Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00811 012773 16999387 na godz. na dobę w sumie
Bitcoin. Złoto XXI wieku - książka
Bitcoin. Złoto XXI wieku - książka
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9748-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Waluta nowych, lepszych czasów

Bitcoin to fenomen. Mówią o nim media, sprzeczają się o niego politycy, spekulanci upatrują w nim szansy na błyskawiczne wzbogacenie się. Czasem jakaś gazeta pochyli się nad technologicznym geniuszem bitcoina, jednak znacznie częściej wybierze temat o kradzieżach i wykorzystywaniu cyfrowej waluty do nabywania narkotyków lub broni.

Czym tak naprawdę jest bitcoin?

Nie każdy musi angażować się w społeczność bitcoina albo śledzić na bieżąco kursy jego wymiany na złotówki. Jednak każdy, kto nie chce przegapić prawdziwej rewolucji, powinien rozumieć, czym jest i w jaki sposób działa ta wirtualna waluta. Niniejsza książka to kompendium wiedzy o bitcoinie, które pomoże poznać i zrozumieć jego istotę osobom spoza branży finansowej czy branży nowoczesnych technologii.

Świat bitcoina to dla nas wciąż nowość, mimo że w niektórych krajach ten twór funkcjonuje już jako waluta. Tak jest np. w Niemczech, w krajach skandynawskich i na Cyprze, gdzie bitcoiny można wypłacić z bankomatu. W tym tkwi piękno bitcoina - nie jest on narzucany z góry, a jego zastosowanie to kwestia wolnego wyboru. Bitcoin to jednak nie tylko rewolucja w płatnościach - to mechanizm, który może kompletnie wywrócić naszą rzeczywistość i zmienić zasady gry. To złoto XXI wieku!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa Wstęp Historia Bitcoina jak serial sensacyjny Czym jednak tak naprawd(cid:171) Bitcoin jest? Bitcoin jako dobro rzadkie Pocz(cid:167)tek, czyli Genesis Bóg kryptografii Szara strefa Ulbricht — FBI Jestem za, a nawet przeciw „Spektakularne” śledztwo „Newsweeka!” Ameryka(cid:302)ski sen Ko(cid:175)acz do skutku Mamy… poszlaki Ubogi milioner Amatorski konstruktor Blockchain i bezpieczeństwo Przede wszystkim bezpiecze(cid:302)stwo Piracimy Bitcoina Co nap(cid:171)dza Bitcoina? Zacznijmy od kolebki cywilizacji Oddajmy pole do popisu maszynom Kwantowa pie(cid:321)(cid:302) przysz(cid:175)o(cid:321)ci Jak ta kryptografia wygl(cid:167)da? Tabliczka mno(cid:352)enia Prosz(cid:171) o podpis Przesy(cid:175)anie bitcoinów 3 7 11 13 15 16 19 21 22 23 24 27 28 28 29 30 31 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 Kup książkęPoleć książkę 4 Bitcoin. Złoto XXI wieku Jak to si(cid:171) robi? Wersja rozszerzona Ksi(cid:171)ga publiczna Du(cid:352)y mo(cid:352)e wi(cid:171)cej? Genesis Prosz(cid:171), oto mój portfel Zakładamy portfel Sejf Na smartfonie Portfel w ob(cid:175)okach Apple nie lubi Bitcoina Ty to Ty? Zwrot (cid:321)rodków? Kopiemy bitcoiny Po(cid:175)(cid:167)czmy si(cid:175)y Zanieczyszczasz, wi(cid:171)c p(cid:175)acisz Prawo Moore’a Bitcoin prawie jak CERN Giełdy Zacz(cid:171)(cid:175)o si(cid:171) od osio(cid:175)ka Bitcoin? Co to takiego? Z Francji do Japonii PayPal przeszkadza konkurencji? Przerwa w dostawie pr(cid:167)… gie(cid:175)dy Good bye, karcianko… Bez komentarza Kto nie lubi Bitcoina? Polacy nie g(cid:171)si, swój Mt. Gox te(cid:352) maj(cid:167) Do dzi(cid:321) nie wiadomo, co si(cid:171) sta(cid:175)o Pa(cid:302)stwo (cid:320)rodka Kopa(cid:250), uczy(cid:250) i uregulowa(cid:250) Legalizacja Bitcoina na świecie Bitcoin dla przedsiębiorców (cid:351)adnych oszustw Niskie op(cid:175)aty transakcyjne W ojczy(cid:350)nie 44 45 47 49 51 52 55 56 56 57 58 60 61 63 64 65 66 66 69 69 70 71 72 73 75 76 78 78 79 80 81 83 89 89 90 93 Kup książkęPoleć książkę Spis treści Przed Bitcoinem też handlowano w internecie Second Life Jeszcze w ubieg(cid:175)ym milenium Za dolary kupisz wszystko Ale za pr(cid:167)d nie zap(cid:175)acisz Kto jest wi(cid:171)kszy? Kokosów nikt na Second Life nie zbi(cid:175) E-gold Outsourcing Mierz si(cid:175)y na zamiary Id(cid:350) na ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250) Nie wszystko z(cid:175)oto, co si(cid:171) (cid:321)wieci Jak grzyby po radioaktywnym deszczu Niejasne motywy Internet of Money Bitcoin to tylko pocz(cid:167)tek Dla notariuszy Domeny za bitcoiny? Bo internet to wolno(cid:321)(cid:250) Bitcoin jak esperanto? Albo autonomia, albo… Pokoloruj mi (cid:321)wiat Koniec korporacji taksówkarskich Zdecentralizowane aplikacje Bitcoin średniowieczny Nowa normalno(cid:321)(cid:250) (cid:321)redniowiecza Rewolucja (cid:321)redniowiecza = rewolucja Bitcoina? Simple as that Quo vadis, Bitcoinie? Kraj Bitcoina W Kalifornii rozdaj(cid:167) bitcoiny za darmo Bitcoin jak internet Postscriptum Czy jest ju(cid:352) za pó(cid:350)no, (cid:352)eby zabra(cid:250) si(cid:171) za Bitcoina? Druga generacja dopiero startuje Historia ko(cid:175)em si(cid:171) toczy 5 99 100 101 102 103 104 105 107 108 108 110 111 112 113 115 115 116 116 118 119 120 121 122 122 125 126 126 127 129 130 131 132 133 133 133 135 Kup książkęPoleć książkę 6 Bitcoin. Złoto XXI wieku Wywiad z Seanem Sullivanem, ekspertem ds. bezpieczeństwa Bitcoin a polskie prawo: bitmoneta jako elektroniczny żeton Kim jest Sprzedaj(cid:167)cy (cid:352)etony? Bitmoneta to nie towar Bitmoneta = zbywalne prawo maj(cid:167)tkowe Zbycie BTC a podatek VAT Przyk(cid:175)ad z po(cid:321)rednikiem Przeszkody w upowszechnieniu się Bitcoina Nieświadome kopanie O autorach 137 143 144 144 145 146 148 149 155 159 Kup książkęPoleć książkę Zakładamy portfel 55 Zakładamy portfel Jednym z pierwszych kroków osoby aspiruj(cid:251)cej do posiadania Bitcoina mo(cid:366)e by(cid:253) (cid:334)ci(cid:251)gni(cid:271)cie klienta (cho(cid:253) mo(cid:366)na si(cid:271) bez niego oby(cid:253), zak(cid:311)adaj(cid:251)c konto w chmurze — o czym dalej). Pierwszy rodzaj klientów reprezentuje oficjalny program two- rzony przez spo(cid:311)eczno(cid:334)(cid:253) Bitcoina. Nazywa si(cid:271) on Bitcoin Core i jego instalacja jest bardzo czasoch(cid:311)onna, gdy(cid:366) musi si(cid:271) on zsynchronizowa(cid:253) z ca(cid:311)(cid:251) sieci(cid:251), co oznacza pobranie wielogiga- bajtowej paczki danych. Paczka zawiera informacje o transakcjach przeprowadzonych od samego pocz(cid:251)tku istnienia tej wirtualnej waluty44. Synchronizacja informacji o transakcjach dokonywana jest pó(cid:364)niej codziennie, jednak wtedy nie trwa to ju(cid:366) d(cid:311)ugo, poniewa(cid:366) pobierana jest mniejsza ilo(cid:334)(cid:253) danych. Co istotne, za- ko(cid:313)czenie procesu synchronizacji nie jest wymagane do otrzy- mywania bitcoinów, gdy(cid:366) nasz adres jest generowany odpo- wiednio wcze(cid:334)niej. Je(cid:334)li natomiast chcemy bitmonety wysy(cid:311)a(cid:253), musimy cierpliwie poczeka(cid:253) na zako(cid:313)czenie ca(cid:311)ej synchroni- zacji lub skorzysta(cid:253) z innego rodzaju portfeli. Bitcoin nie jest do ko(cid:313)ca wolny od op(cid:311)at transakcyjnych. Sta(cid:311)a op(cid:311)ata za dokonanie transakcji wynosi 0,0001 BTC, a jej wy- soko(cid:334)(cid:253) mo(cid:366)emy wedle uznania powi(cid:271)ksza(cid:253). Zapewne mo(cid:366)esz si(cid:271) w tej chwili poczu(cid:253) nieco zdezorientowany, poniewa(cid:366) we- dle standardowego my(cid:334)lenia zwi(cid:271)kszanie op(cid:311)aty po prostu nie 44 http://www.coindesk.com/bitcoin-core-developers-bitcoin-side-chains/ Kup książkęPoleć książkę 56 Bitcoin. Złoto XXI wieku ma sensu. Jednak w przypadku Bitcoina op(cid:311)ata ta jest jednocze(cid:334)nie swoist(cid:251) nagrod(cid:251) oferowan(cid:251) innym klientom w sieci za jak najszyb- sz(cid:251) weryfikacj(cid:271) transakcji. Dlatego im jest wi(cid:271)ksza, tym szybciej zachodzi autoryzacja danej transakcji i tym szybciej jej odbiorca mo(cid:366)e si(cid:271) cieszy(cid:253) wp(cid:311)ywem wirtualnej waluty do swojej „kieszeni”. Sejf Je(cid:334)li pragniemy wi(cid:271)kszej dozy bezpiecze(cid:313)stwa, to mo(cid:366)emy si(cid:271) równie(cid:366) zaopatrzy(cid:253) w oprogramowanie Armory45. Jest to klient, który posiada du(cid:366)(cid:251) liczb(cid:271) zaawansowanych funkcji, dzi(cid:271)ki którym mo(cid:366)emy (cid:311)atwo wykonywa(cid:253) kopie bezpiecze(cid:313)stwa swojego portfela, a tak(cid:366)e przechowywa(cid:253) portfele na kompute- rach niepod(cid:311)(cid:251)czonych do sieci. Dzia(cid:311)a on razem z Bitcoin Core. Je(cid:334)li za(cid:334) nie mamy czasu albo nie chcemy korzysta(cid:253) z zaawanso- wanych funkcji oficjalnego klienta, to mo(cid:366)emy zadowoli(cid:253) si(cid:271) portfelem takim jak Multibit46. Nie przechowuje on bloków na dysku i dlatego dzia(cid:311)a od razu po uruchomieniu. Jest on szcze- gólnie polecany osobom rozpoczynaj(cid:251)cym przygod(cid:271) z Bitcoinem, które odstrasza pobieranie wielu gigabajtów danych, aby spo- kojnie korzysta(cid:253) z Bitcoin Core. Na smartfonie W zwi(cid:251)zku z tym, (cid:366)e coraz wi(cid:271)cej spraw za(cid:311)atwiamy przy u(cid:366)yciu smartfona, pojawi(cid:311)a si(cid:271) potrzeba stworzenia aplikacji mobilnej, która mog(cid:311)aby obs(cid:311)ugiwa(cid:253) nasz portfel. Jedn(cid:251) z takich aplikacji jest Bitcoin Wallet, dzia(cid:311)aj(cid:251)cy na Androidzie i BlackBerry. Apple pocz(cid:251)tkowo usun(cid:271)(cid:311)o wszystkie aplikacje portfele ze swojego App Store’a47. S(cid:251) one ju(cid:366) ponownie dost(cid:271)pne. Wielu u(cid:366)ytkowników iPhone ów mocno protestowa(cid:311)o przeciwko takiej cenzurze i firma 45 https://bitcoinarmory.com/ 46 https://multibit.org/ 47 http://www.businessinsider.com/why-apple-is-anti-bitcoin-apps-right-now-2014-2 Kup książkęPoleć książkę Zakładamy portfel 57 z Cupertino przywróci(cid:311)a mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253) pobierania aplikacji do obs(cid:311)ugi BTC. Organizacja stworzona przez wizjonera najwyra(cid:364)- niej dosz(cid:311)a do wniosku, (cid:366)e zakazywanie Bitcoinów nie by(cid:311)o najlepszym pomys(cid:311)em.48 Dzi(cid:271)ki niemu mo(cid:366)emy dokonywa(cid:253) szybkich p(cid:311)atno(cid:334)ci, u(cid:366)ywaj(cid:251)c aparatu jako skanera kodów QR. Pod ich postaci(cid:251) mo(cid:366)na zapisa(cid:253) adresy bitcoinowych portfeli. Dodatkowo, je(cid:334)li nasz telefon wyposa(cid:366)ony jest w (cid:311)(cid:251)czno(cid:334)(cid:253) NFC (Near Field Communication), wystarczy, aby(cid:334) zbli(cid:366)y(cid:311) telefon do czytnika sprzedawcy, a urz(cid:251)dzenia zostan(cid:251) sparowane i odpo- wiedni algorytm samodzielnie dokona p(cid:311)atno(cid:334)ci. Wad(cid:251) Bitcoin Wallet jest to, (cid:366)e zapisuje on klucze prywatne w telefonie, dla- tego je(cid:334)li kto(cid:334) zgubi telefon, to mo(cid:366)e si(cid:271) po(cid:366)egna(cid:253) ze swoimi bitcoinami… (o ile oczywi(cid:334)cie nie zrobi(cid:311) sobie zawczasu kopii bezpiecze(cid:313)stwa). Ludzie dziel(cid:251) si(cid:271) na tych którzy robi(cid:251) backupy i na tych, którzy b(cid:271)d(cid:251) robili. CZY WIESZ, ŻE... Kiedy Apple usunęło z App Store’a aplikację najpopularniejszego bitcoinowego portfela, rozwścieczyło to internautów do tego stopnia, że jeden z użytkowników portalu reddit.com zaoferował, iż sprezentuje telefon Nexus 5 osobom, które nagrają film wideo pokazujący, jak niszczą swojego iPhone’a. Przynajmniej kilka osób przystało na jego propozycję, a relacje z niszczenia iPhone’ów można teraz oglądać na YouTube. Źródło: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1x62we/ for_every_100_upvotes_this_post_receives_i_will Portfel w obłokach Do tej pory rozpatrywali(cid:334)my programy, które zapisuj(cid:251) dane na posiadanych przez nas pami(cid:271)ciach. Co jednak z portfelami dzia(cid:311)aj(cid:251)cymi w chmurze? Istnieje ich kilka, a najpopularniejsze to Blockchain.info i Coinbase. W jaki sposób u(cid:366)ytkowanie obu portfeli przebiega w praktyce? 48 http://www.wired.com/2014/07/blockchain-back/ Kup książkęPoleć książkę 58 Bitcoin. Złoto XXI wieku Ich za(cid:311)o(cid:366)enie i prowadzenie jest darmowe, a tak(cid:366)e nie wymaga (cid:366)adnej technologicznej wiedzy. Je(cid:334)li posiadasz internetowe kon- to w banku, to i tu odnajdziesz si(cid:271) prawie jak u siebie w domu. Podstawowa funkcjonalno(cid:334)(cid:253) obu portfeli to oczywi(cid:334)cie wysy- (cid:311)anie i odbieranie bitcoinów. Zawieraj(cid:251) one tak(cid:366)e ksi(cid:251)(cid:366)ki ad- resowe, dzi(cid:271)ki czemu nie musimy za ka(cid:366)dym razem kopiowa(cid:253) adresu, na jaki chcemy przes(cid:311)a(cid:253) cyfrowe pieni(cid:251)dze. Tu jednak zaczynaj(cid:251) si(cid:271) ró(cid:366)nice. Coinbase jako jedyny umo(cid:366)- liwia te(cid:366) transfery z wykorzystaniem tylko i wy(cid:311)(cid:251)cznie adresu e-mail zamiast klucza — wtedy adresat otrzymuje link do za- (cid:311)o(cid:366)enia portfela, w którym znajdzie od razu przygotowan(cid:251) dla niego kwot(cid:271). Coinbase wydaje si(cid:271) tak(cid:366)e portfelem bardziej skonsolidowanym, gdy(cid:366) ma on wbudowany kantor wymiany na inne waluty, a tak(cid:366)e posiada gotowe rozwi(cid:251)zania dla przed- si(cid:271)biorców chc(cid:251)cych rozlicza(cid:253) si(cid:271) z klientami w bitcoinach. Coinbase udost(cid:271)pnia po prostu swoje API, które administra- torzy mog(cid:251) w(cid:311)(cid:251)czy(cid:253) w kod strony. To rozwi(cid:251)zanie sprawia, (cid:366)e dokonanie p(cid:311)atno(cid:334)ci jest bardzo (cid:311)atwe w obs(cid:311)udze, gdy(cid:366) z punktu widzenia p(cid:311)ac(cid:251)cego w sklepie internetowym sprowadza si(cid:271) do klikni(cid:271)cia widocznych przycisków takich jak Kup czy Ofiaruj, zupe(cid:311)nie jak w przypadku PayPala. Dodatkowo do tego portfela mo(cid:366)emy pod(cid:311)(cid:251)czy(cid:253) swoje konto bankowe (tylko w USD) i bez przeszkód przelewa(cid:253) pomi(cid:271)dzy nimi (cid:334)rodki. Korzystanie z us(cid:311)ug Coinbase to w rzeczywisto(cid:334)ci powierzenie im kontroli nad swoimi bitcoinami. Bardziej rozs(cid:251)dnym rozwi(cid:251)zaniem jest korzystanie z portfela w formie aplikacji. Apple nie lubi Bitcoina Centrum dowodzenia obu serwisów jest strona internetowa, ale je(cid:334)li wolimy korzystanie ze smartfona, to, o ile go macie, mo- (cid:366)ecie tak(cid:366)e skorzysta(cid:253) z dost(cid:271)pnych aplikacji. Do tej pory jedyn(cid:251) przewag(cid:251) Blockchain.info wydawa(cid:311)a si(cid:271) prostota, ale prawda jest taka, i(cid:366) jest to równie(cid:366) zdecydowanie wi(cid:271)ksza otwarto(cid:334)(cid:253) platformy w porównaniu z Coinbase. Z jej Kup książkęPoleć książkę Zakładamy portfel 59 poziomu mo(cid:366)emy przegl(cid:251)da(cid:253) wszystkie transakcje zapisywane w Blockchainie, a tak(cid:366)e dowolnie (cid:334)ci(cid:251)ga(cid:253) swój portfel, przesy(cid:311)a(cid:253) go do Dropboxa, Google Drive albo nawet wydrukowa(cid:253). Coin- base natomiast przechowuje wszystkie te informacje i klucze publiczne na swoich serwerach. Mo(cid:366)na wi(cid:271)c z tego wysnu(cid:253) wniosek, (cid:366)e Coinbase nastawia si(cid:271) bardziej na zbudowanie pozycji bitcoinowego banku. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych, Coinbase przeznacza tylko 1 posiadanych (cid:334)rodków na bie(cid:366)(cid:251)c(cid:251) obs(cid:311)ug(cid:271) klientów (hot wallet), a pozosta(cid:311)(cid:251) cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) funduszy trzyma w bez- piecznym cyfrowym skarbcu (cold wallet). Zapewnia te(cid:366) wiele do- datkowych us(cid:311)ug, a tak(cid:366)e jest bardziej przyjazny u(cid:366)ytkownikowi. Blockchain.info mo(cid:366)na za to poleci(cid:253) ju(cid:366) nieco bardziej zaawan- sowanym u(cid:366)ytkownikom, ze wzgl(cid:271)du na jego elastyczno(cid:334)(cid:253) i kom- plet analitycznych danych o handlu bitcoinami. Jest to tak(cid:366)e lepsze rozwi(cid:251)zanie dla osób, które boj(cid:251) si(cid:271) niestabilno(cid:334)ci i tego, (cid:366)e jaki(cid:334) serwis mo(cid:366)e z dnia na dzie(cid:313) wyparowa(cid:253) z internetu. W przypadku us(cid:311)ugi Blockchaina panem sytuacji przez ca(cid:311)y czas pozostaje klient, który ze swoimi kluczami (prywatnym i publicznym) mo(cid:366)e robi(cid:253), co chce. Dlatego nawet je(cid:334)li z jakich(cid:334) niewyja(cid:334)nionych przyczyn us(cid:311)uga Blockchain przestanie istnie(cid:253), to to samo nie stanie si(cid:271) z Twoimi pieni(cid:271)dzmi. Na koniec otwarta pozostaje jeszcze kwestia, czy lepiej skorzysta(cid:253) z us(cid:311)ug (cid:334)wiadczonych w chmurze, czy mo(cid:366)e tradycyjnie pozo- stawia(cid:253) bitcoiny na dysku komputera. Na komputerze zwykle bez naszej wiedzy mog(cid:251) grasowa(cid:253) szkodliwe wirusy, dla których pozyskanie naszych kluczy czy nawet zorientowanie si(cid:271) w ha- s(cid:311)ach dost(cid:271)powych i loginach nie jest problemem. Ba, niebez- pieczne s(cid:251) nawet wtyczki nieznanego pochodzenia instalowane w przegl(cid:251)darkach, których zadaniem jest na przyk(cid:311)ad (cid:334)ledzenie tego, co wpisujemy na klawiaturze i jakie strony odwiedzamy. Aby si(cid:271) przed tym ustrzec nale(cid:366)y przestrzega(cid:253) tzw. higieny kom- puterowej, polegaj(cid:251)cej na posiadaniu zawsze aktualnego sys- temu operacyjnego i antywirusowego a tak(cid:366)e na nie klikaniu Kup książkęPoleć książkę 60 Bitcoin. Złoto XXI wieku w podejrzane linki. Chmura mo(cid:366)e by(cid:253) dobrym rozwi(cid:251)zaniem na przechowywanie niewielkich, „testowych” ilo(cid:334)ci BTC. Pe(cid:311)ne bezpiecze(cid:313)stwo zapewnia tylko i wy(cid:311)(cid:251)cznie portfel offline. Ty to Ty? Aby zwi(cid:271)kszy(cid:253) bezpiecze(cid:313)stwo korzystania z Bitcoina, nale(cid:366)y tak(cid:366)e koniecznie skorzysta(cid:253) z uwierzytelniania dwusk(cid:311)adni- kowego. W przypadku tradycyjnego banku dzia(cid:311)a ono tak, (cid:366)e kiedy chcemy wykona(cid:253) przelew, to nie do(cid:334)(cid:253), (cid:366)e musimy si(cid:271) zalo- gowa(cid:253) na konto, podaj(cid:251)c identyfikator i has(cid:311)o (pierwszy sk(cid:311)adnik uwierzytelniania), to jeszcze jeste(cid:334)my proszeni o potwier- dzenie transakcji z wykorzystaniem drugiego sk(cid:311)adnika — na przyk(cid:311)ad otrzymujemy kod SMS-em. Bardziej zaawansowani u(cid:366)ytkownicy (a mo(cid:366)e raczej tacy, którzy bardziej obawiaj(cid:251) si(cid:271) o swoje (cid:334)rodki) maj(cid:251) do dyspozycji tak(cid:366)e tokeny. Mog(cid:251) to by(cid:253) zarówno zewn(cid:271)trzne urz(cid:251)dzenia podpinane do sieci, jak i aplikacje na smartfony. Jeszcze inn(cid:251) metod(cid:251) weryfikacji to(cid:366)- samo(cid:334)ci jest zastosowanie biometryki, w ramach której mo(cid:366)e- my skorzysta(cid:253) na przyk(cid:311)ad ze skanerów linii papilarnych b(cid:251)d(cid:364) siatkówki. Specjalne aplikacje s(cid:311)u(cid:366)(cid:251)ce do tego celu pojawi(cid:311)y si(cid:271) ju(cid:366) w Google Play i App Store. Przyjrzyjmy si(cid:271) wi(cid:271)c, jak wygl(cid:251)da taka dwusk(cid:311)adnikowa weryfi- kacja w przypadku Blockchain.info. Mo(cid:366)emy tu oczywi(cid:334)cie sko- rzysta(cid:253) z wiadomo(cid:334)ci przesy(cid:311)anej SMS-em albo mailem. Ciekaw(cid:251) metod(cid:251) jest tak(cid:366)e u(cid:366)ycie Google Authenticatora, darmowej aplikacji na Androida, która generuje kody potwierdzaj(cid:251)ce, (cid:366)e to w(cid:311)a(cid:334)nie my znajdujemy si(cid:271) w posiadaniu telefonu. Jeszcze wi(cid:271)ksz(cid:251) doz(cid:271) bezpiecze(cid:313)stwa zapewnia Yubikey. Jest to specjalne urz(cid:251)dzenie, które wygl(cid:251)da jak pendrive i jest pod(cid:311)(cid:251)czane do komputera przez wej(cid:334)cie USB. Loguj(cid:251)c si(cid:271), wpisujemy has(cid:311)o, a strona sama weryfikuje informacje i autentyczno(cid:334)(cid:253) Yubikeya. Ta metoda chroni nas dodatkowo przed trojanami oraz ha- kerami, co jest chyba najwi(cid:271)ksz(cid:251) zalet(cid:251) dla osób dbaj(cid:251)cych o bezpiecze(cid:313)stwo. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bitcoin. Złoto XXI wieku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: