Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00759 010886 10763943 na godz. na dobę w sumie
Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key - ebook/pdf
Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8386-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

The book comprises three glossaries grouped semantically into nine sections, such as e.g. Business Environment, Management, Employment, Finance and Banking, People and Organizations. Each section of the book is arranged alphabetically and contains:

Additionally, each section of the book contains practice with the answer key. The book can be useful for both business English teachers (in materials development and testing) and for students at language competence levels from A1 to C2.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ElżbiEta JEndrych Business Phrases, Collocations and Metaphors Glossary with Practice and Answer Key BUSINESS PHRASES, COLLOCATIONS AND METAPHORS Glossary with Practice and Answer Key ELŻBIETA JENDRYCH BUSINESS Phrases, Collocations and Metaphors Glossary with Practice and Answer Key Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Business Phrases, Collocations and Metaphors Glossary with Practice and Answer Key Manager projektu: Anna Wieczorek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8385-9 ISBN e-book 978-83-255-8386-6 Spis treści Unit 1 ECONOMICS ..................................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors .............................................................. Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations ................................................................................................................................ Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 2 MANAGEMENT ............................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 3 EMPLOYMENT ................................................................................................................................................ PART 1. RECRUITMENT AND SELECTION ........................................................................................................ Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 2. EMPLOYMENT ....................................................................................................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 4 PROMOTION AND ADVERTISING ....................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... 9 9 16 20 38 43 45 47 47 56 61 81 88 95 98 98 98 99 101 102 103 104 104 112 116 128 132 133 135 135 138 6 Spis treści List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 5 TRADE .................................................................................................................................................................. Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 6 DISTRIBUTION, TRANSPORT AND LOGISTICS ........................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 7 FINANCE AND BANKING ......................................................................................................................... PART 1. FINANCE ................................................................................................................................................. Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 2. ACCOUNTING ......................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 3. BANKING ................................................................................................................................................ Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 4. INSURANCE ........................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... PART 5. TAXES .................................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... 140 144 146 147 149 149 156 160 171 175 178 180 180 184 186 190 193 194 195 195 195 205 209 226 230 235 237 237 242 246 248 250 250 251 251 257 260 267 269 270 271 271 273 274 276 277 277 279 280 281 Spis treści Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 6. STOCK EXCHANGE ............................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 8 PEOPLE AND ORGANIZATIONS ........................................................................................................... PART 1. PEOPLE .................................................................................................................................................... Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... PART 2. ORGANIZATIONS .................................................................................................................................. Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors ............................................................... Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... Unit 9 LEGAL ISSUES ................................................................................................................................................ Glossary of high frequency phrases, collocations and metaphors .............................................................. Practice Section 1 .......................................................................................................................................... List of popular collocations .................................................................................................................................. Practice Section 2 .......................................................................................................................................... Glossary of standard metaphors ......................................................................................................................... Practice Section 3 .......................................................................................................................................... KEY ........................................................................................................................................................................ 7 282 283 283 283 287 288 291 293 296 298 298 298 302 305 314 317 320 322 322 325 328 336 339 341 342 342 346 348 355 357 357 359 Unit 1 ECONOMICS GLOSSARY OF HIGH FREQUENCY PHRASES, COLLOCATIONS AND METAPHORS alokacja zasobów › allocation of resources/resource allocation audyt środowiskowy › environmental audit/green audit bardzo szybki wzrost › exponential growth bilans handlu zagranicznego › balance of trade bilans płatniczy › balance of payments bezrobocie strukturalne › structural unemployment blok handlowy › trading bloc/trade bloc brakuje towarów (na rynku) › goods are missing cena równowagi › equilibrium price cena gwarantowana › guaranted price/fixed price cena ustawowa › official price cena zamrożona › frozen price chłonność rynku › market absorption chłonny rynek › ready market chronić krajowych producentów › protect domestic producers chronić nowe gałęzie przemysłu › protect infant industries chronić przemysł krajowy przed importem › protect domestic industries from imports cykl koniunkturalny › business cycle/economic cycle czarny rynek › black market czynniki produkcji › factors of production dobra kapitałowe › capital goods dobra koniunktura › economic prosperity/prosperity/boom 10 Unit 1 Economics dodatni bilans handlowy › favourable balance of trade/positive balance of trade dolna granica cenowa › price floor dostępność siły roboczej › availability of labour dostępny na rynku › available on the market duży popyt na › high demand for/huge demand for/great demand for/big demand for działać na globalnym rynku › operate on the global market efekt cieplarniany › greenhouse effect efekt skali › economies of scale eksport niewidoczny › invisible export eksporter netto › net exporter elastyczność popytu › elasticity of demand elastyczny rynek pracy › flexible labour market gęsto zaludniony › densely populated globalne ocieplenie › global warming globalny rynek › global market gospodarka dobrze rozwijająca się › thriving economy gospodarka dzielenia się towarami, ekonomia współdzielenia › sharing economy gospodarka kapitalistyczna › capitalist economy gospodarka kwitnie › economy is booming gospodarka mieszana › mixed economy gospodarka nakazowa › command economy/centrally planned economy/controlled economy gospodarka oparta na usługach › service economy gospodarka oparta na wiedzy › knowledge economy/knowledge-based economy gospodarka rynkowa › market economy gospodarka zwalnia › economy slows down górna granica cenowa › price ceiling hamować rozwój wolnego rynku › hamper free market development handel międzynarodowy › international trade/cross-border trade handel wewnętrzny › domestic trade/home trade handel zagraniczny › foreign trade/overseas trade hotele i restauracje (jako branża) › hospitality sector/hospitality industry inflacja kosztowa › cost-push inflation/cost-induced inflation inflacja popytowa › demand-pull inflation/demand inflation inflacja strukturalna › structural inflation ingerencja rządu › government interference ingerować za pomocą podatków › interfere by means of taxes istnieje niedobór towarów (na rynku) › goods are scarce kapitał ludzki › human capital Unit 1 Economics 11 klęska żywiołowa › natural disaster koniunktura gospodarcza › economic situation/state of the economy konkurencja cenowa › price competition konkurencja doskonała › pure competition/perfect competition konkurencja między firmami › competition between companies konkurencyjny produkt › competitive product konsumpcja na głowę mieszkańca › consumption per capita kontrola cen i płac › price and wage controls kontrolować poziom inflacji › keep inflation under control kontyngent eksportowy › export quota koszyk towarów › basket of goods kraj o niskich kosztach siły roboczej › low-cost country kraj o wysokim dochodzie › high-income country kraj rozwijający się › developing country kraj rozwinięty › developed country kwitnąca gospodarka › booming economy/prosperous economy liczba osób bezrobotnych › jobless figure masowa konsumpcja › mass consumption masowy rynek › mass market mechanizm cenowy › price mechanism mechanizm wolnorynkowy › free market mechanism nagły wzrost popytu › surge in demand nakładać restrykcje handlowe › impose trade restrictions nałożyć embargo › impose a ban (on trade)/impose an embargo/put an embargo narazić się na ryzyko inflacji › run the risk of inflation nasycić rynek › saturate the market niedobory towarów (na rynku) › shortages of goods niekorzyści skali, negatywny efekt skali › diseconomies of scale nieruchomości › real estate niewidzialna ręka konkurencji › invisible hand of competition nisza na rynku › market niche ochrona konsumenta › consumer protection ochrona środowiska › environmental protection/protection of the environment odnawialne źródła energii › renewable energy sources ogół społeczeństwa › the general public/the public ograniczenia importowe › restrictions on import/import restrictions określić górną granicę cenową › put a ceiling on a price 12 Unit 1 Economics ostra konkurencja › tough competition/intense competition/fierce competition/cut-throat competition/keen competition/strong competition otoczenie biznesu › business environment ożywienie na rynku › market boom paliwa kopalne › fossil fuels państwowy monopol › state monopoly plan zaciskania pasa w gospodarce › austerity measures płaca minimalna › minimum wage podaż i popyt › supply and demand podaż pieniądza › money supply podaż przewyższa popyt › supply outstrips demand/supply exceeds demand podaż zaspokaja popyt › supply meets demand podstawowe produkty spożywcze › essentials foodstuffs/basic foodstuffs podział pracy › division of labour pogorszenie koniunktury, pogorszenie sytuacji gospodarczej › economic slump pogorszyć inflację › exacerbate inflation popyt i podaż › demand and supply pośredniczyć › act as an intermediary powstrzymać inflację › halt inflation prawo konkurencji › competition law prawo podaży i popytu › the law of supply and demand produkcja i sprzedaż › trade and industry produkcja pierwotna › primary production produkt krajowy brutto › gross domestic product/GDP prognoza gospodarcza › economic forecast/economic outlook/economic projection promować wolny handel › promote free trade przeciętny dochód na głowę › per capita income/average income przemysł budowlany › construction industry przemysł ciężki › heavy industry przemysł lekki › light industry przemysł modowy › fashion industry przemysł rozrywkowy › entertainment industry/show business przemysł spożywczy › food industry przemysł strategiczny › strategic industry przemysł wydobywczy › extractive industry przemysł wytwórczy › manufacturing industry przetwórstwo żywności › food processing przewaga konkurencyjna › competitive advantage/competitive edge Unit 1 Economics 13 przyjazny dla środowiska › environmentally friendly/environment friendly przyspieszony wzrost › accelerated growth przyznać koncesję › grant a concession regulować ceny › regulate prices roboty publiczne › public works rolnictwo organiczne › organic farming rolnictwo przemysłowe › factory farming/battery farming ropa naftowa › crude oil rosnący popyt na › increasing demand for/growing demand for równowaga rynkowa › market equilibrium/equilibrium on the market rynek akcji › equity market/stock market rynek finasowy › financial market rynek instrumentów pochodnych › derivatives market rynek kapitałowy › capital market rynek konsumpcyjny › consumer market rynek mieszkaniowy › housing market rynek nasycony › saturated market rynek nielegalny › illegal market rynek nieruchomości › property market/real estate market rynek niszowy › niche market rynek pieniężny › money market rynek pierwotny › primary market rynek podziemny › underground market rynek pracy › job market; labour market (BE), labor market (AE) rynek przemysłowy › industrial market rynek towarowy › commodity market rynek walutowy › foreign exchange/FOREX/FX/currency market rynek wewnętrzny, rynek krajowy › domestic market/home market rynek wirtualny › virtual market rynek wtórny › secondary market rynek z nadpodażą › congested market/glutted market schładzać gospodarkę › cool down the economy sektor usług › service industry/service sector/tertiary production/tertiary sector silnie dotowany eksport › heavily subsidised export siła nabywcza (waluty) › purchasing power (of a currency) siła portfela › power of the purse siła robocza › work force/workforce/manpower/labour siła wyższa › force majeure/act of God 14 Unit 1 Economics siły popytu i podaży › forces of supply and demand siły rynkowe › market forces skorygowany o inflację › inflation adjusted/adjusted for inflation skutki działalności biznesowej na środowisko › environmental footprint of business operations słaba gospodarka › weak economy/fragile economy/ailing economy słabnąca gospodarka › flagging economy/weakening economy słabnący popyt na › falling demand for słaby popyt na › low demand for/weak demand for spadek koniunktury › contraction/economic decline/economic downturn specjalna strefa ekonomiczna › special economic zone/SEZ sprawny rynek › healthy market stabilna gospodarka › stable economy starzejąca się populacja › ageing population stopa inflacji › inflation rate/rate of inflation stopa wzrostu gospodarczego › rate of economic growth stopa życiowa › standard of living strajk › industrial action/strike strumień dochodu › stream of income surowce › raw materials swobodny przepływ towarów, siły roboczej i kapitału › free flow of goods, labour and capital system walutowy › currency system szara strefa › grey market/twilight zone (BE), gray market (AE) szpiegostwo przemysłowe › industrial espionage sztuczna kontrola cen › artificial price controls szybki odpływ kapitału › flight of capital/capital flight szybki wzrost gospodarczy › fast economic growth/rapid economic growth szybko zmieniające się otoczenie biznesu › volatile business environment środki produkcji › means of production towary konsumpcyjne › consumer goods towary konsumpcyjne trwałego użytku › consumer durables towary pierwszej potrzeby › essential goods/staple goods/staples/necessity goods towary szybko zbywalne, towary szybko rotujące › fast moving consumer goods/FMCG uczciwy handel (bez wykorzystywania nikogo) › fair trade ujemny bilans handlowy › adverse balance of trade/adverse trade balance ułatwiać eksport › facilitate export usługi na rzecz handlu › services to trade utrzymać zrównoważony rozwój › maintain sustainable growth Unit 1 Economics 15 uzdrowienie gospodarki › economic recovery uzyskać kontrolę nad rynkiem, opanować rynek, zdominować rynek › corner the market wahania koniunktury › market fluctuations wahania popytu › fluctuations in demand walczyć z recesją › fight recession wartość dodana › added value wartość pieniądza w czasie › time value of money wolna konkurencja › free competition wolna strefa ekonomiczna › free economic zone/FEZ wolny obszar celny, strefa wolnocłowa › free zone/duty-free zone/free-trade zone/tax-free zone wpływ na środowisko › environmental impact wydobycie surowców › extraction of raw materials wschodzący rynek › emerging market wskaźnik bezrobocia › unemployment rate/unemployment ratio wskaźnik cen detalicznych › retail price index/RPI wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych › consumer price index/CPI wskaźnik gospodarczy › economic index wspólna waluta › single currency współpraca gospodarcza › economic cooperation wydajność pracy › work efficiency wyniki gospodarcze, wyniki osiągane przez gospodarkę › economic performance wyznacznik popytu › determinant of demand wzrost gospodarczy › economic growth wzrost i spadek koniunktury › boom and bust zaburzony rynek › disturbed market zahamować inflację › curb inflation zalać rynek towarami › flood the market with goods zalanie rynku towarami › market glut zamrożenie cen › price freeze zanieczyszczać środowisko › pollute the environment/harm the environment/damage the environment/contaminate the environment zanieczyszczenie środowiska › pollution of the environment załamanie rynku; zawodność rynku › market failure zapobiegać nieuczciwej konkurencji › prevent unfair competition zaspokoić popyt › meet demand/satisfy demand/cope with demand zasoby nieodnawialne › non-renewable resources zasoby siły roboczej › labour resources zastój gospodarczy › economic slow-down 16 Unit 1 Economics zastój w interesach › business stagnation zdrowa gospodarka › sound economy/healthy economy zliberalizowana gospodarka, uwolniona gospodarka › deregulated economy/liberalised economy zła koniunktura › economic slump/slump/trough zmiana popytu › change in demand zmienny rynek › volatile market znaleźć chłonny rynek na › find a ready market for znieść bariery w handlu › lift trade restrictions zrównoważony rynek › balanced market/well-balanced market zrównoważony wzrost › sustainable growth zużycie energii › energy consumption zwiększyć eksport › boost export zwiększyć popyt › increase demand/boost demand Practice Section 1 Task 1 Complete the expressions. allocation of .................... protect .................... producers cross-.................... trade the law of .................... and demand consumption per .................... centrally .................... economy .................... market mechanism .................... domestic product extraction of .................... materials maintain .................... growth Task 2 Give the full terms for the following acronyms. 1. SEZ – ........................................................................................................................ 2. GDP – ........................................................................................................................ 3. CPI – ........................................................................................................................ 4. FEZ – ........................................................................................................................ Unit 1 Economics 17 Task 3 Identify ten adjectives in the pool that may precede the word ‘competition’. tough fierce significant intense cut-throat animated great keen eager exaggerated strong strict gross free weak Task 4 Translate into English. 1. wzrost i spadek koniunktury – ...................................................... – ...................................................... 2. zła koniunktura – ...................................................... 3. cykl koniunkturalny 4. dobra koniunktura – ...................................................... – ...................................................... 5. koniunktura gospodarcza 6. spadek koniunktury – ...................................................... Task 5 Give the opposites to the following expressions. – ...................................................... 1. heavy industry 2. healthy economy – ...................................................... 3. negative balance of trade – ...................................................... – ...................................................... 4. ailing economy – ...................................................... 5. free economy 6. economy slows down – ...................................................... – ...................................................... 7. boom – ...................................................... restrictions 8. impose restrictions 9. foreign trade – ...................................................... trade – ...................................................... of scale 10. economies of scale Task 6 Identify the words in the pool that may precede the word ‘market’. free foreign easy red global secondary saturated blind industrial black primary grey new domestic durable fixed 18 Unit 1 Economics Task 7 Add the missing prepositions. 1. fluctuations .................... demand 2. keep .................... .................... competition 3. keep inflation .................... control 4. impose restrictions .................... 5. available .................... the market 6. operate .................... the global market 7. keep ahead .................... competition 8. economy slows .................... 9. surge .................... demand 10. find a ready market .................... something Task 8 Identify incorrect collocations. 1. production, underground, labour, commodity, virtual, domestic, fair + market 2. weak, weakening, sound, ailing, high, flagging, falling, strong, low + economy 3. light, textile, extractive, fashion, manufacturing, current, present + industry 4. market + niche, scale, boom, economy, mechanism, glut Task 9 Identify the words that may precede the word ‘economy’. 1. sh.................... economy 2. th..................... economy 3. we................... economy 4. fr...................... economy 5. ai..................... economy 6. mi.................... economy 7. st..................... economy Unit 1 Economics 19 Task 10 Identify the words in the pool that may precede the word ‘demand’. high huge slim low slight great large weak little Task 11 The expressions below do not represent correct collocations. Change the second element in each pair to create correct collocations. 1. market materials 2. price trade 3. free recovery 4. economic freeze 5. fair espionage 6. industrial glut 7. currency competition 8. raw system market ........................................ price ........................................... free ............................................. economic ................................... fair ............................................... industrial ..................................... currency ..................................... raw .............................................. Task 12 Identify incorrect collocations. 1. healthy, recovered, upgraded + market 2. slight, low, weak + demand 3. industrial, industry, striking + action 4. vogue, visible, volatile + business environment 5. consumptive, consumer, consumable + goods 6. factors, ways, means + of production 7. grey zone, twilight zone, grey market 8. services + to, for, at + trade 9. sustaining, sustained, sustainable + growth 10. stocked, congested, glutted + market 11. weak, fragile, low, ailing + economy 12. country, domestic, home + market
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Business Phrases, Collocations and Metaphors. Glossary with Practice and Answer Key
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: