Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00261 005188 18487993 na godz. na dobę w sumie
Cyfrowe filmy wideo - książka
Cyfrowe filmy wideo - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-115-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od scenariusza do gotowego, cyfrowego filmu

Nawet jeśli nie masz dostępu do wysokiej klasy narzędzi używanych w największych studiach filmowych, możesz realizować projekty na wysokim poziomie korzystając z komputera i kamery o umiarkowanej cenie.

W książce 'Cyfrowe filmy wideo' znajdziesz wszystkie informacje, jakie mogą być potrzebne w realizacji takiego przedsięwzięcia. Czy zamierzasz nakręcić kinowy film fabularny, czy też krótkometrażowy film promocyjny bądź informacyjny, książka przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu produkcji; od pisania scenariusza i planowania, po zdjęcia, montaż i postprodukcję. Jeśli jesteś doświadczonym twórcą filmów wykonywanych tradycyjną metodą, dzięki tej książce z łatwością poznasz najnowsze technologie cyfrowe. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem akademii filmowej, fachowcem od reklamy, instruktorem czy pasjonatem tworzenia filmów wideo, wiedza zawarta w tej książce jest Ci potrzebna do ukończenia swojego dzieła.

Na dołączonych płytach CD-ROM znajdziesz demonstracyjne wersje programów omawianych w książce oraz pliki z klipami wideo, dźwiękami i obrazami wykorzystywanymi w ćwiczeniach i samouczkach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Cyfrowe filmy wideo KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Ben Long, Sonja Schenk T³umaczenie: : Marek Binkowski (rozdz. 2, 5, 6, 8, 9, 14 - 16, 18), Maciej Gdula (rozdz. 1, 3, 4, 7, 10 - 13, 17, 18, dodatek A) ISBN: 83-7361-115-0 Tytu³ orygina³u: The Digital Filmmaking Handbook, Second Edition Format: B5, stron: 472 Nawet jeġli nie masz dostêpu do wysokiej klasy narzêdzi u¿ywanych w najwiêkszych studiach filmowych, mo¿esz realizowaæ projekty na wysokim poziomie korzystaj¹c z komputera i kamery o umiarkowanej cenie. W ksi¹¿ce „Cyfrowe filmy wideo” znajdziesz wszystkie informacje, jakie mog¹ byæ potrzebne w realizacji takiego przedsiêwziêcia. Czy zamierzasz nakrêciæ kinowy film fabularny, czy te¿ krótkometra¿owy film promocyjny b¹dĥ informacyjny, ksi¹¿ka przeprowadzi Ciê przez wszystkie etapy procesu produkcji; od pisania scenariusza i planowania, po zdjêcia, monta¿ i postprodukcjê. Jeġli jesteġ doġwiadczonym twórc¹ filmów wykonywanych tradycyjn¹ metod¹, dziêki tej ksi¹¿ce z ³atwoġci¹ poznasz najnowsze technologie cyfrowe. Niezale¿nie od tego, czy jesteġ studentem akademii filmowej, fachowcem od reklamy, instruktorem czy pasjonatem tworzenia filmów wideo, wiedza zawarta w tej ksi¹¿ce jest Ci potrzebna do ukoñczenia swojego dzie³a. • Wyczerpuj¹cy materia³ i samouczki na temat nieliniowego monta¿u wideo • Omówienie technologii dystrybucji filmów, w tym przygotowania p³yt DVD i przenoszenia filmów wideo na kliszê filmow¹ • Szczegó³owe omówienie podstaw technologii wideo, wyboru kamery i planowania zdjêæ • Wyjaġnienie regu³ pisania scenariusza, oġwietlenia planu zdjêciowego, rejestracji i produkcji dĥwiêku i tworzenia stacji roboczej • Æwiczenia pozwalaj¹ce ugruntowaæ zdobyt¹ wiedzê Na do³¹czonych p³ytach CD-ROM znajdziesz demonstracyjne wersje programów omawianych w ksi¹¿ce oraz pliki z klipami wideo, dĥwiêkami i obrazami wykorzystywanymi w æwiczeniach i samouczkach. Ben Long (San Francisco, Kalifornia) jest pisarzem, producentem, twórc¹ filmów wideo i autorem znakomitej ksi¹¿ki „Complete Digital Photography”. Sonja Schenk (Venice, Kalifornia) jest niezale¿nym producentem i monta¿yst¹ filmów wideo. Bra³a udzia³ w przygotowaniu wielu popularnych programów telewizyjnych i filmów. Jest autorem ksi¹¿ki „Digital Non-linear Desktop Editing”. Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie .........................................................................................11 Jakiego sprzętu potrzebujesz?...................................................p............................................ 13 Czym jest cyfrowe wideo?...................................................p................................................. 14 Co to jest digitalizacja? ...................................................g...................................................g.............15 Czemu cyfrowe wideo? ...................................................p...................................................p.. 16 Co znajdziesz w tej książce?...................................................p.............................................. 17 Część I Przygotowanie do produkcji filmu ...................................................g..................................17 Część II Produkcja filmu...................................................g...................................................g...........17 Część III Postprodukcja ...................................................g...................................................g............17 Ćwiczenia...................................................p...................................................p........................ 17 ... 18 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. Część I Przygotowanie do produkcji filmu ............................................... 19 Rozdział 2. Scenariusz i planowanie produkcji ........................................................21 Pisanie scenariusza cyfrowego filmu wideo...................................................p...................... 21 .....................22 Fabuła ...................................................g...................................................g................... ....................23 Struktura ...................................................g...................................................g................ Opisywanie obrazu...................................................g...................................................g....................24 Format scenariusza...................................................g...................................................g....................25 Dopracowywanie scenariusza ...................................................g......................................................29 Planowanie produkcji filmu...................................................p............................................... 29 Podział scenariusza ...................................................g...................................................g...................30 Kolejność kręcenia zdjęć...................................................g...................................................g...........30 Tablice produkcji filmu ...................................................g...................................................g.. ...........32 Ćwiczenia...................................................p...................................................p........................ 32 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. ... 34 Rozdział 3. Podstawowe wiadomości o technologii wideo ......................................35 Czym jest zapis wideo?...................................................p...................................................p...35 Ścieżki ...................................................g...................................................g.......................................35 Klatki...................................................g...................................................g................... ......................36 Standardy zapisu ...................................................g...................................................g.......................37 4 Cyfrowe filmy wideo Rozdzielczość obrazu...................................................g...................................................g................38 Metody skanowania (wyświetlania) obrazu...................................................g.................................38 Proporcje obrazu ...................................................g...................................................g.......................40 Formaty taśm wideo ...................................................g...................................................g..................41 Parametry taśmy wideo ...................................................g...................................................g.............41 Wprowadzenie do cyfrowej technologii wideo ...................................................p................. 42 Próbkowanie kolorów ...................................................g...................................................g...............42 Kompresja ...................................................g...................................................g.................................43 Moduły kompresji i dekompresji ...................................................g.................................................44 Szybkość przesyłu danych ...................................................g...................................................g........46 Kształt piksela ...................................................g...................................................g.......... .................46 Typy plików cyfrowego wideo ...................................................g....................................................48 Dźwięk — informacje podstawowe...................................................p................................... 48 Dźwięk mono, stereo i otaczający...................................................g................................................48 Próbkowanie dźwięku ...................................................g...................................................g...............49 Typy plików dźwiękowych ...................................................g...................................................g.......49 Jakość to nie wszystko...................................................p...................................................p... . 50 Ćwiczenia...................................................p...................................................p........................ 51 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. ... 52 Rozdział 4. Wybór kamery .........................................................................................53 Wybór formatu...................................................p...................................................p................ 53 Najważniejszy jest nośnik docelowy...................................................g............................................54 Ocena jakości kamery...................................................p...................................................p.....57 Przetwornik CCD ...................................................g...................................................g......................57 Obiektywy ...................................................g...................................................g.................................61 Cechy kamery ...................................................p...................................................p................. 63 Ergonomia ...................................................g...................................................g.................................63 Akumulatory...................................................g...................................................g..............................64 Ręczna regulacja parametrów pracy...................................................g.............................................65 Jakość dźwięku...................................................g...................................................g..........................66 Skanowanie progresywne...................................................g...................................................g..........68 Stabilizacja obrazu ...................................................g...................................................g....................68 Tryb szerokoekranowy...................................................g...................................................g..............69 Wizjer ...................................................g...................................................g........................................71 Efekty specjalne ...................................................g...................................................g........................71 Standard zapisu ...................................................g...................................................g.........................72 Skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za zdjęcia w filmie...................................................g.........72 Akcesoria ...................................................p...................................................p........................ 72 Statywy, stabilizatory i wózki ...................................................g......................................................73 Mikrofony...................................................g...................................................g..................................74 .......................74 Filtry ...................................................g...................................................g................... Inne akcesoria ...................................................p...................................................p................. 74 Ćwiczenia...................................................p...................................................p........................ 75 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. ... 75 Rozdział 5. Planowanie zdjęć .....................................................................................77 Tworzenie scenariusza obrazkowego ...................................................p................................ 77 Ujęcia i przedstawienie całego planu ...................................................g...........................................78 Spis treści 5 Mniej znaczy więcej...................................................g...................................................g..................82 Lokalizacja zdjęć ...................................................p...................................................p............ 83 Artystyczny aspekt produkcji ...................................................p............................................ 86 Podstawy artystycznej reżyserii ...................................................g...................................................87 Sztuczna scenografia ...................................................g...................................................g.................87 Dekorowanie scenografii i rekwizyty................g...................................................g...........................88 Planowanie efektów specjalnych...................................................p....................................... 89 Zdjęcia próbne...................................................g...................................................g...........................90 Ćwiczenia...................................................p...................................................p........................ 90 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. ... 91 Część II Produkcja filmu ...................................................y........................ 93 Rozdział 6. Oświetlenie ...............................................................................................95 Podstawowe wiadomości...................................................p...................................................p 95 Oświetlenie filmowe ...................................................g...................................................g.................95 Sztuka oświetlenia ...................................................p...................................................p.......... 96 Oświetlenie trzypunktowe...................................................g...................................................g.........96 Typy oświetlenia...................................................p...................................................p............. 98 Temperatura koloru ...................................................g...................................................g...................98 Moc lamp...................................................g...................................................g...................................99 Jakość oświetlenia ...................................................g...................................................g...................100 Oświetlanie postaci ...................................................p...................................................p...... . 103 Oświetlenie we wnętrzach ...................................................p............................................... 106 Zasilanie ...................................................g...................................................g................ ..................106 Łączenie światła naturalnego ze sztucznym...................................................g...............................106 Wykorzystanie zwykłego oświetlenia domowego ...................................................g.....................107 Co zrobić, gdy światła na planie jest zbyt wiele?...................................................g.......................107 Oświetlenie plenerów ...................................................p...................................................p... 108 Oświetlenie w specyficznych sytuacjach...................................................p......................... 110 Tworzenie planu za pomocą światła ...................................................g..........................................110 Oświetlenie tła w ujęciach przeznaczonych do kluczowania...................................................g.....111 Ćwiczenie...................................................p...................................................p...................... 112 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 112 Rozdział 7. Filmowanie .............................................................................................113 Praca z kamerą ......................................p...................................................p........................... 113 Obiektyw ...................................................g...................................................g.................................114 Regulacja punktu bieli...................................................g...................................................g... ..........124 Filtry zakładane na obiektyw ...................................................g.....................................................125 Inne możliwości kamery ...................................................g...................................................g.........128 Współczynniki proporcji klatki ...................................................g..................................................128 Poznaj swoją kamerę...................................................g...................................................g...............129 Porady praktyczne...................................................p...................................................p......... 130 Przygotowanie sprzętu ...................................................g...................................................g............130 Praca na planie ...................................................p...................................................p.............. 133 Próby ...................................................g...................................................g.................... ...................133 Diagram pracy kamery i lista ujęć...................................................g..............................................133 6 Cyfrowe filmy wideo Filmowanie ...................................................p...................................................p............... ..........134 Protokół filmowania...................................................g...................................................g...... Szacunek dla aktorów...................................................g...................................................g..............135 Nadzór nad scenariuszem..............................g...................................................g.............................135 .... 136 Kompozycja ...................................................g...................................................g............................137 Ruch kamery ...................................................g...................................................g...........................142 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 145 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 146 Rozdział 8. Rejestrowanie dźwięku .........................................................................147 Co chcesz rejestrować?...................................................p...................................................p. 147 Mikrofony ...................................................p...................................................p..................... 148 Co rejestruje mikrofon?...................................................g...................................................g...........149 Jak mikrofon rejestruje dźwięk?......................g...................................................g...........................151 Miksowanie dźwięku...................................................g...................................................g...............155 Łączenie poszczególnych elementów ...................................................g........................................155 Nagrywanie na dwóch urządzeniach...................................................g..........................................156 Przygotowanie planu do rejestracji dźwięku ...................................................p................... 159 Rozmieszczenie mikrofonów ...................................................g...................................................g..159 Dopasowanie dźwięku do obrazu...................................................g...............................................164 Testowanie konfiguracji...................................................g...................................................g..........165 Cisza na planie ...................................................g...................................................g........................167 Wybór trybu rejestracji dźwięku w kamerze...................................................g..............................167 Rejestrowanie dźwięku ...................................................p...................................................p. 167 Dźwięk otoczenia ...................................................g...................................................g....................168 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 168 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 169 Część III Postprodukcja...................................................y........................ 171 Rozdział 9. Budowanie stacji roboczej ....................................................................173 Wybór platformy...................................................p...................................................p........... 173 System Mac OS...................................................g...................................................g.......................173 System Windows...................................................g...................................................g........... ..........174 Wybór interfejsu wideo ...................................................p...................................................p 174 Interfejsy cyfrowego wideo...................................................g........................................................175 Interfejsy wideo analogowego ...................................................g...................................................176 Interfejsy dźwięku ...................................................g...................................................g...................177 Wybór komputera ...................................................p...................................................p......... 179 Procesor...................................................g...................................................g...................................179 Pamięć operacyjna...................................................g...................................................g...................180 Pamięć masowa ...................................................g...................................................g.......................180 Monitory komputerowe...................................................g...................................................g...........181 Akcesoria...................................................g...................................................g.................................182 Budowanie stacji roboczej na bazie komputera Macintosh ...................................................g.......183 Budowanie stacji roboczej na bazie komputera PC ...................................................g...................185 Montaż na przenośnym komputerze.................................................g.............................................186 Optymalne wykorzystanie pamięci RAM ...................................................p....................... 187 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 188 Spis treści 7 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 189 Rozdział 10. Oprogramowanie do edycji nieliniowej............................................191 Podstawowe wiadomości o oprogramowaniu ...................................................p................. 191 Interfejs użytkownika...................................................g...................................................g..............191 Funkcje edycyjne...................................................g...................................................g.....................193 Inne funkcje...................................................g...................................................g.............................196 Narzędzia do zarządzania projektem...................g...................................................g.......................197 Przechwytywanie i import ...................................................p............................................... 198 Efekty i napisy ...................................................p...................................................p.............. 200 Typy efektów...................................................g...................................................g...........................201 Napisy...................................................g...................................................g......................................202 Narzędzia do obróbki dźwięku ...................................................p........................................ 203 Produkt finalny ...................................................p...................................................p............. 205 Kaseta wideo ...................................................g...................................................g...........................205 Pliki cyfrowego wideo ...................................................g...................................................g............206 Listy edycyjne (EDL)...................................................g...................................................g..............206 Listy ujęć ...................................................g...................................................g............... ..................206 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 206 . 208 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. Rozdział 11. Sprzęt edycyjny....................................................................................209 Urządzenia peryferyjne...................................................p...................................................p. 209 Tylko bez paniki...................................................g...................................................g......................211 Magnetowidy ...................................................p...................................................p................ 211 Formaty taśm...................................................g...................................................g............. ..............212 SDI, FireWire czy złącze analogowe? ...................................................g.......................................213 Kontrola urządzenia ...................................................g...................................................g................213 Dokładność...................................................g...................................................g..............................214 Możliwości dźwiękowe...................................................g...................................................g...........214 Co należy sprawdzić?...................................................g...................................................g..............214 Sprzęt do edycji dźwięku...................................................p................................................. 216 Dźwięk na płytach kompaktowych ...................................................g............................................216 Magnetofony DAT i napędy MiniDisc ...................................................g......................................216 Miksery dźwięku ...................................................g...................................................g.....................217 Głośniki ...................................................g...................................................g................. ..................217 Monitory wideo...................................................p...................................................p............. 218 Cechy profesjonalnego monitora......................g...................................................g..........................218 Złącza...................................................p...................................................p............................ 220 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 220 . 221 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. Rozdział 12. Przygotowanie do edycji .....................................................................223 Jak zorganizować projekt?...................................................p............................................... 223 Utwórz system oznakowania materiałów...................................................g...................................224 Upewnij się, że wszystkie taśmy posiadają kod czasowy ...................................................g..........224 Stwórz bazę danych o materiałach źródłowych ...................................................g.........................224 Dokładnie opisuj każdą taśmę...................................................g....................................................225 Wykorzystaj narzędzia oferowane przez program ...................................................g.....................225 8 Cyfrowe filmy wideo Kod czasowy...................................................p...................................................p.............. Opisywanie taśm...................................................p...................................................p.......... ... 225 Kod czasowy z gubieniem i bez gubienia klatek ...................................................g.......................226 Standardy kodów czasowych ...................................................g...................................................g..227 Typy kodów czasowych ...................................................g...................................................g..........227 Kod czasowy dla materiałów filmowych ...................................................g...................................228 . 229 Jak opisywać zawartość ujęć? ...................................................g....................................................230 Jakość przechwytywania...................................................p.................................................. 233 Jak dobrze musi wyglądać gotowy produkt? ...................................................g.............................233 Edycja online i offline ...................................................g...................................................g.. ...........233 Jakość dźwięku ...................................................p...................................................p............. 235 Poziomy głośności...................................................g...................................................g........ ...........235 Obcinanie i zniekształcenia ...................................................g........................................................236 Korekcja barwy dźwięku...................................................g...................................................g.........237 Jakość obrazu ...................................................p...................................................p................ 238 Poziomy obrazu...................................................g...................................................g.......................238 Rozwiązywanie problemów...................................................p............................................. 245 Problemy i rozwiązania...................................................g...................................................g...........245 Importowanie plików...................................................p...................................................p.... 247 Pozyskiwanie dźwięku z płyt CD...................................................g...............................................248 Zarządzanie biblioteką mediów...................................................g..................................................248 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 249 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 249 Rozdział 13. Edycja ...................................................................................................251 Niewidzialna sztuka...................................................p...................................................p......251 Elementy dobrze zmontowanego filmu ...................................................p........................... 251 Przejścia pomiędzy scenami...................................................g.......................................................265 Rozwiązywanie problemów technicznych ...................................................g.................................266 Dopracowywanie montażu ...................................................p.............................................. 267 ...............268 Styl montażu...................................................g...................................................g............. Czas trwania sekwencji ...................................................g...................................................g...........268 Wrażenie ogólne...................................................g...................................................g......................269 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 269 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 270 Rozdział 14. Edycja dźwięku....................................................................................271 Udźwiękowienie filmu...................................................p...................................................p.. 271 Założenia dotyczące dźwięku ...................................................p.......................................... 273 Edycja dźwięku w programie do nieliniowego montażu wideo...................................................g.273 Oprogramowanie do edycji dźwięku ...................................................p............................... 275 Sprzęt audio...................................................g...................................................g.............................278 Edycja dźwięku...................................................p...................................................p............. 280 Niewyraźne dialogi ...................................................g...................................................g.................280 Zmiany charakterystyki dźwięku ...................................................g...............................................281 Szum towarzyszący zarejestrowanemu dźwiękowi ...................................................g...................281 Maskowanie dźwiękiem niedociągnięć montażu wideo ...................................................g............281 Problemy z jakością zarejestrowanego dźwięku ...................................................g........................282 Korygowanie problemów wokalnych ...................................................g........................................282 Spis treści 9 Specjalne filtry ...................................................g...................................................g......... Korektor barwy dźwięku jest Twoim przyjacielem...................................................p......... 285 ...............287 Dobór efektów dźwiękowych ...................................................p.......................................... 288 Muzyka ...................................................p...................................................p......................... 289 Prawa do użycia muzyki w filmie ...................................................g..............................................290 Szukanie kompozytora ...................................................g...................................................g............291 Zrób to sam...........................................g...................................................g......................................291 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 292 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 292 Rozdział 15. Korekcja koloru...................................................................................293 Kompresować czy nie kompresować?...................................................p............................. 293 Korekcja koloru ...................................................p...................................................p............ 297 .................299 Balans bieli...................................................g...................................................g............. Korygowanie balansu bieli...................................................g...................................................g......300 Dopasowywanie materiału filmowego pochodzącego z różnych kamer i ujęć.............................303 Korygowanie koloru za pomocą ścieżek i warstw ...................................................g.....................304 Nie oczekuj cudów ...................................................g...................................................g..................305 Korekcja koloru na potrzeby kliszy filmowej ...................................................p................. 305 Jeszcze jedna sprawa...................................................g...................................................g...............306 Ćwiczenie...................................................p...................................................p...................... 306 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 306 Rozdział 16. Tworzenie napisów i prosta kompozycja .........................................307 Napisy i prosta grafika...................................................p...................................................p..307 Tworzenie napisów w programie do edycji nieliniowej ...................................................g............308 Tworzenie napisów w programie Photoshop ...................................................g.............................311 Kompozycja ...................................................p...................................................p.................. 312 Kluczowanie...................................................g...................................................g............................313 Maski...................................................g...................................................g.......................................322 Proporcje pikseli...................................................g...................................................g......................324 Bardziej zaawansowane maski...................................................g...................................................329 Ruchome obrazki ...................................................p...................................................p..........332 Prosty ruch...................................................g...................................................g...............................333 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 340 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 340 Rozdział 17. Rotoskopia i kompozycja ....................................................................343 Rotoskopia ...................................................p...................................................p.................... 343 Malowanie na klatkach...................................................g...................................................g............344 Filtry wspomagające proces rotoskopii...................................................g......................................349 Rotoskopia i kanał alfa...................................................g...................................................g............350 Animowany kanał alfa ...................................................g...................................................g............356 Efekty tworzone na wielu warstwach...................................................g.........................................361 Efekty specjalne...................................................p...................................................p............ 371 Korygowanie zakłóceń obrazu ...................................................g...................................................372 Korygowanie zgubionych ujęć...................................................g...................................................373 Dodawanie elementów 3D ...................................................g...................................................g......373 Nadawanie materiałowi „filmowego” wyglądu...................................................p............... 374 10 Cyfrowe filmy wideo Tekstura ziaren filmu...............................g...................................................g...................................375 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 380 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 382 Rozdział 18. Produkt końcowy.................................................................................383 Przygotowanie taśmy-matki ...................................................p............................................ 383 Najlepszy scenariusz ...................................................g...................................................g...............383 Ważna decyzja...................................................g...................................................g.........................385 Taśma-matka wideo...................................................p...................................................p...... 385 Zapis w profesjonalnym studiu ...................................................g..................................................386 Zrób to sam...........................................g...................................................g......................................392 Finalny montaż dźwięku...................................................p.................................................. 395 Zapis w profesjonalnym studiu ...................................................g..................................................396 Zrób to sam...........................................g...................................................g......................................397 Zapis na płycie CD-ROM ...................................................p................................................ 398 Kompresja ...................................................g...................................................g...............................398 Tworzenie płyty Video CD ...................................................g...................................................g.....404 Dystrybucja w internecie ...................................................p................................................. 405 Tworzenie płyty DVD ...................................................p...................................................p.. 408 Naświetlenie na kliszy filmowej...................................................p...................................... 411 Montaż filmu na kliszy i lista cięć...................................................g..............................................412 Proces naświetlania ...................................................g...................................................g.................413 Przenoszenie wideo na kliszę filmową...................................................g.......................................414 Ćwiczenia...................................................p...................................................p...................... 415 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. . 416 Dodatki ...................................................y............................................... 419 Dodatek A Słowniczek...............................................................................................421 Skorowidz....................................................................................................................457 Rozdział 17. Rotoskopia i kompozycja W rozdziale 16. przedstawiliśmy podstawowe założenia kompozycji obrazu i pokazaliśmy, jak za pomocą kanału alfa lub kluczowania kolorów uczynić część obrazu przezroczystą, tak aby było widać obraz leżący na niższej warstwie. W tym rozdziale nauczymy Cię tworzyć bardziej skomplikowane maski, dopracowywać kompozycje za pomocą narzę- dzi malarskich i tworzyć kompozycje złożone z warstwe. Dlaczego wciąż mówimy o kompozycji? Kompozycja to podstawa wszystkich efektów specjalnych. Możesz spędzić całe tygodnie na modelowaniu i animowaniu w aplikacji 3D postaci gnomów i trolli, ale jeśli nie wmontujesz ich prawidłowo w ujęcia lasu, nie uzy- skasz dobrego ujęcia. Niezależnie od tego, w jaki sposób tworzysz efekty specjalne — malując ręcznie dodatkowe elementy, rejestrując je za pomocą kamery czy też generu- jąc w komputerze, w większości przypadków będziesz musiał połączyć je z materiałem zarejestrowanym kamerą. Nawet jeśli w Twoim projekcie nie będzie żadnych efektów specjalnych, powinieneś zrozumieć zasady tworzenia kompozycji, jeśli chcesz wykorzystywać bardziej skompliko- wane narzędzia korekcji kolorów lub rozwiązywać problemy techniczne związane z rejes- trowanym materiałem, takie jak zgubione klatki i zakłócenia. W celu wykonania większości przykładów znajdujących się w tym rozdziale będą Ci pot- rzebne aplikacje Adobe After Effects i Adobe Photoshop. Oczywiście, część operacji związanych z kompozycją można zrealizować w aplikacji montażowej, ale jeśli poważnie myślisz o efektach specjalnych, Adobe After Effects będzie niezbędny. Wersje demon- stracyjne obu tych aplikacji znajdziesz na dołączonej do książki płycie CD-ROM z ma- teriałami w katalogu Aplikacje. Przegląd technik kompozycyjnych rozpoczniemy od cyfrowej wersji techniki tak starej jak kinematografia. Rotoskopia Najprościej rzecz ujmując, rotoskopia to malowanie lub rysowanie bezpośrednio na klat- kach filmu. Jeśli jako dziecko bawiłeś się kamerą 8-milimetrową i na wywołanych klatkach rysowałeś promienie lasera, przeprowadzałeś proces rotoskopii. Jednak bardziej przeko- nującym przykładem rotoskopii jest film Disneya Kopciuszek. Animatorzy w celu osią- gnięcia realistycznych, płynnych ruchów postaci rysowali klatki animacji na materiale zarejestrowanym kamerą filmową i przedstawiającym teańczących ludzi. 344 Część III  Postprodukcja Twórca filmów cyfrowych ma do dyspozycji wiele aplikacji wspomagających proces ro- toskopii. Rysowanie na klatkach materiału wideo jest najprostszym sposobem tworzenia niektórych typów efektów specjalnych. Jeśli jesteś wystarczająco cierpliwy i utalentowany, możesz po prostu namalować wszystkie efekty, jakie będą Ci potrzebne. Inne obszary zastosowania rotoskopii to np. usuwanie linek z modeli lub aktorów (linki unoszące aktorów często wykorzystywane są w scenach walk, w których bohaterowie „latają” nad polem walki, tak jak na przykład w filmie Matrix czy Przyczajony tygrys, ukryty smok — przyp. tłum.), maskowanie śladów połączeń pomiędzy materiałem filmowym i nałożonymi na niego efektami cyfrowymi, dodawanie efektów takich jak dym, ogień lub flary, czy też przeprowadzanie korekcji kolorystycznej ujęć. Narzędzia służące do rotoskopii mogą także pomóc w stworzeniu złożonych kanałów alfa wykorzystyweanych przy kompozycji. W następnych podrozdziałach przedstawimy Ci kilka przykładów i postaramy się poka- zać, jak zrealizować je za pomocą aplikacji, które masz do dyspozycji. Jeśli jednak pla- nujesz zastosowanie w projekcie wielu efektów opartych na rotoskopii, polecamy Ci zakup specjalnie przeznaczonego do tego celu programu, np. takiego jak Commotion firmy Pinnacle Systems. Być może nie spodoba Ci się perspektywa kolejnych wydatków na oprogramowanie, ale pakiet taki jak Commotion pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu przy tworzeniu efektów. Malowanie na klatkach Podobnie jak artyści pracujący w wytwórni Disneya, możesz otwierać klatki materiału wideo w aplikacji rysunkowej i malować na nich. Niektóre programy, takie jak Commotion czy ProCreate Painter, umożliwiają otwarcie klipu QuickTime (rysunek 17.1). Interfejs użytkownika pozwala na namalowanie nowych elementów na klatce i przejście do edycji następnej lub poprzedniej klatki. Programy te posiadają także funkcję skóry cebuli (onion skin), która powoduje wyświetlenie półprzezroczystej kopii poprzednich klatek, co po- maga przy malowaniu obiektów na otwartej klatce mateeriału. Programy takie jak Commotion umożliwiają także rysowanie na kilku klatkach jedno- cześnie i kopiowanie namalowanych elementów pomiędzy klatkami, co bardzo przydaje się przy niektórych typach efektów. Jeśli nie dysponujesz aplikacją pozwalającą na otwieranie plików wideo, możesz wyko- rzystać dowolny program malarski. Oczywiście, będziesz musiał przekształcić materiał wideo na bardziej zrozumiały dla programu format. Na szczęście większość aplikacji edycyjnych umożliwia zapisanie klipu w postaci pojedynczych klatek. Musisz jednak pamiętać o odpowiednim późniejszym zmontowaniu zmodyfikowanych klatek do pos- taci materiału wideo. Wcześniej wspomnieliśmy, że większość ujęć zawierających efekty specjalne to raczej krótkie ujęcia, trwające kilka sekund lub nawet kilka klatek, więc nie musisz martwić się o to operowanie ogromnymi ilościami danych. Jeśli proces rotoskopii będziesz prze- prowadzać w programie graficznym, powinieneś wykonać neastępujące czynności: ♦ Wydziel z materiału wideo tę część, którą chcesz modyfeikować. Rozdział 17.  Rotoskopia i kompozycja 345 Rysunek 17.1. Program Commotion umożliwia malowanie na klatkach filmów za pomocą wielu narzędzi rysunkowych. Commotion ładuje do pamięci tyle klatek, na ile pozwala rozmiar pamięci, dzięki czemu umożliwia odtwarzanie edytowanego materiału w czasie rzeczywistym ♦ Zapisz wyizolowaną część materiału w postaci pojedyncezych klatek. Format pliku, w którym zapiszesz klatki, powinien umożliwiać wykorezystywanie pełnej palety kolorów i, co chyba jest oczywiste, powinien być popreawnie interpretowany przez program graficzny, w którym będziesz tworzył efekty. Weiększość aplikacji edycyjnych umożliwia wyeksportowanie materiału w poestaci klatek w formacie PICT, TIFF lub PSD (nie zapisuj klatek w formacie JPEG lub GIF, peonieważ zastosowane w nich algorytmy kompresji powodują obnieżenie jakości obrazu). Zapisz wyeksportowane klatki do pustego katalogu na deysku. Aplikacja edycyjna automatycznie nada nazwy eksportowanym klatkom. Jeśeli nie zmienisz tych nazw, będziesz mógł bez problemu zaimportować je po dokonanieu modyfikacji i znów stworzyć z nich materiał wideo (rysunek 17.2). ♦ Wykorzystując program graficzny, otwórz, zmodyfikuj ie zapisz każdą z klatek. Pamiętaj o pozostawieniu bez zmian nazwy pliku. ♦ Zaimportuj zmodyfikowane klatki z powrotem do aplikeacji edycyjnej. Większość takich aplikacji umożliwia import sekwencji ponumereowanych odpowiednio klatek. Tak zaimportowana sekwencja zostanie wyświetlona w eoknie projektu jako klip wideo. Pamiętaj, że zachowasz oryginalną jakość obrazu tylko wtedy, gdy nie poddasz klatek jakiejkolwiek kompresji. Prosta rotoskopia Najłatwiejszym sposobem opanowania opisanych wyżej czynności jest ich wykonanie. W tym przykładzie powrócimy do filmu z pistoletem, z którym spotkałeś się już w po- przednim rozdziale. Wtedy dodaliśmy do sceny drżenie kamery, aby uczynić ją bardziej dramatyczną. Teraz za pomocą prostej rotoskopii dodeasz do filmu efekty świetlne. 346 Część III  Postprodukcja Rysunek 17.2. Adobe After Effects umożliwia zapisanie filmu w postaci pojedynczych klatek, które można obrabiać w programie graficznym Ogień wylotowy z lufy powinien rozjaśnić rękę i niektóre obiekty w pomieszczeniu. Możesz stworzyć efekt rozbłysku, wykorzystując polecenie Poziomy (Levels), ale to nie wyglą- dałoby zbyt przekonująco. Chcemy rozjaśnić tylko obiekty znajdujące się w sąsiedztwie ognia, czyli dłoń. W tym przykładzie wykorzystamy aplikacje Adobe Aftere Effects i Adobe Photoshop. Etap 1. Otwórz projekt i przygotuj materiały Otwórz projekt, który stworzyłeś pod koniec rozdziału 16. W tym przykładzie przepro- wadzimy proces rotoskopii na każdej klatce, w której widoczny jest ogień wystrzału. Z racji tego, że klatki materiału zostały zmodyfikowane w celu utworzenia efektu drgań kamery, w naszym przykładzie wykorzystamy oryginalny materiał. Utwórz więc nową kompozycję (polecenie New Composition w programie Adobe After Effects) i umieść w niej klip hand-gun.mov. Etap 2. Wyeksportuj pojedyncze klatki Umieść listwę edycyjną w miejscu, w którym znajduje się pierwsza klatka zawierająca ogień wylotowy i wybierz polecenie Composition/Save Frame As/File. Zapisz plik w for- macie PSD pod nazwą muzzle flash 1.psd. Rozdział 17.  Rotoskopia i kompozycja 347 Etap 3. Domaluj dodatkowe elementy Otwórz plik muzzle flash 1.psd w Photoshopie. Naszym celem jest rozjaśnienie obszarów, które w normalnych warunkach zostałyby rozjaśnione przez ogień wylotowy. Wybierz narzędzie Rozjaśnianie (Dodge) i rozjaśnij za jego pomocą kciuk, końcówkę palca wska- zującego i końcówki pozostałych palców. Usuń także cień wokół obrączki. Wykorzystaj w tym celu małą końcówkę pędzla. Możesz też poprawić wygląd samego ognia. W przykładzie z poprzedniego rozdziału trochę za bardzo obcięliśmy go, co utworzyło wyraźną krawędź płomienia. Za pomocą narzędzi Smużenie (Smudge) i Stempel (Rubber Stamp) dopracuj kształt płomienia. Na niektórych obiektach w tle, szczególnie na framudze drzwi i rolkach papieru wi- doczne są odblaski. Rozjaśnij je za pomocą narzędzia Rozjaśnianie (Dodge). Po zakoń- czeniu zapisz plik w formacie PSD (rysunek 17.3). Rysunek 17.3. Za pomocą narzędzi Rozjaśnianie (Dodge) i Ściemnianie (Burn) możesz zmienić wygląd tych części obrazu, które zostają oświetlone ogniem „pistoletu” Etap 4. Zaimportuj zmodyfikowany obraz Wróć do After Effects, zaimportuj zmodyfikowany obraz muzzle flash1.psd i wstaw go do kompozycji. Umieść zawierającą go warstwę nad warstwą handgun.mov i tak ustal jego położenie w czasie, aby znajdował się dokładnie nad klatką sekwencji zawierającą ogień wylotowy. Skróć długość (duration) warstwy do jednej klatki (rysunek 17.4). Rysunek 17.4. Położenie warstw w kompozycji W przykładzie z poprzedniego rozdziału zmieniałeś położenie filmu w kadrze, aby wywołać wrażenie drżenia kamery. Zgraj więc położenie warstwy muzzle flash1.psd z położe- niem filmu w kadrze. 348 Część III  Postprodukcja After Effects nie kompensuje różnic w proporcjach pikseli przy importowaniu obrazka w formacie PSD. Innymi słowy, obrazek będzie zbyt szeroki z racji różnicy pomiędzy proporcjami pikseli w materiale DV i obrazie komputerowym. Możesz to zmienić, wy- bierając odpowiedni współczynnik proporcji pikseli w oknie dialogowym Composition Settings (ustawienia kompozycji). Gotowe! Zastąpiłeś oryginalną klatkę materiału nową, zmodyfikowaną w Photoshopie. Tak samo możesz zmodyfikować inne klatki, a następnie wygenerować ujęcie z efektami i przenieść je do aplikacji edycyjnej. Przebieg procesu rotoskopii jest taki sam niezależnie od tego, czy modyfikujesz poje- dynczą klatkę, czy grupę klatek. W następnych ćwiczeniach wykorzystamy podobne techniki do przenoszenia materiału wideo pomiędzy aplikacją do tworzenia kompozycji, aplikacją graficzną i aplikacją do rotoskopii. Generowanie materiału dla potrzeb zapisu na taśmie mDV Jeśli planujesz zapisanie gotowego materiału na taśmie DV, musisz pamiętać o doborze odpo- wiednich parametrów generowania materiału z aplikacji służącej do tworzenia efektów, szczególnie jeśli kompozycja zawiera klip wideo przechwycony z formuatu DV. Jako że materiał w formacie DV jest wyświetlany z przeplotem, musisz wygenerować taki materiał, pamiętając jednocześnie, że format DV charakteryzuje się dominantą dolnego półobrazu, co również należy ustawić w parametrach eksportu klipu. Rysunek 17.5 przedstawia okno Render Settings programu After Effects z prawidłowo dobranymi ustawieniami. Takie ustawienia powinieneś wykorzystywać w przykładach zamieszczonych w tym rozdziale. Jeśli planujesz dystrybucję materiału w sieci lub na płycie CD, nie musisz przejmować się przeplotem i półobrazami. Rysunek 17.5. Parametry eksportu w After Effects Rozdział 17.  Rotoskopia i kompozycja 349 Filtry wspomagające proces rotoskopii Czytając rozdział 15., przekonałeś się, że większość aplikacji edycyjnych wyposażona jest w filtry, takie jak Color Balance czy Levels, wykorzystywane do korekcji kolorys- tycznej materiału. Zgodność z programem After Effects stała się czymś w rodzaju standardu dla pluginów. Jeśli pracujesz z After Effects lub aplikacją umożliwiającą wykorzystanie filtrów z tej aplikacji, możesz zaopatrzyć się w pluginy realizujące zadania, które dotych- czas były zadaniami artystów pracujących przy rotoskopii. Przed epoką komputerowych efektów specjalnych wiele efektów, zwanych często efek- tami optycznymi, tworzono ręcznie. Odblaski świetlne, błyskawice, promienie laserów i inne efekty kolorystyczne mogą obecnie być realizowane za pomocą filtrów. Co prawda filtry często nie umożliwiają osiągnięcia dokładnie tego, co zamierzasz, ale mogą stanowić świetną podstawę do dalszych modyfikacji, a po połączeniu z innymi filtrami pomogą osiągnąć wymagany efekt. Poniżej wymieniliśmy kilka pakietów filtrów, które mogą okazać się pomocne przy tworzeniu efektów optycznych. ♦ Delirium firmy DigiEffects to chyba najbardziej użyteczny zestaew filtrów, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Doskonałe filtry Fire (ogień), Smoke (dym), Rain (deszcz), Snow (śnieg) i Fairy Dust (kurz) są wyjątkowo przydatne, a praca z nimi może sprawić wiele przyjemności (rysunek 17.6).e Rysunek 17.6. Zestaw filtrów Delirium zawiera między innymi filtr Snowstorm (burza śnieżna) ♦ Eye Candy firmy Alien Skin wzbogaca standardowy zestaw filtrów eprogramu After Effects o kilka nowych, w tym Gaussian Blur i HSB Noise. Eye Candy to także doskonałe filtry do tworzenia efektów fazowanych i zeaokrąglonych krawędzi, efektu poświaty i poruszenia. ♦ Image Lounge firmy Pinnacle Systems to grupa różnych filtrów, zawieerająca między innymi filtry służące do tworzenia stylizowanego teekstu, tekstur i zniekształceń obrazu oraz efektów ognia, chmur i dymu. Image Lounge ofeeruje także unikatowe filtry do symulowania operacji wykonywanych kamerą,e na przykład zmian ogniskowej (rysunek 17.7). ♦ EPS Invigorator firmy ZaxWerks to niedrogie narzędzie do tworzenia seekwencji tytułowych i prostych efektów 3D. Invigorator integruje seię z After Effects i umożliwia wytłaczanie płaskich obiektów i renderineg brył trójwymiarowych. 350 Część III  Postprodukcja Rysunek 17.7. Przykład działania efektu Fire (ogień) — tu z pakietu Image Lounge firmy Pinnacle Systems Rotoskopia i kanał alfa W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, że kanał alfa jest niezbędny przy wykorzys- tywaniu w kompozycji elementów nie posiadających łatwego do usunięcia w inny sposób tła. Jeśli elementy pierwszego planu zostały wygenerowane komputerowo, na przykład w aplikacji 3D, posiadają prawdopodobnie kanał alfa, ponieważ większość aplikacji ge- neruje go automatycznie przy zapisie wyrenderowanych scen do plików w określonym for- macie. Jeśli jednak elementy pierwszego planu to materiał wideo, będziesz musiał ręcznie stworzyć kanał alfa. Do stworzenia kanałów alfa możesz wykorzystywać techniki rotoskopii. Wykonując nas- tępne ćwiczenia, przekonasz się, że podczas ręcznego tworzenia kanałów alfa trzeba wykorzystywać kilka narzędzi i aplikacji (na rysunku W.15 przedstawione jest ujęcie przed i po zastosowaniu technik rotoskopii). Gotowe materiały wi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cyfrowe filmy wideo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: