Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 006996 19024265 na godz. na dobę w sumie
Cudowna pomyłka - ebook/pdf
Cudowna pomyłka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Harlequin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-238-8092-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> romans
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Debra osiągnęła stabilizację zawodową i finansową, teraz postanawia skupić się na życiu osobistym. Marzy o związku, w którym poczuje się bezpiecznie, boi się gorących uczuć i zmysłowych doznań. Uważa się za osobę bardzo opanowaną, jednak pewnego dnia daje się ponieść emocjom. Po gwałtownej kłótni z nieznajomym, nagle zaczyna się z nim całować. Zawstydzona swoim zachowaniem, chce jak najszybciej zapomnieć o tym incydencie. To może się okazać niewykonalne, bo mężczyzna, którego próbuje wyrzucić z pamięci, okazuje się jej nowym szefem…

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

uznane autorki literatury kobiecej z listy bestsellerów new York Times! pisze romanse od wielu lat, a jej ksią(cid:276)ki cieszą się ogromną popularno(cid:264)cią. Ma na swoim koncie ponad 200 powie(cid:264)ci, z których wiele stało się bestsellerami. Jej ksią(cid:276)ki przetłumaczono na wiele języków i sprzedano w ponad 70 mln egzemplarzy. Penny Jordan Penny JoRDan CudoWna pomYłka Debra osiągnęła stabilizację zawodową i finansową, teraz postanawia skupić się na (cid:276)yciu osobistym. Marzy o związku, w którym poczuje się bezpiecznie, boi się gorących uczuć i zmysłowych doznań. Uwa(cid:276)a się za osobę bardzo opanowaną, jednak pewnego dnia daje się ponie(cid:264)ć emocjom. Po gwałtownej kłótni z nieznajomym, nagle zaczyna się z nim całować. Zawstydzona swoim zachowaniem, chce jak najszybciej zapomnieć o tym incydencie. to mo(cid:276)e się okazać niewykonalne, bo mę(cid:276)czyzna, którego próbuje wyrzucić z pamięci, okazuje się jej nowym szefem… uznane autorki literatury kobiecej z listy bestsellerów new York Times! Dia n a P a l M e R Diana jest jedną z dziesięciu najpopularniejszych autorek romansów w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie 115 powie(cid:264)ci sprzedanych w ponad 40 mln egzemplarzy na całym (cid:264)wiecie. Diana Palmer Wiele z nich stało się bestsellerami i zostało wyró(cid:276)nionych nagrodami. PalMeR W kwietniu uka(cid:276)e się: GoToWa na WszYsTko Młoda i niewinna Danetta (cid:264)wietnie sobie radzi w roli sekretarki playboya Cabe’a Richtera. Udaje jej się unikać sporów z szefem, chocia(cid:276) jest on niezwykle porywczym człowiekiem. Wszystko zmienia się podczas firmowego bo(cid:276)onarodzeniowego spotkania. Gdy Caleb (cid:276)arliwie całuję Danettę, oboje zaczynają się postrzegać w zupełnie innym (cid:264)wietle. Są sobą coraz bardziej zafascynowani. Dramatyczne wydarzenia jeszcze wzmocnią tę wię(cid:274), jednak (cid:276)adne z nich nie wierzy we wspólną przyszło(cid:264)ć. Danetta Diana wyznaje tradycyjne warto(cid:264)ci, tymczasem Cabe od dawna nie wierzy uznane autorki literatury kobiecej z listy bestselleró w new York Times! jest jedną z dziesięciu najpopularniejszych autorek ro W maju uka(cid:276)e się: na swoim koncie 115 powie(cid:264)ci sprzedanych w ponad 40 mln egzem Wiele z nich stało się bestsellerami i zostało wyró(cid:276)nionych nagrodami. Młoda i niewinna Danetta (cid:264)wietnie sobie radzi w roli sekretarki playboya mansów w Stanach Zjednoczonych. Ma Cabe’a Richtera. Udaje jej się unikać sporów z szefem, chocia(cid:276) jest on niezwykle porywczym człowiekiem. Wszystko zmienia się podczas linDaHoWaRt plarzy na całym (cid:264)wiecie. Danettę, oboje zaczynają się postrzegać w zupełnie innym (cid:264)wietle. Są sobą owego bo(cid:276)onarodzeniowego spotkania. Gdy Caleb (cid:276)arliwie całuję coraz bardziej zafascynowani. Dramatyczne wydarzenia jeszcze wzm tę wię(cid:274), jednak (cid:276)adne z nich nie wierzy we wspólną przyszło(cid:264)ć. Danetta wyznaje tradycyjne warto(cid:264)ci, tymczasem Cabe od dawna nie wierzy Wiosenna burza PalMeR linda W aRt a burza w miło(cid:264)ć... PalMeR H o Wiosen Diana Palmer Diana M Pal Wiosen a bur za eR a burza D lin W W maju uka(cid:276)e się: aRt a burza a n Wiosen n firm n Diana H o Wiosen w miło(cid:264)ć... ocnią n GoToWa na WszYsTko G o T o W a n a W s z Y s T k o Diana PalMeR GoToWa na WszYsTko P e n n y J o R D a n C u d o W n a p o m Y ł k a T A V 5 M Y T W Ł Z 9 9 , 2 1 A N E C 1 3 5 4 2 3 S K E D N I 1 1 / 3 0 3 R N Penny JoRDan CudoWna pomYłka Penny JORDAN CUDOWNA POMYŁKA Tłumaczyła Wanda Jaworska aa Penny JORDAN Cudowna pomyłka Toronto · Nowy Jork · Londyn Amsterdam · Ateny · Budapeszt · Hamburg Madryt · Mediolan · Paryż Sydney · Sztokholm · Tokio · Warszawa Tytuł oryginału: A Matter of Trust Pierwsze wydanie: Harlequin Mills Boon Limited, 1992 Redaktor serii: Graz˙yna Ordęga Opracowanie redakcyjne: Krystyna Barchańska-Wardęcka Korekta: Małgorzata Narewska, Krystyna Barchańska-Wardęcka ã 1992 by Penny Jordan ã for the Polish edition by Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o., Warszawa 2011 Wszystkie prawa zastrzez˙one, łącznie z prawem reprodukcji części lub całości dzieła w jakiejkolwiek formie. Wydanie niniejsze zostało opublikowane w porozumieniu z Harlequin Enterprises II B.V. Wszystkie postacie w tej ksiąz˙ce są fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do osób rzeczywistych – z˙ywych lub umarłych – jest całkowicie przypadkowe. Znak firmowy Wydawnictwa Harlequin i serii Harlequin Gwiazdy Romansu są zastrzez˙one. Wydawnictwo Arlekin – Harlequin Enterprises sp. z o.o. 00-975 Warszawa, ul. Starościńska 1B lokal 24-25 Skład i łamanie: COMPTEXTÒ, Warszawa ISBN 978-83-238-8092-9 Gwiazdy Romansu ROZDZIAŁ PIERWSZY – Alez˙ Leigh, to ty jesteś prywatnym de- tektywem, nie ja – przygadała przyrodniej siost- rze Debra. – Ja jestem doradcą podatkowym... – Doradcą podatkowym, który właśnie wybiera się na tygodniowy urlop i nie musi uczestniczyć w spotkaniu biznesowym, bar- dzo waz˙nym dla jego kariery. – Leigh wpadła Debrze w słowo. Choć róz˙nica wieku między obu kobietami wynosiła sześć lat, to Debra, choć młodsza, wykazywała się w kaz˙dej sytuacji z˙yciowej większym opanowaniem i rozwagą. Leigh działała impulsywnie, często powodując się emocjami zamiast rozsądkiem. 6 Cudowna pomyłka – Posłuchaj, Debs, wiesz, jak waz˙ne jest dla mnie to spotkanie – przekonywała teraz błagalnym tonem. – Kiedy Paul mnie zo- stawił, wydawało mi się, z˙e z˙ycie się dla mnie skończyło. Po rozwodzie zawalił mi się świat. Od kiedy Jen i ja mamy własną firmę, znowu znalazłam cel w z˙yciu. Nie prosiłabym cię o pomoc, gdyby chodziło o coś trudnego czy niebezpiecznego. Po prostu trzeba spędzić kilka dni w pustym domu, obserwując męz˙- czyznę mieszkającego obok i osoby, które go odwiedzają. On nawet nie będzie wiedział, z˙e tam jesteś – ciągnęła dalej Leigh. – Przekona- liśmy jego najbliz˙szą sąsiadkę, z˙eby pojecha- ła w odwiedziny do siostry, a nam wynajęła na kilka dni swój dom. Obiecuję ci, z˙e nie będziesz musiała robić nic więcej, jak... – ...przez dwadzieścia cztery godziny na dobę podglądać czyjegoś niewiernego męz˙a – przerwała jej niecierpliwie Debra. – Nie, Leigh, potępiam tak jak i ty męz˙czyzn, którzy oszukują swoje z˙ony i rodziny, ale... – Ten facet nie oszukuje z˙ony. – Leigh nie pozwoliła siostrze dokończyć zdania. – On próbuje skusić siedemnastoletnią dziewczy- nę, z˙eby opuściła dom i zamieszkała z nim... PENNY JORDAN 7 Ma trzydzieści cztery lata, bogate doświad- czenie z kobietami w przeszłości i upodo- banie do niewinnych młodych dziewcząt. – Leigh skrzywiła się z niesmakiem. – Jej matka twierdzi, z˙e Ginny zupełnie straciła dla niego głowę i nawet nie chce słuchać, co jej rodzice mają na ten temat do powiedzenia. Uwaz˙ają, z˙e gdyby dostarczyli jej dowodów świadczących o tym, jakiego to typu męz˙- czyzna, to choć sprawiliby jej ból teraz, za- oszczędziliby jej większego bólu w przyszłoś- ci. To mądra dziewczyna, Debs – przekony- wała dalej siostrę. – Wybiera się na uniwer- sytet, ma całe z˙ycie przed sobą, a ten męz˙- czyzna jest znany z tego, z˙e podrywa właśnie inteligentne dziewczęta, takie ja ona, a potem je bez skrupułów porzuca. Debra westchnęła. Zaczynała mięknąć. Czy naprawdę Leigh prosi ją o tak wiele? Wiedziała, jak cięz˙ko było jej przyrodniej siostrze po rozpadzie małz˙eństwa. Porzuco- na przez męz˙a z dwójką małych dzieci z dnia na dzień z wesołej, beztroskiej, pełnej z˙ycia kobiety zmieniła się w osobę udręczoną, zamk- niętą w sobie, którą Debra nieraz z trudem poznawała. 8 Cudowna pomyłka Kiedy jednak wraz z przyjaciółką załoz˙yła agencję detektywistyczną, specjalizującą się w delikatnych sprawach dotyczących głównie kobiet, odzyskała utraconą wiarę w siebie. Na razie odnosiła wprawdzie umiarkowane suk- cesy, ale agencja była przeciez˙ dopiero w po- czątkowym okresie rozwijania swojej działal- ności. Mimo to jako tako utrzymywała się na powierzchni. Debra rozumiała więc, z˙e gdy przed Leigh otworzyła się szansa wy- płynięcia na szersze wody, nie moz˙e nie wykorzystać okazji i nie wziąć udziału w tak waz˙nym dla niej spotkaniu. Rozumiała równiez˙, z˙e zorganizowawszy wszystko tak, z˙eby inwigilowany przez nią męz˙czyzna był pod obserwacją przez dwadzieś- cia cztery godziny na dobę, nie mogła pozwolić, by jej trud poszedł na marne. Nic dziwnego więc, z˙e błagała siostrę, z˙eby ją zastąpiła, zaj- mując jej miejsce w domu sąsiadki. Tym bar- dziej z˙e wspólniczka Leigh była na krótkim, od dawna zaplanowanym urlopie. – Nie będziesz musiała mieć go na oku przez całą dobę – dodała Leigh uspokajająco. – Załatwiłam z Jeffem, z˙eby obserwował z sa- mochodu dom od północy do siódmej rano. PENNY JORDAN 9 Jeff był partnerem z˙yciowym Leigh, solid- nym, spokojnym męz˙czyzną, nauczycielem z zawodu, starszym od niej o jakieś piętnaście lat. Debra go lubiła. Uwaz˙ała, z˙e jest ideal- nym towarzyszem dla jej zmiennej w nastro- jach i nieprzewidywalnej przyrodniej siostry. – Posłuchaj, nie prosiłabym cię, gdybym nie była absolutnie zdesperowana. – Leigh nie dawała za wygraną. – Rodzice obiecali, z˙e zajmą się dziewczynkami, ale ty jesteś jedyną osobą... – ...na tyle słabą, z˙eby dała się skłonić do pomocy – dokończyła z lekką nutą ironii Debra. – No dobrze – zgodziła się po chwili. – Mam nadzieję, z˙e nie będę z˙ałować tej decyzji – mruknęła pod nosem. – Na pewno nie – uspokoiła ją Leigh, odetchnąwszy z wyraźną ulgą. – Ale najpierw przedstawię cię sąsiadce, pani Johnson. Jesteś jej chrzestną córką i będziesz pilnować domu w czasie jej nieobecności. Jest miłą starszą panią – dodała – choć wydaje mi się, z˙e nie ceni szczególnie kobiet w roli prywatnych detektywów. Mieszka tam od niedawna. Wprowadziła się jakiś miesiąc temu, więc niestety niewiele nam mogła powiedzieć 10 Cudowna pomyłka o swoim sąsiedzie. Tyle, z˙e dość często wy- chodzi z domu. – Widziała u niego Ginny? – spytała Debra. – Jeszcze nie, dzięki Bogu – westchnęła Leigh. – Cały czas zadaję sobie pytanie, jak ja bym się czuła, gdyby chodziło o jedną z mo- ich dziewczynek. Co bym zrobiła, gdyby któ- raś, będąc w wieku Ginny... – Masz jeszcze duz˙o czasu – zauwaz˙yła przytomnie Debra. – Sally ma dopiero osiem lat, a Bryony dziesięć. – Wiem. Paul miał je wziąć do siebie na ten weekend, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie – powiedziała Leigh. – Miałabym ochotę go zabić... Nie ze względu na siebie, ale ze względu na dziewczynki. Och, Bryony zrobiła dobrą minę do złej gry. Powiedziała, z˙e spodziewała się, iz˙ tatuś będzie miał duz˙o pracy. Przyznałam jej rację. Praca – wzruszy- ła ramionami. – Koń by się uśmiał. Na pewno zajmuje się jakąś blond laską... Na szczęście wpadł Jeff i pojechaliśmy do Chester – mówi- ła dalej Leigh. – Pospacerowaliśmy wokół murów, a potem poszliśmy nad rzekę. Jeff ma dobry kontakt z dziewczynkami. Wiem, z˙e PENNY JORDAN 11 bardzo by chciał mieć własne dzieci. Męz˙- czyźnie musi być cięz˙ko z˙yć ze świadomoś- cią, z˙e nie moz˙e być ojcem. To dlatego Alex się z nim rozwiodła. Gdy tylko okazało się, z˙e jest bezpłodny, oświadczyła mu, z˙e się z nim rozstaje. Z˙e wyszła za mąz˙ po to, z˙eby mieć dzieci. – Jeff jest miłym facetem – stwierdziła Debra. – Bardzo miłym – przytaknęła Leigh. Roześmiały się równocześnie, gdyz˙ Leigh powiedziała to głosem naśladującym głos jed- nego z aktorów z popularnej reklamy tele- wizyjnej. Choć siostry fizycznie bardzo się od siebie róz˙niły, miały takie samo poczucie humoru. Leigh miała dziesięć lat, gdy jej ojciec oz˙enił się z matką Debry, a Debra była wtedy czterolatką. Leigh była taka jak jej ojciec. Wysoka, energiczna, silnie zbudowana, z gęstymi, krę- conymi, ciemnymi włosami. Debra przypominała matkę. Średniego wzrostu, szczupła, drobna, z włosami w kolo- rze miodu, które latem stawały się całkiem jasne. Na szczęście, mimo z˙e delikatne, były 12 Cudowna pomyłka tez˙ bardzo gęste. Jako doradca podatkowy nieraz sobie myślała, z˙e wyglądałaby stosow- niej do swego stanowiska, gdyby je krótko ścięła, ale zawsze sięgały do ramion. Wyda- wało jej się, z˙e w ten sposób wygląda bardziej naturalnie, ponadczasowo. Poza tym łatwiej było utrzymać taką fryzurę, nie wymagała częstych wizyt u fryzjera. Matka i ojczym wciąz˙ mieszkali w tej sa- mej miejscowości w hrabstwie Cheshire, w któ- rej przyszła na świat. Po rozwodzie Leigh tez˙ kupiła tam niewielki dom, z˙eby córki mogły przebywać w pobliz˙u dziadków. Debra z kolei była dumną posiadaczką ślicznego małego domu z tarasem w Chester, z którego spacerem mogła przejść do swego biura. Była szczęśliwą, zadowoloną z z˙ycia dziew- czyną, otoczoną przyjaciółmi obojga płci. Choć miała dwadzieścia sześć lat, nie spie- szyła się do wejścia w trwały związek. Krótki romans w okresie, gdy była na praktyce w Londynie, nauczył ją, z˙e jej namiętna i głę- boka natura, którą chciała dzielić z wybran- kiem swego serca, niekoniecznie musi od- powiadać męz˙czyznom. Uznała więc, z˙e po-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cudowna pomyłka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: