Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 006852 18478829 na godz. na dobę w sumie
Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia - książka
Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-936-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Program Corel Photo-Paint to jeden z najważniejszych składników pakietu Corel Graphics Suite 11, służący do obróbki grafiki bitmapowej. Wykorzystasz go do przygotowywania ilustracji na potrzeby stron internetowych, atrakcyjnych obrazów, a także do przetwarzania i retuszowania zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym. Photo-Paint to aplikacja o ogromnych możliwościach, a do jej dodatkowych zalet należy integracja z pozostałymi aplikacjami pakietu (w tym z popularnym Corel Draw!) oraz przystępna cena.

Dzięki książce 'Corel Photo-Paint 11. Ćwiczenia' nauczysz się m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Corel PHOTO-PAINT 11. Æwiczenia Autor: Boles³aw Ogórek ISBN: 83-7197-936-3 Format: B5, stron: 128 Program Corel Photo-Paint to jeden z najwa¿niejszych sk³adników pakietu Corel Graphics Suite 11, s³u¿¹cy do obróbki grafiki bitmapowej. Wykorzystasz go do przygotowywania ilustracji na potrzeby stron internetowych, atrakcyjnych obrazów, a tak¿e do przetwarzania i retuszowania zdjêæ wykonanych aparatem cyfrowym. Photo-Paint to aplikacja o ogromnych mo¿liwoġciach, a do jej dodatkowych zalet nale¿y integracja z pozosta³ymi aplikacjami pakietu (w tym z popularnym Corel Draw!) oraz przystêpna cena. Dziêki ksi¹¿ce „Corel Photo-Paint 11. Æwiczenia” nauczysz siê m.in.: • wczytywaæ pliki z skanera • retuszowaæ obrazki pochodz¹ce ze skanera lub aparatu cyfrowego • wykonywaæ fotomonta¿e • modyfikowaæ obrazki za pomoc¹ licznych efektów specjalnych • tworzyæ pliki graficzne pod k¹tem zastosowañ w Internecie Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................. 5 Co jest potrzebne do korzystania z książki?...................................................z..............................6 Rozdział 2. Przeznaczenie programu........................................................................................................................ 7 Wykonywanie ilustracji i animacji...................................................z............................................8 Edycja obrazów i efekty specjalne ...................................................z............................................8 Skanowanie ...................................................z...................................................z............................9 Zmiana rozdzielczości obrazu ...................................................z.................................................10 Konwersja między trybami kolorów ...................................................z.......................................10 Rozdział 3. Wirtualny warsztat ................................................................................................................................. 13 Uruchamianie programu...................................................z...................................................z.......14 Zmiana ekranu powitalnego ...................................................z...................................................z.17 Wczytywanie i importowanie plików ...................................................z.....................................18 Zapisywanie i eksportowanie ...................................................z..................................................20 Teczka podręczna ...................................................z...................................................z.................23 Rozdział 4. Formaty plików .......................................................................................................................................... 27 Pliki bitmapowe a pliki wektorowe...................................................z.........................................27 Zapisywanie grafiki wektorowej w formacie bitmapowym...................................................z....28 Zapisywanie grafiki bitmapowej w formacie wektorowym...................................................z....28 Optymalizacja rozmiarów plików ...................................................z...........................................29 Rozdział 5. Narzędzia....................................................................................................................................................... 31 Elementy ekranu...................................................z...................................................z...................31 Paski ...................................................z...................................................z.....................................33 Różne postacie paska właściwości ...................................................z..........................................36 Rozdział 6. Konfigurowanie programu................................................................................................................. 37 Rozdział 7. Pędzel w dłoń..............................................................................................................................................43 Narzędzia do malowania ...................................................z...................................................z......43 Zmiana parametrów pędzla ...................................................z...................................................z..50 Kopiowanie kolorów ...................................................z...................................................z............50 Oglądanie obrazu w powiększeniu...................................................z..........................................52 Elektroniczna gumka...................................................z...................................................z............53 Malowanie obrazkami ...................................................z...................................................z..........56 Klonowanie ...................................................z...................................................z..........................59 4 Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia Rozdział 8. Wypełnienia................................................................................................................................................ 61 Wypełnienia jednolite ...................................................z...................................................z..........62 Wypełnienia gradientowe...................................................z...................................................z.....64 Wypełnienia bitmapowe...................................................z...................................................z.......67 Wypełnienia teksturowe ...................................................z...................................................z.......68 Rozdział 9. Narzędzia tekstowe ................................................................................................................................. 71 Rozdział 10. Maski............................................................................................................................................................... 79 Maskowanie na podstawie kolorów ...................................................z........................................84 Redukcja efektu czerwonych oczu ...................................................z..........................................88 Przesuwanie maski ...................................................z...................................................z...............90 Przekształcanie tekstu w maskę ...................................................z..............................................92 Zapisywanie maski ...................................................z...................................................z...............93 Rozdział 11. Efekty specjalne...................................................................................................................................... 95 Efekty trójwymiarowe...................................................z...................................................z..........95 Efekty artystyczne ...................................................z...................................................z................99 Zamazywanie obrazka...................................................z...................................................z........101 Zdjęcia wykonywane aparatem fotograficznym ...................................................z...................102 Przekształcanie kolorów...................................................z...................................................z.....103 Kontury...................................................z...................................................z...............................105 Efekty twórcze...................................................z...................................................z....................105 Narzędzia projektowane przez użytkownika...................................................z.........................107 Zniekształcanie obrazka ...................................................z...................................................z.....109 Dodawanie i usuwanie szumu ...................................................z...............................................110 Wyostrzanie...................................................z...................................................z........................111 Tekstury...................................................z...................................................z..............................113 Rozdział 12. Filmy i animacje..................................................................................................................................... 115 Tworzenie nowego filmu ...................................................z...................................................z...115 Zapisywanie animacji w formacie AVI ...................................................z................................117 Zapisywanie animacji w formacie GIF ...................................................z.................................117 Jednokolorowe tło filmu...................................................z...................................................z.....118 Zmiana prędkości odtwarzania...................................................z..............................................119 Rozdział 13. Komputer pracuje za nas .................................................................................................................. 121 Lokalizacja skryptów ...................................................z...................................................z.........121 ABC skryptów...................................................z...................................................z....................122 Tworzenie skryptu...................................................z...................................................z..............122 Okno Microsoft Visual Basic ...................................................z................................................128 Rozdział 6. Konfigurowanie programu Program Corel PHOTO-PAINT zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Na ekranie widoczne są narzędzia najczęściej używane przez większość użytkowników. Oczywi- ście to nie wszystko, co oferuje program; gdyby jednak na ekranie zostały wyświetlone wszystkie paski, miejsca na pracę nie pozostałoby wiele (rysunek 6.1). Należy zatem dosto- sować program do własnych potrzeb. Rysunek 6.1. Ekran programu z wyświetlonymi wszystkimi paskami Dostęp go okna konfiguracyjnego można uzyskać po wybranliu poleceń Tools/Options. Upodobnienie okna do okna programu Adobe Photoshop Ćwiczenie 6.1. Aby zmienić wygląd ekranu i upodobnić go do okna prnogramu Adobe Photoshop: 38 Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace. 4. W ramce Workspace zaznacz opcję Adobe Photoshop (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Zmiana wyglądu okna programu 5. Kliknij przycisk OK. 6. Wygląd ekranu zmienił się, na podobny do wykorzystanegol w programie Photoshop. Rysunek 6.3. Corel PHOTO-PAINT z oknem w stylu Adobe Photoshop Aby przywrócić programowi poprzednią postać ekranu,c wybierz polecenia Edit/Preferences/ Options. W ramce Workspace wybierz opcję _default. Rozdział 6. (cid:1) Konfigurowanie programu 39 Zmiana kształtu kursora Ćwiczenie 6.2. Aby zmienić kształt kursora na włosowaty: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie General. 4. Z listy Cursor type wybierz Crosshair (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Zmiana kształtu kursora 5. Kliknij przycisk OK. Zmiana jednostki miary Ćwiczenie 6.3. Aby zmienić jednostki miary na cale: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz polecenia Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie General. 4. Z listy Units wybierz inches (rysunek 6.5). Wszystkie wymiary będą podawane w calach.l Rysunek 6.5. Zmiana jednostki miary 5. Kliknij przycisk OK. 40 Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia Automatyczne zapisywanie pracy Ćwiczenie 6.4. Aby program automatycznie zapisywał wyniki pracy: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie Save. 4. Zaznacz opcję Auto-save every (rysunek 6.6). Domyślnie zapis jest wykonywany co 10 minut. Pozostaw tę wartość bez zmian. Rysunek 6.6. Automatyczne zapisywanie pracy 5. Kliknij przycisk OK. Po uaktywnieniu opcji automatycznego zapisywania pracy co określony przedział czasu komputer będzie tworzył kopię otworzonego pliku. W przypadku zawieszenia programu lub systemu i konieczności zresetowania komputera plik zostanie odtworzony na jej podstawie. Dzięki temu stracisz maksymalnie dziesięć minut pracy.l Zmiana liczby pamiętanych operacji Ćwiczenie 6.5. Aby zmienić liczbę zapamiętanych operacji: 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Workspace, a następnie Memory. 4. W polu Undo levels (rysunek 6.7) wpisz wartość . Zwiększy to wykorzystanie zasobów komputera, ale będzie można anulować do 25 ostatnlio wykonanych czynności. 5. Kliknij przycisk OK. Wyświetlenie linijek Ćwiczenie 6.6. Aby włączyć wyświetlanie linijek: Rozdział 6. (cid:1) Konfigurowanie programu 41 Rysunek 6.7. Zmiana liczby pamiętanych czynności 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. 2. Wybierz Tools/Options. 3. W oknie Options kliknij Document, a następnie Ruler. 4. Zaznacz opcję Show Rulers (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Włączenie wyświetlania linijek 5. Kliknij przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel PHOTO-PAINT 11. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: