Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 005974 13874840 na godz. na dobę w sumie
Czas pracy w 2011 roku. 23 przykładowe grafiki - ebook/pdf
Czas pracy w 2011 roku. 23 przykładowe grafiki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 35
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-135-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawidłowe układanie grafików czasu pracy nigdy nie było zadaniem łatwym. Oczywiście, nie ma większego problemu, żeby rozłożyć pracę osobie zatrudnionej codziennie po 8 godzin, która ma wolne weekendy. Ale już planowanie godzin pracy pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym jest o wiele bardziej skomplikowane. A jak rozwiązać w grafiku problem doby pracowniczej? Jak planować pracę, aby nie naruszyć interpretacji PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącej dnia wolnego? Czy można zmieniać grafik w trakcie okresu rozliczeniowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiada w niniejszym raporcie znana specjalistka z zakresu prawa pracy – radca prawny Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

Jeśli nie jesteś pewien:

Pozbądź się wszelkich wątpliwości i zyskaj pewność, że rozliczasz czas pracy pracowników w 100% zgodnie z prawem. Skorzystaj z najnowszej publikacji „Czas pracy w 2011 roku. 23 przykładowe grafiki”. Znajdziesz w niej, oprócz odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących rozliczania czasu pracy, także 23 przykładowe grafiki czasu pracy, które ułatwią i przyśpieszą Twoją pracę!

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

W pierwszej części publikacji autorka wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady planowania czasu pracy. Możesz tu znaleźć odpowiedź np. na pytania, czym różni się rozkład czasu pracy od grafiku i harmonogramu czasu pracy, co to jest system czasu pracy, jak ustala się wymiar czasu pracy, na jaki okres sporządzać grafiki i czy należy je przechowywać.

Druga część publikacji została poświęcona szczegółowym problemom dotyczącym sporządzaniu grafików w ramach różnych systemów czasu pracy, np. systemu równoważnego, skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowo-świątecznej. Poza tym autorka wyjaśnia liczne problemy praktyczne, np. wiążące się z planowaniem pracy w niedziele, zakazem planowania pracy nadliczbowej, obowiązkiem przestrzegania doby pracowniczej czy też rekompensowaniem pracy w dniu wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Całość jest bogato ilustrowana przykładami prawidłowo i nieprawidłowo sporządzonych grafików czasu pracy. Autorka szczegółowo wyjaśnia, z czego wynikają najczęściej popełniane w grafikach błędy oraz co należy zrobić, aby ich uniknąć.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w wydaniu „Czas Pracy w 2011 roku. 23 przykładowe grafiki” i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Na wszystkie problemy i pytania w niniejszej e-publikacji odpowiada znana specjalistka z zakresu prawa pracy – Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie, b. dyrektor działu prawnego firmy doradczej z doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym także czasu pracy, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, negocjacji ze związkami zawodowymi. Wykładowca w firmie szkoleniowej DOM Wiedzy Spółka z o.o., w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach „Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu”, „Gazety Prawnej”, Wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”. Współautorka encyklopedii „Prawo nie tylko dla prawników”, gość programów telewizyjnych i radiowych.

Nie zwlekaj!

Już dziś dowiedz się, jak najprościej i najszybciej ustrzec się problemów z rozliczaniem czasu pracy, z którymi borykają się kadrowcy, księgowi i specjaliści ds. personalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

www.portalkadrowy.pl Iwona Jaroszewska-Ignatowska CZAS PRACY w 2011 roku 23 przyk(cid:498)adowe grafiki Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący Kancelari(cid:270) Prawa Pracy w Warszawie CZAS PRACY w 2011 r. 23 przyk(cid:498)adowe grafiki CZAS PRACY w 2011 r. 23 przykładowe graiki Spis grafików Grafik nr 1. Fragment typowego grafiku czasu pracy (na okres tygodniowy) ............................ 6 Grafik nr 2. Zmiana grafiku w trakcie tygodnia ........................................................................ 14 Grafik nr 3. Grafik nienaruszający przepisów o dobie pracowniczej ....................................... 17 Grafik nr 4. Przykład planowania pracy naruszającego przepisy o dobie pracowniczej – z uwagi na nieprawidłowe wyznaczenie II zmiany ............................................ 17 Grafik nr 5. Grafik, w którym zaplanowano pracę w sposób nienaruszający przepisów o dobie pracowniczej, ale złamano zasadę: raz na 4 tygodnie niedziela powinna być wolna (przykład 1) ........................................................................... 18 Grafik nr 6. Grafik, w którym zaplanowano pracę w sposób nienaruszający przepisów o dobie pracowniczej, ale złamano zasadę: raz na 4 tygodnie niedziela powinna być wolna (przykład 2) ........................................................................... 19 Grafik nr 7. Rekompensowanie wydłu(cid:276)onej pracy dniami wolnymi w systemie równowa(cid:276)nym ....................................................................................................... 20 Grafik nr 8. Rekompensowanie wydłu(cid:276)onej pracy dniami wolnymi i skróconym czasem pracy w innych dniach w systemie równowa(cid:276)nym ............................................... 20 Grafik nr 9. Rozło(cid:276)enie godzin i dni pracy w skróconym systemie czasu pracy. ..................... 21 Grafik nr 10. Planowanie pracy w systemie weekendowo-(cid:264)wiątecznym.................................... 22 Grafik nr 11. Planowanie pracy naruszające przepisy o odpoczynku dobowym ........................ 22 Grafik nr 12. Plan pracy naruszający przepisy o odpoczynku tygodniowym (z uwagi na wyznaczenie pracy jeszcze w dobie niedzielnej) ............................... 23 Grafik nr 13. Prawidłowo przygotowany grafik uwzględniający odpoczynek tygodniowy ....... 24 Grafik nr 14. Planowanie skróconego do 24 godzin odpoczynku tygodniowego ....................... 25 Grafik nr 15. Przykład naruszenia zakazu planowania pracy nadliczbowej w systemie podstawowym ........................................................................................................ 25 Grafik nr 16. Przykład naruszenia zakazu planowania pracy nadliczbowej w systemie równowa(cid:276)nym ....................................................................................................... 26 Grafik nr 17. Przykład grafiku naruszającego interpretację PIP i MPiPS o dniu wolnym ......... 26 Grafik nr 18. Grafik uwzględniający stanowisko PIP i Ministerstwa na temat zasad ustalania dnia wolnego od pracy ........................................................................... 27 Grafik nr 19. Planowanie pracy uwzględniające zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (dzień wolny wyznaczony na sobotę) ........................................... 27 Grafik nr 20. Przykład grafiku, w którym prawidłowo wyznaczono dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ............................... 29 Grafik nr 21. Przykład planowania pracy naruszającego zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – przy zachowaniu jednak normy dobowej i tygodniowej ........... 30 Grafik nr 22. Nierównomierne planowanie pracy na poszczególne tygodnie – przy zachowaniu zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ...................... 31 Grafik nr 23. Przykład planowania w grafiku dnia wolnego z tytułu przepracowanej niedzieli ... 32 www.PortalKadrowy.pl 2 CZAS PRACY w 2011 r. 23 przykładowe graiki Spis treści Wstęp ............................................................................................................................ 4 Część I. Planowanie czasu pracy – podstawowe pojęcia i zasady ............................. 5 1.1. Rozkład, grafik, harmonogram – czym ró(cid:276)nią się te pojęcia? .....................5 1.2. Czym ró(cid:276)ni się grafik od listy obecno(cid:264)ci i karty ewidencji czasu pracy? ....6 1.3. System czasu pracy – na czym polega? .......................................................8 1.4. Do czego słu(cid:276)y okres rozliczeniowy? ..........................................................8 Jak ustala się wymiar czasu pracy? ............................................................10 1.5. 1.6. Ile dni wolnych, a ile dni pracy zaplanować w grafiku? ............................12 1.7. Rozkład (grafik): czy musi być taki sam dla wszystkich? .........................13 1.8. Na jaki okres sporządzić grafik? ................................................................13 1.9. Na ile wcze(cid:264)niej musi być sporządzony grafik? ........................................13 1.10. W jaki sposób podać grafik do wiadomo(cid:264)ci pracowników? ......................14 1.11. Czy mo(cid:276)na zmieniać grafik w trakcie objętego nim okresu? ....................14 1.12. Czy trzeba przechowywać grafiki? ............................................................15 1.13. Czy sporządzać grafik w systemie zadaniowym? ......................................15 Część II. Rozwi(cid:261)zywanie problemów z graikami – praktyczne wskazówki ............ 16 2.1. Problem doby pracowniczej .......................................................................16 2.1.1. Naruszenie przepisów o dobie nara(cid:276)a pracodawcę na koszty ................. 16 2.1.2. Jak planować pracę prawidłowo? ............................................................ 17 2.2. Planowanie pracy w systemie równowa(cid:276)nym ...........................................19 2.3. Planowanie pracy w systemie skróconego tygodnia pracy ........................21 2.4. Planowanie pracy w systemie weekendowo-(cid:264)wiątecznym ........................21 2.5. Planowanie pracy uwzględniające odpoczynek dobowy ...........................22 2.6. Planowanie pracy uwzględniające pełny odpoczynek tygodniowy ...........23 2.7. Planowanie pracy uwzględniające skrócony odpoczynek tygodniowy .....24 2.8. Przestrzeganie zakazu planowania pracy nadliczbowej .............................25 2.9. Grafik uwzględniający stanowisko PIP i MPiPS w zakresie wyznaczania dnia wolnego ........................................................................26 2.10. Wyznaczanie dnia wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy .............27 2.11. Rekompensowanie pracy przekraczającej normę dobową 2.12. Planowanie dnia wolnego rekompensującego pracę w niedzielę i (cid:264)więto .......................................................................................................31 w dniu wolnym ..........................................................................................29 www.PortalKadrowy.pl 3 CZAS PRACY w 2011 r. 23 przykładowe graiki WSTĘP Prawidłowe układanie grafików czasu pracy nigdy nie było zadaniem łatwym. Oczywi(cid:264)cie, nie ma większego problemu, (cid:276)eby rozło(cid:276)yć pracę osobie zatrudnionej codziennie po 8 godzin, która ma wol- ne weekendy. Ale ju(cid:276) planowanie godzin pracy pracownikowi zatrudnionemu w systemie równowa(cid:276)- nym jest o wiele bardziej skomplikowane. A jak rozwiązać w grafiku problem doby pracowniczej? Jak planować pracę, aby nie naruszyć interpretacji PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do- tyczącej dnia wolnego? Czy mo(cid:276)na zmieniać grafik w trakcie okresu rozliczeniowego? Na te i wiele innych pytań odpowiada w niniejszej e-publikacji znana specjalistka z zakresu prawa pracy – radca prawny Iwona Jaroszewska-Ignatowska. W pierwszej czę(cid:264)ci publikacji autorka wyja(cid:264)nia podstawowe pojęcia i zasady planowania czasu pracy. Mo(cid:276)na tu znale(cid:274)ć odpowied(cid:274) np. na pytania, czym ró(cid:276)ni się rozkład czasu pracy od grafiku i harmonogramu czasu pracy, co to jest system czasu pracy, jak ustala się wymiar czasu pracy, na jaki okres sporządzać grafiki i czy nale(cid:276)y je przechowywać. Druga czę(cid:264)ć publikacji została po(cid:264)więcona szczegółowym problemom dotyczącym sporządzaniu gra- fików w ramach ró(cid:276)nych systemów czasu pracy, np. systemu równowa(cid:276)nego, skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowo-(cid:264)wiątecznej. Poza tym, autorka wyja(cid:264)nia liczne problemy praktyczne, np. wią(cid:276)ące się z planowaniem pracy w niedziele, zakazem planowania pracy nadliczbowej, obo- wiązkiem przestrzegania doby pracowniczej czy te(cid:276) rekompensowaniem pracy w dniu wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Cało(cid:264)ć jest bogato ilustrowana przykładami prawidłowo i nieprawidłowo sporządzonych grafików czasu pracy. Autorka szczegółowo wyja(cid:264)nia, z czego wynikają najczę(cid:264)ciej popełniane w grafikach błędy oraz co nale(cid:276)y zrobić, aby ich uniknąć. www.PortalKadrowy.pl 4 CZAS PRACY w 2011 r. 23 przykładowe graiki Część I Planowanie czasu pracy – podstawowe pojęcia i zasady 1.1. Rozkład, grafik, harmonogram – czym różnią się te pojęcia Rozkład czasu pracy – to godziny rozpoczynania i kończenia pracy, pomiędzy którymi pracowni- cy muszą pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Chodzi zarówno o okre(cid:264)lony przedział czasowy w ciągu doby (np. od godz. 8.00 do 16.00), jak i rozło(cid:276)enie dni pracy na poszczególne dni tygodnia i miesiąca oraz wskazanie dni wolnych. Rozkłady czasu pracy ustalasz w regulaminie pracy lub ukła- dzie zbiorowym pracy (lub w obwieszczeniu je(cid:276)eli, firma zatrudnia mniej ni(cid:276) 20 pracowników i nie ma regulaminu). Przykład: W firmie Beta w regulaminie pracy zapisano, (cid:276)e pracownicy produkcji pracują od poniedziałku do piątku w podstawowym 3-zmianowym systemie czasu pracy, tj. po 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Pracownicy pracują: na I zmianie – od godz. 6.00 do 14.00, na II zmianie – od godz. 14.00 do 22.00, na III zmianie – od godz. 22.00 do 6.00. Natomiast grafik czasu pracy, zwany też harmonogramem – to, najkrócej rzecz ujmując, graficz- ne przedstawienie rozkładu czasu pracy. Najczę(cid:264)ciej stosuje się go, gdy dokładne opisywanie planu pracy byłoby zbyt skomplikowane i wygodniej jest zastosować formę graficzną (np. tabeli). Grafik zastosuj np. w sytuacji, gdy pracownicy działu produkcji pracują na zmiany przez 7 dni w tygodniu w ramach równowa(cid:276)nego systemu czasu pracy, a liczba zamówień od klientów jest zmienna. W ta- kiej sytuacji mo(cid:276)esz bowiem przewidzieć zapotrzebowanie na pracę jedynie w krótkiej perspektywie (np. na miesiąc). Trudno natomiast zaplanować pracę np. w skali kilku miesięcy, czy te(cid:276) całego roku. Podstawą prawną do stosowania grafików jest zamieszczenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu zapisu, (cid:276)e rozkład czasu pracy pracowników zakładu (lub jego okre(cid:264)lonej czę(cid:264)ci, jednostki, działu) ustala pracodawca (lub bezpo(cid:264)redni przeło(cid:276)eni) w grafikach czasu pracy (harmonogramach). Tego rodzaju zapis umo(cid:276)liwia rezygnację z okre(cid:264)lania rozkładu w przepisach wewnątrzzakładowych lub obwieszczeniu. www.PortalKadrowy.pl 5 CZAS PRACY w 2011 r. 23 przykładowe graiki Przykład: Je(cid:276)eli pracownik jest zatrudniony codziennie, od poniedziałku do piątku po 8 godzin, od godz. 7.00 do godz. 15.00, to wystarczy zamie(cid:264)cić zapis na ten temat (czyli okre(cid:264)lić rozkład czasu pracy) w przepisach zakładowych lub obwieszczeniu (gdy u pracodawcy nie obowiązuje regula- min pracy ani układ zbiorowy). Natomiast gdy pracownik jest zatrudniony w systemie równowa(cid:276)nym, w którym liczba godzin pracy jest zmienna, wygodniej w układzie zbiorowym, regulaminie pra- cy lub obwieszczeniu zapisać, (cid:276)e rozkład czasu pracy na ka(cid:276)dy okres rozliczeniowy jest ustalany w grafikach. Mając taki zapis, mo(cid:276)na na poszczególne okresy sporządzać „tabelki” okre(cid:264)lające liczbę godzin pracy w ka(cid:276)dym z dni pracy. Takie tabelki – to wła(cid:264)nie grafiki (harmonogramy) czasu pracy. 1.2. Czym różni się grafik od listy obecności i karty ewidencji czasu pracy? Jak ju(cid:298) napisano wcze(cid:286)niej, graik (harmonogram) to nic innego jak graicznie przedstawiony plan pracy. Jest to wi(cid:266)c rozkład godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia oraz wyznaczenie dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym. Z graikami cz(cid:266)sto mylone s(cid:261) listy obecno(cid:286)ci oraz karty ewidencji czasu pracy. Tymczasem s(cid:261) to 3 zupełnie ró(cid:298)ne dokumenty. Lista obecno(cid:286)ci to jedna z wielu dopuszczalnych form ustalania obec­ no(cid:286)ci pracownika w pracy. Ka(cid:298)dy pracodawca powinien bowiem okre(cid:286)lić, w jaki sposób jego pra­ cownicy maj(cid:261) potwierdzać przybycie i obecno(cid:286)ć w pracy. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej dokumentuj(cid:261) to w formie zło(cid:298)enia podpisu na li(cid:286)cie obecno(cid:286)ci. Pracodawca mo(cid:298)e jednak w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 9 kp), a je(cid:286)li nie ma obowi(cid:261)zku ustalenia regulaminu pracy, tj. zatrudnia mniej ni(cid:298) 20 pracowników – – w pisemnej informacji do umowy o prac(cid:266) (art. 29 § 3 kp), ustalić inny sposób dokumentowania przy­ bycia i obecno(cid:286)ci w pracy. Na przykład mo(cid:298)e zdecydować si(cid:266) na karty zegarowe, elektroniczny system rejestracji wej(cid:286)ć i wyj(cid:286)ć czy te(cid:298) potwierdzanie poprzez zalogowanie si(cid:266) w systemie komputerowym. Z kolei, indywidualna karta ewidencji czasu pracy, to obowi(cid:261)zkowy dla ka(cid:298)dego pracodawcy dokument słu(cid:298)(cid:261)cy zapisywaniu rzeczywistego czasu (cid:286)wiadczenia pracy przez pracownika oraz jego ewentualnych nieobecno(cid:286)ci. Mo(cid:298)na powiedzieć, (cid:298)e o ile rozkład (graik) czasu pracy to swego rodza­ ju „plan pracy”, o tyle karta ewidencji czasu pracy to zapis na temat rzeczywistego wykonania planu pracy. Natomiast lista obecno(cid:286)ci to dokument ułatwiaj(cid:261)cy pracodawcy prawidłowe wypełnienie karty ewidencji czasu pracy. Przykład: Poni(cid:276)szy przykład ilustruje ró(cid:276)nice pomiędzy grafikiem, listą obecno(cid:264)ci i kartą ewidencji czasu pracy. W grafiku zaplanowano godziny i dni pracy pracownika na okres od 1 lutego do 8 lutego. W trakcie tego okresu doszło do pewnych zmian – co zostało uwzględnione na li(cid:264)cie obecno(cid:264)ci. Sporządzając kartę ewidencji czasu pracy, pracodawca uwzględnił nie planowane dni i godziny pracy – lecz faktyczny czas pracy. Dokument I: Grafik pracy dla Jana Kowalskiego w tygodniu od 1 do 8 lutego 1 lutego 2 lutego 3 lutego 4 lutego 5 lutego 6 lutego 7 lutego 8 lutego pon. 8 –16 wt. 8 –16 (cid:264)r. 8 –16 czw. 8 –16 pt. 8 –16 sob. W5 ndz. WN pon. 8 –16 Grafik nr 1. Fragment typowego grafiku czasu pracy (na okres tygodniowy) Użyte symbole: W5 – dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy WN – wolna niedziela www.PortalKadrowy.pl 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas pracy w 2011 roku. 23 przykładowe grafiki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: