Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00556 011158 17311894 na godz. na dobę w sumie
Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku? - ebook/pdf
Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6786-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> administracja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez biuro rachunkowe, mają określone prawa. Biuro powinno je znać i respektować, gdyż za ich nieprzestrzeganie grozi grzywna, a nawet pozbawienie wolności. Ten e- book pozwoli ci je poznać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MARCIN SARNA, PIOTR GLEN RODO 2018 Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku? Autorzy: Marcin Sarna, radca prawny Piotr Glen, specjalista ds. ochrony danych osobowych Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6786-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. BIURO MUSI RESPEKTOWAĆ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez biuro rachunkowe, mają okre- ślone prawa. Biuro powinno je znać i respektować, gdyż za ich nieprzestrzeganie grozi grzywna, a nawet pozbawienie wolności. Katalog uprawnień przysługujących osoba, której dane są przetwarzane, został określony usta- wą o ochronie danych osobowych niezależnie od tego, przez kogo i na jakiej podstawie jej dane są przetwarzane. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy osoba taka ma więc przede wszystkim: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w pewnych okolicz- nościach; prawo do kontroli i informacji, na które składa się prawo: ` `` uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór danych obejmujących jej dane w ogóle istnieje; ustalenia informacji o administratorze danych (adres siedziby, nazwa); uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych; uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności infor- macji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. `` ` ` ` ` `  WAŻNE Ponadto osoba, której dane są przetwarzane, może zażądać: `ƒ uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; `ƒ zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. Prawo do sprzeciwu Zasadą jest, że aby móc przetwarzać dane osobowe, trzeba wcześniej pozyskać zgodę osoby, której one dotyczą. Od tej reguły istnieje jednak szereg wyjątków, precyzyjnie wyszczegól- nionych w ustawie. Zaistnienie takiego wyjątku pozwala administratorowi danych (np. biu- ru rachunkowemu) na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach nawet bez tej zgody. Chodzi tu na przykład o sytuacje, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do: 3 Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku? zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; `` `` wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; `` wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Takim usprawiedliwionym celem może być np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług biura rachunkowego. Jeżeli jednak klienci biura będą zmęczeni otrzymywaniem od niego informacji handlowej (np. e-maili z propozycją rozszerzenia współpracy czy jakichś newsletterów), to mogą od takiego przetwarzania danych wnieść sprzeciw. Uwaga W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator danych osobowych nie może kon- tynuować przetwarzania danych, a  więc biuro musi zaprzestać wysyłania tych wia- domości. Nie oznacza to jednak konieczności całkowitego usunięcia danych adresata niechcianej korespondencji. Administrator ma bowiem prawo zachować dane identyfi- kujące jednoznacznie osobę, która zgłosiła sprzeciw (imię, nazwisko, PESEL, adres), ale wyłącznie w celu uniknięcia ponownego przetwarzania danych tej osoby. Prawo do kontroli i informacji Kontrolą przetwarzania danych osobowych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Da- nych Osobowych, ale pewne uprawnienia w tym zakresie służą też samej osobie, której dane są przetwarzane. Może ona bowiem żądać informacji odnośnie do przetwarzania jej danych osobowych, czyli do biura rachunkowego może wpłynąć wniosek, w którym domaga się ona od biura informacji, czy biuro posiada jej dane osobowe. Prawo kontroli składa się z upraw- nień osoby trzeciej do uzyskania informacji określonych na wstępie artykułu. Osoba zainteresowana nie może korzystać z prawa do informacji częściej niż raz na 6 miesię- cy i w takiej sytuacji biuro może odmówić przekazania wnioskowanych informacji. Informacja o przysługujących prawach Powyżej pisaliśmy o prawach, jakie przysługują każdemu w stosunku do administratora jego danych osobowych. Osoba taka może jednak jeszcze odpytać administratora o te prawa! Na podstawie bowiem art. 33 ustawy osoba, której dane dotyczą, może domagać się od admini- stratora danych informacji o przysługujących jej prawach. W takiej sytuacji biuro rachunko- we będzie musiało odpowiedzieć w ciągu 30 dni. 4 Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: