Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 005435 14098843 na godz. na dobę w sumie
Cubase SX. Ćwiczenia - książka
Cubase SX. Ćwiczenia - książka
Autor: , Liczba stron: 92
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-033-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Coraz nowocześniejszy sprzęt komputerowy i coraz bardziej zaawansowane programy sprawiają, że tworzenie muzyki w domu przy pomocy komputera daje coraz lepsze rezultaty. Jedną z najpopularniejszych aplikacji służących do tego celu jest Cubase SX firmy Steinberg. Korzystają z niej zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Książka 'Cubase SX. Ćwiczenia' pozwoli także Tobie tworzyć muzykę za pomocą tego programu. Kolejne ćwiczenia odkryją przed Tobą ogromne możliwości Cubase'a. Nawet, jeśli nie jesteś zbyt zaawansowanym użytkownikiem komputera, możesz wykorzystać ten program do realizacji swoich muzycznych marzeń.

Dzięki tej książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cubase SX. Æwiczenia Autorzy: Piotr Chlipalski, Marcin Dzwonowski ISBN: 83-7361-033-2 Format: B5, stron: 92 Coraz nowoczeġniejszy sprzêt komputerowy i coraz bardziej zaawansowane programy sprawiaj¹, ¿e tworzenie muzyki w domu przy pomocy komputera daje coraz lepsze rezultaty. Jedn¹ z najpopularniejszych aplikacji s³u¿¹cych do tego celu jest Cubase SX firmy Steinberg. Korzystaj¹ z niej zarówno amatorzy, jak i profesjonaliġci. Ksi¹¿ka „Cubase SX. Æwiczenia” pozwoli tak¿e Tobie tworzyæ muzykê za pomoc¹ tego programu. Kolejne æwiczenia odkryj¹ przed Tob¹ ogromne mo¿liwoġci Cubase a. Nawet, jeġli nie jesteġ zbyt zaawansowanym u¿ytkownikiem komputera, mo¿esz wykorzystaæ ten program do realizacji swoich muzycznych marzeñ. Dziêki tej ksi¹¿ce: • Poznasz podstawowe elementy systemu do tworzenia muzyki • Nauczysz siê korzystania z interfejsu Cubase a SX • Dowiesz siê jak edytowaæ ġcie¿ki dĥwiêkowe • Nauczysz siê nagrywaæ i odtwarzaæ dĥwiêk • Poznasz sposoby ustawiania tempa utworu • Poznasz techniki obróbki dĥwiêku i tworzenie efektów dĥwiêkowych • Nauczyæ siê nagrywaæ i obrabiaæ pliki MIDI • Samodzielnie zmiksujesz swoje nagrania IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. O Autorach...................................................h...................................................h............... ............................6 Przedsłowie...................................................h...................................................h.............. ...........................7 Zagadnienia wstępne ...................................................h.......................................................................9 Sprzęt ...................................................o...................................................o.......................9 Komputer ...................................................o...................................................o............9 Karta muzyczna ...................................................o...................................................o. 10 Instrument MIDI ...................................................o...................................................o 11 System odsłuchowy ...................................................o............................................... 11 Zaczynamy...................................................o...................................................o.............. 12 Rozdział 2. Twoje miejsce pracy — interfejs ...................................................h.............................................15 Projekt...................................................o...................................................o.................... 15 Cofnij (Undo) ...................................................o...................................................o.......... 16 Interfejs użytkownika — krótkie wprowadzenie...................................................o............. 16 Ścieżki (Track) ...................................................o...................................................o........ 17 Pool ...................................................o...................................................o........................ 19 Liniał i linia czasu...................................................o...................................................o.... 20 Znaczniki i ich szczególna forma ...................................................o.................................. 21 Transport Panel...................................................o...................................................o........ 22 Powiększamy, pomniejszamy...................................................o....................................... 24 Rozdział 3. Zabawa klockami ...................................................h.............................................................................25 Kolorowanie ...................................................o...................................................o............ 25 Przenoszenie z wyrównywaniem ...................................................o.................................. 26 Kopiowanie ...................................................o...................................................o............. 28 Kasowanie...................................................o...................................................o............... 29 Nożyczki, gumka, klej ...................................................o................................................. 29 Loop...................................................o...................................................o....................... 31 Rozdział 4. O prostym nagrywaniu ...................................................h..................................................................33 Nagrywanie audio ...................................................o...................................................o.... 33 Ustawienia audio ...................................................o...................................................o 33 Rejestracja właściwa ...................................................o.............................................. 34 4 Cubase SX. Ćwiczenia Nagrywanie MIDI...................................................o...................................................o.... 36 Ustawienia MIDI...................................................o...................................................o 36 Nagranie „z instrumentu” ...................................................o....................................... 37 „Zapis na taśmie perforowanej” ...................................................o.............................. 38 Rozdział 5. Odtwarzanie...................................................h...................................................h.. ....................................41 Solo ...................................................o...................................................o........................ 41 Głośność ścieżek...................................................o...................................................o...... 42 O markerach raz jeszcze ...................................................o.............................................. 42 Rozdział 6. Tempo i klikanie...................................................h................................................................................47 Rozdział 7. Kalkulacja tempa ...................................................o...................................................o..... 47 Ustawianie ręczne i Tempo Track...................................................o................................. 48 Wystukiwanie rytmu ...................................................o...................................................o 49 Zaawansowane nagrywanie audio...................................................h...........................................51 Monitorowanie wejścia ...................................................o................................................ 51 Dogrywanie ścieżki do istniejącego już projektu ...................................................o............ 53 Nagrywanie na kilku ścieżkach równocześnie ...................................................o................ 53 Automatyczne nagrywanie z lokatorami ...................................................o........................ 55 Regiony...................................................o...................................................o................... 56 Wcinki ...................................................o...................................................o.................... 57 Wstawka ręczna ...................................................o...................................................o. 57 Wstawka z wykorzystaniem lokatorów ...................................................o.................... 58 Rozdział 8. Obróbka audio...................................................h...................................................h................................59 Online? Offline?...................................................o...................................................o....... 59 Edycja w oknie projektu ...................................................o.............................................. 59 Fade In, Fade Out...................................................o.................................................. 59 Crossfade...................................................o...................................................o........... 61 Zmiany za pośrednictwem okna edycyjnego ...................................................o.................. 62 Cięcie, kopiowanie ...................................................o................................................ 62 Menu Process...................................................o...................................................o..... 63 Normalizacja...................................................o...................................................o...... 65 Offline Process History...................................................o.......................................... 65 Rozdział 9. Zaawansowane nagrywanie MIDI...................................................h.............................................67 Automatyczna kwantyzacja...................................................o.......................................... 67 Instrumenty VST ...................................................o...................................................o..... 68 Dogrywanie do istniejącego śladu...................................................o................................. 68 Rozdział 10. Obróbka MIDI...................................................h...................................................h....................................71 Import pliku MIDI...................................................o...................................................o.... 71 Edycja kontrolerów MIDI...................................................o............................................ 71 Kwantyzacja post factum...................................................o............................................. 72 Transpozycja ...................................................o...................................................o........... 73 Bębny MIDI (Drum Editor)...................................................o.......................................... 73 Zapis nutowy...................................................o...................................................o........... 74 Spis treści 5 Rozdział 11. Mix...................................................h...................................................h......... .................................................77h Stół mikserski ...................................................o...................................................o.......... 77 Obsługa miksera...................................................o...................................................o. 78 Różnice pomiędzy kontrolerami MIDI, Audio a VST...................................................o 78 Regulacja głośności za pomocą tłumików ...................................................o................ 79 Korektor...................................................o...................................................o............ 80 Kopiowanie ustawień danego kanału ...................................................o....................... 80 Grupowanie kanałów ...................................................o............................................. 81 Automatyzacja ...................................................o...................................................o......... 82 Write — zapisanie zmian pozycji suwaka ...................................................o................ 82 Read — wywołujemy trzęsienie ...................................................o.............................. 82 Zapis sejsmografu — Automation Track...................................................o.................. 83 Poprawiamy naturę...................................................o................................................ 83 Master Automation ...................................................o................................................ 83 Efekty w czasie rzeczywistym ...................................................o................................ 84 Panorama ...................................................o...................................................o.......... 86 Rozdział 12. Eksport...................................................h...................................................h..... ...........................................87 Eksport ścieżek audio ...................................................o.................................................. 87 Eksport ścieżek MIDI do plików *.MID...................................................o........................ 88 Eksport ścieżek MIDI do plików audio...................................................o.......................... 88 Eksport całości do jednego pliku audio...................................................o.......................... 89 Posłowie...................................................h...................................................h................. ............................91 Rozdział 4. O prostym nagrywaniu Poznałeś już podstawy obsługi interfejsu Cubase, pora wziąć się do prawdziwej pracy. Na początek stworzymy sobie własny materiał wejściowy — rozpoczynamy prostą sesję nagraniową. Niniejszy rozdział podzieliliśmy na dwie części — audio i MIDI, w obydwu opisując tylko najprostsze funkcje. Zagadnieniami bardziej zaawansowanego nagrywania zajmiemy się w rozdziałach 7. i 8. Ponieważ poprzednio stworzone dzieło może nam odrobinę zaciemniać ogląd rzeczywistości, nie będziemy go już wykorzystywać. Jeśli jesteś doń emocjonalnie przywiązany — za- pisz projekt, zamknij go i utwórz nowy; jeśli jest Ci on obojętny — zamknij projekt, nie zapisując go. Nagrywanie audio Ustawienia audio By móc cokolwiek nagrać, musisz przebrnąć przez gąszcz ustawień audio, aby poinfor- mować program, z którego źródła i w jakiej jakości ma nagrywać. Przeprowadzimy Cię przez tajniki tych ustawień krok po kroku. Urządzenie wejściowe Jeżeli dysponujesz prostym mikrofonem, możesz podłączyć go do wejścia mikrofonowego karty. W innym wypadku zalecamy wejście line-in — przedwzmacniacz w wejściu mikro- fonowym większości kart jest, powiedzmy, nie najlepszy. 34 Cubase SX. Ćwiczenia Mikser karty muzycznej Pierwszym krokiem będzie wybranie źródła dźwięku w samej karcie muzycznej — w tym celu uruchamiamy mikser Windows i ustawiamy, co następuje: Ćwiczenie 4.1. Ustawiamy mikser karty muzycznej tak, by móc coś nagrać. 1. W Opcje/Właściwości, w ramce Ustawieniach głośności wybierz Nagrywanie. Rysunek 4.1. Opcje nagrywania 2. Zaznacz wszystkie dostępne sterowniki i kliknij OK. 3. Zaznacz pole Zaznacz dla wejścia, z którego chcesz nagrywać. Rysunek 4.2. Nagrywanie z wejścia mikrofonowego karty Rejestracja właściwa Co prawda o zaawansowanej rejestracji napiszemy w dalszej części, jednak jedną „za- awansowaną” opcję powinieneś poznać. Niebagatelną informacją dla Cubase jest to, czy chcesz dokonać nagrania mono ( ) czy stereo ( ). Rozdział 4. (cid:1) O prostym nagrywaniu 35 Rysunek 4.3. Ustawienie rodzaju ścieżki — mono lub stereo Ćwiczenie 4.2. Nagrywamy próbkę audio. 1. Stwórz ścieżkę audio. 2. Nagrywać będziesz w stereo. 3. Upewnij się, że przycisk aktywacji nagrywania ścieżki jest włączony. Rysunek 4.4. Jeżeli przycisk będzie wyłączony, na ścieżce nic się nie nagra 4. Ustaw obydwa lokatory na początku ścieżki. (Zapomniałeś, jak to zrobić? Ustaw więc linię czasu na początku ścieżki i naciśnij Ctrl+1 oraz Ctrl+2). 5. Upewnij się, że wszystkie przyciski na panelu Transport Panel są wyłączone. 6. W Transport Panel kliknij Rec lub naciśnij * na klawiaturze numerycznej. Rysunek 4.5. Proces nagrywania 7. Powiedz „Grzegorz Brzęczyszczykiewicz”. 8. Naciśnij Spację, wspomnianą gwiazdkę (*) lub kliknij Stop. Kontrola jakości Pozostaje odsłuchać rezultat Twojego nagrania. Udało się? Gratulacje! 36 Cubase SX. Ćwiczenia Nagrywanie MIDI Ponieważ nie wiemy, czy dysponujesz instrumentem MIDI, opiszemy dwa sposoby „wpro- wadzania danych” MIDI: (cid:1) za pomocą tegoż instrumentu; (cid:1) za pomocą myszy — zapisem „taśmy perforowanej”. Nawet jeśli posiadasz instrument MIDI, zalecamy lekturę drugiej części — wiedza ta naj- prawdopodobniej okaże się przydatna. Ustawienia MIDI By cokolwiek nagrać, należy poinformować program, skąd otrzymywać będzie komunikaty MIDI oraz jakiego wyjścia ma użyć. Ograniczymy się do podania mu tych dwóch informacji; bardziej zaawansowane ustawienia opiszemy w rozdziale 11. Ćwiczenie 4.3. Przygotowujemy ustawienia MIDI. 1. Otwórz menu File/Preferences. 2. Wybierz zakładkę MIDI (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Konfiguracja MIDI 3. Upewnij się, że opcja MIDI Thru Active jest włączona. Nie stresując się zbytnio, otwórz panel Inspector — pierwsza ikona z lewej strony paska narzędziowego ( ). Na obecnym etapie nauki wystarczy nam wiedzieć, iż dzieli się on na sekcje, z których interesuje nas pierwsza (zawierająca nazwę ścieżki). 4. Jeśli jest zamknięta — otwórz wspomnianą sekcję. Rysunek 4.7. Panel Inspector dla MIDI 01 Rozdział 4. (cid:1) O prostym nagrywaniu 37 5. W polu chn: wybierz jeden z 16 kanałów MIDI. Kanał 10 w standardzie GM to instrumenty perkusyjne — nie kontrolujesz wtedy wysokości dźwięku, ale za to każdemu klawiszowi przypisany jest inny instrument. 6. W polu in: wybierz z listy port MIDI Twojej karty. 7. Dla sprawdzenia poprawności wyboru uderz parę razy w klawisze instrumentu MIDI. (Jeżeli przypadkiem Twoim instrumentem MIDI jest gitara, przyjmij, iż każde wystąpienie słowa „klawisz” w kontekście MIDI dotyczyć będzie strun…). Jeśli wszystko poszło po naszej myśli, w Transport Panel pojawi się sygnał wejściowy: Rysunek 4.8. Sygnał wejściowy MIDI Ten sam sygnał pojawi się w monitorze ścieżki (o ile uaktywniony jest przycisk Rec). Bywa, że Cubase „utraci kontakt” z systemem. Wówczas w odzyskaniu kontroli nad programem pomaga m.in. włączenie i wyłączenie jakiejś opcji (np. monitorowania wejścia — por. rozdział 7.), zresetowanie ustawień MIDI (w menu programu MIDI/Reset.) bądź ponowny wybór wejść i wyjść. Gdyby więc coś nagle przestało działać (lub — nie daj Bóg — nie działało od początku), wykonanie kilku, z pozoru nie wnoszących nic nowego, zmian może uratować sytuację. Oczywiście zawsze można ponownie uruchomić komputer… Poza „widzeniem” dźwięku w oknie programu wiele nam ułatwi jego usłyszenie… 8. W polu out: wybierz urządzenie wyjściowe MIDI — jeden z sekwencerów Twojej karty. (Jeśli wybierzesz port MIDI, komunikaty powrócą do Twojego instrumentu. O ile ten jest poprawnie skonfigurowany, dźwięki MIDI będą wydobywać się z niego podczas gry). 9. Z pola bnk: wybierz bank instrumentów (oczywiście o ile Twoja karta oferuje więcej niż jeden). 10. W polu prg: wybierz program banku (np. piano, bass itd.). 11. Uderz w stół… tzn. w klawisze. Jeśli los Ci sprzyjał, usłyszysz wybrane przez siebie brzmienie. Jeśli nie ma żadnego efektu — zmieniaj powyższe wartości aż do skutku. Naprawdę bardzo chcielibyśmy (zwłaszcza Marcin) opisać dokładnie, co z czego wynika, a wręcz zarzucić Cię teorią — lecz nie czas i miejsce na to. Jeśli więc wystąpiły jakieś pro- blemy, nie zniechęcaj się. Potraktuj to jako przygodę i rodzaj wyzwania! Nagranie „z instrumentu” Skoro przebrnąłeś już przez konfigurację, pozostaje stworzyć ślad MIDI, ustawić linię czasu (ewentualne dziwne zachowanie linii czasu najprawdopodobniej wynika z włączonej opcji Snap) i rozpocząć nagrywanie. 38 Ćwiczenie 4.4. Cubase SX. Ćwiczenia Nagrywamy ślad MIDI za pomocą zewnętrznego instrumentu. 1. Utwórz ślad MIDI. 2. Ustaw lewy lokator w pozycji za nagranym śladem audio (nie chcemy, by nam przeszkadzał). 3. Upewnij się, że przełącznik nagrywania śladu ( ) jest włączony. 4. Wciśnij gwiazdkę (*) na klawiaturze numerycznej. 5. Graj, graj… Udało się! „Zapis na taśmie perforowanej” Ćwiczenie 4.5. Nagrywamy ślad MIDI za pomocą myszki i „zapisu na taśmie perforowanej”. 1. Utwórz ścieżkę MIDI. 2. Skonfiguruj ją wedle uznania (brzmienia, banki). 3. Z przybornika wybierz ikonę ołówka ( ). 4. „Narysuj” dowolnej (czyt. rozsądnej) długości ślad w stworzonej ścieżce TU ZNÓW VMWARE! 5. Z paska narzędziowego wybierz ikonę kursora. 6. Wybierz narysowany ślad (kliknij go). 7. Kliknij ślad prawym klawiszem myszy, a następnie z menu MIDI wybierz Open Key Editor. Rysunek 4.9. Uruchamiamy Key Editor Rysunek 4.10. Key Editor Rozdział 4. (cid:1) O prostym nagrywaniu 39 Być może przypominać Ci to będzie katarynkę — w istocie, zasada działania jest dość podobna. W pionie (klawiatura) ustalasz wysokość dźwięku, a w poziomie miejsce jego rozpoczęcia i czas trwania. Ustawienia dynamiki oraz pozostałe kontrolery znajdują się w oknie na dole — zajmiemy się nimi w rozdziale 10. 8. Za narzędzie obierz ołówek. 9. Upewnij się, że Snap jest wyłączony. 10. Kliknij w dowolnie wybranym punkcie i — przytrzymując klawisz myszy — przesuń mysz w prawo. Stworzyłeś Dźwięk! Ćwiczenie 4.6. Dla spostrzegawczych — wypróbujemy automatyczną kwantyzację. 1. Włącz Snap. 2. Ustaw Quantize na 1/4 Note. 3. Spróbuj teraz. Oczywiście pamiętasz o powiększaniu i pomniejszaniu pola widzenia. Wiemy, że pamiętasz. 4. Zamknij okno Key Editor.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cubase SX. Ćwiczenia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: