Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 007462 18994490 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem - ebook/pdf
Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-451-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z e-booka dowiesz się z m.in.:

Cały materiał został przedstawiony w formie gotowych (wypełnionych) wzorów, wraz z komentarzami do każdego z nich. W przypadku bardziej skomplikowanych wzorów komentarze odnoszą się ponadto do poszczególnych (numerowanych) części wzoru. Do tego w niektórych przypadkach są dodane przykłady. Wszystko po to, aby ułatwić ci zrozumienie przepisów związanych z danym wzorem i umożliwić jego szybkie zastosowanie.

Wnioski, zapisy umowne, zapisy regulaminowe, ewidencja, lista obecności – wszystkie najważniejsze dokumenty związane z czasem pracy masz zebrane w 1 miejscu i objaśnione!

Nie zwlekaj

Sprawdź, które zapisy mogą być dla Ciebie korzystne i zastosuj je!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Numer specjalny Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej kłopotliwych. Nic dziwnego, że dokumenty związane z czasem pracy są często pełne błędów. Ty nie musisz ich powielać! Aby oszczędzić Ci pracy, zebraliśmy gotowe (wypełnione) wzory wszystkich naj- ważniejszych dokumentów związanych z czasem pracy. Z kolei ich opisy ułatwią Ci ich stosowanie i pomogą wyeliminować błędy. Planując czy rozliczając czas pracy, warto zawsze mieć pod ręką ten numer! W numerze: I. Harmonogramy czasu pracy str. 1 II. Zapisy dotyczące czasu pracy w regulaminie pracy str. 2 III. Wzór ewidencji czasu pracy IV. Lista obecności str. 6 str. 7 V. Wzór związany z pracą w nocy str. 8 VI. Wzory dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych str. 8 VII. Wzory dotyczące limitu godzin ponadwymiaro- wych pracownika niepełnoetatowego str. 10 VIII. Wnioski dotyczące indywidualnych systemów i rozkładów czasu pracy str. 11 I. Harmonogramy czasu pracy WZÓR Podstawowy system czasu pracy, pełny etat, praca zmianowa, maj 2010 r. 1 2 1 3 2 WŚ WN WŚ 18 16 W5 III 17 III 3 4 I 19 III 5 I 20 III 7 I 22 9 8 6 W5 WN I 24 21 23 III W5 WN II 10 II 25 II 11 II 26 II 12 II 27 II 15 14 II W5 29 30 13 II 28 31 II W5 WN W5 I zmiana – 6.00–14.00 II zmiana – 14.00–22.00 III zmiana – 22.00–6.00 Wyjaśnienia do wzoru: Harmonogram musisz tworzyć za- wsze, gdy występuje jakakolwiek zmienność w godzinach lub dniach pracy pracowników, np.: w systemie zmiano- wym, systemie równoważnym itd. Jest on więc potrzebny zawsze tam, gdzie bez niego pracownicy nie wiedzieliby, w jakie dni mają pracować. Przykład Pracownicy zatrudnieni na 1/2 etatu pracują w ten sposób, że w niektóre dni przychodzą d pracy na 8 godzin, a inne dni mają harmonogramowo wolne. Ponieważ nie ma stałych dni pracy, harmonogram jest potrzebny. Harmonogram powinien zawierać: – dni pracy z podaniem konkretnych godzin pracy, – dni wolne za pracę w niedzielę (np. WN) i święto (np. WŚ), (np. W5), – dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – ewentualnie dni harmonogramowo wolne od pracy (np. W). 2 1 Harmonogram czasu pracy tworzy się na pełen okres roz- liczeniowy. Jedynie w przypadkach gdy przepis szczególny stanowi inaczej, możesz tworzyć harmonogramy na okre- sy krótsze, np. pracodawca wprowadzający 12-miesięczny okres rozliczeniowy na mocy ustawy antykryzysowej może tworzyć harmonogramy czasu pracy na okresy krótsze, obejmujące jednak co najmniej 2 miesiące Harmonogram zawiera informacje nie tylko o dniach i go- dzinach pracy, ale również o dniach wolnych. Powinieneś nie tylko wskazać dni wolne, ale określić również tytuły, z jakich one przysługują, np. WN – dzień wolny z tytułu niedzieli, WŚ – dzień wolny z tytułu święta czy W5 – dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Wszystkich takich dni wolnych nie powinno być mniej, niż wynosi suma niedziel (WN), świąt (WŚ) i pełnych tygodni pracy (W5) przypada- jących w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto w równo- ważnych systemach czasu pracy może wystąpić dodatkowy rodzaj dnia wolnego – tzw. dzień harmonogramowo wolny od pracy wynikający ze zwiększonego wymiaru czasu pracy w niektórych dobach pracowniczych (W). Numer specjalny – Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem Zapisy w regulaminie pracy 3 Praca w powinna być tak zaplanowana, aby przestrzegać maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy, odpoczyn- ków dobowych i tygodniowych, wymiaru czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. Planując pracę na dany dzień, możesz wskazać konkretne godziny jej wykonywania np. „8.00–16.00” lub też w inny sposób wskazać, jakie to mają być godziny np. „I – co ozna- cza zmianę od godziny 6.00 do 14.00”. WZÓR Równoważny system czasu pracy, maj 2010 r. 3 2 1 4 WŚ WN WŚ 12 19 16 W5 8 17 12 18 12 6 8 21 5 12 20 8 9 7 8 10 W5 WN 12 25 23 12 22 24 W5 WN 12 11 12 26 8 12 8 27 8 13 8 28 14 15 W5 30 29 31 W5 WN W5 8 – praca od 8.00 do 16.00 12 – praca od 6.00 do 18.00 Wyjaśnienia do wzoru: W harmonogramie czasu pracy dopuszcza się również podanie jedynie liczby godzin do przepracowania. Warunkiem jest tu jednak, żeby pracow- nik wiedział, o której godzinie, w którym dniu ma rozpo- cząć pracę. Do tego może posłużyć legenda zamieszczo- na pod harmonogramem czasu pracy. II. Zapisy dotyczące czasu pracy w regulaminie pracy Niektóre unormowania czasu pracy muszą znaleźć się w re- gulaminie pracy. Dotyczy to stosowanych systemów i roz- kładów czasu pracy, obowiązujących pracowników okresów rozliczeniowych, pory nocnej oraz limitów godzin nadlicz- bowych. Ponadto w regulaminie pracodawca może wprowa- dzić inne, niż wynikające z kodeksu pracy, godziny przypa- dania niedzieli i święta. Ważne! W regulaminie pracy nie wprowadza się systemu skróconego tygodnia pracy oraz systemu weekendowego czasu pracy. Te bowiem wprowadzane są na pisemny wnio- sek pracownika w postanowieniach umowy o pracę. System podstawowy – stałe dni i godziny pracy WZÓR 1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i prze- ciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. Pracownicy administracji wykonują pracę od poniedział- ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wyjaśnienia do wzoru: Stosowanie systemu podstawowego, w którym pracownicy wykonują pracę w stale tych samych dniach i godzinach, nie wymaga tworzenia harmonogramów. System podstawowy: zmianowa organizacja czasu pracy WZÓR 1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i prze- ciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. Pracownicy produkcji wykonują pracę od poniedziałku do niedzieli w 3-zmianowej organizacji czasu pracy, w której I zmiana przypada w godzinach od 6.00 do 14.00, II zmia- na przypada w godzinach od 14.00 do 22.00, III zmiana przypada w godzinach od 22.00 do 6.00. 3. Pracownicy administracji wykonują pracę od poniedział- ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 4. Pracownicy wykonują pracę zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy. 2 Strona (cid:129) Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem Wyjaśnienia do wzoru: Podstawowy system czasu pracy może być połączony z organizacją zmianową, a co za tym idzie – przewidywać pracę nie w stałych godzinach, lecz o różnych porach dnia, a nawet w nocy. Taka organizacja wymaga jednak tworzenia harmonogramów czasu pracy. Ruchoma organizacja czasu pracy WZÓR 1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i prze- ciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. Pracownicy administracji wykonują pracę od poniedziałku do piątku. 3. Pracownicy rozpoczynają pracę pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 i kończą po przepracowaniu 8 godzin. 4. Ponowne przyjście do pracy w tej samej dobie pracowniczej, przypadające w dopuszczalnych godzinach rozpoczynania pracy, nie skutkuje powstaniem pracy nadliczbowej, jeśli nie wynika z polecenia pracodawcy. Wyjaśnienia do wzoru: Pracownicy zatrudnieni w systemie podstawowym mogą być zatrudnieni w tzw. ruchomej organi- zacji czasu pracy, w której nie ma ścisłych godzin rozpoczyna- nia pracy, lecz pracownik powinien rozpocząć jej wykonywanie we wskazanych przez pracodawcę ramach czasowych. Ramy te muszą być tak wyznaczone, aby pracownik rozpoczynając pracę w danym dniu – najpóźniej jak może, oraz w kolejnym dniu – najwcześniej jak może, miał zapewnione nie mniej niż 11 godzin odpoczynku. W każdym przypadku pracownik po przepracowaniu 8 godzin powinien zakończyć pracę. Uwaga! Co prawda inspekcja pracy twierdzi, że zapis do- tyczący ruchomej organizacji czasu pracy powinien się znajdować w umowach o pracę pracowników, czyli że sam zapis regulaminu nie wystarczy, aby wprowadzić taką orga- nizację. Niemniej jednak w razie kontroli można podważyć takie stanowisko, twierdząc, że ruchomy czas pracy jest dla pracowników postanowieniem korzystniejszym niż przepisy powszechne, i jako taki może być wprowadzony w regulami- nie pracy (a niekoniecznie w umowie o pracę).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy - 37 gotowych wzorów z opisem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: