Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 003620 18781931 na godz. na dobę w sumie
Centralizacja VAT – Wdrożenie. Rozliczanie. Ewidencja - ebook/pdf
Centralizacja VAT – Wdrożenie. Rozliczanie. Ewidencja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-952-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Publikacja wskazuje, jak przygotować się i prowadzić rozliczenia VAT w związku z centralizacją rozliczeń VAT. Jednostki samorządu znajdą w tej książce informacje, jak:

– prowadzić dokumentację (faktury, ewidencja VAT, kasy rejestrujące),

– rozliczać sprzedaż wewnątrz jednostki,

– korygować rozliczenia,

– ustalać VAT do odliczenia

oraz jakie procedury wewnętrzne wdrożyć, aby móc prawidłowo rozliczać VAT.

W książce omawiamy również wpływ JPK na rozliczenia VAT w samorządach. Znajdziemy też informacje, jak w praktyce prowadzić ewidencję księgową VAT po centralizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

sektor publiczny praca zbiorowa Centralizacja VAT wdrożenie l rozliczanie l ewidencja Rekomendacje praca zbiorowa Centralizacja VAT wdrożenie l rozliczanie l ewidencja Rekomendacje Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Joanna Dmowska – redaktor prowadzący Anna Seroczyńska – korekta Dorota Majcher – sekretarz redakcji Edyta Wojtecka – DTP © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2016 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-952-0 Spis treści 1. Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1 .1 .. . Jednostki.i.zakłady.budżetowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1 .2 .. Podmioty.niepodlegające.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . . . 1 .2 .1 ..Instytucje.kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . 1 .2 .2 ..Administracja.zespolona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu centralizacji w gminie. . . . . . . . . . . 11 2 .1 .. Powiadomienie.o.dokonaniu.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . 2 .2 .. .Wprowadzenie.procedur.wewnętrznych.dotyczących.obiegu.. dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 2 .3 .. Rozliczenie.w.okresie.przejściowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Korekty za okres sprzed centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Ustalenie VAT naliczonego do odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 .1 .. Związek.zakupów.z.czynnościami.opodatkowanymi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . 4 .1 .1 ..Zaniechanie.inwestycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 .2 .. Zadania.własne.JST.a.związek.z.czynnościami.opodatkowanymi . . . . . . . . . 25 . . . 4 .2 .1 ...Inwestycje.związane.z.budową.rowów.melioracyjnych.. i.odwadnianiem.terenów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4 .2 .2 ..Inwestycje.związane.z.budową.dróg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . 4 .2 .3 ..Wydatki.związane.z.promocją.JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 4 .2 .4 ..Organizacja.imprez.kulturalnych.przez.JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . 4 .3 .. Zakres.odliczenia.VAT.naliczonego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4 .4 .. Bezpośrednie.przyporządkowanie.wydatków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 .5 .. Odliczenie.częściowe.od.wydatków.mieszanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4 .6 .. Kalkulacja.proporcji.sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 .6 .1 ..Obrót.ze.zbycia.nieruchomości.gminnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . 4 .6 .2 ..Ustalanie.proporcji.dla.każdej.jednostki.scentralizowanej. . . . . . . . . . 39 4 .7 .. Korekta.roczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . 4 .7 .1 ..Korekta.jednorazowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 .7 .2 ..Korekta.wieloletnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . 4 .7 .3 ..Ulepszenie.środków.trwałych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . 4 .7 .4 ..Inwestycje.wieloletnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . 4 .7 .5 ..Długość.okresu.korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4 .8 .. Sprzedaż.środków.trwałych.w.okresie.korekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 .9 .. Zbycie.przedsiębiorstwa.lub.jego.zorganizowanej.części.. . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 .10 .. Zmiana.przeznaczenia.środków.trwałych.w.okresie.korekty . . . . . . . . . . . . . 50 . 4 .10 .1 ...Zmiana.przeznaczenia.nakładów.przed.oddaniem.środka.. trwałego.do.użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . 4 .10 .2 ...Zmiana.przeznaczenia.środków.trwałych.z.działalności.. niepodlegającej.opodatkowaniu.na.opodatkowaną.. . . . . . . . . . . . . . 53 4 .11 .. .Odliczenie.VAT.do.końca.2015.r ..od.nieruchomości.. wykorzystywanych.do.celów.mieszanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 .11 .1 ..Wykorzystanie.nieruchomości.do.innych.celów. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 .11 .2 ...Korekta.odliczenia.VAT.od.wydatków.na.nabycie.. lub.wytworzenie.nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4 .11 .3 ..Alokacja.wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Centralizacja VAT . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .11 .4 ...Rodzaje.wydatków.związanych.z.budową.i.wytworzeniem.. nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4 .11 .5 ..Inwestycje.rozpoczęte.przed.1.stycznia.2011.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . 4 .11 .6 ..Niezgodność.art ..86.ust ..7b.ustawy.z.dyrektywą. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 4 .12 .. .Odliczenie.częściowe.według.prewspółczynnika.od.1.stycznia.2016.r .. . . . . 66 4 .12 .1 ..Zasady.stosowania.prewspółczynnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . 4 .12 .2 ..Cele.inne.niż.działalność.gospodarcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . 4 .12 .3 ..Sposoby.określenia.prewspółczynnika.wskazane.przez.MF. . . . . . . . 72 4 .12 .4 ..Wybór.prewspółczynnika.innego.niż.wskazany.przez.MF. . . . . . . . . 80 . 4 .12 .5 ..Wybór.sposobu.ustalania.prewspółczynnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . 4 .12 .6 ..Kalkulacja.prewspółczynnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . 4 .12 .7 ...Ustalanie.prognozy.prewspółczynnika.z.naczelnikiem.urzędu.. skarbowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4 .12 .8 ..Roczna.i.wieloletnia.korekta.podatku.VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4 .12 .9 ...Wydatki.inwestycyjne.dotyczące.nieruchomości.przeznaczonej.. . . na.cele.osobiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 .13 .. Terminy.odliczenia.VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4 .14 .. .Odliczenie.podatku.naliczonego.od.wydatków.dotyczących.. samochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 .15 .. Odliczenie.podatku.naliczonego.od.wybranych.rodzajów.wydatków.JST. . . . 98 . 4 .15 .1 ..Inwestycje.przekazane.zakładom.i.jednostkom.budżetowym . . . . . . 98 . . 4 .15 .2 ..Inwestycje.przekazane.spółkom.komunalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . 4 .15 .3 ..Inwestycje.przekazane.domom.kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . 4 .15 .4 ..Wydatki.bieżące.na.utrzymanie.budynku.urzędu.gminy. . . . . . . . . . 102 . 4 .15 .5 ..Budowa/przebudowa.budynku.urzędu.gminy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . 4 .15 .6 ..Kolektory.słoneczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . 4 .15 .7 ..Przydomowe.oczyszczalnie.ścieków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . . . 4 .15 .8 ..Renowacje.rynku.miejskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . 4 .15 .9 ..Budowa.obiektów.sportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . 4 .15 .10 ..Budowa.kanalizacji.deszczowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . 4 .15 .11 ..Budowa.i.utrzymanie.targowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 . . . 4 .15 .12 ..Budowa.parkingu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . 4 .15 .13 ..Działania.promocyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . 4 .15 .14 ..Usługi.prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . 4 .15 .15 ..Świetlice.wiejskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . 4 .15 .16 ..Wywóz.odpadów.komunalnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . 4 .15 .17 ..Budowa.boiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . . 4 .15 .18 ..Zagospodarowanie.turystyczne.terenów.ogólnodostępnych . . . . . . 121 . . 4 .15 .19 ..Wydatki.związane.z.działkami.inwestycyjnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . 4 .15 .20 ..Organizacja.festynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . 5. Opodatkowanie czynności wykonywanych przez JST po centralizacji . . . . . . . 125 5 .1 .. Zadania.własne.wykonywane.na.podstawie.umów.cywilnoprawnych . . . . . 125 . 5 .2 .. Zbycie.mienia.komunalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . . 5 .3 .. VAT.od.dotacji.przekazywanych.po.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5 .4 .. Usługi.między.jednostkami.organizacyjnymi.i.gminą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . 4 Spis treści . . . . . . . . . . . . . 5 .5 .. Usługi.stołówkowe.po.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5 .5 .. Opłata.za.korzystanie.z.przystanku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5 .6 .. .Ustalenie.VAT.należnego,.gdy.JST.korzysta.z.możliwości.dokonania.. korekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . 5 .7 .. Zwolnienia.podmiotowe.u.JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6. Dokumentacja w JST po centralizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6 .1 .. Zarządzenie.o.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 . . 6 .2 .. Fakturowanie.przez.JST.po.scaleniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 6 .2 .1 ..Dane.JST.w.fakturach.sprzedażowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 . . 6 .2 .2 ..Dane.JST.w.fakturach.zakupowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . . 6 .2 .3 ..Numeracja.faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . . . . 6 .2 .4 ..Data.dokonania.dostawy.lub.wykonania.usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 .2 .5 ..Ustalenie.terminów.i.zasad.fakturowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . . .Dokumentowanie.operacji.pomiędzy.poszczególnymi.jednostkami.. . 6 .3 .. po.scaleniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6 .4 .. Faktury.korygujące.przy.korekcie.rozliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . 6 .5 .. Kasy.fiskalne.w.JST.po.scaleniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . 6 .5 .1 ..Dane.na.paragonach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 . . . 6 .5 .2 ..Zwolnienie.z.obowiązku.stosowania.kas.rejestrujących. . . . . . . . . . . . 143 . 6 .6 .. Ewidencje.VAT.w.JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . JPK_VAT.w.JST.po.centralizacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6 .7 .. 7. Pytania dotyczące centralizacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 7 .1 .. Czy.SP.ZOZ.podlega.centralizacji.VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . . 7 .2 .. .Jak.po.centralizacji.rozliczać.dopłaty.do.cen.wody.i.ścieków.. przekazywane.przez.gminę.zakładowi.budżetowemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 .Jak.rozliczać.czynności.wykonywane.dla.województwa.. przez.wojewódzką.jednostkę.budżetową.po.centralizacji.VAT . . . . . . . . . . . . 151 Jak.rozliczać.koszty.użytkowania.hali.sportowej.po.centralizacji.VAT. . . . . . 152 .Kto.jest.nabywcą.na.fakturach.za.zakupy.dokonywane.przez.szkołę.. po.centralizacji.VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 .Jaka.powinna.być.treść.paragonów.z.kasy.fiskalnej.po.przejściu.. na.scentralizowany.model.rozliczania.VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 .Jak.po.centralizacji.OPS.rozlicza.wpłaty.od.rodziców.za.wyżywienie.. dziecka.w.szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 .Jak.po.centralizacji.rozliczać.odpłatność.za.szkolenia.pracowników.. jednostki.nadrzędnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 .Jak.od.2017.r ..rozliczać.usługi.wykonywane.przez.zakład.budżetowy.. dla.JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 8. Centralizacja w JST w interpretacjach organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . 160 . 7 .4 .. 7 .5 .. 8 .1 .. .Za.jaki.okres.JST.musi.złożyć.korekty.deklaracji,.gdy.zdecyduje.się.. na.korektę.wsteczną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 8 .2 .. Jak.rozliczać.dopłaty.przekazywane.przez.JST.zakładowi.budżetowemu. . . . . 161 8 .3 .. Jak.dokumentować.czynności.między.jednostkami.organizacyjnymi.. . . . . 162 8 .4 .. .Czy.JST.musi.skorygować.odliczony.VAT,.gdy.przekaże.pływalnię.. w.trwały.zarząd.po.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7 .6 .. 7 .8 .. 7 .3 .. 7 .9 .. 7 .7 .. 5 Centralizacja VAT . . . . . 8 .5 .. 8 .6 .. .Jak.opodatkować.sprzedaż.nieruchomości.po.centralizacji,.gdy.wydatki.. na.ulepszenie.poniosła.jednostka.organizacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 .Czy.podmioty.lecznicze.działające.w.formie.zoz.. podlegają.centralizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 8 .7 ... .Czy.gmina.może.odliczyć.VAT.od.wydatków.na.panele.fotowoltaiczne,.. gdy.będzie.sprzedawać.nadwyżki.energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 8 .8 ... Czy.organy.administracji.zespolonej.podlegają.centralizacji. . . . . . . . . . . . . 167 8 .9 ... .Czy.gminie.przysługuje.prawo.do.odliczenia.VAT.z.tytułu.budowy.. przedszkola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 9. VAT w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych . . . . – zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 9 .1 .. .Regulacje.w.zakresie.VAT.w.rachunkowości.państwowych.jednostek.. budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 .Regulacje.w.zakresie.VAT.w.rachunkowości.jednostek.samorządu.. terytorialnego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 .Regulacje.w.zakresie.VAT.w.rachunkowości.samorządowych.jednostek.. budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 .Regulacje.w.zakresie.VAT.w.rachunkowości.samorządowych.zakładów.. budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 9 .2 .. 9 .3 .. 9 .4 .. 10. Zasady ewidencji księgowej VAT w państwowych jednostkach budżetowych i w jednostkach samorządu terytorialnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 10 .1 .. Ewidencja.księgowa.VAT.w.państwowych.jednostkach.budżetowych. . . . . . 176 10 .2 ..Ewidencja.księgowa.VAT.w.jednostkach.samorządu.terytorialnego . . . . . . . 184 . 10 .2 .1 ...Ewidencja.księgowa.w.budżecie.jednostki.samorządu.. terytorialnego.w.zakresie.rozliczeń.VAT.z.jednostkami.. organizacyjnymi.i.z.urzędem.skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . 10 .2 .2 ...Ewidencja.księgowa.VAT.w.urzędzie.jednostki.samorządu.. terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 10 .3 .. .Ewidencja.księgowa.VAT.w.samorządowych.jednostkach.budżetowych. . . . . 219 10 .4 ..Ewidencja.księgowa.VAT.w.samorządowych.zakładach.budżetowych. . . . . . 226 . . . . . . USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz .U ..poz ..1454). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 6 Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT 1. Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT Obecnie.nie.budzi.już.wątpliwości,.że.podatnikiem.jest.jednostka.samorządu. terytorialnego.JST,.a.nie.urząd.ją.obsługujący ..Wyjaśniona.została.także.sprawa. jednostek.i.zakładów.budżetowych ..Podatnikiem.VAT.jest.jednostka.samorządu. terytorialnego ..Jej.jednostki.organizacyjne.nie.mogą.posiadać.takiego.statusu .. Stąd.wynika.obowiązek.centralizacji.rozliczeń,.który.nakłada.ustawa.z.5.wrześ- nia.2016.r ..o.szczególnych.zasadach.rozliczeń.podatku.od.towarów.i.usług.oraz. dokonywania.zwrotu.środków.publicznych.przeznaczonych.na.realizację.pro- jektów.finansowanych.z.udziałem.środków.pochodzących.z.budżetu.Unii.Euro- pejskiej.lub.od.państw.członkowskich.Europejskiego.Porozumienia.o.Wolnym. Handlu.przez.jednostki.samorządu.terytorialnego.(dalej:.ustawa.o.centralizacji. rozliczeń.VAT) ..Jednostki.organizacyjne.muszą.połączyć.własne.rozliczenie.VAT. ze.swoją.jednostką.samorządu.terytorialnego ..Mają.na.to.czas.do.końca.2016.r .. Ustawa.o.centralizacji.rozliczeń.VAT.definiuje.jednostkę.organizacyjną . Słowniczek Jednostka organizacyjna – to: a) utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządowa jednostka budżetowa lub samorządowy zakład budżetowy, b) urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski. 1.1. Jednostki i zakłady budżetowe Jak.już.zostało.wspomniane.przez.długi.czas.istniały.rozbieżności.w.kwestii. określenia,.czy.samorządowe.jednostki.budżetowe.oraz.zakłady.tworzone.przez. JST. na. podstawie. ustawy. z. 8. marca. 1990. r .. o. samorządzie. gminnym. (dalej:. u .s .g .).oraz.ustawy.z.27.sierpnia.2009.r ..o.finansach.publicznych.(dalej:.u .f .p .). powinny.być.uznawane.za.odrębnych.od.jednostki.samorządu.terytorialnego. JST.podatników.VAT . Kwestia.ta.została.ostatecznie.rozstrzygnięta.29.września.2015.r ..w.wyroku. TSUE. dotyczącym. Gminy. Wrocław. (C-276/14) .. Trybunał. nie. zgodził. się. ze. stanowiskiem. Ministerstwa. Finansów. (MF). i. uznał,. że. jednostki. budżetowe. nie.są.odrębnymi.od.JST.podatnikami.VAT,.a.zatem.ich.obroty.z.działalności. gospodarczej.muszą.być.scalone.w.jednej.deklaracji.VAT.JST . Trybunał.zwrócił.uwagę,.iż.jednostki.budżetowe.wykonują.działalność.go- spodarczą.powierzoną.im.w.imieniu.i.na.rachunek.Gminy.Wrocław.oraz.że.nie. odpowiadają.one.za.szkody.spowodowane.tą.działalnością,.ponieważ.odpowie- dzialność.tę.ponosi.wyłącznie.gmina ..W.konsekwencji.TSUE.orzekł,.że.gminę,. taką. jak. Gmina. Wrocław,. i. jej. jednostki. budżetowe. należy. uznać. za. jednego. i. tego. samego. podatnika. w. rozumieniu. art .. 9. ust .. 1. dyrektywy. Rady. z. 28. li- 7 Centralizacja VAT stopada. 2006. r .. w. sprawie. wspólnego. systemu. podatku. od. wartości. dodanej. 2006/112/WE.(dalej:.dyrektywa.2006/112) ..Trybunał.podzielił.więc.stanowisko. zaprezentowane.w.uchwale.NSA.wydanej.w.poszerzonym.składzie.siedmiu.sę- dziów.z.24.czerwca.2013.r ..(sygn ..akt.I.FPS.1/13) . Po.wyroku.TSUE.z.29.września.2015.r ..w.sprawie.C-276/14.zmianie.uległa. także.sytuacja.zakładów.budżetowych,.które.były.uznawane.za.odrębnych.po- datników ..Orzeczenie.Trybunału.dotyczyło.wprawdzie.jednostek.budżetowych,. jednak. na. podstawie. kryteriów. samodzielności. przedstawionych. przez. TSUE. NSA. wysnuł. takie. same. wnioski. w. odniesieniu. do. zakładów. budżetowych .. W.uchwale.wydanej.26.października.2015.r ..w.poszerzonym.składzie.siedmiu. sędziów.(sygn ..akt.I.FPS.4/15).NSA.uznał,.że.gminne.zakłady.budżetowe.nie.są. odrębnymi.od.gminy.podatnikami.VAT . Skutkiem.uznania.zakładów.budżetowych.za.jednego.podatnika.VAT.razem. z.JST.jest,.z.jednej.strony,.możliwość.odliczenia.VAT.od.inwestycji.realizowa- nych.przez.JST,.a.wykorzystywanych.przez.zakład,.ale.jednocześnie.konieczność. centralizacji. rozliczeń. VAT. JST. i. jej. zakładów. budżetowych,. analogicznie. jak. w.przypadku.jednostek.budżetowych . 1.2. Podmioty niepodlegające centralizacji Status.podatnika.VAT.utraciły.jednostki.organizacyjne.gmin,.powiatów.i.wo- jewództw ..Nie.oznacza.to,.że.obowiązek.centralizacji.objął.wszystkie.jednostki .. Są.to.wyłącznie.jednostki.i.zakłady.budżetowe.oraz.urzędy.je.obsługujące ..Wyni- ka.to.z.definicji.jednostek.organizacyjnych,.którą.określa.ustawa.o.centralizacji. rozliczeń.VAT . 1.2.1. Instytucje kultury Kwestia.statusu.instytucji.kultury.(w.takiej.formie.mogą.działać.domy.kultu- ry,.biblioteki,.muzea).jako.podatnika.VAT.nie.budzi.wątpliwości ..Posiadają.one. odrębną.osobowość.prawną,.co.wynika.z.art ..14.ust ..1.ustawy.z.25.października. 1991.r ..o.organizowaniu.i.prowadzeniu.działalności.kulturalnej . Instytucje.kultury.gospodarują.samodzielnie.przydzieloną.i.nabytą.częś- cią. mienia,. kierując. się. zasadami. efektywności. ich. wykorzystania,. a. także. zobowiązane. są. do. pokrywania. kosztów. bieżącej. działalności. i. zobowiązań. z. uzyskiwanych. przez. siebie. przychodów .. Przychodami. instytucji. kultury. z.kolei.są.przychody.z.prowadzonej.działalności,.w.tym.ze.sprzedaży.skład- ników. majątku. ruchomego,. przychody. z. najmu. i. dzierżawy. składników. majątkowych,.dotacje.podmiotowe.i.celowe.z.budżetu.państwa.lub.jednostki. samorządu.terytorialnego,.środki.otrzymane.od.osób.fizycznych.i.prawnych. oraz.z.innych.źródeł ..Organizator.–.podmiot.tworzący.instytucję.kultury,.co. do. zasady,. nie. odpowiada. za. jej. zobowiązania .. Na. tej. podstawie. przyjmuje. się,. że. instytucje. kultury. charakteryzują. się. znacznie. większym. stopniem. samodzielności.niż.jednostki.i.zakłady.budżetowe,.co.powoduje,.że.powinny. być. one. uznawane. za. odrębnych. od. JST. podatników. VAT ..Takie. stanowisko. 8 Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT prezentują.zarówno.sądy.administracyjne.(por ..wyrok.NSA.oz ..w.Szczecinie. z.5.grudnia.2001.r .,.sygn ..akt.SA/Sz.734/01),.jak.też.organy.podatkowe.(por .. interpretacja. Dyrektora. Izby. Skarbowej. w. Poznaniu. z. 5. stycznia. 2012. r .,. nr.ILPP1/443-1329/11-2/BD) . 1.2.2. Administracja zespolona Problem.z.ustaleniem,.jakie.jednostki.podlegają.centralizacji,.mają.JST,.gdy. zespolone.są.z.nimi.organy.służb,.inspekcji.i.straży.–.tzw ..administracja.zespo- lona ..Mimo.tego.zespolenia.pozostają.nadal.organami.administracji.rządowej,. co. przesądza. o. ich. samodzielności. i. odrębności. od. JST .. Nie. podlegają. zatem. centralizacji . Przykładem. odrębnej. od. powiatu. jednostki,. która. nie. podlega. centrali- zacji,.jest.Powiatowy.Inspektor.Nadzoru.Budowlanego ..Jego.utworzenie.nie. jest. uzależnione. od. woli. samorządowego. organu. administracji .. Obowiązek. jego. utworzenia. oraz. zadania. przez. niego. realizowane. wynikają. z. przepi- sów. ustawowych .. Powiatowy. Inspektor. Nadzoru. Budowlanego,. jako. organ. administracyjny,. powołany. jest. do. realizacji. zadań. wynikających. z. prawa. budowlanego . Potwierdzają. to. również. organy. podatkowe .. W. piśmie. Dyrektora. Izby. Skarbowej. w. Katowicach. z. 3. października. 2016. r .. nr. 2461-IBPP3 .4512 .593 .. 2016 .1 .MD.czytamy: Zatem,.mając.na.uwadze.powołane.powyżej.przepisy.prawa.na.tle.przed- stawionego.opisu.sprawy.należy.wskazać,.że.organy.służb,.inspekcji.i.straży,. pomimo.ich.zespolenia.ze.starostą,.pozostają.organami.administracji.rządowej,. a.wykonując.zadania.powiatu,.czynią.to.we.własnym.imieniu ..Zwierzchnictwo. starosty.nie.jest.zwierzchnictwem.służbowym,.bowiem.przysługują.mu.jedy- nie.określone.ustawowo.uprawnienia,.uzgadnianie.ich.wspólnych.działań.na. terenie.powiatu,.zatwierdzenie.programów.działania,.kierowanie.wspólnymi. działaniami.w.sytuacjach.szczególnych.oraz.zlecenie.przeprowadzenia.kontroli. w.uzasadnionych.przypadkach ..Nie.są.one.organami.powiatu ..Co.więcej,.po- wiatowe.służby,.inspekcje.i.straże.finansowane.są.z.budżetu.państwa,.zachowują. samodzielność.i.niezależność ..Dodatkowo.należy.wskazać,.że.działalność.tego. podmiotu.może.obejmować.więcej.niż.jeden.powiat ..Powyższe.przemawia.za. brakiem.uzasadnienia,.aby.działalność.tego.podmiotu.objąć.centralizacją.rozli- czeń.w.zakresie.podatku.od.towarów.i.usług . Biorąc.powyższe.pod.uwagę,.w.ocenie.Organu.Powiatowy.Inspektor.Nadzo- ru.Budowlanego,.ma.umocowanie.ustawowe.do.działania.i.wykonuje.zadania. wskazane.w.przepisach.ustawowych ..Utworzenie.tej.jednostki.nie.jest.uzależnio- ne.od.woli.powiatu,.lecz.jest.tworzona.na.podstawie.przepisów.prawa.i.zadania. przez.nią.realizowane.wynikają.z.przepisów.ustawowych . W.świetle.powyższego,.zasada.„centralizacji”.rozliczeń.w.zakresie.podatku. VAT.powiatowych.jednostek.organizacyjnych.nie.obejmuje.Powiatowego.In- spektoratu.Nadzoru.Budowlanego ..Zatem.łączne.rozliczenie.podatku.VAT.przez. Powiat.nie.będzie.obejmować.działalności.Wnioskodawcy .. 9 Centralizacja VAT Tak. samo. wygląda. sytuacja. komendanta. powiatowej. Państwowej. Straży. Pożarnej,. który. także. jest. podmiotem. administracji. zespolonej,. zaliczanym. powszechnie.do.inspekcji,.służb.i.straży ..Jego.status.prawny.reguluje.odrębny. akt.normatywny,.tj ..ustawa.z.24.sierpnia.1991.r ..o.ochronie.przeciwpożarowej.. (j .t ..Dz .U ..z.2016.r ..poz ..191.z.późn ..zm .) .. W. piśmie. Dyrektora. Izby. Skarbowej. w. Katowicach. z. 28. września. 2016. r ... nr.2461-IBPP3 .4512 .573 .2016-2 .MD.czytamy: (…).zadania.Komendanta.Powiatowego.Państwowej.Straży.Pożarnej.wskaza- ne.zostały.w.art ..13.ust ..6.ustawy.o.Państwowej.Straży.Pożarnej .. Zatem,.mając.na.uwadze.powołane.powyżej.przepisy.prawa.na.tle.przed- stawionego.opisu.sprawy.należy.wskazać,.że.organy.służb,.inspekcji.i.straży,. pomimo.ich.zespolenia.ze.starostą,.pozostają.organami.administracji.rządo- wej,.a.wykonując.zadania.powiatu,.czynią.to.we.własnym.imieniu ..Zwierzch- nictwo.starosty.nie.jest.zwierzchnictwem.służbowym,.bowiem.przysługują. mu.jedynie.określone.ustawowo.uprawnienia,.uzgadnianie.ich.wspólnych. działań.na.terenie.powiatu,.zatwierdzenie.programów.działania,.kierowanie. wspólnymi.działaniami.w.sytuacjach.szczególnych.oraz.zlecenie.przepro- wadzenia.kontroli.w.uzasadnionych.przypadkach ..Nie.są.one.organami.po- wiatu ..Co.więcej,.powiatowe.służby,.inspekcje.i.straże.finansowane.są.z.bud- żetu.państwa,.zachowują.samodzielność.i.niezależność ..Dodatkowo.należy. wskazać,.że.działalność.tych.podmiotów.może.obejmować.więcej.niż.jeden. powiat ..Powyższe.przemawia.za.brakiem.uzasadnienia,.aby.te.podmioty.objąć. centralizacją.rozliczeń.w.zakresie.podatku.od.towarów.i.usług . 10 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu centralizacji w gminie 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu centralizacji w gminie Centralizacja. rozliczeń. VAT. w. JST. wymaga. odpowiedniego. przygotowania. procedur.wewnętrznych.w.zakresie: ■■ fakturowania, ■■ obiegu.dokumentów.i.informacji, ■■ przygotowywania.ewidencji.(rejestrów).i.deklaracji.VAT, ■■ przechowywania.i.archiwizacji.dokumentów, ■■ zakresu.obowiązków.i.odpowiedzialności.za.rozliczenia.VAT . Zasady.centralizacji.powinny.zostać.wprowadzone.w.formie.zarządzenia.organu. wykonawczego.JST.(wójta,.burmistrza,.prezydenta);.patrz:.wzór.zarządzenia.s ..136 . 2.1. Powiadomienie o dokonaniu centralizacji Ostateczny.termin,.od.jakiego.JST.muszą.podjąć.wspólne.rozliczenia,.został. wyznaczony. przez. ustawę. o. centralizacji. rozliczeń. VAT. na. 1. stycznia. 2017. r .. Przed. dniem. podjęcia. wspólnego. rozliczania. jednostka. samorządu. terytorial- nego. musi. powiadomić. o. tym. urząd. skarbowy. (art .. 5. ustawy. o. centralizacji. rozliczeń. VAT) .. Wspólne. rozliczenie. może. być. podjęte. od. pełnego. miesiąca .. Gdy. centralizacja. nastąpi. od. 1. stycznia. 2017. r .,. zawiadomienie. należy. złożyć. najpóźniej.31.grudnia.2016.r . Informacja o terminie centralizacji Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin NIP: 112 236 47 89 Wołomin, 30 grudnia 2016 r. Urząd Skarbowy w Wołominie ul. Przejazd 2 05-200 Wołomin Informacja Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach roz- liczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych prze- znaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454) informuję, że Gmina/Powiat/Województwo* Wołomin będzie rozliczać podatek od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (wykaz w załączeniu)1) od dnia 1 stycz- nia 2017 r. . . osoby.upoważnionej.do.reprezentowania.jednostki.samorządu.terytorialnego). (podpis.ze.wskazaniem.imienia.i.nazwiska.oraz.stanowiska.służbowego. ................................………………………………………..… Anna Nowak – skarbnik 11 Centralizacja VAT Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. Pouczenie *.Niepotrzebne.skreślić .. 1)..Należy.podać.nazwę,.adres.siedziby.oraz.numer.identyfikacji.podatkowej.wszystkich.jedno- stek.organizacyjnych.Gminy/Powiatu/Województwa . Zawiadomienie.należy.złożyć.do.naczelnika.urzędu.skarbowego.właściwego. ze.względu.na.adres.siedziby.jednostki.samorządu.terytorialnego ..Zawiadomie- nie.nie.może.być.dowolne ..Wzór.zawiadomienia.został.określony.w.załączniku. nr.1.do.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT ..Do.zawiadomienia.jednostka.musi. załączyć.wykaz.wszystkich.jednostek.organizacyjnych,.z.podaniem.ich.nazwy,. adresu.siedziby.oraz.numeru.identyfikacji.podatkowej . Na. podstawie. otrzymanego. zawiadomienia. naczelnik. urzędu. skarbowego. wykreśli.z.urzędu.z.rejestru.podatników.jednostki.organizacyjne.z.dniem.pod- jęcia.wspólnego.rozliczania ..O.wykreśleniu.zostanie.powiadomiona.jednostka. samorządu.terytorialnego,.która.przejęła.wspólne.rozliczenie . Centralizacja.nie.oznacza.konieczności.wyrejestrowania.z.rejestru.VAT.jed- nostek.organizacyjnych,.poprzez.złożenie.formularza.VAT-Z ..Wystarczy.złożyć. wspomniane.zawiadomienie ..Jednostki.i.zakłady.budżetowe.zatrzymają.nato- miast. swoje. numery. NIP,. których. odtąd. używać. będą. wyłącznie. na. potrzeby. rozliczeń.z.urzędem.skarbowym.jako.płatnicy.zaliczek.na.podatek.dochodowy. od.osób.fizycznych.oraz.składek.na.ubezpieczenia.społeczne . 2.2. Wprowadzenie procedur wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów W. związku. z. centralizacją. rozliczeń. VAT. w. JST. konieczne. będzie. wpro- wadzenie. procedur. wewnętrznych. określających. obieg. dokumentów. zwią- zanych. z. rozliczeniami. tego. podatku,. sposób. prowadzenia. rejestrów. VAT,. sporządzania.deklaracji.i.związany.z.tym.zakres.obowiązków.poszczególnych. osób.i.komórek.oraz.–.co.najważniejsze.–.zakres.odpowiedzialności.za.rozli- czenia.VAT ..Jest.to.kwestia.bardzo.ważna.z.punktu.widzenia.określenia.osób. odpowiedzialnych.za.ewentualne.nieprawidłowości.na.podstawie.przepisów. ustawy. z. 10. września. 1999. r .. –. Kodeks. karny. skarbowy. (j .t .. Dz .U .. z. 2013. r .. poz ..186;.ze.zm .) .. W.zależności.od.ustaleń.wewnętrznych.opisanych.w.pro- cedurach,.odpowiedzialność.może.spoczywać.na.szczeblu.JST.(osoby.podpi- sującej. deklarację. VAT. składaną. przez. JST). albo. może. zostać. przypisana. do. poszczególnych.osób.uczestniczących.w.procesie.rozliczeń.VAT.–.odpowied- nio.do.zakresu.obowiązków.danej.osoby ..W.tym.celu.niezbędne.jest.opisanie. w. procedurach. całego. procesu. związanego. z. rozliczaniem. VAT,. począwszy. od.dokonania.transakcji.(zakupu.lub.sprzedaży),.jej.odpowiedniego.udoku- 12 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu centralizacji w gminie mentowania,. ujęcia. w. rejestrach. VAT,. po. sporządzenie. deklaracji. i. zapłatę. podatku . Przeprowadzenie. procesu. centralizacji. w. JST. może. zostać. dokonane. róż- nymi. metodami,. analogicznie. jak. to. ma. miejsce. w. zakresie. rozliczeń. doko- nywanych.przez.przedsiębiorstwa.wielooddziałowe ..Oddziały.(również.samo- dzielnie. sporządzające. bilans). nie. stanowią. bowiem. odrębnych. podatników. VAT.i.taka.firma.składa.jedną.deklarację.VAT.obejmującą.również.działalność. wszystkich.oddziałów . Dwa.podstawowe.modele.centralizacji.rozliczeń.VAT.obejmują: ■■ przygotowywanie.cząstkowych.rejestrów.i.deklaracji.VAT.przez.poszczególne. jednostki. i. zakłady. budżetowe. oraz. przez. urząd. miasta/gminy. w. zakresie. własnych. zakupów. i. sprzedaży,. które. następnie. są. przekazywane. w. od- powiednim. terminie. do. komórki. w. JST. zajmującej. się. agregacją. danych. cząstkowych.i.przygotowaniem.zbiorczej.deklaracji.VAT.składanej.do.urzędu. skarbowego, ■■ przekazywanie. wszystkich. faktur. do. odpowiedniej. komórki. JST,. która. zaj- muje.się.całościowym.przygotowywaniem.rejestrów.VAT.uwzględniających. wszystkie.transakcje.dokonane.przez.JST,.jej.jednostki.i.zakłady.budżetowe .. Na.podstawie.tych.rejestrów.jest.następnie.przygotowywana.deklaracja.VAT. składana.do.urzędu.skarbowego ..Model.drugi.wiąże.się.z.odpowiedzialnością. na.poziomie.centralnym . Z. punktu. widzenia. specyfiki. działania. JST. bardziej. zasadny. wydaje. się. model. pierwszy,. który. pozwala. na. określenie. odpowiedzialności. za. cząst- kowe. rozliczenia. VAT. w. poszczególnych. jednostkach/zakładach,. których. dotyczą.te.rozliczenia ..Wymaga.to.jednak.odpowiedniego.spisania.procesu. w. formie. procedur. wewnętrznych,. aby. w. razie. wystąpienia. jakichkolwiek. nieprawidłowości. osoba. odpowiedzialna. za. rozliczenia. podatkowe. w. JST. mogła. wykazać. się. działaniami. mającymi. na. celu. dochowanie. należytej. staranności. poprzez. opracowanie. odpowiedniego. procesu. przygotowania. deklaracji. VAT. określającego. zakres. obowiązków. i. odpowiedzialności. po- szczególnych.osób/komórek . Nadzór. nad. rozliczeniami. VAT. wymaga. również. odpowiedniego. przy- gotowania. merytorycznego. osób. zaangażowanych. w. proces. rozliczeń. po- datkowych. w. JST,. co. powoduje. konieczność. przeszkolenia. pracowników,. zwłaszcza.w.jednostkach.i.zakładach.budżetowych,.które.wcześniej.nie.były. zarejestrowane. na. potrzeby. VAT. z. uwagi. na. nieprzekroczenie. limitu. obro- tów. zobowiązującego. do. takiej. rejestracji .. Ponadto. w. większych. JST. proces. centralizacji.rozliczeń.VAT.może.wymagać.wdrożenia.specjalnych.systemów. księgowo-podatkowych,. które. umożliwią. dokonywanie. rozliczeń. w. sposób. zautomatyzowany . Bardzo.ważny.w.procesie.centralizacji.rozliczeń.VAT.w.JST.jest.etap.odpo- wiedniego. przygotowania. przed. jego. wdrożeniem,. w. szczególności. spisania. procedur.wewnętrznych,.aby.w.późniejszym.okresie.osoby.zaangażowane.w.ten. proces.posiadały.szczegółowe.wytyczne.postępowania . 13 Centralizacja VAT 2.3. Rozliczenie w okresie przejściowym Z.przepisów.przejściowych.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT.wynika,.że. postępowania. podatkowe,. postępowania. kontrolne,. kontrole. podatkowe. oraz. czynności.sprawdzające.w.zakresie.podatku: 1). wszczęte.i.niezakończone.przed.1.października.2016.r ., 2). .wszczęte.od.1.października.2016.r .. –. w. odniesieniu. do. jednostki. samorządu. terytorialnego. lub. jej. jednostek. or- ganizacyjnych.obejmują.tylko.rozliczanie.podatku.odpowiednio.tej.JST.lub.jej. jednostki.organizacyjnej . Organy. podatkowe. właściwe. w. dniu. wszczęcia. postępowania. podatkowego,. postępowania.kontrolnego,.kontroli.podatkowej.oraz.czynności.sprawdzających. w. zakresie. VAT. pozostają. właściwe. we. wszystkich. sprawach. związanych. z. VAT,. które.są.przedmiotem.tych.postępowań,.kontroli.lub.czynności.sprawdzających,. chociażby.w.trakcie.postępowania,.kontroli.lub.czynności.sprawdzających.jednost- ka.samorządu.terytorialnego.podjęła.wspólne.rozliczanie.podatku.wraz.ze.wszyst- kimi. jednostkami. organizacyjnymi .. Jednocześnie. jednostki. samorządu. zostały. zobowiązane,.aby.w.toku.postępowania.podatkowego,.postępowania.kontrolnego,. kontroli.podatkowej.oraz.czynności.sprawdzających.w.zakresie.VAT,.na.wezwanie. organu.podatkowego,.w.terminie.7.dni.od.dnia.doręczenia.tego.wezwania,.złożyć. informację,.czy.dokonają.korekt.całościowych.deklaracji.VAT-7.i.w.jakim.terminie . W.przypadku.złożenia.korekt.całościowych.deklaracji.podatkowych.postępo- wania.podatkowe,.postępowania.kontrolne.(od.1.marca.będą.to.kontrole.celno- -skarbowe),.kontrole.podatkowe.oraz.czynności.sprawdzające.w.zakresie.podatku. obejmują. rozliczanie. jednostki. samorządu. terytorialnego. wraz. ze. wszystkimi. jednostkami. organizacyjnymi .. Właściwym. organem. podatkowym. jest. organ. właściwy. dla. jednostki. samorządu. terytorialnego .. Czynności. podjęte. w. toku. postępowania. podatkowego,. postępowania. kontrolnego,. kontroli. podatkowej,. a.także.podjęte.czynności.sprawdzające.w.zakresie.podatku.pozostaną.w.mocy .. W.przypadku.przejścia.na.scentralizowany.model.rozliczania.VAT.z.dniem.1. stycznia.2017.r ..to.już.jednostka.samorządu.terytorialnego.będzie.miała.obowią- zek.złożenia.deklaracji.VAT-7.za.grudzień.2016.r ..za.utworzone.przez.nią.jednos- tki.budżetowe.oraz.zakłady.budżetowe . Z. dniem. przejścia. na. scentralizowany. model. rozliczania. VAT. jednostki. samorządu.terytorialnego,.których.jednostki.organizacyjne.rozliczały.się.jako. odrębni. podatnicy,. wstępują. we. wszystkie. przewidziane. w. przepisach. doty- czących.podatku.prawa.i.obowiązki.jednostek.organizacyjnych ..Jest.to.wprost. uregulowane.w.art ..4.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT . Dotyczy. to. również. m .in .. obowiązku. składania. deklaracji. VAT-7. za. mie- siąc.poprzedzający.dzień.przejścia.na.scentralizowany.model.rozliczania.VAT .. W.przypadku.zatem.przejścia.na.scentralizowany.VAT.z.dniem.1.stycznia.2017.r .. do.złożenia.deklaracji.VAT-7.za.grudzień.2016.r ..zobowiązana.będzie.JST . Nie.powinna.to.być.jeszcze.wspólna.deklaracja.VAT-7 ..Skoro.bowiem.w.grud- niu.2016.r ..jednostki.oraz.zakłady.budżetowe.utworzone.przez.JST.rozliczały.się. jeszcze.odrębnie,.to.za.miesiąc.ten.JST.będzie.musiała.złożyć.odrębne.deklaracje. VAT-7.za.te.jednostki.i.zakłady . 14 Korekty za okres sprzed centralizacji 3. Korekty za okres sprzed centralizacji Z.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT.wynika,.że.ustawodawca.zwolnił.JST. z.obowiązku.korekty.VAT.naliczonego,.który.pierwotnie.został.uznany.za.poda- tek.kwalifikowany.i.finansowany.ze.środków.UE ..Ustawodawca.zdefiniował.te. pojęcia.w.ustawie . Słowniczek Kwalifikowalność podatku – rozumie się przez to spełnianie przez wydatek poniesiony przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostkę organizacyjną, finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w części dotyczącej podatku, kryteriów określonych w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, rozporządzeniach organów Unii Europejskiej, umowach międzynarodowych, porozumieniach międzyrządowych i umowach o dofinansowanie, stanowiących podstawę do otrzymania środków przeznaczonych na realizację projektów. Środki przeznaczone na realizację projektów – rozumie się przez to środki publiczne: a) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Po- rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), b) otrzymane w formie dotacji – przeznaczone na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich EFTA. Umowy o dofinansowanie – rozumie się przez to umowy o dofinansowanie, o których mowa w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) oraz ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasa- dach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 i 1250; dalej: u.z.p.p.r.), inne umowy przyznające środki przeznaczone na realizację projektów oraz decyzje, o których mowa w art. 5 pkt 9 u.z.p.p.r. JST.miały.wybór,.czy.dokonać.takiej.korekty ..Ustawodawca.zagwarantował,. że. niepodjęcie. decyzji. o. zwrocie. środków. w. części,. w. jakiej. był. finansowany. VAT,.nie.będzie.stanowić.naruszenia.dyscypliny.finansów.publicznych ..Z.art ..19. ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT.wynika,.że: ( . . .).działania.lub.zaniechania.wynikające.z.realizacji.umów.o.dofinansowa- nie.w.zakresie,.w.jakim.nastąpiła.zmiana.kwalifikowalności.podatku.w.części. dotyczącej.kwoty.podatku.naliczonego.z.tytułu.nabycia.towarów.i.usług.finan- sowanej.ze.środków.przeznaczonych.na.realizację.projektów.w.związku.z.wyro- kiem.Trybunału.Sprawiedliwości,.nie.stanowią.naruszenia.dyscypliny.finansów. publicznych .. Ustawodawca.pozostawił.JST.mało.czasu.na.dokonanie.wyboru ..JST,.która. chciała. skorzystać. z. odliczenia. VAT. i. dokonać. korekt,. musiała. przed. 1. paź- dziernika.2016.r ..zwrócić.środki.przeznaczone.na.realizację.projektów.w.części,. w.jakiej.był.finansowany.odliczony.VAT ..Jeśli.ich.nie.zwróciła,.nie.przysługuje. jej.prawo.do.korekty,.o.której.mowa.w.art ..86.ust ..13.i.13a.ustawy.z.11.marca. 2004.r ..o.podatku.od.towarów.i.usług.(dalej:.ustawa.o.VAT)..(odliczenie.całego. VAT).oraz.w.trybie.art ..91.ust ..7–8.ustawy..o.VAT.(korekta.części.VAT.rozłożona. 15 Centralizacja VAT w. czasie) .. Natomiast. JST,. które. przed. 1. października. 2016. r .. obniżyły. kwotę. podatku. należnego. o. kwotę. podatku. naliczonego. z. tytułu. nabycia. towarów. i.usług.finansowanych.ze.środków.przeznaczonych.na.realizację.projektów,.są. zobowiązane.do.zwrotu.tych.środków.wraz.z.odsetkami.w.wysokości.określonej. jak. dla. zaległości. podatkowych,. liczonymi. od. dnia. obniżenia. kwoty. podatku. należnego.o.kwotę.podatku.naliczonego,.do.dnia.dokonania.ich.zwrotu .. Jednostka.samorządu.terytorialnego,.która.przed.1.października.2016.r ..nie. dokonała.korekty.rozliczeń.i.nie.odliczyła.VAT.finansowanego.ze.środków.UE,. została.zobowiązana.złożyć.do.1.grudnia.2016.r .: ■■ naczelnikowi.urzędu.skarbowego,.w.którym.rozlicza.VAT,.oraz ■■ podmiotowi,.z.którym.zawarła.umowę.o.dofinansowanie, informację.na.ten.temat.sporządzoną.według.wzoru.określonego.w.załączniku. nr.3.do.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT . Powstaje.pytanie,.czy.mimo.braku.zwrotu.środków.przed.1.października.2016.r .. można.korygować.pozostały.VAT,.który.nie.był.uznany.za.koszt.kwalifikowany . Należy.stwierdzić,.że.nie.ma.zakazu ..Z.art ..10.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń. VAT,.który.wskazuje.na.prawo.do.korekty.„w.zakresie,.w.jakim.nastąpiła.zmiana. kwalifikowalności.podatku.w.części.dotyczącej.kwoty.podatku.naliczonego.z.ty- tułu.nabycia.towarów.i.usług”,.gdy.środki.zostaną.zwrócone.przed.1.października. 2016.r .,.można.wnioskować,.że.„poza.tym.zakresem”.korekta.jest.dopuszczalna .. Problem.w.tym,.że.ustawodawca.nie.wskazał.w.tym.przepisie.korekty.z.art ..17. ust ..1.pkt.2.ustawy.o.centralizacji.rozliczeń.VAT,.jedynie.wspomina.o.korekcie. z.art ..86.ust ..13.i.13a.ustawy.o.VAT ..Jednak.korekta.z.17.ust ..1.ustawy.o.centraliza- cji.rozliczeń.VAT.zawiera.w.sobie.korektę.z.art ..86.ust ..13.i.art ..13a.ustawy.o.VAT .. Dlatego.w.takiej.sytuacji.korekta.VAT.naliczonego.jest.możliwa ..Trudno.jednak. stwierdzić,.jakie.stanowisko.w.tym.zakresie.zajmą.organy.podatkowe .. Jednostki.samorządu.terytorialnego.od.dnia.podjęcia.wspólnego.rozliczania. podatku.wraz.ze.wszystkimi.jednostkami.organizacyjnymi.zostały.upoważnione. do. składania. korekt. rozliczeń. sprzed. centralizacji,. zarówno. swoich,. jak. i. po- szczególnych.jednostek.organizacyjnych ..Jednak.te.korekty.nie.będą.przebiegały. na.ogólnych.zasadach.i.będą.uzależnione.od.przyczyn.ich.złożenia ..Za.każdym. razem.trzeba.złożyć.informację.o.przyczynie.korekty . Informacja o przyczynach składania korekt Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin NIP: 112 236 47 89 Wołomin, 30 grudnia 2016 r. Urząd Skarbowy w Wołominie ul. Przejazd 2 05-200 Wołomin Informacja Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 16 Korekty za okres sprzed centralizacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454) informuję, że korekty deklaracji podatkowych VAT-7 za 2015 r.: – dotyczą naszej jednostki organizacyjnej – Miejski Zakład Dróg i Zieleni, NIP 112 698 2154, – nie są składane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Wynikają z błędnego rozliczania VAT naliczonego przez jednostkę. .. osoby.upoważnionej.do.reprezentowania.jednostki.samorządu.terytorialnego) Anna Nowak – skarbnik ................................……………………………………………… (podpis.ze.wskazaniem.imienia.i.nazwiska.oraz.stanowiska.służbowego Zasady dokonywania korekt deklaracji VAT po centralizacji rozliczeń Lp. Przyczyna korekty Warunki, których spełnienie uprawnia do korekty Rodzaje oświadczeń i wykazów, jakie należy złożyć wraz z deklaracją Podstawa prawna 1 1. 2. 2 3 4 5 Informacja, że korekta nie jest związana z wyro- kiem TSUE (patrz s. 16) Art. 11 ustawy o centralizacji roz- liczeń VAT Art. 10 i 11 ustawy o centralizacji roz- liczeń VAT 1. Informacja, której wzór został określony w za- łączniku nr 2 do usta- wy, o przyczynie złoże- nia korekty. 2. Wykaz wszystkich jednostek organiza- cyjnych, których rozli- czenia podatku są objęte korektami de- klaracji podatkowych, z podaniem ich na- zwy, adresu siedziby oraz NIP Naprawienie błę- dów lub z innych przyczyn niezwią- zanych z wyro- kiem TSUE Korekta związana z wyrokiem TSUE Korekta może dotyczyć rozliczeń poszczególnych jednostek organizacyj- nych 1. Zwrot, przed 1 paź- dziernika 2016 r., otrzy- manych środków UE w części dotyczącej odliczanego VAT – je- żeli korekta dotyczy VAT naliczonego pier- wotnie uznanego za VAT kwalifikowany. 2. Korekty muszą doty- czyć wszystkich jedno- stek organizacyjnych i jednostki samorządu. 3. Złożenie korekt deklara- cji podatkowych za wszystkie okresy rozli- czeniowe, w których jed- nostki organizacyjne rozliczały odrębnie po- datek, licząc od najw- cześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki została złożona korekta deklaracji podatkowej; warunek ten uznaje się za spełniony również 17 Centralizacja VAT 1 2 3 4 5 w przypadku złożenia korekt deklaracji podat- kowych jedynie za okre- sy rozliczeniowe roku podatkowego, w którym przypada okres rozlicze- niowy objęty pierwszą korektą, pod warunkiem że jednostka samorządu terytorialnego w składa- nej informacji wskaże termin, z uwzględnie- niem okresu przedaw- nienia, do którego złoży pozostałe korekty dekla- racji podatkowych. 4. Uwzględnienie w skła- danych korektach de- klaracji podatkowych podatku rozliczeń wszystkich jednostek organizacyjnych w od- niesieniu do dokony- wanych przez nie czyn- ności podlegających opodatkowaniu VAT. Korekta.dotycząca.centralizacji.rozliczeń.VAT.wiąże.się.z: ■■ wykazaniem w skorygowanych rozliczeniach JST obrotów.(opodatkowa- nych.i.zwolnionych.z.VAT).jednostek/zakładów.budżetowych,.zarówno.tych,. które.były.zarejestrowane.dla.celów.VAT,.jak.i.tych,.które.nie.dokonały.reje- stracji.z.uwagi.na.nieprzekroczenie.limitu.obrotów.150.tys ..zł;. ■■ wyeliminowaniem fakturowania w ramach rozliczeń wewnątrz JST,. tj .. faktur. wystawionych. przez. JST. na. jednostki. i. zakłady. budżetowe. oraz. przez.jednostki/zakłady.na.JST,.a.także.faktur.pomiędzy.jednostkami.i.za- kładami ..Ustawa.o.centralizacji.roliczeń.VAT.wprowadza.zasadę,.że.nie.ma. konieczności.wystawiania.faktur.korygujących.czy.ich.anulowania;.zależy.to. od.stron.transakcji, ■■ wyliczeniem nowych proporcji sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 3.ustawy. o. VAT. dla. scalonych. rozliczeń. JST,. według. której. należy. obliczyć. podatek. naliczony.podlegający.odliczeniu.od.wydatków.związanych.z.działalnością. mieszaną.ponoszonych.zarówno.przez.samą.JST,.jak.i.jej.jednostki.i.zakłady .. Należy.pamiętać,.że.ustawa.o.centralizacji.rozliczeń.VAT.wprowadza.zasadę,. że. dla. każdej. jednostki. organizacyjnej. również. po. centralizacji. ustalamy. odrębną.proporcję ..JST.przyjmuje.proporcję.wyliczoną.odrębnie.dla.każdej. jednostki. organizacyjnej. w. przypadku. wykonywania. przy. pomocy. tej. jed- nostki.organizacyjnej.czynności,.w.związku.z.którymi.przysługuje.prawo.do. 18 Korekty za okres sprzed centralizacji obniżenia.kwoty.podatku.należnego,.jak.i.czynności,.w.związku.z.którymi. takie. prawo. nie. przysługuje. (art .. 7. ustawy. o. centralizacji. rozliczeń. VAT) .. Oznacza.to,.że.gmina,.która.połączy.rozliczenie.ze.swoimi.jednostkami.or- ganizacyjnymi,.VAT.naliczony.do.odliczenia.musi.ustalać.dla.każdej.jedno- stki.i.dla.siebie.stosując.odrębne.proporcje,.gdy.są.wykonywane.czynności. opodatkowane.i.zwolnione ..W.tym.przypadku.ustawodawca.nie.pozostawia. podatnikom.wyboru ..Proporcję.dla.każdej.jednostki.należy.ustalić.na.pod- stawie.osiągniętego.przez.nią.obrotu .. PRZYKŁAD Gmina oraz jeden z zakładów budżetowych, z którym scentralizowała rozliczenie, ustalają VAT naliczony według proporcji. Załóżmy, że w 2017 r. proporcja dla: ■■ gminy, ustalona na podstawie osiągniętych przez nią w 2016 r. obrotów, wyniesie 87 , ■■ zakładu budżetowego A, ustalona na podstawie osiągniętych przez niego w 2016 r. obrotów, wyniesie 62 . Dlatego VAT naliczony związany z zakupami dotyczącymi gminy będzie oblicza- ny według proporcji 87 , jeżeli zakupy będą dotyczyć sprzedaży opodatkowa- nej i zwolnionej, a w przypadku zakładu budżetowego – według proporcji 62 . Przedstawiona.zasada.ma.zastosowanie.również.wtedy,.gdy.jednostka.samo- rządu. terytorialnego. przed. 2016. r .. podjęła. wspólne. rozliczanie. podatku. wraz. ze. wszystkimi. samorządowymi. jednostkami. budżetowymi,. natomiast. w. roku. 2016.lub.2017.podjęła.wspólne.rozliczanie.podatku.wraz.ze.wszystkimi.samo- rządowymi.zakładami.budżetowymi ..Jeżeli.jednostka.organizacyjna.korzystała. przed. centralizacją. ze. zwolnienia. podmiotowego,. proporcja. jest. wyliczana. zgodnie.z. art ..90. ust .. 8. i. 9. ustawy.o.VAT,. bez.konieczności.uzgadniania.pro- gnozy.z.naczelnikiem.urzędu.skarbowego ..Oznacza.to,.że.ma.ustalić.prognozę. szacunkową,.tylko.nie.musi.jej.potwierdzać.w.urzędzie.skarbowym ..Najlepszym. sposobem.na.ustalenie.szacunkowej.proporcji.jest.przyjęcie.obrotów.osiągnię- tych.w.roku.poprzednim,.tak.jakby.z.tego.zwolnienia.nie.korzystano ..Należy. pamiętać,. że. proporcja. będzie. ustalana. tylko. wtedy,. kiedy. po. rezygnacji. ze. zwolnienia.jednostka.organizacyjna.prowadzi.sprzedaż.zarówno.zwolnioną,.jak. i.opodatkowaną,.i.nie.jest.w.stanie.określić,.jaka.część.zakupów.jest.związana. ze. sprzedażą. opodatkowaną .. Przedstawiona. zasada. nie. ma. zastosowania. do. jednostek.samorządu,.które.dokonały.centralizacji.przed.wejściem.w.życie.usta- wy,.czyli.przed.1.października.2016.r ..Oznacza.to,.że.muszą.stosować.odrębne. współczynniki.proporcji . Od.rozliczenia.za.styczeń.2016.r ..dochodzi.dodatkowo.konieczność.zastoso- wania.prewspółczynnika,.odrębnego.dla.każdej.jednostki.organizacyjnej ...Nato- miast.w.przypadku.korekt.za.okresy.do.grudnia.2015.r ..JST.muszą.stosować.zasa- dy.wynikające.z.art ..86.ust ..1.i.7b.ustawy.o.VAT.w.brzmieniu.obowiązującym.do. końca.2015.r ..Do.31.grudnia.2015.r ..w.przypadku.zakupów.wykorzystywanych. do.wykonywania.zarówno.czynności.opodatkowanych,.jak.i.czynności.innych. niż. opodatkowane. (w. tym. niepodlegających. opodatkowaniu). prawo. do. odli- 19 Centralizacja VAT czenia.najczęściej.było.ustalane.z.zastosowaniem.proporcji.określonej.w.art ..90.. ust .. 2–10. ustawy. o. VAT,. z. uwzględnieniem. uchwały. NSA. z. 24. października. 2011.r ..(sygn ..akt.I.FPS.9/10),.w.której.sąd.orzekł,.iż: ( . . .).w.świetle.przepisów.art ..86.ust ..1.oraz.art ..90.ust ..1.i.2.ustawy.o.VAT. czynności.niepodlegające.opodatkowaniu.podatkiem.od.towarów.i.usług.nie. mogą.wpłynąć.na.zakres.prawa.do.odliczenia.podatku.naliczonego.przy.zasto- sowaniu.art ..90.ust ..3.powołanej.wyżej.ustawy . W.konsekwencji,.jak.czytamy.w.wyroku.Naczelnego.Sądu.Administracyjne- go.z.5.czerwca.2012.r ..(sygn ..akt.I.FSK.1270/11): ( . . .).w.przypadku.podatku.naliczonego.wynikającego.z.wydatków.związa- nych.tylko.z.czynnościami.opodatkowanymi.oraz.z.czynnościami.niepodle- gającymi.podatkowi.(których.nie.da.się.jednoznacznie.przypisać.do.jednej. z.tych.kategorii.czynności),.podatnik.nie.stosuje.odliczenia.częściowego.wedle. proporcji.określonej.na.podstawie.art ..90.ust ..3.ustawy.o.VAT,.lecz.odliczenie. pełne ..Wartość.czynności.niepodlegających.w.ogóle.opodatkowaniu.nie.wcho- dzi.bowiem.do.sumy.wartości.obrotów.ustalanych.dla.potrzeb.liczenia.proporcji. sprzedaży . Tylko.w.przypadku.nakładów.ponoszonych.na.nabycie,.w.tym.na.nabycie. praw. wieczystego. użytkowania. gruntów,. oraz. wytworzenie. nieruchomości. stanowiącej.majątek.przedsiębiorstwa.danego.podatnika,.wykorzystywanej. zarówno. do. celów. prowadzonej. przez. tego. podatnika. działalności. gospo- darczej,.jak.i.do.celów.innych,.w.tym.w.szczególności.do.celów.osobistych. podatnika.lub.jego.pracowników,.w.tym.byłych.pracowników,.których.nie. da. się. w. całości. przypisać. działalności. gospodarczej,. była. określana. w. art .. 86. ust .. 7b. ustawy. o. VAT. specjalna. zasada. ustalania. VAT. naliczonego. do. odliczenia ..Podatek.naliczony.był.obliczany.według.udziału.procentowego,. w. jakim. dana. nieruchomość. była. wykorzystywana. do. celów. działalności. gospodarczej ..Dopiero.od.1.stycznia.2016.r .,.gdy.zakupy.są.wykorzystywane. zarówno.do.celów.wykonywanej.przez.podatnika.działalności.gospodarczej,. jak.i.do.celów.innych.niż.działalność.gospodarcza.stosowana.jest.prepropor- cja .. Są. to. przede. wszystkim. przepisy. art .. 86. ust .. 2a–2h. i. 22. ustawy. o. VAT. oraz. rozporządzenie. Ministra. Finansów. w. sprawie. sposobu. określania. za- kresu.wykorzystywania.nabywanych.towarów.i.usług.do.celów.działalności. gospodarczej. w. przypadku. niektórych. podatników ..Przepisy. ustawy. o. cen- tralizacji. rozliczeń. VAT. nie. określają. zasad. stosowania. preproporcji .. Z. §. 3. rozporządzenia. w. sprawie. sposobu. określania. zakresu. wykorzystywania. nabywanych. towarów. i. usług. do. celów. działalności. gospodarczej. w. przy- padku.niektórych.podatników.wynika,.że.preproporcję.ustala.się.odrębnie. dla.każdej.z.jednostek.organizacyjnych.jednostki.samorządu.terytorialnego .. Dlatego.zarówno.proporcja,.jak.i.preproporcja.muszą.być.ustalane.dla.każ- dej.jednostki.organizacyjnej.odrębnie . Poniższy. przykład. przedstawia. w. uproszczony. sposób. korzystny. efekt. fi- nansowy. wynikający. z. centralizacji. rozliczeń. VAT. za. okresy. przeszłe. w. JST,. 20 Korekty za okres sprzed centralizacji która.obejmuje.dwie.placówki.oświatowe.i.zakład.wodociągowo-kanalizacyjny .. Przykład.nie.uwzględnia.kwestii.finansowania.inwestycji.ze.środków.unijnych. i. ewentualnej. konieczności. zwrotu. części. odzyskanego. VAT .. Ponadto. przed. podjęciem.decyzji.należy.wziąć.pod.uwagę.cały.okres.podlegający.korekcie,.nie. tylko.wybrane.lata . PRZYKŁAD Efekt skonsolidowania VAT w JST oraz jednostkach i zakładach budżetowych (bez zastosowania prewspółczynnika) 1. Rozliczenia Gminy X w 2013 r. przed wyrokiem TSUE (bez uwzględnienia jednostek i zakładów budżetowych) Sprzedaż zwolniona Gminy X = 12 000 zł Sprzedaż opodatkowana Gminy X = 78 000 zł, VAT należny 23 = 17 940 zł Łączne obroty Gminy X = 90 000 zł Proporcja sprzedaży za 2013 r. = 87 VAT naliczony od wydatków mieszanych Urzędu Gminy X = 40 000 zł VAT odliczony od wydatków mieszanych = 34 800 zł VAT od inwestycji w budowę infrastruktury wodociągowej przekazanej do zakładu budżetowego = 350 000 zł (nieodliczony) W Gminie funkcjonują trzy jednostki organizacyjne: 1) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (GZWiK) – zakład budżetowy zarejestrowany na VAT, 2) Zespół Szkół – jednostka budżetowa niezarejestrowana na VAT, 3) Szkoła Podstawowa – jednostka budżetowa niezarejestrowana na VAT. Sprzedaż opodatkowana w GZWiK (dostawa wody) = 100 000 zł, VAT należ- ny 8 = 8000 zł VAT naliczony od wydatków w GZWiK = 60 000 zł (odliczony) Sprzedaż zwolniona w Zespole Szkół (obiady) = 35 000 zł (niewykazana z uwagi na brak rejestracji) Sprzedaż opodatkowana w Zespole Szkół (wynajem sal lekcyjnych i sali gim- nastycznej) = 5000 zł, VAT należny 23 = 1150 zł (niewykazany z uwagi na brak rejestracji) VAT naliczony od wydatków mieszanych w Zespole Szkół = 35 000 zł (nie- odliczony) Sprzedaż zwolniona w Szkole Podstawowej (obiady) = 15 000 zł (niewykaza- na z uwagi na brak rejestracji) Sprzedaż opodatkowana w Szkole Podstawowej (wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej) = 4000 zł, VAT należny 23 = 920 zł (niewykazany z uwagi na brak rejestracji) VAT naliczony od wydatków mieszanych(opodatkowanych i niepodlegaja- cych VAT) w Szkole Podstawowej = 20 000 zł (nieodliczony) Podsumowanie rozliczeń przed korektą: VAT należny (łącznie Gmina X + jednostki) = 25 940 zł VAT odliczony (łącznie Gmina X + jednostki) = 94 800 zł 21 Centralizacja VAT Wynik łączny dla Gminy X (bez centralizacji) = nadwyżka podatku naliczone- go nad należnym 68 860 zł 2. Korekta rozliczeń Gminy X za 2013 r. zgodnie z wyrokiem TSUE (scalenie rozliczeń Gminy X, jednostek i zakładu budżetowego) Sprzedaż zwolniona = 62 000 zł Sprzedaż opodatkowana = 187 000 zł, VAT należny = 28 010 zł Proporcja sprzedaży w gminie = 87 VAT naliczony podlegający odliczeniu w gminie = 38 000 zł Proporcja sprzedaży w zespole szkół = 34 VAT naliczony podlegający odliczeniu: ■ w zespole szkół: 35 000 x 34 = 11 900 zł ■ w Szkole Podstawowej (odliczenie 100 ) = 20 000 zł ■ w GZWiK (odliczenie 100 ) = 60 000 zł ■ w GZWiK od inwestycji wodociągowej (odliczenie 100 ) = 350 000 zł Podsumowanie rozliczeń Gminy X po korekcie: V
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Centralizacja VAT – Wdrożenie. Rozliczanie. Ewidencja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: