Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 005753 20005696 na godz. na dobę w sumie
Błyskawiczny Angielski w Praktyce - ebook/pdf
Błyskawiczny Angielski w Praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63435-45-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najprawdziwsza prawda o języku angielskim. Proponujemy nasz najnowszy ebook Błyskawiczny Angielski w praktyce napisany przez dr inż. Stanisława Żurka od lat mieszkającego w Wielkiej Brytanii.

Wstęp od Autora

Metody nauki i instrukcje zawarte tutaj były użyte przeze mnie osobiście – kiedy sam zaczynałem od niemal zerowej praktycznej znajomości języka angielskiego i musiałem go opanować w jak najszybszym czasie z uwagi na wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Wcześniej przez kilka semestrów uczono mnie angielskiego na studiach. Spędziłem również sporo godzin na prywatnych korepetycjach. Po przyjeździe do Anglii okazało się jednak, że bardzo wiele z nauki angielskiego odbytej w Polsce jest po prostu nieprzydatne. Moi polscy nauczyciele kładli bowiem zbyt duży nacisk na suchą gramatykę, bez przygotowania do praktycznego użycia języka na co dzień.

Pisząc te słowa mam w pamięci swoje doświadczenia w funkcjonowaniu w obcym kraju bez praktycznej znajomości języka. Wiem zatem doskonale, że moi rozmówcy chętnie pomagali mi starając się zrozumieć co też chcę powiedzieć, nawet moim bardzo łamanym angielskim. Ważniejsze zawsze było to, aby mówić w miarę płynnie, bez długich pauz – nawet jeśli niepoprawnie gramatycznie, niż to aby od razu mówić dobrze. To przyjdzie samo, z czasem. (Głębsza i lepsza znajomość obcego języka przychodzi sama przy odpowiedniej ilości ćwiczeń i kontakcie z językiem na co dzień. Po ponad 10 latach spędzonych w Anglii piszę swobodnie artykuły naukowe po angielsku.)

Czasem codzienne życie stawia nagłą konieczność dorobienia zapasowego klucza do drzwi lub zapytania się o przesiadkę ze spóźnionego pociągu. Wówczas nie jest istotne, aby informację wyrazić poprawnie gramatycznie. Dużo ważniejsze jest to, aby móc wyrazić sens zdania w sposób w miarę płynny i zrozumiały dla naszego rozmówcy – szczególnie jeśli akurat nie znamy angielskiego wyrażenia na 'zapasowy klucz' lub 'przesiadkę'. Musimy mieć więc odpowiednią pewność siebie i starać się opisać to czego nie wiemy w inny sposób, tak aby rozmówca mógł się domyślić o co nam chodzi. I to bez półgodzinnego szukania odpowiedniej frazy w słowniku (której na nieszczęście i tak najprawdopodobniej tam nie będzie). Oczywiście należy również znać jakieś podstawy gramatyki, ale mają one być pomocą, a nie utrudnieniem w komunikacji, szczególnie dla osób początkujących. Niestety istnieje tylko jedna metoda aby nauczyć się dowolnego obcego języka: trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

Co więcej, nie wystarczy tylko czytać i słuchać. Przy czytaniu nasz mózg pracuje biernie, ponieważ to ktoś inny włożył trud w napisanie słów. Pisanie, wymyślanie zdań i odrabianie ćwiczeń jest nieco lepsze, bo wymaga zwiększonego wysiłku umysłowego, ale możemy zastanowić się nad użytymi słowami i gramatyką.

Najbardziej rozwijającą i wymagającą metodą nauki jest jednak rozmowa z inną osobą. Wymieniane są pytania i odpowiedzi, i mamy wówczas bardzo mało czasu na to, aby przemyśleć odpowiedź. Nie mamy luksusu chociażby kilkunastu sekund na 'wymyślenie' właściwej konstrukcji zdania – musimy w miarę szybko odpowiedzieć na zadane pytanie, co sprawia, że mózg musi pracować na znacznie wyższych obrotach. Dlatego też, opanowanie kilku podstawowych zasad gramatyki należy traktować tylko jako podstawę. Następnym poziomem jest użycie tych zasad w języku mówionym. Dopiero po wejściu na ten poziom pozwala na naprawdę szybkie utrwalanie słownictwa i gramatyki. Wkuwanie słówek 'na sucho' po prostu w ogóle nie sprawdza się w praktyce. Obserwując samego siebie uczącego się języka stwierdziłem, że należy się z danym słowem lub wyrażeniem aktywnie spotkać około 50 razy (przeczytać, sprawdzić w słowniku, napisać samemu, usłyszeć w radiu i w rozmowie, itd.) aby w końcu zapamiętać je odpowiednio dobrze i móc później użyć.

Co ciekawe, dopiero samodzielne wypowiadanie angielskich słów na głos i aktywna rozmowa zaczyna kształtować w nas znajomość języka. Żadna ilość czytanek (czytanych po cichu, 'w myślach') i odrobionych ćwiczeń nie jest w stanie przygotować nas do użycia języka w praktyce. Istnieje niewidzialna bariera, którą należy samemu przekroczyć, aby móc władać płynnie dowolnym językiem – mianowicie trzeba samemu zacząć mówić. Oczywiście należy na początku odrobić pewną ilość ćwiczeń oraz pisać i konstruować zdania żeby nauczyć się ich konstrukcji. Ale należy zacząć mówić najszybciej jak to możliwe – bo tylko w taki sposób kolejne słówka, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne naprawdę nam się utrwalą.

czytanie › pisanie › słuchanie › || › ROZMOWA

Należy przełamać swoje zawstydzenie brakiem znajomości słówek, czy gramatyki. Należy po prostu dążyć do tego aby wysłowić się w jakikolwiek, w każdy możliwy sposób tak, aby jakoś przekazać znaczenie. Nawet jeśli nie wiemy jak powiedzieć że 'Jutro nie przyjdę do pracy', to przecież wystarczy powiedzieć tylko kilka słów: 'ja', 'praca' 'nie' i 'jutro'. Jeśli nawet nie użyjemy czasownika to 'zdanie': I not work tomorrow przekaże naszemu rozmówcy wystarczająco informacji. W niniejszym Poradniku podano prosty opis najbardziej podstawowych zasad gramatycznych, które pozwolą na skonstruowanie w pełni zrozumiałych zdań. Mogą one zabrzmieć nie do końca poprawnie jak np. użycie czasownika w formie niedokonanej zamiast dokonanej. Ale na pewno szyk zdania będzie odpowiednio użyty tak, żeby nasz rozmówca mógł nas zrozumieć. I o to właśnie chodzi w praktycznym angielskim na poziomie podstawowym. A kilka zasad gramatycznych podanych w niniejszym samouczku pozwoli nam opowiedzieć naprawdę o wszystkim w wystarczająco zrozumiały sposób.

Ale do tego trzeba odważyć się mówić na głos.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-45-5 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, komputerowej, fotograficznej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl e-mail: wydawnictwo@eprofess.pl Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek Spis treści 5 Słownik polsko-angielski .................................................................... 5 Wstęp .............................................................................................. 37 Część I - Absolutne podstawy.......................................................... 42 Wymowa ...................................................................................... 42 Podwójne spółgłoski .....................................................................44 Akcent sylabowy .......................................................................... 44 Wymowa głosek ........................................................................... 47 Alfabet i literowanie ...................................................................... 58 Cyfry i liczby ................................................................................. 60 Dni tygodnia i miesiące ................................................................ 61 Czas ............................................................................................. 62 Odmiana czasowników regularnych przez osoby ........................ 63 Odmiana czasowników nieregularnych przez osoby ....................64 Liczba mnoga ...............................................................................66 Zaimki osobowe ........................................................................... 67 Czas teraźniejszy – czyli budujemy proste zdania .......................68 Szyk wyrazów w zdaniu ............................................................... 69 Zdania oznajmujące ..................................................................... 70 Konstrukcja - there is / there are .................................................. 72 Konstrukcja – must / have to ........................................................72 Pytania i czasowniki modalne ...................................................... 73 Pytania 6W + 1H .......................................................................... 76 What / Who? ................................................................................ 77 Przeczenia ................................................................................... 77 Konstrukcja – must / must not ......................................................79 Podsumowanie czasu teraźniejszego prostego ........................... 81 Czas przyszły prosty, zdania oznajmujące .................................. 82 Czas przyszły prosty, zdania pytające ......................................... 84 Czas przyszły prosty, przeczenia .................................................85 Podsumowanie czasu przyszłego prostego ................................. 86 Czas przeszły prosty .................................................................... 86 Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 6 Czas przeszły prosty, zdania oznajmujące................................... 88 Czas przeszły prosty, zdania pytające ......................................... 89 Czas przeszły prosty, zdania przeczące ...................................... 91 Podsumowanie czasu przeszłego prostego .................................92 Podsumowanie trzech czasów prostych....................................... 92 Pod, nad, przy, obok... ................................................................. 95 Zmiana znaczenia czasowników ..................................................96 Komentarz zamykający do I części .............................................. 97 Część II – Bardziej zaawansowana gramatyka................................ 98 Komentarz na temat pozostałych czasów ....................................98 Czasy przyszłe ............................................................................. 98 Czasy ciągłe .................................................................................99 Czas przyszły ciągły ...................................................................100 Czas przeszły ciągły ...................................................................100 Czasy przeszłe dokonane .......................................................... 101 Podsumowanie wszystkich omówionych czasów .......................103 Zdania rozbudowane ..................................................................104 Zdania złożone ...........................................................................107 Stopniowanie znaczeń ............................................................... 108 Konstrukcja -ish ..........................................................................109 Inne formy czasowników i wyrazów odczasownikowych ............109 Strona bierna ..............................................................................112 Konstrukcja – like / love / hate ....................................................112 Dopełniacz ................................................................................. 112 Tryb rozkazujący ........................................................................ 114 Skróty i akronimy ........................................................................114 Zwroty popularne i grzecznościowe ........................................... 115 Pan / Pani / Państwo ..................................................................119 Konstrukcja – few /a few ............................................................ 121 ... the/a/an .................................................................................. 121 How many? How much? ............................................................ 125 Konstrukcje tak-jak, im-tym ........................................................ 126 Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 7 Ściągnięcia / skróty z apostrofem ...............................................126 Small talk.................................................................................... 127 Słownik angielsko-polski ................................................................ 134 Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 8 Słownik polsko-angielski Polskie wyrazy podano pogrubioną czcionką, kursywa oznacza angielskie słowo, natomiast (WY’raz w naWIA’sie) – polską wymowę. Apostrof znajduje się bezpośrednio za akcentowaną sylabą oznaczoną dodatkowo typu ii sugeruje przedłużoną głoskę. Podwójna spółgłoska na końcu (np. gg) oznacza dźwięczną wymowę. Zasady wymowy opisane są dokładniej w początkowych podrozdziałach. literami. Podkreślenie „duŻY’mi” A a – and (and) agresywny – violent (WAJ’lent) aktualny – current (KA’rent) albo – or (or) albo ... albo – either ... or (AJ’ther ... or) ale – but (bat) alkohol – alcohol (AL’kohol) angażować – engage (enGEJDŻ’) ani (np. ani jeden ... ani drugi) – neither...nor (NAJ’ther ... nor) aparat fotograficzny – camera (KA’mera) apteka – pharmacy (FAR’masi) armia – army (AR’mi) artysta – artist (AR’tyst) atak, atakować – attack (aTAK’) atrakcja – attraction (aTRAK’szyn) atrament – ink (ynk) autobus – bus (bas) automatyczny – automatic (AŁ’tomatyk) autostrada – motorway (MO’torłej) B bać się – be afraid (bi afREJD’) banknot – bank note (bank nołt) bardzo – very (WE’ri) bawełna – cotton (KO’ton) bawić się – play (plej) bez – without (łyDHAŁT’) bezpieczny – safe (sejf) bezpośrednio – directly (dajREK’tli) biały – white (łajt) biblioteka – library (LAJ’bri) biedny – poor (poor) bieg, biegać – run (ran) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 9 bieżący (aktualny) – current (KA’rent) bilet – ticket (TY’ket) biuro – office (O’fys) biznes – business (BYZ’nes) biżuteria – jewellery (DŻJU’łelri) blady, blednąć – pale (pejl) blisko – close (klołs), near (niir) błąd – error (E’ror), mistake (mysTEJK’) bogaty – rich (rycz) bok – side (sajdd) Boże Narodzenie – Christmas (KRYS’mas) bóg, bóstwo – god (godd) ból – pain (pejn) brać – take (tejk) brama, bramka – gate (gejt) brat – brother (BRA’ther) brązowy (kolor) – brown (brałn) broda (podbródek) – chin (czyn) broda (włosy) – beard (biird) broń – weapon (ŁE pon) Brytania – Britain (BRY’tyn) brudny – dirty (DY’rti) brzmieć – sound (sałnd) brzuch – stomach (STO’mak), tummy (TA’mi) budować – build (byldd) budynek – building (BYL’ding) bulwa – bulb (balb) bułka – bread roll (breed rol) but (bez cholewy) – shoe (szuu) but (z cholewą) – boot (buut) butelka – bottle (BO’tyl) być – be (bi) byliśmy, byliście, byli, były – were (łeer) był, była, było – was (łos) były (zeszły, poprzedni) – last (last), former (FOR’mer), previous (PRI’wios) bystry – bright (brajt) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 10 [ brak części książki ] Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek Wstęp 37 Metody nauki i instrukcje zawarte tutaj były użyte przeze mnie osobiście – kiedy sam zaczynałem od niemal zerowej praktycznej znajomości języka angielskiego i musiałem go opanować w jak najszybszym czasie z uwagi na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Wcześniej przez kilka semestrów uczono mnie angielskiego na studiach. Spędziłem również sporo godzin na prywatnych korepetycjach. Po przyjeździe do Anglii okazało się jednak, że bardzo wiele z nauki angielskiego odbytej w Polsce jest po prostu nieprzydatne. Moi polscy nauczyciele kładli bowiem zbyt duży nacisk na suchą gramatykę, bez przygotowania do praktycznego użycia języka na co dzień. Pisząc te słowa mam w pamięci swoje doświadczenia w funkcjonowaniu w obcym kraju bez praktycznej znajomości języka. Wiem zatem doskonale, że moi rozmówcy chętnie pomagali mi starając się zrozumieć co też chcę powiedzieć, nawet moim bardzo łamanym angielskim. Ważniejsze zawsze było to, aby mówić w miarę płynnie, bez długich pauz – nawet jeśli niepoprawnie gramatycznie, niż to aby od razu mówić dobrze. To przyjdzie samo, z czasem. (Głębsza i lepsza znajomość obcego języka przychodzi sama przy odpowiedniej ilości ćwiczeń i kontakcie z językiem na co dzień. Po ponad 10 latach spędzonych w Anglii piszę swobodnie artykuły naukowe po angielsku.) Czasem codzienne życie stawia nagłą konieczność dorobienia zapasowego klucza do drzwi lub zapytania się o przesiadkę ze spóźnionego pociągu. Wówczas nie jest istotne, aby informację wyrazić poprawnie gramatycznie. Dużo ważniejsze jest to, aby móc wyrazić sens zdania w sposób w miarę płynny i zrozumiały dla naszego rozmowcy – szczególnie jeśli akurat nie znamy angielskiego wyrażenia na „zapasowy klucz” lub „przesiadkę”. Musimy mieć więc odpowiednią pewność siebie i starać się opisać to czego nie wiemy w inny sposób, tak aby rozmówca mógł się domyślić o co nam chodzi. I to bez półgodzinnego szukania odpowiedniej frazy w słowniku (której na nieszczęście i tak najprawdopodobniej tam nie będzie). Oczywiście należy również znać jakieś podstawy gramatyki, ale mają one być pomocą, a nie utrudnieniem w komunikacji, szczególnie dla osób początkujących. * * * Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 38 Niestety istnieje tylko jedna metoda aby nauczyć się dowolnego obcego języka: trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Co więcej, nie wystarczy tylko czytać i słuchać. Przy czytaniu nasz mózg pracuje biernie, ponieważ to ktoś inny włożył trud w napisanie słów. Pisanie, wymyślanie zdań i odrabianie ćwiczeń jest nieco lepsze, bo wymaga zwiększonego wysiłku umysłowego, ale możemy zastanowić się nad użytymi słowami i gramatyką. Najbardziej rozwijającą i wymagającą metodą nauki jest jednak rozmowa z inną osobą. Wymieniane są pytania i odpowiedzi, i mamy wówczas bardzo mało czasu na to, aby przemyśleć odpowiedź. Nie mamy luksusu chociażby kilkunastu sekund na „wymyślenie” właściwej konstrukcji zdania – musimy w miarę szybko odpowiedzieć na zadane pytanie, co sprawia, że mózg musi pracować na znacznie wyższych obrotach. Dlatego też, opanowanie kilku podstawowych zasad gramatyki należy traktować tylko jako podstawę. Następnym poziomem jest użycie tych zasad w języku mówionym. Dopiero po wejściu na ten poziom pozwala na naprawdę szybkie utrwalanie słownictwa i gramatyki. Wkuwanie słówek „na sucho” po prostu w ogóle nie sprawdza się w praktyce. Obserwując samego siebie uczącego się języka stwierdziłem, że należy się z danym słowem lub wyrażeniem aktywnie spotkać około 50 razy (przeczytać, sprawdzić w słowniku, napisać samemu, usłyszeć w radiu i w rozmowie, itd.) aby w końcu zapamiętać je odpowiednio dobrze i móc później użyć. Co ciekawe, dopiero samodzielne wypowiadanie angielskich słów na głos i aktywna rozmowa zaczyna kształtować w nas znajomość języka. Żadna ilość czytanek (czytanych po cichu, „w myślach”) i odrobionych ćwiczeń nie jest w stanie przygotować nas do użycia języka w praktyce. Istnieje niewidzialna bariera, którą należy samemu przekroczyć, aby móc władać płynnie dowolnym językiem – mianowicie trzeba samemu zacząć mówić. Oczywiście należy na początku odrobić pewną ilość ćwiczeń oraz pisać i konstruować zdania żeby nauczyć się ich konstrukcji. Ale należy zacząć mówić najszybciej jak to możliwe – bo tylko w taki sposób kolejne słówka, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne naprawdę nam się utrwalą. czytanie → pisanie → słuchanie → || → ROZMOWA Należy przełamać swoje zawstydzenie brakiem znajomości słówek, czy gramatyki. Należy po prostu dążyć do tego aby wysłowić się w jakikolwiek, w każdy możliwy sposób jakoś przekazać znaczenie. Nawet jeśli nie wiemy jak powiedzieć że „Jutro nie przyjdę do tak, aby Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 39 pracy”, to przecież wystarczy powiedzieć tylko kilka słów: „ja”, „praca” „nie” i „jutro”. Jeśli nawet nie użyjemy czasownika to „zdanie”: I not work tomorrow przekaże naszemu rozmówcy wystarczająco informacji. W niniejszym Poradniku podano prosty opis najbardziej podstawowych zasad gramatycznych, które pozwolą na skonstruowanie w pełni zrozumiałych zdań. Mogą one zabrzmieć nie do końca poprawnie jak np. użycie czasownika w formie niedokonanej zamiast dokonanej. Ale na pewno szyk zdania będzie odpowiednio użyty tak, żeby nasz rozmówca mógł nas zrozumieć. I o to właśnie chodzi w praktycznym angielskim na poziomie podstawowym. A kilka zasad gramatycznych podanych w niniejszym samouczku pozwoli nam opowiedzieć naprawdę o wszystkim w wystarczająco zrozumiały sposób. Ale do tego trzeba odważyć się mówić na głos. * * * Poradnik ten został podzielony na trzy główne części. W pierwszej części opisano gramatykę w maksymalnie uproszczony sposób, ale bardzo dobre przyswojenie tych kilku zasad daje bardzo solidne podstawy do swobody w komunikacji. W bardzo wielu przypadkach będzie to brzmiało mniej więcej jak „Jadam obiad teraz” ale przynajmniej będzie to wystarczająco zrozumiałe dla rozmówcy. Jest to o wiele bardziej pomocne niż stuprocentowo poprawne: „W tej chwili jem obiad”, ale wydukane po 20 minutach głębokich rozważań. Nasz rozmówca już dawno się znudzi, a obiad dawno zdąży wystygnąć... Z tego właśnie powodu do elementarnej znajomości wystarczy opanowanie tylko 3 czasów (z ponad 15 jakie istnieją w angielskim). Ale musi to być bardzo dobre opanowanie tych trzech czasów. Dodatkowo podane jest kilka innych drobnych zasad i wyjątków, których znajomość jest również bardzo pomocna, nawet przy elementarnym opanowaniu języka. Jednak coś za coś. Takie uproszczone praktyczne podejście powoduje, że niniejszy samouczek nie nadaje się do zdawania egzaminów językowych, na których niemal z definicji ocenia się wszystkie najmniejsze błędy gramatyczne. Co tylko uwydatnia problem, Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 40 że w Polsce nie uczy się języka aby móc się nim posługiwać, tylko po to aby zdać egzamin... Niestety, 90 tych wszystkich regułek wbijanych na pamięć potem bardzo szybko wyparowuje tak, że nawet po kilku latach nauki języka dalej nie umiemy się nim posługiwać w praktyce. Zdanie egzaminów językowych jest ważne tylko wtedy kiedy jest to naprawdę ważne – np. gdy potrzebny jest nam dokument potwierdzający zdanie egzaminu językowego przy dostawaniu się na studia. Natomiast w normalnej komunikacji taka poprawna gramatyka jest na codzień dużo mniej istotna. Ma ona oczywiście znaczenie, jeśli należy napisać oficjalny list – ale nie kiedy chcemy się dowiedzieć jak dostać się do stacji kolejowej. Dlatego też, aby w jak najkrótszym czasie zacząć władać językiem angielskim należy rozpocząć od ograniczonej ilości gramatyki. Pozwoli to na szybkie i łatwe opanowanie kilku naprawdę podstawowych zasad, które dopiero później można rozszerzać. Ale nie wcześniej niż wszystkie podstawowe konstrukcje i zasady podane w części pierwszej będziemy mieć opanowane i przećwiczone naprawdę dobrze. Dopiero mogąc płynnie posługiwać się taką uproszczoną gramatyką możemy przejść do poznawania bardziej skomplikowanych wyrażeń i czasów. W drugiej części przede wszystkim skupiono się zatem na bardzo skrótowym wyjaśnieniu pozostałych czasów, ale też i innych zasad wymaganych do bardziej poprawnego wysławiania się i pisania. Część druga zawiera też wiele wyrażeń i zwrotów używanych na co dzień. Jest to o tyle istotne, że zwrotów tych nie da się przetłumaczyć bezpośrednio z polskiego, a stosunkowo trudno jest je znaleźć nawet w „gramatycznych” książkach. Większość słowników jest również mało przydatna, bo albo najpierw musimy wiedzieć czego szukać, albo też opis jest tak skrótowy, że nie wyjaśnia zasad ich użycia. Trzecią część stanowią słowniki polsko-angielski na początku książki oraz angielsko-polski na końcowych stronach. Słownik ten zawiera ponad 1300 najczęściej występujących słów, od których należy zacząć naukę. Taki zasób pozwoli na przeprowadzenie 90 rozmów na dowolny temat. Dla wygody początkujących oba słowniki zawierają fonetyczny zapis wymowy słów angielskich. Bezpośrednio przed słownikiem angielsko-polskim podano również obszerną listę czasowników nieregularnych i ich odmiany przez czasy. * * * Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 41 Powtórzmy jeszcze raz to, co jest najważniejsze do nauki: Trzeba mówić, mówić i jeszcze raz MÓWIĆ. Niestety nie ma innej skutecznej metody. * * * Komentarze odnośnie zawartości, użyteczności Samouczka oraz dostrzeżonych błędów proszę wysyłać na adres: blyskawiczny.samouczek@gmail.com Gorąco zachęcam Czytelnika do wysłania chociażby krótkiego emaila, szczególnie odnośnie przydatności Samouczka do samodzielnej nauki języka angielskiego. Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 42 Część I - Absolutne podstawy Wymowa Zasady wymowy głosek w języku angielskim są niestety bardzo płynne i trudno je zawrzeć w kilku prosty instrukcjach czy regułach. Bardzo wiele słów jest bowiem zapożyczonych z innych języków i wymowa jest inna niż intuicyjnie by się to mogło wydawać. Angielski nie jest na pewno językiem fonetycznym tak jak polski – pisownia słowa ma często bardzo niewiele wspólnego z jego wymową. Czasem do tego stopnia, że po prostu nie da się „wymyślić” jak dane słowo wymówić i trzeba albo usłyszeć od kogoś innego albo sprawdzić w słowniku. W języku polskim bardzo rzadko dwa słowa będą brzmieć tak samo i oznaczać co innego. Przykładem jest „może” i „morze”. W angielskim takich wyrazów jest dużo więcej. Kiedy ktoś wypowie słowo, które fonetycznie możemy zapisać po polsku jako „kju”, to bez znajomości kontekstu może to oznaczać:  q (litera)  queue (kolejka, np. w sklepie)  cue (kij bilardowy)  Kew (nazwa jednej z dzielnic Londynu)  Kyu (stopień zaawansowania karate)  Kyew (nazwisko birmańskiego imigranta w Anglii) Jak widać pisownia może się różnić diametralnie i nie zawsze od razu wiadomo jak takie słowo przeczytać. Jeszcze gorzej jest w przypadku lokalnych nazw brytyjskich, które mogą zawierać walijskie lub szkockie słowa. Na przykład duża miejscowość w Walii to Llanelli (należy wymawiać jako hlanehli) a jedna z ulic w mieście Cardiff to Crwys Road (crus rołd). Należy więc wiedzieć jak podać pisownię takich nazw, bo w przeciwnym razie możemy mieć problemy nawet z podaniem swojego adresu. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest literowanie (spelling), które jest opisane szczegółowo w kolejnych podrozdziałach. W przykładach poniżej starano się podać najbardziej zbliżoną polską wymowę, ale oczywiście nie sposób oddać poprawne brzemienie bez odwołania się do różnych gałęzi lingwistyki i ułożenia języka w ustach. Od czegoś jednak trzeba zacząć – a resztę wymowy należy ćwiczyć po usłyszeniu rodowitego Brytyjczyka. Jeszcze raz warto nadmienić, że Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 43 bardzo pomaga tutaj wypowiadanie każdego takiego słowa na głos i porównywanie z brzemieniem wymowy rodowitego Anglosasa. Czcionką o takim kroju będzie podawana wymowa – należy te słowa odczytać fonetycznie po polsku, po prostu tak jak są zapisane polskimi literami (np. tak jak podane powyżej kju). Wyrazy pisane kursywą oznaczają słowa angielskie. Przy niektórych wyrazach bardzo ważne jest dokładne wymawianie głosek dźwięcznych typu d, g, w, z. Dla takich słów będzie to zaznaczone przez podwójne litery dd, gg, ww i zz w zapisie wymowy. Przy takim zapisie nie chodzi o to, aby te głoski przedłużać (przeciągnięcie wymowy będzie oznaczane podkreśleniem, np. uu), tylko że jeśli jest zapisane ww to powinno zostać wypowiedziane jako w, a nie f. Jest to istotne dlatego, że w języku polskim wiele głosek dźwięcznych znajdujących się na końcu słowa jest wymawiane bezdźwięcznie. Jako przykład podajmy polskie słowo „mów”, które wymawiane jest jako muf. Nawyk ten jest początkowo trudny do zwalczenia i wkrada się w wymowę słów angielskich. Dla przykładu, istnieje słowo move (ruszać, poruszać), które powinno być wymówione jako muuw (z dźwięcznym „w”, tak jak w słowie „mowa”) a nie zgodnie z polskim zwyczajem jako muf. Dlatego też, tam gdzie jest to istotne wymowa zostanie zaakcentowana podwójną literą, aby zaakcentować dźwięczność ostatniej głoski. Czyli np. wymowa słowa move będzie podana jako muuww (a nie muf). Wymowa tych dźwięcznych głosek jest ważna, ponieważ użycie głoski bezdźwięcznej może prowadzić do zmiany znaczenia słowa. Podajmy kilka przykładów: food (jedzenie) = fuudd (a nie: fuut) foot (stopa) = fuut ache (boleć) = ejk face (twarz) = fejs Podkreślenie w wyrazach pokazujących wymowę (np. fuudd) oznacza dłuższy dźwięk. Jest to dokładniej opisane poniżej przy dwuznakach „ee” i „ea”. phase (faza) = fejzz (a nie: fejs) egg (jajko) = egg (a nie: ek) Należy skorzystać z każdej okazji aby na głos powiedzieć wyraz z poprawną wymową. Zachęcam tutaj Czytelnika do przeczytania na głos każdego wyrazu i zdania z wymową podaną przy przykładach. Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 44 W ostateczności można się posłużyć np. www.howjsay.com ogólnodostępnymi lub internetowymi www.translate.google.com. narzędziami jak Podwójne spółgłoski Podwójne spółgłoski wymawiane są zawsze jako pojedyncze. Na przykład w polskim słowie „wanna” litera „n” jest wymawiana dwukrotnie i jest to słychać (wan-na). Natomiast jeśli w angielskim znajdują się dwie takie same spółgłoski to wymawia się je zawsze jako jedną. umbrella (parasol) = ambrela common (zwykły) = komon wanna (slangowe wyrażenie oznaczające want to - chcieć) = łona Jest jeden wyjątek od tej reguły. Zaprzeczenie słowa can (móc) czyli cannot (nie móc) powinno być wymówione jako kan-not, czyli z wyraźnie wymówionymi dwoma osobnymi głoskami n-n (właśnie tak jak w polskim wyrazie „wanna”). Myślnik w zapisie wymowy sygnalizuje, że jest to wymowa jednego słowa, ale obie głoski powinny być wyraźnie wymówione. Akcent sylabowy W języku polskim akcent sylabowy przypada niemal zawsze na przedostatnią sylabę w słowie. Oczywiście jeśli słowo ma tylko jedną sylabę, innego zaakcentowania. Takie akcentowanie jest dla nas tak naturalne, że normalnie nawet nie zauważamy że sylaby są faktycznie akcentowane: to nie ma możliwości To jest ZDAnie w KTÓrym wyszczególNIOno zaakcentoWAne syLAby. Istnieją jednak słowa, w których musimy dać akcent na inną sylabę. W szczególności ma to miejsce dla słów zaimportowanych z innych języków, ale nie tylko: PKP – wymawiamy pekaPE, a nie peKApe, lub PEkape menu – wymawiamy meNI, a nie MEni Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 45 Adele (imię sławnej piosenkarki) – wymawiamy aDEL, a nie Adel Jak widać, akcent na odpowiednią sylabę jest bardzo ważny, bo inaczej zabrzmi to albo co najmniej bardzo dziwnie, albo wręcz niezrozumiale. Akcenty w słowach angielskich padają na różne sylaby, co powoduje dodatkowe trudności z prawidłową wymową – i ze zrozumieniem dla naszych rozmówców. Akcentowana sylaba będzie poniżej zapisana DUŻYMI literami z dodatkowym znakiem apostrofu bezpośrednio za akcentowaną sylabą. Przy jednosylabowych wyrazach nie ma potrzeby akcentowania poszczególnych sylab, więc wymowa całego słowa jest podana małymi literami. Na przykład słowo record jest różnie akcentowane w zależności od znaczenia. Jeśli jest użyte jako rzeczownik np. „rekord prędkości” to wówczas akcent przypada na przedostatnią sylabę, tak samo jak w języku polskim, i wymowa jest niemal identyczna z polską: angielski wyraz polska wymowa z apostrofem oznaczającym akcent record RE’kord polska wymowa z graficznym przedstawieniem zaakcentowanej sylaby (należy podnieść tembr głosu) RE kord polskie znaczenie rekord Jeśli natomiast słowo to zostanie użyte jako czasownik record (nagrywać, rejestrować), to wówczas akcent padnie na ostatnią sylabę, i wymowa będzie brzmieć wyraźnie inaczej: angielski wyraz polska wymowa z apostrofem oznaczającym akcent record reKORD polska wymowa z graficznym przedstawieniem zaakcentowanej sylaby (należy podnieść tembr głosu) KORD re polskie znaczenie nagrywać Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 46 Dobrze jest odwiedzić stronę internetową www.howjsay.com i odsłuchać jak wymawiane są obie wersje słowa „record”. Oczywiście na początku trudno jest zapamietać, które ze słów podlegają tego typu wymowie. Ale jeszcze trudniejsze jest to, aby przestawić się z wymowy polskiej (akcent zawsze na przedostatnią sylabę) na wymowę angielską (akcent na różnych sylabach). Kolejnym ważnym aspektem jest to, że w języku angielskim sylaba nie musi zawierać samogłoski. Na przykład wyrazy z końcówkami typu - ble, -dle, -tle, -ple wymawiane są tak jakby nie było ostatniej litery „e”. Ale wówczas wymawiane „bl” lub „tl” (czyli brak wyraźniej samogłoski) muszą zostać wymówione niemal tak samo jak poprzednia sylaba. Jest to również trudno oddać w opisie słownym . table (stół) = TEJ’byl middle (środek) = MY’dyl people (ludzie) = PII’pyl Starano się tutaj pokazać to poprzez dodanie małej litery y do zapisu wymowy. Nie powinna to być jednak pełna głoska „y” – wymowa ma brzmieć bardziej jako dwie sylaby TEJ-bl(a nie TEJ-byl). Poprawne akcentowanie sylab jest ważne record RE’kord RE kord rekord reKORD KORD re nagrywać Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 68 [brak części książki] Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 69 Czas teraźniejszy – czyli budujemy proste zdania W języku angielskim istnieją co najmniej trzy czasy teraźniejsze (dokonany, niedokonany, ciągły, itd). My skupimy się tylko na jednym „ogólnym”, który z dodatkowymi określeniami czasu pozwoli nam wyrazić co mamy na myśli i zostać bez problemów zrozumianym – nawet jeśli gramatycznie będzie trochę niepoprawnie. Czas teraźniejszy prosty Simple present różni się nieco od zwykłego teraźniejszego czasu polskiego. Określa on raczej czynności i cechy, które mogą być prawdziwe ogólnie, zawsze, okresowo, powtarzalnie, itd. Aby opisać zdarzenie zachodzące teraz, w bieżącej chwili np. „Ona w tej chwili idzie do szkoły.” należałoby użyć czasu tzw. teraźniejszego ciągłego, ale wykracza to poza zakres elementarnej znajomości gramatyki. Inne czasy wyjaśnione są skrótowo w końcowej części książki. Samo proste zdanie w czasie Simple present nie daje informacji o tym kiedy dana rzecz ma miejsce – dlatego często należy dodać określenie precyzujące czas zdarzenia. Zobaczmy to na przykładach. Zdania ogólnie prawdziwe, nie ma informacji kiedy coś się dzieje: Mój samochód jest zielony. = My car is green. Ptaki latają. Polski odpowiednik to właśnie „ptaki latają”, a nie „ptaki lecą”. To drugie sformułowanie sugerowałoby na to, że dzieje się to w chwili obecnej, a nie ogólnie. Do tego byłby wymagany inny czas, który będzie opisany w dalszych podrozdziałach. byrds flaj = Birds fly. maj kar ys griin Nie ma informacji kiedy to się dzieje: Anna pija zieloną herbatę. = Anna drinks green tea. Musimy dodać informację kiedy to się dzieje: Anna codziennie pija zieloną herbatę. ana drynks griin tii Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 70 W sposób uproszczony – trochę niepoprawny, ale w zupełności = Anna drinks green tea everyday. ana drynks griin tii ewri dej zrozumiały możemy zatem powiedzieć że: Ona w tej chwili idzie do szkoły. Dosłownie oznacza to: „Ona w tej chwili chodzi do szkoły.” co oczywiście brzmi nieco niezręcznie. Ale do elementarnej i w miarę płynnej elementarnej znajomości jest to w zupełności wystarczające, a my będziemy w stanie przekazać główną treść informacji. = She goes to school at the moment. szi gołz to skul at dhe MOŁ’ment Szyk wyrazów w zdaniu W języku angielskim szyk wyrazów w zdaniu jest dużo bardziej „sztywny” niż w języku polskim. Oznacza to również, że niemal zawsze należy się tego szyku trzymać, co już w połowie ułatwi zrozumienie treści naszemu rozmówcy. Błędem jest bowiem tłumaczenie „słowo po słowie” z języka polskiego – dowolność w kolejności słów wynikająca z elastyczności polskiego jest tutaj przeszkodą, a nie pomocą. Polskie zdania tłumaczone słowo-po-słowie są niemal zawsze kompletnie niezrozumiałe w języku angielskim. Szczególnie jeśli są to zdania złożone. Podajmy przykład prostego zdania: Na stole śpią koty. (akcentujemy że są to koty, a nie np. psy) Możemy równie dobrze użyć innej kolejności: Koty na stole śpią. (a nie stoją) Koty śpią na stole. (a nie na kanapie) Po polsku każde zdanie jest poprawne, i każde byłoby zrozumiałe dla rozmówcy, który nie włada zbyt dobrze językiem polskim – każde z tych trzech zdań przekazuje informację o tym, że „koty śpią na stole”. Język angielski ma inne wymagania co do kolejności słów. Prawie zawsze bowiem należy używać niemal „żelaznej” reguły podmiot- orzeczenie-reszta. Jeśli więc już coś tłumaczymy z polskiego na Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 71 angielski, to należy najpierw zadać sobie pytanie o znaczenie zdania, i przetłumaczyć to znaczenie z zachowaniem angielskiej kolejności słów w zdaniu. Zdanie o kotach w języku angielskim w formie oznajmującej (z zachowaniem tych samych słów) jest poprawne tylko i wyłącznie w jednej kolejności: „Cats sleep on the table.” (czyli podmiot-orzeczenie- reszta). Inna kolejność jest niedopuszczalna, ponieważ albo zdanie będzie całkowicie niezrozumiałe, albo też rozmówca odniesie wrażenie że chcemy zadać pytanie. Wyjaśnimy to w szczegółach w kolejnych podrozdziałach. Zdania oznajmujące Jak już powiedzieliśmy wyżej w angielskich zdanich oznajmujących obowiązuje niemal żelazna kolejność: Podmiot orzeczenie przedmiot reszta. Gdzie „reszta” może oznaczać dodatkowe określenia kiedy lub gdzie coś się dzieje. Zbudujmy zatem proste zdanie: „Oni wcześnie gotują kolację.” Pierwszym wyrazem w angielskim prostym zdaniu oznajmującym powinien być podmiot, czyli „Oni”, a więc: They... Drugim słowem będzie orzeczenie czyli „gotują”: They cook... Trzecim słowem będzie „przedmiot” na który działa orzeczenie, czyli w tym przypadku „kolacja” They cook dinner... Natomiast na sam koniec wędruje określenie kiedy to się dzieje („wcześnie”): Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek They cook dinner early. 72 wymowa: dhej kuuk DY’ner IIR’li I taka kolejność słów w zdaniu musi być stosowana do większości zdań oznajmujących. Jeśli jakieś słowo nie występuje (nie ma „przedmiotu” lub dodatkowych określeń) to po prostu są one pomijane i występują dalsze słowa, bez zmiany kolejności. Podajmy przykłady: hi snors FRI’kłentli Brak „przedmiotu” i dodatkowych określeń: Ptaki latają. = Birds fly. byrds flaj On chrapie. = He snores. hi snors Brak “przedmiotu”, ale z dodatkowymi określeniami: On często chrapie. = He snores frequently. Ptaki latają w moim ogrodzie. = Birds fly in my garden. Brak określeń dodatkowych: Oni gotują kolację. = They cook dinner. dhej kuuk DY’ner Jesteś Polakiem. = You are Polish. Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli w polskim nie występuje osobny podmiot (ponieważ jest domyślnie zawarty w „Jesteś”) to jednak w języku angielskim musi się on pojawić („You”). byrds flaj yn maj GAR’den ju ar POŁ’lysz I dokładnie w ten sam sposób buduje się wszystkie zdania proste zdania oznajmujące. They cook dinner early. Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 73 [brak części książki] Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 126 Ściągnięcia / skróty z apostrofem W angielskim bardzo popularne w potocznym języku pisanym (np. w emailach, na stronach internetowych) jest używanie „ściągnięć” czy też „skrótów” z apostrofem. Jednym z najczęściej używanych jest zaprzeczenie do not = don’t. Ale takich skrótów jest całkiem sporo i poniżej podano rozwinięcia tych najbardziej popularnych. I’m = I am you’re = you are he’s = he is she’s = she is it’s = it is we’re = we are they’re = they are can’t = cannot haven’t = have not hasn’t = has not hadn t = had not I’ve = I have you’ve = you have he’s = he has she’s = she has it’s = it has we’ve = we have they’ve = they have won’t = will not shan’t = shall not I’ll = I will you’ll = you will he’ll = he will she’l = she will it’ll = it will we’ll = we will they’ll = they will this’ll = this will that’ll = that will don’t = do not doesn’t = does not isn’t = is not ain’t = is not didn’t = did not weren’t = were not wasn’t = was not must’ve = must have should’ve = should have would’ve = would have Należy zwrócić uwagę, że wyrażenie np. he’s może oznaczać zarówno he is (on jest) jak i he has (on ma). Podobnie wygląda to dla she’s oraz it’s. Konkretne znaczenie wynika bezpośrednio z kontekstu danego zdania. Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek Small talk 127 W krajach angielskojęzycznych popularny zwyczaj rozmawiania nawet z nieznanymi osobami. Jest to szczególnie używane jeśli osobę znamy np. z widzenia tym samym pomieszczeniu. Aby uniknąć niezręcznej ciszy praktykuje się tzw. small talk (dosłownie „mała rozmowa”). jest i jesteśmy w jest słonecznie Najprostszym i najwdzięczniejszym tematem do rozmów jest to można powiedzieć „Ależ dziś pogoda. Jeśli słonecznie!” (np. It’s very sunny today!), jeśli pada deszcz, to oczywiście będziemy narzekać na pogodę (I don’t like rain.) Jeśli jest zwyczajny pochmurny dzień, to można zatęsknić za słońcem (Will it be sunny later?), albo ponarzekać na przedłużającą się suszę (My garden needs some rain soon.), itd... Nawet jeśli to nie my zaczniemy rozmowę, to nie możemy być zdziwieni, że ktoś inny nas „zaczepia”. Szczególnie jeśli zna nas z widzenia (np. kasjerka w lokalnym sklepie podczas obsługiwania), a tym bardziej jeśli trochę lepiej niż z widzenia (np. sąsiad przy otwieraniu drzwi). Najczęściej używane przywitanie to How are you?, które można tłumaczyć jako „jak się masz?” Jednak w angielskim jest to używane niemal tak samo jak „dzień dobry” – chodzi tylko o to, żeby „coś” powiedzieć, ale naszego rozmówcy zazwyczaj w ogóle nie interesuje jak się naprawdę mamy. Dlatego też należy odpowiedzieć np. Fine, and you? (W porządku, a Ty?) – i również nie należy oczekiwać wylewności... Przykłady zwrotów z jakimi można się spotkać podczas small talk: How are you? How are you doing? How is going? Are you OK? Hi there. The weather is lovely today. The weather is bad today. I hope it will be sunny on weekend. I saw you in town yesterday. Did you see the news on TV yesterday? Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 128 Czasowniki nieregularne W nawiasach formy mniej popularne lub używane w amerykańskim angielskim polskie forma podstawowa, forma druga, czas forma trzecia, czas Perfect, w połączeniu z have / has / had czas teraźniejszy arise (aRAJS’) awake (aŁEJK’) przeszły prosty arose (aROŁS’) awoke (aŁOŁK’) beat (biit) beaten (BII’ten) became (biKEJM’) began (beGAN’) become (biKAM’) begun (beGAN’) be (bi) bear (beer) beat (biit) become (biKAM’) begin (beGIN’) bend (bendd) bet (bet) bid (byd) bite (bajt) bleed (bliidd) was/were (łos/łeer) bore (boor) bent (bent) bet (bet) bid (byd) bit (byt) bled (bledd) blew (bluu) broke (brołk) bred (bredd) brought (broot) arisen (aRI’zen) awoken (aŁOŁ’ken) been (biin) born (born) bent (bent) bet (bet) bid (byd) bound (bałndd) bitten (BY’ten) bled (bledd) blown (blołn) broken (BROŁ’kyn) bred (bredd) brought (broot) znaczenie powstać obudzić być znosić, urodzić bić stawać się zaczynać wyginać zakładać się licytować wiązać, łączyć gryźć, kąsać krwawić przynieść, przywieźć budować, tworzyć palić, parzyć pęknąć (np. balon) pękać, niszczyć kupować rzucać, odlewać łapać, chwytać wybierać przylegać, lgnąć ubierać, okrywać przyjść, przyjechać kosztować pełzać ciąć, kroić odważyć się traktować, radzić sobie, dotyczyć kopać, ryć nurkować (głową w dół) robić, wykonać rysować, ciągnąć bind (bajndd) bound (bałndd) dmuchać, wiać blow (bloł) łamać, psuć rozmnażać się break (brejk) breed (briidd) bring (bryng) build (byldd) built (bylt) built (bylt) burn (bern) burst (berst) burnt (bernt) burst (berst) bust (bast) buy (baj) cast (kast) catch (kacz) choose (czjuz) cling (klyng) clothe (klołdh) bust (bast) bought (boot) cast (kast) caught (koot) chose (czołz) clung (klang) clad (clothed) burnt (bernt) burst (berst) bust (bast) bought (boot) cast (kast) caught (koot) chosen (CZOŁ’zen) clung (klang) clad (clothed) (klad, klołdht) (klad, klołdht) come (kam) came (kejm) come (kam) cost (kost) creep (kriip) cut (kat) dare (deer) deal (diil) cost (kost) crept (krept) cost (kost) crept (krept) cut (kat) cut (kat) dared (deerdd) dared (deerdd) dealt (deelt) dealt (deelt) dig (dyg) dive (dajw) do (du) draw (droł) dug (dag) dived (dajwwdd) did (dydd) drew (drju) dug (dag) dived (dajwwdd) done (dan) drawn (drołn) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 129 polskie znaczenie śnić, marzyć pić jechać, napędzać forma podstawowa, forma druga, czas czas teraźniejszy przeszły prosty forma trzecia, czas Perfect, w połączeniu z have / has / had dream (driim) dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) (dremt, driimdd) (dremt, driimd) drink (drynk) drive (drajww) drank (drank) drove (drołww) drunk (drank) driven (DRY’wen) zamieszkiwać dwell (dłel) dwelt (dłelt) dwelt (dłelt) eaten (II’ten) fallen (FOO’len) fed (fed) felt (felt) eat (iit) fall (fool) feed (fiidd) feel (fiil) fight (fajt) ate (ejt) fell (fel) fed (fed) felt (felt) fought (foot) fought (foot) find (fajndd) found (fałndd) found (fałndd) fit (fyt) fit (fitted) fit (fitted) (fyt, fy’tedd) (fyt, FY’tedd) flee (flii) fled (fledd) fled (fledd) fling (flyngg) flung (flangg) flung (flangg) fly (flaj) forbid flew (flu) forbade (forBYDD’) (forBEJDD’) foresee (forSII’) forget (forGET’) forgive (forGYWW’) foresaw (forSOŁ’) forgot (forGOT’) forgave (forGEJWW’) froze (frołz) got (got) zamarzać freeze (friizz) dostać, zdobyć get (get) flown (flołn) forbidden (forBY’den) foreseen (forSIIN’) forgotten (forGO’ten) forgiven (forGY’wen) frozen (FROŁ’zen) got (gotten) (got, GO’ten) given (gy’wen) gone (goon) jeść spadać, upadać karmić, zasilać czuć, odczuwać walczyć znaleźć, odszukać dopasować uciekać, pierzchać rzucać, zamachnąć latać, frunąć zabraniać przewidywać zapominać przebaczyć dać pójść, pojechać zetrzeć, zmielić rosnąć powiesić, wieszać mieć słyszeć chować, ukryć uderzyć, trafić trzymać zranić, boleć zachować klęczeć robić na drutach wiedzieć, umieć kłaść prowadzić pochylać give (gyww) go (goł) gave (gejww) went (łent) grind (grajndd) ground (grałndd) ground (grałndd) grow (groł) hang (hang) grew (gru) hung (hang) grown (grołn) hung (hang) have (haww) hear (hiir) hide (hajdd) hit (hyt) hold (holdd) hurt (hert) keep (kiip) kneel (niil) knit (nyt) know (noł) lay (lej) lead (liidd) lean (liin) had (hadd) had (hadd) heard (heerdd) heard (heerdd) hid (hydd) hit (hyt) held (heldd) hurt (hert) kept (kept) knelt (nelt) knit (nyt) knew (nju) laid (lejd) led (ledd) hidden (HY’den) hit (hyt) held (heldd) hurt (hert) kept (kept) knelt (nelt) knit (nyt) known (nołn) laid (lejd) led (ledd) leant (lent) leant (lent) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS learn (leern) leave (liiww) lend (lendd) learnt (leernt) learnt (leernt) left (left) lent (lent) left (left) lent (lent) let (let) let (let) let (let) lie (laj) light (lajt) lose (luuzz) make (mejk) mean (miin) meet (miit) lied (lajdd) lit (lyt) lost (lost) made (mejdd) meant (meent) lied (lajdd) lit (lyt) lost (lost) made (mejdd) meant (meent) met (met) met (met) melt (melt) melted (MEL’ted) molten (MOL’ten) mislead (mysLIIDD’) mistake (mysTEJK’) misunderstand (mys misled misled (mysLEEDD’) (mysLEEDD’) mistook (mysTOOK’) misunderstood mistaken (mysTEJ’ken) misunderstood (mys (mysanderSTUUDD’) anderSTANDD’) mow (moł) anderSTUUDD’) mowed (mołdd) mown (mołn) pay (pej) paid (pejdd) paid (pejdd) put (put) quit (kłyt) read (riidd) rid (ryd) put (put) put (put) quit (kłyt) read (reedd) rid (ryd) quit (kłyt) read (reedd) rid (ryd) ride (rajdd) rode (rołdd) ridden (RY’den) ring (ryng) rang (rang) rung (rang) rise (rajzz) rose (rołzz) risen (RY’zen) run (ran) saw (soł) say (sej) see (sii) ran (ran) sawed (sołdd) said (seedd) saw (soł) run (ran) sawn (sołn) said (seedd) seen (siin) udowodnić coś prove (pruuww) proved (pruuwwdd) proven (PRUU’wen) znaczenie skoczyć do przodu uczyć się zostawiać pożyczyć (komuś) pozwolić, wynająć kłamać zapalić zgubić, przegrać robić, czynić znaczyć spotkać, poznać stopić, roztapiać wprowadzać w błąd, mylić mylić się źle zrozumieć kosić (np. trawę) płacić położyć, umieścić rezygnować czytać pozbyć jechać (np. konno) dzwonić, okrążać podnosić się biec, działać piłować, ciąć piłą powiedzieć widzieć, zobaczyć poszukiwać sprzedać wysłać ustawić, ustalić szyć trząść golić Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek polskie forma podstawowa, forma druga, czas czas teraźniejszy leap (liip) przeszły prosty leapt (lept) 130 forma trzecia, czas Perfect, w połączeniu z have / has / had leapt (lept) seek (siik) sell (sel) send (sendd) set (set) sew (soł) shake (szejk) shave (szejww) sought (soot) sought (soot) sold (soldd) sent (sent) set (set) sewed (sołd) shook (szuuk) shaved (szejwwdd) shed (szedd) shone (szoon) shot (szot) sold (soldd) sent (sent) set (set) sewn (sołn) shaken (SZEJ’ken) shaven (SZEJ’wen) shed (szedd) shone (szoon) shot (szot) zrzucać, uronić błyszczeć strzelać shed (szedd) shine (szajn) shoot (szuut) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 131 forma podstawowa, forma druga, czas czas teraźniejszy przeszły prosty forma trzecia, czas Perfect, w połączeniu z have / has / had show (szoł) kurczyć się shrink (szrynk) zamknąć śpiewać tonąć, zatopić siedzieć spać ślizgać shut (szat) sing (syng) sink (synk) sit (syt) sleep (sliip) slide (slajdd) rozciąć (nożem) slit (slyt) showed (szołdd shrank (szrank) shown (szołn) shrunk (szrank) shut (szat) sang (sang) sank (sank) sat (sat) shut (szat) sung (sang) sunk (sank) sat (sat) slept (slept) slept (slept) slid (slydd) slit (slyt) slid (slydd) slit (slyt) smelt (smelt) smell (smel) smelt (smelt) sneak (sniik) sneaked (sniikt) sneaked (sniikt) sow (soł) speak (spiik) sowed (sołd) spoke (społk) sown (sołn) spoken (SPOŁ’ken) szybko jechać speed (spiidd) sped (spedd) spell spelt (spelled) sped (spedd) spelt (spelled) (spel) (spelt, spelt) (spelt, spelt) spend (spendd) spill (spyl) spin (spyn) spit (spyt) split (splyt) spent (spent) spilt (spylt) span (span) spat (spat) split (splyt) spent (spent) spilt (spylt) spun (span) spat (spat) split (splyt) spoil (spojl) spoilt (spojlt) spoilt (spojlt) rozprzestrzenić spread (spreedd) spread (spreedd) spread (spreedd) sprężynować spring (spryngg) sprang (sprangg) sprung (sprangg) stać, wytrzymać stand (standd) stood (stuudd) polskie znaczenie pokazać wąchać, pachnieć skradać się siać mówić przeliterować, zaczarować wydać, spędzić rozlać, rozsypać kręcić, wirować pluć, kropić dzielić, rozłamać zepsuć, rozpieścić kraść kleić się użądlić, ukłuć śmierdzieć kroczyć uderzyć połączyć w ciąg starać się przysięgać, klnąć pocić się zmiatać, zamiatać puchnąć, pęcznieć pływać brać uczyć (kogoś) rwać, rozedrzeć powiedzieć myśleć steal (stiil) stick (styk) sting (styngg) stink (stynk) stride (strajdd) strike (strajk) string (stryngg) strive (strajww) stole (stool) stuck (stak) stung (stangg) stank (stank) stood (stuudd) stolen (STO’len) stuck (stak) stung (stangg) stunk (stank) strode (strołdd) stridden (STRY’den) struck (strak) struck (strak) strung (strangg) strove (strołww) strung (strangg) striven (STRY’wen) swear (słeer) swore (słoor) sworn (słoorn) sweat (słeet) sweat (słeet) sweat (słeet) sweep (słiip) swept (słept) swept (słept) swell (słel) swelled (słeldd) swollen (SŁO’len) swim (słym) swam (słam) swum (słam) take (tejk) teach (tiicz) tear (teer) tell (tel) took (tuuk) taught (toot) tore (toor) told (toldd) swung (słangg) taken (TEJ’ken) taught (toot) torn (torn) told (toldd) think (thynk) thought (thoot) thought (thoot) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS bujać, huśtać swing (słyngg) swung (słangg) Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 132 polskie znaczenie prosperować forma podstawowa, forma druga, czas czas teraźniejszy thrive (thrajww) przeszły prosty throve (thrived) (throłww, thrajwdd) threw (thru) thrust (thrast) forma trzecia, czas Perfect, w połączeniu z have / has / had thriven (thrived) (THRY’wen, thrajwdd) thrown (throłn) thrust (thrast) undergone (anderGON’) understood rzucać pchnąć, rzucić throw (throł) thrust (thrast) się przechodzić (np. undergo underwent zmiany) rozumieć (anderGOŁ’) (anderŁENT’) understand understood denerwować, niepokoić budzić nosić (ubranie), zużywać się tkać, zaplatać poślubić płakać, opłakiwać zmoczyć, zwilżyć (anderSTAND’) (anderSTUUD’) (anderSTUUD’) upset (apSET’) upset (apSET’) upset (apSET’) wake (łejk) woke (łołk) woken (łołKEN’) wear (łeer) weave (łiiww) wed (łedd) weep (łeep) wore (łoor) worn (łoorn) wove (łołww) woven (łołWEN’) wed (łedd) wept (łept) wed (łedd) wept (łept) wet (łet) wet (łet) wet (łet) wygrać, zdobyć win (łyn) won (łon) won (łon) nawijać wycofać wstrzymać wytrzymać, znosić (niedogodność) pisać wind (łajndd) wound (łałndd) wound (łałndd) withdraw (withDROŁ’) withhold withdrew (withDRU’) withheld withdrawn (withDROŁN’) withheld (withHOLDD’) (withHELDD’) (withHELDD’) withstand withstood withstood (withSTANDD’) (withSTUUDD’) (withSTUUDD’) write (rajt) wrote (rołt) written (RY’ten) Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 133 Słownik angielsko-polski Kursywa oznacza angielskie słowo, natomiast (WY’raz w naWIA’sie) polską wymowę z apostrofem bezpośrednio za akcentowana sylabą oznaczoną „duŻYmi” literami, następnie lista polskich znaczeń. Podkreślenie np. ii sugeruje przedłużoną głoskę. Podwójna spółgłoska na końcu mówi o dźwięcznej wymowie (np. gg). Zasady wymowy opisane są dokładniej w początkowych podrozdziałach. A a (a) słówko gramatyczne, wskazuje na nieokreślony policzalny rzeczownik (rozmówca nie musi wiedzieć o który konkretnie obiekt chodzi) able (EJ’byl) móc, być zdolnym do czegoś about (aBAŁT’) około, o above (aBAWW’) nad, ponad, powyżej according (aKOR’dyng) zgodnie z, według account (aKAŁNT’) konto, rachunek acid (A’syd) kwas acquaintance (aKŁAJ’ntans) znajomy across (aKROS’) w poprzek, przez act (akt) czyn, akt, działać add (add) dodawać adjust (ad-DŻAST’) dostosować ad, advertisement (add, adWER’tysment) reklama, ogłoszenie advantage (adWAN’tydż) zaleta, korzyść, przewaga affection (aFEK’szyn) czułość, przywiązanie do kogoś afraid (aFREJDD’) obawiać się after (AF’ter) po, za, później afternoon (afterNUUN’) popołudnie afterwards (AF’terłords) potem, później, następnie again (aGEJN’) ponownie, znowu against (aGEJNST’) przeciw, wbrew age (ejdż) wiek (np. osoby), epoka, era, starzeć się ago (aGOŁ’) temu (np. rok temu) agree (aGRII’) zgadzać się air (eer) powietrze, wietrzyć, lotniczy airport (EER’port) lotnisko alas (aLAS’) niestety alcohol (AL’kohol) alkohol all (ool) wszystko, cały, każdy, całkiem allow (aLAŁ’) pozwalać, dopuszczać almost (OL’mołst) prawie, prawie że alone (AL’ołn) sam, samotny along (aLONG’) wzdłuż already (olRE’di) już Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 134 also (OL’so) również, też, ponadto although (OL’dhoł) chociaż, aczkolwiek altogether (OL’tugedher) całkowicie, ogółem, w całości always (OL’łejs) zawsze am (am) jestem (I am) among (aMONG’) wśród, między amount (aMAŁNT’) ilość, kwota an (an) słówko gramatyczne, patrz a and (and) i, a angle (AN’gyl) kąt angry (AN’gri) rozzłoszczony, zły animal (A’nimal) zwierzę, zwierzęcy (zobacz też pet) another (aNO’ther) inny, jeszcze inny answer (AN’ser) odpowiedź, odpowiadać ant (ant) mrówka anxious (AN’kszys) zaniepokojony, niespokojny any (A’ny) dowolny, jakikolwiek, każdy anybody (A’nybodi) ktokolwiek, każdy, ktoś anything (A’nythyng) cokolwiek, wszystko, coś ape (ejp) małpa człekokształtna apparently (aPAA’rentli) widocznie appear (aPIIR’) pojawić się appearance (aPII’rans) wygląd apple (A’pyl) jabłko approval (aPRU’wal) zatwierdzenie are (aar) jesteś, jesteśmy, jesteście, są arc (ark) łuk arm (arm) ramię, ręka, wysięgnik, broń army (AR’mi) armia, wojsko around (A’rałnd) około, dookoła arrive (A’rajww) przybyć, nadjeść art (art) sztuka piękna artist (AR’tyst) artysta as (as) jak, jako ashamed (A’szejmt) zawstydzony ask (ask) pytać at (at) w, na, przy, nazwa znaku małpy @ attack (aTAK’) atak, napad, atakować attempt (aTEMPT’) próba, próbować attention (aTEN’szyn) uwaga attraction (aTRAK’szyn) atrakcja, przyciąganie, atrakcyjność aunt (ałnt) ciotka, ciocia authority (ałTHO’riti) władza automatic (AŁ’tomatyk) automatyczny aware (aŁEER’) świadomy, poinformowany, powiadomiony away (aŁEJ’) z dala, poza, na uboczu, (oznacza oddalenie) ay (aj) tak B baby (BEJ’bi) dziecko, niemowlę, nowo narodzone zwierzę, kochanie back (bak) tył, plecy, z powrotem, tylny, wsteczny, popierać kogoś bad (badd) zły, szkodliwy, zepsuty bag (bagg) torba, torebka Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 135 balance (BA’lans) balans, równowaga, waga do ważenia, równoważyć ball (bool) piłka, kulka, bal band (bandd) pasmo, opaska, orkiestra, opasywać bar (bar) bar, pręt, listwa, wykluczać base (bejs) baza, podstawa, opierać się basic (BEJ’syk) podstawowy, prosty basin (BEJ’syn) miednica, umywalka basket (BAS’ket) koszyk, kosz bath (bath) wanna, kąpiel, kąpać się bathroom (BATH’ruum) łazienka bay (bej) zatoka, wnęka be (bi) być, stać się, istnieć bear (beer) znosić coś, ponosić, urodzić, niedźwiedź, miś beautiful (BJU’tyful) piękny, śliczny beauty (BJU’ti) piękno, piękność because (biKOŁZ’) ponieważ, bo, gdyż become (biKAM’) zostać, stawać się, uczynić się bed (bedd) łóżko, koryto rzeki, grządka bee (bii) pszczoła beer (biir) piwo before (biFOR’) przed, zanim begin (BE’gyn) zaczynać beginning (BE’gyning) początek behind (beHAJNDD’) z tyłu, za, tyłek behaviour (BI’hejwior) zachowanie believe (beLIIWW’) wierzyć below (beLOŁ’) poniżej, na dole, pod bell (bel) dzwon, dzwonek bend (bendd) zakręt, wygięcie, zginać bent (bent) zagięty, zwichrowany berry (BE’ri) jagoda (dowolnej rośliny) beside (beSAJD’) obok, przy, oprócz, ponadto best (best) najlepszy, najlepiej, (zobacz też good) better (BE’ter) lepszy, lepiej, zdrowszy, (zobacz też good) between (bitŁIIN’) pomiędzy beyond (bi-JONDD’) poza, ponad, dalej big (bygg) bardzo duży, wielki bird (byrdd) ptak birthday (BYRTH’dej) urodziny bit (byt) kawałek, odłamek, wiertło bite (bajt) kęs, gryz, gryźć, ugryźć bitter (BY’ter) gorzki, cierpki, rodzaj popularnego jasnego piwa black (blak) czarny blood (blaadd) krew blow (bloł) podmuch, uderzenie, wiać, dmuchać blue (blu) niebieski board (boordd) płyta, deska, tablica, komisja, stołować się, wsiadać na pokład boat (bołt) łódka, statek body (BO’di) ciało, organizm, zwłoki, nadwozie, kadłub, grono boil (bojl) wrzeć, gotować się bone (bołn) kość, ość book (buuk) książka, rezerwować boot (buut) rozruch, bagażnik, kozak, but z cholewą (zobacz też shoe) born (born) urodzony both (bołth) oba, obydwu, obie, oboje bottle (BO’tyl) butelka, butelkować bound (bałndd) związany, ograniczony box (boks) pudełko, skrzynka, boks, boksować, pakować Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 136 boy (boj) chłopiec brain (brejn) mózg brake (brejk) hamulec, hamować branch (brancz) gałąź, rozgałęziać bread (breedd) chleb, pieczywo break (brejk) pauza, przerwa, złamanie, łamać, tłuc, pękać, psuć się breakfast (BREK’fast) śniadanie, jeść śniadanie breathe (briidh) oddychać brick (bryk) cegła, kostka, ceglany bridge (brydż) most, mostek, brydż bright (brajt) jasny, bystry, inteligentny bring (bryngg) przynieść, przywieźć, przyprowadzić broken (BROŁ’ken) złamany, rozbity, zepsuty brother (BRA’ther) brat brown (brałn) brązowy brush (brasz) szczotka, pędzel, szczoteczka, szczotkować bucket (BA’ket) wiadro build (byldd) budować building (BYL’ding) budynek bulb (balb) bulwa, cebulka, żarówka bus (bas) autobus burn (bern) oparzenie, poparzenie, palić, spalać burst (berst) wybuch, nagłe pęknięcie, szybka seria business (BYZ’nes) firma, biznes, interes, służbowy, urzędowy but (bat) ale, lecz, jednak butter (BA’ter) masło button (BA’tyn) guzik, przycisk, zapinać by (baj) przez, o, na, przy, niedaleko Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS Błyskawiczny angielski w praktyce dr inż. Stanisław Żurek 137 [brak części książki] Copyright by Stanisław Żurek EPROFESS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Błyskawiczny Angielski w Praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: