Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 006645 14092127 na godz. na dobę w sumie
Bhp dla początkujących: szkolenia bhp - ebook/pdf
Bhp dla początkujących: szkolenia bhp - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3867-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szkolenie bhp jest ważnym czynnikiem profilaktyki wypadkowej, bowiem umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z przebiegiem procesu pracy i sprzyja poznaniu sposobów postępowania w sytuacjach odbiegających od normalnego toku pracy. Seria „Bhp dla początkujących” ma w prosty i przejrzysty sposób omawiać ważne z punktu widzenia bhp zagadnienia, z którymi będzie się trzeba zmierzyć w czasie pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp 1BF052 BHP Autor: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Marek Kalman Menedżer produktu: Rafał Kępka ISBN 978-83-269-3867-2 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 „Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp” z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (WWW, e-letter i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp” i innych elementach dostępnych w subskrypcji, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Bhp dla początkujących: Szko- lenia bhp” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifika- cji, wiedzy oraz doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w niej i innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówki, porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone w publikacji „Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Rozwiązania podawane w publikacji „Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów oraz urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Bhp dla początkujących: Szkolenia bhp” oraz innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy. Ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem publi- kacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl Bhp dla początkujących: Szkolenia Bhp Spis treści Powstrzymanie się od wykonywania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Podstawowe definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Czy mogę prowadzić szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jaki jest cel szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Prowadzenie szkolenia bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Program szkolenia wstępnego i okresowego . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Szkolenie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Cel instruktażu ogólnego i stanowiskowego . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Prowadzenie instruktażu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Prowadzenie instruktażu stanowiskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Szkolenia bhp pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Szkolenie okresowe bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Szkolenia na stanowiskach robotniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Szkolenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych . . . . . . 31 Terminy szkoleń okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tabele Tabela 1 . Definicje wynikające z rozporządzenia szkoleniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tabela 2 . Cele szkolenia dla pracodawcy lub osób działających w jego imieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tabela 3 . Cele szkolenia dla osób kierujących pracownikami (kierownicy wydziałów, działów), mistrzowie i inni . . . . . . . . . . 15 Tabela 4 . Cele szkolenia dla pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tabela 5 . Cel instruktażu ogólnego i na stanowisku pracy . . . 21 Tabela 6 . Ramowy program instruktażu ogólnego . . . . . . . . . . . 21 Tabela 7 . Ramowy program instruktażu stanowiskowego . . . 22 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bhp dla początkujących: szkolenia bhp
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: