Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 011204 17340778 na godz. na dobę w sumie
Być w zgodzie z sobą, innymi i światem - ebook/pdf
Być w zgodzie z sobą, innymi i światem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62932-00-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik edukacji siebie. Poprzez opisy i konkretne ćwiczenia Autorka pokazuje drogowskazy do tego jak być w zgodzie ze sobą, innymi i światem, a to pozwala budować zdrowe z nimi. Bez wewnętrznej harmonii możemy jedynie tworzyć 'chore rodziny i chore związki', a tym samym implantować i wzmacniać zaistnienie fizycznych objawów chorób, określanych jako 'psychosomatyczne'. Aby więc żyć zdrowo i szczęśliwie - należy zacząć od siebie, ponieważ tylko siebie jesteśmy w stanie zmienić, a to promieniuje na innych i świat wokół nas. Polecana dla wszystkich bez wyjątku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Ta książ ka jest częścią całej serii podobnych książ eczek, pomagających ż yć. Wspierających ż ycie. A takż e zdrowie. Od najmłodszych lat. Do tego trzeba edukacji. Nowej edukacji. Świadomej edukacji. Ale zacząć trzeba od siebie. A więc Twojej edukacji. Nauczyć się jak czego do czego uż ywać. INSTRUKCJI OBSŁUGI SAMEGO SIEBIE. Dla dorosłego ż ycia, społeczeństwa, narodu i świata. Zastanawiałam się, czy stworzyć jedną grubą książ kę, czy po prostu serial. Dla każ dego. Dostosowany do indywidualnych potrzeb. W każ dym wieku. Dlatego powstaje ich wiele. Moż esz przeczytać pojedynczą z tych książ eczek lub wszystkie. Bo to jednak całość: sztuki ż ycia w świecie. Dlatego ten serial. Moż esz rozpocząć w każ dym czasie i każ dym wieku. Każ da książ ka buduje, wspiera w rozwoju. Pozwala Ci ż yć bardziej świadomie. A z tego wyciągasz korzyści nie tylko dla siebie, ale i innych. Moż esz sięgnąć po każ dy numer, niezależ nie od kolejności. A potem zacząć drugi - poprzedni lub następny. I wrócić lub iść dalej. I pomoż esz sobie: wzbogacić swe ż ycie o inne wartości i moż liwości, koloryt i dźwięki. I zobaczysz cel, który Cię prowadzi. I zaczniesz go realizować. Swój własny, indywidualny i niepowtarzalny. Tak jak niepowtarzalni są ludzie. Wybór należ y do Ciebie. Autorka 3 Seria składa się dotychczas z następujących książ eczek: 1. Wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Być w zgodzie ze sobą, innymi i światem Szkoła ż ycia Szkoła emocji Co najmniej 10 sposobów jak stawać się świadomym rodzicem? Nowe spojrzenie na zdrowie Jak się uczyć? Jesteśmy jedną wielką rodziną Dziecko jest mądrzejsze niż myślisz 10. Energia słowa 11. Być kobietą Każ da książ eczka zawiera serię ćwiczeń pozwalających na poznawanie siebie, zarówno przy uż yciu wyobraźni jak i intuicji oraz wewnętrznych obrazów. Ćwiczenia pokazują jedynie drogi i dostarczają sugestii jak pracować ze sobą. Nie nakazują poprawnych lub nie wskazują wadliwych odpowiedzi. Jest tylko jedyna droga - własna. Jakkolwiek czujesz i myślisz, tylko Twoja droga jest właściwa. Tylko Ty moż esz ją tworzyć. Słuchaj uważ nie, co dzieje się wewnątrz Ciebie i wybieraj ćwiczenia, które oferują Ci najlepszą drogę wyraż ania Twych wewnętrznych przeż yć. Przedstawione ćwiczenia staną się początkiem niekończącego się procesu rozwoju i wzrostu, początkiem wyraż ania radości i twórczych pomysłów, jak również znalezieniem schronienia w przypadku kryzysu. Pozwól swoim obrazom i wewnętrznemu głosowi prowadzić Cię do odkrycia i wyraż enia tego wszystkiego, co jest tak piękne i niepowtarzalne w Tobie. 4 Każ dy z tomików tego cyklu tworzy całość, jak również wszystkie razem tworzą całość. Nie ma konieczności trzymania się kolejności. Każ dy tom moż na czytać w dowolnym czasie. Jest to tak jak poznawanie rośliny od łodyż ki lub płatków kwiatu - nie ma to zupełnie znaczenia dla zbadania całości. Wprowadzenie przybliż a opisane zagadnienia od strony teorii ale i praktyki. Książ ka jest bowiem praktyczna. Nie wystarczy ją przeczytać, gdyż zrozumienie (świadomość) polega na doświadczeniu, a więc zrobieniu poszczególnych zadań/ćwiczeń i wyciągnięciu z nich konkretnych wniosków, zgodnie z zasadą, którą przytaczam poniż ej: Jeśli mi powiesz - zapomnę Jeśli mi pokaż esz - zapamiętam Jeśli mnie włączysz - zrozumiem Książ ka, jak wszystkie moje pozostałe i następne - prezentuje zagadnienia wychowania i samowychowania (edukacji siebie), dokonując syntezy podejść: medycznego, filozoficznego, psychologicznego i pedagogicznego (zwanego holistycznym, całościowym), wkraczając też w sferę duchowości człowieka, jako najwyż szy poziom jego rozwoju. Jest podwójnie unikalna – z jednej strony poprzez ogląd przez pryzmat psychosyntezy (psychologii całego człowieka); z drugiej - oparcie jej na wieloletnich i gruntownych osobistych doświadczeniach i ich syntezy. Książ ka - jak i inne mojego autorstwa stanowi PORADNIK EDUKACJI SIEBIE. Jest pewnego rodzaju INSTRUKCJĄ OBSŁUGI KAŻ DEGO CZŁOWIEKA, inaczej moż na coś w nim uszkodzić lub zniszczyć. 5 Książ ka zawiera wiele w miarę krótkich rozdziałów, pisanych dosyć luźno, ponieważ jej celem jest odż ywianie Czytelnika treścią, którą zawiera. Dlatego też nie jest zbyt gruba, aby za jednym razem mieć do strawienia odpowiednią ilość pokarmu, aby nie przedobrzyć. Po jakimś czasie moż na sięgnąć po kolejną książ kę o podobnej tematyce, gdyż poznawanie siebie jest nieustającym procesem, którego nie moż na zakończyć, chociaż by z tego powodu, ż e nigdy się nie nudzi. Dzięki poznawaniu siebie odkrywamy coś nowego, co nas posuwa do przodu, dając radość, pogodę ducha i wiele jeszcze innych przymiotów, które stają się odtąd naszym udziałem. Dlatego też tej książ ki nie moż na połknąć jednym haustem, gdyż - tak jak przy jedzeniu moż na się zadławić. Tego rodzaju jednorazowe połknięcie moż e też spowodować niestrawność - jak każ dy posiłek niewłaściwie spoż yty. Książ kę należ y jak pokarm przeż uwać powoli, z zastanowieniem. Z tego powodu ma więc większe odstępy między niektórymi akapitami oraz przestrzenie na odpowiedzi na pytania. Zawiera również pewne waż ne przesłania w ramkach - dla zwrócenia szczególnej uwagi na ich znaczenie - one bowiem coś znaczą. Gdy nie zastosować się do nich - znaczą ślady w organizmie, mające w przyszłości swe fizyczne konsekwencje (np. zaląż ki chorób psychosomatycznych). Ze względu na to, ż e celem książ ki jest włączenie (świadomość) Czytelnika, dlatego też zawiera wiele ćwiczeń / zadań do własnego wykonania, dla zrozumienia siebie i motywów swego działania i ewentualnie skorygowanie ich, gdy zachodzi taka potrzeba. Celem ich bowiem jest zrozumieć siebie, a tym samym lepiej dziecko, zgodnie z fundamentalną zasadą psychosyntezy, która wyjątkowo trafnie oddaje skutki w wielu wymiarach: fizyczne, psychiczne i społeczne, gdy nie zadba się o przyczyny. Brzmi ona następująco: 6 gdy coś przychodzi na czas - jest to edukacja; gdy za późno - to terapia . Moż emy bowiem ignorować wiele spraw, odrzucać, uważ ać za nieistniejące, a nawet wyśmiewać i deprecjonować, co nie zwalnia nas od konsekwencji, a więc skutków zaniechania we własnym ż yciu i najbliż szych. Książ eczki te zostały oparte o zasady psychosyntezy i wyraż ają moje podejście całościowe (holistyczne) do wspierania (promocji) zdrowia, czego wyrazem jest w odpowiednim momencie rozpoczęta edukacja. Ewa D.Białek 7 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. ABC zdrowego wychowania 3. Co znaczy zdrowy rozwój – podstawowe archetypowe energie ż ycia 4. Ja, inni i świat 5. Podmiotowość – czyli zacznijmy od siebie 6. Uż ywanie całego siebie – wraż enia, spostrzeż enia, emocje. 7. Uż ywanie całego siebie – zmysły 8. Natura a JA 9. Uż ywanie całego siebie – praca z ciałem 10.Uż ywanie całego siebie – ruch a zdrowie 11.Świat zewnętrzny i wewnętrzny 12.Uż ywanie całego siebie – sfera psychiczna i duchowa 13.Uż ywanie całego siebie – umysł – czyli jak myślę 14.Uż ywanie całego siebie – praca z energiami 15.Oddychanie – praca z oddechem 16.Wprowadzenie w świat symboliki 17.Uż ywanie całego siebie – praca z wyobraźnią 18.Programy i warunkowania 19.Odczuwanie siebie 20.Jak nadawać swój program? 21.Polaryzacje – dwubiegunowość 22.Motywacje – czyli kto i co mnie motywuje? 23.Praca z lękiem 24.Uż ywanie całego siebie - wola i wybory 25.Co to znaczy być sobą? 26.Być w zgodzie ze sobą, innymi i światem. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Być w zgodzie z sobą, innymi i światem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: