Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 004321 18676023 na godz. na dobę w sumie
Co potrafi Twój iPOD? Podręcznik użytkownika. Wydanie IV - książka
Co potrafi Twój iPOD? Podręcznik użytkownika. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1641-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij już dziś przygodę ze swoim iPodem!

Pierwsze użycie iPoda zwykle nie wiąże się z wykorzystaniem wielu jego fantastycznych możliwości. Zaraz po zakupie jest on ekspresowo przygotowywany do odtwarzania muzyki i oczywiście -- robienia wrażenia na znajomych! Bardzo niewielu użytkowników zadaje sobie trud przyjrzenia się swojej nowej zabawce i poznania wszystkich dostępnych opcji. Z kolei większość znanych podręczników na ten temat analizuje wszelkie możliwe operacje, jakich można dokonać za pomocą iPoda, i rozkłada na części pierwsze jego budowę. Jednym słowem, swoją złożoną formą i zawiłą treścią zniechęcają one do poznania wszechstronności tego urządzenia. 'Co potrafi Twój iPOD? Podręcznik użytkownika. Wydanie IV' jest jednak zupełnie inną książką. Czytelnik znajdzie tutaj zwięzłe i przejrzyste opisy najpotrzebniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcji iPoda.

Największą zaletą tego podręcznika jest jego prostota i klarowny język. Jest on absolutnie zrozumiały i przystępny nawet dla niecierpliwego użytkownika. Każdej możliwej do wykonania operacji poświęcona jest jedna strona książki. Nie ma mowy o technicznym żargonie, są za to proste porady, jak krok po kroku osiągnąć określony efekt. Szczegółowy spis treści pozwala od razu znaleźć opis konkretnego zagadnienia.

Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się:

Nie bądź taki jak inni -- wyciśnij jak najwięcej ze swojego iPoda!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Co potrafi Tw(cid:243)j iPOD? PodrŒcznik u¿ytkownika. Wydanie IV Autor: Scott Kelby T‡umaczenie: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1641-1 Tytu‡ orygina‡u: The iPod Book: Doing Cool Stuff with the iPod and the iTunes Store (4th Edition) Format: 158x235, stron: 312 Rozpocznij ju¿ dzi(cid:156) przygodŒ ze swoim iPodem! (cid:149) Jak za pomoc„ iPoda odtwarza(cid:230) zdjŒcia i pliki wideo? (cid:149) Jak wydajnie korzysta(cid:230) z programu iTunes? (cid:149) Jak pod‡„czy(cid:230) iPoda do samochodowego zestawu audio? Pierwsze u¿ycie iPoda zwykle nie wi„¿e siŒ z wykorzystaniem wielu jego fantastycznych mo¿liwo(cid:156)ci. Zaraz po zakupie jest on ekspresowo przygotowywany do odtwarzania muzyki i oczywi(cid:156)cie (cid:151) robienia wra¿enia na znajomych! Bardzo niewielu u¿ytkownik(cid:243)w zadaje sobie trud przyjrzenia siŒ swojej nowej zabawce i poznania wszystkich dostŒpnych opcji. Z kolei wiŒkszo(cid:156)(cid:230) znanych podrŒcznik(cid:243)w na ten temat analizuje wszelkie mo¿liwe operacje, jakich mo¿na dokona(cid:230) za pomoc„ iPoda, i rozk‡ada na czŒ(cid:156)ci pierwsze jego budowŒ. Jednym s‡owem, swoj„ z‡o¿on„ form„ i zawi‡„ tre(cid:156)ci„ zniechŒcaj„ one do poznania wszechstronno(cid:156)ci tego urz„dzenia. (cid:132)Co potrafi Tw(cid:243)j iPOD? PodrŒcznik u¿ytkownika. Wydanie IV(cid:148) jest jednak zupe‡nie inn„ ksi„¿k„. Czytelnik znajdzie tutaj zwiŒz‡e i przejrzyste opisy najpotrzebniejszych i najczŒ(cid:156)ciej wykorzystywanych funkcji iPoda. NajwiŒksz„ zalet„ tego podrŒcznika jest jego prostota i klarowny jŒzyk. Jest on absolutnie zrozumia‡y i przystŒpny nawet dla niecierpliwego u¿ytkownika. Ka¿dej mo¿liwej do wykonania operacji po(cid:156)wiŒcona jest jedna strona ksi„¿ki. Nie ma mowy o technicznym ¿argonie, s„ za to proste porady jak krok po kroku osi„gn„(cid:230) okre(cid:156)lony efekt. Szczeg(cid:243)‡owy spis tre(cid:156)ci pozwala od razu znale(cid:159)(cid:230) opis konkretnego zagadnienia. DziŒki temu podrŒcznikowi dowiesz siŒ: (cid:149) jak importowa(cid:230) dane z komputera lub p‡yty CD (cid:149) jakie mo¿liwo(cid:156)ci oferuje iTunes (cid:149) jak odtwarza(cid:230), przewija(cid:230), kopiowa(cid:230) utwory (cid:149) czym jest mechanizm Cover Flow (cid:149) jak u¿ywa(cid:230) iPoda jako stopera, zegarka lub przeno(cid:156)nego dysku twardego (cid:149) jak u¿ywa(cid:230) iPoda w samochodzie (cid:149) jak odtwarza(cid:230) materia‡y wideo za pomoc„ iPoda (cid:149) czym jest iPod touch Nie b„d(cid:159) taki jak inni (cid:151) wyci(cid:156)nij jak najwiŒcej ze swojego iPoda! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nie mogę się powstrzymać Rozdział dla osób, które muszą posłuchać muzyki w tej chwili Przeczytaj to, zanim przeczytasz COKOLWIEK INNEGO!  . . . . . . .22 Jeszcze nie ładuj akumulatora swojego iPoda  . . . . . . . . . . . . . . . .23 Wybór odpowiedniej piosenki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Co zrobić, gdy w Twoim komputerze nie ma   (jeszcze) żadnych piosenek?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Podłączanie Twojego iPoda do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Odłączanie odtwarzacza od komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Podłączanie słuchawek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Budzenie iPoda i odtwarzanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Wstrzymywanie, zatrzymywanie, ponowne odtwarzanie . . . . .30 Ty to zrobiłeś! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Rozdział 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Outsiderzy Jak radzić sobie z rzeczami znajdującymi się na zewnątrz Twojego iPoda? Do czego potrzebny jest iTunes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Importowanie utworów z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Importowanie utworów, które już znajdują się   w komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Tworzenie listy odtwarzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Dostosowywanie nowej listy odtwarzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Kopiowanie muzyki do pamięci iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Włączanie i wyłączanie iPoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Nawigacja: iPody z kółkiem sterującym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Używanie kółka sterującego i odtwarzanie muzyki . . . . . . . . . . .2 Szybkie przewijanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Nie jesteś pewien, którego utworu chcesz posłuchać?   Wybierz więc Music (muzyka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak przejść do poprzedniego ekranu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie nowych piosenek do pamięci iPoda. . . . . . . . . . . . . .6 Już sobie posłuchałeś? To uśpij iPoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak skutecznie oszczędzać akumulator? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Włączanie podświetlania ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Oszczędność akumulatora: ustawianie czasu   podświetlania ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Ustawianie jasności ekranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ładowanie akumulatora iPoda (za pomocą kabla USB) . . . . . . .2 Ładowanie akumulatora iPoda (za pomocą stacji dokującej) . . . .3 Jak miewa się akumulator Twojego iPoda?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiana akumulatora w iPodzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z zewnętrznych głośników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Odtwarzanie materiałów wideo za pomocą iPoda . . . . . . . . . . . . . . . .  Spis treści Rozdział 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 iPod spodem Podstawowe wiadomości na temat iPoda Dostosowywanie głównego menu iPoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Proste wyszukiwanie utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Wzrokowe wyszukiwanie za pomocą mechanizmu Cover Flow. . . .62 Używanie iPoda w roli stopera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Ocenianie ulubionych utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Szybkie „przeczesywanie” odtwarzanego utworu . . . . . . . . . . . . .6 Przechodzenie do list odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Zmiana kolejności odtwarzania utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Powtarzanie bieżącej piosenki lub listy odtwarzania. . . . . . . . . .6 Jakie formaty plików muzycznych obsługuje Twój iPod?. . . . . .69 Sprawdzanie ilości pamięci dostępnej dla kolejnych  utworów muzycznych i materiałów wideo  . . . . . . . . . . . . . . .0 Usuwanie utworów z pamięci iPoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Tworzenie listy odtwarzania bezpośrednio   w odtwarzaczu (On-The-Go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Usuwanie utworu z listy On-The-Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ustawianie głośności odtwarzania iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poprawianie jakości dźwięku (korekcja dźwięku) . . . . . . . . . . . . . Ochrona uszu przed hałasem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Używanie iPoda w roli zegarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawianie alarmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączanie dźwięku klikania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Używanie gier zainstalowanych w iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Słuchanie książek audio za pomocą iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Zmiana nazwy iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Aktualizacja oprogramowania iPoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Rozdział 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 To jest sprytne Ciekawe wskazówki i sztuczki związane z korzystaniem z iPoda Uzyskiwanie ważnych informacji na temat iPoda . . . . . . . . . . . . .6 Używanie iPoda jako przenośnego dysku twardego . . . . . . . . . . Wyłączanie funkcji automatycznego uaktualniania   zawartości pamięci iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązywanie problemów: Twój iPod nie chce się włączyć. . . .9 Co zrobić, gdy Twój iPod się zawiesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 iPod w roli menedżera kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Zmiana kolejności wyświetlania list odtwarzania . . . . . . . . . . . . .92 Lista odtwarzania istniejąca tylko w iPodzie i nieobecna   w programie iTunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Tworzenie inteligentniejszych inteligentnych list   odtwarzania przy użyciu słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . .9 Sprawdzanie, czy wszystkie utwory w kolekcji   zostały ocenione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Zabezpieczanie iPoda za pomocą blokady ekranu . . . . . . . . . . . . .96 9 Spis treści Rozdział 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Samochody Używanie iPoda w samochodzie Pełna integracja iPoda dostępna   w samochodach luksusowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Jeśli Twój samochód nie umożliwia pełnej integracji,   spróbuj tego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Gdzie znaleźć potrzebny Ci kabel?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Współpracujący z iPodem nadajnik FM firmy Kensington . . . . .103 TransDock Deluxe firmy DLO,   czyli rozwiązanie kompleksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Uchwyt samochodowy do iPoda   — potrzebujesz go bardziej, niż mógłbyś sądzić. . . . . . . . 10 Nadajnik FM XtremeMac Airplay Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kontrolowanie działania iPoda bez ryzyka utraty   kontroli nad kierownicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zestawy integrujące iPoda z samochodowym sprzętem   audio oferowane przez niezależnych producentów. . . . . 10 Urządzenie do bezprzewodowego   sterowania iPodem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Rozdział 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wideo zabiło gwiazdę radiową Odtwarzanie materiałów wideo za pomocą iPoda Źródła materiałów wideo przeznaczonych   do odtwarzania za pomocą iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wybieranie materiałów wideo, które mają się znaleźć   w pamięci iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Odtwarzanie domowych materiałów wideo   za pomocą iPoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Odtwarzanie pobranych materiałów wideo   za pomocą programu iTunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kopiowanie materiałów wideo do pamięci iPoda . . . . . . . . . . . 116 Oglądanie wideo za pomocą odtwarzacza iPod classic  . . . . . 11 Sterowanie odtwarzaniem materiałów wideo . . . . . . . . . . . . . . 11 Importowanie innych materiałów wideo   do pamięci iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Podcasty wideo nie są umieszczane w menu Videos . . . . . . . . 120 Oglądanie materiałów wideo zapisanych w pamięci   iPoda na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Stylowe oglądanie materiałów wideo zapisanych   w pamięci iPoda na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Przenoszenie zaimportowanych teledysków do miejsc,   w których powinny się znajdować. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Nagrywanie filmów na płytach DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Przenoszenie filmów do innego komputera . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10 Spis treści Przedłużanie wydajności akumulatora   przy oglądaniu filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Nadawanie filmów z poziomu programu iTunes   i odbieranie ich za pomocą telewizora. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rozdział 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Złap dobre ujęcie Używanie funkcji iPoda związanych z przeglądaniem fotografii Mac: Importowanie zdjęć z biblioteki fotografii   programu iPhoto firmy Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Mac: Importowanie zdjęć z katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Windows PC: Importowanie zdjęć ze zbioru fotografii   programu Photoshop Elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Windows PC: Importowanie zdjęć z katalogu . . . . . . . . . . . . . . . 133 Importowanie tylko wybranych albumów ze zdjęciami . . . . . 13 Przeglądanie zaimportowanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Oglądanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Dostosowywanie parametrów pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . 13 Dodawanie podkładu muzycznego do pokazu slajdów. . . . . 13 Zmiana czasu wyświetlania każdego slajdu. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Używanie iPoda do wyświetlania prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . 10 Oglądanie pokazu slajdów na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . 11 Pobieranie zdjęć przechowywanych w pamięci   iPoda na dysk komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rozdział 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 iTouch Myself, czyli dotknę się sam Używanie iPoda touch Włączanie iPoda touch (i usypianie go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wyłączanie iPoda touch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Korzystanie z głównej planszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Runda honorowa na początek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Odtwarzanie utworu muzycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ile piosenek znajduje się w pamięci iPoda touch?. . . . . . . . . . . 11 Przeczesywanie, powtarzanie i mieszanie utworów. . . . . . . . . 12 Przeglądanie pozostałych utworów należących do albumu . . . 13 Korzystanie z list odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tymczasowe listy odtwarzania utworów   Twoich ulubionych wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tworzenie listy odtwarzania On-The-Go   za pomocą odtwarzacza iPod touch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wzrokowe przeszukiwanie kolekcji   przy użyciu okładek albumów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oglądanie materiałów wideo za pomocą iPoda touch . . . . . . 1 Usuwanie materiałów wideo z pamięci iPoda touch . . . . . . . . 19 Sprawianie, aby iPod śpiewał Ci do snu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 11 Spis treści Korzystanie z innych funkcji zegara odtwarzacza   iPod touch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Korzystanie z klawiatury ekranowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Uzyskiwanie dostępu do internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Korzystanie z przeglądarki Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Używanie wbudowanego mechanizmu   wyszukiwania Google. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Korzystanie z wielu serwisów internetowych naraz . . . . . . . . . 166 Importowanie zakładek z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wypełnianie formularzy internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Korzystanie z kalkulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Wyszukiwanie materiałów wideo w serwisie YouTube . . . . . . 10 Oglądanie materiałów wideo pochodzących   z serwisu YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Importowanie kalendarza do pamięci iPoda touch . . . . . . . . . 12 Importowanie kontaktów z komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Importowanie zdjęć do pamięci iPoda touch . . . . . . . . . . . . . . . 1 Przeglądanie zdjęć zaimportowanych   do pamięci odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dodawanie podkładu muzycznego   do pokazu slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Używanie zdjęcia w roli tapety ekranu rozruchowego . . . . . . 1 Rozdział 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Nie ma jak w domu Podstawowe wiadomości na temat programu iTunes Ograniczanie ilości informacji wyświetlanych   przez program iTunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sprawdzanie dodatkowych informacji na temat utworu . . . . 13 Edytowanie informacji na temat utworu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Edytowanie informacji na temat większej   liczby utworów naraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aktualizacja pojedynczego pola informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dodawanie własnych gatunków muzycznych . . . . . . . . . . . . . . 1 Pomoc dla osób, które nie znają tekstów piosenek. . . . . . . . . . 1 Zmiana kolejności sortowania utworów:   od ostatniego do pierwszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Odszukiwanie aktualnie odtwarzanego utworu . . . . . . . . . . . . 190 Korzystanie z funkcji przeglądania kolekcji   do tworzenia tymczasowych list odtwarzania . . . . . . . . . . 191 Wyszukiwanie utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wyszukiwanie prowadzone sprytniej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Zerowanie licznika odtworzeń utworu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Usuwanie utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wskaźniki wysterowania programu iTunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 12 Spis treści Porządkowanie utworów znajdujących się   na twardym dysku komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wprost z płyty CD do listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ustawianie automatycznego importowania   zawartości płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Automatyczne nadawanie nazw utworom   zaimportowanym z płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Oszczędzanie miejsca na twardym dysku   podczas importowania muzyki z płyty CD. . . . . . . . . . . . . . 201 Łączenie dwóch ścieżek w jedną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Odzyskiwanie muzyki z uszkodzonych płyt CD . . . . . . . . . . . . . 203 Nagrywanie płyty CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Umieszczanie większej liczby nagrań na płytach CD . . . . . . . . 20 Ustawianie długości trwania przerw   między nagrywanymi utworami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Odszukiwanie fragmentu utworu   przy użyciu techniki przeczesywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Odtwarzanie albumów koncertowych bez przerw. . . . . . . . . . 20 Sprawdzanie ilości pamięci iPoda dostępnej   dla materiałów wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ukrywanie pola MiniStore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Rozdział 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Nierealny grajek Zwykłe i inteligentne listy odtwarzania Tworzenie własnej listy odtwarzania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Usuwanie utworów z listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Usuwanie całej listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Inny sposób tworzenia listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tworzenie spisu list odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Łączenie dwóch list odtwarzania w jedną  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Sprawdzanie całkowitego czasu trwania listy odtwarzania . . . .220 Układanie utworów we własnym porządku. . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Zmiana kolejności kolumn listy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Zmiana nazw wykorzystywanych   do sortowania utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Ocenianie utworów (i powody, dla których warto się   nim zająć). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wykorzystywanie ocen utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tworzenie inteligentnych list odtwarzania   na podstawie kryterium gatunku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Tworzenie inteligentnych list odtwarzania zawierających   najrzadziej odsłuchiwane utwory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Inteligentne listy odtwarzania w sam raz   na krótkie podróże. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Zacznij imprezę od składanki na zabawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Składanka na zabawę bazująca na liście odtwarzania . . . . . . . 230 13 Spis treści Poprawianie losowości losowego wybierania utworów . . . . . 231 Zmniejszanie nieporządku przez zastosowanie   folderów list odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania dla DJ-ów . . . . . . . . 233 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania:   brak niecenzuralnych tekstów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania:   szybkie gromadzenie dobrych kawałków z lat 0. . . . . . . 23 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania:   Twoja prawdziwa lista najlepszych 100 utworów . . . . . . . 236 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania:   Twój najlepszy album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomysł na inteligentną listę odtwarzania:   utwory, których jakiś czas nie słyszałeś . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Czubek wiertła, czyli ćwiczenia ze wskazówkami Ciekawe wskazówki dotyczące programu iTunes Dodawanie łagodnych przejść pomiędzy utworami . . . . . . . . 22 Odszukiwanie oryginalnych plików utworów   (w celu łatwego wykonania ich kopii bezpieczeństwa). . . . . . . 23 Edytowanie punktów rozpoczęcia i zakończenia utworu. . . . 2 Korzystanie z pola okładki albumu w celu ułatwienia   poruszania się po kolekcji muzycznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Usuwanie okładki albumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Drukowanie własnych wkładek do pudełek płyt CD  . . . . . . . . 2 Drukowanie zestawień utworów i albumów . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Najlepszy sposób oszczędzania miejsca na ekranie . . . . . . . . . 29 Przekształcanie utworów do innych formatów. . . . . . . . . . . . . . 20 Przenoszenie list odtwarzania pomiędzy komputerami. . . . . 21 Udostępnianie muzyki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Radio iTunes nadaje! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tworzenie listy odtwarzania   z ulubionymi stacjami radiowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nadszedł czas na efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Maksymalizacja doświadczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sterowanie wizualizacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ekstremalne efekty wizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wyrównywanie poziomu głośności utworów. . . . . . . . . . . . . . . 29 Poprawianie brzmienia muzyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Ustawienia korekcji dźwięku przypisane   do poszczególnych utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Do ilu list odtwarzania należy wybrany utwór? . . . . . . . . . . . . . 262 Przeglądanie list odtwarzania   za pomocą okładek albumów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Przeglądanie list odtwarzania   za pomocą widoku Cover Flow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 Spis treści Rozdział 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Dodaj to sobie Wiadomości o akcesoriach do iPoda SoundDock Portable firmy Bose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Radial Micro Loudspeaker Dock firmy JBL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 iHome iH6 Dual Alarm Clock Radio dla iPoda . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zdalne sterowanie i wygoda zapewniana   przez Universal Dock firmy Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ładowanie akumulatora iPoda bez włączania komputera. . . . .22 Wyposażanie iPoda w radio FM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ochrona iPoda przed zarysowaniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Spraw swojemu iPodowi drugą skórę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zmień swojego iPoda w osobistego trenera . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pokoloruj swojego iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Naramienne opaski na iPoda nano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Słuchawki QuietComfort 2 i 3 firmy Bose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Słuchawki douszne firmy Bose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Krok dalej niż słuchawki dołączone do iPoda . . . . . . . . . . . . . . . 21 Urządzenie AirPort Express do strumieniowego   rozsyłania muzyki z iTunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rozdział 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Lido Shuffle Jak używać iPoda shuffle firmy Apple Pobieranie utworów do pamięci iPoda shuffle . . . . . . . . . . . . . . 26 Pobieranie tych utworów, których naprawdę   chcesz posłuchać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Włączanie iPoda shuffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Słuchanie utworów za pomocą iPoda shuffle . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ustawianie poziomu głośności dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Ręczne kopiowanie utworów do pamięci iPoda shuffle . . . . . 291 Sprawdzanie, ile energii pozostało w akumulatorze. . . . . . . . . 292 Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora   w czasie odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Jak zmieścić więcej utworów w pamięci iPoda shuffle? . . . . . 29 Blokowanie przycisków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dzieje się coś dziwnego? Spróbuj zresetować odtwarzacz  . . . .296 Przechowywanie plików w pamięci iPoda shuffle. . . . . . . . . . . 29 Kiedy powinieneś wysuwać iPoda shuffle?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Odtwarzanie stanu początkowego iPoda shuffle  . . . . . . . . . . . 299 Odtwarzanie utworów we właściwej kolejności. . . . . . . . . . . . . 300 Uwalnianie wewnętrznego dyktatora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 1 Rozdział 4. To jest sprytne Ciekawe wskazówki i sztuczki związane z korzystaniem z iPoda Użyłem tytułu piosenki grupy Run-D.M.C. jako tytułu rozdziału (ang. „It’s Tricky”) poświęconego wskazówkom i sztuczkom dotyczącym używania iPoda, żeby się trochę nakręcić, zyskać trochę szacunu. Bo niezależnie od tego, jak młodzi i fajni mogą być niektórzy moi czytelnicy, nie mają prawa sapać na Run-D.M.C., bo to właśnie ten zespół sprawił, że rap nie zginął, i raperzy w każdym wieku po wsze czasy będą go za to cenić. Zauważyłeś, że użyłem tu słów „nakręcić”, „szacun” i „sapać”? Zrobiłem to, aby wyrzucić z siebie całą załamkę i przestać ściemniać. Widzisz? Znów to samo. Sam nie wiem, kiedy i jak nauczyłem się posługiwać tym nowym ulicznym slangiem dzieciaków. Ale wytłumaczę Ci, skąd się to bierze. Osiągając wiek średni, pamiętasz już jedynie strzępy żargonu, którego używałeś w młodości. Potem zaczynasz słuchać stacji radiowych nadających przeboje minionych epok i przestajesz mieć jakikolwiek kontakt z językiem używanym na ulicach. Z tego powodu stary slang młodzieżowy ciągle wydaje Ci się brzmieć nowocześnie i ciekawie. Dlatego w sytuacji, gdy za wszelką cenę i w pełnej desperacji chcesz znów zabłysnąć wypasionym tekstem (dokładnie tak, jak ja próbuję w tej chwili), chwytasz się słów, które zapamiętałeś z młodości jako fajne, takich jak „szacun” czy „załamka”. Może Ci się wtedy przypadkiem wyrwać nawet jakieś „rzępolenie” albo — jeśli jesteś naprawdę stary — „smolenie farmazonów”. Możesz mi wierzyć albo nie, ale naprawdę był taki czas, że niepełnoletnie osoby używały takich haseł i to z pełną powagą, a inne uważały je przez to za równych gości. Dlatego może lepiej usiądę już sobie w kącie i zacznę słuchać starych hitów Salt-N-Pepa, powtarzając od czasu do czasu wszystkie teksty, jakie zdarzyło mi się usłyszeć we wczesnych latach emisji rapowych programów na kanale MTV. Dobra, muszę spadać, bo moi ziomale wyczaili jakieś fajne foczki. Ups, przepraszam. 85 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Uzyskiwanie ważnych informacji na temat iPoda Gdy zechcesz znaleźć wszystkie podstawowe informacje o tym, co dzieje się w Twoim iPodzie, po- winieneś oczywiście skorzystać z iTunes. Zacznij zatem od podłączenia odtwarzacza do komputera i kliknięcia jego nazwy widocznej na liście Devices (Urządzenia), która znajduje się w lewej części okna programu. Spowoduje to wywołanie panelu właściwości iPoda zawierającego mnóstwo różnych informacji na jego temat. Danych tych jest tak dużo, że muszą być rozdzielone pomiędzy kilka osobnych kart, do których możesz przechodzić za pomocą nagłówków widocznych w górnej części okna. Górna część zakładki Summary (Informacje) zawiera podstawowe dane związane z iPodem, takie jak numer seryjny urządzenia czy całkowita pojemność jego pamięci, pod nią zaś umieszczone są przyciski, za pomocą których możesz uaktualnić oprogramowanie i przywrócić oryginalne, fabryczne ustawienia odtwarzacza, gdy zajdzie potrzeba usunięcia wszystkiego z jego pamięci i rozpoczęcia pracy od samego początku. W dolnej części karty znajdują się opcje związane z komunikacją między komputerem a podłączonym aktualnie iPodem, zaś na samym dole widać kolorowy wykres, przedstawiający sposób wykorzystania pamięci odtwarzacza i rodzaj zajmujących ją danych. Zestaw dostępnych w oknie kart jest silnie uzależniony od typu podłą- czonego iPoda, jednak generalnie zawierają one rozmaite ustawienia sterujące jego działaniem i sposobem zarządzania różnego rodzaju materiałami multimedialnymi. Na przykład, aby wybrać, które listy odtwarzania mają być kopiowane do pamięci urządzenia, powinieneś skorzystać z karty Music (muzyka). Aby wybrać podcasty, które znajdą się w odtwarzaczu, przejdź do karty Podcasts (podcasty). Wiesz już, o co chodzi? To dobrze, bo gdybym napisał jeszcze jedno zdanie zaczynające się od słów „aby wybrać...”, z pewnością eksplodowałby mi w mózgu jakiś tętniak. 86 To jest sprytne Używanie iPoda jako przenośnego dysku twardego Ponieważ iPod w rzeczywistości jest twardym dyskiem, tytuł tego podrozdziału może być nieco mylący. Nie ma tu mowy o żadnym oszukiwaniu systemu czy też „przekonywaniu” go, że ma do czynienia z dyskiem, gdyż w istocie tak właśnie jest i on o tym doskonale „wie”. Jednak aby iPod zaczął zachowywać się tak, jak przystało na zwykłe twarde dyski, na których można przechowywać typowe dane, pliki tekstowe, dokumenty Photoshopa czy pliki wideo, musisz „powiadomić” go, że właśnie o to Ci chodzi. Zacznij od podłączenia odtwarzacza do komputera i przejścia do karty Summary (informacje) w oknie programu iTunes, jeśli nie pojawi się ona automatycznie. Odszukaj część opisaną etykietą Options (opcje) i zaznacz widoczne pod nią pole wyboru Enable Disk Use (włącz tryb pracy dysku). Uwaga! Pole to musisz zaznaczyć tylko wtedy, gdy w ustawieniach pro- gramu iTunes włączona jest funkcja automatycznej aktualizacji. W przypadku gdy postanowiłeś ręcznie uaktualniać zawartość pamięci iPoda, opcja Enable Disk Use (włącz tryb pracy dysku) jest standardowo włączona. Dokładne wyjaśnienie znajdziesz zresztą już na następnej stronie, a teraz do rzeczy. Wybranie wspomnianego pola spowoduje, że ikona iPoda pojawi się na Twoim biurku (lub pulpicie, jeśli korzystasz z komputera PC). Za jej pomocą możesz swobodnie kopiować do- wolne pliki do pamięci urządzenia, korzystając z tradycyjnej techniki przeciągania i upuszczania odpowiednich zbiorów, a więc dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku standardowego wymiennego dysku twardego. Możliwość ta bardzo przydaje się do przenoszenia pomiędzy różnymi komputerami plików innych niż muzyczne. Jest jednak jeszcze jedna sprawa, o której należy przy tym pamiętać: przed odłączeniem iPoda pracującego w trybie dysku musisz go ręcznie wysunąć. W tym celu przytrzymaj klawisz Control i kliknij (w przypadku komputerów PC kliknij prawym przyciskiem myszy) ikonę iPoda, widoczną na biurku lub pulpicie albo na liście urządzeń w oknie programu iTunes, a następnie z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Eject (wysuń). 87 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Wyłączanie funkcji automatycznego uaktualniania zawartości pamięci iPoda Za każdym razem, gdy podłączasz swojego iPoda do komputera, program iTunes rozpoczyna procedurę automatycznego uaktualniania (autosynchronizowania) zawartości jego pamięci, która polega głównie na skopiowaniu do niej nowych utworów zaimportowanych do biblioteki programu i ma na celu utrzymywanie tych dwóch zbiorów danych w identycznym stanie. Usuwane z pamięci iPoda są natomiast te utwory, których pozbyłeś się z biblioteki muzycznej iTunes, dzięki czemu syn- chronizacja jest pełna i dwukierunkowa. Jeśli jednak nie zdarza Ci się zbyt często pobierać nowych plików do iTunes, nie jesteś jeszcze gotów na skopiowanie do iPoda niektórych piosenek lub po prostu wielkość Twojej biblioteki muzycznej iTunes przekracza wielkość pamięci zainstalowanej w odtwarzaczu, możesz sobie nie życzyć, aby proces synchronizacji rozpoczynał się samodzielnie za każdym razem, gdy zdarzy Ci się umieścić iPoda w stacji dokującej w celu podładowania jego akumulatora, zwłaszcza że proces ten w pewnym sensie wiąże odtwarzacz i program iTunes. Jeśli wolisz aktualizować zawartość pamięci iPoda ręcznie, możesz wyłączyć funkcję automatycznej synchronizacji. W tym celu podłącz urządzenie do komputera i kliknij nazwę iPoda widoczną na liście Devices (urządzenia), która znajduje się w lewej części okna programu iTunes. Gdy pojawi się w nim zawartość karty Summary (informacje), zaznacz pole wyboru Manually Manage Music and Videos (ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo) lub Manually Manage Music (ręcznie zarządzaj mu- zyką), jeśli korzystasz z urządzenia nieobsługującego materiałów wideo. Od tej chwili to Ty będziesz odpowiedzialny za synchronizację stanu pamięci iPoda z zawartością biblioteki iTunes. Nie martw się zbytnio, bo nie jest to trudne zadanie. Najpierw odszukaj niewielki trójkąt znajdujący się z lewej strony nazwy iPoda widocznej na liście urządzeń w lewej części okna iTunes. Kliknij go, aby rozwinąć zestawienie list odtwarzania zapisanych w pamięci. Aby ręcznie skopiować jakiś utwór z biblioteki muzycznej programu, odszukaj go w górnej części listy źródeł, przeciągnij i upuść w odpowiednim miejscu wybranej listy odtwarzania iPoda. Jeżeli wydaje Ci się, że ten sposób synchronizacji wymaga sporo ręcznej zabawy, to masz rację, bo tak w istocie jest. 88 To jest sprytne Rozwiązywanie problemów: Twój iPod nie chce się włączyć Jeśli nie udaje Ci się włączyć Twojego iPoda, prawdopodobnie ma to jedną z dwóch najczęściej występujących przyczyn. Pierwszą może być przestawienie przełącznika Hold (blokada) umieszczo- nego w górnej lub dolnej ściance iPoda do pozycji uniemożliwiającej korzystanie z odtwarzacza. Dlatego powinieneś zacząć od sprawdzenia, czy przypadkiem go nie zablokowałeś, gdyż nie da się wtedy użyć żadnego z jego przycisków kontrolnych. Aby je odblokować, przesuń przełącznik do pozycji, w której nie widać pomarańczowego pola, a następnie naciśnij któryś z przycisków w celu uruchomienia iPoda. Jeśli to nie pomoże, przejdź do planu B, bo masz prawdopodobnie do czynienia z drugą przyczyną kłopotów, czyli akumulatorem, a dokładniej ze zbyt małą ilością energii, jaka jest w nim zgromadzona. Spróbuj zatem podłączyć odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB 2, aby podładować jego akumulator. Jeśli i to nie rozwiąże problemu, spróbuj zresetować iPoda. Szczegółowy opis procedury znajdziesz na następnej stronie. 89 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Co zrobić, gdy Twój iPod się zawiesi Gdy Twój iPod się zawiesi (a więc pozostanie włączony, ale nie będziesz mógł zmusić go do zro- bienia czegokolwiek — wciąż będziesz widział to samo na ekranie urządzenia, naciskanie jego przycisków nie przynienie żadnego efektu, a kółko sterujące w rzeczywistości nie będzie niczym sterować itd.), powinieneś po prostu zresetować odtwarzacz. Zwykle załatwia to sprawę. Nie martw się na zapas, bo Twoje piosenki i listy odtwarzania nie zostaną przy okazji usunięte z pamięci. Aby zresetować iPoda, przesuń przełącznik Hold do pozycji blokowania urządzenia (poznasz to po pojawieniu się pomarańczowego pola), a następnie z powrotem w celu jego odblokowania. Przełącznik ten jest umieszczony w górnej ściance iPoda lub dolnej ściance iPoda nano. To jednak jeszcze nie wszystko. Teraz powinieneś nacisnąć przycisk Menu i środkowy przycisk Select (wybierz) i przytrzymać je aż do momentu wyświetlenia na ekranie znaku graficznego firmy Apple (zwykle trzeba na to czekać mniej niż 10 sekund), a następnie zwolnić oba. Jeżeli używasz starszego modelu iPoda, również musisz zacząć od przesunięcia przełącznika Hold do pozycji blokowania odtwarzacza i odblokowania go, jednak zamiast skorzystać z przycisków Menu i Select, powinie- neś nacisnąć i przytrzymać przyciski Play/Pause (odtwarzaj/wstrzymaj) oraz Menu. Jeśli nie jesteś pewien, jak wiekowy jest Twój iPod, spróbuj też przesunąć przełącznik Hold, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Play/Pause oraz środkowy przycisk Select. Któraś z tych trzech kombinacji na pewno spowoduje zresetowanie starszego modelu iPoda. 90 To jest sprytne iPod w roli menedżera kontaktów Możesz używać swojego iPoda jako czegoś w rodzaju niewielkiego notatnika elektronicznego, który przechowuje Twoje informacje kontaktowe, takie jak adresy, numery telefonów itd. Jeżeli korzystasz z komputera Mac i programu Address Book (książka adresowa) fi rmy Apple, który jest zainstalowany w każdym komputerze tego producenta, sprawa nie mogłaby być prostsza. Zacznij od podłączenia odtwarzacza do Maca, co spowoduje uruchomienie programu iTunes. Kliknij kar- tę Contacts (kontakty) w oknie ustawień iPoda, a następnie zaznacz pole opcji Sync Adress Book Contacts (synchronizuj kontakty książki adresowej). Korzystając z tej karty, możesz też określić, czy synchronizowane mają być wszystkie informacje kontaktowe, czy też tylko wybrane ich grupy. Jeśli korzystasz z wersji programu iTunes starszej niż wydanie 4.8, będziesz zamiast tego musiał uruchomić narzędzie iSync przechowywane w katalogu Applications (programy). Prostszym rozwiązaniem jest jednak zaktualizowanie iTunes, więc może lepiej tym się zajmij. Jeśli natomiast korzystasz z systemu operacyjnego Windows i komputera PC, po włączeniu opcji Sync Contacts From (synchronizuj kontakty z) będziesz zmuszony do wybrania za pomocą listy rozwijanej nazwy programu, z którego bazą ma następować synchronizacja (Windows Address Book, Outlook itd.). Jeżeli nie uaktualniłeś używanego przez Ciebie programu iTunes, sprawa się komplikuje, choć nieznacznie. Po podłączeniu iPoda do komputera otwórz swojego menedżera kontaktów i prze- ciągnij odpowiednie adresy (pozycje vCard) z okna programu bezpośrednio do katalogu Contacts odtwarzacza. Uwaga! Aby uzyskać dostęp do katalogu Contacts iPoda, musisz najpierw sprawić, aby działał on w trybie dysku twardego, jak zostało to opisane we wcześniejszej części tego rozdziału. Po załadowaniu danych kontaktowych można ich używać dokładnie w taki sam sposób, jak odbywa się to we wspomnianym wcześniej przypadku korzystania z komputera Mac. 91 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Zmiana kolejności wyświetlania list odtwarzania Listy odtwarzania są wyświetlane na ekranie iPoda w porządku alfabetycznym, co wydaje się zresztą dość rozsądnym rozwiązaniem. Co jednak, gdy zechcesz, aby jedna z nich znajdowała się zawsze na szczycie zestawienia, bo jest na przykład Twoją ulubioną? Da się to załatwić w całkiem prosty sposób i wymaga jedynie zastosowania pewnej sztuczki. Polega ona na wstawieniu znaku gwiazdki (*) przed właściwą nazwą listy odtwarzania. Jeżeli Twoja ukochana lista nosi na przykład nazwę „Dance Mix”, kliknij ją dwukrotnie w spisie widocznym w lewej części okna programu iTu- nes i dodaj wspomnianą gwiazdkę, czyli zmień nazwę tak, aby miała ona postać: „*Dance Mix”. Spowoduje to, że lista zostanie przesunięta na pierwszą pozycję w zestawieniu, wciąż jednak będzie się znajdować pod listami inteligentnymi. Dość proste, prawda? iWskazówka: Co zrobić, gdy odłączą się słuchawki Chcesz poznać wspaniały sekret, którym podzielił się ze mną Brett Nyquist (doskonały twór- ca stron internetowych i prawdziwy maniak iPoda)? Gdy biegasz, spacerujesz lub wdajesz się w bójkę na pięści i zdarza Ci się przypadkiem wyszarpnąć z iPoda wtyczkę słuchawek, aktualnie odtwarzany utwór zostaje wstrzymany. Wszystko, co musisz zrobić, aby znów usły- szeć muzykę, to podłączyć słuchawki ponownie i nacisnąć przycisk Play/Pause, a następnie zacząć znów wymierzać celne ciosy. Odtwarzanie piosenki zacznie się dokładnie od tego fragmentu, w którym się zatrzymało. 92 To jest sprytne Lista odtwarzania istniejąca tylko w iPodzie i nieobecna w programie iTunes Jeżeli istnieje jakaś lista odtwarzania, którą chcesz odsłuchiwać tylko i wyłącznie za pomocą swojego iPoda (na przykład lista, której używasz jedynie w czasie porannego biegania po parku, zaś nigdy nie słuchasz jej za pomocą iTunes, siedząc przy biurku i jedząc batonik czekoladowy), możesz sprawić, aby była ona widoczna tylko w odtwarzaczu. W tym celu podłącz go do kom- putera i włącz opcję ręcznego aktualizowania zawartości pamięci urządzenia, tak jak zostało to opisane we wcześniejszej części tego rozdziału. Następnie wybierz nazwę swojego iPoda widocz- ną na liście źródeł w lewej części okna programu iTunes i kliknij niewielki szary symbol trójkąta, który znajduje się po jej lewej stronie. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich list odtwarzania znajdujących się w pamięci iPoda. Kliknij widoczny w lewym dolnym narożniku okna iTunes przycisk Create a Playlist (utwórz listę odtwarzania), aby utworzyć nową, pustą listę. Pojawi się ona w spisie, a jej nazwa będzie zaznaczona, dzięki czemu będziesz mógł łatwo i szybko ją zmienić na jakąś dobrze brzmiącą. Naciśnij klawisz Return (w przypadku komputerów PC powinien to być, oczywiście, klawisz Enter), aby zatwierdzić wprowadzoną nazwę. Następnie dodaj utwory do listy odtwarzania, korzystając z techniki przeciągania i upuszczania odpowiednich piosenek bezpo- średnio nad nią. Dzięki zastosowaniu tej metody będzie ona istniała wyłącznie w pamięci iPoda i nie będzie niepotrzebnie zaśmiecała Twojego porządnego zbioru wspaniałych list odtwarzania. O matko, ale z Ciebie świrus. 93 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Tworzenie inteligentniejszych inteligentnych list odtwarzania przy użyciu słów kluczowych Kilka lat temu fi rma Apple dodała interesującą opcję umieszczania własnych słów kluczowych bez- pośrednio w plikach MP3. Z racji tego, że słowa te zapisywane są wewnątrz plików, przenoszenie tych drugich powoduje również przenoszenie odpowiednich słów kluczowych. W porządku, ale co właściwie z tego wynika? Załóżmy, że w przyszłym tygodniu masz mieć fuchę DJ-a na impre- zie. Przeglądając swoją kolekcję muzyczną, będziesz znajdował różne utwory, które z pewnością zechcesz wykorzystać podczas balangi. Gdy zdarzy Ci się odszukać taki kawałek, przejdź do menu File (plik) i wybierz polecenie Get Info (informacje), a następnie w wyświetlonym oknie kliknij kartę Info. Korzystając z pola tekstowego Grouping (grupowanie), podaj odpowiednie słowo kluczowe, na przykład „Party” (impreza), i kliknij przycisk OK. Gdy przyjdzie czas na opracowanie składanki na balangę, będziesz mógł użyć programu iTunes do utworzenia inteligentnej listy odtwarzania. W tym celu z menu File (plik) wybierz polecenie New Smart Playlist (nowa lista inteligentna), a na ekranie pojawi się okno dialogowe zawierające kilka elementów kontrolnych. Używając pierwszej z widocznych w nim list rozwijanych, wybierz pozycję Grouping (grupowanie). Z drugiej listy wybierz contains (zawiera), a w widocznym obok polu tekstowym podaj odpowiednie słowo kluczowe, czyli „Party” (impreza). Gdy naciśniesz przycisk OK, program utworzy inteligentną listę odtwarzania o nazwie „Party”, w której znajdować się będą wszystkie utwory zawierające to słowo kluczowe, niezależnie od tego, do jakiego gatunku muzycznego będą one należały. Sam chyba przyznasz, że możliwość ta czyni inteligentne listy odtwarzania jeszcze bardziej inteligentnymi. 94 To jest sprytne Sprawdzanie, czy wszystkie utwory w kolekcji zostały ocenione Prawdopodobnie przekonałeś się już, jak ważne jest ocenianie słuchanych piosenek, zwłaszcza jeśli zamierzasz korzystać z możliwości oferowanych przez inteligentne listy odtwarzania, a zapew- niam Cię, że na sto procent będziesz chciał ich używać. Ale, jak wiesz (i jak ja sam wiem), w Twojej kolekcji znajdują się nadal utwory, których jeszcze jakimś cudem nie oceniłeś. Na szczęście istnieje prosty sposób pozwalający wszystkie je odnaleźć i zgrupować w jednym miejscu, dzięki czemu wystawienie odpowiednich ocen stanie się dużo łatwiejsze. W tym celu przytrzymaj klawisz Option (w przypadku komputerów PC Alt) i kliknij widoczny w lewym dolnym narożniku okna iTunes przycisk Create a Playlist (utwórz listę odtwarzania). Spowoduje to wywołanie okna dialogowe- go Smart Playlist (inteligentna lista odtwarzania). Korzystając z pierwszej widocznej w nim listy rozwijanej, wybierz pozycję Rating (ocena). Z drugiej listy wybierz Is Less Than (jest mniejsza niż). W polu zawierającym gwiazdki kliknij pierwszą z nich, aby wybrać najniższą ocenę. Sprawdź, czy w polu wyboru Limit To (ogranicz do) nie znajduje się symbol zaznaczenia, i, jeśli tam jest, usuń go, gdyż w przeciwnym razie lista utworów, które nie zostały jeszcze ocenione, będzie niepełna. Kliknij przycisk OK, a program iTunes natychmiast utworzy listę odtwarzania, w skład której wejdą wyłącznie piosenki bez oceny. Rozpocznij odtwarzanie pierwszej z nich, a gdy tylko wystawisz jej ocenę — bum! — i utwór zniknie z listy inteligentnej. Po zakończeniu operacji podłącz iPoda do komputera, aby program iTunes mógł zaktualizować wprowadzone przez Ciebie zmiany. Widzisz, wcale nie było to takie trudne, jak się spodziewałeś. 95 Co potrafi Twój iPOD? • Rozdział 4 Zabezpieczanie iPoda za pomocą blokady ekranu Funkcja Screen Lock (blokada ekranu) umożliwia zablokowanie wyświetlacza iPoda i ochronę dostę- pu do niego za pomocą hasła, dzięki czemu, gdy Twój odtwarzacz wpadnie w jakieś niepowołane ręce (na przykład złodzieja lub — co gorsza — Twojego młodszego brata), ich właściciel nie będzie mógł w żaden sposób skorzystać z urządzenia i stanie się ono dla niego raczej bezużytecznym kawałkiem elektronicznego złomu. Aby włączyć zabezpieczenie, przejdź do głównego menu iPoda, odszukaj i kliknij pozycję Extras (dodatki), a następnie przejdź do funkcji Screen Lock (blokada ekranu). Po jej kliknięciu ujrzysz na ekranie ciąg cyfr, które za pomocą kółka sterującego możesz zmieniać, w celu ustawienia swojego numerycznego hasła dostępu. Wybraną cyfrę hasła zatwierdza się, korzystając z przycisku Select, co jednocześnie powoduje przejście do kolejnej. Przechodzenie do poszczegól- nych cyfr możliwe jest też za pomocą przycisków Previous/Rewind (poprzedni/przewijanie do tyłu) i Next/Fast-Forward (następny/przewijanie do przodu). Po wprowadzeniu wszystkich czterech cyfr kodu dostępu odtwarzacz poprosi Cię o ich potwierdzenie, co oznacza, że będziesz musiał ponownie je wstukać. Gdy tylko poprawnie powtórzysz kod, na ekranie pojawi się niewielki pasek zawierający dwa przyciski, z których pierwszy umożliwia zablokowanie wyświetlacza, zaś drugi wyzerowanie hasła, które powoduje równocześnie wyłączenie mechanizmu blokady. Wybranie przycisku Lock (blokuj) spowoduje wyświetlenie na ekranie iPoda dużego symbolu kłódki. Aby odblokować ekran urządzenia, naciśnij środkowy przycisk Select i wprowadź swój kod dostępu. iWskazówka: Co, gdy zapomnisz swój kod dostępu Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć hasło dostępu do iPoda, nie martw się zbytnio, bo nie wszystko jest bezpowrotnie stracone. Wystarczy, że podłączysz odtwarzacz do komputera, a w czasie synchronizacji automatycznie się on odblokuje, ponieważ, ostatecznie, doskonale „zdaje sobie sprawę”, że to tylko Ty i efekt Twojej sklerozy. A przy okazji: gdy ktoś poda niepopraw- ne hasło dostępu, na ekranie iPoda ponownie pojawi się symbol kłódki i komunikat o treści: Incorrect Combination (niewłaściwy kod). 96
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co potrafi Twój iPOD? Podręcznik użytkownika. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: