Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 016713 17206342 na godz. na dobę w sumie
Biznesplan od podstaw - książka
Biznesplan od podstaw - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-813-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpoczynanie przedsięwzięcia gospodarczego jest jak wyprawa do lasów tropikalnych w poszukiwaniu skarbu -- materialnego bogactwa i osobistej satysfakcji. Ale droga do tego skarbu jest pełna pułapek. Jeżeli chcesz wrócić z wyprawy z torbą pełną złota, musisz napisać własny przewodnik podróży.

Jeżeli biznesplan ma dać Ci satysfakcję, określ, czego oczekujesz od przedsięwzięcia. Czy chodzi wyłącznie o korzyści finansowe? O Twoją niezależność i swobodę? O budowanie własnej korporacji? O radość życia? A może chcesz po prostu czuć się potrzebnym? Z kolei od tego, jaki jesteś, będzie zależał charakter planowanego przedsięwzięcia. Jeżeli jesteś otwarty i potrafisz wywierać wpływ na ludzi, spróbuj samodzielnie zająć się sprzedażą. A jeśli wśród ludzi nie czujesz się, jak ryba w wodzie, w takim przypadku zajmij się pracą koncepcyjną, a do sprzedaży zaangażuj kogoś innego. Przeczytaj tę książkę, a dowiesz się, jak stworzyć spójny, logiczny i konsekwentny plan działania, wychodząc od dobrze przemyślanego celu przedsięwzięcia i Twoich predyspozycji.

Planując przedsięwzięcie, musisz określić, jaki produkt lub usługa da Ci przewagę nad konkurencją. Chcesz wprowadzić coś nowego czy ulepszoną wersję czegoś, co już istnieje? A może zaoferujesz coś, co jest tańsze, bardziej niezawodne lub łatwiej dostępne dla klientów? Biznesplan musi zawierać strategię spajającą Twój pomysł, cele i możliwości. Tylko w ten sposób przekonasz bank, fundusz pożyczkowy lub potencjalnego inwestora do przyznania Ci kapitału.

W książce Jak przygotować biznesplan znajdziesz omówienie wszystkich etapów tworzenia dobrego biznesplanu:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Podziękowania ...................................................n................................... 5 Wstęp ...................................................n...................................................n. 7 1. Pisanie biznesplanu ...................................................n......................... 11 2. Rachunek prognozowanych przepływów pieniężnych .............. 27 3. Bardzo mała firma ...................................................n........................... 43 4. Handel detaliczny i gastronomia ...................................................n. 67 5. Produkcja ...................................................n............................................91 6. Rozwój firmy ...................................................n...................................109 7. Rynek ...................................................n.................................................121 8. Pozyskiwanie funduszy ...................................................n.................125 9. Typowe błędy ...................................................n...................................135 10. Wykonywanie biznesplanu ...................................................n..........141 11. Mała firma i cykl handlowy ...................................................n.........147 12. Monitorowanie postępów ...................................................n.............153 13. W poszukiwaniu dobrych rad ...................................................n.....175 A Pomoc dla małych firm ...................................................n.................179 B Przydatne nazwy, adresy i strony WWW .....................................183 Skorowidz ...................................................n.........................................191 Pisanie biznesplanu Biznesplany wymagane są od podmiotów gospodarczych chcących pozyskać środki finansowe z banku, innej instytucji finansowej lub od potencjal- nych akcjonariuszy. Twój biznesplan ma wielkie znaczenie właściwie tylko dla Ciebie. Banki i inne podmioty finansujące przedsięwzięcia gospodarcze otrzymują ich wiele. Musisz więc uzyskać aprobatę instytucji, do której się zwracasz, i podtrzymać jej zainteresowanie. Aby to osiągnąć, pisz jasno, zwięźle, logicznie i realistycznie. Podeprzyj słowa liczbami, gdzie to tylko możliwe. Jasność wypowiedzi Osoba czytająca Twój biznesplan jest zajęta, często ma inne problemy, z który- mi musi się zmagać. Świadomie i podświadomie ocenia Cię na podstawie sposobu wypowiadania się. Zatem: niech Twój język będzie prosty; unikaj prób zmieszczenia w jednym zdaniu zbyt wielu pomysłów; niech każde zdanie wypływa logicznie z poprzedniego; nie szafuj przymiotnikami; przedstawiaj dane w formie tabeli tam, gdzie taka forma byłaby właściwa. (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 12 Biznesplan od podstaw Zwięzłość Jeśli doradca kredytowy lub kierownik działu kredytów znudzi się, czytając materiały, prawdopodobnie nie podejdzie do Twojego projektu z właści- wym zrozumieniem. Więc przycinaj, przycinaj i jeszcze raz przycinaj tekst, zostawiając jedynie to, o czym czytający naprawdę powinien zostać poinfor- mowany. Zbyt szczegółowe opisy usuń. Logika Fakty i pomysły, które przedstawiasz, okażą się łatwiejsze do przyswojenia i wywrą większy wpływ na czytającego, jeżeli będą tworzyły logiczną sekwen- cję. Unikaj serii chaotycznych akapitów, nawet najlepiej sformułowanych. Upewnij się również, że to, co znalazło się w jednym akapicie, harmonizuje z tym, co napisałeś w innym. Realizm Nie przesadzaj, opisując swoje przedsięwzięcie. Liczby Doradca kredytowy lub inwestor, czytając Twój plan, myśli w kategoriach liczb. Słowa nie zrobią na nim wrażenia, chyba że zostaną poparte dokładnymi wyliczeniami. Spróbuj zatem określać zjawiska liczbowo wszędzie tam, gdzie to możliwe. Projektowanie biznesplanu Układ biznesplanu może bardzo pomóc w podtrzymaniu zainteresowania czytającego. Przede wszystkim informacje muszą być przedstawione w logicz- nym porządku. Możesz zaprezentować je w poniższej sekwencji, stosując nagłówki. W ten sposób umożliwisz czytającemu przejrzenie planu i żeglo- wanie po nim bez trudności. 1. Krótka deklaracja celów. 2. Ocena rynku, na który planujesz wejść. Pisanie biznesplanu 13 3. Umiejętności, doświadczenie i środki finansowe, jakie wnosisz. 4. Korzyści dla klientów związane z produktem. 5. Sposób zainicjowania działalności. 6. Perspektywy długookresowe. 7. Cele finansowe. 8. Kwota, o jaką prosisz, i planowany sposób jej wykorzystania. 9. Załączniki na poparcie wcześniejszych wypowiedzi, w szczególności rachunek przepływów pieniężnych i inne prognozy finansowe. 10. Historia firmy (tam, gdzie ma to zastosowanie). Do powyższej listy można oczywiście coś dodać, jeżeli ludzie, którzy będą czyta- li biznesplan, czymś się szczególnie interesują. Władze publiczne na przykład chcą zwykle wiedzieć, czy planowana działalność przyczyni się do zmniejsze- nia bezrobocia w regionie. Napisz specjalny akapit, aby im to wyjaśnić. Objętość W biznesplanie powinny znaleźć się wszystkie wymienione powyżej infor- macje. To, ile napiszesz w każdym punkcie, powinno być proporcjonalne do planowanego zakresu działalności — takie są oczekiwania osób czytają- cych podobne projekty. Zajęty doradca kredytowy nie będzie chciał czytać wielu stron, jeśli prosisz go o tysiąc czy parę tysięcy złotych. Niekorzystne wrażenie odniesie również wtedy, gdy poproszony o kredyt w wysokości 500 000 zł, odnajdzie tylko zdanie czy dwa na temat aspektu, który go naj- bardziej interesuje. Pisanie biznesplanu Pisząc staranny biznesplan, wyrobisz sobie lepsze spojrzenie na całość przedsięwzięcia. Masz wspaniały projekt, wiesz, że potencjalny lub istniejący rynek, na którym chcesz działać, jest spory. Otrzymałeś mnóstwo rad od eks- pertów i wykonałeś kalkulacje dotyczące zysków, które masz zamiar osią- gnąć. Sporządziłeś w końcu rachunek prognozowanych przepływów pie- niężnych i obliczyłeś, jakiej sumy potrzebujesz. Kiedy otrzymasz pieniądze, rozpoczniesz działalność. Tylko tak Ci się wydaje! Jest bardzo prawdopo- dobne, że masz jeszcze zadanie domowe do odrobienia. I teraz przyszła po- ra, aby się nim zająć. 14 Biznesplan od podstaw Od logiki i spójności przedsięwzięcia w dużej mierze zależy jego przyszłość. Nie istnieje skuteczniejszy sposób sprawdzenia tych walorów niż spisanie pomysłu. „Pisanie czyni człowieka dokładnym” — powiedział dawno temu sir Francis Bacon. Jak się do tego zabrać? Pod każdym z wymienionych wcześniej punktów napisz, co zrobiłeś lub zamierzasz zrobić. Przyjrzyjmy się na przykład punktowi 2. Co rzeczywiście wiesz o rynku, na który chcesz wejść? Czy wykonałeś wystarczająco dużo ba- dań? Kto będzie Twoim klientem? Ilu ich będzie? W jaki sposób będziesz się z nimi kontaktował? Jak dostarczysz im swój towar? Weźmy też punkt 5. — czy masz jasny, konkretny obraz tego, co rzeczywiście zrobisz, aby rozkręcić interes? Wszystko to napisz! Możesz zastosować następującą metodę: przygotuj tyle dużych kartek papieru, ile jest punktów. Na każdej zapisz nagłówek, a pod spodem zanotuj niezbędne, znane ci fakty. Następnie posortuj informacje, przetestuj je pod kątem prawdziwości i spójności i ułóż w logiczną całość. Kiedy przyjdzie czas na pisanie samego dokumentu, znacznie okroisz no- tatki. Tymczasem uporządkujesz już pomysły, zauważysz luki i słabości, a przedsięwzięcie tylko na tym zyska. Opracowanie każdego punktu 1. Krótka deklaracja Powinieneś trzymać się tematu. Ma to być po prostu wypowiedź wskazująca czytającemu, o co w tym przedsięwzięciu chodzi. Napisz w jednym zdaniu, co zamierzasz zrobić. W drugim określ, ile chcesz pieniędzy i na co je prze- znaczysz. 2. Rynek Pisząc główną część dokumentu, zacznij od punktu, który ma największe szanse zrobić wrażenie na czytającym. Większość ludzi pożyczających in- nym pieniądze uważa, że warunkiem sukcesu w biznesie jest wystarczająco duży rynek. Zatem powinieneś zacząć od akapitu dotyczącego rynku. Pisanie biznesplanu 15 Choćby Twój produkt był najlepszy od czasu wynalezienia samochodu i choć- byś miał zdolności Henry’ego Forda, daleko nie zajdziesz, jeżeli nie istnieje zapotrzebowanie na ten produkt lub nie posiadasz środków pozwalających wprowadzić go na rynek. Doradcy kredytowi wiedzą o tym aż za dobrze i zaw- sze sprawdzają, czy jesteś świadomy tych faktów i czy dobrze odrobiłeś zada- nie domowe. Twoje badania rynkowe mają tu kluczowe znaczenie. Pamiętaj, że tam gdzie podawane są liczby (a powinieneś je zamieszczać z wła- snej inicjatywy), należy przytoczyć źródło, z którego pochodzą. Jeśli te licz- by można sprawdzić, przyczyni się to do wzrostu Twojej wiarygodności. 3. Umiejętności, doświadczenie i środki finansowe osób zaangażowanych Pożyczkodawca lub inwestor będzie chciał znać życiorysy osób, którym mają zostać powierzone jego pieniądze. Musisz więc przedstawić dość obszerne sprawozdanie z przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej oraz kariery współdyrektorów lub partnerów. Szkoła i studia nie mają tu większego zna- czenia. Liczą się raczej osiągnięcia zawodowe i kwalifikacje techniczne. Prawie takie samo znaczenie ma stopień Twojego zaangażowania finanso- wego. Nie możesz oczekiwać od innych, że zainwestują pieniądze w przed- sięwzięcie, w które nie są zaangażowani finansowo jego założyciele. 4. Zalety produktu Jest to najtrudniejsza do skomentowania część biznesplanu, ponieważ w tym momencie prawdopodobnie będziesz wykazywać największy entuzjazm. Po- stęp uzależniony jest od nowych pomysłów, a ludzie mający dobre pomysły potrzebują wsparcia. Musisz jednak pamiętać, że jedynie niewielka część in- nowacji może znaleźć szerokie zastosowanie. Twój doradca kredytowy ze- tknął się prawdopodobnie z setkami absolutnie wspaniałych pomysłów, któ- re spełzły na niczym z najróżniejszych przyczyn. Akapit ten będziesz musiał więc jak najmocniej osadzić w realiach. Słynny amerykański pisarz — pisarz, nie przedsiębiorca — powiedział kie- dyś, że gdyby ktoś wymyślił lepszą pułapkę na myszy, cały świat wydeptałby drogę do jego drzwi. Nie jest to prawda. Każdy człowiek biznesu, który od- niósł sukces, odpowiedziałby mu, że wytworzenie lepszego produktu jest jedy- nie krokiem na drodze do sukcesu, nawet nie pierwszym ani nie najważniej- szym. Nie zniechęcaj się jednak. Masz, jak sądzisz, produkt najlepszej jakości i potrafisz udowodnić, że istnieje dla niego rynek. Musisz teraz przekonać czytającego, że produkt jest dobry i zapewnia przewagę konkurencyjną. 16 Biznesplan od podstaw Trzymaj się twardych faktów! Napuszone zdania („Jest to najlepsza szlifier- ka na rynku, a będzie także najtańsza”) nie zrobią wielkiego wrażenia. Pokaż za pomocą liczb, dlaczego jest najlepsza i dlaczego mimo to nie jest naj- droższa. Jeśli masz wyniki jakichś niezależnych testów, napisz o tym i przy- tocz przynajmniej ich streszczenie w załączniku. Kilka rzeczywistych liczb jest wartych całej strony przymiotników, których nadmiaru, jak już wspo- mniano, powinieneś się wystrzegać. Informacje, które można włączyć do tego punktu: (cid:1) (cid:1) krótki opis produktu, krótki opis jego działania, dlaczego jest lepszy niż produkty konkurencji, wnioski z niezależnej oceny (jej szczegóły zostaną podane w załączniku). (cid:1) (cid:1) 5. Metoda Na razie czytający ma jasne wyobrażenie o rynku, korzyściach, jakie pro- dukt przyniesie klientom, oraz Twoich umiejętnościach. Teraz chce wiedzieć, czy zabierzesz się do rzeczy rozsądnie i kompetentnie. Oczekuje bardzo kon- kretnych informacji. (cid:1) (cid:1) Poinformuj go, jak zamierzasz znaleźć zbyt na swój produkt. Czy będziesz miał własnych przedstawicieli handlowych, sprzedawców? Co zrobisz w kwestii promocji? Do kogo skierujesz ofertę? Na jakich warunkach będziesz sprzedawał? Kiedy te wszystkie działania rozpoczniesz? Podaj wiążący plan, o ile to możliwe. Podaj w zarysie strukturę organizacyjną, co zwiększy Twoją wiarygodność. Jeżeli masz partnerów lub współpracowników, napisz, kto za co będzie odpowiadał? Jak zamierzasz utrzymać kontakt między różnymi działami? Czy spotkania kadry zarządzającej będą odbywać się raz w tygodniu? Raz w miesiącu? Czy tylko wtedy, gdy firma znajdzie się w kryzysie? Jak będzie wyglądał przepływ informacji między zarządem a pracownikami? Przedstaw metody produkcji, które przyjmiesz na początku realizacji projektu. Krótko scharakteryzuj siedzibę firmy, dodaj zdanie lub dwa na temat instalacji i urządzeń. Możesz potrzebować siły roboczej. Określ, ilu ludzi zatrudnisz na początku, a ilu później, kiedy sprzedaż wzrośnie. Jaka będzie początkowa wydajność? (cid:1) Pisanie biznesplanu 17 (cid:1) (cid:1) Biuro to następne zmartwienie. Jako wykwalifikowany inżynier lub zapalony handlowiec możesz nie mieć cierpliwości do papierkowej roboty. Jednak aby przekonać czytającego, że przedsięwzięcie nie pogrąży się w chaosie i ostatecznie nie rozpadnie, napisz, kto będzie pilnował, aby tak się nie stało. Kto będzie miał pieczę nad korespondencją podczas Twojej nieobecności? Kto będzie prowadził dokumentację? Kto odbierze telefon? Kto zajmie się zamówieniami? Fakturami? Kto będzie monitował dłużników? Czy oszacowałeś, jaką ilość pracy biurowej trzeba będzie wykonywać? Czytający będzie także chciał wiedzieć, jak zamierzasz kontrolować i monitorować przedsięwzięcie od strony finansowej. Nawet najmniejsza firma powinna w każdym momencie wiedzieć, jaka jest jej sytuacja finansowa. Gdy tylko pojawią się dłużnicy i wierzyciele, niezbędna jest regularna kontrola. Doradcy kredytowi i inwestorzy wiedzą, że wiele pod innymi względami dobrych przedsięwzięć zgubił brak elementarnej kontroli finansowej. Większe firmy potrzebują dokładniejszej kontroli. Przekonaj czytającego, że poświęciłeś temu aspektowi wystarczającą uwagę. Każdy dobry księgowy chętnie Ci doradzi. Temu istotnemu punktowi poświęcony został cały rozdział w dalszej części książki. 6. Perspektywy długookresowe Do tej pory w porządku. Wyjaśniłeś, jak wprowadzisz projekt w życie i jak przedsiębiorstwo będzie funkcjonować w początkowym okresie. Teraz inwe- stor chce wiedzieć, na co może liczyć w przyszłości. Niektóre przedsięwzięcia są zasadniczo krótkookresowe. Niektóre powinny trwać dłużej, aby przynieść wysokie zyski. Niektóre będą rozrastać się wolno i ich finansowe potrzeby mogą zostać zaspokojone z zysków. Inne będą rozwijać się coraz szybciej, potrzebując dalszych zastrzyków kapitału według wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Musisz przedstawić swoje zdanie na ten temat. Jeśli projekt polega na wykorzystaniu modnego pomysłu, inwestor będzie oczekiwał zapewnienia, że jeżeli moda się zmieni, spłacisz zobowiązania go- tówką, a nie pozostawisz wierzyciela z niezamoryzowanymi środkami trwa- łymi, tj. środkami trwałymi, których koszty jeszcze się nie zwróciły i które trudno byłoby sprzedać. Generalnie instytucja finansująca powinna wiedzieć, jak zapatrujesz się na rozwój rynku w kolejnych latach. Powinna także znać propozycje działań wobec konkurentów. 18 Biznesplan od podstaw Masz nadzieję, że odniesiesz wielki sukces. Może to oznaczać, że prędzej czy później, pomimo imponujących zysków, będziesz potrzebował jeszcze wię- cej kapitału. Tutaj pokazujesz, że jesteś na to przygotowany. Możesz także napisać, na jakie nowe rynki Twoja firma zamierza wejść w przyszłości. Bardzo trudno przewidzieć wielkość sprzedaży nowych produktów, zwłasz- cza w perspektywie dłuższej niż rok. Nawet eksperci prawie zawsze się mylą (zwykle są zbyt optymistyczni). Ale nie jest to powód, aby nie dokonywać szacunków. Musisz przecież mieć jakiś cel stanowiący podstawę planów. 7. Cele finansowe Chociaż plany związane z finansowaniem przedsięwzięcia zamieścisz w pro- gnozowanym rachunku przepływów pieniężnych, który złożysz jako załącz- nik, powinieneś już teraz przedstawić najważniejsze kwestie z tego zakresu. Niezależnie od tego, jak duża będzie Twoja firma, oczekuje się, że poinfor- mujesz o: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) oczekiwanych obrotach za pierwszy rok, oczekiwanym zysku (stracie) netto za pierwszy rok, kwocie kredytu, którą zamierzasz spłacić w pierwszym roku, terminie spłaty całości kredytu, planach na drugi rok działalności (lub inny kolejny rok, kiedy przestaniesz otrzymywać środki z programów dla początkujących przedsiębiorców). (cid:1) Nie musisz wykazywać, że firma przyniesie zysk w pierwszym roku. Pracow- nicy instytucji finansowych wiedzą, że wiele firm przynosi początkowo stra- ty, a potem działa dalej i odnosi sukces. Jeśli wykażesz, że Twoja firma ma szansę osiągnąć rentowność w długim okresie, doradca kredytowy na pewno rozważy podjęcie współpracy z Tobą. Jednak jeżeli gromadzisz kapitał drogą emisji akcji (patrz: strona 123), mu- sisz wziąć pod uwagę inne okoliczności. Większość akcjonariuszy chce zwią- zać się z Tobą na długi czas. Są zainteresowani wzrostem wartości kapitału i dywidendami, jeżeli takie są wypłacane. Będą także oczekiwać dodatkowych informacji, takich jak: (cid:1) (cid:1) oczekiwana stopa zysku, polityka wypłaty dywidend, Pisanie biznesplanu 19 (cid:1) (cid:1) plany (jeżeli w ogóle jakieś masz) odnośnie wyprzedaży własnych akcji, wykupienia akcjonariuszy lub wejścia na giełdę, wysokość premii i nagród dla zarządu wypłacanych przed rozdzieleniem zysku między akcjonariuszy. Typowy formularz rachunku przepływów pieniężnych przedstawiony został w tabeli 1.1 na stronach 20 – 23. Niektóre pozycje mogą w Twoim przypad- ku nie mieć zastosowania. Może się również zdarzyć, że brakuje jakichś po- zycji, a Ty chciałbyś je włączyć. W takiej sytuacji po prostu usuń pozycje, które Cię nie dotyczą, i zastąp je takimi, które uznasz za właściwe. 8. Wykorzystanie funduszy Teraz, kiedy czytający już wie, że masz dobry produkt i że istnieje dla niego rynek, oraz kiedy udowodniłeś, że wiesz, jak prowadzić firmę w efektywny sposób, powinieneś wyjaśnić dość szczegółowo, dlaczego potrzebujesz pie- niędzy i jak je zużytkujesz. Podkreśl, ile pieniędzy inwestujesz Ty, a ile Twoi wspólnicy. Nikt nie podejmie ryzyka inwestycyjnego, jeśli sam nie będziesz finansowo zaangażowany w projekt. Po zsumowaniu funduszy własnych i pożyczonych sporządź listę pozycji, na które będziesz wydawał pieniądze, na przykład: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) patenty, ziemia i budynki (podaj kilka szczegółów), instalacje i urządzenia (wymień większe urządzenia), koszty promocji nowego produktu, kapitał obrotowy (odniesienie do rachunku prognozowanych przepływów pieniężnych), rezerwa na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wydatków operacyjnych i strat nadzwyczajnych. 9. Załączniki Napisałeś już wszystko o projekcie. Teraz musisz dołączyć dokumentację, aby przekonać inwestora, że prawidłowo odrobiłeś zadanie domowe i że mo- żesz okazać dowody na poparcie swoich tez. Ostatni i najważniejszy będzie rachunku prognozowanych przepływów pieniężnych. Przyjmuje on najróż- niejsze postaci, od stosunkowo prostej kalkulacji na formularzu dostarczo- nym przez bank do szczegółowej analizy przygotowanej przez profesjonal- nego księgowego. 20 Biznesplan od podstaw Tabela 1.1. Przykładowy formularz rachunku przepływów pieniężnych w małej firmie (metoda bezpośrednia)1 Rachunek prognozowanych przepływów pieniężnych dla: Okres: od ................ do ................ Wpływy Miesiąc Miesiąc Miesiąc Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Wpływy operacyjne Wpływy ze sprzedaży (brutto) Należności od dłużników Wniesiony kapitał Inne wpływy operacyjne Razem wpływy (a) Wydatki operacyjne Dostawy i usługi Materiały Czynsz za wynajem / woda Ubezpieczenie Naprawy / remonty Ogrzewanie / prąd Opłaty pocztowe Drukowanie / artykuły biurowe Wydatki związane z transportem/ samochodem Telefon Płatności dla specjalistów 1 Forma tego rachunku przepływów pieniężnych odbiega nieco od standardowego, pełnego dokumentu. Układ poszczególnych pozycji ma ułatwić analizę i kontrolę przepływów — przyp. red. (cid:10) Pisanie biznesplanu 21 Tabela 1.1. Przykładowy formularz rachunku przepływów pieniężnych w małej firmie (metoda bezpośrednia) Rachunek prognozowanych przepływów pieniężnych dla: Okres: od ................ do ................ Miesiąc Miesiąc Miesiąc Razem Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste 22 Biznesplan od podstaw Wpływy Miesiąc Miesiąc Miesiąc Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Podatek od nieruchomości Inne wydatki operacyjne Wydatki inwestycyjne Nabycie środków trwałych Wydatki finansowe Odsetki do zapłaty Inne wydatki inwestycyjne i finansowe VAT do zapłacenia (zwrotu) — rozliczenie z urzędem skarbowym Razem wydatki (b) Saldo przepływów pieniężnych netto (a – b) Środki pieniężne na początek okresu obrotowego Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego Pisanie biznesplanu 23 Miesiąc Miesiąc Miesiąc Razem Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste Planowane Rzeczywiste 24 Biznesplan od podstaw Projekcje finansowe są prawdziwą esencją biznesplanu. Należy podać tu wie- le informacji, w szczególności w rachunku prognozowanych przepływów pie- niężnych. Rozdział 2. poświęcony jest temu tematowi. Pozostałe załączniki mogą być kopiami jakichkolwiek dokumentów, które poświadczą to, co na- pisałeś wcześniej. Można do nich zaliczyć: (cid:1) (cid:1) wierne streszczenia badań rynkowych przeprowadzonych przez profesjonalne ośrodki, fotokopie artykułów z lokalnej prasy wskazujących, że istnieje zapotrzebowanie na produkty lub usługi, które chcesz sprzedawać, zdjęcia produktu lub produktów, kopie ulotek lub innych materiałów promocyjnych, wyniki testów produktu, w szczególności jeżeli zostały wykonane przez niezależną instytucję. (cid:1) (cid:1) (cid:1) Ogólny zarys biznesplanu podany do tej pory ma służyć jako przewodnik dla osób poszukujących funduszy na nowe przedsięwzięcie. Jeżeli potrzebu- jesz środków na rozwój istniejącej firmy lub przejęcie konkurencyjnego skle- pu, zasady pozostaną takie same. Będziesz jednak musiał dopisać dodatkowy akapit lub nawet stronę, najlepiej na początku biznesplanu, traktującą o hi- storii firmy. 10. Historia firmy Ten punkt powinien być krótki, składać się z faktów i bazować na wynikach potwierdzonych audytem. Powinieneś przedstawić wyniki przynajmniej z trzech lat, o ile to możliwe, wraz z ostatnim bilansem. Można również zamieścić w tym miejscu odsyłacze do pełniejszych komentarzy, wyjaśnień i planów zmian, które umieścisz na dalszych stronach dokumentu, na przy- kład pod nagłówkami „Marketing” lub „Zarządzanie”. Historia powinna także mówić o wszelkich większych zmianach wśród wła- ścicieli lub kadry zarządzającej, o istotnych zmianach na rynku, o trendach — krótko mówiąc, powinna wspominać o ważnych zdarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie firmy w ciągu ostatnich kilku lat. Pisanie biznesplanu 25 Należy pamiętać, że powyższy wzór jest tylko wersją roboczą. Nie jest w peł- ni zgodny z wzorem przyjętym w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 12. Prawdopodobnie doradca w banku wręczy Ci właściwy formularz, a jeśli się postarasz, może nawet wskaże, na co zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu. Poniżej skomentowaliśmy poszczególne pozycje z uwzględnieniem kon- wencji przyjętej w dalszej części książki. W praktyce pozycja „Wpływy ze sprzedaży” obejmuje wszelkie wpływy w kwo- tach brutto (czyli z VAT-em). W przykładach używamy też nazwy „Sprzedaż gotówkowa”. Pozycja „Należności od dłużników” nie występuje w ogóle we wzorze rachunku sporządzanego metodą bezpośrednią. Tutaj jednak ją uwzględniamy, gdyż wszelkie zaległe wpływy ujmiemy właśnie w tej pozycji, żeby odróżnić wpły- wy dla danego okresu od wpływów, które dotyczą poprzednich okresów (kredyt kupiecki). Ułatwia to kontrolę dłużników i obrazuje zarządzanie na- leżnościami firmy. Pozycja „Wniesiony kapitał” pojawia się w standardowym rachunku we wpły- wach z działalności finansowej. Tutaj, w celu ułatwienia analizy i zagregowa- nia wpływów, pokazano je razem z wpływami operacyjnymi. Pozycja „Inne wpływy operacyjne” jest również ważna, gdyż VAT należny od sprzedaży własnego środka trwałego ujmowany jest właśnie tutaj. W książce nie ma podobnych przykładów, lecz warto o tym pamiętać. Grupa wydatków w rachunku dzieli się na trzy podgrupy: operacyjne, inwe- stycyjne i finansowe. Wpływy również się tak dzieli, lecz tylko w przypadku wydatków postanowiono zastosować podział. Do wydatków operacyjnych zaliczamy następujące pozycje: „Dostawy i usłu- gi”, „Wynagrodzenia netto”, „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”, „Po- datki i opłaty o charakterze publicznoprawnym” oraz „Inne wydatki opera- cyjne”. Odpowiednie pozycje muszą zawierać VAT. Pozycja „Dostawy i usługi” obejmuje wszelkie wydatki na: zakup materia- łów do produkcji lub w celu świadczenia usług, zakup towarów, zakup sze- roko pojętych usług (do nich zaliczamy m.in. czynsze za wynajem lokali, opłaty za wodę, energię elektryczną i inne media, opłaty za korzystanie z te- lefonu, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, transport służbowy, dystrybu- cję, reklamę, opłaty pocztowe, honoraria dla księgowych, doradców itp). 2 Jest to załącznik do uchwały nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 29.08.2003 r. nr 12, poz. 69) — przyp. red. (cid:10) 26 Biznesplan od podstaw Pozycja „Wynagrodzenia netto” mówi sama za siebie, lecz w przykładach w książce jest połączona z pozycją „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”, więc są to de facto „Wynagrodzenia brutto”. „Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym” — w tej pozycji uwzględ- niamy zapłacony podatek dochodowy, inne podatki i opłaty, na przykład wspomniany podatek do nieruchomości (w przykładach będzie uwzględ- niony czasem w pozycji „Czynsz za wynajem / woda”), ale również rozli- czenia z urzędem skarbowym z podatku VAT! Zazwyczaj w praktyce gospo- darczej płaci się tylko podatek należny pomniejszony o podatek naliczony. Jeżeli różnica ta jest ujemna, wówczas uwzględnia się ją w kolejnym okresie roz- liczeniowym. A zatem powinniśmy uwzględniać tylko skorygowany podatek VAT należny. W przykładach w książce stworzyliśmy oddzielny wiersz na rozliczenie podatku VAT. Przedsiębiorcy w Polsce są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Mimo to w przy- kładach uwzględniamy wpływy z nadpłaconego VAT-u. Pozycja „Inne wydatki operacyjne” jest ważna ze względu na konieczność uwzględniania w niej naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych. Zgodnie z przyjętą w książce konwencją zapisujemy go jednak w od- dzielnym wierszu. Wydatki inwestycyjne będą głównie się wiązać z zakupami środków trwałych, licencji, patentów, nieruchomości, ale także z nabyciem papierów wartościo- wych w celu ich odsprzedaży dla osiągnięcia zysku. Wydatki finansowe to przede wszystkim spłata rat kapitałowych i odsetek od kredytów i pożyczek. Oprócz tego można tam ująć płatności z tytułu umów leasingu finansowego oraz wypłatę dywidend dla właścicieli.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biznesplan od podstaw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: