezpieczny komputer w domu Raczej powinno się wprowadzać bardziej restrykcyjne ustawienia dla danej strefy, niż je łagodzić. Zanim podejdziesz bardziej liberalnie do zabezpieczeń dla danej strefy, dobrze się zastanów, jakie będą z tego korzyści i jakie niebezpieczeństwa. Być może zamiast obniżać poziom zabezpieczeń dla danej strefy, lepiej będzie prze- nieść jedną lub parę witryn z tej strefy do innej, o niższym poziomie zabezpieczeń. Dodawanie i usuwanie witryn ze stref internetowych Aby dodać witrynę do strefy zabezpieczeń, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Opcje. 3. Przejść do zakładki Zabezpieczenia. 4. Kliknąć nazwę strefy. 5. Wybrać przycisk Witryny…. 6. W następnym oknie dialogowym (patrz rysunek 8.22) w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wpisz adres witryny i kliknij przycisk Dodaj. Rysunek 8.22. Zaufane witryny Możesz również usunąć witrynę z danej strefy, wskazując ją na liście witryn i wybie- rając przycisk Usuń. 7. Potwierdzić decyzję przyciskiem OK. Jeżeli adres witryny nie zaczyna się od https:, powinieneś przed wybraniem przyci- sku OK usunąć zaznaczenie pola Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej wi- tryny w tej strefie. 8. Ponownie wybrać przycisk OK. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 185 Poziomy prywatności — co to jest, jak je określać Program Internet Explorer pozwala na określenie poziomów prywatności podczas sur- fowania po internecie. Poziom prywatności określa, jak dużo informacji Internet Explo- rer przekazuje serwerowi, na którym zapisane są strony odwiedzane przez użytkownika. Aby określić poziom prywatności, należy 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Prywatność (patrz rysunek 8.23). Rysunek 8.23. Zakładka Prywatność 4. Przesuwając suwak w środkowej części ekranu, wybrać jedno z ustawień. Jeżeli ustawisz poziom prywatności na taki, który blokuje wszystkie pliki cookie, nie będziesz mógł na przykład korzystać ze stron banków internetowych, które wyma- gają, aby pliki cookie były obsługiwane przez przeglądarkę. Podobnie może być ze stronami służącymi do obsługi poczty elektronicznej. Dodatkowo wiele serwisów in- ternetowych korzysta z plików cookie, aby dostosować wyświetlaną zawartość do preferencji użytkownika. 5. Wybrać przycisk OK. 186 Bezpieczny komputer w domu Poniżej opisano wszystkie dostępne poziomy prywatności: (cid:141) Blokowanie wszystkich plików cookie — wybierając ten poziom, zablokujesz pliki cookie ze wszystkich witryn sieci WWW oraz uniemożliwisz odczytywanie plików cookie zapisanych na komputerze. (cid:141) Wysoki — wybierając ten poziom, zablokujesz wszystkie pliki cookie ze wszystkich stron internetowych, które nie mają określonych skróconych zasad, oraz zablokujesz pliki cookie ze wszystkich stron, które korzystają z informacji osobistych użytkownika bez jego wyraźnej zgody. (cid:141) Średnioniski — po wybraniu tego poziomu przeglądarka będzie zachowywała się jak przy poziomie Wysoki oraz będzie blokować pliki cookie ze stron, które korzystają z informacji osobistych użytkownika bez jego domniemanej zgody. (cid:141) Średni — wybierając ten poziom, zablokujesz pliki cookie ze stron, które nie mają określonych skróconych zasad prywatności, oraz pliki cookie ze stron, które korzystają z informacji osobistych użytkownika bez jego domniemanej zgody, a także usuniesz po zamknięciu przeglądarki pliki cookie ze stron, które korzystają z informacji osobistych użytkownika bez jego domniemanej zgody. (cid:141) Niski — wybierając ten poziom, zablokujesz pliki cookie ze stron, które nie mają określonych skróconych zasad prywatności, oraz usuniesz po zamknięciu przeglądarki pliki cookie ze stron, które korzystają z informacji osobistych użytkownika bez jego domniemanej zgody. (cid:141) Akceptowanie wszystkich plików cookie — wybierając ten poziom, pozwolisz, aby wszystkie pliki cookie były zapisywane na komputerze i mogły być odczytywane wyłącznie przez witryny sieci WWW, które je utworzyły. Aby chronić swoją prywatność, ustal poziom prywatności na jak najwyższym pozio- mie. W przypadku gdyby zaufane, dobrze znane i bezpieczne witryny przestały funk- cjonować przez niemożność korzystania z plików cookie, możesz w aplikacji Internet Explorer stworzyć listę witryn, które mimo ustawienia wysokiego poziomu prywatno- ści będą mogły korzystać z plików cookie. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Prywatność. 4. Wybrać przycisk Witryny…. 5. W oknie dialogowym Akcje prywatności dla witryn (patrz rysunek 8.24) w polu Adres witryny sieci Web: wpisać adres strony, dla której nie mają być blokowane pliki cookie, i wybrać przycisk Zezwalaj. Możesz również wybrać przycisk Zablokuj, aby zablokować wybraną stronę nieza- leżnie od ustawień określonych w zakładce Prywatność. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 187 Rysunek 8.24. Akcje prywatności dla witryny Jak chronić swoją anonimowość w internecie. Steganos Internet Anonym Pro 6 W poprzednich podrozdziałach dowiedziałeś się o zapisywaniu haseł przez przeglądar- kę Internet Explorer, plikach cookie oraz innych elementach, które mogą świadczyć o rodzaju Twojej aktywności w internecie. Dodatkowo w rozdziale 2. przedstawiono informacje, jak zidentyfikować, skąd nawiązano połączenie. W tym rozdziale przed- stawiona zostanie aplikacja Steganos Internet Anonym Pro 6. Jest to jedna z wielu apli- kacji pozwalających poruszać się w internecie bardziej anonimowo. Nie istnieje całkowita anonimowość w internecie. Aplikacje, które mają ją zapew- nić, tylko utrudniają zidentyfikowanie komputera. Stwierdzenie „zapewnienie ano- nimowości” używane w tym rozdziale jest tylko skrótem myślowym i oznacza mak- symalne utrudnienie identyfikacji internauty. Aplikację Steganos Internet Anonym Pro 6 możesz pobrać w wersji testowej ze stro- ny http://www.programs.pl/program,493.html lub ze strony producenta: https:\www. steganos.com. Procedura instalacyjna nie została opisana w tym rozdziale, gdyż jest intuicyjna i przypomina instalację innych opisanych programów. 188 Bezpieczny komputer w domu Anonimowe poruszanie się po internecie Aby zapewnić sobie anonimowe poruszanie się po internecie, należy: 1. Wybrać z menu Start polecenie Wszystkie programy, następnie Steganos Internet Anonym Pro 6 i ponownie Steganos Internet Anonym Pro 6. 2. Po chwili uruchomi się aplikacja Steganos Internet Anonym Pro 6 (patrz rysunek 8.25). Rysunek 8.25. Steganos Internet Anonym Pro 6 Aplikacja Steganos Internet Anonym Pro 6 działa w ten sposób, że korzystając z niej, nie łączysz się z witryną bezpośrednio, lecz za pośrednictwem serwerów proxy firm współpracujących z firmą Steganos. Dlatego serwer (np. serwer, na którym działa Wirtualna Polska) nie zarejestruje informacji o tym, że ktoś się z nim łączył z Twoje- go adresu — będzie to adres serwera firmy współpracującej z firmą Steganos. Co więcej, Twoje połączenie będzie nieustannie przełączane pomiędzy tymi serwera- mi. To znacznie utrudni identyfikację, ale jej nie uniemożliwi, gdyż firma Steganos będzie wiedziała, kto łączy się z ich serwerami; nie będzie tego wiedziała np. Wir- tualna Polska. Dynamicznie zmieniane serwery firmy Steganos będą po prostu po- średniczyły w połączeniu pomiędzy komputerem domowym a określonym serwisem internetowym. 3. Uruchomić program Internet Explorer. 4. Sprawdzić, czy w aplikacji Internet Explorer pojawił się pasek narzędzi podobny do tego na rysunku 8.26. Rysunek 8.26. Steganos Internet Anonym Pro 6 5. Sprawdzić, czy na pasku narzędzi dynamicznie zmienia się adres IP, a na miniaturce mapy świata — lokalizacja serwera proxy, przez który nawiązywane jest połączenie. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 189 W związku z dynamicznym przełączaniem się pomiędzy serwerami proxy na całym świecie początkowo wywoływane strony internetowe będą wczytywały się wolno. Z czasem czas ładowania stron powinien się skrócić. Usuwanie poufnych danych z komputera Aby usunąć poufne informacje (w tym informacje o aktywności w internecie), należy: 1. Wybrać z menu Start polecenie Wszystkie programy, następnie Steganos Internet Anonym Pro 6 i Internet Trace Destructor. 2. Gdy po chwili uruchomi się aplikacja Steganos Internet Trace Destructor (patrz rysunek 8.27), zaznaczyć wszystkie elementy, które mają być usunięte. Rysunek 8.27. Steganos Internet Trace Destructor 3. Wybrać przycisk Destroy…. 4. Potwierdzić decyzję przyciskiem Yes, a następnie OK. Program Steganos Internet Anonym Pro 6 między innymi usunął pliki zawierające informacje o tym, jakie strony w internecie odwiedzałeś. Ważne jest, abyś wiedział, że usunięte w ten sposób pliki wciąż można odzyskać za pomocą specjalistycznych narzędzi. Do trwałego usuwania danych z komputera służą specjalistyczne aplikacje. Jedną z takich aplikacji jest System Mechanic Incinerator (więcej informacji o tej aplikacji znajdziesz na stronie http://www.iolo.com/). 190 Bezpieczny komputer w domu 5. Po pojawieniu się komunikatu jak na rysunku 8.28, informującym o konieczności restartu komputera, wybrać przycisk Yes. Rysunek 8.28. Steganos Internet Trace Destructor Usuwanie informacji o swojej aktywności w internecie z wykorzystaniem Internet Explorera Aby usunąć informacje o swojej aktywności w internecie, należy: 1. Uruchomić program Internet Explorer. 2. Wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe. 3. Przejść do zakładki Ogólne (patrz rysunek 8.29). Rysunek 8.29. Zakładka Ogólne Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 191 4. Wybrać przycisk Usuń pliki cookie…. 5. W okienku Usuwanie plików cookie wybrać przycisk OK. 6. Wybrać przycisk Usuń pliki…. 7. W oknie dialogowym Usuwanie plików zaznaczyć pole Usuń całą zawartość offline i wybrać przycisk OK (patrz rysunek 8.30). Rysunek 8.30. Usuwanie plików Tymczasowe pliki internetowe są zapisywane na komputerze podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki te przechowują zawartość odwiedzanych stron. Domyśl- nie są zapisywane w folderze C:Documents and Settings azwa użytkownika Ustawienia lokalneTemporary Internet Files. Możesz je również samodzielnie usu- nąć z tej lokalizacji. 8. Wybrać przycisk Wyczyść historię. 9. W oknie dialogowym Opcje internetowe (patrz rysunek 8.31) wybrać przycisk Tak. Rysunek 8.31. Opcje internetowe Pozostałe zagadnienia i podsumowanie Internet został wynaleziony po to, aby ułatwić dostęp do informacji. Jednak z czasem jest on coraz częściej wykorzystywany do wyrządzania szkody jego użytkownikom. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas korzystania z zasobów internetu, należy właściwie korzystać z przeglądarki. (cid:141) Pamiętaj, że na stronach mogą znajdować się skrypty, programy i formatki, których pobranie i (lub) uruchomienie może być niebezpieczne dla danych przechowywanych na komputerze. (cid:141) Nie pobieraj programów i skryptów, które znajdują się na stronach niezaufanych. 192 Bezpieczny komputer w domu (cid:141) Nie uruchamiaj programów i skryptów, które pobrałeś ze stron niezaufanych (jeżeli mimo wszystko już je pobrałeś). (cid:141) Nie pobieraj żadnych plików z nieznanych stron. (cid:141) Nie korzystaj z internetu, jeżeli zalogowałeś się do komputera z uprawnieniami administratorskimi, zamiast tego załóż sobie konto o ograniczonych uprawnieniach, które będziesz wykorzystywał do poruszania się w internecie. Jeżeli ktoś przejmie kontrolę nad komputerem, to najpewniej zrobi to na uprawnieniach tego właśnie użytkownika, a nie administratora. (cid:141) Nie klikaj łączy do stron internetowych podesłanych przez nieznane osoby. (cid:141) Czytaj uważnie wszystkie komunikaty i ostrzeżenia, które wyświetla przeglądarka. (cid:141) Pamiętaj, że informacje podawane na stronach internetowych mogą być nieprawdziwe, a nawet stanowić próbę wprowadzenia użytkownika w błąd. (cid:141) Zasada ograniczonego zaufania jest dobra i na ulicy, i w internecie. (cid:141) Zanim klikniesz przycisk OK, Cancel, Tak itp., upewnij się, że właściwie zrozumiałeś treść komunikatu. (cid:141) Najpewniejszym sposobem na zamknięcie okna, które się pokazało, jest wybranie kombinacji klawiszy Alt+F4. Przycisk Cancel nie zawsze ma takie znaczenie, jak się nam wydaje. (cid:141) Ustaw przeglądarkę tak, aby zapewniała jak najwyższy poziom prywatności danych. Jeżeli niezaufane witryny nie będą chciały współpracować z przeglądarką, ignoruj je. Jeżeli ważne dla Ciebie i jednocześnie zaufane witryny wymagają obsługi plików cookie, dodaj jest do listy wyjątków. (cid:141) Całkowita anonimowość w internecie jest fikcją, ale możesz korzystać z programów, które ją w dużym stopniu (choć nie do końca) zapewniają. (cid:141) Jeżeli łączysz się z określoną witryną, to serwery, przez które przechodzi Twoje połączenie, rejestrują adres IP, z którego zostało zainicjowane. Umożliwia to odnalezienie osoby, która np. umieściła obraźliwy wpis na forum internetowym. Czy zdajesz sobie sprawę, z jak wielu serwerów musisz skorzystać, aby nawiązać połączenie np. z witryną Wirtualnej Polski? Aby sprawdzić, przez jakie serwery prze- chodzi połączenie, wybierz z menu Start polecenie Uruchom. Wpisz polecenie cmd i zatwierdź klawiszem Enter. W oknie, które się pojawi, wpisz polecenie tracert wp.pl i potwierdź klawiszem Enter. Po chwili uzyskasz listę serwerów, przez które przechodziły pakiety. Każdy z nich odnotował, kto zainicjował to połączenie. (cid:141) Nie wykonuj bez zastanowienia i zrozumienia czynności, o które ktoś prosi na stronie internetowej (czy w rzeczywistym świecie na prośbę złodzieja zostawiłbyś otwarte drzwi do domu?). (cid:141) Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zapytaj się specjalisty. Rozdział 8. ♦ Internet Explorer — bezpieczne surfowanie po internecie 193 (cid:141) Jeżeli zapiszesz w systemie hasło do witryny internetowej, może się okazać, że nie tylko Ty je odczytasz, ale również inna osoba, która ma dostęp do komputera. (cid:141) Jeżeli korzystasz z komputera publicznego (np. w kafejce internetowej), to zapisanie hasła w systemie może spowodować, że każda następna osoba, która zasiądzie do komputera, będzie mogła bez podawania hasła dostać się na przykład do Twojej poczty — nie zapisuj więc haseł w systemie. (cid:141) Jeżeli korzystasz jeszcze z modemu, zablokuj połączenia typu 0-700 i 0-400 oraz połączenia międzynarodowe, aby zabezpieczyć się przed działaniem dialerów. (cid:141) Do przeglądarki, tak jak do systemu operacyjnego, musisz pobierać poprawki, aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem obecnych w niej błędów. Poprawki do przeglądarki Internet Explorer pobierasz tak samo jak poprawki do systemu operacyjnego Windows. (cid:141) Staraj się nie obniżać poziomu zabezpieczeń dla stref internetowych — raczej je podwyższaj.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczny komputer w domu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: