Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 013638 17862901 na godz. na dobę w sumie
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - ebook/pdf
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2104-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pokonują intelektualną drogę od humanizmu do post- i transhumanizmu z uwzględnieniem kultury w najróżniejszych konfiguracjach, biorąc pod uwagę relacje: człowiek – zwierzę, człowiek – roślina i/lub człowiek – maszyna rozumiana jako humanoid techniczny bądź byt częściowo nieorganiczny. Książka zawiera różne materiałowo, formalnie i warsztatowo artykuły, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej humanistyki, prezentując rozważania na temat relacji człowiek – inny/obcy byt. Celem zebranych tekstów jest podjęcie dyskusji nad tym, czy współczesna tendencja, kwestionująca dotychczasowe status quo człowieka, który przestał być uznawany za centrum świata i miarę wszechrzeczy, znalazła indywidualny wyraz w najnowszej kulturze przełomu XX i XXI wieku lub wcześniejszej jako antycypacja aktualnych idei w zakresie międzygatunkowych czy międzybytowych relacji. Monografia obejmuje interdyscyplinarną problematykę szerszą od konwencji wybranych zagadnień post- i transhumanizmu w literaturze i sztuce. Rozległość ta wynika z zestawienia kwestii relacji człowieka do innych istot żywych i zagadnienia powiązań człowieka z bytami technologicznymi, które w wielu artykułach sąsiadują z sobą i w pewnych as­pektach ujawniają pod­stawowy problem stanowiący centrum tego rodzaju refleksji: na­mysł nad grani­cami człowieczeństwa, kondycją człowieka i jego stosunku do innych bytów. Myśle­nie to wyrasta z tradycji penetrowania różnych kategorii inności, obcości, odmienności, ale odwo­łuje się też do holistycznych kon­cepcji człowieka i świata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 CZŁOWIEK W RELACJI DO ZWIERZĄT, ROŚLIN I MASZYN W KULTURZE Tom 1 Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny 2 NR 3160 3 CZŁOWIEK W RELACJI DO ZWIERZĄT, ROŚLIN I MASZYN W KULTURZE Tom 1 Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny pod redakcją naukową JUSTYNY TYMIENIECKIEJ-SUCHANEK Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 4 Redaktor serii: Historia Literatur Słowiańskich BOŻENA TOKARZ Recenzenci PIOTR FAST HONORATA KORPIKIEWICZ MICHAŁ OSTROWICKI 5 Spis treści Słowo wstępne (Justyna Tymieniecka-Suchanek) . . . . . . . . . . 9 Trzecia kultura i nowy paradygmat: bio-logiczność w humanistyce PIOTR SKUBAŁA Czy odkrycia nauk biologicznych mogą zmienić nasz stosunek do zwierząt? . 17 ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle . antropologii porównawczej . . . . . . . . . . . . . . . JACEK LEJMAN Racjonalność zwierząt wobec kryteriów ludzkiej racjonalności . DARIUSZ LISZEWSKI Współczesne łowiectwo w perspektywie posthumanistycznej . . . . . . . . . . . Teorie i systemy filozoficzne MACIEJ OŻÓG Oblicza zoe-filii. Nowe interpretacje dychotomii bios/zoe we współczesnej hu- manistyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOMINIKA DZWONKOWSKA Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . PAWEŁ NIERODKA Człowiek w relacji do bytów technicznych w koncepcji filozoficznej Józefa Bańki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 44 60 79 91 105 6 Spis treści ŁUKASZ KOŁOCZEK Czy maszyny mogą umierać? . . . . . . . . . . . . . . . 122 MARCIN CZERWIŃSKI Pomiędzy etyką a estetyką transgatunkową. Od Agambena – przez sztukę – do . Welscha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 DARIUSZ GZYRA Przykłady krytyki współczesnych teorii praw zwierząt . . . . . . . . 150 MICHAŁ KOZA Śladem różnicy. Dekonstrukcja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w fi- lozofii Jacques’a Derridy . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 W kręgu literackich wyobrażeń (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:3)(cid:6)(cid:7)(cid:5)(cid:8)(cid:9)(cid:2)(cid:6)(cid:10)(cid:5) (cid:5)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16) (cid:15)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:11)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:18)(cid:19)(cid:23)(cid:24)(cid:22)(cid:18) (cid:25) (cid:12)(cid:26)(cid:25)(cid:13)(cid:11)(cid:15)(cid:23) (cid:5). (cid:23) (cid:27). (cid:6)(cid:15)(cid:17)(cid:21)(cid:20)(cid:18)(cid:28)(cid:14)(cid:23)(cid:29) (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5) (cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10) (cid:11)(cid:12)(cid:10)(cid:12)(cid:13) . 173 KATARZYNA GADOMSKA Post- i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i „nowej” . . . . . . . . . . . . . . . 184 . . . (cid:5)(cid:30)(cid:31) (cid:1)! (cid:1). (cid:6) (cid:1)#(cid:4)(cid:3)(cid:2)(cid:5) (cid:1)$(cid:13) (cid:24)(cid:26)(cid:26)(cid:28)(cid:13)(cid:19)(cid:15)(cid:17)(cid:23)(cid:24)(cid:22)(cid:18) (cid:25) (cid:19)(cid:18)(cid:15)(cid:21)(cid:17) (cid:23)’(cid:26)(cid:11)(cid:26) (cid:11)(cid:14)(cid:26)( (cid:12)(cid:17)(cid:26)(cid:24)(cid:13) 1960–1980-(cid:29) (cid:20)(cid:26)$(cid:26)(cid:25) . . . 194 MAŁGORZATA RUTKOWSKA Odmienna świadomość? Zwierzę jako narrator w powieściach V. Klinkenborga . i Ch. Sieberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOLANTA GREŃ-KULESZA Ludzkie i nie-ludzkie w człowieku współczesnym. Próba oglądu Higieny L. Pie- truszewskiej z perspektywy posthumanistycznej . . . . . . . . . . MARTA NIEDZIELA-JANIK Ryby głosu nie mają. Żywa istota a pokarm w opowiadaniu Niny Sadur Sum-z- -wąsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 219 229 ANDRZEJ POLAK Ludzki robot, nieludzki człowiek. S.N.U.F.F. (2011) Wiktora Pielewina . . . 244 Zabić człowieka czy zwierzę? O powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . WERONIKA GÓRSKA . BARBARA KORNACKA Protetyczna męskość, mechaniczna kobiecość i człowiek-ryba. Wariacje na temat implantacji i transplantacji w prozie Niccolò Ammanitiego . . . . . . . MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK Tematyka zwierzęca w twórczości poetyckiej i myśli filozoficznej Stanisława Czerniaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 267 279 Spis treści 7 KATARZYNA SZUMLAS Dekonstrukcja antropocentryzmu w monodramie Koniec półświni Helmuta Kajzara 293 WIOLETTA WIŚNIEWSKA Posthumanizm utopią literatury? Problem (nie)obecności perspektyw posthuma- . nistycznej i transhumanistycznej w polskich badaniach nad literaturą . . . Między sztuką a kulturą popularną 304 325 337 349 362 373 383 391 397 AGNIESZKA NIERACKA . . . . Feministyczne re-konstrukcje kobiecości. Hannah Höch – Frances Leeming – Lynn Hershman Leeson . . . . . . . . . . . . . KATARZYNA ZDANOWICZ-CYGANIAK . „Potwór” – tożsamość – produkt . . . . . . . . . . RYSZARD W. KLUSZCZYŃSKI Sztuka tworząca sztukę. Z rozważań nad estetyką posthumanistyczną . . . . . . BARTOSZ KŁODA-STANIECKO Ja, Cyborg. Trzy porządki, jeden byt. Podmiot jako fuzja biologii, kultury i tech- nologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGNIESZKA DĘSOŁ Społeczna recepcja dyskusji bioetycznych w nowych obszarach sztuki. Bioart i specimen art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONIKA ŻÓŁKOŚ Portret owada. Sztuka Cornelii Hesse-Honegger Noty o Autorach Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Słowo wstępne Problematyka niniejszej monografii sprowadza się do postawienia pytania o nasze „bycie z innymi” rozpatrywane w aspekcie post- i transhumanistycz- nym, z uwzględnieniem szeroko rozumianej kultury wysokiej oraz popularnej w najróżniejszych konfiguracjach, z wzięciem pod uwagę wszystkich trzech re- lacji: 1) człowiek – zwierzę (człowiek wobec zwierząt/jako zwierzę, zwierzę obok/w/o nas, razem z nami, zwierzęca strona ludzkiej natury, porozumienie międzygatunkowe); 2) człowiek – roślina (człowiek wobec roślin/jako roślina, roślinna strona ludzkiej natury, rośl-inna wrażliwość, komunikacja między roś- linami a ludźmi); 3) człowiek – maszyna rozumiana jako humanoid technicz- ny bądź byt częściowo nieorganiczny (cyborg, sztuczna inteligencja, android, fembot, replikant, robot itp.). Proponowana monografia (dwutomowa) zawiera różne pod względem mate- riałowym, formalnym i warsztatowym teksty, wśród których znalazły się od- mienne formy stylistyczne: artykuły i rozprawy naukowe, felietony oraz eseje literackie, a nawet relacje o charakterze sprawozdawczym. Sądzę, że ta różno- rodność, wynikająca z faktu, że autorzy są specjalistami wielu dziedzin, jest za- letą publikacji. Wszystkie ujęte w niej opracowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiej humanistyki, prezentują rozważania na temat relacji człowiek – inny byt. W ostatnich latach jedną z ważniejszych tendencji myśli amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej stał się bowiem posthumanizm, kwestio- nujący dotychczasowe status quo człowieka, który wreszcie przestał być trakto- wany jak centrum świata i uznawany za miarę wszechrzeczy. Celem zgro- madzonych tutaj tekstów jest zatem podjęcie dyskusji nad tym, czy owa tendencja znalazła indywidualny wyraz, potwierdzenie oraz odzwierciedlenie w najnowszej kulturze XX/XXI wieku lub wcześniejszej, jako antycypacja współczesnych idei w zakresie międzygatunkowych czy szerzej – międzybyto- wych relacji. Posthumanistyczna tradycja odrzuca tezę podziału uniwersum na świat Na- tury i świat Człowieka, jako umowny, sztuczny, niefunkcjonalny i bezzasadny. 10 Słowo wstępne (biocentryzm, ekocentryzm, zoocentryzm) W świetle najnowszych odkryć nauki paradygmat o zwierzęciu, któremu odma- wiano zdolności do świadomego odczuwania bólu, myślenia, (samo)świadomo- ści, nie ma już racji bytu i nie może być dłużej bezkrytycznie akceptowany. Człowiek opuścił homocentryczny piedestał wyższości nad innymi bytami organicznymi i nieorganicznymi (transhumanizm), by zająć równorzędne z nimi miejsce. Różne oblicza posthu- manizmu końca lat 90. XX wieku (Elizabeth Grosz, Bruno Latour, Donna Ha- raway, Andrew Pickering, Nikolas Rose, Wolfgang Welsch, Cary Wolfe, Rosi Braidotti, Manuel De Landa, Katherine Hayles i inni), z udziałem interdyscy- plinarnych dziedzin nauki z pogranicza humanistyki i przyrodoznawstwa (eto- logia kognitywna, ekologia, etyka środowiskowa, ekofilozofia, ekoetyka, bio- etyka, etyka ochrony zwierząt, zoosemiotyka i inne), które ukształtowały nową gałąź wiedzy, tzw. studia nad relacjami ludzi i zwierząt (human – animal stu- dies), pod sztandarem kopernikańskiego przewrotu w etyce (Peter Singer, Tom Regan, Paul Taylor i inni), doprowadziły nie tylko do przedefiniowania pod- miotowości człowieka, ale też do prób zdefiniowania podmiotowości bytów na- turalnych, odbudowania i przewartościowania relacji między podmiotami ludz- kimi i nie-ludzkimi. Pytanie o relacje między tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce, podejmują w myśli zachodnioeuropejskiej oraz amerykańskiej: Giorgio Agamben, Dominic LaCapra, Jacques Derrida czy Donna Haraway, natomiast we wschodnioeuropejskiej – Tatiana Pawłowa, Władimir J. Borejko, Oleg Kulik, Tatiana Goriczewa, Jolanta Brach-Czaina, Krystyna Wilkoszewska, Monika Bakke, Ewa Domańska, Jan Białocerkiewicz, Dariusz Czaja oraz wielu innych. Posthumanizm pyta o relację człowieka do bytów technicznych (maszyn, szczególnie robotów i cyborgów, androidów), a więc wychodzi poza ludzką perspektywę, a jednocześnie dowartościowuje inne istoty i „istoty” (nadaje sta- tus podmiotu zwierzętom i robotom z uwagi na ich coraz bardziej dostrzegalne podobieństwo do ludzi) oraz zastanawia się, jak określić człowieka, który pod wpływem różnych biotechnologii informatyczno-medycznych przestaje być wyłącznie tworem biologicznym i kulturowym, stając się w większym lub mniejszym stopniu bytem sztucznym/technicznym, bytem wspomaganym. Post- humanizm proponuje kult tego wszystkiego, co następuje po przekroczeniu gra- nic człowieczych cech/człowieczeństwa. Gdy człowiek przestaje być istotą w pełni organiczną, osiąga formę postludzką. Koncepcja człowieczeństwa pod- lega zmianom w związku z moralnym dylematem, jak zdefiniować człowieka z wszczepionymi naturalnymi (auto-/homotransplantacje), sztucznymi (kończy- ny, rozruszniki i inne urządzenia wspomagające pracę organizmu) lub zwierzę- cymi organami (ksenotransplantacje/heterotransplantacje), z przeszczepionymi kośćmi oraz narządami od zmarłych (transplantacje), z biotronicznymi proteza- mi, implantami, plombami, soczewkami, spiralami, aparatami podtrzymującymi życie lub wzmacniającymi zmysły i przyjmującego środki farmakologiczne Słowo wstępne 11 (substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy, leki). Obecnie fundamentalnym zagadnieniem jest relacja między tym, co ludzkie i nieludzkie, organiczne i nieorganiczne, naturalne i sztuczne, żywe i martwe. Do głosu dochodzi tu transhumanizm/ekstropianizm (inżynieria genetyczna, nowoczesna technika medyczna, sztuczna inteligencja, nanotechnologia) jako przykład technokra- tycznej posthumanistyki. Pierwsze sygnały transhumanizmu obserwuje się w latach 70. XX wieku w tekstach Fereidouna M. Esfandiary’ego, podpisującego się nowym nazwi- skiem – FM-2030. Był on jednym z pierwszych badaczy piszących o trans- ludziach (transhuman) jako kolejnym ogniwie w ewolucyjnym łańcuchu. Per- spektywę posthumanizmu można łączyć ze studiami nad zwierzętami (lub roślinami) tylko wówczas, jeśli oznacza ona – jak podkreśla Monika Bakke – krytyczną postawę wobec antropocentryzmu, a nie antycypowanie postczłowie- ka oraz epoki postludzkiej, ponieważ promowanie ulepszonego człowieka sta- nowi domenę transhumanizmu1. Teorie spod znaku post- i transhumanizmu łączy transgresyjność. Autorzy, podejmując temat relacji człowieka w stosunku do nie-ludzkich form życia, do ludzkiego bios/zoe i maszyn, mieli na celu poszukiwanie odpo- wiedzi na pytanie, czy zyskał on popularność jako odrębny nurt zwany bioar- tem i sztuką postgatunkowizmu wyłącznie w nowoczesnej kulturze popularnej i sztuce (sztuka robotyczna, film, performance, fotografia, instalacja wizual- na/dźwiękowa, rysunek, grafika), czy kształtuje on swoje indywidualne oblicze również w literaturze, filozofii i nauce. Artykuły obejmują interdyscyplinarną problematykę, znacznie szerszą od konwencji wybranych zagadnień post- i transhumanizmu w literaturze i sztuce. Ten temat ogarnia bardzo szerokie spektrum badawcze odpowiadające zbiorowi tekstów, które zostały tutaj zamieszczone. Rozległość ta nie powinna jednak dziwić, ponieważ zestawienia kwestii relacji człowieka do zwierząt (czy w ogó- le innych istot żywych) oraz zagadnienia powiązań człowieka z bytami techno- logicznymi w wielu opracowaniach sąsiadują z sobą i w pewnych aspektach ujawniają podstawowy problem, który stanowi centrum tego rodzaju refleksji: namysł nad granicami człowieczeństwa, kondycją człowieka i jego stosunku do innych bytów. Myślenie to wyrasta z tradycji penetrowania wielorakich katego- rii inności, obcości, odmienności, ale odwołuje się też do holistycznych koncep- cji człowieka i świata. Ponadto, niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania, realizowane od dawna w myśli zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, związane z interdyscy- plinarnym postrzeganiem i badaniem rzeczywistości. Żywię nadzieję, że może przyczynić się ona do przeorganizowania i przewartościowania naszego myśle- 1 M. BAKKE: Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem? „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 198–199. 12 Słowo wstępne nia o publikacjach naukowych w ogóle, pozwoli dostrzec, że wąskie specjaliza- cyjne studia adresowane tylko do filologów odchodzą w przeszłość, że wkrótce przestaną mieć rację bytu z uwagi na dominującą w świecie naukowym tenden- cję do ujmowania świata w kategoriach holistycznych. W powstawaniu monografii – jak już wspomniałam – brali udział specja- liści różnych dziedzin: biologii/ekologii, literaturoznawstwa (poloniści, roma- niści, angliści, italianiści, germaniści, slawiści, rusycyści), filozofii, kultury, sztuki, medioznawstwa, prawa, a nawet wojskowości. Obecność w tym przed- sięwzięciu biologa potwierdza zasadność prowadzenia badań sytuujących się w nurcie tzw. trzeciej kultury, ponieważ jest próbą poszukiwania porozumienia naukowego pomiędzy reprezentantami humanistyki i nauk przyrodniczych. Monografia ta jako interdyscyplinarny zbiór artykułów, będąc rodzajem dysku- sji ich autorów: biologa, przedstawicieli bioetyki i filozofii przyrody z humani- stami reprezentującymi inne dziedziny wiedzy, staje się dowodem na to, że „trzecia kultura” od czystej epistemologii przechodzi do praktyki życia nauko- wego. To pierwszy – nie zawaham się napisać – ważny krok na drodze ku bio-logiczności w nauce i przełamywaniu paradygmatu segregowania specjal- ności. Interdyscyplinarne publikacje pozwalają wypracować uniwersalny język prawdziwej nauki, niedostępny do tej pory dla szerokiego grona użytkowników z powodu zakotwiczenia w „klatce” żargonów wąskich dyscyplin naukowych, umożliwiają wyjście poza „getto” własnych hermetycznych i jednowymiaro- wych badań. To nowa formuła, którą stosuje się z powodzeniem na Zachodzie, ale także w Rosji, czemu – z mojej inicjatywy – Instytut Filologii Wschod- niosłowiańskiej zaczął sprzyjać (zgoda na realizację projektu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” wykraczającego znacznie poza temat badawczy Zakładu Hi- storii Literatury Rosyjskiej i innych Zakładów w naszej jednostce). Owa for- muła powoli zaczyna przyjmować się w Polsce, czego dowodem są ciekawe interdyscyplinarne przedsięwzięcia i projekty badawcze realizowane w innych ośrodkach, np. w Poznaniu („Dyskurs Wielokulturowy”), w Lublinie („Wspól- ne Drogi”) czy w Warszawie („Animal Studies”). Pozostaje mieć nadzieję, że idee oraz cele naszej monografii zostały zrealizowane, a zamieszczone w niej artykuły będą intelektualnie inspirujące nie tylko dla specjalistów. „Spotkanie” autorów w niniejszym tomie daje im okazję, aby przekonali się, że kwestie, którymi się zajmują, nie są niszowe czy marginalne, a oni sami tworzą w Pol- sce rodzaj interdyscyplinarnego środowiska spod znaku post- i transhumani- zmu z nowatorskich kręgów tematycznych, np. Human Animal Studies. Mono- grafie tego typu są potrzebne, ponieważ pozwalają uczestniczącym w nich autorom wymieniać myśli i poglądy, wzajemnie przyglądać się rezultatom swojej pracy, a stąd wiedzie droga do tak pożądanego u nas ulepszonego przepływu informacji naukowej i sprawniejszego integrowania się przedstawi- cieli różnych środowisk akademickich. Jako redaktor mam nadzieję, że okazją do interesującej wymiany poglądów będą kolejne tego typu publikacje. Słowo wstępne 13 Zaprezentowane teksty charakteryzują się nie tylko dużą różnorodnością omawianego materiału, ale również zróżnicowaną metodologią, ponieważ każdy autor próbuje uchwycić hydrę zwaną post-/transhumanizmem za inny łeb. Przedłożona monografia nie pretenduje do roli pionierskiej publikacji2, ale po- dejmuje zagadnienia ważkie, wpisujące się w aktualny nurt badań o ogólno- światowym zasięgu. Żywię nadzieję, że prezentowany tom pierwszy na tyle po- budzi wyobraźnię i intelekt Czytelników, że chętnie sięgną po tom drugi. 2 Inspiracją była dla mnie niezwykle interesująca monografia wieloautorska, która powstała z inicjatywy dr hab. Honoraty Korpikiewicz, prof. UAM. Zob. Człowiek – zwierzę – cywilizacja. Aspekt humanistyczny. Red. H. KORPIKIEWICZ. Poznań 2001. Monografia Człowiek w relacji do zwierząt... stanowi kontynuację podjętego tam interdyscyplinarnego nurtu myślenia we współczes- nej nauce polskiej i europejskiej oraz namysłu nad głębszym (innym) rozumieniem humanizmu. Katowice, 10.11.2013 r. Justyna Tymieniecka-Suchanek 391 Noty o Autorach Marcin Czerwiński – dr, teoretyk literatury, obecnie adiunkt w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naczelny i założyciel kwartalnika „Rita Baum”, redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Rity Baum”. Intere- suje się antropologią literatury. Autor kilkudziesięciu artykułów literaturoznawczych oraz książki Smutek labiryntu. Gnoza i literatura: motywy, wątki, interpretacje (Kraków 2013). W przygotowaniu kolejna publikacja – Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym. Agnieszka Dęsoł – mgr, absolwentka politologii na Wydziale Studiów Międzynarodo- wych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rosjoznawstwa na Wydziale Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodo- wych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Dominika Dzwonkowska – dr, absolwentka filozofii i ochrony środowiska (2005, 2006), doktorat uzyskała w zakresie filozofii (2011). Adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, gdzie prowadzi badania i zajęcia z ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju i etyki środowiskowej. Sekretarz czasopisma naukowego „Studia Ecologiae et Bioethicae” i Reprezentant na Polskę Międzynarodo- wego Towarzystwa Etyki Środowiskowej. Ma doświadczenie we współpracy z organiza- cjami pozarządowymi oraz biznesem w zakresie promowania wiedzy o zmianach klima- tu i ochronie środowiska. Katarzyna Gadomska – dr hab., adiunkt, pracownik Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Jej badania koncentrują się wokół „nowej fanta- styki”, horroru, science-fiction, fantasy. Autorka licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz dwóch monografii: Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain (Katowice 2002), La prose néofantastique d’expression fran- çaise aux XXe et XXIe siècles (Katowice 2012). Weronika Górska – mgr, doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Inter- pretacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów nauko- 392 Noty o Autorach wych publikowanych w zbiorach pokonferencyjnych; pisze recenzje książek i filmów oraz wiersze (tom Rozsznurowywanie). Interesuje się prozą m.in. Olgi Tokarczuk i Iza- beli Filipiak, a także kryminałem, baśnią, karnawałem, feminizmem i wegetarianiz- mem. Jolanta Greń-Kulesza – dr, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Fascy- nacje naukowe: literatura przełomu XIX i XX wieku, rosyjska literatura współczesna, kultura rosyjska. Autorka książki W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX–początku XX wieku. Cierpienie i ofiara (Opole 2012) i artykułów o twórczo- ści M. Gorkiego, M. Sabasznikowej, D. Mierieżkowskiego i innych. Dariusz Gzyra – mgr, publicysta, działacz społeczny, artysta i uczestnik debat publicz- nych na temat relacji człowieka z resztą zwierząt. Pracuje nad doktoratem poświęconym myśli etycznej Toma Regana. Ryszard W. Kluszczyński – prof. dr hab., kierownik Katedry Mediów i Kultury Audio- wizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, filmem awangardowym, teorią sztuki, kulturą alternatywną, jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu (War- szawa 2010), Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów (Kraków 2001; II wydanie – 2002), Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej (Warszawa 1999; II wydanie – Kraków 2002), Obrazy na wolności. Stu- dia z historii sztuk medialnych w Polsce (Warszawa 1998), Awangarda. Rozważania teo- retyczne (Łódź 1997), Film – sztuka Wielkiej Awangardy (Łódź–Warszawa 1990). Bartosz Kłoda-Staniecko – mgr, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze. Zainteresowania badawcze oscylują wokół za- gadnień tożsamości cyberkultury; publikuje m.in. w „Opcjach” i „artPAPIERZE”. Autor rozprawy Gram, więc… kim jestem? Rola i funk- cja gracza w relacji z medium ergodycznym opublikowanej w monografii Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej (pod red. A. Pitrusa). cyberprzestrzeni cyborga, i Łukasz Kołoczek – dr, adiunkt, pracownik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy o Przyczynkach do filozofii Martina Heideggera (Bóg Heideggera. Próba językowej transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii”). Obecnie zajmuje się teorią i filozofią kultury. Barbara Kornacka – dr, absolwentka historii sztuki i filologii romańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Literatury Włoskiej UAM. Po uzyskaniu doktoratu z zakresu literaturoznawstwa włoskiego związała karierę naukową z filologią włoską; prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów literackich i kulturo- wych. Jej zainteresowania badawcze obejmują obszar od włoskiej kultury medialnej i wizualnej do literatury współczesnej i najnowszej Półwyspu Apenińskiego. Autorka Noty o Autorach 393 rozprawy habilitacyjnej Ucho, oko, ciało. O prozie „młodych pisarzy” lat osiemdzie- siątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech (Poznań 2013). Michał Koza – mgr, polonista, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny internetowego czasopisma naukowego „Polisemia”, współpracownik serwisu Popmoder- na.pl, w którym daje wyraz popkulturowym pasjom. Naukowo zajmuje się teorią litera- tury, a zwłaszcza problematyką zwrotu etycznego we współczesnym literaturoznaw- stwie. Jacek Lejman – dr, adiunkt, filozof w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lubli- nie. Od 1988 roku zatrudniony w Zakładzie Filozofii Kultury Wydziału Filozofii i So- cjologii, od 2008 roku tamże w Zakładzie Etyki, obecnie w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii. Główne dziedziny naukowej, zawodowej i społecznej działalności: etyka śro- dowiskowa, etologia i socjobiologia człowieka, filozofia kultury. Najważniejsze publika- cje książkowe: Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczesna (Lublin 1999), Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania re- lacji człowiek – zwierzę (Lublin 2008). Dariusz Liszewski – dr, pracownik Zakładu Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody w In- stytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zainteresowania naukowe: humanistyczne podstawy ochrony środowiska, które konstytuują takie dyscypliny, jak: ekofilozofia, etyka środowiskowa, etyka ochrony zwierząt, bioetyka, etyka odpowie- dzialności globalnej, filozofia zrównoważonego rozwoju. Uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych podejmujących filozoficzne i etyczne problemy relacji czło- wiek – natura. Członek Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzę- tach, sympatyk społecznego ruchu ekologii głębokiej. Mirosława Michalska-Suchanek – dr, literaturoznawca. Rozprawa doktorska: „Poetyka nastroju. Na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich II połowy XIX wieku”. Pra- cownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zain- teresowań: historia literatury rosyjskiej, teoria literatury, dydaktyka języka obcego z uwzględnieniem języków specjalistycznych. Prowadzone badania naukowe: literatura wobec tematyki aktów suicydalnych. Autorka kilkudziesięciu artykułów, dwóch książek: Fenomen samobójstwa (Mikołów 2011) oraz Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowia- danie Leonida Andriejewa „Judasz Iszkariot” (Mikołów 2013), a także redaktor i współredaktor sześciu zbiorowych monografii. Marta Niedziela-Janik – mgr, doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej literatury rosyjskiej, a w szczególności twórczości Niny Sadur i córki pisarki – Jekatieriny. Pracuje nad rozprawą doktorską po- święconą dramaturgii N. Sadur w kontekście literatury kobiecej. Agnieszka Nieracka – dr hab., pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Me- diach w Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania naukowe: transformacje kultury popu- 394 Noty o Autorach larnej w kontekście przemian technologicznych, problematyka cyberfeminizmu, post- modernistyczne kino popularne. Znawczyni kina science fiction i jego kontekstów. Opublikowała książkę Science fiction jako gatunek filmowy (Katowice 1985). Autorka wielu artykułów w tomach zbiorowych. Współredaktorka (z A. Gwoździem) publikacji Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych (Warszawa 2006). Paweł Nierodka – dr, filozof, pracownik Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Spo- łecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Ka- towicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: an- tropologia filozoficzna, filozofia techniki, filozofia cywilizacji, filozofia kultury. Iwona Ostaszewska – mgr, asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uni- wersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe rozwija w obszarze współczesnej literatury rosyjskiej. W ostatnich latach zajmuje się zagadnieniem literatury rosyjskiej wobec problemów ekologii. Maciej Ożóg – dr, teoretyk i historyk sztuk medialnych, muzyk. Opublikował wiele prac poświęconych sztuce nowych mediów, filmowi awangardowemu i sztuce wideo. Zajmuje się: historią i teorią sztuk medialnych, problematyką cyberkultury, społeczeń- stwa informacyjnego, studiami nad kulturą nadzoru (surveillance studies), posthuma- nizmem, bioartem, mediami taktycznymi i badaniami artystycznego wykorzystania me- diów lokacyjnych oraz technologii mobilnych. Założyciel takich projektów muzycznych i audiowizualnych, jak: Spear, Ben Zeen, Aural Treat. Obecnie prowadzi projekty: Nonstate, Quantum Vaccum Oscillator oraz Feral Sound Kitchen. i współzałożyciel Andrzej Polak – dr, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyj- skiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Rozprawę dok- torską poświęconą prozie historycznej Bułata Okudżawy obronił w 2002 roku. Autor monografii Proza historyczna Bułata Okudżawy. Z problemów gatunku i intertekstual- ności (Katowice 2006). Zajmuje się literaturą rosyjską po roku 1917, a zwłaszcza prozą współczesną, głównie gatunkiem historii alternatywnej i fantastyką społeczną. Małgorzata Rutkowska – dr, literaturoznawca, amerykanistka, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół anglojęzycznej literatury podróżniczej i animal studies. Opublikowała książkę In Search of America: The Image of the United States in Travel Writing of the 1980’s and 1990’s (Lublin 2006). Obecnie pracuje nad monografią poświęconą zwierzętom we współczesnej literaturze amerykańskiej. Piotr Skubała – prof. dr hab. nauk biologicznych, pracownik Katedry Ekologii Wy- działu Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się ekologią i systematyką saprofagicznych, glebowych roztoczy z rzędu Oribatida, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Wiedzę biologiczną łączy z zaintereso- waniami filozoficznymi i etycznymi; zwolennik holistycznej koncepcji Przyrody i repre- zentant biocentryzmu. Autor 70 oryginalnych prac naukowych z dziedziny akarologii (ekologii i systematyki roztoczy) oraz 58 rozpraw naukowych, artykułów z dziedziny Noty o Autorach 395 ekologii, ochrony środowiska, filozofii środowiskowej, edukacji ekologicznej, proble- mów społecznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej i organi- zacjami ekologicznymi. Alfia I. Smirnowa – dr hab., literaturoznawca, prof. Katedry Literatury Rosyjskiej i Folkloru Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka ponad 200 opublikowanych prac, np.: monografii «(cid:1)(cid:2) (cid:3)(cid:4), (cid:5)(cid:3)(cid:4) (cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:3)(cid:2) (cid:9)(cid:10), (cid:11)(cid:12)(cid:8)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)…»: (cid:12)(cid:15)(cid:16)(cid:16)(cid:17)(cid:14)(cid:18) (cid:7)(cid:14)(cid:3)(cid:15)(cid:12)(cid:19)(cid:8)(cid:20)(cid:4)(cid:16)(cid:4)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:14)(cid:18) (cid:11)(cid:12)(cid:4)(cid:21)(cid:14) 1960-(cid:22)–80-(cid:22) (cid:23)(cid:4)(cid:13)(cid:4)(cid:9) ((cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:2)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7) 1995), rozpraw naukowych i podręczników akademickich: (cid:24)(cid:15)(cid:16)(cid:16)(cid:17)(cid:14)(cid:18) (cid:7)(cid:14)(cid:3)(cid:15)(cid:12)(cid:19)(cid:8)(cid:20)(cid:4)(cid:16)(cid:4)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:14)(cid:18) (cid:11)(cid:12)(cid:4)(cid:21)(cid:14) (cid:9)(cid:3)(cid:4)(cid:12)(cid:4)(cid:25) (cid:11)(cid:4)(cid:20)(cid:4)(cid:9)(cid:8)(cid:7)(cid:10) (cid:26)(cid:26) (cid:9)(cid:2)(cid:17)(cid:14) ((cid:8)(cid:2)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:6) 2009); (cid:24)(cid:15)(cid:16)(cid:16)(cid:17)(cid:14)(cid:18) (cid:11)(cid:12)(cid:4)(cid:21)(cid:14) (cid:9)(cid:3)(cid:4)(cid:12)(cid:4)(cid:25) (cid:11)(cid:4)(cid:20)(cid:4)(cid:9)(cid:8)(cid:7)(cid:10) (cid:26)(cid:26) (cid:9)(cid:2)(cid:17)(cid:14): (cid:9)(cid:2)(cid:17)(cid:3)(cid:4)(cid:12) (cid:12)(cid:14)(cid:21)(cid:9)(cid:8)(cid:3)(cid:8)(cid:18) ((cid:8)(cid:2)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:6) 2011); (cid:27)(cid:8)(cid:3)(cid:2)(cid:12)(cid:14)(cid:3)(cid:15)(cid:12)(cid:14) (cid:12)(cid:15)(cid:16)(cid:16)(cid:17)(cid:4)(cid:23)(cid:4) (cid:21)(cid:14)(cid:12)(cid:15)(cid:28)(cid:2)(cid:29)(cid:30)(cid:18) (1920–1990) ((cid:8)(cid:2)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:6) 2006). Katarzyna Szumlas – mgr, absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją teatrolo- giczną na dwóch uczelniach: w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej). W badaniach naukowych poszukuje twórców teatralnych, którzy w swoich pracach podejmują dialog z antropocentrycznym punktem widzenia. Justyna Tymieniecka-Suchanek – dr hab., literaturoznawca, pracownik Zakładu Histo- rii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych oraz dwóch mono- grafii: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004) i Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu za- gadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013). Współredaktorka (wespół z B. Stempczyń- ską) książki Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich (Katowice 2009). Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Slavii Orientalis”, „Przeglądzie Rusycy- stycznym”, „Anthropos?” oraz w monografiach zbiorowych. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska, idee biologii i etologii w dyskursie humanistycznym, ekofilozofia, animal studies, zoosemiotyka, bioetyka. Inicjatorka i założycielka interdyscyplinar- nej pracowni badawczej o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym – Laborato- rium Animal Studies Trzecia Kultura (LAS TK), które zostało afiliowane 31 marca 2014 roku przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Wioletta Wiśniewska – mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teorią literatury i literaturą współczesną, szczególnie prozą science fiction oraz zagadnieniem renesansu utopii jako gatunku lite- rackiego. Jest jedną z tłumaczek książki Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji Mieke Bal. Obecnie studiuje socjoekonomikę na Wydziale Historii UAM; pracę ma- gisterską z obszaru posthumanizmu pisze pod kierunkiem dr hab. E. Domańskiej, prof. UAM. Zbigniew Wróblewski – dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Filozofii Przyrody Ożywionej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor monografii Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody (Lublin 2010); współre- daktor (wspólnie z S. Kozłowskim) książki Wokół Mnożnika Cztery (Lublin 2000) i (wspólnie z S. Ziębą) tomu Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wie- 396 Noty o Autorach ków (Lublin 2000); redaktor pracy Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne (Lublin 2010). Członek Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Człowiek i Przyroda” w latach 1994–2003. Zajmuje się filozofią ekologiczną, etyką środowiskową i praktyczną filozo- fią przyrody. Jako stypendysta Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst przebywał w Institut für Philosophie Technische Universität Darmstadt. Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak – dr, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekono- micznego i Nowych Mediów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, współpracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury na Uniwersytecie Śląskim, poetka i dziennikarka. Autorka książek: Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie (Katowice 2004), Obce. Reaktywacja. Szkice (Katowice 2013). Monika Żółkoś – dr, polonistka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W badaniach zajmuje się analizą dyskursów postzależnościowych, krytyką gender i queer oraz human – animal studies. Publikuje w „Didaskaliach”, „Blizie”, „Dialogu” i w monografiach zbiorowych. Teatrolożka i krytyczka teatralna. Przez wiele lat selekcjonerka gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Odznaczona przez Prezyden- ta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. 397 Indeks osobowy 242, 253, 268, 270, 272–274, 305, 309, 322, 367, 368, 388 Bakkum Douglas J. 358, 359 Bańka Józef 106, 109–121 Baran Bogdan 131 Barber Benjamin R. 337, 338 Bataille Georges 140 Bates Michelle 381 Bator Joanna 270 Baudrillard Jean 318, 347 Baum Frank L. 338 Bauman Zygmunt 346, 365, 366 Bay Michael 330 Bear Greg 310 Behne Adolf 326 Bekoff Marc 153 Bellerofont 168, 169 Belsey Catherine 313 Bełch Pius 105 Ben-Ary Guy 357–359 Bendyk Edwin 254 Bentham Jeremy 48, 49, 152, 166, 170, 262, 266, 385, 389 Berger Anne Emmanuelle 163 Berleant Arnold 232 Białocerkiewicz Jan 10, 151 Białoszewski Miron 139, 141 Bielik-Robson Agata 140, 142 Birch Thomas H. 101 Biro Matthew 326, 328 Bittner Ireneusz 108 Blake William 261 257 277, 278 Allen Colin 153 Allington Edward 353 Ammaniti Niccolò 267–269, 271–275, Amoroso Nadia 370 Anderson Susan Leigh 96, 97 Anker Peder 91 Ankum Katharina von 327 Arendt Hannah 80, 226 Arnim Ludwig Achim von 189, 191 Arystoteles 34, 45, 79, 105, 107, 132, 133, 143, 166, 223, 225, 226, 298, 300, 318 Abramowska Janina 279 Adam Alison 102 Agamben Giorgio 10, 79–82, 85, 90, 122– 142, 146, 147, 149, 223, 226, 252, 293, 294, 296, 298, 300, 302, 303 Alichniewicz Anna 49, 54, 60, 99, 152, Asendorpf Jens B. 23 Asimov Isaac 96, 98, 244 Attell Kevin 138, 293 Augustyn, św. 45, 105 Bäckhed Fredrik 20 Bacon Francis 46 Badger Gerry 377 Badmington Neil 313 Bakalarz Monika 140 Bakke Monika 10, 11, 71, 82, 88, 166, 220, 223, 226, 230, 234, 236, 241, 398 Indeks osobowy Blandzi Seweryn 132 Böhme Gernot 106–109 Bojarska Katarzyna 111, 310 Borejko Władimir J. 10 Bosch Hieronim 379 Boswell Peter 328 Bours Jean-Pierre 190–193 Bovillus Karol 45 Boy-Żeleński Tadeusz 46, 125 Boyden Ed 368 Brach-Czaina Jolanta 10, 229, 239, 299 Bradbury Ray 317 Braidotti Rosi 10, 79, 86–88, 90, 223, 241, 330 Branny-Jankowska Emilia 340 Breitmore Roberta 331 Brittain David 377 Brodski Josif 143 Brooks Richard 333 Broom Donald 23, 25 Brooman Simon 152 Bryson Joanna J. 97, 98 Brzozowska-Brywczyńska Maja 337 Bucholc Marta 273 Buffalo Bill 379 Burson Nancy 380, 381 Burton Ed 355, 356 Buryła Sławomir 345 Buss David M. 52 Buytendijk Frederik 22 Caillois Roger 184, 236, 264, 265 Calarco Matthew 142, 165 Callicott J. Baird 74 Calvin William H. 56 Campanella Tomasz 46 Cardano Girolamo 45 Carr Cynthia 377 Case Amber 363 Cassirer Ernst 47, 113, 118 Catts Oron 376 Cavalieri Paola 23, 150, 152 Celiński Artur 260 Chałupnik Agata 297, 299, 365 Chao Zenas C. 358, 359 Chapin Stuart F. 19 Chardin Teilhard de 55 Cieślak Tomasz 279 Cioran Emil 140 Cixous Hélène 338 Clynes Manfred 363 Coeckelbergh Mark 93, 95, 96, 100 Cohen Jeffrey Jerome 337, 338, 342, 347, 348 Constanza Robert 19 Cook Gareth 375 Cooper David 17 Corell Robert W. 19 Count Earl W. 52 Crawford Joan 330 Crutzen Paul 19 Culler Jonathan 308, 309 Czaja Dariusz 10 Czapliński Przemysław 304–306, 311, 316–322 Czarnacka Agatha 388 Czerniak Stanisław 106, 279–292, 318 Czerwiński Marcin 391 Ćwikiel Agnieszka 272, 305 Dajs Jekatierina 251 Dali Salvador 144, 188 Darwin Karol 21, 50, 51, 143, 144, 186, 232, 242, 276 Davis Karen 18 Dawkins Richard 27, 51, 52, 57 Dąbrowska Danuta 279 D’Eaubonne Françoise 259 Debord Guy 331 DeGrazia David 53 Deleuze Gilles 86, 122, 363 Deleva Emmanuelle 376 Delpech François 189 Derdowski Krzysztof 284, 286 Derra Aleksandra 330 Derrida Jacques 10, 95, 101, 163–170, 212, 242, 338, 389, 390 Descartes René 105, 107, 111, 233 Deszcz-Tryhubczak Justyna 19 Devall Bill 21 Dewolney Christopher 305 Indeks osobowy Dęsoł Agnieszka 391 Diamond Jared 54 Dick Philip K. 310 Dickey Christopher 375 Didier Julia 105 Dietrich Marlena 330 Dilthey Wilhelm 120 Dindo Marietta 24 Disney Walt 330, 344 Dobrila Peter Tomaz 374 Dobrski Konrad 50 Dolby Alex 101 Domańska Ewa 10, 111 Domański Piotr 106 Donaldson Roger 330 Donati Marc 269, 274, 275 Donovan Josephine 152, 157 Dorémieux Alain 187–189, 193 Dorst Jean 176 Douglas Mary 273 Douglas-Hamilton Iain 23 Dovey Jon 364 Dowd Michael 21 Doy Gen 379 Dreyer Carl Theodor 328 Droscher Vitus B. 51, 54 Duchamp Marcel 145 Duchliński Piotr 107 Dücker Gerti 23 Duda Katarzyna 221, 222 Dukaj Jacek 306, 307, 318–322 Dumont Brunon 148 Dunayer Jane 53, 155 Durys Elżbieta 272 Duszejko Janina 260, 262, 265 Duszyńska Dorota 271 Dybel Paweł 284–286, 289, 291 Dynarski Kazimierz 233 Dziadek Adam 165 Dzierżyńska Aleksandra 346 Dzwonkowska Dominika 391 Eco Umberto 263 Ehrenfeld David 25, 26 Eibl-Eibesfeldt Ireneusz 51 Eiseley Loren 56 399 Ellis Shaun 67 Ellul Jacques 364 Elzenberg Henryk 107 Elżanowski Andrzej 22–24 Enriquez Juan 368 Epstein Robert 23 Esfandiary Fereidouna M. 11 Euklides 158 Everndon Neil 21 Ewing Bill 380 Fabry Victoria J. 19 Falconetti Renée 328 Falkenmark Malin 19 Falski Maciej 342 Fellous Michèle 369 Fiedorczuk Julia 139, 140 Filek Jacek 132 Flanagan Mary 351, 352 Floridi Luciano 98, 99, 102 Foley Jonathan 19 Folke Carl 19 Fossey Dian 51 Foucault Michel 82, 313 Fox Robin 52 France Marie de 186 Francione Gary L. 150, 154, 155, 162 Francuz Grzegorz 65 Frankiewicz Małgorzata 318 Freud Sigmund 56, 189, 296, 297 Frisch Karl von 51 Frodeman Robert 74 Fromm Erich 108, 367 Fudge Erica 208, 217 Fukuyama Francis 118, 255, 374 Gadomska Katarzyna 186, 391 Gajewska Grażyna 310 Gallup Gordon G. Jr 23 Gamblen Philip M. 357–359 Gärdenfors Peter 35 Gardocka Teresa 150 Garnier Marie-Dominique 169 Garoian Charles R. 373 Gąsowska Lidia 345 400 Indeks osobowy Gehlen Arnold 94, 110 Gein Ed 379 Genis Aleksander 221 Gibbins Duncan 333 Gibson William 310 Giddings Seth 364 Gigon Olof 106, 107 Gilliam Terry 329 Gilligan Carol 158 Goeller Alison 378 Goffman Erving 346 Goimard Jacques 187 Gombrowicz Witold 139, 386 Goodall Jane 51 Gordon Jeffrey I. 20 Goriczewa Tatiana 10 Górska Weronika 391 Grabska Elżbieta 326 Graham Elaine 226 Graigne Paul 334 Grant Iain 364 Gray Chris Hables 311, 363 Grąbczewska Małgorzata 377 Greimas Algirdas 185 Greń-Kulesza Jolanta 392 Grey Kurt 98 Grodecka Maria 239 Grosz Elizabeth 10, 270, 293, 294, 297, 303, 388 Grosz George 327 Gruszczyńska Agnieszka 150 Guattari Felix 122 Guczalska Katarzyna 143 Gunkel David J. 93–101, 103 Gzyra Dariusz 150, 392 Habermas Jürgen 118–120 Haeckl Ernest 18 Haefner Joel 209 Hagens Gunther von 378 Hallevy Gabriel 92, 93 Hansen James 19 Haraway Donna 10, 109, 254, 272, 276, 305, 311, 313, 319, 321, 322, 325, 333, 338, 388 Harbisson Neil 364, 365 Harper Glenn 377 Harrison Lisi 343–345 Hartman Jan 259, 260 Hausmann Raoul 327 Hayles Katherine 10, 305, 307, 308, 310–313, 315, 316, 320–322 Heartfield John 327 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 109 Heidegger Martin 47, 94, 108, 111, 122, 127–137, 142, 165, 166, 309, 392 Heilbrun Carolyn G. 340 Heise Ursula K. 310 Helms Jesse 377 Heraklit 132 Herer Michał 122 Herodot 19 Hesse-Honegger Cornelia 383–390 Hiefmann Marvin 375 Himma Kenneth Einar 92, 93 Hinde Alfred 51 Hitchens Christopher 242 Hobbes Tomasz 46, 51, 107, 119 Höch Hanna 325–329, 335, 336 Holbach Paul-Henry 47, 48 Hölderlin Friedrich 129 Holt Robert D. 18 Hołub Grzegorz 107 Honderich Ted 108 Horacy 300 Huberath Marek 306 Hubert, św. 262 Hubicka Irena 222 Huff Cynthia 209 Hughes Terry 19 Huizinga Johan 22 Hultén Pontus 354 Hume David 47, 72, 73 Huxley Aldous 317 Ibsen Henrik Johan 74 Ilnicki Rafał 175, 177, 181, 305, 315, 316, 322 Ingarden Roman 108 Ishiguro Kazuo 310 Itter Jutta 216 Izdebski Hubert 151 Indeks osobowy Jackson Shelley 338–342, 347, 348 Jakubczak Marzenna 259 Jameson Fredric 318 Jankowska Hanna 57, 338 Jankowski Augustyn 139, 233 Jarmoch Edward 107 Jaroń Józef 107 Jarosz Krzysztof 105 Jasieński Bruno 175 Jaworski Wit 279 Jeffries Stuart 378 Jeunet Jean-Pierre 330 Jezierski Włodzimierz 68, 69 Joachimowicz Leon 107 Jonas Hans 32, 34–39, 42, 43 Jones Steve 55, 337 Judycki Stanisław 33 Jurgielewicz Magdalena 376 Kac Eduardo 351, 374–376, 382 Kachur Lewis 351, 352 Kajzar Helmut 293–303 Kanayama Akira 351, 352, 361 Kania Ireneusz 223 Kant Immanuel 47, 65, 105, 108, 156, 166 Karlberg Louise 19 Karłowski Jan 108 Karpowicz Tymoteusz 139 Kartezjusz 46, 48, 49, 51, 125, 166, 233, 257, 260 310, 315 Kaszowska-Wandor Barbara 305, 308– Keim Brandon 23 Kelley Lindsay E. 376 Kelly Kieran 364 Kempnerówna Stefania 296 Kendrick Keith 25 Kerenyi Karl 223 Kiepas Andrzej 108, 110, 119 Kim Anatolij 207 Klekot Ewa 345 Klimowicz Marek 34 Kline Nathan S. 363 Klinkenborg Verlyn 208–212, 215, 216, 218 401 Kluszczyński Ryszard W. 355, 392 Kłoda-Staniecko Bartosz 392 Kłoskowski Kazimierz 175 Koblin Aaron 371 Kolankiewicz Leszek 297 Kołoczek Łukasz 133, 392 Konarska Katarzyna 219 Konecki Krzysztof 213 Konstańczak Stefan 118 Kooning Willem de 145 Koraszewska Małgorzata 57 Kornacka Barbara 392 Korneć Grażyna 119 Kornhauser Julian 279 Kostić Aleksandra 374 Kowalczyk Izabela 253 Kowalewski Włodzimierz 317 Kowalska Aniela 164 Kowalska Małgorzata 164 Kowalski Piotr 219, 221, 222 Koza Michał 393 Kozak Piotr 146 Kożuchowski Józef 260 Kracauer Siegfried 332 Krajewski Janusz 114 Krajewski Marek 344, 346 Krajna Andrzej 22 Krąpiec Mieczysław A. 106 Kristeva Julia 342 Królak Sławomir 109, 136, 147, 272, 319 Kruczyński Zenon 66, 68, 70 Krupiński Piotr 279 Krygier Barbara 182 Kubiak Jacek 255 Kubiak Mariusz 107 Kulik Oleg 10, 140, 141 Kulik Ryszard 25 Kurtzman Robert 332 Kurzępa Bolesław 151 Kurzweil Ray 254, 305 Kusahara Machiko 89 Kutzbach Konstanze 378 Kuzniar Alice 212, 213 Kwaterko Mateusz 331 Lacan Jacques 166, 305, 307, 308, 313 402 Indeks osobowy Lacapra Dominic 10 LaFollette Hugh 28 Lambin Eric 19 La Mettrie Julien O. de 48, 51 Landsberg Alison 334 Lang Fritz 326, 332, 334 Langford Dale J. 24 Lasić Stanko 264 Latour Bruno 10, 305, 312, 313, 388– 390 Lecter Hannibal 379 Leder Andrzej 270 Lederer Wolfgang 189 Leeming Frances 325, 329, 330, 335, 336 Leeuw Sander van der 19 Legge Debbie 152 Leibniz Gottfried Wilhelm 46 Lejman Jacek 56, 233, 393 Lem Stanisław 239, 304, 305, 311, 313, 314, 316, 320, 322 Lenton Timothy 19 Lessing Teodor 48 Lethmate Jürgen 23 Levinas Emmanuel 166 Levy David 98 Levy Ellen K. 380 Lewańska Ariadna 341 Ley Ruth E. 20 Leymarie Fréderic Fol 355, 356 Liebig Justus von 18, 19 Lingis Alphonso 230 Linneusz Karol 124 Linney Alf 373 Lis Renata 347 Lisiejew Igor K. 22 Lisowski Krzysztof 279 Lister Martin 364 Liszewski Dariusz 393 Liverman Diana 19 Locke John 46, 47, 51, 107 Loeng Svein 74 Lorek Marta 364 Lorenz Konrad 22, 51 Lovejoy Margot 382 Lumsden Charles J. 52 Lyotard Jean-François 338 Łagoda Kuba 268 Łapiński Jacek 175 Łoziński Jerzy 108 Ługowski Włodzimierz 22 Łukasiewicz Małgorzata 118 Machado Arlindo 374 Majewska Ewa 272 Majewski Paweł 304, 305, 310–314, 316, 320, 322 Makela Maria 327 Malrieu Joel 185, 186 Manetti Gianozzo 46 Manglano-Ovalle Iñigo 379 Marciniak Małgorzata 254 Marecki Piotr 338 Margański Janusz 165 Margielewicz Elżbieta 21 Margulis Lynn 20 Marino Lori 23 Marks Karol 112, 125, 164, 182 Marter Joan 351 Maryniarczyk Andrzej 106 Masson Jeffrey Moussaieff 229 Masters Edgar Lee 339 Mathews John 373 Matkowski Tomasz 66 Matuszewski Ryszard 279 McCarthy Susan 229 McGann Jerome 308 McLuhan Marshall 362 Mele Salvatore 318 Melosik Zbyszko 270 Mencwel Andrzej 56 Merecki Jarosław 39, 41 Mérimée Prosper 186, 187, 193 Michalak Katarzyna 74 Michalska-Suchanek Mirosława 393 Midgley Mary 17, 229 Miguła Paweł 26 Miller Jason 23 Miller Nancy K. 341, 358 Mirandola Giovanni Pico della 45, 46 Miszk Andrzej 318 Mizera Janusz 129, 131, 132 Mizerkiewicz Tomasz 320 Indeks osobowy 403 Montaigne Michel de 46 Moraczewski Krzysztof 219, 220, 226, 227 Moravc Hans 305 Morawska Hanna 326 More Max 305 Morris Desmond 51, 54, 393 Morus Tomasz 46 Mościcki Paweł 122, 128, 147, 252 Mościskier Adam 57 Mozgawa Marek 153 Mueller Monika 378 Murawski Cezary 242 Musiał Łukasz 126, 142 Naisbitt John 376 Naisbitt Nana 376 Nakonieczny Mirosław 26 Nancy Jean-Luc 365 Naszkowska Krystyna 260 Natali Vincenzo 330 Nawroczyński Bogdan 166 Negri Pola 326 Neumann Eric 189 Neumann Kurt 330 Niccol Andrew 330 Nicholson Jeremy 20 Nicholson Linda J. 325 Niecikowski Jerzy 164 Niedziela-Janik Marta 393 Nielsen Asta 326 Nieracka Agnieszka 305, 393 Nierodka Paweł 394 Nilsson Kjell 148 Noone Kevin 19 Novak Kim 333 Nowacki Dariusz 260, 261, 263 Nowicki Andrzej 45 Nowotniak Justyna 132 Nykvist Björn 19 Oberton Wall 270, 271, 276 Ochman Jerzy 45 Odija Daniel 306 Oerlemans Onno 216 Oliver Kelly 384 Orfeusz 148 O’Rorke Imogen 378 Ossowska Danuta 345 Ostaszewska Iwona 394 Ostrowska Elżbieta 272 Oziewicz Marek 19 Ożóg Maciej 394 Paine Thomas 91 Palmer Joy A. 17 Pańkowski Tomasz 35 Pascal Blaise 46, 51 Pater Ewa 343 Patterson Francine 23 Paweł z Tarsu, św. 130, 136 Pawłowa Tatiana 10 Pepperell Robert 111, 311 Perriman Cole 310 Persson Åsa 19 Peterson Daniel A. 20 Petit Philippe 347 Petoia Erberto 186 Petterson Charles 18 Pickering Andrew 10 Pielewin Wiktor 244, 245, 253–256 Pieniążek Paweł 165 Pietruszewska Ludmiła 222, 227, 228 Pietrzykowski Tomasz 17, 26, 151 Piotrowicz Ludwig 298 Pisarski Mariusz 338, 340 Platon 19, 45, 105, 231 Plotnik Joshua M. 23 Plutarch 45, 48 Płatonow Andriej 221 Płaza Maciej 318 Polak Andrzej 394 Pollock Jackson 145, 351, 352 Popper Karl Raimund 41 Porfiriusz 45, 48 Potter Steve M. 357, 358, 359 Powers Richard 310 Preminger Otto 333 Prior Helmut 23 Promieńska Halina 113 Przybył Maria 233 Pułka Tomasz 141 404 Indeks osobowy Putman Hilary 101 Quinn Marc 379 Radkiewicz Małgorzata 259 Radkowska-Walkowicz Magdalena 272 Radomska Marietta 253 Raffles Hugh 384–386 Rainwater Catherine 215 Rancew-Sikora Dorota 64, 71, 72 Regan Tom 10, 97, 150–162, 392 Reiss Diana 23 Richardson Katherine 19 Ridley Matt 57 Rifkin Jeremy 116 Riley Kelly 343 Rizzolatti Giacomo 24 Rockstöm Johan 19 Rodhe Henning 19 Rogaczewski Grzegorz 306, 307 Rogers Mary F. 345 Rollin Bernard E. 47, 150 Roma Peter G. 23 Romanek Mark 330 Romaniuk Kazimierz 139 Rose Nikolas 10, 79, 83–86, 90, 223 Rosochacka Agata 310 Rotkiewicz Marcin 24 Rousseau Jean Jacques 107, 108 Rowlands Mark 150, 156, 157 Rudniańska Joanna 317 Rutkowska Małgorzata 394 Ryk Leszek 22 Sadowski Bogdan 33 Sadur Nina 229–232, 234–239, 242, 243, 393 Sadza Agata 364 Sagan Agata 235 Sagan Dorion 20 Salwa Mateusz 80, 136, 146 Sanbonmatsu John 159, 160 Sander Garrett 343 Sanders Jeff W. 98 Sanders Pollock Mary 215 Sartre Jean-Paul 108, 114 340 Showalter Elaine 338 Siebert Charles 208, 213–215, 218 Sieniewicz Mariusz 306 Siewierski Jerzy 264, 265 Silverman Kaja 333 Simon Bart 305 Singer Isaac Bashevis 18 Singer Peter 10, 23, 49, 53, 60, 66, 94, 99, 100, 152, 155, 159, 234–236, 240, 257–259, 262, 263, 266 Sawicka Katarzyna 364 Scheffer Marten 19 Schellnhuber Hans Joachim 19 Schneider Gary 380 Schweitzer Albert 111 Schwenger Peter 377 Scott Ridley 332 Sears Paul 21 Sebeok Thomas A. 52 Segarra Marta 163 Seneka Lucius Annaeus 107 Serkowska Hanna 268 Serpell James 54 Serrano Andres 377, 382 Sessions George 21 Shelley Mary 189, 221, 310, 334, 338– Sirotin Siergiej 251 Skarga Barbara 227 Składanek Marcin 335 Skotnicka Anna 225 Skrzywanowa Eugenia 332 Skubała Piotr 19, 394 Slicer Deborah 157 Sloterdijk Peter 309, 313 Sławęcka Ewa 222 Smirnowa Alfia I. 395 Smith John Maynard 51 Smith Julie A. 215 Smith Shad B. 24 Snow Charles Percy 359 Snyder Peter 19 Sobolewska Justyna 263 Sokrates 105, 231 Sonnenburg Justin L. 20 Sörlin Sverker 19 Indeks osobowy Sosnowski Jerzy 306 Squier Susan Merrill 86, 89 Stacey Jackie 331, 334 Stachowiak Lech 139 Stafford Barbara Maria 338 Staniewska Anna 47, 118 Stankiewicz Sebastian 232 Steele Bret 370 Steffen Will 19 Steinthal Haymann 126 Stephenson Neal 310 Stock Gregory 374 Stone Rosanne Allucquére „Sandy” 333 Stradomski Rafał 317 Stragiliati Roland 187 Strugaccy Arkadij i Borys 182, 183, 221 Sujak-Lesz Krystyna 22 Surma-Gawłowska Monika 147 Svedin Uno 19 Szacka Barbara 44 Szacki Jakub 44, 221 Szahaj Andrzej 318 Szaruga Leszek 285, 289 Szczęsna Anna 49, 54, 60, 99, 152, 257 Szczuka Kazimiera 341 Szczutkowska Sylwia 69 Szeżyńska-Maćkowiak Krystyna 114 Sztumski Wiesław 110, 113, 114, 116 Szumlas Katarzyna 395 Szymański Mikołaj 298 Ślusarczyk Radosław 69 Świderek Jolanta 45 Tales z Miletu 111 Tatarkiewicz Władysław 106, 231 Taylor Elizabeth 333 Taylor Paul 10 Taylor Thomas 91 Tennyson Alfred 19 Terranova Tiziana 305 Thacker Eugene 374 Tiampo Ming 351, 352 Tiger Lionel 52 Tinbergen Niko 51 Tinguely Jean 353–355, 357, 361 405 Titmarsh Mark 318 Tokarczuk Olga 139, 253, 257, 260, 261, 263, 264, 266, 306, 392 Tokarska-Bakir Joanna 346 Tokarski Ryszard 153 Tołstoj Tatiana 221, 225 Tomasz z Akwinu, św. 105, 123 Tresset Patrick 355, 356, 361 Trojan Maciej 213 Tromble Meredith 332 Trzpil Izabela Aldona 107 Tuan Yi-Fu 215 Tuck Mike 144 Tulli Magdalena 317 Turing Alan 248, 313 Turkle Sherry 333 Turner Bryan S. 365 Tyard Pontus de 45 Tymieniecka-Suchanek Justyna 395 Unterschuetz Alicja 376 Varela Francisco 312 Varga Krzysztof 306 Vial Paul 375 Waal Frans de 23, 24, 57 Walker Brian 19 Walker Christian 377 Wallace Alfred R. 50 Wallace Jeff 308, 312, 315 Wallace Marina 379 Ward Janet 329 Waszkielewicz Halina 224, 225, 227 Wegner Daniel M. 98 Weiner January 20, 54 Welsch Wolfgang 10, 138, 140, 144, 148, 149 Wertenstein Wanda 332 White Gilbert 209, 210–212 Whiten Andrew 24 Wieczorkiewicz Anna 270 Wiener Norbert 254, 307 Wilkoszewska Krystyna 10 Wilson Edward O. 44, 48, 49, 51, 52, 58 Wilson Ian D. 20 406 Indeks osobowy Winterbottom Michael 330 Wise Steven 155 Wiśniewska Wioletta 395 Wit Cynthia de 19 Witkin Joel-Peter 376, 377 Wolf Naomi 366 Wolfe Cary 10, 65, 152, 268 Wollstonecraft Mary 91, 104, 340 Wrenn Corey 155 Wright Alexa 373 Wright Robert 57 Wróblewski Zbigniew 32, 395 Wrześniak Małgorzata 345 Zagórski Sławomir 55 Zamiatin Jewgienij 220, 221 Zaniewicki Witold 296 Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna 396 339, Ziemiański Stanisław 107 Ziemkiewicz Rafał 317 Žižek Slavoj 254 Znamierowski Czesław 46, 47, 73, 108 Znaniecki Florian 56 Zurr Ionat 376 Zylinska Joanna 101 (cid:23)(cid:6)(cid:19)(cid:21) (cid:23)(cid:10)(cid:19)(cid:21)(cid:27)(cid:2)(cid:3)(cid:7)(cid:2) 149 (cid:23)(cid:6)(cid:11)(cid:7)(cid:3)(cid:12)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:23)(cid:19)(cid:3)(cid:12)(cid:17)(cid:4)(cid:17)(cid:11) 182 (cid:23)(cid:17)(cid:7)!(cid:17) (cid:6)(cid:10)(cid:7)(cid:3)(cid:11)(cid:12)(cid:10) (cid:12)(cid:3) 176 (cid:23)(cid:17)(cid:26)(cid:21)(cid:7)(cid:6)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:3) (cid:23)(cid:6)(cid:19)(cid:6)(cid:14)(cid:14)(cid:3) 321 (cid:23)(cid:10)(cid:19)(cid:19)(cid:26)(cid:14)(cid:10)#(cid:7)(cid:25)(cid:11)(cid:3)(cid:27)(cid:14) $(cid:6)(cid:11)(cid:17) 104 (cid:23)(cid:11)#(cid:5)(cid:19)(cid:6)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:17) (cid:5)(cid:17)(cid:2)(cid:7)(cid:6)(cid:15) 43 (cid:30)(cid:3)(cid:12)(cid:10)(cid:4)(cid:26)(cid:25)(cid:3) (cid:3)(cid:14)(cid:3)(cid:9)(cid:17)(cid:7)(cid:3) 192 (cid:30)(cid:3)!(cid:6)(cid:15) (cid:30)(cid:6)(cid:10)(cid:11)(cid:2)(cid:17)(cid:13) 200, 201 (cid:30)(cid:18)’(cid:11)(cid:3) (cid:8)(cid:3)(cid:11)( 161 (cid:30)(cid:11)(cid:6)(cid:7)(cid:21)- #(cid:19)(cid:6) (cid:3) )(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:7)(cid:14)(cid:3) 228 (cid:30)#(cid:11)(cid:6)(cid:15)(cid:17)! *(cid:3)(cid:15)(cid:6)(cid:19) (cid:22)(cid:6)(cid:4)(cid:6)(cid:7)(cid:10)(cid:15)(cid:17)! 181 (cid:30)#(cid:11)(cid:26)(cid:25)(cid:3) (cid:23)(cid:6)(cid:11)(cid:10)(cid:7)(cid:17)(cid:25)(cid:3) 265 (cid:8)(cid:3)(cid:11)(cid:15)(cid:17)(cid:7) (cid:16)(cid:3)(cid:11)(cid:19)(cid:21)(cid:18) 173 (cid:8)(cid:6)(cid:7)(cid:26)(cid:10)(cid:19) (cid:1)(cid:2)(cid:7)(cid:6) (cid:25)(cid:3) 382 (cid:8)(cid:6)(cid:11)(cid:11)(cid:17)(cid:12)(cid:3) +(cid:3)(cid:25) 170, 390 (cid:8)(cid:9)(cid:6)(cid:25)(cid:26)(cid:10)(cid:7) ,(cid:6)(cid:19)(cid:17) 347 (cid:8)(cid:18)(cid:15)(cid:10)(cid:7)(cid:25)(cid:10)(cid:15)(cid:26)(cid:3) (cid:8)(cid:10)(cid:4)(cid:17)(cid:7)(cid:17)(cid:25)(cid:3) 104 (cid:8)#(cid:25)(cid:3)(cid:13) ./(cid:6)(cid:25) 322 +#(cid:19)(cid:25)(cid:10)(cid:26)(cid:21) $(cid:10)(cid:7)(cid:17)(cid:25)(cid:3) 390 (cid:3)(cid:19)’(cid:2)(cid:17)(cid:7) (cid:22)(cid:6)(cid:11)(cid:2)(cid:6)(cid:13) 174, 194, 200 (cid:12)(cid:3)(cid:7)(cid:10)(cid:15)(cid:17)!-0’(cid:2)(cid:3)(cid:7)(cid:20)(cid:25) (cid:3)(cid:14)(cid:3)(cid:9)(cid:17)(cid:7)(cid:3) 347 (cid:6)(cid:19)(cid:17)(cid:7)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:1)(cid:7)(cid:12)(cid:11)(cid:6)(cid:13) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:6)(cid:15)(cid:17)! 205 Żółkoś Monika 396 Żukowska Lidia 279, 280 Żychliński Arkadiusz 126, 142, 309 1(cid:19)(cid:21)(cid:7)(cid:17)/(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:31)(cid:3)(cid:27)(cid:3)(cid:19) 181 )(cid:10)(cid:3)(cid:7)(cid:26) 2(cid:3)(cid:7)(cid:26) 43 (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7) (cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:9)(cid:10) 90, 137, 149, 303 (cid:1)(cid:13)(cid:14)(cid:4)(cid:3)(cid:14)(cid:10)(cid:15) (cid:16)(cid:17)(cid:7)(cid:2)(cid:17)(cid:18) 194, 196, 200–202, 205–207 (cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:5)(cid:21)(cid:6)(cid:15)(cid:3) (cid:22)(cid:15)(cid:6)(cid:14)(cid:19)(cid:3)(cid:7)(cid:3) (cid:23)(cid:3)(cid:19)(cid:6)(cid:11)(cid:17)(cid:6)(cid:15)(cid:7)(cid:3) 173 (cid:1)(cid:4)(cid:4)(cid:3)(cid:7)(cid:17)(cid:14)(cid:17) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:10) 277 (cid:1)(cid:11)(cid:17)(cid:26)(cid:14)(cid:10)(cid:14)(cid:6)(cid:19)(cid:21) 89 (cid:1)(cid:26)(cid:14)(cid:3)(cid:27)(cid:21)(cid:6)(cid:15) (cid:23)(cid:17)(cid:25)(cid:14)(cid:10)(cid:11) 174, 194, 199, 203–205 (cid:28)(cid:3)(cid:7)(cid:21)(cid:25)(cid:3) (cid:29)(cid:18)(cid:6)(cid:27) 120 (cid:28)(cid:6)(cid:19)(cid:3)(cid:20) (cid:30)(cid:3)(cid:19)(cid:17)(cid:7)(cid:3) 194 (cid:28)(cid:6)(cid:19)(cid:10)(cid:15) (cid:23)(cid:3)(cid:26)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:13) 194, 199 (cid:28)(cid:6)(cid:11)(cid:12)(cid:20)(cid:6)(cid:15) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:13) 174–176, 181 (cid:28)(cid:11)(cid:3)(cid:17)(cid:12)(cid:10)(cid:14)(cid:14)(cid:17) (cid:31)(cid:10)(cid:26)(cid:17) 90 (cid:3)(cid:13)(cid:18)(cid:3)(cid:11) 2(cid:6)(cid:19)(cid:4)#(cid:14) 303 (cid:3)(cid:4)(cid:4)(cid:6)(cid:11)(cid:6)(cid:11) $(cid:3)(cid:25)(cid:26)(cid:17)(cid:4) 178, 179 (cid:3)(cid:7)(cid:3)(cid:20)(cid:4)(cid:3) (cid:1)(cid:25)(cid:17)(cid:11)(cid:10) 360 (cid:3)/ 3(cid:12)#(cid:3)(cid:11)(cid:12)(cid:10) 382 (cid:17)(cid:4) (cid:1)(cid:7)(cid:3)(cid:14)(cid:10)(cid:19)(cid:17)(cid:13) 194, 197, 198 (cid:19)(cid:3)(cid:11)(cid:25) (cid:1)(cid:11)(cid:14)#(cid:11) 178 (cid:19)(cid:17)(cid:7)(cid:25)(cid:6)(cid:7)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:2) (cid:23)(cid:6)(cid:11)(cid:17)(cid:19) 217 (cid:19)(cid:10)(cid:12)(cid:3)-(cid:22)(cid:14)(cid:3)(cid:7)(cid:6)/(cid:25)(cid:10) (cid:28)(cid:3)(cid:11)(cid:14)(cid:10) 371 (cid:19)(cid:10)(cid:26)(cid:25)(cid:10)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:3)(cid:18)(cid:17)(cid:4)(cid:6)(cid:9) 174 (cid:19)(4(cid:17)(cid:7)(cid:26)(cid:25)(cid:17) (cid:31)’ (cid:3)(cid:11)(cid:12) (cid:23). 360 (cid:10)(cid:18)(cid:3) $(cid:17)6(cid:3)(cid:19) 170 (cid:10)(cid:19)(cid:10)!(cid:6)(cid:25) #(cid:25)(cid:3) 137 (cid:10)(cid:11)(cid:7)(cid:3)/(cid:25)(cid:3) (cid:28)(cid:3)(cid:11)(cid:5)(cid:3)(cid:11)(cid:3) 277 (cid:10)7(cid:7) (cid:8)(cid:9)(cid:6)(cid:27)(cid:27)(cid:11)(cid:17) 347 Indeks osobowy (cid:3)(cid:14)#(cid:11) (cid:28)(cid:11)(cid:17)(cid:7)(cid:10) 390 (cid:6)(cid:13)(cid:4)(cid:3)(cid:7) ./(cid:6)(cid:25) 59 (cid:6)(cid:4) (cid:22)(cid:14)(cid:3)(cid:7)(cid:17)(cid:26)(cid:19)(cid:3)(cid:15) 178 (cid:17) (cid:6)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:8)(cid:3)(cid:11)(cid:17)# 75 (cid:10)(cid:2)(cid:10)(cid:15)(cid:6)(cid:7)(cid:25)(cid:10) (cid:8)(cid:3)(cid:7)(cid:17)(cid:17)(cid:19) (cid:1)(cid:19)(cid:6)(cid:25)(cid:26)(cid:3)(cid:7)(cid:11)(cid:10)(cid:15)(cid:17)! 179, 180 (cid:10)(cid:7)(cid:2) (cid:3)(cid:18)(cid:3)(cid:11)#(cid:26) 178 (cid:20)(cid:4)8(cid:10)(cid:11)(cid:14) (cid:1)(cid:19)(cid:6)(cid:25)(cid:26)(cid:3)(cid:7)(cid:12)(cid:11) (cid:22)(cid:6)(cid:11)(cid:2)(cid:6)(cid:6)(cid:15)(cid:17)! 176 $(cid:3)(cid:11)(cid:25)(cid:26) (cid:3)(cid:11)(cid:19) 174 $(cid:17)6(cid:3)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:25)(cid:3)-(cid:22)#6(cid:3)(cid:7)(cid:6)(cid:25) $(cid:17)(cid:11)(cid:10)(cid:26)(cid:19)(cid:3)(cid:15)(cid:3) 291 (cid:24)(cid:6)(cid:12)(cid:18)(cid:6)(cid:19)(cid:3)-.(cid:7)(cid:17)(cid:25) $(cid:3)(cid:11)(cid:14)(cid:3) 242 (cid:24)(cid:6)(cid:11)(cid:3)/(cid:25)(cid:3) (cid:1)(cid:2)(cid:7)(cid:6) (cid:25)(cid:3) 335 (cid:24)(cid:6)(cid:11)(cid:10)(cid:12)(cid:25)(cid:3) *(cid:3)(cid:15)(cid:6)(cid:19) 120 (cid:24)(cid:17)/ (cid:6) 9(cid:11)(cid:17)(cid:12)(cid:11)(cid:17)6 173 :(cid:9)#(cid:2) $(cid:3)/(cid:6)(cid:13) 89 *(cid:6)(cid:19)(cid:6)(cid:15)(cid:17)(cid:7) (cid:23)(cid:17)(cid:25)(cid:14)(cid:10)(cid:11) 255 *(cid:6)(cid:14)(cid:11)#4(cid:6)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:3)(cid:20) ((cid:12)(cid:4)(cid:17)(cid:19)(cid:3) 228 *(cid:6)(cid:14)# (cid:25)(cid:10)(cid:15)(cid:3) ;(cid:19)(cid:6)(cid:7)(cid:3) (cid:23)(cid:17)(cid:25)(cid:14)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:15)(cid:7)(cid:3) 174 *(cid:10)(cid:19)(cid:20)(cid:25) (cid:1)(cid:7)(cid:12)(cid:9)(cid:6)(cid:13) 255 (cid:31)(cid:3)(cid:26)8#(cid:14)(cid:17)(cid:7) (cid:23)(cid:3)(cid:19)(cid:6)(cid:7)(cid:14)(cid:17)(cid:7) 174, 194 (cid:31)(cid:17)(cid:2)(cid:3)(cid:7) (cid:10)(cid:4) 161 (cid:31)(cid:10)#(cid:18) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:26) 90 (cid:31)#(cid:14)(cid:25)(cid:10)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:3) $(cid:3)(cid:19)(cid:2)(cid:10)(cid:9)(cid:3)(cid:14)(cid:3) 217 (cid:31)’(cid:14)67# (cid:29)(cid:11)(cid:17)(cid:13) 195, 196 (cid:22)(cid:3)(cid:12)#(cid:11) (cid:24)(cid:17)(cid:7)(cid:3) 242, 243 (cid:22)(cid:3)(cid:25)(cid:17)(cid:11)(cid:25)(cid:10) ;(cid:19)(cid:6)(cid:7)(cid:3) (cid:1)(cid:19)(cid:6)(cid:25)(cid:26)(cid:6)(cid:6)(cid:15)(cid:7)(cid:3) 177 407 (cid:22)(cid:5)(cid:17)(cid:14)(cid:7)(cid:6)(cid:15) (cid:29)(cid:11)(cid:17)(cid:13) 194, 202 (cid:22)(cid:6)(cid:11)(cid:11)(cid:3)(cid:7)(cid:10) (cid:1)(cid:7)(cid:12)(cid:11)(cid:6)(cid:26) 382 (cid:22)(cid:17)(cid:5)(cid:6)(cid:11)(cid:14) (cid:16)(cid:3)(cid:11)(cid:19)(cid:21)(cid:18) 217 (cid:22)(cid:25)#(cid:5)(cid:3)(cid:19)(cid:3) *(cid:6)(cid:14)(cid:11) 28 (cid:22)(cid:10)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:10)(cid:15)(cid:3) (cid:10)(cid:20) *(cid:6)(cid:14)(cid:11)(cid:10)(cid:15)(cid:7)(cid:3) 205 (cid:22)(cid:14)(cid:11)#(cid:2)(cid:3)/(cid:25)(cid:17)(cid:6) (cid:1)(cid:11)(cid:25)(cid:3)(cid:12)(cid:17)(cid:13) (cid:17) (cid:28)(cid:10)(cid:11)(cid:17)(cid:26) 173, 178, 179 (cid:6)(cid:7)(cid:2)(cid:19)(cid:17) +(cid:3)(cid:7) 360 (cid:10)(cid:25)(cid:3)(cid:11)(cid:6)(cid:15) (cid:22)(cid:6)(cid:11)(cid:2)(cid:6)(cid:13) (cid:1)(cid:19)(cid:6)(cid:25)(cid:26)(cid:3)(cid:7)(cid:12)(cid:11)(cid:10)(cid:15)(cid:17)! 197 (cid:10)(cid:25)(cid:3)(cid:11)!#(cid:25) :(cid:19)(cid:21)(cid:2)(cid:3) 265 (cid:10)(cid:19)(cid:26)(cid:14)(cid:10)(cid:13) (cid:6)(cid:15) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:6)(cid:15)(cid:17)! 199 (cid:11)(cid:6)(cid:26)(cid:26)(cid:6)(cid:14) *(cid:3)(cid:14)(cid:11)(cid:17)(cid:25) 360 =(cid:26)(cid:14)(cid:17)(cid:7)(cid:10)(cid:15) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:13) 200 9(cid:6)(cid:12)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:15) (cid:24)(cid:17)(cid:25)(cid:10)(cid:19)(cid:3)(cid:13) 182 9(cid:11)(cid:3)(cid:7)!(cid:10)(cid:7)(cid:6) (cid:30)7(cid:11)(cid:17) 161 2(cid:3)(cid:2)(cid:6)(cid:7)(cid:26) (cid:30)((cid:7)(cid:14)(cid:6)(cid:11) (cid:27)(cid:10)(cid:7) 382 2(cid:3)(cid:13)(cid:12)(cid:6)(cid:2)(cid:2)(cid:6)(cid:11) $(cid:3)(cid:11)(cid:14)(cid:17)(cid:7) 137 2(cid:6)(cid:26)(cid:26)-2(cid:10)(cid:7)(cid:6)(cid:2)(cid:2)(cid:6)(cid:11) (cid:10)(cid:11)(cid:7)(cid:6)(cid:19)(cid:17)(cid:20) 390 0(cid:17)(cid:10)(cid:19)(cid:25)(cid:10)(cid:15)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) (cid:10)(cid:7)(cid:26)(cid:14)(cid:3)(cid:7)(cid:14)(cid:17)(cid:7) 182 (cid:16)(cid:3)8(cid:19)(cid:17)(cid:7)(cid:26)(cid:25)(cid:17)(cid:13) * (cid:6)(cid:4)’(cid:26)(cid:19)(cid:3)(cid:15) 322 (cid:16)(cid:6)(cid:11)(cid:15)(cid:17)(cid:7)(cid:26)(cid:25)(cid:17) $(cid:3)(ci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: