Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 007006 18462027 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 10. Praktyczne projekty - książka
CorelDRAW 10. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-563-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pojawił się kolejny numer przy nazwie programu CorelDRAW. Twórcy tego 'kombajnu graficznego' po raz kolejny (to już dziesięć lat!) udoskonalili swoje dzieło. CorelDRAW 10 stał się jeszcze bardziej intuicyjny, dzięki czemu z pewnością zyska kolejnych użytkowników i umocni swoją pozycję na rynku programów służących do tworzenia grafiki wektorowej.

Zadaniem niniejszej książki jest przedstawienie możliwości programu CorelDRAW w sposób najbardziej efektywny, czyli poprzez ćwiczenia. Nie znajdziesz w niej opisów typu 'tu i tu jest to i to, a Ty martw się, co z tym dalej zrobić'. Wykonując kolejne ćwiczenia, poznasz różnorodne techniki rysunkowe. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem CorelDRAW, to jest to najlepsza metoda nauki obsługi programu. Bardziej zaawansowani użytkownicy skupią się zapewne na poznawaniu nowych możliwości CorelDRAW 10. Nazwy funkcji i przycisków podawane są w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Wszystkie rysunki w książce zostały stworzone w celach szkoleniowych. Użytkownicy mogą w dalszym etapie nauki i użytkowania programu CorelDRAW tworzyć bardziej kreatywne dzieła, pretendujące do miana sztuki z zakresu grafiki komputerowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Corel DRAW 10. Praktyczne projekty Autor: Marek Kostera-Kosterzewski ISBN: 83-7197-563-5 Format: B5, stron: 188 Pojawi‡ siŒ kolejny numer przy nazwie programu CorelDRAW. Tw(cid:243)rcy tego (cid:132)kombajnu graficznego(cid:148) po raz kolejny (to ju¿ dziesiŒ(cid:230) lat!) udoskonalili swoje dzie‡o. CorelDRAW 10 sta‡ siŒ jeszcze bardziej intuicyjny, dziŒki czemu z pewno(cid:156)ci„ zyska kolejnych u¿ytkownik(cid:243)w i umocni swoj„ pozycjŒ na rynku program(cid:243)w s‡u¿„cych do tworzenia grafiki wektorowej. Zadaniem niniejszej ksi„¿ki jest przedstawienie mo¿liwo(cid:156)ci programu CorelDRAW w(cid:160) spos(cid:243)b najbardziej efektywny, czyli poprzez (cid:230)wiczenia. Nie znajdziesz w niej opis(cid:243)w typu (cid:132)tu i tu jest to i to, a Ty martw siŒ, co z tym dalej zrobi(cid:230)(cid:148). Wykonuj„c kolejne (cid:230)wiczenia, poznasz r(cid:243)¿norodne techniki rysunkowe. Je(cid:156)li jeste(cid:156) pocz„tkuj„cym u¿ytkownikiem CorelDRAW, to jest to najlepsza metoda nauki obs‡ugi programu. Bardziej zaawansowani u¿ytkownicy skupi„ siŒ zapewne na poznawaniu nowych mo¿liwo(cid:156)ci CorelDRAW 10. Nazwy funkcji i przycisk(cid:243)w podawane s„ w jŒzyku angielskim z polskim t‡umaczeniem. Wszystkie rysunki w ksi„¿ce zosta‡y stworzone w(cid:160) celach szkoleniowych. U¿ytkownicy mog„ w dalszym etapie nauki i u¿ytkowania programu CorelDRAW tworzy(cid:230) bardziej kreatywne dzie‡a, pretenduj„ce do miana sztuki z zakresu grafiki komputerowej. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ............................................................................................................................. 5 Pierwszy kontakt .......................................................................................................... 7 Pakiet CorelDRAW 10 ........................................................................................................... 7 CorelDRAW — słów kilka o wektorach ................................................................................ 7 Interfejs — czyli co do czego służy........................................................................................ 7 Dostosowanie interfejsu programu do własnych potrzeb....................................................... 9 Projekt 1. Tworzymy logo firmy............................................................................... 11 Rysowanie obiektów, linii prostych i krzywych................................................................... 11 Projekt 2. Trasowanie ................................................................................................ 21 Dokery w programie CorelDRAW 10 .................................................................................. 21 Warstwy ................................................................................................................................ 22 Object Manager — zarządzanie warstwami ......................................................................... 22 Projekt 3. Wizytówka................................................................................................. 27 Prowadnice, czyli rysujemy dokładniej................................................................................ 27 Projekt 4. Folder......................................................................................................... 33 Cięcie, spawanie i część wspólna w CorelDraw10 .............................................................. 36 Konwersja obiektów na krzywe............................................................................................ 39 Interaktywny cień.................................................................................................................. 40 Soczewki ............................................................................................................................... 43 Projekt 5. Okładka foldera reklamowego ................................................................ 49 Projekt 6. Zaproszenie ............................................................................................... 65 Modele CMYK, RGB — trochę teorii.................................................................................. 66 Projekt 7. Okładka płyty CD..................................................................................... 73 Tekst w CorelDRAW 10 — informacje dodatkowe............................................................. 79 Projekt 8. Biuletyn...................................................................................................... 81 O kolorach Pantone Spot System słów kilka........................................................................ 83 Projekt 9. Przyciski .................................................................................................... 91 Przycisk 1.............................................................................................................................. 92 Przycisk 2.............................................................................................................................. 94 Przycisk 3.............................................................................................................................. 96 4 Tytuł książki Przycisk 4.............................................................................................................................. 97 Przycisk 5.............................................................................................................................. 99 Projekt 10. Internet .................................................................................................. 103 Projekt 11. Animowany GIF ................................................................................... 109 Projekt 12. Ilustracje................................................................................................ 113 Ilustracja 1........................................................................................................................... 114 Ilustracja 2........................................................................................................................... 120 Teoria perspektywy............................................................................................................. 122 Projekt 13. Efekty specjalne .................................................................................... 129 Metalowa śruba................................................................................................................... 129 Tabliczka na drzwi.............................................................................................................. 131 Koło zębate ......................................................................................................................... 134 Ściana budynku................................................................................................................... 136 Zwinięty rulon papieru........................................................................................................ 137 Kula z wtopioną literą......................................................................................................... 139 Świeca i efekt ognia ............................................................................................................ 141 Śnieg i lód ........................................................................................................................... 145 Balon ................................................................................................................................... 148 Obrazek w ramkach ............................................................................................................ 150 Jak narysować liść?............................................................................................................. 153 Rysujemy oko ..................................................................................................................... 154 Projekt 14. Efekty tekstu ......................................................................................... 157 Tekst ognisty....................................................................................................................... 157 Tekst kamienny................................................................................................................... 159 Tekst wodny........................................................................................................................ 159 Neon .................................................................................................................................... 161 Złoto .................................................................................................................................... 162 Lustro .................................................................................................................................. 164 Malowanie na ścianie.......................................................................................................... 165 Projekt 15. Puszka H2O ........................................................................................... 169 Projekt 16. Drukowanie........................................................................................... 177 Dodatek A. Przydatne skróty klawiaturowe.......................................................... 183 Dodatek B. Zawartość dyskietki ............................................................................. 185 W tym projekcie utworzymy rollower. Czym jest rollower? Otóż jest to animowany obiekt reagujący na poczynania użytkownika strony internetowej, czyli jest to element interaktywny. Najczęściej spotyka się rollowerowe przyciski w trzech stanach. Pierwszy (Normal) to taki, który widzimy od razu po uruchomieniu strony internetowej. Drugi (Over) występuje wtedy, gdy kursor myszy pojawi się nad przyciskiem. Wtedy przycisk zmienia wygląd (jak — to zależy od inwencji twórczej projektanta strony). Trzeci stan (Down) pojawia się, gdy nastąpi kliknięcie przycisku. Rollower może być wykonany zarówno w programie do grafiki bitmapowej (rastrowej), jak i wektorowej. Przewagą wektorowego przycisku jest to, że można go skalować (powiększać i pomniejszać) w nieskończoność bez utraty jakości. 104 CorelDRAW 10. Praktyczne projekty 1. Wybierz narzędzie Rectangle Tool i narysuj prostokąt. 2. Wybierz narzędzie Ellipse Tool i narysuj okrąg. Podczas rysowania przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, aby narysować idealny okrąg. Umieść okrąg przy prostokącie tak jak na rysunku. 3. Zaznacz obydwa obiekty, rysując prostokątną selekcję wokół nich narzędziem Pick Tool (szybkie spawanie). Obiekty zostaną połączone w jeden. . Następnie na pasku Property Bar kliknij ikonę Quick Weld 4. Narysuj kolejny prostokąt tak, aby zmieścił się wewnątrz kształtu wcześniej utworzonego. 5. Kolejną czynnością będzie narysowanie jeszcze jednego okręgu. I tak jak w poprzednim punkcie, okrąg musi być mniejszy. Projekt 10.  Internet 105 6. Zaznacz obydwa dorysowane obiekty i zespawaj je w jeden kształt poleceniem Quick Weld. Po połączeniu kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę koloru na palecie kolorów. 7. Zaznacz większy obiekt narzędziem Pick Tool i wypełnij obiekt innym dowolnym kolorem. 8. Wybierz narzędzie Text Tool , kliknij i gdy pojawi się kursor, wpisz jakiś tekst. Tekst nie powinien zająć więcej niż 3/4 szerokości prostokątnego paska w przycisku. Mamy gotowy stan NORMAL rollowera. 9. Zaznacz cały przycisk, rysując selekcję narzędziem Pick Tool . 10. Z menu tekstowego wybierz polecenie Effects/Rollover/Create Rollover (utwórz rollower). Pojawi się dodatkowy pasek — Internet. Jeśli masz miejsce, możesz go umieścić wśród innych pasków narzędziowych. 11. Z menu tekstowego wybierz polecenie Effects/Rollover/Edit Rollover (edytuj rollower). Przyjrzyj się dolnej części okna programu. Zamiast zakładek ze stronami, w dokumencie pojawiły się zakładki stanu, w jakim obecnie znajduje się rollower. Przełącz się na zakładkę OVER. 106 CorelDRAW 10. Praktyczne projekty 12. Wybierz narzędzie Shape Tool i kliknij kursorem w obrębie tekstu. Pojawią się dodatkowe uchwyty w postaci strzałek. Złap za uchwyt znajdujący się na końcu napisu i pociągnij w prawo. Tekst zostanie rozciągnięty poprzez powiększenie odstępu między literami. 13. Wybierz narzędzie Artistic Media Tool . Na pasku Property Bar w polu Spraylist File List wybierz styl rozpylanych obrazków znajdujący się pod nazwą Funguys lub jakiś własny. Narysuj krótką linię, aby pojawił się tylko jeden obiekt. Jeśli jest zbyt mały lub za duży, zaznacz go narzędziem Pick Tool i odpowiednio przeskaluj. 14. Zaznacz napis na przycisku narzędziem Pick Tool i wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+C lub wybierz polecenie z menu tekstowego Edit/Copy (Edycja/Kopiuj). Napis zostanie skopiowany do schowka. Za chwilę będzie nam potrzebny. 15. Przełącz się na zakładkę DOWN, klikając ją u dołu ekranu. 16. Zaznacz narzędziem Pick Tool napis (jest taki jak w trybie NORMAL) i wciśnij prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybierz polecenie Delete (usuń). 17. Wciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+V lub wybierz polecenie Edit/Paste (Edycja/Wklej). Napis wcześniej umieszczony w schowku (w pamięci podręcznej) zostanie wklejony na przycisk. Wypełnij napis kolorem czerwonym, klikając jego ikonę lewym przyciskiem myszy. 18. Wybierz narzędzie Star Shapes Tool . Rozwiń na pasku Property Bar opcję Perfect Shapes i z okna kształtów wybierz obiekt do narysowania. Umieść na przycisku kilka kolorowych gwiazd. 19. Wszystkie stany rollowera są już gotowe. Kliknij zakładkę Finish Editing Rollover (zakończ edycję rollowera). Zakładka znajduje się u dołu ekranu przy zakładkach stanów przycisku. 20. Ostatnim etapem pracy jest zapisanie przycisku na dysku. Zaznacz przycisk i z menu tekstowego wybierz File/Publish To The Web/Flash Embedded in HTML... Pojawi się okno eksportu. W polu File Name wpisz, pod jaką nazwą ma zaistnieć Projekt 10.  Internet 107 przycisk. Upewnij się, że w polu Files of Type ustawiony jest zapis pliku w formacie SWF. Kliknij przycisk Export. Trafisz do kolejnego okna opcji — Flash Export. W zakładce General w polu Bounding Box Size zaznacz opcję Objects. Jeśli nie chcesz, aby przycisk był pobierany z Twojej strony, zaznacz opcję File Protection from import. Przed kliknięciem OK możesz jeszcze sprawdzić, jak przycisk będzie wyglądał w przeglądarce internetowej. Kliknij przycisk Preview. Przycisk możesz już umieścić na stronie. W ramach ćwiczeń spróbuj wykonać rollowerowe obiekty z przycisków wykonanych w poprzednim projekcie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 10. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: