Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 006800 15696398 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe - Jak tworzyć dokumentację - ebook/pdf
Ceny transferowe - Jak tworzyć dokumentację - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887818 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników.

Poradnik ma na celu w praktyczny sposób przedstawić regulacje nałożone na podmioty powiązane a następnie krok po kroku nauczyć tworzenia dokumentacji dla różnego rodzaju transakcji.

Na wstępie zostanie wyjaśnione, kiedy podmioty będą uważane za powiązane, a co za tym idzie – zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie cen transferowych. W kolejnych rozdziałach opisujemy, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, gdy wykorzystywanie powiązań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego.

Wiedza ta doprowadzi Czytelnika do zasadniczej części Poradnika, mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. W swoistym „wypracowaniu” podatnicy muszą bowiem przekonać organ podatkowy, że przyswoili informacje na temat przepisów dotyczących podmiotów powiązanych i że wiedzę tę zastosowali w praktyce do ustalenia warunków transakcji ze swoim podmiotem powiązanym (przede wszystkim ceny). W powszechnej opinii obowiązek przygotowania dokumentacji jest skomplikowany, a usługi jej sporządzenia są bardzo kosztowne.

 

Poprzez szereg praktycznych wskazówek pokażemy jak tworzyć dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ceny transferowe – jak tworzyć dokumentację Ceny transferowe – jak tworzyć dokumentację 1. Podmioty powiązane, czyli jakie? Przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane wiele obowiązków, które mają sprawić, by pod- mioty te ustalały we wzajemnych transakcjach cenę transferową zgodnie z zasadami rynkowymi. Dlacze- go to takie ważne? Otóż często obserwowanym zjawiskiem jest to, że przy negocjacjach w zakresie cen podmioty powiązane biorą pod uwagę inne kwestie niż podmioty wolnorynkowe. Podmioty wolnoryn- kowe dążą do uzyskania jak najwyższego zysku. Natomiast dla podmiotów powiązanych celem zazwy- czaj jest zysk grupy – zatem cena we wzajemnych transakcjach często ma na celu osiąganie jak najwyż- szego zysku dla grupy przez minimalizowanie zobowiązań podatkowych. Częstym zjawiskiem jest prowadzenie polityki optymalizacji zobowiązań podatkowych poprzez odpowiednie kształto­ wanie ceny transferowej. Przepisy podatkowe przeciwdziałają takiej optymalizacji i nakazują podmiotom powiązanym stosowanie takich cen jak między podmiotami niepowiązanymi, czyli cen rynkowych. Mimo że przepisy podatkowe zawierają mniej lub bardziej szczegółowe regulacje w zakresie ustalania cen transfero­ wych, kwestie te są jednymi z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o interpretacje; stanowią też źródło sporów między podatni­ kami a organami podatkowymi. Według szacunków około 70 światowego handlu odbywa się w ramach światowych, globalnych grup kapitałowych, czyli między podmiotami powiązanymi. Oznacza to, że polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma ol­ brzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników. Poradnik ma na celu w praktyczny sposób przedstawić Państwu regulacje nałożone na podmioty powiązane. Zacznie­ my od wyjaśnienia, kiedy podmioty będą uważane za powiązane, a co za tym idzie – zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów. W kolejnych rozdziałach wyjaśnimy, w jaki sposób organy podatkowe badają, czy warunki transakcji między podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, i jakie działania podejmują, gdy wykorzystywanie powią­ zań prowadzi do zaniżania podatku dochodowego. Wiedza ta doprowadzi nas do zasadniczej części Poradnika, mianowicie do warsztatu pisania dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na podmioty powiązane. W swoistym „wypracowaniu” podatnicy muszą bowiem przekonać organ podatkowy, że przyswoili informacje na temat przepisów dotyczących podmiotów powiązanych i że wiedzę tę zastosowali w praktyce do ustalenia warunków transakcji ze swoim podmiotem powiązanym (przede wszystkim ceny). W powszechnej opinii obowiązek przygotowania dokumentacji jest skomplikowany, a usługi jej sporządzenia są bardzo kosztowne. Dlatego poprzez praktyczne wskazówki pokażemy, jak tworzyć dokumentację do różnego rodzaju transakcji (sprzedaży towarów, usług, pożyczek). Od 2017 r. weszły w życie przepisy, które całkowicie zmieniają zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych. Z jed­ nej strony nowe regulacje spowodują, że zmniejszy się liczba podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji (obowiązek ten mają podatnicy uzyskujący co najmniej 2 000 000 euro przychodów lub kosztów). Z drugiej jednak strony dla podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji nowe przepisy oznaczają kilka nowych, bardziej skompli­ kowanych obowiązków. 1.1. współpraca podmiotów powiązanych i jej wpływ na zobowiązania podatkowe Współpraca i wymiana handlowa między podmiotami powiązanymi (kapitałowo bądź osobowo) powodują, że dążąc do minimalizacji obciążeń fiskalnych podmioty te ustalają między sobą ceny różne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie międzynarodowej i polega na „przerzucaniu” dochodów do kra­ ju stosującego korzystniejsze opodatkowanie. 6 Poradnik Gazety Prawnej nr 10 (896) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe - Jak tworzyć dokumentację
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: