Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 006948 18460990 na godz. na dobę w sumie
Budowa biogazowni - aspekty finansowe i praktyczne  - ebook/pdf
Budowa biogazowni - aspekty finansowe i praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 29
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2856-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Polsce jest jeszcze stosunkowo niewiele obiektów korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), dlatego warto zainteresować się takim typem działalności. W tej publikacji omówione zostały wszystkie kwestie ekonomiczne i organizacyjne dotyczące budowy biogazowni. Każdy inwestor powinien ocenić, jakich środków finansowych potrzebuje do realizacji swojego przedsięwzięcia i jak może je pozyskać. Dlatego warto zrobić analizę finansową projektu, zanim przystąpimy do jego realizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Budowa Biogazowni – aspekty finansowe i praktyczne Ze względu na zobowiązania Polski wobec UE musimy wykorzystywać w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii (OZE). W naszym kraju jest jeszcze stosunkowo niewiele obiektów korzystających z OZE, dlatego warto zainteresować się takim typem działalności. W tym artykule omówimy wszystkie kwestie ekonomiczne i organiza- cyjne dotyczące budowy biogazowni. w tekście: „„ Jakie koszty trzeba ponieść „„ Skąd wziąć pieniądze na budowę „„ Na czym można zarobić „„ Jak działa biogazownia i z czego się składa Autor: Tomasz Kaler specjalista ds. prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska 02 Budowa biogazowni – aspekty finansowe i praktyczne Jakie koszty trzeba ponieść Każdy inwestor powinien ocenić, jakich środków finan- sowych potrzebuje do realizacji swojego przedsięwzięcia i jak może je pozyskać. Dlatego warto zrobić analizę fi- nansową projektu, zanim przystąpimy do jego realizacji. Co powinna zawierać analiza finansowa projektu biogazowego Najbardziej istotne elementy, które należy uwzględnić, przeprowadzając analizę finansową biogazowni, to: „„ nakłady inwestycyjne, „„ źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, „„ sprzedaż energii elektrycznej i świadectw pocho- dzenia, „„ sprzedaż ciepła, „„ koszty eksploatacyjne. Jakie działania podjąć, oceniając stronę finansową Przede wszystkim należy: 1) przygotować biznesplan wraz ze szczegółowym opisem założeń przyjętych do projekcji przychodów i kosztów, 2) opracować prognozę przychodów ze sprzedaży energii i praw majątkowych na podstawie produktywności biogazowni, 3) dokonać weryfikacji elementów kosztów projektu, 4) zweryfikować koszty operacyjne w okresie przewidy- wanej eksploatacji projektu. Budowa biogazowni – aspekty finansowe i praktyczne 03 Podstawowe pojęcia ekonomiczne: Biznesplan – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej, m.in. w celu pozyskania finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Analiza finansowa – dostarcza informacji o wyni- kach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa niezbęd- nych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych m.in. przez: kredytodawców kontrahentów, inwesto- rów, audytorów, urzędy statystyczne. Prognoza finansowa – narzędzie planistyczne pozwalające na zobrazowanie przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa. W ramach prognozy finanso- wej planuje się przyszłe operacje gospodarcze oraz sporządza sprawozdania finansowe pro forma (ra- chunki zysków i strat, bilanse, przepływy pienięż- ne). Prognoza finansowa jest podstawą do oblicze- nia efektywności finansowej przedsięwzięcia oraz analizy płynności finansowej. Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przed- siębiorstwa przedstawione w formie liczbowych ze- stawień zgodnie z systematyką wynikającą z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sporządza się je zazwyczaj na koniec roku. Rachunek zysków i strat – zwany niegdyś rachun- kiem wyników. Jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje, jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalno- ści oraz ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. zadaj pytanie: OchronaSrodowiska@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Budowa biogazowni - aspekty finansowe i praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: