Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00856 020767 17748333 na godz. na dobę w sumie
CSS. Refaktoryzacja kodu - ebook/pdf
CSS. Refaktoryzacja kodu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2101-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Tworzenie nowoczesnych stron internetowych wymaga opanowania trzech kluczowych technologii: HTML, JavaScript i CSS. CSS jest zaskakująco potężnym językiem, który ułatwia nadanie atrakcyjnego wyglądu stronie, a równocześnie pozwala na zapewnienie jej responsywności. Niezależnie od tego kod CSS należy tworzyć tak, aby był odpowiednio zorganizowany, czytelny i łatwy w utrzymaniu. Pomocna w osiągnięciu tego celu jest refaktoryzacja — technika polegająca na przeglądaniu kodu w celu usunięcia zbędnych elementów i niespójności.

Trzymasz w ręku praktyczny przewodnik dla projektantów stron internetowych. Przedstawiono tu szereg istotnych zagadnień, takich jak architektura kodu CSS, sposób jego zorganizowania, a przede wszystkim cele i strategie refaktoryzacji kodu. Książka ta okaże się przydatna również dla tych, którzy dopiero zaczynają naukę CSS, jednak chcą od razu zacząć tworzyć kod czytelny, spójny, łatwy w utrzymaniu. Dzięki niej zyskasz wiedzę pozwalającą na bezproblemowe tworzenie, testowanie i wielokrotne wykorzystywanie skryptów CSS.

W tej książce znajdziesz między innymi:

Refaktoryzacja. Kodowanie w najlepszym stylu.


Steve Lindstrom napisał swoją pierwszą stronę internetową w 1999 r. jako uczeń szkoły średniej. Od tego czasu tworzy strony WWW i inne aplikacje. Zyskał w tym zakresie ogromne doświadczenie. Często programuje dla branży obronnej, tworzy też aplikacje ułatwiające zarządzanie podróżami. Od pewnego czasu zaczął tworzyć oprogramowanie dla branży handlu elektronicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: CSS Refactoring: Tune Your Style Sheets for Performance Tłumaczenie: Lech Lachowski ISBN: 978-83-283-2098-7 © 2017 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of CSS Refactoring, ISBN 9781491906422 © 2017 Steve Lindstrom. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cssref Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa ........................................................................................ 9 1. Refaktoryzacja a architektura ........................................................... 17 17 17 19 21 22 22 23 38 Czym jest refaktoryzacja? Co to jest architektura oprogramowania? Braki, które prowadzą do refaktoryzacji Kiedy należy refaktoryzować kod? Kiedy NIE należy refaktoryzować kodu? Czy mogę refaktoryzować swój kod? Przykłady refaktoryzacji Podsumowanie rozdziału 2. Kaskada ........................................................................................... 39 39 39 41 42 43 44 Czym jest kaskada? Szczegółowość selektorów Kolejność zestawów reguł Lokalny CSS a szczegółowość Nadpisywanie kaskady za pomocą deklaracji !important Podsumowanie rozdziału 5 Poleć książkęKup książkę 3. Pisanie lepszego CSS .........................................................................45 45 46 48 54 55 56 58 61 Używaj komentarzy Konsekwentnie organizuj zestawy reguł Zachowuj prostotę selektorów Rozdzielanie kodu CSS i JavaScript Używaj klas Przypisuj klasom znaczące nazwy Buduj lepsze pola Podsumowanie rozdziału 4. Klasyfikowanie różnych rodzajów stylów ...........................................63 63 64 65 77 93 94 96 97 Znaczenie klasyfikowania stylów Style standaryzujące Style podstawowe Style komponentów Style strukturalne Style narzędziowe Style charakterystyczne dla przeglądarek Podsumowanie rozdziału 5. Testowanie .......................................................................................99 99 100 100 103 107 109 109 110 116 120 130 Dlaczego testowanie jest trudne? Które przeglądarki należy testować? Udział przeglądarek w rynku Testowanie z wieloma przeglądarkami Testowanie ze starszymi wersjami przeglądarek Testowanie najnowszych technologii Zewnętrzne usługi testowania Testowanie za pomocą narzędzi dla programistów Wizualne testy regresji Utrzymywanie kodu Podsumowanie rozdziału 6 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę 6. Umieszczanie kodu i strategie refaktoryzacji ................................... 131 Organizowanie kodu CSS od najmniej do najbardziej szczegółowych stylów Wiele plików czy jeden duży plik? Badanie kodu CSS przed refaktoryzacją Strategie refaktoryzacji Mierzenie sukcesu Podsumowanie rozdziału 131 133 138 139 149 151 A Plik normalize.css ........................................................................... 153 Skorowidz ...................................................................................... 163 Spis treści (cid:95) 7 Poleć książkęKup książkę 8 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Refaktoryzacja a architektura Oto punkt wyjścia dla naszej podróży po refaktoryzacji CSS. W tym rozdziale dowiemy się, czym jest refaktoryzacja i w jaki sposób odnosi się ona do archi- tektury oprogramowania. Zastanowimy się także nad znaczeniem refaktoryzacji i omówimy niektóre z powodów, dla których kod może jej potrzebować. Prze- analizujemy również dwa przykłady refaktoryzacji, aby wyjaśnić te koncepcje. Czym jest refaktoryzacja? Refaktoryzacja to proces przepisywania kodu w celu uproszczenia go i zwięk- szenia możliwości jego ponownego wykorzystania bez zmiany jego zachowania. Jest to niezbędna umiejętność podczas pisania kodu, ponieważ w pewnym momencie tak czy inaczej trzeba będzie to zrobić. Być może nawet przeprowa- dzałeś już kiedyś refaktoryzację kodu, nie zdając sobie z tego sprawy! Ponieważ refaktoryzacja nie zmienia zachowania kodu, można się zastanawiać, dlaczego w ogóle warto ją robić. Zanim będzie można odpowiedzieć na to pytanie, ważne jest jednak zrozumienie, czym jest architektura oprogramowania. Co to jest architektura oprogramowania? Tak jak żywa istota, system oprogramowania zazwyczaj składa się z wielu części, które specjalizują się w robieniu jednej konkretnej rzeczy. Po połączeniu te frag- menty współpracują ze sobą, aby stworzyć system oprogramowania. Termin architektura oprogramowania jest używany do opisania, w jaki sposób pasują do siebie te wszystkie fragmenty projektu oprogramowania. 17 Poleć książkęKup książkę Każdy fragment oprogramowania, od prostej strony po system kontroli statku kosmicznego, ma jakąś architekturę, bez względu na to, czy jest to zamierzone, czy nie. Jednak najlepsze architektury są zazwyczaj zaplanowane na długo przed rozpoczęciem procesu kodowania. W kolejnych punktach opisane zostały niektóre z najważniejszych cech dobrej architektury. Dobre architektury są przewidywalne Przewidywalność oznacza, że można przyjąć dokładne założenia dotyczące spo- sobu działania oprogramowania i jego struktury. Ta cecha jest wskaźnikiem wła- ściwego planowania i pomaga zaoszczędzić czas poświęcony na rozwój oprogra- mowania, ponieważ nie będzie żadnych wątpliwości w następujących kwestiach: (cid:120) jakie są odpowiedzialności komponentów; (cid:120) gdzie można znaleźć konkretny fragment kodu; (cid:120) gdzie należy umieścić nowy fragment kodu. Ponieważ w przewidywalnej architekturze można przyjmować dokładne założe- nia, programiści, którzy nie są zaznajomieni z kodem, powinni być w stanie szyb- ciej go zrozumieć. Dobre architektury promują ponowne wykorzystanie kodu Możliwość ponownego wykorzystania kodu to cecha, która pozwala użyć tego samego kodu w różnych miejscach bez jego duplikowania. Ponowne wykorzy- stywanie kodu jest pożądane, ponieważ skraca czas rozwoju oprogramowania, gdyż nie musimy przepisywać już istniejących fragmentów kodu. Ponadto im mniejsza liczba fragmentów kodu służących do rozwiązania konkretnego problemu, tym mniej czasu trzeba będzie poświęcić na utrzymywanie wszyst- kich tych implementacji. Jeśli na przykład odkryjemy błąd we fragmencie kodu, który jest wielokrotnie wykorzystywany w całym projekcie, będziemy wiedzieć, że ten błąd będzie obecny wszędzie tam, gdzie stosowany jest ten kod. Jednak poprawiając go w jednym miejscu, poprawimy go automatycznie we wszystkich miejscach, w których ten fragment kodu jest używany. 18 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Dobre architektury są rozszerzalne Rozszerzalność jest zasadą dobrej architektury, ponieważ pozwala z łatwością dodawać do systemu nowe funkcjonalności. Większość oprogramowania nie jest budowana od początku do końca w ciągu jednego dnia, więc bardzo ważne jest, aby można było budować system stopniowo bez konieczności wprowadzania istotnych zmian strukturalnych. Jeśli projekt często wymaga wprowadzania zna- czących zmian w architekturze, staje się o wiele trudniejszy do opracowania. Dobre architektury są łatwe w utrzymywaniu Podobnie jak rozszerzalność, również utrzymywalność jest bardzo ważną cechą architektury, ponieważ pozwala łatwo modyfikować istniejące funkcjonalności. Z biegiem czasu wymagania mogą się zmieniać i będziemy zmuszeni zmodyfiko- wać kod. Utrzymywalność oprogramowania oznacza, że będzie można zmodyfi- kować jeden fragment kodu bez konieczności wprowadzania drastycznych zmian w wielu innych miejscach kodu. Architektura oprogramowania a refaktoryzacja Mówiąc w skrócie, refaktoryzacja ma pomóc w utrzymywaniu i promowaniu dobrej architektury oprogramowania. Nie jest ona niczym więcej niż zestawem technik, które można wykorzystać do reorganizacji kodu w bardziej znaczącą strukturę z zamiarem uczynienia go bardziej przewidywalnym, rozszerzalnym, utrzymywalnym i zapewniającym wyższy stopień ponownego użycia. Gdy archi- tektura oprogramowania będzie mieć wymienione cechy, będzie znacznie bar- dziej niezawodna dla docelowych użytkowników i o wiele przyjemniej będzie się nad nią pracować programistom. Braki, które prowadzą do refaktoryzacji Dlaczego kod nie jest pisany prawidłowo od razu, aby później nie trzeba było go refaktoryzować? Pomimo dołożenia najlepszych starań, aby zaprojektować i napi- sać możliwie najwyższej jakości kod, z biegiem czasu zawsze zmieni się coś, co będzie wymagać refaktoryzacji. Rzućmy okiem na kilka przyczyn. Braki, które prowadzą do refaktoryzacji (cid:95) 19 Poleć książkęKup książkę Zmieniające się wymagania Systemy oprogramowania ewoluują w wyniku zmieniających się wymagań. Gdy oprogramowanie zostało napisane w celu zaspokojenia jednego zestawu wymagań, zwykle nie uwzględniono możliwości zaspokojenia innego zestawu wymagań, który nie został jeszcze napisany (i w ogóle nie był planowany). Dlatego gdy zmieniają się wymagania, musi również zmieniać się kod, a jeśli istnieją ogranicze- nia czasowe, to w wyniku chodzenia na skróty może obniżyć się jakość kodu. Źle zaprojektowana architektura Nawet jeśli jesteś świadomy cech dobrej architektury, to nie zawsze możliwe jest poświęcenie dużej ilości czasu na zaplanowanie wszystkiego. A jeśli od samego początku nie masz jasnego wyobrażenia o tym, jak wszystko powinno ze sobą współdziałać, być może po drodze trzeba będzie zrobić jakąś refaktoryza- cję. Powszechne jest również dość szybkie budowanie nowych funkcji (co może doprowadzić do chodzenia na skróty), aby sprawdzić, czy zyskają one uznanie użytkowników, a gdy tak się stanie, to późniejsze czyszczenie kodu (lub w prze- ciwnym razie jego usuwanie). Niedoszacowanie poziomu trudności Oszacowanie, jak długo może potrwać proces rozwoju oprogramowania, jest trudne, a niestety te szacunki są często wykorzystywane do tworzenia harmono- gramów. Gdy harmonogram danego projektu jest niedoszacowany, wywołuje presję na programistów, aby „po prostu to zrobić”, co prowadzi do szybkiego pisania kodu bez zbytniego zastanowienia. Jeśli dzieje się to dość często, nawet najlepszy kod może zamienić się w wielki talerz „kodu spaghetti”, który jest trudny do zrozumienia i niesforny w utrzymywaniu. Ignorowanie najlepszych praktyk Bycie na bieżąco ze wszystkimi najlepszymi praktykami może być trudne, zwłasz- cza jeśli Twoja praca obejmuje wiele technologii i (lub) zarządzanie ludźmi. Jeśli pracujesz w zespole i przeoczysz jakąś dobrą praktykę, jest nadzieja, że uświa- domi Ci to któryś z kolegów. Jeżeli nie wykorzysta się okazji do zastosowania jakiejś najlepszej praktyki, to w pewnym momencie w przyszłości konieczne mo- że być zrewidowanie kodu i przeprowadzenie pewnej refaktoryzacji. 20 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Trudności z nadążaniem za najlepszymi praktykami Technologia zmienia się bardzo szybko, a w rezultacie technika, która była kiedyś uważana za najlepszą praktykę może okazać się nieaktualna. Jeśli na przykład przed rokiem 2011 chcieliśmy na stronie internetowej wyświetlić kontener, który ma zaokrąglone rogi, potrzebowaliśmy obrazu każdego rogu, musieliśmy osadzić te obrazy w kodzie HTML, a następnie wypozycjonować je za pomocą CSS, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo wyrównane. Dziś ta technika jest przestarzała, ponieważ nowoczesne przeglądarki mogą wyświetlać zaokrąglone rogi za pomocą właściwości border-radius CSS. Jeśli nie będziesz stale aktualizować kodu pod kątem nowych najlepszych praktyk, z biegiem czasu jego techniczne zapóźnienie będzie narastać i okaże się, że jest on w znacznie gorszym stanie, niż byłby w przeciwnym razie. Kiedy należy refaktoryzować kod? Refaktoryzacja kodu jest znacznie łatwiejsza, gdy jest robiona w kontekście. Zwy- kle najlepiej jest przeprowadzać ją, kiedy usuwamy błąd lub budujemy nową funkcję, która wykorzystuje istniejący kod. Konsekwentna refaktoryzacja kodu podczas pracy nad mniejszymi zadaniami zmniejsza prawdopodobieństwo popsucia czegokolwiek, a ponadto skorzystają na tym również ci, którzy będą modyfikować ten sam kod po jego zrefaktoryzowaniu. Z biegiem czasu konse- kwentna refaktoryzacja prowadzi do uzyskania lepszej jakości kodu, pod warun- kiem że wprowadzane zmiany będą dostosowane do cech dobrej architektury. Czasem jednak napotykamy fragment kodu, który ma wiele zależności, i mo- żemy stanąć w obliczu decyzji, czy należy refaktoryzować ten kod, czy nie. Refaktoryzacja kodu, który ma wiele zależności, może być jak wyciąganie luźnej nitki z koszuli: im bardziej ją ciągniemy, tym bardziej się ona pruje. Analo- gicznie, im bardziej modyfikujemy fragment kodu posiadający wiele zależności, tym więcej zależności będziemy musieli w końcu zaktualizować. W takich sytuacjach, jeśli mamy napięty termin, korzystne może być najpierw skończenie pracy, a potem przeznaczenie trochę czasu na to, aby wrócić do pewnych kwestii i przeprowadzić refaktoryzację. Jeśli jednak po drodze okaże się, że są jakieś mniejsze rzeczy, które można zrefaktoryzować bez negatywnego wpływu na harmonogram, warto rozważyć zrefaktoryzowanie ich od razu. Kiedy należy refaktoryzować kod? (cid:95) 21 Poleć książkęKup książkę Kiedy NIE należy refaktoryzować kodu? Wiedza na temat tego, kiedy nie należy refaktoryzować kodu, jest chyba nawet ważniejsza od wiedzy na temat tego, kiedy refaktoryzować trzeba. Refaktoryzacja może mieć złą reputację, ponieważ programiści często przepisują kod tylko po to, żeby go przepisać. Może ktoś inny napisał kod, a osoba wykonująca niepo- trzebną refaktoryzację cierpi na syndrom „to nie zostało napisane tutaj”, mając poczucie, że kod jest gorszy, ponieważ sama go nie napisała. Albo być może kiedyś ktoś zdecyduje, że po prostu nie podoba mu się, w jaki sposób wcześniej napisał dany kod (może w nazwach klas użył podkreślników zamiast łączników i teraz chce zrobić odwrotnie), więc rozpętuje burzę wprowadzania zmian, aby zaspokoić swoje żądze. W wielu przypadkach można to uznać za pozorne działania, które sprawiają, że ludzie czują się produktywni, nawet gdy nie są. W rozdziale 5. poprzez sporządzenie zestawu standardów kodowania omówimy, jak zaplanować to, w jaki sposób powinien być napisany kod. W tym momencie najbardziej klarowna będzie wskazówka, że refaktoryzacja jest zalecana tylko wtedy, gdy poprawia architekturę lub powoduje dostosowanie się do standardów kodowania. Czy mogę refaktoryzować swój kod? Jeśli pracujesz nad własnym projektem, to odpowiedź donośnie brzmi „tak!”. Ale jeśli pracujesz w organizacji, w której niekoniecznie jesteś osobą decyzyjną, odpowiedź może nie być tak oczywista. W idealnym świecie każda organizacja rozumiałaby znaczenie refaktoryzacji, ale często rzeczywistość jest inna. Jeśli Twoim kolegom w pracy brakuje wiedzy technicznej na temat refaktoryzacji, można spróbować ich edukować. Słyszałem, że książka CSS. Refaktoryzacja kodu jest miłym prezentem! Rozsądne osoby, które są odpowiedzialne za dostarczanie oprogramowania z wysokiej jakości kodem, prawdopodobnie rozumieją tę kwestię, ale inni mogą twierdzić, że: (cid:120) poświęcanie czasu na przepisywanie kodu bez odnotowywania żadnych zmian jest stratą czasu i pieniędzy; (cid:120) jeśli coś nie jest popsute, nie trzeba tego naprawiać; (cid:120) trzeba było od razu napisać kod poprawnie. 22 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Jeśli spotkasz się z którymkolwiek z tych argumentów, ale będziesz się czuć na tyle pewnie, aby przeprowadzić refaktoryzację, polecam, byś ją zrobił, pod warunkiem że zmieścisz się w harmonogramie i będziesz ostrożny, żeby niczego nie popsuć. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś takie argumenty, mogę się założyć, że wypowiadająca je osoba nigdy nie uczestniczyła w przeglądaniu kodu, więc wprowadzone przez Ciebie zmiany prawdopodobnie i tak nie zostaną zauważone. Jeżeli jednak refaktoryzujesz kod tylko po to, żeby go zrefaktoryzo- wać, być może powinieneś poczekać, aż stanie się bardziej oczywiste, że zmiany są konieczne. Przedwczesna optymalizacja często może być tak samo zła jak zapóźnienie techniczne. Przykłady refaktoryzacji Ponieważ masz już ogólne pojęcie o zaletach refaktoryzacji i wiesz, kiedy jej prze- prowadzanie jest (a kiedy nie jest) dobrym pomysłem, możemy zacząć rozmawiać o tym, jak się do niej zabrać. Chociaż ta książka poświęcona jest refaktoryzacji CSS, dużo łatwiej jest na po- czątku przeanalizować tę koncepcję na podstawie kodu, który oblicza wartości dyskretne, zamiast skorzystać z kodu zmieniającego wygląd elementów HTML. Tak więc nasz pierwszy przykład przedstawia refaktoryzację podstawowego kodu JavaScript, który oblicza całkowitą wartość zamówienia e-commerce. W drugim przykładzie zrefaktoryzujemy fragment kodu CSS. Przykłady kodów Ponieważ trudno może być zrozumieć, co dzieje się w długich fragmentach kodu, które obejmują wiele stron i plików, w przy- kładach w tej książce wykorzystane zostały mniejsze fragmenty kodu. Cały kod JavaScript z naszego pierwszego przykładu można umieścić w pliku HTML, aby łatwiej było go uruchomić. W przypadku bardziej skomplikowanych przykładów kod CSS, wykorzystywany do określenia ogólnego wyglądu i stylu elemen- tów w przykładach, zostanie załączony w osobnym pliku CSS. Używane w tej książce style, które są wplatane pomiędzy znacz- nikami style i /style , będą bezpośrednio związane z oma- wianym przykładem i zostaną wykorzystane do zilustrowania koncepcji ziarnistości. Wszystkie przykłady kodu są dostępne na serwerze wydawnictwa Helion, pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cssref.zip. Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 23 Poleć książkęKup książkę Refaktoryzacja. Przykład 1. Obliczanie całkowitej wartości zamówienia e-commerce Listing 1.1 zawiera kod JavaScript, który oblicza całkowitą wartość zamówienia e-commerce, jeśli dostarczymy następujące dane: (cid:120) cenę każdej pozycji z zamówienia; (cid:120) liczbę sztuk każdej pozycji z zamówienia; (cid:120) koszt wysyłki każdej pozycji z zamówienia; (cid:120) informacje dotyczące wysyłki do danego klienta; (cid:120) opcjonalny kod rabatowy, który może obniżyć wartość zamówienia. Listing 1.1. Obliczanie całkowitej wartości zamówienia e-commerce /** * Oblicza całkowitą wartość zamówienia po uwzględnieniu kosztów dostawy, rabatów i podatków. * * @param {Object} customer - kolekcja informacji na temat osoby, która złożyła zamówienie. * * @param {Array. Object } lineItems - kolekcja zakupionych produktów * i ich liczebności oraz koszty wysyłki jednej pozycji. * * @param {string} discountCode - opcjonalny kod rabatu, który może * spowodować uwzględnienie rabatu przed dodaniem kosztów wysyłki i podatków. */ var getOrderTotal = function (customer, lineItems, discountCode) { var discountTotal = 0; var lineItemTotal = 0; var shippingTotal = 0; var taxTotal = 0; for (var i = 0; i lineItems.length; i++) { var lineItem = lineItems[i]; lineItemTotal += lineItem.price * lineItem.quantity; shippingTotal += lineItem.shippingPrice * lineItem.quantity; } if (discountCode === 20PERCENT ) { discountTotal = lineItemTotal * 0.2; } if (customer.shiptoState === CA ) { taxTotal = (lineItemTotal - discountTotal) * 0.08; } 24 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę var total = ( lineItemTotal - discountTotal + shippingTotal + taxTotal ); return total; }; Wywołanie funkcji getOrderTotal z wykorzystaniem danych z listingu 1.2 spo- woduje wyświetlenie informacji Całkowita wartość zamówienia: 266 zł. Li- sting 1.3 wyjaśnia, dlaczego otrzymamy taki wynik. Listing 1.2. Uruchamianie funkcji getOrderTotal z testowymi danymi wejściowymi var lineItem1 = { price: 50, quantity: 1, shippingPrice: 10 }; var lineItem2 = { price: 100, quantity: 2, shippingPrice: 20 }; var lineItems = [lineItem1, lineItem2]; var customer = { shiptoState: CA }; var discountCode = 20PERCENT ; var total = getOrderTotal(customer, lineItems, discountCode); document.writeln( Ca(cid:239)kowita warto(cid:258)(cid:202) zamówienia: + total + z(cid:239) ); Listing 1.3. Wyjaśnienie, dlaczego getOrderTotal spowoduje wyświetlenie wyniku Całkowita wartość zamówienia: 266 zł discountTotal = 0 lineItemTotal = 0 shippingTotal = 0 taxTotal = 0 # Pierwsza iteracja PĘTLI FOR: lineItemTotal = 0 + (50 * 1) = 50 shippingTotal = 0 + (10 * 1) = 10 Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 25 Poleć książkęKup książkę # Druga iteracja PĘTLI FOR: lineItemTotal = 50 + (100 * 2) = 250 shippingTotal = 10 + (20 * 2) = 50 # discountTotal jest obliczane, ponieważ discountCode równa się 20PERCENT : discountTotal = 250 * 0.2 = 50 # taxTotal jest obliczane, ponieważ customer.shiptoState równa się CA : taxTotal = (250 - 50) * 0.08 = 16 total = 250 - 50 + 50 + 16 = 266 Testy jednostkowe Po sprawdzeniu wszystkich obliczeń operacje matematyczne okazują się prawi- dłowe i wszystko wydaje się działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby upewnić się, że wszystko będzie dalej funkcjonować prawidłowo, możemy teraz napisać test jednostkowy. Mówiąc wprost, test jednostkowy to fragment kodu, który wykonuje inny fragment kodu, żebyśmy mogli upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Testy jednostkowe powinny być pisane w celu przete- stowania pojedynczych fragmentów funkcjonalności, aby zawęzić przyczynę wszelkich problemów, które mogą się pojawić. Ponadto zestaw testów jednost- kowych napisanych dla całego projektu powinien zostać uruchomiony przed opublikowaniem nowego kodu, aby błędy, które zostały wprowadzone do systemu, mogły zostać wykryte i usunięte, zanim będzie za późno. Dane wejściowe z listingu 1.2 mogą zostać wykorzystane do napisania testu jednostkowego, pokazanego w listingu 1.4, który to test zakłada, że funkcja zwraca oczekiwaną wartość (266). Po zakończeniu testu wyświetlona zostanie informacja o liczbie udanych i nieudanych prób oraz dodatkowo lista nieuda- nych prób. Listing 1.4. Test jednostkowy dla funkcji getOrderTotal var successfulTestCount = 0; var unsuccessfulTestCount = 0; var unsuccessfulTestSummaries = []; /** * Przyjmuje asercję, że obliczenia w getOrderTotal() są prawidłowe. */ var testGetOrderTotal = function () { 26 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę // ustawienie oczekiwań var expectedTotal = 266; // ustawienie danych testowych var lineItem1 = { price: 50, quantity: 1, shippingPrice: 10 }; var lineItem2 = { price: 100, quantity: 2, shippingPrice: 20 }; var lineItems = [lineItem1, lineItem2]; var customer = { shiptoState: CA }; var discountCode = 20PERCENT ; var total = getOrderTotal(customer, lineItems, discountCode); // sprawdzanie wyników pod kątem oczekiwań if (total === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetOrderTotal: oczekiwane + expectedTotal + ; (cid:180)otrzymane + total ); } }; // uruchomienie testów testGetOrderTotal(); document.writeln( Liczba udanych prób: + successfulTestCount + br/ ); document.writeln( Liczba nieudanych prób: + unsuccessfulTestCount + br/ ); if (unsuccessfulTestCount) { document.writeln( ul ); Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 27 Poleć książkęKup książkę for(var i = 0; i unsuccessfulTestSummaries.length; i++) { document.writeln( li + unsuccessfulTestSummaries[i] + /li ); } document.writeln( /ul ); } W wyniku wykonania funkcji testGetOrderTotal test spełnił asercję, tak jak widać na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Pomyślne wyniki testu jednostkowego Jeśli jednak w przyszłości z jakiegoś powodu wprowadzony zostanie błąd i stoso- wany w obliczeniach mnożnik discountTotal zmieni się z 0.2 na –0.2, sytuacja będzie wyglądała inaczej i otrzymamy wynik przedstawiony na rysunku 1.2. Testy jednostkowe są skutecznym sposobem, aby upewnić się, że z biegiem czasu system nadal będzie pracował zgodnie z oczekiwaniami. Testy te mogą być szczególnie przydatne podczas przepisywania kodu, ponieważ asercja będzie już udokumentowana i da większe poczucie pewności, że zachowanie kodu nie uległo zmianie. Ponieważ rozumiemy już kod używany do obliczenia całkowitej wartości zamó- wienia e-commerce i mamy towarzyszący mu test jednostkowy, zobaczmy, w jaki sposób refaktoryzacja może coś poprawić. 28 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.2. Negatywne wyniki testu jednostkowego Refaktoryzacja funkcji getOrderTotal Przyglądając się z bliska getOrderTotal, zauważymy, że w tej jednej funkcji wykonywanych jest wiele obliczeń: (cid:120) całkowity rabat jest odejmowany od ostatecznej ceny; (cid:120) obliczana jest całkowita wartość wszystkich pozycji; (cid:120) obliczany jest całkowity koszt wysyłki; (cid:120) obliczany jest całkowity podatek; (cid:120) obliczana jest całkowita wartość zamówienia. Jeśli do jednego z tych pięciu obliczeń przypadkowo wprowadzony zostanie błąd, test jednostkowy (testGetOrderTotal) będzie wskazywać, że coś poszło nie tak, ale nie będzie oczywiste, co konkretnie poszło źle. Jest to główny powód, dla którego testy jednostkowe powinny być pisane do testowania pojedynczych fragmentów funkcjonalności. Aby zwiększyć ziarnistość kodu, każde z wyżej wymienionych obliczeń powinno zostać wyodrębnione do osobnej funkcji, której nazwa opisuje, co ona robi, tak jak w listingu 1.5. Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 29 Poleć książkęKup książkę Listing 1.5. Wyodrębnianie fragmentów kodu do nowych funkcji /** * Oblicza całkowitą wartość wszystkich pozycji zamówienia. * * @param {Array. Object } lineItems - kolekcja zakupionych produktów * i ich liczebności oraz koszty wysyłki jednej pozycji. * * @returns {number} Całkowita wartość wszystkich zamówionych pozycji. */ var getLineItemTotal = function (lineItems) { var lineItemTotal = 0; for (var i = 0; i lineItems.length; i++) { var lineItem = lineItems[i]; lineItemTotal += lineItem.price * lineItem.quantity; } return lineItemTotal; }; /** * Oblicza całkowite koszty wysyłki wszystkich zamówionych pozycji. * * @param {Array. Object } lineItems - kolekcja zakupionych produktów * i ich liczebności oraz koszt wysyłki jednej pozycji. * * @returns {number} - całkowity koszt wysyłki wszystkich zamówionych produktów. */ var getShippingTotal = function (lineItems) { var shippingTotal = 0; for (var i = 0; i lineItems.length; i++) { var lineItem = lineItems[i]; shippingTotal += lineItem.shippingPrice * lineItem.quantity; } return shippingTotal; }; /** * Oblicza całkowity rabat, który ma być odjęty od całkowitej wartości zamówienia. * * @param {number} lineItemTotal - całkowita wartość wszystkich zamówionych produktów. * * @param {string} discountCode - opcjonalny kod rabatu, który może spowodować * uwzględnienie rabatu przed dodaniem kosztów wysyłki i podatków. 30 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę * * @returns {number} - całkowity rabat, który ma być odjęty od całkowitej wartości zamówienia. */ var getDiscountTotal = function (lineItemTotal, discountCode) { var discountTotal = 0; if (discountCode === 20PERCENT ) { discountTotal = lineItemTotal * 0.2; } return discountTotal; }; /** * Oblicza całkowity podatek, który ma być dodany do zamówienia. * * @param {number} lineItemTotal - całkowita wartość wszystkich zamówionych produktów. * * @param {Object} customer - kolekcja informacji na temat osoby, która złożyła zamówienie. * * @returns {number} - całkowita wartość podatku dodana do zamówienia. */ var getTaxTotal = function () { var taxTotal = 0; if (customer.shiptoState === CA ) { taxTotal = lineItemTotal * 0.08; } return taxTotal; }; Każdej nowej funkcji powinien również towarzyszyć test jednostkowy, taki jak ten pokazany w listingu 1.6. Listing 1.6. Testy jednostkowe dla wyodrębnionych funkcji napisanych w języku JavaScript /** * Przyjmuje asercję, że getLineItemTotal działa zgodnie z oczekiwaniami. */ var testGetLineItemTotal = function () { var lineItem1 = { price: 50, quantity: 1 }; Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 31 Poleć książkęKup książkę var lineItem2 = { price: 100, quantity: 2 }; var lineItemTotal = getLineItemTotal([lineItem1, lineItem2]); var expectedTotal = 250; if (lineItemTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetLineItemTotal: oczekiwane + expectedTotal + ; (cid:180)otrzymane + lineItemTotal ); } }; /** * Przyjmuje asercję, że getShippingTotal działa zgodnie z oczekiwaniami. */ var testGetShippingTotal = function () { var lineItem1 = { quantity: 1, shippingPrice: 10 }; var lineItem2 = { quantity: 2, shippingPrice: 20 }; var shippingTotal = getShippingTotal([lineItem1, lineItem2]); var expectedTotal = 250; if (shippingTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetShippingTotal: oczekiwane + expectedTotal + ; (cid:180)otrzymane + shippingTotal ); } }; /** * Upewnia się, że GetDiscountTotal działa zgodnie z oczekiwaniami, 32 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę * gdy zastosowany zostanie prawidłowy kod rabatu. */ var testGetDiscountTotalWithValidDiscountCode = function () { var discountTotal = getDiscountTotal(100, 20PERCENT ); var expectedTotal = 20; if (discountTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetDiscountTotalWithValidDiscountCode: oczekiwane + (cid:180)expectedTotal + ; otrzymane + discountTotal ); } }; /** * Upewnia się, że GetDiscountTotal działa zgodnie z oczekiwaniami, * gdy zastosowany zostanie nieprawidłowy kod rabatu. */ var testGetDiscountTotalWithInvalidDiscountCode = function () { var discountTotal = get_discount_total(100, 90PERCENT ); var expectedTotal = 0; if (discountTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetDiscountTotalWithInvalidDiscountCode: oczekiwane + (cid:180)expectedTotal + ; otrzymane + discountTotal ); } }; /** * Upewnia się, że GetTaxTotal działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy klient mieszka w Kalifornii. */ var testGetTaxTotalForCaliforniaResident = function () { var customer = { shiptoState: CA }; var taxTotal = getTaxTotal(100, customer); var expectedTotal = 8; if (taxTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 33 Poleć książkęKup książkę } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetTaxTotalForCaliforniaResident: oczekiwane + (cid:180)expectedTotal + ; otrzymane + taxTotal ); } }; /** * Upewnia się, że GetTaxTotal działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy klient nie mieszka w Kalifornii. */ var testGetTaxTotalForNonCaliforniaResident = function () { var customer = { shiptoState: MA }; var taxTotal = getTaxTotal(100, customer); var expectedTotal = 0; if (taxTotal === expectedTotal) { successfulTestCount++; } else { unsuccessfulTestCount++; unsuccessfulTestSummaries.push( testGetTaxTotalForNonCaliforniaResident: oczekiwane + (cid:180)expectedTotal + ; otrzymane + taxTotal ); } }; Na koniec funkcję getOrderTotal należy zmodyfikować w taki sposób, aby korzy- stała z tych nowych funkcji, tak jak widać w listingu 1.7. Listing 1.7. Modyfikowanie getOrderTotal w celu wykorzystania wyodrębnionych funkcji /** * Oblicza całkowitą wartość zamówienia po uwzględnieniu kosztów wysyłki, rabatów i podatków. * * @param {Object} customer - kolekcja informacji na temat osoby, która złożyła zamówienie. * * @param {Array. Object } lineItems - kolekcja zakupionych produktów * i ich liczebności oraz koszt wysyłki jednej pozycji. * * @param {string} discountCode - opcjonalny kod rabatu, który może spowodować * uwzględnienie rabatu przed dodaniem kosztów wysyłki i podatków. */ 34 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę var getOrderTotal = function (customer, lineItems, discountCode) { var lineItemTotal = getLineItemTotal(lineItems); var shippingTotal = getShippingTotal(lineItems); var discountTotal = getDiscountTotal(lineItemTotal, discountCode); var taxTotal = getTaxTotal(lineTtemTotal, customer); return lineItemTotal - discountTotal + shippingTotal + taxTotal; }; Po przeanalizowaniu powyższego kodu można poczynić następujące obserwacje: (cid:120) teraz jest więcej funkcji niż przedtem; (cid:120) jest więcej testów jednostkowych niż wcześniej; (cid:120) każda funkcja robi jedną konkretną rzecz; (cid:120) każdej funkcji towarzyszy test jednostkowy; (cid:120) funkcje mogą być wykorzystywane razem, aby wykonywać bardziej złożone obliczenia. Ogólnie rzecz biorąc, ten kod jest teraz w znacznie lepszej kondycji. Wyodręb- nione zostały poszczególne obliczenia wykorzystywane w funkcji getOrderTotal, a każdemu z nich towarzyszy test jednostkowy. Oznacza to, że znacznie łatwiej będzie wskazać, który dokładnie fragment funkcjonalności zostanie uszko- dzony, gdy do kodu wkradnie się błąd. Dodatkowo, jeśli całkowity koszt podatku lub wysyłki trzeba będzie obliczyć w innym fragmencie kodu, będzie można użyć istniejącej funkcjonalności, która ma już testy jednostkowe. Refaktoryzacja. Przykład 2. Prosty przykład refaktoryzacji kodu CSS Listing 1.8 to kod wyświetlający nagłówek strony internetowej. Listing 1.8. Kod HTML dla nagłówka strony internetowej !doctype html html head title Schronisko dla kotów u Fergusona /title link rel= stylesheet type= text/css href= css/style.css / /head body main h1 style= font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 36px; font-weight: 400;text-align: center; G(cid:239)ówne schronisko dla kotów w San Francisco Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 35 Poleć książkęKup książkę /h1 /main /body /html Po otwarciu pliku index.html w przeglądarce zobaczysz to, co zostało przedsta- wione na rysunku 1.3. Rysunek 1.3. Zrzut ekranu dla nagłówka strony internetowej W naszym pierwszym przykładzie przed przeprowadzeniem refaktoryzacji napisaliśmy test jednostkowy dla kodu, aby upewnić się, że jego zachowanie nie uległo zmianie. Podczas refaktoryzowania kodu CSS również należy mieć pewność, że modyfikacje niczego nie zmienią, ale niestety nie jest to takie proste, ponieważ testowane jest coś wizualnego, a nie coś, co produkuje wartości dyskretne. Rozdział 5. omawia użyteczne techniki zachowywania jakości wizual- nej. Na razie jednak wystarczy, że zrobiliśmy po prostu zrzut ekranu przed refaktoryzacją, aby zapewnić odniesienie wizualne. Refaktoryzacja nagłówka strony internetowej Gdy spojrzymy na kod z listingu 1.8, jasne stanie się, że istnieje pole do poprawy, ponieważ style nagłówka (oznaczonego znacznikiem h1 ) są osadzone w atrybu- cie style. Gdy style są osadzone w kodzie HTML za pomocą atrybutu style elementu lub pomiędzy znacznikami style /style , nazywamy je stylami lokalnymi (ang. inline styles). Podobnie jak pierwotna funkcja z listingu 1.1, która wykonywała wiele obliczeń, style lokalne nie są raczej wielokrotnego użytku. Gdy style są ustawiane przy użyciu atrybutu style, mogą być zastosowane tylko do tego konkretnego elementu. 36 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Kiedy style są osadzone pomiędzy znacznikami style /style , mogą być za- stosowane tylko do danej strony. Ponieważ większość witryn internetowych ma wiele stron, a każda z nich może mieć nagłówek, style te powinny zostać wyodrębnione z kodu HTML do osob- nego pliku CSS (w tym przypadku style.css), który może zostać dołączony do wielu stron i zbuforowany przez przeglądarkę. Zawartość pliku style.css przedsta- wiono w listingu 1.9, a listing 1.10 pokazuje HTML z wyodrębnionym lokalnym kodem CSS. Listing 1.9. Kod CSS nagłówka wyodrębniony do pliku style.css h1 { font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 36px; font-weight: 400; text-align: center; } Listing 1.10. HTML z wyodrębnionym lokalnym kodem CSS !doctype html html head title Schronisko dla Kotów u Fergusona /title link rel= stylesheet type= text/css href= css/style.css / /head body main h1 G(cid:239)ówne schronisko dla kotów w San Francisco /h1 /main /body /html Szybkie odświeżenie przeglądarki pokazuje, że nic się nie zmieniło, i po raz kolej- ny można poczynić pewne obserwacje: (cid:120) wyodrębnianie lokalnego CSS promuje ponowne wykorzystanie; (cid:120) rozdzielenie funkcjonalności (stylów i struktury) sprawia, że kod jest czytelniejszy; (cid:120) testy regresyjne mogą być wykonywane ręcznie w przeglądarce internetowej lub poprzez porównanie zrefaktoryzowanego interfejsu ze zrzutem ekranu. Wyodrębnianie stylów do osobnego pliku promuje ponowne wykorzystanie kodu, ponieważ te style mogą być używane w wielu stronach. Gdy CSS znajduje się Przykłady refaktoryzacji (cid:95) 37 Poleć książkęKup książkę w innym pliku niż HTML, zarówno HTML, jak i CSS są łatwiejsze do odczytania, ponieważ HTML nie zawiera wyjątkowo długich linii definicji stylów, a CSS jest pogrupowany w logicznych blokach. Ponadto testowanie zmian może być wykony- wane poprzez ręczne przeładowywanie strony w przeglądarce, więc zmiany można porównywać ze zrzutem ekranu, który został zrobiony przed refaktoryzacją. Chociaż ten przykład był bardzo prosty, wiele takich drobnych zmian może z upływem czasu przynieść spore korzyści. Podsumowanie rozdziału Przebrnęliśmy przez pierwszy rozdział i wiemy już, czym jest refaktoryzacja i w jaki sposób odnosi się ona do architektury oprogramowania. Dowiedzieliśmy się także, dlaczego refaktoryzacja jest istotna i kiedy powinna być przeprowa- dzana. Na koniec przeanalizowaliśmy dwa przykłady refaktoryzacji i poznaliśmy testy jednostkowe. W następnej kolejności dowiemy się, czym jest kaskada, będą- ca bez wątpienia najważniejszą koncepcją, jaką trzeba zrozumieć, jeśli chodzi o pisanie CSS. 38 (cid:95) Rozdział 1. Refaktoryzacja a architektura Poleć książkęKup książkę Skorowidz dopasowywanie selektorów, 51 dostęp do statystyk przeglądarek, 101 dziedziczenie, 66 E elementy, 56 grupowania, 73 sekcji, 66 tekstowe, 68 emulacja rozmiarów urządzenia, 110 F formularze, 75 funkcja getOrderTotal, 29 G Gemini, 117 instalacja, 118 obrazy bazowe, 119 testowanie regresji, 119 testy, 118 Google Analytics rozdzielczość ekranu, 101 statystyki przeglądarek, 101 163 A architektura oprogramowania, 17 ponowne wykorzystanie kodu, 18 projektowanie, 20 przewidywalność, 18 rozszerzalność, 19 utrzymywalność, 19 arkusz stylów klienta użytkownika, 64 B badanie kodu CSS, 138 biblioteki wzorców, 127 bloki deklaracji, 12 niewykorzystywane, 141 zduplikowane, 141 CSS, 41, 42, 45 C D definiowanie stylów podstawowych, 65 deklaracja !important, 43 delegowanie przypisywania wymiarów, 87 DOM, 114 Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę niska zależność oprogramowania, 150 niskie szczegółowości, 150 skrócony czas testowania, 151 minifikacja, 135 model pudełkowy, 58 modularyzowanie klas, 57 modyfikowanie stylów elementów, 55 N nadpisywanie, 82 kaskady, 43 nagłówki, 68 najlepsze praktyki, 20 narzędzia dla programistów, 110 nazywanie klas, 56 O obiektowy model dokumentu, 114 obrazy, 77 oddzielanie kodu, 142 stylów podstawowych, 143 organizowanie kodu CSS, 131 właściwości, 47 zestawów reguł, 46, 140 P plik, 133 normalize.css, 153 ponowne wykorzystanie kodu, 18 prefiks dostawcy, 47 programowanie w pojedynczym pliku, 136 w wielu plikach, 137 projekt Gemini, 117 I identyfikatory, 55, 145 konwertowanie na klasy, 146 usuwanie, 145 instalacja Gemini, 118 iOS, 104 K kaskada, 39 klasy, 55 klasyfikowanie stylów, 63 klient użytkownika, 114 kod CSS, 54, 138, 142 JavaScript, 54, 142 kolejność zestawów reguł, 41 komentarze, 45 komponenty wielokrotnego użytku, 77, 147 konkatenacja, 133 kontener komponentu, 82 strukturalny, 87 listy, 72 lokalny CSS, 42 L M martwy kod, 141 metadane dokumentu, 66 mierzenie sukcesu czas rozwoju oprogramowania, 151 liczba błędów interfejsu użytkownika, 150 mniejsza liczba plików, 150 mniejsze rozmiary plików, 150 164 (cid:95) Skorowidz Poleć książkęKup książkę przeglądarka, 100, 101 Chrome, 108 Firefox, 108 Internet Explorer, 107 Microsoft Edge, 107 Safari, 104 Safari dla iOS, 108 przewidywalność, 18 przewodnik stylów, 127 R refaktoryzacja, 17, 21–24 strategie, 139 funkcji getOrderTotal, 29 kodu CSS, 35 nagłówka strony internetowej, 36 reguły CSS, 41 rodzaje stylów, 63 rozdzielanie kodu, 54 rozdzielczość ekranu, 101, 103 rozszerzalność, 19 S sekcje, 66 selektor, 12, 39, 48 główny, 53 kwalifikowany, 50 nadmiernie kwalifikowany, 50 semantyka tekstu, 71 serwowanie kodu CSS, 133 standardy kodowania, 122 stosowanie klas, 55 strategie refaktoryzacji, 139 styl, 63–97 active, 70 focus, 69 hover, 69 link, 69 visited, 69 style charakterystyczne dla przeglądarek, 96, 133 komponentów, 77, 132 lokalne, 36 narzędziowe, 94, 132 podstawowe, 65, 132, 143 standaryzujące, 64, 132 strukturalne, 88, 93, 132 wizualne, 82 system operacyjny Android, 105 iOS, 104 szczegółowość selektorów, 39 sztuczki CSS, 149 T tabele, 74 tekst, 71 testowanie, 99–130 przeglądarek, 100 najnowszych technologii, 109 regresji, 119 z wieloma przeglądarkami, 103 za pomocą narzędzi dla programistów, 110 testy jednostkowe, 26 regresji, 116 wizualne, 117 U umieszczanie kodu, 131 usługi testowania, 109 usuwanie usuwanie identyfikatorów, 145 lokalnego kodu CSS, 148 nadmiernie zmodularyzowanych klas, 148 utrzymywalność, 19, 120 Skorowidz (cid:95) 165 Poleć książkęKup książkę W wizualne testy regresji, 116, 117 właściwość, 12 box-sizing, 59 Z zapytania medialne, 133 zduplikowane deklaracje, 141 zestaw reguł, 12, 46, 140 zewnętrzne usługi testowania, 109 ziarnistość stylów komponentu, 79 znaczniki kotwicy, 69 166 (cid:95) Skorowidz Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CSS. Refaktoryzacja kodu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: