Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 005452 12419114 na godz. na dobę w sumie
Czas. 52 sposoby na to, by zaczął pracować dla Ciebie - książka
Czas. 52 sposoby na to, by zaczął pracować dla Ciebie - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2914-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli znasz już program Getting Things Done, koniecznie sięgnij po tę książkę!
Jeśli go nie znasz, czas najwyższy nadrobić stracony czas!

Maksymalna wydajność polega na realizacji zadania przy minimalnym nakładzie pracy

Czy często masz wrażenie, że bezskutecznie gonisz bardzo szybko znikający punkt? Jesteś zewsząd otoczony terminami, spotkaniami, zaległościami? Obowiązki zawodowe, deklaracje prywatne, sprawy, które musisz załatwić, filmy, które musisz zobaczyć... Nie ma rady - takie życie musi przytłaczać. A przecież możesz nauczyć się tak zarządzać czasem, by zaczął on pracować na Twoją korzyść.

David Allen od ponad dwudziestu lat zajmuje się poszukiwaniem najskuteczniejszych metod pozwalających żyć oraz pracować w sposób przyjemniejszy, mniej szkodliwy i bardziej pozytywny. Zapewne sam zauważyłeś, że jeśli wykonanie jakiegoś zadania wymaga od Ciebie wysiłku, Twoja podświadomość wymyśla tysiące pretekstów, by nic nie robić. Poprawa wydajności to nic innego, jak doskonalenie umiejętności radzenia sobie z wewnętrznymi przeszkodami, które sam stawiasz sobie na drodze do celu.

Wiedza zawarta w tej książce może wydać Ci się zaskakująco oczywista - gdy tylko uda Ci się ją ogarnąć. To wszystko zasługa intuicji i bezbłędnie wykorzystującego jej istnienie planu działania. Z właściwym sobie poczuciem humoru oraz wykorzystując skuteczność programu Getting Things Done, David Allen przedstawi Ci 52 sposoby na to, jak sprawić, by wszystkie Twoje poczynania wiązały się z mniejszym nakładem pracy i mniejszym stresem. Poza tym każde podejmowane działanie będzie wyzwalać w Tobie więcej energii, kreatywności i pozytywnych myśli.

52 rewolucyjne zasady zarządzania czasem, z uwzględnieniem:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CZAS. 52 SPOSOBY NA TO, BY ZACZĄŁ PRACOWAĆ DLA CIEBIE Autor: David Allen Tłumaczenie: Anna Kucharczyk-Barycza ISBN: 978-83-246-2914-5 Tytuł oryginału: Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life Format: A5, stron: 192 CENNIK I INFORMACJE: Jeœli znasz już program Getting Things Done, koniecznie sięgnij po tę książkę! Jeœli go nie znasz, czas najwyższy nadrobić stracony czas!   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja • Wiedza o zobowiązaniach • Zarządzanie przepływem pracy w pięć minut • Magiczny œwiat przyziemnych spraw • Podstawy mentalnej „pamięci RAM” • Wielka tajemnica list obowiązków • Wizjoner a człowiek czynu — osobisty podział pracy Maksymalna wydajnoœć polega na realizacji zadania przy minimalnym nakładzie pracy Czy często masz wrażenie, że bezskutecznie gonisz bardzo szybko znikający punkt? Jesteœ zewsząd otoczony terminami, spotkaniami, zaległoœciami? Obowiązki zawodowe, deklaracje prywatne, sprawy, które musisz załatwić, filmy, które musisz zobaczyć… Nie ma rady — takie życie musi przytłaczać. A przecież możesz nauczyć się tak zarządzać czasem, by zaczął on pracować na Twoją korzyœć. David Allen od ponad dwudziestu lat zajmuje się poszukiwaniem najskuteczniejszych metod pozwalających żyć oraz pracować w sposób przyjemniejszy, mniej szkodliwy i bardziej pozytywny. Zapewne sam zauważyłeœ, że jeœli wykonanie jakiegoœ zadania wymaga od Ciebie wysiłku, Twoja podœwiadomoœć wymyœla tysiące pretekstów, by nic nie robić. Poprawa wydajnoœci to nic innego, jak doskonalenie umiejętnoœci radzenia sobie z wewnętrznymi przeszkodami, które sam stawiasz sobie na drodze do celu. Wiedza zawarta w tej książce może wydać Ci się zaskakująco oczywista — gdy tylko uda Ci się ją ogarnąć. To wszystko zasługa intuicji i bezbłędnie wykorzystującego jej istnienie planu działania. Z właœciwym sobie poczuciem humoru oraz wykorzystując skutecznoœć programu Getting Things Done, David Allen przedstawi Ci 52 sposoby na to, jak sprawić, by wszystkie Twoje poczynania wiązały się z mniejszym nakładem pracy i mniejszym stresem. Poza tym każde podejmowane działanie będzie wyzwalać w Tobie więcej energii, kreatywnoœci i pozytywnych myœli. Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl 52 rewolucyjne zasady zarządzania czasem, z uwzględnieniem: • osiągania stanu odprężenia i opanowania, • zdobywania swobody, • wypracowywania bezstresowego i produktywnego stylu życia, • maksymalizacji Twoich wysiłków, • panowania nad zadaniami, • tworzenia struktur zapewniających sukces. Spis treĂci Wstęp. Dla ułatwienia... CZ}¥m I. ZRÓB MIEJSCE NA KREATYWNO¥m lub Uporządkuj to, co nieuporządkowane 1. PorzÈdki pomagajÈ wytyczyÊ nowy kierunek Przygotowania na nieznane 2. Nie robiÈc czegoĂ, moĝesz czuÊ siÚ dobrze, pod warunkiem ĝe wiesz, czego nie robisz Dlaczego „zorganizowanie się” zwykle się nie sprawdza? 3. Wiedza o zobowiÈzaniach — lepsze wybory na przyszïoĂÊ Wolność czy ograniczenia? 11 19 21 25 28 4. Aby dojĂÊ tam, dokÈd zmierzasz, musisz wiedzieÊ, gdzie siÚ znajdujesz 31 Zapomnij o przyszłości — weź się w garść! 5. Konkretne szanse otwierajÈ nieograniczone moĝliwoĂci Zarządzanie przepływem pracy w pięć minut 6. ½ródïami stresu i poraĝki sÈ dwa zobowiÈzania, które przechowujesz w umyĂle Realizacja zadań: w sposób przemyślany czy spontaniczny? 7. Priorytety istniejÈ tylko na poziomie naszej ĂwiadomoĂci Niebezpieczeństwa związane z projektami, które nie mają statusu priorytetowych 8. ZamkniÚcie niedokoñczonych spraw uwalnia nowÈ energiÚ Magiczny świat przyziemnych spraw 9. JeĂli coĂ CiÚ trapi, to pewnie jakaĂ zalegïa sprawa… Podstawy „mentalnej pamięci RAM” 10. KreatywnoĂÊ wymaga wolnego miejsca Czy tylko o to chodzi? 34 37 41 44 47 50 8 S P I S T R E ¥ C I 11. Im gïÚbsze koryto, tym silniejszy nurt Czy rzeczywiście jesteś gotów na ciąg dalszy? 12. Szkoda czasu na zamartwianie siÚ Przestań już myśleć! 13. Nie utoĝsamiaj siÚ z pracÈ Wielka tajemnica dotycząca moich list obowiązków CZ}¥m II. EFEKTYWNA KONCENTRACJA lub Jakie znaczenie ma punkt widzenia? 14. Stañ wyĝej, by widzieÊ wyraěniej Gra dnia 15. Nie bÚdziesz wiedziaï, jak coĂ zrobiÊ, dopóki nie zobaczysz siebie przy tej czynnoĂci Obudź się do działania 16. HarowaÊ do upadïego — to niemoĝliwe! Nadgodziny 17. Energia podÈĝa za myĂlÈ Co kładziesz przy drzwiach? 18. Im jaĂniejszy cel, tym wiÚcej dróg do niego prowadzi Powiedz mi, gdzie mieszkasz… 19. „Najlepiej” oznacza „lepiej niĝ dobrze” Niepokonany 20. Zmiana w nastawieniu oznacza zmianÚ rezultatów Gotowy do biegu? 21. Perspektywa — najwiÚksze dobro pod sïoñcem Sam sobie pomóż zmienić coś na lepsze 22. Musisz myĂleÊ o swoich sprawach wiÚcej, niĝ Ci siÚ wydaje Wydajność nie bierze się z niczego 23. Wbrew obawom wcale nie musisz tak duĝo myĂleÊ o swoich sprawach Kompletny mimo niekompletności 24. JeĂli wiesz, co robisz, wydajnoĂÊ to jedyna szansa na doskonalenie siÚ Wyjść poza granice stresu 25. SkupiÊ siÚ na tym, co leĝy „w strefie” Co jest ważniejsze od najważniejszej rzeczy? 53 57 60 63 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 26. O wartoĂci przyszïych celów Ăwiadczy obecna zmiana Być czy działać? Czy to jest pytanie? 101 S P I S T R E ¥ C I 9 CZ}¥m III. STRUKTURY, KTÓRE SPRAWDZAJk SI} W PRAKTYCE 105 lub Co zrobić, by nie zwariować 27. Stabilizacja na jednym poziomie umoĝliwia kreatywnoĂÊ na innym Organizacja i kreatywność: przyjaciele czy wrogowie? 28. Zgrana forma i funkcja gwarancjÈ wiÚkszej wydajnoĂci Wizjoner a człowiek czynu — osobisty podział pracy 29. Twój system musi byÊ lepszy od Twojego umysïu, tak abyĂ mógï uwolniÊ umysï Czy Twój umysł poradzi sobie z nowym zadaniem do wykonania? 30. UmiejÚtnoĂÊ reagowania ma wpïyw na wykonalnoĂÊ Sztuczne wspomaganie 31. Siïa Twojego systemu zaleĝy od siïy jego najsïabszego ogniwa Jak Twój mózg spisuje się w akcji? 32. WydajnoĂÊ Twojego systemu jest odwrotnie proporcjonalna do Twojej ĂwiadomoĂci w tym wzglÚdzie System pracuje cicho i sprawnie 33. Najpierw forma, potem funkcja Gdzie „zamieszać”? 34. Nie da siÚ graÊ bez zasad Przerażająca otchłań pomiędzy myślą a czynem 35. JeĂli odpowiedzialnoĂÊ spoczywa na co najmniej dwóch osobach, zwykle nikt nie ponosi odpowiedzialnoĂci Komitet wewnętrzny 36. Przygotuj zasady, zamiast porzÈdkowaÊ swojÈ politykÚ Jesteś w najlepszej formie, gdy… 37. Zamiast rozmyĂlaÊ o pracy, wymyĂl coĂ! Nie ma treści bez formy 38. Twoje myĂlenie jest cenniejsze, niĝ Ci siÚ wydaje Radość z wolności i formy 39. KoniecznoĂÊ planowania i organizowania jest odwrotnie proporcjonalna do postrzeganych przez nas zasobów Dlaczego ewolucja ludzkości trwa tak długo? CZ}¥m IV. ZRELAKSUJ SI} I… DO ROBOTY lub Jak znaleźć się w sercu akcji? 40. JesteĂ jedynym zawodnikiem na boisku Podstawy na nowo 107 109 111 114 117 120 123 125 128 131 134 136 139 143 145 10 S P I S T R E ¥ C I 41. Zbyt duĝa kontrola, czyli brak kontroli Czy masz obsesję „organizowania się”? 42. Im jesteĂ lepszy, tym lepszy musisz byÊ Skacz! 43. Zaufanie do wïasnych wyborów wymaga samozarzÈdzania na wielu poziomach Jest godzina 9.45. Co mam zrobić? 44. Siïa jest wprost proporcjonalna do umiejÚtnoĂci relaksowania siÚ Wolność a wydajność 45. Oczekiwane niespodzianki to ĝadne niespodzianki Spójrz produktywnie na „kanał serwisowy” 46. Im szerszy horyzont, tym bardziej pïynne ruchy Rytm 47. Przyspiesz, zwalniajÈc „Na wolnym ogniu” 48. Nie masz czasu zajÈÊ siÚ ĝadnym projektem Subtelne sygnały świadczące o długoterminowości projektu 49. Kropla drÈĝy skaïÚ nie siïÈ, lecz czÚstym spadaniem Ważne 20 50. Musisz coĂ zrobiÊ, aby siÚ czegoĂ nauczyÊ Kto jest rzeczywiście zainteresowany produktywnością? 51. ’atwiej siÚ poruszaÊ, bÚdÈc w ruchu Przeciążony? Przejmij stery 52. NajwiÚksze poraĝki ěródïem najwiÚkszych sukcesów Rok lepszych wyborów CZ}¥m V. PAMI}TAJ O PODSTAWACH lub Czasem trudno o zdrowy rozsądek PiÚÊ etapów zarzÈdzania strumieniem zadañ Strumieñ zadañ — analiza i porzÈdkowanie Naturalny model planowania PrzeglÈd tygodniowy Posïowie 148 151 153 156 159 162 166 168 171 173 176 178 181 183 186 187 189 191 44 C Z A S . 5 2 S P O S O B Y N A T O , B Y Z A C Z k ’ P R A C O W A m D L A C I E B I E 8. ZamkniÚcie niedokoñczonych spraw uwalnia nowÈ energiÚ Bez względu na to, jak mało ważne wydają nam się niewykonane zadania lub jak mało jesteśmy ich świadomi, pochłaniają one „paliwo psychiczne”, co sprawia, że brakuje go na inne potrzeby. Jeśli jednak uświadomimy sobie ich istnienie i załatwimy wszelkie zaległe sprawy (lub uznamy je za zamknięte), wówczas energia, która wcześniej była niedostępna, zostanie uwolniona. Magiczny Ăwiat przyziemnych spraw Zakończ każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Z pewnością popełniłeś jakieś gafy, ale zapomnij o nich najszybciej, jak tylko się da. Jutro będzie nowy dzień. Zacznij go dobrze i spokojnie w duchu, który wzniesie się ponad błędy przeszłości. — RALPH WALDO EMERSON JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ OWOCNYCH METOD stworzenia sugestywnej wizji jest… posprzątanie w garażu. Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Napisanie do- skonałego planu strategicznego i doprowadzenie garażu do porządku to naturalnie dwie różne czynności: pierwsza z nich wymaga dużej koncentracji oraz odpo- wiedniego spojrzenia ponad uwarunkowaniami i bieżą- cymi ograniczeniami, druga często narzuca koniecz- ność przeprowadzenia brutalnej „czystki” i pozbycia się wszelkich zbędnych drobiazgów. Mimo to pomię- dzy tymi dwoma zajęciami istnieje dziwna, ale i cu- downa zależność. Można mieć najlepszy pod słońcem plan strategi- czny co do dalszych losów garażu, kiedy jednak nad- chodzi sobota i człowiek w końcu bierze się w garść, Z R Ó B M I E J S C E N A K R E A T Y W N O ¥ m 45 zakłada stare dżinsy, zakasuje rękawy i bierze się do roboty, okazuje się, że jego wcześniejsza wizja w ciągu godziny staje się bez- Przez długi czas użyteczna. Wizja ta zmusza nas do działania, natomiast sądziłem, że życie dopiero gdy całkowicie zaangażujemy się w coś osobliwie twór- się rozpocznie czego i prawdziwego, wówczas pojawia się inspiracja — prawdziwe życie, otwierająca przed nami takie możliwości, o których jednak zawsze coś istnieniu nie mieliśmy pojęcia. stało mu na drodze, coś, czym trzeba było się zająć w pierwszej kolejności: jakieś niedokończone sprawy, czas do końca „odsiadki”, dług do spłaty… W końcu mnie oświeciło: to właśnie było moje życie! Może to wynikać z tego, że podczas robienia ge- neralnych porządków pojawiają się nowe, twórcze pytania dotyczące naszego dotychczasowego życia, np. „Kiedy zostało zrobione to zdjęcie?”, „Pamiętasz, jak zbieraliśmy te kamienie?” itp. A może wynika to z tego, że działając celowo, bierzemy na siebie odpo- wiedzialność za coś, co kiedyś stworzyliśmy i do czego odczuwamy szczególny szacunek, a to z kolei automa- tycznie wyzwala w nas „świadomość menedżera”. Mo- że to być także naturalny „haj”, czyli stan, który się pojawia, gdy porządkujemy i domykamy wcześniej niedomknięte pola energetyczne. W ostatecznym roz- rachunku skończymy pracę zapewne w innym stanie ducha niż ten, który spodziewaliśmy się osiągnąć, i z pewnością będzie to lepszy stan. Dlatego właśnie zachowuję zdrowy sceptycyzm, gdy ludzie oświadczają, że chcą kontrolować swoje życie i pracę poprzez wyznaczanie sobie priorytetów. Często jest to po prostu unikanie brania na siebie odpowie- dzialności za różne inne sprawy, którym poświęcamy mniej uwagi. Ja zalecam najpierw „generalne sprzą- tanie w garażu”, czyli zrobienie porządku w pracy, życiu i głowie, a dopiero potem wyznaczanie prioryte- tów, wizji oraz opracowanie planu, który będzie miał solidne podstawy — często inne niż te, które wcześniej sobie obmyśliliśmy. Sprawy przyziemne nie mogą być substytutem tego, co wzniosłe, i to jest właśnie klucz do sukcesu. — OJCIEC ALFREDO D’SOUZA Większość ludzi nie korzysta z okazji, jakie się nadarzają, ponieważ „występują” one w kombinezonie roboczym i oznaczają konieczność wzięcia się do pracy. — THOMAS EDISON 46 C Z A S . 5 2 S P O S O B Y N A T O , B Y Z A C Z k ’ P R A C O W A m D L A C I E B I E À propos…  Kiedy po raz ostatni jakieś przyziemne zajęcie zainspirowało Cię do jakiejś mniej prozaicznej czynności?  Jaka niedokończona sprawa wymaga Twojego zaangażowania od strony fizycznej? Czy potrafisz sobie wyobrazić, co czeka Cię „po drugiej stronie”?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas. 52 sposoby na to, by zaczął pracować dla Ciebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: