Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 007116 15697352 na godz. na dobę w sumie
Czas to pieniądz. Jak oszczędzać czas i pieniądze? - książka
Czas to pieniądz. Jak oszczędzać czas i pieniądze? - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1428-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Czy Twoja doba także jest za krótka?

Noce spędzane nad niedokończonymi zadaniami nie sprawią, że nadrobisz zaległości. Jeśli obudzisz się zmęczony, rano będziesz miał zbyt mało energii, by pracować efektywnie. Sprawy nie ułatwią Ci wciąż nowe e-maile, nieustannie dzwoniący telefon, no i jeszcze ta pokusa, by co chwilę sprawdzać, co nowego zdarzyło się na Facebooku. Być może więc kolejną noc będziesz musiał przeznaczyć na zajmowanie się tym, czego nie zrobiłeś w ciągu dnia. Czy można się wydostać z tego błędnego koła? Co zrobić, by lepiej zorganizować swoje obowiązki, pracować krócej lub wykonać więcej w tym samym czasie? Poznaj sposoby, które Ci to ułatwią!

Czy Ty też masz za mało pieniędzy?

Doskonała umiejętność zarządzania czasem oraz organizowania swojej pracy sprzyja także mądremu radzeniu sobie z finansami. Chcesz wiedzieć. jak oszczędzać pieniądze? Jak zapanować nad domowym budżetem i odłożyć małe co nieco na wymarzoną podróż lub zainwestować w lepszą przyszłość? Wykorzystaj swój czas, by zarabiać więcej! Jak? Odpowiedź znajdziesz w środku.

Książka adresowana jest w szczególności do freelancerów, samodzielnych przedsiębiorców oraz osób pracujących zdalnie, ale skorzystać mogą z niej także pracownicy zatrudnieni w biurach oraz wszyscy, którzy chcieliby lepiej zarządzać czasem i pieniędzmi.

Marcin Pietraszek — absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog ze specjalizacją z zakresu ekspertyzy społeczno-prawnej. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach. Autor ma na swoim koncie poradniki oraz książki beletrystyczne. Przez wiele lat był dziennikarzem (m.in. przeprowadzał rozmowy z właścicielami małych i średnich firm), ma też doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/czapie Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1428-3 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p, czyli dlaczego napisa(cid:225)em t(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) ..........................9 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) 1. Oszcz(cid:266)dzanie czasu ....................... 13 Rozdzia(cid:225) 1. Podstawy. Sprawd(cid:296), na czym stoisz .................. 15 Dlaczego nie masz pieni(cid:266)dzy? ............................................................ 15 Dlaczego nie masz czasu? ................................................................... 18 Po co Ci czas i pieni(cid:261)dze? .................................................................... 21 Rozdzia(cid:225) 2. Ujarzmij swój czas — organizacja pracy w praktyce .........................................23 Planowanie jako podstawa .................................................................24 Fakty i mity na temat planu dnia .......................................................25 Zaplanuj swój dzie(cid:276) ........................................................................... 28 Obieg dokumentów w domu (i ma(cid:225)ej firmie) .....................................37 Praca z mailami ...................................................................................46 Spotkania biznesowe ...........................................................................49 Po(cid:298)eracze czasu w pracy i w domu .....................................................56 Przygotuj pokój lub k(cid:261)t tylko do pracy .......................................... 60 Wydziel stref(cid:266) (lub strefy) czasu pracy ......................................... 60 Unikaj wyj(cid:261)tków ..............................................................................62 Wyznacz oddzielne podstrefy na maile i telefony ..........................62 Je(cid:286)li nie mo(cid:298)esz by(cid:252) sam, u(cid:298)ywaj s(cid:225)uchawek .................................63 Poleć książkęKup książkę Czas to pieni(cid:261)dz Zmotywuj si(cid:266) sam .............................................................................. 64 Szanuj swój czas pracy ....................................................................67 Przyznawaj sobie nagrody ............................................................. 68 Nie stosuj kar ....................................................................................70 Tryb dobowy ........................................................................................70 Rozdzia(cid:225) 3. Narz(cid:266)dzia i techniki zwi(cid:266)kszaj(cid:261)ce efektywno(cid:286)(cid:252) ..................................................75 Po(cid:298)yteczne techniki .............................................................................77 Po(cid:298)yteczne narz(cid:266)dzia ......................................................................... 83 Kalendarz na pulpit ........................................................................ 83 Minutnik .......................................................................................... 84 Programy do zarz(cid:261)dzania zadaniami ........................................... 86 Outsourcing i delegowanie zada(cid:276) ....................................................... 91 Praca poza domem ............................................................................. 93 Rozdzia(cid:225) 4. Planowanie czasu wolnego .............................. 97 W poszukiwaniu straconego czasu .....................................................97 Wolno(cid:286)(cid:252) od pracy po pracy ...............................................................103 Weekend i urlop zgodnie z planem ..................................................107 Rozdzia(cid:225) 5. Planowanie d(cid:225)ugookresowe ............................ 113 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) 2. Oszcz(cid:266)dzanie pieni(cid:266)dzy ............... 117 Rozdzia(cid:225) 6. Pieni(cid:261)dze pod kontrol(cid:261) .................................. 119 Pieni(cid:261)dze lubi(cid:261), gdy si(cid:266) o nich my(cid:286)li ................................................ 121 Co wynika z tabelki? ..........................................................................128 Jak mie(cid:252) wi(cid:266)cej za mniej? .................................................................129 „In(cid:298)ynieria finansowa”, czyli kiedy kredyt si(cid:266) op(cid:225)aca ...................... 137 Dywersyfikacja kredytów — opcja dla zaawansowanych .................143 Finansowy fitness — czyli odchudzanie domowych wydatków .......146 – 6 – Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Rozdzia(cid:225) 7. Rozmna(cid:298)anie pieni(cid:266)dzy bez czarowania .........151 Od skarpety po lokat(cid:266) bankow(cid:261) ....................................................... 154 Inwestuj zamiast zbiera(cid:252) .................................................................. 156 Fundusze s(cid:261) (cid:225)atwiej dost(cid:266)pne ni(cid:298) papiery warto(cid:286)ciowe ............. 158 Funduszami zarz(cid:261)dzaj(cid:261) specjali(cid:286)ci ............................................... 158 Fundusze inwestycyjne to nie tylko akcje ..................................... 159 Kilka pomys(cid:225)ów na to, by mie(cid:252) wi(cid:266)cej pieni(cid:266)dzy ............................. 167 Jak zarabia(cid:252) wi(cid:266)cej, robi(cid:261)c to samo? ................................................ 173 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) 3. Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy .........177 Rozdzia(cid:225) 8. Zdemaskuj iluzje ........................................... 179 Niewidzialne koszty ..........................................................................180 Koszt dojazdu .................................................................................180 Koszt d(cid:225)ugiego poszukiwania okazji ............................................. 181 Koszt pracy w(cid:225)asnej .......................................................................182 Koszt tanich wakacji ......................................................................184 Niewidzialne koszty w firmie ........................................................186 Niewidzialne zyski .............................................................................189 Rozdzia(cid:225) 9. Pokonaj demony ............................................ 193 Demony czasu ................................................................................... 194 Demony pieni(cid:266)dzy ............................................................................. 199 Rozdzia(cid:225) 10. Job crafting — przeprowad(cid:296) rewolucj(cid:266) ........205 Rozdzia(cid:225) 11. Zarz(cid:261)dzaj w(cid:225)asn(cid:261) energi(cid:261) ............................ 209 Zako(cid:276)czenie ..................................................................... 213 – 7 – Poleć książkęKup książkę Czas to pieni(cid:261)dz – 8 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony Rozdzia(cid:225) 9. Pokonaj demony S(cid:261) osoby, którym dobra organizacja pracy nie sprawia trudno- (cid:286)ci. Porz(cid:261)dek i dyscyplin(cid:266) wydaj(cid:261) si(cid:266) mie(cid:252) we krwi. Istnieje te(cid:298) jednak mnóstwo ludzi, dla których lepsze zarz(cid:261)dzanie czasem jest celem bardzo trudnym do osi(cid:261)gni(cid:266)cia. Zak(cid:225)adam, (cid:298)e w(cid:286)ród czytelników tej ksi(cid:261)(cid:298)ki jest wiele takich osób. Je(cid:286)li Ty tak(cid:298)e do nich nale(cid:298)ysz, pewnie zastanawiasz si(cid:266), co mo(cid:298)esz zrobi(cid:252), aby pokona(cid:252) wewn(cid:266)trzny opór przed punktualno(cid:286)ci(cid:261) lub inne prze- szkody, które sprawiaj(cid:261), (cid:298)e kolejne minuty (lub z(cid:225)otówki) gdzie(cid:286) wyciekaj(cid:261). By(cid:252) mo(cid:298)e domy(cid:286)lasz si(cid:266) ju(cid:298) mojej odpowiedzi: pierw- sza i najwa(cid:298)niejsza sprawa to u(cid:286)wiadomienie sobie przyczyn ta- kiego stanu rzeczy. W tym rozdziale podpowiadam, jakie mog(cid:261) by(cid:252) powody trudno(cid:286)ci z organizacj(cid:261) czasu i pieni(cid:266)dzy. Przemy(cid:286)l, które z nich mog(cid:261) odnosi(cid:252) si(cid:266) do Ciebie. Z tak(cid:261) wiedz(cid:261) walka z tymi niewidzialnymi wrogami stanie si(cid:266) (cid:225)atwiejsza, cho(cid:252) mo(cid:298)li- wo(cid:286)(cid:252) ich pokonania i tak w najwi(cid:266)kszym stopniu zale(cid:298)e(cid:252) b(cid:266)dzie od Twojej w(cid:225)asnej determinacji. – 193 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy Demony czasu Mo(cid:298)e si(cid:266) wydawa(cid:252), (cid:298)e aby dobrze zorganizowa(cid:252) swoj(cid:261) prac(cid:266), wystarczy pozna(cid:252) odpowiednie techniki, prze(cid:252)wiczy(cid:252) je i potem stosowa(cid:252) w praktyce. I po problemie! W(cid:225)a(cid:286)ciwie jest to prawda. Musimy jednak wzi(cid:261)(cid:252) pod uwag(cid:266), (cid:298)e do wykonania danej czynno(cid:286)ci nie wystarczy ustalenie takiego w(cid:225)a(cid:286)nie celu i poznanie sposobu na jego efektywne zrealizowanie. Potrzebny jest jeszcze wykonawca — (cid:298)ywy cz(cid:225)owiek, dysponuj(cid:261)cy nie tylko wiedz(cid:261), ale równie(cid:298) uni- kalnymi do(cid:286)wiadczeniami osobistymi, emocjami i wypracowanymi przez lata przekonania. To dzi(cid:266)ki nim ka(cid:298)dy z nas jest indywi- dualno(cid:286)ci(cid:261), ale ma te(cid:298) specyficzne dla siebie problemy. Mo(cid:298)na powiedzie(cid:252), (cid:298)e ka(cid:298)dy ma swoje w(cid:225)asne demony, które przeszka- dzaj(cid:261) mu w byciu osob(cid:261) doskonale sprawn(cid:261), mistrzowsko zorga- nizowan(cid:261) i precyzyjnie punktualn(cid:261). Prokrastynacja. Wszystko masz (cid:286)wietnie zaplanowane, wiesz, co i jak musisz zrobi(cid:252) oraz ile czasu — teoretycznie — mo(cid:298)e Ci to zaj(cid:261)(cid:252), a jednak siedzisz przed komputerem i uk(cid:225)adasz pasjansa lub przegl(cid:261)dasz wpisy znajomych na Facebooku, ewentualnie ro- bisz 1001 innych drobiazgów, byle tylko nie wzi(cid:261)(cid:252) si(cid:266) za najwa(cid:298)- niejsze z zaplanowanych zada(cid:276). Zwlekasz z jego wykonaniem, a kiedy wreszcie si(cid:266) za nie zabierasz, musisz pracowa(cid:252) szybko i nie mo(cid:298)esz zrobi(cid:252) wszystkiego tak dobrze, jak potrafisz. Zd(cid:261)(cid:298)asz na ostatni(cid:261) chwil(cid:266) lub zawalasz terminy. Podobny scenariusz powtarza si(cid:266) bardzo cz(cid:266)sto. To w(cid:225)a(cid:286)nie prokrastynacja. W(cid:286)ród mo(cid:298)liwych przyczyn prokrastynacji wymienia si(cid:266) strach przed pora(cid:298)k(cid:261), ale te(cid:298) strach przed sukcesem (bo po osi(cid:261)gni(cid:266)ciu celu mo(cid:298)esz poczu(cid:252) pustk(cid:266) lub inne przykre emocje). Teorii na temat mo(cid:298)liwych przyczyn prokrastynacji jest jednak wiele, dlate- go mo(cid:298)na s(cid:261)dzi(cid:252), (cid:298)e u ró(cid:298)nych osób mo(cid:298)e mie(cid:252) ona odmienne pod(cid:225)o(cid:298)e. Je(cid:286)li czujesz, (cid:298)e prokrastynacja to tak(cid:298)e Twój problem, – 194 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony w pierwszej kolejno(cid:286)ci spróbuj samodzielnie odszuka(cid:252) przyczyn(cid:266). Zastanów si(cid:266), czego próbujesz unikn(cid:261)(cid:252), co innego usi(cid:225)ujesz od siebie odsun(cid:261)(cid:252), odk(cid:225)adaj(cid:261)c prac(cid:266) na pó(cid:296)niej. Je(cid:286)li ju(cid:298) b(cid:266)dziesz wiedzia(cid:225), czym jest to „co(cid:286)”, postaraj si(cid:266) to zmieni(cid:252). Wyznaczaj(cid:261)c sobie na przyk(cid:225)ad nagrod(cid:266) lub planuj(cid:261)c przyjemn(cid:261) aktywno(cid:286)(cid:252) po wykonanej pracy, mo(cid:298)esz sprawi(cid:252), (cid:298)e obowi(cid:261)zki stan(cid:261) si(cid:266) (cid:225)atwiej- sze do wykonania. W eliminowaniu przejawów prokrastynacji pomóc mo(cid:298)e dzielenie pracy na mniejsze etapy i koncentrowanie si(cid:266) na zako(cid:276)czeniu ka(cid:298)dego z nich. Osoby z tym problemem s(cid:261) bowiem cz(cid:266)sto przyt(cid:225)oczone rozmiarem zadania i tym, jak wiele pracy trzeba wykona(cid:252), by doprowadzi(cid:252) je do ko(cid:276)ca. Wyobra(cid:296) sobie wielkie jezioro, które musisz przep(cid:225)yn(cid:261)(cid:252). By(cid:252) mo(cid:298)e boisz si(cid:266), czy starczy Ci si(cid:225) i sprawno(cid:286)ci, by o w(cid:225)asnych si(cid:225)ach dotrze(cid:252) na drugi brzeg. A teraz wyobra(cid:296) sobie kilka male(cid:276)kich stawów, z których (cid:298)adne nie stanowi du(cid:298)ego wyzwania dla Two- ich umiej(cid:266)tno(cid:286)ci. Teoretycznie w jednym i drugim przypadku do pokonania masz ten sam dystans, ale je(cid:286)li prokrastynacja stanowi Twój problem, spróbuj zamieni(cid:252) jedno wielkie jezioro na seri(cid:266) mniejszych stawów. (cid:285)wiadomo(cid:286)(cid:252), (cid:298)e ju(cid:298) za chwil(cid:266) dop(cid:225)yniesz do pierwszego brzegu, a potem do kolejnego, mo(cid:298)e wiele u(cid:225)atwi(cid:252). Prekrastynacja — to do(cid:286)(cid:252) nowe poj(cid:266)cie, które na razie nie wydaje si(cid:266) tak brzemienne w skutki jak prokrastynacja. Mo(cid:298)liwe jednak, (cid:298)e kolejne badania pog(cid:225)(cid:266)bi(cid:261) nasz(cid:261) wiedz(cid:266) na temat tego zjawiska, a wtedy u(cid:286)wiadomimy sobie, (cid:298)e nie jest to wcale b(cid:225)ahy problem. Czasopismo „Psychological Science” opublikowa(cid:225)o wy- niki bada(cid:276) przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii, które wykaza(cid:225)y, (cid:298)e wiele osób ma ten- dencj(cid:266) do ko(cid:276)czenia lub przynajmniej rozpoczynania zada(cid:276) jak najszybciej, nawet za cen(cid:266) wi(cid:266)kszego wysi(cid:225)ku3. Dobrze obrazuje 3 https://www.psychologytoday.com/blog/dont-delay/201406/ pre-crastination-what-is-it-you-ask – 195 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy to pewien przeprowadzony eksperyment. Badani mieli przenie(cid:286)(cid:252) jak najszybciej wiadro z punktu A do punktu B. Wiadra by(cid:225)y czasem puste, czasem wype(cid:225)nione, zmienia(cid:225)y si(cid:266) te(cid:298) inne okolicz- no(cid:286)ci eksperymentu. Jednak bez wzgl(cid:266)du na to, jak manipulo- wano warunkami badania, zawsze okazywa(cid:225)o si(cid:266), (cid:298)e wiele osób chwyta(cid:225)o nie za to wiadro, które sta(cid:225)o bli(cid:298)ej mety, ale za to, które by(cid:225)o bli(cid:298)ej startu. W efekcie badani nosili wiadra przez d(cid:225)u(cid:298)szy czas, ni(cid:298) by(cid:225)o to konieczne, wk(cid:225)adaj(cid:261)c w to zadanie wi(cid:266)cej wysi(cid:225)ku, co mia(cid:225)o szczególne znaczenie, gdy pojemnik wype(cid:225)niony by(cid:225) ci(cid:266)(cid:298)- kimi monetami. Uczestnicy badania, pytani o powody takiego zachowania, upierali si(cid:266), (cid:298)e chwytali za wiadro, które by(cid:225)o bli(cid:298)ej, aby wykona(cid:252) zadanie szybciej. W efekcie jednak wykonywali je d(cid:225)u(cid:298)ej i bardziej si(cid:266) m(cid:266)czyli. W(cid:225)a(cid:286)nie tendencja do takiego za- chowania nazwana zosta(cid:225)a prekrastynacj(cid:261). Wspomina(cid:225)em ju(cid:298) o pracy w nocy — o tym, (cid:298)e zazwyczaj jest mniej efektywna ni(cid:298) praca w dzie(cid:276). Dlatego zamiast pracowa(cid:252) do pó(cid:296)na wi(cid:266)cej sensu mo(cid:298)e mie(cid:252) wcze(cid:286)niejsze po(cid:225)o(cid:298)enie si(cid:266) spa(cid:252), a potem znów wcze(cid:286)niejsze rozpocz(cid:266)cie pracy. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej si(cid:266) wyspa(cid:252) i wsta(cid:252) wcze(cid:286)niej, wtedy bo- wiem wykonasz prac(cid:266) szybciej i lepiej ni(cid:298) wtedy, gdy zarywasz noc. Praca w nocy mo(cid:298)e by(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)nie takim przejawem prekrastynacji — pozornie s(cid:261)dzisz, (cid:298)e co(cid:286) sobie u(cid:225)atwiasz i przyspieszasz, pod- czas gdy tak naprawd(cid:266) jest odwrotnie. „Problem sprowadza si(cid:266) w gruncie rzeczy do pytania: czy lepiej zrobi(cid:252) co(cid:286) od razu, ale z ry- zykiem gorszego efektu, czy poczeka(cid:252) z realizacj(cid:261), ca(cid:225)o(cid:286)(cid:252) prze- my(cid:286)le(cid:252), trac(cid:261)c jednak cz(cid:266)sto czas i ryzykuj(cid:261)c, (cid:298)e w ogóle zadania nie zako(cid:276)czymy” — pisze na swoim blogu Jacek K(cid:225)osi(cid:276)ski4. I to chyba najlepsze podsumowanie tego tematu. 4 http://klosinski.net/czy-pospiech-dobrze-doradza/ – 196 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony Mo(cid:298)liwe, (cid:298)e pracujesz nieefektywnie nie dlatego, (cid:298)e co(cid:286) ci(cid:261)gle od- k(cid:225)adasz, ale przez to, (cid:298)e nie przygotowujesz si(cid:266) odpowiednio do pracy i od razu dzia(cid:225)asz. Je(cid:286)li tak, to tym bardziej we(cid:296) sobie mocno do serca wszystkie te zalecenia, które wymieni(cid:225)em, pisz(cid:261)c o orga- nizacji czasu i planowaniu pracy. L(cid:266)k przed dyscyplin(cid:261) — niektórzy z nas boj(cid:261) si(cid:266) dyscypliny. Je(cid:286)li musz(cid:261) co(cid:286) zrobi(cid:252) i je(cid:286)li na dodatek narzucony zostaje im termin, odczuwaj(cid:261) to jako zamach na ich wolno(cid:286)(cid:252) i maj(cid:261) siln(cid:261) potrzeb(cid:266) wydostania si(cid:266) z takiego kieratu. Nieterminowe wyko- nywanie zada(cid:276) jest wówczas rodzajem buntu. Nie mog(cid:261) skupi(cid:252) si(cid:266) na pracy, gdy(cid:298) oznacza(cid:225)oby to poddanie si(cid:266), uleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) wobec na- rzuconych okoliczno(cid:286)ci. Takie zjawisko mo(cid:298)na czasem zaobser- wowa(cid:252) w niektórych firmach, gdzie niezadowolenie pracowników z pracy (lub p(cid:225)acy) miesza si(cid:266) z brakiem kontroli. Mo(cid:298)na wówczas odnie(cid:286)(cid:252) wra(cid:298)enie, (cid:298)e ka(cid:298)dy robi, co mo(cid:298)e, aby nie pracowa(cid:252), a je(cid:286)li dobrze przyk(cid:225)ada si(cid:266) do swoich obowi(cid:261)zków, nara(cid:298)a si(cid:266) na (cid:286)miesz- no(cid:286)(cid:252) w oczach wspó(cid:225)pracowników. Jednak podobna postawa mo(cid:298)e wyst(cid:261)pi(cid:252) równie(cid:298) w innych okoliczno(cid:286)ciach, tak(cid:298)e podczas sa- modzielnej pracy w domu. W sytuacji, kiedy pojawia si(cid:266) l(cid:266)k przed dyscyplin(cid:261), wa(cid:298)ne jest, aby u(cid:286)wiadomi(cid:252) sobie sens ka(cid:298)dego wykonywanego zadania. Spróbuj odpowiedzie(cid:252) sobie na pytanie „po co to robi(cid:266)?”, a potem „jakie korzy(cid:286)ci z tego osi(cid:261)gn(cid:266)?”. Kolejnym krokiem b(cid:266)dzie zamiana s(cid:225)o- wa „musz(cid:266)” na „chc(cid:266)”. Wcale nie musisz gotowa(cid:252) obiadu ani wy- konywa(cid:252) pracy. Prawdopodobnie chcesz to zrobi(cid:252), aby co(cid:286) zy- ska(cid:252) — gotujesz, aby zje(cid:286)(cid:252) co(cid:286) smacznego lub nakarmi(cid:252) dzieci, a pracujesz, bo chcesz zarobi(cid:252) pieni(cid:261)dze. Postaraj si(cid:266) wyrzuci(cid:252) z osobistego s(cid:225)ownika s(cid:225)owo „musz(cid:266)”, poniewa(cid:298) ono za- zwyczaj fa(cid:225)szuje rzeczywisto(cid:286)(cid:252). Tak naprawd(cid:266) niewiele spraw w Twoim (cid:298)yciu odbywa si(cid:266) zupe(cid:225)nie niezale(cid:298)nie od Twojej woli. – 197 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy G(cid:225)ód adrenaliny — niektórzy lubi(cid:261) pracowa(cid:252) pod presj(cid:261) czasu, a w(cid:225)a(cid:286)ciwie inaczej nie potrafi(cid:261). Dopóki nie czuj(cid:261) presji zbli(cid:298)aj(cid:261)- cego si(cid:266) terminu, ich poziom napi(cid:266)cia i motywacji jest zbyt niski, by posuwa(cid:252) sprawy naprzód w dobrym tempie. Osoby te bior(cid:261) si(cid:266) ostro do pracy dopiero wtedy, gdy daje o sobie zna(cid:252) adrenalina, a napi(cid:266)cie ro(cid:286)nie tym bardziej, im szybciej zbli(cid:298)a si(cid:266) wyznaczony deadline. Tak naprawd(cid:266) to w(cid:225)a(cid:286)nie adrenalina nakr(cid:266)ca takich lu- dzi, sprawiaj(cid:261)c, (cid:298)e nawet je(cid:286)li wykonuj(cid:261) nudne zadanie biurowe, (cid:286)cigaj(cid:261)c si(cid:266) z czasem czuj(cid:261) si(cid:266) tak, jakby skakali na bungee. Mo(cid:298)na si(cid:266) zastanawia(cid:252), czy dla osób, które potrzebuj(cid:261) mocnych stymulacji, praca biurowa w ogóle jest odpowiednia, ale je(cid:286)li po- mimo tych w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci chcesz takow(cid:261) wykonywa(cid:252), postaraj si(cid:266), by nie by(cid:225)a ona Twoj(cid:261) g(cid:225)ówn(cid:261) (cid:298)yciow(cid:261) aktywno(cid:286)ci(cid:261). O adrenalin(cid:266) zadbaj w inny sposób, decyduj(cid:261)c si(cid:266) na paintball, sport czy cho(cid:252)by wspinaczk(cid:266) górsk(cid:261), dzi(cid:266)ki czemu w pracy nie b(cid:266)dziesz cierpia(cid:225) z powodu nadmiaru energii i zarazem niedoboru wra(cid:298)e(cid:276). Brak wiary w siebie — trudno(cid:286)ci w koncentracji i powolne wykonywanie zada(cid:276) mog(cid:261) wynika(cid:252) tak(cid:298)e z braku przekonania co do mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wykonania zadania. Je(cid:286)li w(cid:261)tpisz w swoje zdol- no(cid:286)ci lub umiej(cid:266)tno(cid:286)ci, to oczywistym jest, (cid:298)e nie chcesz zajmo- wa(cid:252) si(cid:266) tym, co b(cid:266)dzie potwierdzeniem Twojej niekompetencji w danej dziedzinie. Postaraj si(cid:266) uczciwie wobec siebie ustali(cid:252), co jest przyczyn(cid:261) takiego stanu rzeczy. Je(cid:286)li faktycznie chodzi o brak wiedzy, by(cid:252) mo(cid:298)e warto pomy(cid:286)le(cid:252) o kursie doszkalaj(cid:261)cym. Mo(cid:298)liwe jednak, (cid:298)e Twoja praca przynosi dobre efekty, pracodawca lub klienci s(cid:261) z Ciebie zadowoleni, ale Ty i tak czujesz, (cid:298)e jeste(cid:286) zbyt s(cid:225)aby w tym, co robisz. W takiej sytuacji wskazana mo(cid:298)e by(cid:252) psy- chologiczna praca nad poczuciem w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci — zacz(cid:261)(cid:252) mo- (cid:298)esz od lektury ksi(cid:261)(cid:298)ek zwi(cid:261)zanych z tym problemem. Ewentu- alnie mo(cid:298)esz tak(cid:298)e rozwa(cid:298)y(cid:252), czy praca, któr(cid:261) wykonujesz, jest dla Ciebie odpowiednia, czy mo(cid:298)e zupe(cid:225)nie rozmija si(cid:266) z tym, czym – 198 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony chcia(cid:225)by(cid:286) si(cid:266) zajmowa(cid:252). Trudno bowiem o pewno(cid:286)(cid:252) siebie podczas wykonywania obowi(cid:261)zków, które s(cid:261) tylko obci(cid:261)(cid:298)eniem, a nie daj(cid:261) jakiejkolwiek satysfakcji. Demony pieni(cid:266)dzy Z jednych ka(cid:298)d(cid:261) minut(cid:266) wysysaj(cid:261) demony czasu, od innych ka(cid:298)dy grosz wy(cid:225)udzaj(cid:261) demony pieni(cid:266)dzy. Je(cid:286)li pomimo pozornych sta- ra(cid:276) ci(cid:261)gle nie udaje Ci si(cid:266) nic zaoszcz(cid:266)dzi(cid:252) i jakkolwiek by(cid:286) si(cid:266) stara(cid:225), pieni(cid:261)dze nie chc(cid:261) si(cid:266) Ciebie trzyma(cid:252), by(cid:252) mo(cid:298)e na po- ni(cid:298)szej li(cid:286)cie znajdziesz przyczyn(cid:266). Niepilnowanie rachunków i umów — to mo(cid:298)e si(cid:266) zem(cid:286)ci(cid:252)! Je(cid:286)li (cid:225)atwo ulegasz namowom marketerów, je(cid:286)li od lat korzystasz z us(cid:225)ug tego samego banku bez zainteresowania tym, jak zmieni(cid:225)y si(cid:266) ceny poszczególnych us(cid:225)ug, je(cid:286)li nigdy nie sprawdzasz bilingów, które przychodz(cid:261) wraz z rachunkami telefonicznymi, wówczas mo(cid:298)liwe, (cid:298)e lekcewa(cid:298)ysz bardzo powa(cid:298)ne (cid:296)ród(cid:225)o Twoich strat. Przyk(cid:225)ad: w Polsce mo(cid:298)na spotka(cid:252) prawdopodobnie tysi(cid:261)ce klien- tów, którzy nie wiedz(cid:261), (cid:298)e posiadaj(cid:261) uaktywnion(cid:261) opcj(cid:266) „granie na czekanie” u operatora telefonii komórkowej, lub zorientowali si(cid:266) zbyt pó(cid:296)no. Us(cid:225)uga ta jest p(cid:225)atna, a op(cid:225)ata co miesi(cid:261)c doli- czana do rachunku. Niestety jest ona cz(cid:266)sto dodawana w pakiecie przy przed(cid:225)u(cid:298)aniu umowy na kolejny okres. (cid:285)wiadomy klient po- winien to zauwa(cid:298)y(cid:252) przy podpisywaniu nowej umowy i od razu zg(cid:225)osi(cid:252), je(cid:286)li nie chce takiej us(cid:225)ugi. Ewentualnie mo(cid:298)e z niej zrezy- gnowa(cid:252), gdy zako(cid:276)czy si(cid:266) darmowy okres promocyjny. Je(cid:286)li jed- nak przegapi i ten moment, s(cid:261) jeszcze comiesi(cid:266)czne rachunki, a na nich musz(cid:261) by(cid:252) wymienione wszystkie zamówione us(cid:225)ugi. W internecie mo(cid:298)na znale(cid:296)(cid:252) skargi, a w(cid:225)a(cid:286)ciwie spó(cid:296)nione (cid:298)ale wielu klientów, którzy poczuli si(cid:266) oszukani, otrzymuj(cid:261)c us(cid:225)ug(cid:266), – 199 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy której nie zamawiali. Niestety wielu z nich zerkn(cid:266)(cid:225)o na rachunek dopiero po wielu miesi(cid:261)cach p(cid:225)acenia za tak(cid:261) us(cid:225)ug(cid:266). Je(cid:286)li naprawd(cid:266) chcesz dba(cid:252) o swoje finanse, zawsze czytaj umowy. Nie daj si(cid:266) zby(cid:252) sprzedawcy, który robi dziwne miny, gdy zabie- rasz si(cid:266) za lektur(cid:266), i przekonuje, (cid:298)e nikt tego nie czyta albo (cid:298)e szkoda na to czasu. Dopytuj, je(cid:286)li co(cid:286) jest niejasne. Nie bój si(cid:266), (cid:298)e od razu przypisana Ci zostanie (cid:225)atka „trudnego klienta”. Tu chodzi przecie(cid:298) o Twój interes! Po podpisaniu umowy studiuj uwa(cid:298)nie rachunki, które otrzymujesz — za pr(cid:261)d, za telewizj(cid:266) kablow(cid:261), za mieszkanie, za telefon… Nie zawsze kto(cid:286) chce Ci(cid:266) oszuka(cid:252), ale gdy firma w ka(cid:298)dym miesi(cid:261)cu rozlicza tysi(cid:261)ce lub miliony umów z klientami, zawsze mo(cid:298)e zdarzy(cid:252) si(cid:266) b(cid:225)(cid:261)d. Okresowo porównuj te(cid:298) oferty innych firm. By(cid:252) mo(cid:298)e Twój bank, który kiedy(cid:286) szczy- ci(cid:225) si(cid:266) darmowym kontem i wieloma bezp(cid:225)atnymi us(cid:225)ugami, dzi(cid:286) kosztuje Ci(cid:266) znacznie wi(cid:266)cej ni(cid:298) inny, który niegdy(cid:286) uchodzi(cid:225) za drogi. Najlepiej to sprawdzi(cid:252). Nie warto za wszelk(cid:261) cen(cid:266) by(cid:252) lo- jalnym klientem. Niecierpliwo(cid:286)(cid:252) i brak wiary w sukces — cz(cid:266)sto chodz(cid:261) ze sob(cid:261) w parze. Chcesz zacz(cid:261)(cid:252) oszcz(cid:266)dza(cid:252), podejmujesz w tym celu pierwsze kroki, ale szybko stwierdzasz, (cid:298)e to nic nie daje. Miesi(cid:266)czne oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci s(cid:261) zbyt ma(cid:225)e, by si(cid:266) nimi cieszy(cid:252), a opro- centowanie lokat lub funduszy inwestycyjnych tak(cid:298)e nie napawa optymizmem. Czy warto wi(cid:266)c tak si(cid:266) stara(cid:252) dla paru groszy? Nie- stety je(cid:286)li czekasz na du(cid:298)e korzy(cid:286)ci, potrzeba wiele czasu. W u(cid:286)wia- domieniu sobie tego mog(cid:261) Ci pomóc kalkulatory inwestycyjne. Mo(cid:298)esz dzi(cid:266)ki nim obliczy(cid:252), ile zarobisz dzi(cid:266)ki nawet niedu(cid:298)ym, ale regularnym wp(cid:225)atom w danym okresie5. Je(cid:286)li co miesi(cid:261)c b(cid:266)- 5 Przyk(cid:225)ad kalkulatora inwestycyjnego: http://arka.pl/narzedzia/ kalkulatory/kalkulator-inwestycyjny-dla-systematycznych-wplat/ kalkulator-inwestycyjny-dla-systematycznych-wplat.html. – 200 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony dziesz przeznacza(cid:225) 200 z(cid:225) na fundusze inwestycyjne, a w ci(cid:261)gu 10 lat (cid:286)redni zysk wyniesie 7 w skali roku, po tym czasie b(cid:266)- dziesz mia(cid:225) na koncie ponad 32 tys. z(cid:225) (ju(cid:298) po opodatkowaniu). Po 20 latach mo(cid:298)e to by(cid:252) ju(cid:298) ponad 90 tys. z(cid:225). Je(cid:286)li chcesz odk(cid:225)a- da(cid:252) na prywatn(cid:261) emerytur(cid:266), b(cid:266)dzie to mia(cid:225)o du(cid:298)o sensu. A co, je(cid:286)li Twój cel jest krótkoterminowy — na przyk(cid:225)ad marzysz o wycieczce? W takiej sytuacji nie b(cid:266)d(cid:261) Ci potrzebne rozbudo- wane kalkulatory, ustal jednak koszt wyjazdu oraz kwot(cid:266), któr(cid:261) mo(cid:298)esz odk(cid:225)ada(cid:252) w ka(cid:298)dym miesi(cid:261)cu. Je(cid:286)li na wycieczk(cid:266) po- trzebujesz 5 tys. z(cid:225), a odk(cid:225)ada(cid:252) mo(cid:298)esz po 420 z(cid:225) miesi(cid:266)cznie, cel osi(cid:261)gniesz po roku. Je(cid:286)li 420 z(cid:225) to za du(cid:298)o, odk(cid:225)adaj mniej pie- ni(cid:266)dzy przez d(cid:225)u(cid:298)szy okres lub poszukaj ta(cid:276)szego celu. Jednak w ka(cid:298)dym przypadku realna perspektywa czasowa (niezbyt odle- g(cid:225)a) oraz mo(cid:298)liwe do zaakceptowania koszty sprawi(cid:261), (cid:298)e korzy- (cid:286)ci z oszcz(cid:266)dzania stan(cid:261) si(cid:266) bardziej „namacalne”, co z kolei za- owocuje wi(cid:266)ksz(cid:261) motywacj(cid:261). Oszcz(cid:266)dzanie wed(cid:225)ug planu na co(cid:286), na czym Ci naprawd(cid:266) zale(cid:298)y, to najlepszy sposób na opanowanie s(cid:225)omianego zapa(cid:225)u. Przekonania. Od lat powtarzasz, (cid:298)e pieni(cid:261)dze si(cid:266) Ciebie nie trzymaj(cid:261)? To mo(cid:298)e by(cid:252) jedno z tych stwierdze(cid:276), które stanowi(cid:261) samospe(cid:225)niaj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) przepowiedni(cid:266). Poprzestanie na wierze, (cid:298)e „nie da si(cid:266)” mie(cid:252) wi(cid:266)cej pieni(cid:266)dzy, to po prostu pój(cid:286)cie na (cid:225)atwizn(cid:266) i wykr(cid:266)canie si(cid:266) od podj(cid:266)cia wyzwania, jakim by(cid:225)oby uporz(cid:261)d- kowanie finansów. Podobne stwierdzenia mog(cid:261) by(cid:252) usprawiedli- wieniem tego, (cid:298)e zwyczajnie nie chcesz mie(cid:252) wi(cid:266)cej pieni(cid:266)dzy. Dlaczego mia(cid:225)by(cid:286) ich nie chcie(cid:252)? Chocia(cid:298)by ze wzgl(cid:266)du na to, (cid:298)e maj(cid:261)c ich wi(cid:266)cej, wyró(cid:298)nia(cid:225)by(cid:286) si(cid:266) w swoim (cid:286)rodowisku. Z oswo- jon(cid:261) bied(cid:261) jest Ci by(cid:252) mo(cid:298)e lepiej. Spotykaj(cid:261)c si(cid:266) ze znajomymi, mo(cid:298)ecie wspólnie narzeka(cid:252) na swoj(cid:261) sytuacj(cid:266) finansow(cid:261), na wy- sokie ceny i na brak perspektyw. Je(cid:286)li nagle okaza(cid:225)oby si(cid:266), (cid:298)e udaje Ci si(cid:266) co nieco zaoszcz(cid:266)dzi(cid:252), móg(cid:225)by(cid:286) czu(cid:252) si(cid:266) z tym nie- zr(cid:266)cznie. Po co wi(cid:266)c ryzykowa(cid:252)? – 201 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy Druga mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) — nie chcesz podj(cid:261)(cid:252) wysi(cid:225)ku zwi(cid:261)zanego ze zwi(cid:266)kszeniem zarobków lub oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci. Na przyk(cid:225)ad nie chcesz zrezygnowa(cid:252) z codziennej kawy w kawiarni za 10 z(cid:225), po- niewa(cid:298) s(cid:261)dzisz, (cid:298)e wtedy czu(cid:225)by(cid:286) si(cid:266) gorzej na tle kolegów z pracy, którzy do biura prawie zawsze wkraczaj(cid:261) z papierowymi kubkami w d(cid:225)oniach. Jasne, (cid:298)e dodatkowe 200 z(cid:225) w kieszeni na koniec mie- si(cid:261)ca by Ci(cid:266) ucieszy(cid:225)o, ale czu(cid:225)by(cid:286) si(cid:266) (cid:296)le, gdyby(cid:286) nie móg(cid:225) chodzi(cid:252) na kaw(cid:266) tak jak oni. Wtedy „na pewno” odsun(cid:266)liby si(cid:266) od Ciebie, a mo(cid:298)e nawet uznaliby Ci(cid:266) za skner(cid:266). Ale w(cid:225)a(cid:286)nie — czy aby na pewno? Mo(cid:298)liwe, (cid:298)e wcale nie by(cid:225)oby tak (cid:296)le, ale wcze(cid:286)niej mu- sia(cid:225)by(cid:286) si(cid:266) odwa(cid:298)y(cid:252), (cid:298)eby to sprawdzi(cid:252). By(cid:252) mo(cid:298)e Twoi kompani do narzekania ch(cid:266)tnie nauczyliby si(cid:266) od Ciebie oszcz(cid:266)dzania i mo- gliby(cid:286)cie wzajemnie wspiera(cid:252) si(cid:266) w poprawianiu swojego finan- sowego losu, a koledzy z pracy, u(cid:286)wiadomiwszy sobie, ile pie- ni(cid:266)dzy wydaj(cid:261) na drobne przyjemno(cid:286)ci, bez których mog(cid:261) si(cid:266) oby(cid:252), by(cid:252) mo(cid:298)e równie(cid:298) zacz(cid:266)liby troch(cid:266) inaczej obchodzi(cid:252) si(cid:266) ze swoimi pieni(cid:266)dzmi. Nie ma w tym nic pewnego, ale co Ci szkodzi sprawdzi(cid:252)? Mo(cid:298)e wi(cid:266)c zacz(cid:261)(cid:252) nale(cid:298)y w(cid:225)a(cid:286)nie od tego, by z nimi porozmawia(cid:252)? W przekonaniach swoje (cid:296)ród(cid:225)o mo(cid:298)e mie(cid:252) równie(cid:298) traktowanie rozmaitych wydatków jako równie wa(cid:298)nych. Je(cid:286)li w dzieci(cid:276)stwie i m(cid:225)odo(cid:286)ci nikt nie nauczy(cid:225) Ci(cid:266), (cid:298)e czasem trzeba zrezygnowa(cid:252) z pewnych przyjemno(cid:286)ci, by w zamian móc osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) inn(cid:261) ko- rzy(cid:286)(cid:252), uzyskanie tej (cid:286)wiadomo(cid:286)ci w wieku doros(cid:225)ym nie nast(cid:261)pi w sposób automatyczny. W takiej sytuacji powiniene(cid:286) skoncen- trowa(cid:252) si(cid:266) na ustalaniu priorytetów, a wi(cid:266)c na podzieleniu wy- datków na pilne, wa(cid:298)ne, ma(cid:225)o wa(cid:298)ne oraz zupe(cid:225)nie niewa(cid:298)ne. Po- staraj si(cid:266) realizowa(cid:252) je w takiej w(cid:225)a(cid:286)nie kolejno(cid:286)ci. Wówczas, je(cid:286)li na koniec miesi(cid:261)ca zabraknie Ci na co(cid:286) pieni(cid:266)dzy, nie b(cid:266)dzie to mia(cid:225)o nieprzyjemnych konsekwencji. Przy okazji — dobrze zrobisz, je(cid:286)li oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci lub inwestycje w ustalonej wysoko(cid:286)ci umie(cid:286)cisz powy(cid:298)ej kategorii „niewa(cid:298)ne”. – 202 – Poleć książkęKup książkę Pokonaj demony Tak naprawd(cid:266) mnóstwo niepotrzebnych kosztów bierze si(cid:266) nie z naszych w(cid:225)asnych potrzeb, ale z pragnienia dorównania innym i dowarto(cid:286)ciowania siebie poprzez porównanie. Zdarza si(cid:266) jednak, (cid:298)e prowadzi to do op(cid:225)akanych skutków. W dzisiejszych czasach naprawd(cid:266) nie jest (cid:298)adnym wyczynem, by na przyk(cid:225)ad je(cid:296)dzi(cid:252) ja- guarem. Wyczynem jest jednak je(cid:296)dzi(cid:252) drogim samochodem, nie maj(cid:261)c przy tym debetów na koncie czy karcie kredytowej. Tym- czasem patrz(cid:261)c na osob(cid:266) w luksusowym aucie, nie wiesz, jaki jest jej faktyczny stan finansów. Mo(cid:298)esz czu(cid:252) si(cid:266) ubogi, je(cid:286)li na Twoim koncie jest np. 1000 z(cid:225). Nie wiesz jednak, (cid:298)e stan konta owego „bogacza” wynosi 100 000 z(cid:225), tyle (cid:298)e na minusie. We(cid:296) to pod uwag(cid:266) przy najbli(cid:298)szej okazji, zanim pomy(cid:286)lisz, (cid:298)e móg(cid:225)by(cid:286) komu(cid:286) pozazdro(cid:286)ci(cid:252) jego stanu posiadania. Zewn(cid:266)trzne przejawy statusu bardzo cz(cid:266)sto wi(cid:266)cej mówi(cid:261) o rozrzutno(cid:286)ci i sk(cid:225)onno(cid:286)ci do ryzyka ni(cid:298) o faktycznym bogactwie. – 203 – Poleć książkęKup książkę Wrogowie czasu i pieni(cid:266)dzy – 204 – Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czas to pieniądz. Jak oszczędzać czas i pieniądze?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: